ZAHEU VAMESUL. Predicile PS Sebastian si IPS Bartolomeu Anania (audio)

Iată „modelul” prin excelenţă — Zaheu — care nu ezită nicio clipă! Nu pierde vremea lamentându-se zadarnic, ci îşi asumă cu „vitejie” viaţa în Hristos, convins fiind, că a întâlnit în sfârşit adevăratul Model care merită urmat.