Articole din categoria: Citiri liturgice din Scripturi

71. Vai de cei ce zic răului bine şi binelui rău 28-02-2007

  ISAIA Capitolul 5, 16-25 Dar Domnul Savaot este mare prin judecata Sa şi Dumnezeul cel sfânt este sfânt prin dreptatea Sa. Oile vor paşte în voie, iar străinii se vor hrăni în locurile mănoase, lăsate de cei bogaţi. Vai …

72. Lameh 28-02-2007

FACEREA – ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE Capitolul 4, 16-26 Şi s-a dus Cain de la faţa lui Dumnezeu şi a locuit în ţinutul Nod, la răsărit de Eden. După aceea a cunoscut Cain pe femeia sa şi ea, zămislind, …

73. Unde este Abel, fratele tău? 27-02-2007

FACEREA – ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE Capitolul 4, 8-15 După aceea Cain a zis către Abel, fratele său: “Să ieşim la câmp!” Iar când erau ei în câmpie, Cain s-a aruncat asupra lui Abel, fratele său, şi l-a omorât. …

74. Iadul şi-a mărit de două ori lăcomia lui 27-02-2007

ISAIA Capitolul 5, 7-16 Dar via Domnului Savaot este casa lui Israel, iar oamenii din Iuda sunt sădirea Sa dragă. El nădăjduia ca acesta să fie un popor fără păcate, dar iată-l plin de sânge. Nădăjduit-a să-I rodească dreptate, dar …

75. Iată Adam s-a făcut ca unul dintre Noi 26-02-2007

FACEREA – ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE Capitolul 3, 21-24 Apoi a făcut Domnul Dumnezeu lui Adam şi femeii lui îmbrăcăminte de piele şi i-a îmbrăcat. Şi a zis Domnul Dumnezeu: “Iată Adam s-a făcut ca unul dintre Noi, cunoscând …

76. Strica-voi gardul ei şi ea va fi pustiită 26-02-2007

ISAIA Capitolul 4, 2-6 În ziua aceea se va arăta mlădiţa Domnului în podoabă şi în slavă şi roadele pământului în mărire şi în cinste pentru aceia din Israel care vor fi scăpat. Rămăşiţa Sionului şi cei ce vor fi …

77. Voi aţi pustiit via Mea 23-02-2007

ISAIA Capitolul 3, 1-14 Iată, Domnul Dumnezeu Savaot va lua din Ierusalim şi din Iuda orice sprijin şi orice ajutor, orice hrană de pâine şi orice sprijin de apă, Pe viteaz şi pe omul de luptă, pe judecător şi pe …

78. Căderea lui Adam şi a Evei de la Dumnezeu 23-02-2007

FACEREA – ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE Capitolul 2, 20-25 Şi a pus Adam nume tuturor animalelor şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor fiarelor sălbatice; dar pentru Adam nu s-a găsit ajutor de potriva lui. Atunci a adus Domnul Dumnezeu …

79. Nu zăbovi a face bine celui ce are nevoie 23-02-2007

PILDELE LUI SOLOMON Capitolul 3, 19-34 Prin ştiinţa Sa a deschis adâncurile şi norii picură rouă. Fiul meu, să nu se depărteze acestea dinaintea ochilor tăi; păstrează înţelepciunea şi buna chibzuială, Căci ele sunt viaţa sufletului tău şi podoabă pentru …

81. A dat apoi Domnul Dumnezeu lui Adam poruncă 22-02-2007

FACEREA – ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE Capitolul 2, 4-19 Iată obârşia cerului şi a pământului de la facerea lor, din ziua când Domnul Dumnezeu a făcut cerul şi pământul. Pe câmp nu se afla nici un copăcel, iar iarba …

82. Pământul este plin de idoli 21-02-2007

ISAIA Capitolul 2, 3-11: Multe popoare vor veni şi vor zice: “Veniţi să ne suim în muntele Domnului, în casa Dumnezeului lui Iacov, ca El să ne înveţe căile Sale şi să mergem pe cărările Sale”. Căci din Sion va …

