PROTEST FATA DE ABUZURILE EPISCOPULUI SOFRONIE AL ORADIEI: Scrisoarea deschisa a Consiliului Parohial Sfanta Treime din Oradea pe marginea presiunilor exercitate asupra parintelui paroh Florin Puscas

5-01-2011 6 minute Sublinieri

La Taina Sfântului Maslu auzim mereu cuvintele „fraţii mei, să nu vă juraţi nici pe cer, nici pe pământ, nici cu orice alt jurământ, ci să vă fie vouă ce este da, da, şi ce este nu, nu, ca să nu cădeţi în judecată”. Acesta trebuie să fie glasul Bunului Păstor, al cărui glas întreaga turmă îl recunoaşte! Iar în Simbolul de Credinţă mărturisim “cred într-una, sfântă, sobornicească şi apostolică Biserică”.  Dacă consilierii unei parohii “nu contează”, dacă nici credincioşii pe care-i reprezintă nu contează, aţi văzut peste 1000 semnături, Preasfinţia Voastră cui slujiţi?  Ce înţelegeţi prin sobornicitatea Bisericii?

Astăzi sunteţi Episcop al Oradiei pentru că aţi fost iertat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.  Noi am fost ameninţaţi cu dizolvarea şi cu plângeri penale de către consilierii episcopiei. Cunoaşteţi Pilda datornicului nemilostiv?

***

Am primit pe mail acest protest al Consiliului Parohial Sfanta Treime din Oradea fata de presiunile exercitate de Episcopul Sofronie asupra pr. paroh Florin Puscas. Reamintim ca pr. Florin Puscas a fost unul din preotii de mir care a luat o atitudine foarte clara, publica si marturisitoare fata de gestul apostat al mitropolitului Nicolae Corneanu de a se “impartasi” la greco-catolici, gest dublat de o ierurgie “comuna” cu clericii greco-catolici facuta de PS Sofronie al Oradiei.

Un alt episod care a marcat relatia conflictuala dintre Episcopul Oradiei si Parohia Sf. Treime a avut loc cand PS Sofronie a vrut sa forteze cedarea unui teren al parohiei tocmai catre pastorul evanghelist Laszlo Tokes, cunoscut pentru atitudinile sale anti-romanesti. In ciuda protestului pr. paroh Florin Puscas si a parohienilor, in cele din urma terenul a fost cedat. Pr. Florin Puscas mai este cunoscut si pentru opozitia sa fata de sistemul electronic de inregistrare a populatiei, participand la unele conferinte pe aceasta tema.

Iata, asadar, ca Episcopul Sofronie al Oradiei nu a inteles mare lucru din “iertarea” care i s-a acordat in cadrul Sf. Sinod. De altfel, abuzurile episcopului s-au facut simtite si la man. Stana de Vale, unde staretul Macarie a fost inlocuit, culmea ridicolului, fara ca episcopul sa indrazneasca sa vina in persoana la manastire… Pe langa silnicia cu care PS Sofronie vrea sa scape de oamenii incomozi ai eparhiei sale, se remarca si ridicolul situatiei sale, reusind sa fie, probabil, unul din cei mai nepopulari – la el “acasa” – episcopi ai Sf. Sinod.

***

Scrisoare deschisă Preasfinţiei Sale Sofronie Drincec, Episcopul Oradiei

Preasfinţia Voastră,

Urmare hotărârilor potrivnice Parohiei Sfânta Treime luate de Episcopia Oradiei şi a stării de confuzie generate de acestea s-a ajuns în situaţia în care întrega comunitate s-a regrupat în jurul Bisericii, în construcţie cu hramul Acoperământul Maicii Domnului, şi aceasta tocmai de Marele Praznic al Nasterii Domnului Suntem în aşteptarea unui document, din partea Episcopiei Oradiei, care să asigure parohiei noastre, în mod transparent, viitorul pe care întreaga comunitate şi l-a asumat cu dragoste şi jertfelnicie: de a construi o nouă biserică şi de a ne reimplica în problemele sociale ale comunităţii lărgite în care trăim.

Vă aducem la cunoştinţă că la data de 27.12.2010 am primit la sediul parohiei noastre adresa cu nr. 2608/2010 prin care ne-aţi făcut cunoscut că prin interesul nostru faţă de „situaţia PC Părinte Aurel Puşcaş şi PC Părinte Florin Puşcaş, ne-am depăşit atribuţiile statutare şi că astfel de demersuri sunt împotriva prevederilor canonice, statutare şi regulamentare cu toate urmările ce decurg din aceasta – deasemenea ne-aţi recomandat – să studiem Statutul pentru Organizarea şi Funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române” .

