Duhul surd și mut al SOCIETĂȚII DE CONSUM ne aruncă “din pruncie” în FOCUL ȘI APA PATIMILOR, din care ne pot scoate numai POSTUL ȘI RUGĂCIUNEA. Darurile extraordinare ale Postului Mare și dimensiunea sa interioară: ÎNFRÂNAREA DE LA PLĂCERI și SUPRAVEGHEREA LĂUNTRICĂ (video)

17. Si I-a raspuns Lui unul din multime: Invatatorule, am adus la Tine pe fiul meu, care are duh mut.
18. Si oriunde-l apuca, il arunca la pamint si face spume la gura si scrisneste din dinti si intepeneste. Si am zis ucenicilor Tai sa-l alunge, dar ei n-au putut.
19. Iar El, raspunzind lor, a zis: O, neam necredincios, pina cind voi fi cu voi? Pina cind va voi rabda pe voi? Aduceti-l la Mine.
20. Si l-au adus la El. Si vazindu-l pe Iisus, duhul indata a zguduit pe copil, si, cazind la pamint, se zvircolea spumegind.
21. Si l-a intrebat pe tatal lui: Cita vreme este de cind i-a venit aceasta? Iar el a raspuns: din pruncie.
22. Si de multe ori l-a aruncat in foc si in apa ca sa-l piarda. Dar de poti ceva, ajuta-ne, fiindu-Ti mila de noi.
23. Iar Iisus i-a zis: De poti crede, toate sint cu putinta celui ce crede.
24. Si indata strigind tatal copilului, a zis cu lacrimi: Cred, Doamne! Ajuta necredintei mele.
25. Iar Iisus, vazind ca multimea da navala, a certat duhul cel necurat, zicindu-i: Duh mut si surd, eu iti poruncesc: Iesi din el si sa nu mai intri in el!
26. Si racnind si zguduindu-l cu putere, duhul a iesit; iar copilul a ramas ca mort, incit multi ziceau ca a murit.
27. Dar Iisus, apucindu-l de mina, l-a ridicat, si el s-a sculat in picioare.
28. Iar dupa ce a intrat in casa, ucenicii Lui L-au intrebat, de o parte: Pentru ce noi n-am putut sa-l izgonim?
29. El le-a zis: Acest neam de demoni cu nimic nu poate iesi, decit numai cu rugaciune si cu post.

***

Diaconul Sorin Adrian Mihalache:

„Viața creștină în Postul Mare. Convalescența ființei, despre beneficiile spirituale, psihologice și medicale ale înfrânării”

Biserica Icoanei, 22 februarie 2018 –

(transcriere parțială):

[…] Mergând mai departe cu textul putem înţelege mai mult în ceea ce-l priveşte pe tânărul acesta şi cum ne poate cuprinde și pe noi, pe cei ce trăim într-o societate a consumului şi a divertismentului şi respingem osteneala postului şi detaşarea de lumea sensibilă. Mântuitorul îl întreabă după aceea: Câtă vreme este de când i-a venit aceasta? Iar tatăl i-a răspuns: Din pruncie. Din pruncie, pentru că prima care ne seduce e lumea sensibilă. Ea e mai atractivă decât cele duhovniceşti. Şi viaţa, atunci când se desfăşoară în lume, ne oferă mai întâi cele materiale ca tentaţie, ele sunt prima ispită, tentaţia vizibilă. Mult mai puţin atractive par cele duhovniceşti şi mai penetrante şi mai dulci pare cele trupeşti şi sensibile și repede va fi fiinţa acaparată de lume şi ispitită de ea. Repede a căzut Adam, ne spune Sf. Vasile cel Mare şi spune că a căzut foarte repede pentru că, dacă ar mai fi trăit un pic în virtute, ar fi prins dulceaţa ei şi ar fi respins ispitirea de cele create. Din pruncie – adică repede, foarte repede. Repede se încovoaie omul de cele materiale, pentru că nu are tăria să insiste în cele duhovniceşti pentru ca, descoperindu-le dulceaţa, să poată să fie fidel lui Dumnezeu.

Şi, ne spune tatăl mai departe, de multe ori l-a aruncat în foc şi în apă. E ceva foarte interesant aici: foc şi apă, nu apă şi foc. Cum sunt şi alte texte din Scripturi interpretate de Sf. Maxim Mărturisitorul, focul e focul patimilor, al poftei. Pofta e foc şi apa e deznădejdea care vine după poftă. De fiecare dată când avem o poftă o trăim ca foc şi, după ce am consumat-o, ne vin gânduri de deznădejde, de tristeţe. Ne îneacă amarul acestei deznădejdi. Un om care este aprins de poftă nu poată să şadă locului, ca fript de ea, iar un om care este lovit de deznădejde pare să se înece în ea până moare. Şi aşa este, în ordinea duhovnicească, prima data vine focul, după aceea vine apa. Prima dată ne simţim atraşi de o anumită ispită, care ne păcălește şi mintea, dacă nu este puternic ancorată în rugăciune şi nu-L iubeşte pe Hristos si cuvintele Lui, începe ea însăşi să ne argumenteze că un anumit păcat ar putea fi făcut, dulceața lui argumentează pentru a fi făcut, şi, după ce l-am făcut, ne lovim de amarul conștiinței care ne mustră că l-am făcut şi ne confruntă cu deznădejdea sau cu tristeţea că l-am făcut. Şi cine păcătuieşte mult și este aprins de focul patimilor şi arde in ele si făptuieşte în conformitate cu ele va fi pus într-un mare pericol să fie înecat după aceea în apa aceasta a deznădejdii.

