Comentarii

Ati cautat comentariile scrise de nicolae mirean cu data incepand din 2006-01-01 si pana in 2022-12-06
nicolae mirean - 2014-03-31 12:53:08 - Vezi comentariul
Poetul profetic DANIEL TURCEA - de 35 de ani in Lumina: "AI SA TRAIESTI VREMURI ...
Este de neâchipuit cât de uşor sunt etichetat ca disprțuitorul oamenilor de cultură, ca batjocoritorul subitl şi cu vorbe meşteşugite. Soră, le primesc pe toate.
nicolae mirean - 2014-03-31 12:35:34 - Vezi comentariul
Poetul profetic DANIEL TURCEA - de 35 de ani in Lumina: "AI SA TRAIESTI VREMURI ...
Soră nu combat umanismul petru întrajutorarea oamenilor. Întrajutorarea dacă o vrem mântuitoare o facem evanghelic (cum ne învață Domnul), altfel este umanism. Nu combat cu frenezie umanismul, ci ceea ce induce la convingerea că omul se ridică, îmbunătățeşte (desăvârşeşte) prin ...
nicolae mirean - 2014-03-31 12:17:58 - Vezi comentariul
Poetul profetic DANIEL TURCEA - de 35 de ani in Lumina: "AI SA TRAIESTI VREMURI ...
Soră Doroteea, ăstata sunt. Atât am reuşit să fiu. Nu voi mai risipi vorbe frumoase pentru acestea. Repet nu sunt împotriva culturii. Sunt pentru edu(cație, pentru tot ce ai spus şi susții, dar nu pentru a o ortodoxi şi a o aduce şi declara ca desăvârşitoare, despătimitoare, mânt...
nicolae mirean - 2014-03-31 03:53:35 - Vezi comentariul
Poetul profetic DANIEL TURCEA - de 35 de ani in Lumina: "AI SA TRAIESTI VREMURI ...
Celor ce susțin puterea "desăvârşitoare" a omului prin cultură, a omului prin sine îndrăznesc să le spun că (eu cred, cu toată convingerea), că se înşeală. Cred, (cu toată convingerea), că numai pocăința, prin tainele bisericii, are această putere. Mândria creşte virtuțile (go...
nicolae mirean - 2014-03-31 02:50:32 - Vezi comentariul
Poetul profetic DANIEL TURCEA - de 35 de ani in Lumina: "AI SA TRAIESTI VREMURI ...
Ἑλένη Părtăşia frăției tale, dovedeşte frumusețea şi divinul ortodoxiei pe care o mărturiseşti. Nu dezamăgirea este cea care m'a scos de aici. Ci faptul că tulbur şi răpesc pacea multor inimi prin ce cred (şi îndrăznesc să spun). Cuvintele ce le'ai spus, le asemui celor d...
nicolae mirean - 2014-03-30 17:07:01 - Vezi comentariul
Poetul profetic DANIEL TURCEA - de 35 de ani in Lumina: "AI SA TRAIESTI VREMURI ...
@doroteea soram a citat pe cineva. Regret că am îndraznit să revin. Nu se va mai întâmpla.
nicolae mirean - 2014-03-30 09:02:00 - Vezi comentariul
Poetul profetic DANIEL TURCEA - de 35 de ani in Lumina: "AI SA TRAIESTI VREMURI ...
"Învățați de la Mine...." ne îndeamnă Domnul Iisus. Bine Petre. Mulțumesc ptr. cele spuse. Eu îl prefer nu pe Kipling, ci pe Domnul Iisus. Învățatura lui este umanistă. Omul este îndemnat să fie om prin sine. Prima poezie este construită pe "dacă mai crezi în tine", Fie...
nicolae mirean - 2014-03-30 00:57:46 - Vezi comentariul
Poetul profetic DANIEL TURCEA - de 35 de ani in Lumina: "AI SA TRAIESTI VREMURI ...