Precizăm următoarele:

Demersul nostru este unul legal pentru că:

1)     Prin adresa nr 1093/2000 Părintele Florin Puşcaş este angajat în postul de preot-paroh de la Parohia Sfânta Treime, începând cu 1 iulie 2000.

2)    Contractul Individual de Muncă nr 306 din 01.03.2003 din registrul general de evidenţă a salariaţilor încheiat între Parohia Sf. Treime şi Pr. Marian Florin Puşcaş, cu sigiliul Protopopiatul Ortodox Oradea are obiectul preot-paroh.

3)    Adeverinţa nr. 520 din 31.10.2007 emisă de Protopopiatul Ortodox Oradea atestă faptul că Preotul Puşcaş Marian Florin este angajat pe perioadă nedeterminată în funcţia de preot paroh la Parohia Sfânta Treime Oradea.  Adeverinţa a fost eliberată “susnumitului pentru a-i servi la Curtea Supremă de Justiţie”.

4)    Parohia Acoperământul Maicii Domnului nu există în Oradea.  Construcţia Bisericii Acoperământul Maicii Domnului a început abia în anul 2006.

5)    Parohia Sfânta Treime cuprinde Biserica Pogorârea Duhului Sfânt şi biserica în construcţie Acoperământul Maicii Domnului şi are un singur Consiliu Parohial, recunoscut de Episcopia Oradiei.  Voinţa întregii comunităţi este să rămânem în continuare o singură parohie unită.

6)    Niciodată nu i-a fost contestată această calitate până la data de 22.11.2010 prin adresa 2534 privitoare la Părintele Marian Florin Puşcaş.

Cu privire la afirmaţia “în repetate rânduri s-au constatat abateri disciplinare ale Preacucerniciei Voastre, nesupunere faţă de ierarh şi denigrare publică a persoanei acestuia” (adresa 2534/22.11.2010), aluzie evidentă la tristul moment din ianuarie 2008 în care aţi văduvit parohia noastră de un bun imobil dobândit de drept facem următoarele precizări:

1)     Conform Statutului pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, după ce Consiliul Parohial V-a cerut binecuvântarea în scris pentru a Vă asuma explicit dorinţa Preasfinţiei Voastre de a ceda terenul din folosinţa parohiei noastre, urma supunerea acestei dorinţe hotărârii Adunării Parohiale a Parohiei Sfânta Treime.  Conform Legiurilor Bisericeşti bunul respectiv nu putea fi înstrăinat fără hotărârea Adunării Parohiale şi demersul nostru a fost fără putinţa de tăgadă conform Statutului BOR.

2)    Din motive deja binecunoscute prin adresa 133/16.01.2008, nr. de intrare la Consiliul Local Oradea, Administraţia Imobiliară Oradea 50925/21.01.2008, călcând legiurile bisericeşti, V-aţi adresat Primăriei Municipiului Oradea cu pretenţia de a înainta „hotărârea Parohiei Sfânta Treime de renunţare… a terenului…”.  Pentru această afirmaţie neadevărată şi pentru consecinţele ei trebuie să Vă asumaţi întreaga responsabilitate.

3)    În data de 17 aprilie 2008, ziua de joi, Preasfinţia Voastră aţi „participat la programul de rugăciune de la biserica reformată Olosig, organizat de Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului, ca mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru soluţionarea conflictului privind terenul de sport al Liceului Lorantffy Z.” Cf. Legea Românească, nr. 2/2008, pag. 59.  În acelaşi timp cedarea terenului respectiv era considerată o mare victorie a candidaţilor UCM pentru Parlamentul European. La numai o zi, în acest context general, aţi publicat adresa nr. 1136/18 aprilie 2008, Istoria bisericii ortodoxe Sfânta Treime din Oradea.

4)    Pentru data de 26.03.2009 aţi invitat parohia noastră la Centrul Eparhial în vederea „clarificării problemelor administrative” cu privire la sectorul ce aparţine Bisericii cu hramul Pogorârea Duhului Sfânt, str. Parcul Traian nr. 13/A.  Atunci aţi recunoscut că în ianuarie 2008 aţi greşit şi că „a greşi este omeneşte”.

