UN “APOSTOL” LA ORDINEA ZILEI: “Si dintre voi insiva se vor ridica barbati, graind invataturi rastalmacite, ca sa traga pe ucenici dupa ei…”

17-05-2010 Sublinieri

Arhimandritul Ioil Konstantaros:

Lectură  apostolică la Duminica Sfinţilor Părinţi

de la Sinodul I Ecumenic

Faptele Apostolilor 20: 16-18, 28-36:

În zilele acelea, Pavel hotărâse să treacă pe apă pe lângă Efes, ca să nu întârzie în Asia, pentru că se grăbea să fie, dacă i-ar fi cu putinţă, la Ierusalim, de ziua Cincizecimii.

Şi trimiţând din Milet la Efes, a chemat la sine pe preoţii Bisericii.

Şi când ei au venit la el, le-a zis: Voi ştiţi cum m-am purtat cu voi, în toată vremea, din ziua cea dintâi, când am venit în Asia…

Drept aceea, luaţi aminte de voi înşivă  şi de toată turma, întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstraţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său.

Căci eu ştiu aceasta, că după  plecarea mea vor intra, între voi, lupi îngrozitori, care nu vor cruţa turma.

Şi dintre voi înşivă se vor ridica bărbaţi, grăind învăţături răstălmăcite, ca să tragă pe ucenici după ei.

Drept aceea, privegheaţi, aducându-vă  aminte că, timp de trei ani, n-am încetat noaptea şi ziua să vă îndemn, cu lacrimi, pe fiecare dintre voi.

Şi acum vă încredinţez lui Dumnezeu şi cuvântului harului Său, cel ce poate să vă zidească  şi să vă dea moştenire între toţi cei sfinţiţi.

Argint, sau aur, sau haină, n-am poftit de la nimeni;

Voi înşivă ştiţi că mâinile acestea au lucrat pentru trebuinţele mele şi ale celor ce erau cu mine.

Toate vi le-am arătat, căci ostenindu-vă  astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Iisus, căci El a zis: Mai fericit este a da decât a lua.

Şi după ce a spus acestea, plecându-şi genunchii, s-a rugat împreună cu toţi aceştia.

Evanghelistul Luca ne descrie în capitolul 20 din Faptele Apostolilor  câteva din cele mai mişcătoare cuvinte ale Apostolului Pavel. Marele Apostol, ca părinte duhovnicesc, dă ultimele sale sfaturi preoţilor din Efes. Le repetă într-o atmosferă foarte încărcată de emoţie marile adevăruri: că Domnul şi Dumnezeul Iisus Hristos Şi-a câştigat Biserica Sa cu însuşi sângele Său; Biserica, care constituie Trupul lui Hristos, şi asupra căreia păstorii de la începutul şi până la sfârşitul istoriei, vor trebui să ia aminte, şi, desigur, la ei înşişi şi la întreaga turmă peste care Sfântul Duh i-a aşezat. Sunt atât de mari profunzimea şi înălţimea acestor adevăruri dumnezeieşti!

Apostolul neamurilor le prezintă „în cuvinte scurte” adevărurile creştine, dogmatice şi ecleziologice, şi, desigur, şi convingătoarea necesitate asupra grijii pastorale şi atenţiei alerte, pe care s-ar cuveni să le dovedească păstorii.

Însă ceea ce provoacă o mare impresie în continuare este profeţia pe care o anunţă Apostolul; o profeţie care este valabilă de-a lungul timpului ca o realitate sumbră:

Căci eu ştiu aceasta, că după plecarea mea vor intra, între voi, lupi îngrozitori, care nu vor cruţa turma. Şi dintre voi înşivă se vor ridica bărbaţi, grăind învăţături răstălmăcite, ca să tragă pe ucenici după ei” (Faptele Apostolilor 20: 21-30).

Păstorii şi turma din toate timpurile nu sunt atât de cutremuraţi de faptul că se vor năpusti înşelătorii şi ereticii, ca alţi lupi sălbatici, ca să sfârtece turma cea cuvântătoare. Am spune că la aceasta se aşteaptă oricine. Ceea ce însă literalmente estompează orizontul şi face să apară norii negri ai deznădejdii este profeţia clară că: Şi dintre voi înşivă se vor ridica bărbaţi, grăind învăţături răstălmăcite, ca să tragă pe ucenici după ei, adică în rătăcire şi în erezie.

Fireşte, acest cuvânt nu se împlineşte pentru că l-a profeţit Apostolul, ci l-a profeţit tocmai pentru faptul că aveau să se întâmple astfel de fapte tragice, având ca urmare sustragerea din Trupul lui Hristos a unor grupări întregi.

Şi oricine şi-ar arunca o scurtă privire asupra Istoriei bisericeşti se va încredinţa cu durere de adeverirea cuvântului.

Desigur, faptul că astfel de lucruri s-au întâmplat, se întâmplă şi, fireşte, vor continua până la sfârşit, nu justifică în niciun caz scuza unora, care cu inimă uşuratecă se mişcă în spaţiile care în cele din urmă atrag urmări de felul acesta; adică urmări tragice pentru unitatea Trupului Bisericii noastre.

Dar, care poate fi supapa de siguranţă, care ne oferă certitudinea în ceea ce priveşte drumul nostru sigur, în mijlocul atâtor lupte şi nelinişti duhovniceşti ale noastre?

În sfârşit, care sunt aceste personalităţi care, ca nişte îndrumători luminoşi, ne călăuzesc la înalta noastră destinaţie fără a pierde din ochi calea?

Versetul imediat următor aduce lumină în acest punct, la care trebuie să luăm aminte cu scumpătate pe tot parcursul drumului nostru:

„Drept aceea, privegheaţi, amintindu-vă că timp de trei ani noaptea şi ziua nu am încetat cu lacrimi să vă învăţ pe fiecare dintre voi” (20: 31).

Păstorii adevăraţi, care în strălucirea luptei lor exprimă toate câte subliniază propovăduitorul lumii, sunt în cele din urmă cei în care putem, dar se şi impune să avem încredere. Şi aceasta se întâmplă pentru că, atât în dogma, cât şi în morala ireproşabilă,  pe care ei înşişi le trăiesc şi le propovăduiesc, creştinii se odihnesc şi simt certitudinea siguranţei. Aceşti păstori sunt persoanele care resping „aurul şi argintul”, care nu doresc lumea şi cele ale lumii, care se neliniştesc doar pentru mântuirea lumii.

Fraţii mei, nu ne rămâne decât să îngenunchem şi noi împreună  cu Apostolul Pavel şi să-L rugăm pe Capul Trupului Bisericii noastre, pe Domnul nostru Iisus Hristos, să ocrotească turma de lupii cei grei şi în acelaşi timp să ocrotească întregul Trup al Bisericii noastre Ortodoxe, dăruindu-ne păstori adevăraţi care vor trăi şi vor propovădui învăţătura apostolică. Amin.

(traducere: M.L., http://thriskeftika.blogspot.com/2010/05/blog-post_3721.html)

Legaturi:


Categorii

Arhimandritul Ioil Konstantaros, Citiri liturgice din Scripturi, Duminica Sfintilor Parinti de la Sinodul Intai Ecumenic (Niceea), Duminici si Sarbatori - Noime vii pentru viata noastra, Mari duhovnici, preoti si invatatori, Razboiul nevazut, Talcuiri ale textelor scripturistice, Vremurile in care traim

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

36 Commentarii la “UN “APOSTOL” LA ORDINEA ZILEI: “Si dintre voi insiva se vor ridica barbati, graind invataturi rastalmacite, ca sa traga pe ucenici dupa ei…”