83. Nu fii înţelept în ochii tăi; teme-te de Dumnezeu 21-02-2007

PILDELE LUI SOLOMON Capitolul 2, 1-22 Fiul meu, de vei primi poveţele mele şi sfaturile mele de le vei păstra, Plecându-ţi urechea la înţelepciune şi înclinând inima ta spre bună chibzuială, Dacă vei chema prevederea şi spre buna-cugetare îţi vei …

84. Răzbuna-Mă-voi împotriva asupritorilor Mei 20-02-2007

Zi aliturgica  ISAIA  Capitolul 1  De veţi vrea şi de Mă veţi asculta, bunătăţile pământului veţi mânca. Iar de nu veţi vrea şi nu Mă veţi asculta, atunci sabia vă va mânca, căci gura Domnului grăieşte. Cum a ajuns ca …

85. Mânca-vor din rodul căii lor 20-02-2007

PILDELE LUI SOLOMON Capitolul 1, 20-33 Înţelepciunea strigă pe uliţă şi în piele îşi ridică glasul său. Ea propovăduieşte la răspântiile zgomotoase; înaintea porţilor cetăţii îşi spune cuvântul: “Până când, proştilor, veţi iubi prostia? Până când, nebunilor, veţi iubi nebunia? …

88. Să nu ne abatem de la învăţătura lui Hristos 09-02-2007

A doua Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan 1 Iubirea către Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Trebuie să fugim de amăgitori. Preotul, către aleasa Doamnă şi către fiii ei, pe care ei îi iubesc întru adevăr şi nu numai …

89. Credinţa în mărturia Tatălui biruieşte lumea 08-02-2007

<<ÎNTÂIA EPISTOLA SOBORNICEASCA A SFÂNTULUI APOSTOL IOAN Capitolul 4 Dacă zice cineva: iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăşte, mincinos este! Pentru că cel ce nu iubeşte pe fratele său, pe care l-a văzut, pe Dumnezeu, pe Care …

90. Nu daţi crezare oricărui duh, ci cercaţi duhurile 07-02-2007

ÎNTÂIA EPISTOLA SOBORNICEASCA A SFÂNTULUI APOSTOL IOAN Capitolul 3 Iubiţilor, dacă inima noastră nu ne osândeşte, avem îndrăznire către Dumnezeu. Şi orice cerem, primim de la El, pentru că păzim poruncile Lui şi cele plăcute înaintea Lui facem. Şi aceasta …

91. Să ne iubim unul pe altul 06-02-2007

<<Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan 3: Oricine este născut din Dumnezeu nu săvârşeşte păcat, pentru că sămânţa lui Dumnezeu rămâne în acesta; şi nu poate să păcătuiască, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta cunoaştem pe fiii lui …

92. Lumea nu ne cunoaste, pentru ca nu Il cunoaste 05-02-2007

<<Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan 2: Copii, este ceasul de pe urmă, şi precum aţi auzit că vine antihrist, iar acum mulţi antihrişti s-au arătat; de aici cunoaştem noi că este ceasul de pe urmă. Dintre noi au …

93. Semnul care stârneşte împotriviri 02-02-2007

<<„Şi când s-au împlinit zilele curăţirii lor, după legea lui Moise, L-au adus pe Prunc la Ierusalim, ca să-L pună înaintea Domnului. Precum este scris în Legea Domnului, că orice întâi-născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului. Şi să …

Nu suntem noi ca un smochin uscat?

95. Nu suntem noi ca un smochin uscat? 16-01-2007

Marcu, 11, 11-23 „Şi a intrat Iisus în Ierusalim şi în templu şi, privind toate în jur şi vremea fiind spre seară, a ieşit spre Betania cu cei doisprezece. Şi a doua zi, ieşind ei din Betania, El a flămânzit. …

Câteva citiri de pe 5 ianuarie, ajunul Bobotezei

96. Câteva citiri de pe 5 ianuarie, ajunul Bobotezei 05-01-2007

Astazi se citesc mai multe fragmente din sfintele scripturi, toate referindu-se la prefigurarea botezului in V.T. dar si in Noul Testament prin Sf. Ioan Botezatorul: Astfel, se citesc din VT: Cartea Facerii, 1, 1-13 Cartea a IV-a a Regilor (vindecarea …

Carti recomandate