Cu privire la adresa 669/ 12 martie 2009, care a generat deplasarea reprezentaţilor Consiliului Parohial al Parohiei Sfânta Treime la Centrul Eparhial la data de 26.03.2009, precizăm următoarele:

1)     Pretextul convocării noastre la Centru Eparhial a fost neadevărat şi am demonstrat acest lucru prin adresa 2310/2000 secţia Administrativ – bisericească. Fără acel document (foarte rar întocmit între parohii, astfel de proceduri fundamentându-se pe cuvânt), Biserica Sfânta Treime cu hramul Pogorârea Duhului Sfânt ar fi încetat să mai funcţioneze ca biserică parohială.

Putem să tragem concluzia că în fiecare an aţi încercat să loviţi foarte grav parohia noastră. Foarte îngrijorător rămâne pentru noi şi demersul Episcopiei Oradiei de a publica pe internet „Istoria bisericii ortodoxe Sfânta Treime din Oradea” nr. 1136/18 aprilie 2008 în contextul hărţuirii noastre de către episcopul reformat. În legătură cu acest demers precizăm următoarele:

1) Biserica de astăzi cu hramul Pogorârea Duhului Sfânt din cadrul Parohiei Sfânta Treime nu a devenit ortodoxă în anul 1948 ci 30 de ani mai târziu.

2) Vă înaintăm în acest sens Declaraţia notarială a domnului jurist dr. Pop Alexandru.  Luând în considerare acest document, biserica noastră nu poate face obiectul vreunei revendicări.

3) În data de 20.12.2010 aţi încercat să impuneţi un nou preot paroh în Parohia noastră fără niciun document scris din partea Episcopiei sau a Protopopiatului Oradea.

O să Vă urmăm îndemnul de a studia mai bine Statutul BOR, dar noi ştim că am jurat să păstrăm bunurile parohiei noastre şi să contribuim la bunăstarea ei.  În adresele primite din partea Episcopiei Oradea am întâlnit o inşiruire nesfârşită de articole şi legi a căror justificare nu se potriveşte situaţiei noastre, n-am înţeles-o şi pe care atunci când doriţi tocmai dvs. nu le respectaţi. Vă întrebăm pentru aceasta S-a întrupat, a fost răstignit şi a înviat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu?

La Taina Sfântului Maslu auzim mereu cuvintele „fraţii mei, să nu vă juraţi nici pe cer, nici pe pământ, nici cu orice alt jurământ, ci să vă fie vouă ce este da, da, şi ce este nu, nu, ca să nu cădeţi în judecată”. Acesta trebuie să fie glasul Bunului Păstor, al cărui glas întreaga turmă îl recunoaşte!  Iar în Simbolul de Credinţă mărturisim “cred într-una, sfântă, sobornicească şi apostolică Biserică”.  Dacă consilierii unei parohii “nu contează”, dacă nici credincioşii pe care-i reprezintă nu contează, aţi văzut peste 1000 semnături, Preasfinţia Voastră cui slujiţi?  Ce înţelegeţi prin sobornicitatea Bisericii?

Astăzi sunteţi Episcop al Oradiei pentru că aţi fost iertat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.  Noi am fost ameninţaţi cu dizolvarea şi cu plângeri penale de către consilierii episcopiei. Cunoaşteţi Pilda datornicului nemilostiv?

Ni s-a adus la cunostinţă că în data 3 decembrie 2010 aţi emis o adresă care este adresată „preotului Florin Marian Puşcaş – Biserica Acoperământul Maicii Domnului din Oradea”:

Acest document a fost înmânat la data de 21 dec. 2010 la o zi după ce biserica Sf. Treime a rămas închisă, ceea ce demonstrează faptul că avem de-a face cu o răzbunare premeditată ascunsă în spatele altor demersuri, şi că demersul nostru este pe deplin justificat. Şi mai îngrijorător este faptul că aceasta îi este adresată “preotului de la Biserica Acoperământul Maicii Domnului”.  Statul acestei biserici în construcţie interesează întreaga comunitate şi trebuie să rămână proprietatea credincioşilor Parohiei „Sfânta Treime” care o construiesc.

Preasfinţia Voastră,

Este evident faptul că în locul unui dialog transparent preferaţi perpetuarea vorbelor, a cuvintelor cu două înţelesuri, a învrăjbirii preoţilor şi a credincioşilor din diferite parohii. Deasemenea este evident faptul că nu doriţi să emiteţi documente oficiale cu privire la situaţia preoţilor şi a parohiei noastre arătându-vă dispreţul faţă de suferinţa unei comunităţi întregi.  În aceste condiţii nu putem decât să amintim în această scrisoare cuvântul providenţial către popor al Sfântului Sinod din Grecia:

distrugerea relaţiei dintre popor şi Biserica sa care îl păstoreşte a ajuns obiect de neguţătorie exploatat în mod pragmatic prin scandalurile fabricate, ţintindu-se destrămarea încrederii voastre în Biserică.

