FERICIȚI CEI BLÂNZI… “Nu v-ați gândit niciodată: de ce oare suntem atât de supărăcioși?”. Cuviosul IOAN KRESTIANKIN ne invită la cercetarea și spovedania patimilor dezvăluite în lumina Fericirilor evanghelice. BLÂNDEȚE sau IRITARE? RĂBDARE sau ÎNCĂPĂȚÂNARE IRAȚIONALĂ și RĂZBUNARE?

Arhimandrit Ioan Krestiankin – Cum să ne spovedim după îndreptarul celor Zece Porunci şi al Fericirilor:

A treia poruncă a fericirilor

Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul!

De ce oare cei blânzi sunt socotiți fericiţi îndată după cei cei plâng? Pentru că blândeţea este rodul şi urmarea înfrângerii [inimii] şi a plânsului pentru păcate. Mai mult decât atât, noi căutăm să aflăm în lume linişte sufletească, dar n-o avem, pentru că această linişte este rod al blândeţii şi al nerăutăţii. Învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima, şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre (Мt. 11, 29).

Iată, vedeţi, Domnul nu ne îndeamnă să învăţăm de la El să fim mai întâi de toate rugători, harnici, să avem răbdare şi alte calităţi şi virtuţi, ci în primul rând ne învață să avem blândeţe şi inimă smerită. Am spus deja câteva cuvinte despre smerenie. Să vedem acum ce este blândeţea şi care este mulţimea de lucruri negative care stă împotriva acestei virtuţi în adâncul sufletelor noastre. Sfântul Filaret al Moscovei spunea că blândeţea este o dispoziţie a sufletului care constă într-o aşezare liniştită a duhului, unită cu prudenţa de a nu supăra pe nimeni şi nimeni să nu ne supere cu nimic.

Mai există încă o definiţie a blândeţii pe care ne-o dă Sfântul Ioan Scărarul:

Blândeţea este starea neclătinată a minţii, care rămâne la fel în cinstiri şi în necinstiri. Blândeţea constă în a ne ruga în chip netulburat şi sincer pentru cel ce ne tulbură, în vremea tulburărilor pe care ni le pricinuieşte.”

Apostolul Petru aşază frumuseţea nestricăcioasă a duhului blând şi smerit în rândul celor mai tainice daruri ale inimii omeneşti, care sunt de mare preţ înaintea lui Dumnezeu (v. I Ptr. 3, 4).

Să aruncăm o privire înlăuntrul nostru: să vedem ce-am putea să-Ţi spunem, Doamne, în privinţa împlinirii acestei porunci. Continuarea articolului

FERICIȚI CEI CE PLÂNG… “Iar noi nu ştim să ne plângem păcatele şi nici nu vrem, pentru că nesimţirea şi răceala noastră faţă de mântuire ne determină să nu mai căutăm bucurii adevărate, ci distracţii fără sens…

Vedeti si:

***

Arhimandrit Ioan Krestiankin – Cum să ne spovedim după îndreptarul celor Zece Porunci şi al Fericirilor:

A doua poruncă a fericirilor

Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia!

Ne vine greu nouă, mirenilor, oameni aplecați spre cele materiale, să înţelegem această poruncă! După Sfântul Ioan Gură de Aur se pare că această fericire vine în contradicţie cu părerea întregii lumi, pentru că toţi îi consideră fericiţi pe cei care se bucură, iar pe cei ce se află în lipsuri, pe cei săraci şi pe cei ce plâng – nefericiţi. Domnul însă în locul celor dintâi îi numeşte fericiţi pe ultimii, spunând: „fericiţi cei ce plâng”, deşi toţi îi consideră pe aceştia nefericiţi. Plânsul poate fi însă diferit. Putem plânge după diferite lucruri. Şi fericiţi sunt numiţi aici nu cei ce plâng după lucrurile lumeşti, pentru că în astfel de cazuri plânge şi răutatea din noi, plânge şi mândria cea umilită, plânge şi iubirea de sine atunci când este jignită… Puţine sunt oare lacrimile cele deşarte? Dar toate aceste lacrimi păcătoase sunt lacrimi inutile, sunt lacrimi extrem de periculoase pentru cei ce plâng, pentru că prin ele omul îşi provoacă moarte sufletului şi trupului, după cuvântul Apostolului Pavel: ...întristarea lumii aduce moarte (II Cor. 7, 10). Această întristare a lumii adeseori ne aruncă în păcatul deznădejdii, care este un păcat de moarte.

Fericirea şi mângâierea se dau celor ce plâng pentru că şi-au dat seama că nu-I slujesc lui Dumnezeu cu desăvârşită dragoste şi vrednicie, sau poate chiar merită mânia Lui din pricina păcatelor personale.

Să ne verificăm dar conştiinţa şi inima! Continuarea articolului

DACĂ NU AVEM DISPOZIȚIE SĂ NE RUGĂM, SĂ MERGEM LA BISERICĂ sau SĂ ÎMPLINIM ALTE PORUNCI ALE LUI DUMNEZEU, ar fi o dovadă de IPOCRIZIE să le facem? “Lasă sinele tău şi prinde-te de voia lui Dumnezeu!”

Arhim. Simeon Kraiopoulos:

Avem, nu avem dispoziţie, să păzim poruncile lui Dumnezeu!

Să vedem altă întrebare:Când există o uscăciune a inimii şi o lipsă de dispoziţie pentru rugăciune, trebuie să ne rugăm împotriva voinţei noastre, fie şi formal, sau să aşteptăm până când vine starea necesară, străpungerea inimii? Şi ce se întâmplă dacă aceasta întârzie să vină? Continuarea articolului

Articole Recomandate

Carti

Recomandam