ÎNNOIREA SAU RESETAREA OMULUI? Pastorala la Nașterea Domnului 2022 a PS SEBASTIAN “într-o lume bombardată cu ideologii din ce în ce mai stranii, cu pandemii planificate, cu războaie programate, cu crize mai mult sau mai puțin confecționate și cu obsesii climatice exagerate”

OMUL VECHI & OMUL NOU – Pastorala PS SEBASTIAN la Nașterea Domnului 2022

† S E B A S T I A N

Episcopul Slatinei și Romanaților,

clerului și credincioșilor din ținuturile

Oltului și Romanaților

SCRISOARE PASTORALĂ LA

NAȘTEREA DOMNULUI 2022

OMUL VECHI & OMUL NOU

Preacuvioși și preacucernici părinți,

Preacuvioase maici și iubiți credincioși,

La început, Dumnezeu l-a făcut pe om „dumnezeiesc”. Așa trebuie înțeleasă Scriptura care spune că, dintre toate făpturile, numai pe om l-a făcut Dumnezeu „după chipul și asemănarea Sa” (Fac. 1, 26); ba chiar înțelegem că l-a făcut „cu mâna Sa”: „luând Domnul Dumnezeu țărână din pământ, a făcut pe om și a suflat în fața lui suflare de viață și s-a făcut omul ființă vie” (Fac. 2, 7). Apoi a zis lui Adam și femeii sale: „Creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și-l supuneți; și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietățile ce se mișcă pe pământ și peste tot pământul” (Fac. 1, 28).

Așadar, omul a fost făcut părtaș dumnezeirii Creatorului său încă dintru început, primind un statut special în raport cu lumea și cu celelalte făpturi. Astfel, Dumnezeu îi acordă lui privilegiul de a pune nume viețuitoarelor pământului (Fac. 2, 19-20), ceea ce îl face să pară și el un fel de „dumnezeu”. Prin păcatul neascultării însă, acesta își pierde asemănarea cu Dumnezeu și îi este afectat grav chipul Creatorului, adânc întipărit la început în ființa lui. Din făptură nouă, chemată la înnoire nesfârșită, s-a înjugat prin păcat cu „cel învechit în răutate” și cu moartea. Ca urmare, a fost alungat din rai și trimis în lumea aceasta a noastră ca să-și plângă păcatul, să se pocăiască, după care să revină la starea pierdută. Continuarea articolului

PENTRU CINE BATE INIMA TA? Pastorala mișcătoare și trezitoare a PĂRINTELUI EPISCOP MACARIE la Nașterea Domnului 2022: “Cea mai mare criză a lumii de astăzi este criza lăuntrică determinată de războiul care se poartă … în inima omului”

Episcopul Macarie: „Pentru cine bate inima ta?” – Pastorală la Nașterea Domnului, Stockholm, 2022

† Macarie,

Din mila şi purtarea de grijă a
Atotmilostivului Dumnezeu, Episcop al
Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord,

Iubiţilor fraţi preoţi și diaconi, ostenitorilor din sfintele mănăstiri şi alesului popor dreptmăritor, har, pace, liniște și bucurie de la Hristos, iar din parte-mi părintească binecuvântare și frățească îmbrăţişare!

Iubiți slujitori ai Sfintelor Altare,

Iubit popor al lui Dumnezeu, Continuarea articolului

Scoaterea din mormânt a MOAȘTELOR BINE-MIROSITOARE ale Fericitului Părinte român DIONISIE IGNAT de la Chilia COLCIU din Sfântul Munte (VIDEO, FOTO). Linkuri la ÎNVĂȚĂTURILE SALE

Ziarul Lumina: Deshumarea osemintelor ieroschimonahului Dionisie Ignat din Sfântul Munte

La Chilia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”-Colciu din Sfântul Munte Athos a fost săvârșită joi, 17 noiembrie 2022, rânduiala specială a deshumării osemintelor marelui duhovnic român, părintele Dionisie Ignat. La acest moment a fost prezent și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, împreună cu monahi din obștile mai multor chilii și mănăstiri athonite, precum și pelerini din România care l-au cunoscut sau au auzit despre viața și lucrarea acestui mare duhovnic.

Cinstea de care se bucură ieroschimonahul Dionisie Ignat atât în Muntele Athos, cât și în țara noastră a fost evidențiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, participant la acest eveniment istoric. „Părinții athoniți din neamul românilor sau din alte neamuri îl cinstesc în mod deosebit pe iero­schimonahul Dionisie Ignat, care a viețuit la Chilia «Sfântul Gheorghe»-Colciu din apropierea Mănăstirii Vatoped. (…) În discuțiile pe care le-am avut cu părinții de la Vatoped și cu un părinte gruzin care a alcătuit slujba de scoatere a osemintelor părintelui Dionisie Ignat, am întâlnit cuvinte rostite deja despre sfințenia lui. Astfel, părinții de aici vorbesc despre scoaterea din mormânt a moaștelor părintelui Dionisie. Chipul lui este zugrăvit în icoană, iar Mănăstirea Vatoped, într-o frumoasă galerie a marilor părinți duhovnicești ai veacului al 20-lea, l-a așezat la loc de cinste cu ani în urmă și pe părintele Dionisie Ignat. (…) Până în anul 1990 despre părintele Dionisie Ignat se știa foarte puțin în România. Într-un cerc restrâns, mai ales în cazul părinților de la Sihăstria și al unor cunoscuți îndeaproape, era pomenit numele lui. (…) Părintele Dionisie era printre puținii români care au înfruntat vremurile și anii și s-a nevoit la Muntele Athos. Ceea ce s-a întâmplat cu el a devenit cunoscut în ultimii ani ai vieții. Toți știau că la Colciu rugăciunea își găsise un oștean vrednic. Toți știau de bunăvoința lui, de nevoința și râvna lui”, a declarat ierarhul pentru Radio TRINITAS. Continuarea articolului

Articole recomandate

Carti

Articole Recomandate

Carti

Recomandam