Acest Kipling, întreabă, "dacă mai crezi în tine". Este o întrebare de căpătâi, pentru un ortodox. Nu aduc critici, nici autorului, nici credinței lui, nici frăției tale, prin asta. Mi-aş dori să cred în Dumnezeu, nu în mine.
nicolae mirean - 2014-03-30 00:48:28 - Vezi comentariul
Poetul profetic DANIEL TURCEA - de 35 de ani in Lumina: "AI SA TRAIESTI VREMURI ...
Frate Petre, nu mă cred poet. Sfinți trebuie să ne vrem, A DEVENI, prin câştigarea Duhului Lui Dumnezeu, (ptr. că avem poruncă: "fiți sfinți, precum Tatăl vostru...), nu să ne credem că deja suntem, doar pentru ce spunem ori scriem ,(fie chiar şi cu rimă). Eu cred, că mai frățe...
nicolae mirean - 2014-03-29 10:31:48 - Vezi comentariul
Poetul profetic DANIEL TURCEA - de 35 de ani in Lumina: "AI SA TRAIESTI VREMURI ...
soram Da!. suferinţa e durere. E, (tot ce pare a fi), rău. Da!. Suferinţa nu s'acceptă. (Decât prin sfânt. Prin Dumnezeu) Da!. Suferinţa nu s'aceptă, (Fără a ști ce î-ţi aduce), Fără Hristos, fără credinţă. (În care suferinţa-i cruce). Da!. Suferinţa nu-i primit...
nicolae mirean - 2014-03-22 07:34:18 - Vezi comentariul
Lectii de razboi duhovnicesc de la un duhovnic cu viata sfanta: CUM SUNTEM ISPIT...
Admin, am primit dezlegare (telefonic, de la părinții pe care i'am sunat. Unul m'a certat întrebându-mă, ce-i scamatoria asta, de a mă lega pe mine însumi (fără a mă consulta cu p.duhovnic). Nu îndrăznesc să intru pe altă postare, ptr. că voi fi sminteală pentru frați, (arătând...
nicolae mirean - 2014-03-22 07:22:24 - Vezi comentariul
Lectii de razboi duhovnicesc de la un duhovnic cu viata sfanta: CUM SUNTEM ISPIT...
Fără asceză, NICIODATĂ, Noi nu ne vom putea smeri Și fără post și rugăciune Nu vom putea (sincer), iubi. Fără asceză..., fără rugă..., Nu-l vom iubi pe Dumnezeu Că bunătatea și iubirea Stă-n neputinţa de'a fi rău. Blândeţea nu ne stă in fire, (Nici bunătatea,...
nicolae mirean - 2014-03-22 01:51:36 - Vezi comentariul
Lectii de razboi duhovnicesc de la un duhovnic cu viata sfanta: CUM SUNTEM ISPIT...
Mulţi, vor să trag'ortodoxia, Din culmile desvârșirii La "orto"-umanismul vremii, Pe motivaţia iubirii. Mulţi l'au făcut teologie. Mulţi l'au deja învăţătură. Mulţi fac din ortodox doar artă. Mulţi l'au făcut deja cultură. Iisus în mulţi (azi), nu mai este, Decât m...
nicolae mirean - 2014-03-21 04:51:36 - Vezi comentariul
Lectii de razboi duhovnicesc de la un duhovnic cu viata sfanta: CUM SUNTEM ISPIT...
Soră Doroteea asta am dorit să spun când te'am angajat în această lungă dispută. Dumnezeu a răbdat (şi a îngăduit) însă să ne spunem ce ne'am spus (poate cu folos şi celorlalți). I'atât de greu să scapi de patimi... Și'n Har, (luptând), s'ajungi om sfânt, (Să nu mai fii le...
nicolae mirean - 2014-03-20 10:48:30 - Vezi comentariul
Lectii de razboi duhovnicesc de la un duhovnic cu viata sfanta: CUM SUNTEM ISPIT...
Mulțumesc, petru răbdare, pentru dragoste, pentru frumosul ce-l oferiți, pentru sfântul ce-l dăruiți. Ortodoxia este vie. Ortodoxia este viață (în sfânt), este viața cu Dumnezeu (cât îl primim). Şi aici viața ortodoxeşte şi-şi arată frumusețea divină. Război întru cuvânt e...
nicolae mirean - 2014-03-20 10:37:47 - Vezi comentariul
Lectii de razboi duhovnicesc de la un duhovnic cu viata sfanta: CUM SUNTEM ISPIT...
