CUVINTE TESTAMENTARE SI PROFETICE ALE STARETULUI cu viata sfanta EFREM FILOTHEITUL, adormit intru Domnul astazi

***

Extras din dialogul inregistrat in MAI 2014 de cativa fii duhovnicesti ai parintelui Efrem, care l-au vizitat la Manastirea Sfantului Antonie cel Mare din Arizona:

[…]

Astazi este asa o mare furtuna care distruge totul in calea ei. Tineti aproape de traditia pe care v-am transmis-o si sa stiti ca azi este o marturisire sa spui ca Domnul nostru Iisus Hristos este Dumnezeul nostru. Fortele intunericului nu doresc acest lucru. Continuarea articolului

SFANTUL NICOLAE, CHIPUL MILOSTIVIRII CARE CUCERESTE INIMILE, invatatorul viu al “blandetii lucratoare” si marturisitorul BUCURIEI INMULTITE PRIN DARUIRE DE LA OM LA OM. Parintele Episcop Macarie: “Sa fim oameni pentru acesti frati mai mici ai nostri! Biserica nu este o adunare unde primeaza oamenii de succes, oamenii realizati!”

(icoana de Elena Murariu)

PS MACARIE DRĂGOI, Episcopul românilor din Europa de Nord:

Urmarea faptelor și viețuirii Sfântului Nicolae –„strategia” prin care Biserica poate cuceri inima poporului lui Dumnezeu

Cel mai mult m‑am bucurat, de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, când am reuşit să slujesc Liturghia euharistică prelungită cu Liturghia fratelui, la Centrul Social din Uppsala, unde în anii trecuți se aflau mulți sărmani şi năpăstuiți, imigranți, cerşetori. Se aflau acolo pentru că nu aveau acoperiş altundeva. Și unde dacă nu în mijlocul celor nevoiaşi este cel mai potrivit a‑l prăznui pe Sfântul Nicolae?

Ce ne arată nouă viața acestui mare sfânt al Ortodoxiei noastre? O permanentă, neobosită, mereu reînnoită iubire de aproapele manifestată concret prin fapte care salvează vieți de la distrugere socială. Desigur că scopul faptelor era mântuirea celor pe care‑i ajuta, aşa cum scopul minunilor Mântuitorului ținea întotdeauna de mântuire, de vindecarea sufetului, nu doar de vindecare trupească. Însă observăm, ca o particularitate a Sfântului Nicolae, faptul că a fost întotdeauna alături de cei lipsiți, de cei săraci şi de cei nedreptățiți. Faptele sale sunt binecunoscute: a salvat de la prostituție tinere dintr‑o familie scăpătată, a intervenit pentru oameni condamnați pe nedrept, a făcut nenumărate şi neştiute fapte de milostenie. Cum scrie în viața sa, neîncetat se dedica păstoriților, ascultând nevoile celor ce veneau la dânsul, iar uşile casei lui erau deschise tuturor, căci era bun şi apropiat față de toți. Sărmanilor le era tată; săracilor, milostiv; mângâietor celor ce plângeau; ajutător celor năpăstuiți şi tuturor mare făcător de bine. Bun către toți şi apropiat – iată, modelul fecărui păstor şi arhiereu al Bisericii, dar şi al fiecărui credincios!

Continuarea articolului

RUGACIUNI PENTRU UNITATEA POPORULUI SI PENTRU BINELE PATRIEI extrase din “Cartea de rugaciuni” editata de Episcopia Europei de Nord

Rugăciune pentru unitatea poporului și pentru binele patriei

(a Sfântului Calinic de la Cernica)

Doamne, Dumnezeul părinților noștri, Tu, Care ai scapăt neamul lui Israil din robia Egiptului și l-ai dus în pământul făgăduinței, întoarce-Ți privirile și către fiii României și-i luminează pe dânșii pentru fericirea patriei. Cu focul Tău cel atotputernic, curăță inimile lor și revarsă asupră-le duhul de dreptate și de frăție. Precum, în veacurile trecute, Tu le insuflai bărbăția și-i făceai a învinge pe cei ce voiau a le cotropi căminele, așa și astăzi, Doamne, insuflă-le iubirea de țară, pentru ca toți să-și dea mâna spre a face binele. Cu Sfântul Tău Duh, fă, Doamne, ca românii să aleagă pe cei mai vrednici și mai tari în credința lor spre a sprijini dorințele folositoare țării. Doamne, Dumnezeul părinților noștri, Tu ești drept si atotputernic; nu vei părăsi pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Ajută-i, Doamne, în ziua încercării, ca din inimă curată să poată lăuda  Sfânt Numele Tău în veacul veacurilor. Amin. Continuarea articolului

Articole recomandate

Carti

Articole Recomandate

Carti

Recomandam