Biserică însă suntem cu toţii şi aceasta este puterea noastră şi puterea ei. La unitatea dintre păstori şi popor ţintesc negustorii de popoare, încercând să o submineze.”

Prin demersurile pe care le faceţi este evident faptul că puneţi în pericol atât integritatea Parohiei noastre şi a bunurilor ei cât şi posibilitatea continuării lucrărilor la noua biserică, ridicată până acum prin mari jertfe ale enoriaşilor şi la care nu aţi contribuit nici măcar cu o cărămidă.

Facem apel la membrii Consiliului Eparhial să nu ia hotărâri greşite împotriva parohiei noastre pentru a putea să-şi îndeplinească proiectele importante pe care şi le-a asumat.

Fie ca naşterea Domnului Iisus să ne lumineze mintea şi judecata să ne fie dreaptă, iar inima bună şi iubitoare.

Parohia Sf. Treime, 04.01.2011

–         Consilierii parohiali


Vezi detalii despre presiunile PS Sofronie:

 • Crisana:

O pensionare cu „cântec” – Biserica “Sfânta Treime”, cu lacătul pe poartă

Biserica “Sfânta Treime” – Când Consiliul Parohial se „bate” cu Episcopia cei care pierd sub enoriaşii


Categorii

Comunicate, Ecumenism, PS Sofronie Drincec

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

11 Commentarii la “PROTEST FATA DE ABUZURILE EPISCOPULUI SOFRONIE AL ORADIEI: Scrisoarea deschisa a Consiliului Parohial Sfanta Treime din Oradea pe marginea presiunilor exercitate asupra parintelui paroh Florin Puscas

 1. Exista similitudini cu situatia PF Irineu I al Ierusalimului 2002-2005. O chestiune de drept canonic:

  Sfantul Sinod al Patriarhiei de Ierusalim a ales, cu unanimitate de voturi, noul titular al Scaunului Patriarhal in persoana lui Teofil al III-lea. Noul patriarh s-a nascut in Grecia, in anul 1952 si se afla in Tara Sfanta din 1964. Teofil al III-lea ii succede, la conducerea Patriarhiei din Ierusalim, lui Irineu I, depus din aceasta functie in urma scandalului iscat de instrainarea ilegala a unor proprietati ale Patriarhiei. Hotararea de destituire a fost luata in cadrul unui sinod tinut la Constantinopol pe data de 24 mai a.c.

  http://www.crestinortodox.ro/stiri/lumea-credintei/a-fost-ales-noul-patriarh-ierusalimului-75737.html

  Cu un comunicat remis Agentiei Associated Press, 13 episcopi si 25 de arhimandriti ai bisericii greco-ortodoxe de la Ierusalim au anuntat in urma cu doua zile “sfarsitul” lui Irineu I, care este protagonistul unui scandal cu afaceri imobiliare in orasul sfant.

  http://www.romania-israel.com/modules.php?name=News&file=print&sid=178

 2. @Romeo:

  Sincer, chiar nu vedem legatura dintre cele doua evenimente…

 3. Urmariti inregistrarea de mai jos pentru a vedea cum este perceput PS Sofronie al Oradiei in cercurile masonice.

  http://www.youtube.com/watch?v=b0D0g_JoevY&feature=player_embedded

 4. >@Romeo: Sincer, chiar nu vedem legatura dintre cele doua evenimente…

  “Municipalitatea l-a dat în folosinţă [TERENUL], pe 49 de ani, Bisericii Sfânta Treime, ca o minimă compensare pentru cele 31 de hectare pe care comuniştii le confiscaseră de la ortodocşi.”

  http://old.bihoreanul.ro/articol/ziar/oradea/online/18120/243/

  Pai pentru mine legatura este clara: un teren, dat ca minima compensare de catre organizatiile statului pentru cele 31 ha confiscate de comunisti este instrainat.
  In momentul in care instrainezi proprietatile bisericii, fara acordul enoriasilor, cazi sub incidenta unor canoane. Mi se pare ca sunt multe asemanari cu cazul imobiliarelor instrainate de PF Irineu I, numai ca trebuie sa se pronunte cei ce cunosc si aplica Canoanele Bisericii.