Toată viaţa-i chin și jertfă, Toată-i trudă și durere, Dar păcatul (și rușinea) Este (numai), în plăcere. Toată viaţa-i ostenela (Și tot traiu'i răstignire) Însă numai în credinţă, Răstignirea'i mântuire. Toată clipa,-i greu (și jerfă), Prin ce are (și aduce)....
nicolae mirean - 2014-03-20 09:53:51 - Vezi comentariul
Lectii de razboi duhovnicesc de la un duhovnic cu viata sfanta: CUM SUNTEM ISPIT...
Un glas frumos, Cheamă duios, La mântuire Și la sfinţire. Un glas curat (Făr'de păcat), Cheamă'n credință, La pocăinţă. Un glas prea-sfânt Cheamă'n cuvânt, La sânul său, (Ca-i Dumnezeu). E glas de sus. Este Iisus. E sfânt și dulce. (E de pe Cruce). Chem...
nicolae mirean - 2014-03-20 02:31:50 - Vezi comentariul
Lectii de razboi duhovnicesc de la un duhovnic cu viata sfanta: CUM SUNTEM ISPIT...
Vin la cerurii păzitorii, Zi de zi, (plângând), din lume Că aduc tot mai puţină Și mai seacă rugăciune. Vin la ceruri păzitorii, (Toți), in faţa lui Iisus, Plini de lacrimi și durere, Rușinaţi de ce'au adus. Vin la ceruri păzitorii Să ne'aducă rugăciunea, Ce nu cere ...
nicolae mirean - 2014-03-19 11:22:40 - Vezi comentariul
Lectii de razboi duhovnicesc de la un duhovnic cu viata sfanta: CUM SUNTEM ISPIT...
acolo am scăpat u în locul lui i. Nu cu să o aline am vrut CI SĂ O ALINE şi să o facă mântuitoare.
nicolae mirean - 2014-03-19 11:20:00 - Vezi comentariul
Lectii de razboi duhovnicesc de la un duhovnic cu viata sfanta: CUM SUNTEM ISPIT...
Lumea este saturată de suferință, pentru că este saturată de păcat. Ortodoxia nu este chemată să reducă suferința deja existentă, cu să o aline şi s'i facă mântuitoare. Ortodoxia trebuie să lupte cu suferinta ce vine înainte de a ajunge în om. Cu păcatul. Vai de noi dacă lăsăm ...
nicolae mirean - 2014-03-19 10:50:51 - Vezi comentariul
Lectii de razboi duhovnicesc de la un duhovnic cu viata sfanta: CUM SUNTEM ISPIT...
Soră, omul (umanismul-darul renaşterii) nu este elementul de referință al ortodoxului şi ortodoxiei, ci Dumnezeu. Vorbeşti mult de dragostea față de om, cea care trebuie limitată la cât ne iubim pe noi, (care trebuie totuşi să ne lepădăm de sine), dar pe Dumnezeu trebuie întâi să-l...
nicolae mirean - 2014-03-19 00:11:01 - Vezi comentariul
Lectii de razboi duhovnicesc de la un duhovnic cu viata sfanta: CUM SUNTEM ISPIT...
Soră Doroteea. Sunt mirean. Am familie. Am şi o nevrednică simțire. Le ştiu pe toate câte le'ai spus. De ce socoteşti că te condamn pentru ceva ? Dacă am spus ceva am spus ca îndemn, l'am arătat pe Domnul (care e mai presus de tot şi de toate), am îndemnat spre tainele bisericii spre vi...
nicolae mirean - 2014-03-18 23:03:30 - Vezi comentariul
Lectii de razboi duhovnicesc de la un duhovnic cu viata sfanta: CUM SUNTEM ISPIT...
Şi eu vă mulțumesc, vă port în inimă (şi'n nevrednica-mi rugăciune). Mi'ați fost îndemn, control, susținere, apărare şi reazem în momente grele, iar munca frățiilor voastre mi'a adus multă cunoştință, contemplare şi inspirație. Multe vă datorez şi vi se datorează. Dacă va...
nicolae mirean - 2014-03-18 18:51:40 - Vezi comentariul
Lectii de razboi duhovnicesc de la un duhovnic cu viata sfanta: CUM SUNTEM ISPIT...
@admin. Iertați. Am spus că am luat eu însumi această legătură asupra mea. Nu cred că voi mai continua. Nu cred în vise şi voi respecta ce am hotărât. Post cu folos şi ajutor şi ocrotire să vă dăruiască Dumnezeu.
nicolae mirean - 2014-03-18 09:42:34 - Vezi comentariul
Lectii de razboi duhovnicesc de la un duhovnic cu viata sfanta: CUM SUNTEM ISPIT...
Întru-cât mi-am luat această legătură asupra mea, o voi ține. Dacă voi fi dezlegat de ea şi voi primi încuviințare, dacă adminii mă vor ierta şi voi mai fi acceptat mai pot continua, (însă cu ruşine şi durere). Deja am încălcat acestea şi cer ietare lui Dumnezeu şi tuturor. Po...
nicolae mirean - 2014-03-18 08:24:34 - Vezi comentariul
Lectii de razboi duhovnicesc de la un duhovnic cu viata sfanta: CUM SUNTEM ISPIT...
Doamne Iisuse dă-mi puterea Şi râvna sfântă de posti, Spre mântuirea mea şi-a lumii Ca să mă pot despătimi. Dă-mi dragoste de curăţie De Adevăr trăit şi spus, De lepădările de sine (Cu'adevărat) Doamne Iisus. Să simt că cer cu sete sfână Cele ce Ţi spun în rug...
nicolae mirean - 2014-03-18 08:16:52 - Vezi comentariul
Lectii de razboi duhovnicesc de la un duhovnic cu viata sfanta: CUM SUNTEM ISPIT...
Suferinţă, crin din care, Domnul şi-a’mpletit cununa, Mulţi se plâng când vii la dânşii, Eu te cânt întodeauna. Căci în leagănul tău aprig, Când m-a pus întâi durerea, Am văzut la căpătâiu-mi, Veghetoare mângâierea. Suferinţă soră scumpă, Să mă porţi deac...
nicolae mirean - 2014-03-18 07:23:04 - Vezi comentariul
Lectii de razboi duhovnicesc de la un duhovnic cu viata sfanta: CUM SUNTEM ISPIT...
Soră Elena, bunătatea frăției tale mi'a adus în inimă lacrimi. Dumnazeu te va milui pentru aceasta într'un chip în care ai să-ți aminteşti cu claritate de ce şi cum. Nu sunt de plâns. Am pomenit de situația aceea pentru a arăta că sunt un nimic. Munca (smeritoare) este de la Dumn...
nicolae mirean - 2014-03-17 11:38:07 - Vezi comentariul
Lectii de razboi duhovnicesc de la un duhovnic cu viata sfanta: CUM SUNTEM ISPIT...
Soră, mulțumesc pentru răspuns, pentru îndemn, pentru tot. Mă bucur pentru cele spuse. Da. Acolo trebuie să ajungem (la bunătate). De altfel am observat (şi înțelegera şi preocuparea), mai demult la frăția ta. Radicalismul acelei exprimări soră nu exclude sau mai exact nu neagă ...
nicolae mirean - 2014-03-17 04:29:07 - Vezi comentariul
Lectii de razboi duhovnicesc de la un duhovnic cu viata sfanta: CUM SUNTEM ISPIT...
Nu pot asculta ce mi'ai recomandat. Am ramas deja, doar cu un mobil (care nu-mi rulează decât foarte greu -in ore cred- şi nu pot urmări acel cuvânt). Dealtfel nu sunt pentru răspunsurile de acest gen (a trimite...). (O hachiță personală). Conştiința mă învinuieşte dacă-l trimit pe ...
Pag 1 / 01

Carti recomandate