Continuarea articolului

FERICIȚI CEI BLÂNZI… “Nu v-ați gândit niciodată: de ce oare suntem atât de supărăcioși?”. Cuviosul IOAN KRESTIANKIN ne invită la cercetarea și spovedania patimilor dezvăluite în lumina Fericirilor evanghelice. BLÂNDEȚE sau IRITARE? RĂBDARE sau ÎNCĂPĂȚÂNARE IRAȚIONALĂ și RĂZBUNARE?

Arhimandrit Ioan Krestiankin – Cum să ne spovedim după îndreptarul celor Zece Porunci şi al Fericirilor:

A treia poruncă a fericirilor

Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul!

De ce oare cei blânzi sunt socotiți fericiţi îndată după cei cei plâng? Pentru că blândeţea este rodul şi urmarea înfrângerii [inimii] şi a plânsului pentru păcate. Mai mult decât atât, noi căutăm să aflăm în lume linişte sufletească, dar n-o avem, pentru că această linişte este rod al blândeţii şi al nerăutăţii. Învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima, şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre (Мt. 11, 29).

Iată, vedeţi, Domnul nu ne îndeamnă să învăţăm de la El să fim mai întâi de toate rugători, harnici, să avem răbdare şi alte calităţi şi virtuţi, ci în primul rând ne învață să avem blândeţe şi inimă smerită. Am spus deja câteva cuvinte despre smerenie. Să vedem acum ce este blândeţea şi care este mulţimea de lucruri negative care stă împotriva acestei virtuţi în adâncul sufletelor noastre. Sfântul Filaret al Moscovei spunea că blândeţea este o dispoziţie a sufletului care constă într-o aşezare liniştită a duhului, unită cu prudenţa de a nu supăra pe nimeni şi nimeni să nu ne supere cu nimic.

Mai există încă o definiţie a blândeţii pe care ne-o dă Sfântul Ioan Scărarul:

Blândeţea este starea neclătinată a minţii, care rămâne la fel în cinstiri şi în necinstiri. Blândeţea constă în a ne ruga în chip netulburat şi sincer pentru cel ce ne tulbură, în vremea tulburărilor pe care ni le pricinuieşte.”

Apostolul Petru aşază frumuseţea nestricăcioasă a duhului blând şi smerit în rândul celor mai tainice daruri ale inimii omeneşti, care sunt de mare preţ înaintea lui Dumnezeu (v. I Ptr. 3, 4).

Să aruncăm o privire înlăuntrul nostru: să vedem ce-am putea să-Ţi spunem, Doamne, în privinţa împlinirii acestei porunci. Continuarea articolului

FERICIȚI CEI CE PLÂNG… “Iar noi nu ştim să ne plângem păcatele şi nici nu vrem, pentru că nesimţirea şi răceala noastră faţă de mântuire ne determină să nu mai căutăm bucurii adevărate, ci distracţii fără sens…

Vedeti si:

***

Arhimandrit Ioan Krestiankin – Cum să ne spovedim după îndreptarul celor Zece Porunci şi al Fericirilor:

A doua poruncă a fericirilor

Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia!

Ne vine greu nouă, mirenilor, oameni aplecați spre cele materiale, să înţelegem această poruncă! După Sfântul Ioan Gură de Aur se pare că această fericire vine în contradicţie cu părerea întregii lumi, pentru că toţi îi consideră fericiţi pe cei care se bucură, iar pe cei ce se află în lipsuri, pe cei săraci şi pe cei ce plâng – nefericiţi. Domnul însă în locul celor dintâi îi numeşte fericiţi pe ultimii, spunând: „fericiţi cei ce plâng”, deşi toţi îi consideră pe aceştia nefericiţi. Plânsul poate fi însă diferit. Putem plânge după diferite lucruri. Şi fericiţi sunt numiţi aici nu cei ce plâng după lucrurile lumeşti, pentru că în astfel de cazuri plânge şi răutatea din noi, plânge şi mândria cea umilită, plânge şi iubirea de sine atunci când este jignită… Puţine sunt oare lacrimile cele deşarte? Dar toate aceste lacrimi păcătoase sunt lacrimi inutile, sunt lacrimi extrem de periculoase pentru cei ce plâng, pentru că prin ele omul îşi provoacă moarte sufletului şi trupului, după cuvântul Apostolului Pavel: ...întristarea lumii aduce moarte (II Cor. 7, 10). Această întristare a lumii adeseori ne aruncă în păcatul deznădejdii, care este un păcat de moarte.

Fericirea şi mângâierea se dau celor ce plâng pentru că şi-au dat seama că nu-I slujesc lui Dumnezeu cu desăvârşită dragoste şi vrednicie, sau poate chiar merită mânia Lui din pricina păcatelor personale.

Să ne verificăm dar conştiinţa şi inima! Continuarea articolului

Articole Recomandate

Carti

Recomandam