Sfantul Apostol si Evanghelist Ioan ne invata…

8-05-2007 Sublinieri

Astazi Biserica noastra praznuieste, alaturi de Cuviosul (Avva) Arsenie cel Mare, pe Marele Apostol si Evanghelist Ioan, supranumit si “Teologul”, “Apostolul Iubirii” sau “Apostolul Luminii”. Puteti citi o versiune amanuntita a vietii Sf. Ap. Ioan aici. Multe invataturi esentiale putem extrage din Epistolele sale Sobornicesti. Sa reinvatam de la ucenicul cel (mai) iubit al Domnului cum sa iubim pe Dumnezeu si pe fratele nostru pentru a trai in Lumina si in Adevar, urand in acelasi timp “lumea” si toata pofta si desertaciunea ei. Sa citim impreuna astazi un capitol din Intaia sa Epistola Soborniceasca: :

 

 

Capitolul 2

1.

Copiii mei, acestea vi le scriu, ca să nu păcătuiţi, şi dacă va păcătui cineva, avem mijlocitor către Tatăl, pe Iisus Hristos cel drept.

2.

El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru păcatele noastre, ci şi pentru ale lumii întregi.

3.

Şi întru aceasta ştim că L-am cunoscut, dacă păzim poruncile Lui.

4.

Cel ce zice: L-am cunoscut, dar poruncile Lui nu le păzeşte, mincinos este şi întru el adevărul nu se află.

5.

Iar cine păzeşte cuvântul Lui, întru acela, cu adevărat, dragostea lui Dumnezeu este desăvârşită. Prin aceasta, cunoaştem că suntem întru El.

6.

Cine zice că petrece întru El dator este, precum Acela a umblat, şi el aşa să umble.

7.

Iubiţilor, nu vă scriu poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care o aveaţi de la început; porunca cea veche este cuvântul pe care l-aţi auzit.

8.

Iarăşi, vă scriu poruncă nouă, ceea ce adevărat întru El şi întru voi, pentru că întunericul se duce şi lumina cea adevărată începe să răsară.

9.

Cine zice că este în lumină şi pe fratele său îl urăşte, acela este în întuneric până acum.

10.

Cine iubeşte pe fratele său rămâne în lumină şi sminteală nu este în el.

11.

Iar cel ce urăşte pe fratele său este în întuneric şi umblă în întuneric şi nu ştie încotro se duce, pentru că întunericul a orbit ochii lui.

12.

Vă scriu vouă, copiilor, fiindcă iertate v-au fost păcatele pentru numele Lui.

13.

Vă scriu vouă, părinţilor, pentru că aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu vouă, tinerilor, fiindcă aţi biruit pe cel viclean. V-am scris, copiilor, pentru că aţi cunoscut pe Tatăl.

14.

V-am scris, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. Scris-am vouă, tinerilor, căci sunteţi tari şi cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi şi aţi biruit pe cel viclean.

15.

Nu iubiţi lumea, nici cele ce sunt în lume. Dacă cineva iubeşte lumea, iubirea Tatălui nu este întru el;

16.

Pentru că tot ce este în lume, adică pofta trupului şi pofta ochilor şi trufia vieţii, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume.

17.

Şi lumea trece şi pofta ei, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.

18.

Copii, este ceasul de pe urmă, şi precum aţi auzit că vine antihrist, iar acum mulţi antihrişti s-au arătat; de aici cunoaştem noi că este ceasul de pe urmă.

19.

Dintre noi au ieşit, dar nu erau de-ai noştri, căci de-ar fi fost de-ai noştri, ar fi rămas cu noi; ci ca să se arate că nu sunt toţi de-ai noştri, de aceea au ieşit.

20.

Iar voi, ungere aveţi de la Cel Sfânt şi ştiţi toate.

21.

V-am scris vouă, nu pentru că nu ştiţi adevărul, ci pentru că îl ştiţi şi ştiţi că nici o minciună nu vine din adevăr.

22.

Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Iisus este Hristosul? Acesta este antihristul, cel care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul.

23.

Oricine tăgăduieşte pe Fiul nu are nici pe Tatăl; cine mărturiseşte pe Fiul are şi pe Tatăl.

24.

Deci, ceea ce aţi auzit de la început, în voi să rămână; de va rămâne în voi ceea ce aţi auzit de la început, veţi rămâne şi voi în Fiul şi în Tatăl.

25.

Şi aceasta este făgăduinţa pe care El ne-a făgăduit-o: Viaţa veşnică.

26.

Acestea v-am scris vouă despre cei ce vă amăgesc.

27.

Cât despre voi, ungerea pe care aţi luat-o de la El rămâne întru voi şi n-aveţi trebuinţă ca să vă înveţe cineva, ci precum ungerea Lui vă învaţă despre toate, şi adevărat este şi nu este minciună, rămâneţi întru El, aşa cum v-a învăţat.

28.

Şi acum, copii, rămâneţi întru El, ca să avem îndrăzneală când Se va arăta şi să nu ne ruşinăm de El, la venirea Lui.

29.

Dacă ştiţi că este drept, cunoaşteţi că oricine face dreptate este născut din El.


Categorii

Citiri liturgice din Scripturi, Sfintii - prietenii lui Dumnezeu, prietenii nostri

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate