“…Cel ce locuia întru ÎNTUNERIC a văzut LUMINĂ MARE…”

Pentru Duminica dupa Botezul Domnului, va mai recomandam: *** Arhim. Varnava Iankos: Privilegiul întunericului Poporul cel ce locuia întru întuneric a văzut lumină mare. Marea lumină pe care a văzut-o poporul, care se afla în întuneric, a fost des­coperirea, arătarea … Continue reading “…Cel ce locuia întru ÎNTUNERIC a văzut LUMINĂ MARE…”