 5. DOAMNE FERESTE!INTELEGEM CA DUPA CE I-A FACUT CADOU LUI LASZLO TOKES UN TEREN APARTINATOR BISERIII ORTODOXE , A MAI SI PARTICIPAT LA SLUJBE IN BISERICA REFORMATA DIN PIATRA CRAIULUI!FRUMOS GEST!DEALTFEL NE MIRAM CUM DE NU A TINUT DOLIU IMPREUNA CU TOKES LA 1 DECEMBRIE;SAU POATE A TINUT?SI DIN PREA MULTA MODESTIE CU CARE A FOST INZESTRAT ACEST ,, EPISCOP,,NU NE-A DAT SI NOUA DE STIRE?DAR CELORLATI PREOTI ORTODOCSI LE-A TAIAT SOFRONIE LIMBA? NU LE ESTE RUSINE SA APARA IN FATA ENORIASILOR DUPA ASA DOVADA DE LASITATE?DIN CATE AM AUZIT EU PARINTELE AUREL PUSCAS A FOST CANDVA PROTOPOP; CHIAR NICI UNUL DIN PREOTII DE ATUNCI CARE AU AVUT NEVOIE DE INTELEGERE SI INDRUMARE DE LA PARINTELE PUSCAS, NU A AVUT CURAJUL SA SPUNA ACESTU ,,EPISCOP,, CA A LUAT-O PRIN PORUMBISTE? AU MURIT TOTI ACEIA?SAU AU AJUNS INTRE TIMP EI INSASI NISTE SOFRONEI? FELICIATIRI PREOTULUI FLORIN PUSCAS PENTRU CURAJ! MA SI UIMESTE SINCER …..SA II DEA DUMNEZEU PUTETRE SA TREACA PESTE TOATE !DACA UN SINGUR PREOT MAI ARE CURAJUL SA LUPTE NIMIC NU ESTE PIERDUT!

 6. Scrieti, va rugam, cu litere mici, altfel cu greu se poate intelege ceva…

 7. parintelui florin puscas felicitari sincere, sincere si admiratie neconditionata! iar acestui travestit sofronie sa nu uite ca ,, multe-s tari cum crede noi iar maine nu-s!,,preotilor ortodocsi din orasul nostru le doresc sa-si aminteasca ca preotia este o vocatie nu o profesie!sa-si gaseasca curajul sa apere interesele bisericii ortodoxe romane cu orice pret! altfel lasitatea asta ii va costa credibilitatea in fata noastra a crestinilor ortodocsi!sofronie asta e o incercare ca oricare alta! nu are nimic sfant in afara de pahar aveti curajul sa va purtati ca niste preoti adevarati!,, preoti cu crucea in frunte caci oastea e crestina!,,

 8. P.S.Sofronie este un asupritor al preotilor vrednici.Vezi si cazul fostului sau vicar ,un preot admirabil care a stiut sa spuna pas acestui nevrednic.Deasemenea ar trebui intrebat cate metanii bate pe zi pt ca pana la urma e calugar si tre sa aiba canon si voturi monahale.In conditiile in care e obez ce cuvant ar mai avea in fata enoriasilor?E un personaj tolerat de un sinod compromis si compromitator si care ar trebui demis imediat.Dar deh nu este doar el .Avem o gramada de la Casiana,Cornelius,etc pana la varf toti au cate o poveste demna de horror….

 9. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Povetele unui calugar prigonit de PS Sofronie, PARINTELE MACARIE DE LA STANA DE VALE: “Iadul nu este modern”/ MITROPOLITUL VLADIMIR SI SFANTUL MARTIR VALERIU GAFENCU: instrumentalizarea politica a sfintilor inchis
 10. inmultitu-sau ostenelile celor ce alearga dupå alti dumnezei.nu voi lua parte la adunarile lor cu jertfe de sange nici nu voi pomeni numele lor pe buzele mele,profeteste psalmistul David despre ecumenistii francmasoni din ziua de azi care se duc pe la asemenea adunaturi.ma poate face cineva sa inteleg de ce TREBUIE sa ne rugam pt. asemenea pseudoepiscopi care au cazut in apostazie daca sf. noastre canoane poruncesc sa nu mai fie pomeniti la liturghie cei ce fac asemenea blasfemii la adresa credintei noastre,,numai daca s-a rugat impreuna cu ereticii sa fie caterisit“,cine suntem noi sa judecam pe maimarii nostrii?dar cand e vorba de credinta nu exista compromis,intrebati-l pe,,episcop“ cum de reuseste sa slujeasca la doi domni?cum de poate purta si haine arhieresti si sort masonic?

 11. Pingback: PS SOFRONIE DRINCEC, MASONERIA SI SCANDALUL “ICOANEI SATANICE” – pictura bizara comandata de Episcopul Oradiei, legata de Catedrala Mantuirii Neamului - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare