Arhiva

Ati cautat articolele incepand din 01-01-2007 si pana in 13-09-2018. S-au gasit 4653 articole care sunt afisate dedesubt in 133 pagini. Va aflati in pagina 133.

Missing Attachment

4621. Unde este Abel, fratele tău? 27-02-2007

FACEREA – ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE Capitolul 4, 8-15 După aceea Cain a zis către Abel, fratele său: “Să ieşim la câmp!” Iar când erau ei în câmpie, Cain s-a aruncat asupra lui Abel, fratele său, şi l-a omorât. …

Missing Attachment

4622. Iadul şi-a mărit de două ori lăcomia lui 27-02-2007

ISAIA Capitolul 5, 7-16 Dar via Domnului Savaot este casa lui Israel, iar oamenii din Iuda sunt sădirea Sa dragă. El nădăjduia ca acesta să fie un popor fără păcate, dar iată-l plin de sânge. Nădăjduit-a să-I rodească dreptate, dar …

Missing Attachment

4623. Iată Adam s-a făcut ca unul dintre Noi 26-02-2007

FACEREA – ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE Capitolul 3, 21-24 Apoi a făcut Domnul Dumnezeu lui Adam şi femeii lui îmbrăcăminte de piele şi i-a îmbrăcat. Şi a zis Domnul Dumnezeu: “Iată Adam s-a făcut ca unul dintre Noi, cunoscând …

Missing Attachment

4624. Strica-voi gardul ei şi ea va fi pustiită 26-02-2007

ISAIA Capitolul 4, 2-6 În ziua aceea se va arăta mlădiţa Domnului în podoabă şi în slavă şi roadele pământului în mărire şi în cinste pentru aceia din Israel care vor fi scăpat. Rămăşiţa Sionului şi cei ce vor fi …

Missing Attachment

4625. Râvnind neascultãrii lui Adam 23-02-2007

Pentru citirea căderii lui Adam: Fragment din CANONUL MARE al Sfântului Pãrintelui nostru Andrei Criteanul Ierusalimiteanul: … Râvnind neascultãrii lui Adam celui întâi zidit, M-am cunoscut pe mine dezbrãcat de Dumnezeu si de împãrãtia cea pururea fiitoare si de desfãtare, …

Missing Attachment

4626. Voi aţi pustiit via Mea 23-02-2007

ISAIA Capitolul 3, 1-14 Iată, Domnul Dumnezeu Savaot va lua din Ierusalim şi din Iuda orice sprijin şi orice ajutor, orice hrană de pâine şi orice sprijin de apă, Pe viteaz şi pe omul de luptă, pe judecător şi pe …

Missing Attachment

4627. Căderea lui Adam şi a Evei de la Dumnezeu 23-02-2007

FACEREA – ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE Capitolul 2, 20-25 Şi a pus Adam nume tuturor animalelor şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor fiarelor sălbatice; dar pentru Adam nu s-a găsit ajutor de potriva lui. Atunci a adus Domnul Dumnezeu …

Missing Attachment

4628. Nu zăbovi a face bine celui ce are nevoie 23-02-2007

PILDELE LUI SOLOMON Capitolul 3, 19-34 Prin ştiinţa Sa a deschis adâncurile şi norii picură rouă. Fiul meu, să nu se depărteze acestea dinaintea ochilor tăi; păstrează înţelepciunea şi buna chibzuială, Căci ele sunt viaţa sufletului tău şi podoabă pentru …

Missing Attachment

4630. A dat apoi Domnul Dumnezeu lui Adam poruncă 22-02-2007

FACEREA – ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE Capitolul 2, 4-19 Iată obârşia cerului şi a pământului de la facerea lor, din ziua când Domnul Dumnezeu a făcut cerul şi pământul. Pe câmp nu se afla nici un copăcel, iar iarba …

Missing Attachment

4631. Pământul este plin de idoli 21-02-2007

ISAIA Capitolul 2, 3-11: Multe popoare vor veni şi vor zice: “Veniţi să ne suim în muntele Domnului, în casa Dumnezeului lui Iacov, ca El să ne înveţe căile Sale şi să mergem pe cărările Sale”. Căci din Sion va …

Missing Attachment

4632. Nu fii înţelept în ochii tăi; teme-te de Dumnezeu 21-02-2007

PILDELE LUI SOLOMON Capitolul 2, 1-22 Fiul meu, de vei primi poveţele mele şi sfaturile mele de le vei păstra, Plecându-ţi urechea la înţelepciune şi înclinând inima ta spre bună chibzuială, Dacă vei chema prevederea şi spre buna-cugetare îţi vei …

Missing Attachment

4633. Vom mânca din rodul fărădelegii noastre 20-02-2007

http://www.gandul.info/articol_30932/_quot_exorcistul_quot__de_la_tanacu_a_binecuvantat_instanta_care_i_a_dat_14_ani_de_inchisoare.html http://www.gandul.info/articol_30878/preotul_roman_din_alcala_de_henares_n_a_vrut_sa_l_inmormanteze_pe_sibianul_injunghiat_de_un_spaniol.html http://www.evz.ro/article.php?artid=292956 Citat: Extrema dreapta romaneasca impreuna cu cinci mitropolii ortodoxe, eparhii romano-catolice, Biserica Greco-Catolica si cultele neoprotestante(www.protejarea-familiei.com ), intr-un consens neobisnuit si periculos (sic), au demarat procedura de modificare a Constitutiei. De data aceasta pentru „protejarea familiei” prin …

Missing Attachment

4634. Răzbuna-Mă-voi împotriva asupritorilor Mei 20-02-2007

Zi aliturgica  ISAIA  Capitolul 1  De veţi vrea şi de Mă veţi asculta, bunătăţile pământului veţi mânca. Iar de nu veţi vrea şi nu Mă veţi asculta, atunci sabia vă va mânca, căci gura Domnului grăieşte. Cum a ajuns ca …

Missing Attachment

4635. Mânca-vor din rodul căii lor 20-02-2007

PILDELE LUI SOLOMON Capitolul 1, 20-33 Înţelepciunea strigă pe uliţă şi în piele îşi ridică glasul său. Ea propovăduieşte la răspântiile zgomotoase; înaintea porţilor cetăţii îşi spune cuvântul: “Până când, proştilor, veţi iubi prostia? Până când, nebunilor, veţi iubi nebunia? …

Missing Attachment

4638. Să nu ne abatem de la învăţătura lui Hristos 09-02-2007

A doua Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan 1 Iubirea către Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Trebuie să fugim de amăgitori. Preotul, către aleasa Doamnă şi către fiii ei, pe care ei îi iubesc întru adevăr şi nu numai …

Missing Attachment

4639. Credinţa în mărturia Tatălui biruieşte lumea 08-02-2007

<<ÎNTÂIA EPISTOLA SOBORNICEASCA A SFÂNTULUI APOSTOL IOAN Capitolul 4 Dacă zice cineva: iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăşte, mincinos este! Pentru că cel ce nu iubeşte pe fratele său, pe care l-a văzut, pe Dumnezeu, pe Care …

Missing Attachment

4640. Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu? 07-02-2007

Sfantul Ioan Gura de Aur, Omilii la Matei; OMILIA LXXXIV: „Şi iată unul din cei ce erau cu Iisus, întinzînd mîna, a scos sabia şi lovind pe sluga arhiereului, i-a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis:„întoarce sabia la locul ei; …

Missing Attachment

4641. Nu daţi crezare oricărui duh, ci cercaţi duhurile 07-02-2007

ÎNTÂIA EPISTOLA SOBORNICEASCA A SFÂNTULUI APOSTOL IOAN Capitolul 3 Iubiţilor, dacă inima noastră nu ne osândeşte, avem îndrăznire către Dumnezeu. Şi orice cerem, primim de la El, pentru că păzim poruncile Lui şi cele plăcute înaintea Lui facem. Şi aceasta …

Missing Attachment

4642. Să ne iubim unul pe altul 06-02-2007

<<Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan 3: Oricine este născut din Dumnezeu nu săvârşeşte păcat, pentru că sămânţa lui Dumnezeu rămâne în acesta; şi nu poate să păcătuiască, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta cunoaştem pe fiii lui …

Missing Attachment

4643. Lumea nu ne cunoaste, pentru ca nu Il cunoaste 05-02-2007

<<Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan 2: Copii, este ceasul de pe urmă, şi precum aţi auzit că vine antihrist, iar acum mulţi antihrişti s-au arătat; de aici cunoaştem noi că este ceasul de pe urmă. Dintre noi au …

Missing Attachment

4644. Să ne lepădăm de cugetele bănuielnice… 02-02-2007

Din tâlcuirea Fericitului Eftimie Zigabenul la pericopa Întâmpinării Domnului: Şi era lui făgăduit de la Duhul Sfânt să nu vadă moartea până ce va vedea pre Hristos Domnul:

Missing Attachment

4645. Semnul care stârneşte împotriviri 02-02-2007

<<„Şi când s-au împlinit zilele curăţirii lor, după legea lui Moise, L-au adus pe Prunc la Ierusalim, ca să-L pună înaintea Domnului. Precum este scris în Legea Domnului, că orice întâi-născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului. Şi să …

4646. Sf. Ioan Naufragiatul 26-01-2007

Citind astăzi viaţa sfinţilor pomeniţi… Aceştia sunt Sf. Xenofont, împreună cu soţia lui Maria, şi cei doi fii ai săi, Ioan şi Arcadie. Familie de patricieni bogaţi, dar credincioşi tare mult, şi în credinţă şi în faptă. Sf. Xenofont îşi …

4648. Ce dăm lui Dumnezeu şi ce dăm cezarului? 22-01-2007

Principiul foarte clar ce se poate extrage din textele care urmeaza ale Sf. Ioan Gură de Aur şi Sf. Iustin Popovici este că Domnului i se cuvine sufletul şi trupul nostru, adică întreaga noastră viaţă, pe când cezarului, sau statului, …

4650. Nu suntem noi ca un smochin uscat? 16-01-2007

Marcu, 11, 11-23 „Şi a intrat Iisus în Ierusalim şi în templu şi, privind toate în jur şi vremea fiind spre seară, a ieşit spre Betania cu cei doisprezece. Şi a doua zi, ieşind ei din Betania, El a flămânzit. …

4652. Sa ne educam inima sa discearna binele de rau! 10-01-2007

Din Sf. Nicolae Velimirovici, Proloage (pericopa de pe 10 ianuarie): Predică Despre creşterea treptată a vieţii duhovniceşti Oricine se hrăneşte cu lapte este nepriceput în cuvîntul dreptăţii, de vreme ce este prunc. Iar hrana tare este pentru cei desăvîrşiţi, care …

4653. Câteva citiri de pe 5 ianuarie, ajunul Bobotezei 05-01-2007

Astazi se citesc mai multe fragmente din sfintele scripturi, toate referindu-se la prefigurarea botezului in V.T. dar si in Noul Testament prin Sf. Ioan Botezatorul: Astfel, se citesc din VT: Cartea Facerii, 1, 1-13 Cartea a IV-a a Regilor (vindecarea …

Pag 133 / 133 Prima ...<<131132133

Carti recomandate