<< Pagina 1 / 2 >> VEZI COMENTARII MAI NOI

 1. HRISTOS S-A INALTAT!

  “Într-o epocă de întuneric şi înşelăciune aproape universale, când pentru cei mai mulţi “creştini” Hristos a devenit tocmai ceea ce învăţătura ortodoxă denumeşte Antihrist, Biserica Ortodoxă a lui Hristos este singura care păstrează şi comunică harul lui Dumnezeu. Aceasta este comoara fără de preţ a cărei existenţă chiar lumea aşa-zisă creştină nici măcar nu o bănuieşte. Căci lumea “creştină” dă mâna cu forţele întunericului pentru a-i înşela pe credincioşii Bisericii lui Hristos, care sunt destul de orbi încât să creadă că “numele lui Iisus” îi va salva chiar din mijlocul apostaziei şi blasfemiilor în care trăiesc şi pe care le acceptă, nepăsători la înfricoşatul avertisment al Domnului: Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, au nu în numele Tău am proorocit şi nu în numele Tău am scos demoni şi nu în numele Tău minuni multe am făcut? Şi atunci voi mărturisi lor: Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la Mine cei ce lucraţi fărădelegea (Matei 7,22-23).
  Sfântul Apostol Pavel continuă şi el acelaşi avertisment despre venirea lui Antihrist cu această poruncă: Deci dar, fraţilor, staţi neclintiţi şi ţineţi predaniile pe care le-aţi învăţat fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră (II Tes. 2,15). Sunt unii care vă tulbură şi voiesc să schimbe Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o, să fie anatema! Precum v-am spus mai înainte, si acum vă spun iarăşi: Dacă vă propovăduieşte cineva altceva decât aţi primit să fie anatema! (Gal.1,7-9)
  Răspunsul ortodox la fiecare nou “revivalism” şi chiar la “revivalismul” final şi teribil al lui Antihrist este această Evanghelie a lui Hristos, pe care singură Biserica Ortodoxă a păstrat-o neschimbată, prin Sfânta Tradiţie a Sfinţilor Părinţi în linie neîntreruptă de la Hristos şi Apostolii Săi şi prin darul Duhului Sfânt. Pe acesta singură Biserica Ortodoxă îl împărtăşeşte şi numai celor credincioşi, care sunt pecetluiţi cu Sfânta Taină a Mirungerii şi care au păstrat neîntinată această adevărată pecete a darului Duhului Sfânt. Amin.
  (DUHUL VREMILOR DE PE URMA)

 2. Una din sustragerile din trupul Bisericii pare a fi acea grupare care vor sa se duca la stilisti.
  O alta dezbinare s-a produs cu aparitia lui Klaus Kenneth,pe care multi il vad inselat,pe cand el transmite un mesaj ortodox viu,fara sa incalce nici o dogma bisericeasca.Unii se smintesc datorita comportamentului lui,uneori neconventional,uitand se pare,ca atunci cand parintele Rafail,parintele Zaharia de la essex si parintele Sofronie,l-au apreciat,ar trebui sa fim si noi mai cu luare aminte.Fara sa facem dezbinare in Biserica!

 3. Adevarata dezbinare de care vorbeste Scriptura nu inseamna controversa si disputa, ci inseamna ruperea de la trupul Bisericii, inseamna propovaduirea in Biserica de “invataturi rastalmacite”, smintirea credinciosilor slabi si iesirea din Duh si Adevar.

  Despre fenomenul Klaus Kenneth si ceea ce reveleaza el am scris aici cam tot ce am avut de spus pana in momentul de fata: http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2010/05/17/ortodoxia-ca-un-show-sau-despre-primejdia-falsei-renasteri-harismatice/

  Dar stim ca cine nu doreste sa vada, nu va vedea si nu va intelege. Nu ne facem nicio iluzie. Si nu dorim nicio polemica surda in plus. Cuvantul e doar pentru cei care doresc si sunt sinceri in constiinta lor.

 4. O intrebare ….Daca ar aparea public Rafail Noica si l-ar sustine pe Kenneth,ce pozitie ati avea ulterior? Sa facem o presupunere….

 5. @ DANIEL

  Dezbinare in biserica fac aceia care amesteca mierea (ADEVARUL) cu otrava (EREZIA). Bautura ce rezulta nu poate fi servita de nimeni fara repercusiuni grave.

 6. Mi-am dorit sa aflu parerea d-stra despre ce s-a intamplat la Manastirea Sag Timisoara, la asa zisa zi a Europei. Vai fratilor ce indrazneala, ma uitam cu ochii si parca nu-mi venea a crede asa ceva … maicile impreuna cu actorii , instrumentistii filarmonicii la rugaciuni… D-ul nostru Iisus se facuse pe marele ecran Isus, instrumentele cantau, sopranele tipau si clopotele bateau…Doamne miluieste acest oras in care traim cu toate ca nu ai nici un motiv s-o faci.

 7. @Daniel:

  Si de ce sa facem presupuneri asa, aiurea? Hai mai bine “sa presupunem” varianta cealalta: ca parintelui Rafail Noica i se arata pe larg conferintele si lucrarile lui Klaus Kenneth, i se arata si articolul parintelui Mihail Stanciu, i se pune in vedere episodul cu parintele Savatie si, eventual, si articolul nostru. “Sa presupunem” ca se face acest lucru…

 8. Hristos S-a inaltat!

  Am ramas consternata sa aflu pe ce lume mai traiesc! Nu stiu cine este fratele Klaus si nici nu vreau sa stiu. Dar stiu ca daca cineva face dezbinare si fratii ajung sa se certe din pricina sa, atunci ceva nu-i bine de loc cu el. Nu in calitate de judecator imi dau cu parerea, ci doar pentru a va ruga sa pretuiti putinul pe care il mai avem: preotii si duhovnicii care marturisesc cu adevarat pe Hristos turmei Sale. Oare nu ati constatat ca avem din ce in ce mai putini duhovnici de calitate? De ce sa ii dispretuiti,cand in locul lor nu avem pe cine alege? Priviti realitatea cu ochi duhovnicesti,nu partinici. Sf. Ap.Pavel i-a certat pe crestinii de odinioara pentru partizanatul duhovnicesc, pentru ca noi toti pe Hristos trebuie sa-L marturisim prin cuvant si fapta. Nu-i vreme de certuri si dezbinari, ci de rugaciune multa!

 9. Da,sa presupunem si varianta inversa!Atunci,daca Rafail Noica se va pronunta impotriva lui Klaus Kenneth,voi fi de acord cu voi.
  Eu am raspuns.
  Daca insa se va intampla sa fie susutinut de parintele Rafail,ce veti spune?

 10. Draga Maria, iti inteleg durerea. Pana la manifestari “artistice”, gen pantomima,dans tematic,etc desfasurate in jurul altarului in unele biserici catolice, nu mai este decat un pas. Imi permit sa-ti dau un sfat. Altadata nu mai asista la astfel de manifestari, pleaca de acolo si nu te fa partase cu ei impreuna.

 11. @ Daniel:

  Noi credem ca… am scris romaneste si inca destul de clar :). Stiam si ca nu vei intelege, dar chiar nu stiu daca putem sa te ajutam mai mult. Noi nu discutam pe “daca” si “parca”, discutam pe invatatura, fapte, atitudini si pe duhul, cu roadele sale. ASTA ne-a invatat sa facem parintele Rafail! Nu vrem sa primim gandul ca el insusi s-ar putea insela, desi teoretic este posibil orice, fireste, nimeni nu e scutit de ispita. Insa noi nu vrem sa primim acest gand, nu credem a fi de la Dumnezeu ceea ce incepe cu “daca”. Toate cele ale intunericului vor fi aduse la lumina.

 12. Sunt cateva imagini pe you tube de la concertul filarmonicii la manastirea Sag.Personal, m-a intristat. Cand au sustinut concerte pe santier, in pestera, pe aeroport s-au rugat si acolo? Nu cred ca dadea bine; da bine doar la manastire,pentru spectacol.S-au luptat pentru a iesi din tipare,pentru a impresiona cu orice pret, chiar si al religiei. Cum poti sa aduci duhul lumesc intr-o manastire care este loc de rugaciune si de liniste,nu stiu. Este doar lucrarea celui rau.Au amestacat lumea cu biserica si a iesit ceva urat, nu gasesc cuvantul potrivit.
  Nu-mi postati comentariul,doar v-am raspuns la o intrebare.

 13. Imagini de la concert(cam sumar)- http://www.youtube.com/watch?v=Mj8GsUn2Ap8
  In filmulet ni se spune ca Filarmonica Banatul a mai sustinut “concerte deosebite” pe santiere, aeroporturi, paduri, pesteri. Asta pentru ca bataia de joc sa fie completa.
  Declaratii sunt pe aici: http://www.adevarul.ro/locale/timisoara/Adevarul_de_seara_Timisoara-filarmonica-Manastirea_Sag-concert-premiera_0_259174106.html si aici: http://www.evz.ro/detalii/stiri/filarmonica-la-manastirea-sag-894551.html

 14. Dupa ultimul raspuns imi lasati impresia ca voi credeti ca sunteti depozitarul Adevarului.In primul rand toata aceasta valva,nu a pornit de la mine,sau de la cineva care sa fi scris un elogiu lui Klaus ,ci s-a starnit de la acel articol,care a fost preluat de toate blogurile.Eu nu am facut decat sa dau o replica unui articol defaimator,care dupa parerea mea ,nu corespunde Adevarului.Fac abstractie de cine l-a scris,dar pentru altii autoritatea de care se bucura parintele Mihail ,a instituit deja o parere,pentru unii chiar fara sa citeasca cartea respectiva.
  Sunt sigur ca vor aparea si alte voci cunoscute,care vor scrie ceva in apararea lui Kenneth.Eu am vorbit cu cativa care ar putea,dar se decid greu,dat fiind tocmai autoritatea de care se bucura parintele de la Antim.
  Nu vad la voi obiectivitate,adica sa aduceti macar cateva lucruri bune in contrapondere.Nimic.Totul este catastrofal,este un impostor ordinar etc.Dar ,totusi,sunt cateva lucruri care pot fi aduse in aparare.De ce nu tineti cont de ele?

 15. @ Daniel:

  Am ascultat conferinta de la Bucuresti si pe cea de la Cluj de anul trecut si pe baza lor am scris, pe langa ceea ce parintele Mihail a extras din carte si nu poate fi negat. Nu am vazut niciun contra-argument serios la fratia ta la argumentele noastre sau ale parintelui Mihail. Asa cum ne si asteptam. Tocmai ca NU NOI ne bazam pe simpla autoritate a unui parinte, ci fanii lui KK, invocand nume de mari duhovnici si atat, ignorand voit si obstinat toate argumentele si legandu-se numai de persoana sau de stilul celor care au pozitiile contrare.

  Am spus deja ca sunt multe lucruri bune in ceea ce spune KK, dar transmise intr-un alt duh decat cel ortodox. Pentru fratia ta singurul interes este sa lupti pentru imaginea lui KK. Noi incercam sa luptam pentru Ortodoxie si pentru fratii nostri, asa cum ne lumineaza si ne miluieste Dumnezeu. Dar e dreptul fratiei tale sa faci asa cum consideri, inclusiv sa nu doresti sa fii sincer cu propria constiinta si sa anulezi evidentele. Daca nu s-ar fi creat isteria colectiva KK, subiectul nici nu merita tratat, dar pare-se ca exista interese ca sminteala sa fie cat mai mare si mai raspandita in toata tara, iar reeducarea romanilor in directia duhului harismatic-sincretist-relativist-lumesc sa fie cat mai puternica.

 16. @ Daniel
  Frate Daniel, în primul comentariu spui : ,, una din sustragerile din trupul bisericii PARE a fi acea grupare care vor să se ducă la stilişti ’’ iar apoi adaugi despre Klaus că : ,, transmite un mesaj ortodox viu, fără să încalce nici o dogmă bisericească.’’ Întâi ne arăţi nesiguranţa ca apoi să ne arăţi cât eşti de sigur şi de convins în ce crezi despre Klaus. E limpede că răspunsul care l-ai primit nu a fost cel aşteptat şi ai revenit – fără argumente – de încă trei ori. Doreşti să-i faci pe toţi să creadă că se înşeală cu privire la acest erou de răsunet.Dragă frate, dacă cei ce sfâşie cămaşa lui Hristos, numai ,,PAR a sustrage din trupul bisericii’’ după cum spui frăţia ta, nu-i de mirare că efectul de public, prestigiul şi admiraţia cu care se înveşmânteză Klaus nu-ţi spune nimic. Ortodoxia nu s-a propovăduit astfel,ci tocmai prin chinuri, răstigniri, martiriu… etc, pentru că lovesc în ceia ce trupul şi lumea şi demonii apără, propovăduieşte şi iubeşte. Încă nu am citit cartea lui Klaus, dar mă întreb, oare a reuşit să se despătimească şi să iasă total de sub stăpânirea duhurilor cu care singur mărturiseşte că s-a hrănit şi şi-a crescut sufletul din convingere ? Oare a adunat în sine experienţa de luptă a sfinţior părinţi, care în smerenie, în pustie,în asceză severă şi cu mare frică de Dumnezeu ne-au vorbit, atenţi fiind cu percădere la înşelare ? Ce ştie acest Klaus despre înşelare şi cum face dovada luptei împotriva ei, de te-a convins ? Altfel spus, ce ştim noi înşine despe aceasta din experienţa proprie şi cum luptăm împotriva ei ştiind că este cea mai rafinată şi mai cumplită peimejdie ? Dragul meu, socot primejdios – pentru mine însumi cel puţin- să mă las convins de negerşelnicia mea şi să mă avânt în susţinerea celor care nu fac dovada smereniei faptelor lor, în duhul sfinţior părinţi şi după învăţătura lor. Admin ţi-a răspus limpede şi convingător , socot eu. Nu văd de ce te-a supărat ceia ce s-a spus aici. ,, ÎNCĂ ÎN ÎNŞELARE’’ nu-ţi spune că mai are de luptat ? Că multe sunt bune, dar că pot duce în înşelare – mai ales acelea – când nu sunt spuse şi făcute bine ? Mie personal acest stil de propovădiure apusean nu-mi vorbeşte de smerenie în nici un fel ci despre ceia ce tocmai am vorbit adică despe înşelare. M-aş fi bucurat ca frăţia ta să-l aperi şi să-l susţii astfel pe episcopul prigonit al Serbiei, presfinţitul Artemie care prin el însuşi face dovada Adevărului cuvintelor sf. apostol Pavel din postarea de mai sus. Adesea se vede că ceia ce căutăm este doar susţinerea convingerilor noastre fără a ne teme că pot fi greşite. Te rog iartă-mă.

 17. Poate am fost putin neclar in acel comentariu.Cei care se duc la stilisti,in mod evident se rup de trupul Bisericii.Am spus pare in alt sens,nu stiu inca,daca Danion Vasile va face acest pas,pentru ca nu a mai dat nici un raspuns de la acea conferinta.Eu sper sa nu..

  Nu este acelasi lucru cu ceea ce apar eu acum;nu vad nici o erezie,nici o greseala,acolo unde toti vad cu duiumul.Atata tot.

 18. Necazurile si ispitele de astazi, in aparenta slabe si mai putin virulente, urmaresc asemenea necazurilor si napastelor puternice din vechime, sa-l indeparteze pe om de Hristos, sa distruga crestinismul adevarat de pe pamant, lasandu-i doar o pojghita subtire pentru o foarte comoda amagire. Vom vedea ca ispitirile usoare, gandite insa si executate cu viclenie infernala de Satana, actioneaza cu mult mai mare succes decat ispitirile grele, vadite si directe. (…) Vietuirea dupa Dumnezeu va deveni foarte anevoioasa, din pricina apostaziei generale. Multimea apostatilor, intitulandu-se si prezentandu-se in aparenta drept crestini (!), ii vor prigoni cu atat mai lesne pe veritabilii crestini. Apostatii, inmultindu-se, vor impresura pe adevaratii crestini cu nenumarate intrigi, vor pune nenumarate piedici in calea bunelor intentii de mantuire si slujire a Domnului, dupa cum arata Sfantul Tihon din Zadonsk. Ei vor lupta impotriva robilor lui Dumnezeu, recurgand la forta autoritatilor de stat,prin represalii si denunturi, prin diverse uneltiri, amagiri si prigoana feroce…(…) O, vremi nenorocite! O, stare nenorocita! O, dezastru spiritual, nevazut oamenilor patimasi, neasemuit mai mare decat toate calamitatile naturale! O, nenorocire, inceputa in timp si nesfarsindu-se in timp, ci trecand in vesnicie! O, nenorocirea nenorocirilor, inteleasa numai de dreptii crestini si de adevaratii monahi, ascunsa celor pe care-i invaluie si-i pierde!Sf.Ignatie Briancianinov.

 19. Decând modernitatea intră
  Deschis în casa lui Iisus,
  Biserica devine scenă
  Şi-altar culturii ca’n apus.

  Deşi Iisus i-a scos cu biciul
  Pe negustori şi ia mustrat,
  Acum prin teatru şi spectacol
  Chiar nu mai e oare păcat ?

  Iisus a răsturnat în templu
  Tejghelele de prăvălie
  Şi acum îngăduie concerte
  Unde se face liturghie ?

  Azi sub cupola sfintei jertfe
  Zidită pentru rugăciune
  Putem să dăm oare spectacol
  Ca-n orice scenă de pe lume ?

  Sau poate că’nduhovniciţii…
  Văd în metoda din apus
  Câştigul sufletesc ce poate
  Nu-l intuia Domnul Iisus ?

  Văd un prilej de…pocăinţă
  În arta cultă pe pământ
  Chiar de n’a fost şi nu-i creiată
  În rugă şi în Duhul Sfânt ?

  Oare vom face culturalul
  Să laude ortodoxia
  Şi socialul… socialismul
  Care să’mpartă bucuria ?

  Vom face cateheze’n cântec
  Şi pocăinţa-n simfonie,
  Biserica, casa culturii
  Şi’anexă a academiei ?

 20. @ Daniel:

  Da, am vazut ca nu vezi. “Acolo unde toti vad cu duiumul”. Pai poate sa fie la fratia-ta problema, ce zici? Poate te gandesti si mai citesti cate ceva despre inselare, daca mai ai timp de reflectie si lectura dupa atatea postari de comentarii pe toate blogurile.

  Sau nu, de fapt cred ca au innebunit toti acesti “toti” din cauza invidiei si a urii, nu? Si nu-s capabili sa inteleaga cum adica discoteca nu e ceva rau, daca te simti deznadajduit, si nici cum de Buda a ajuns in rai deja, catolicii au sfinti inchinatori la acelasi Buda (ca Maica Tereza), iar mintea se coboara in inima pe ritmuri de rock si cu bataieli de colo-colo si schimonoseli chiar si in fata altarului… poate merge si dupa noptile de chefuri, cu mult gin? Sigur, chiar asa se comporta un rugator cu rugaciunea inimii, intr-adevar…. Daca si Sfintele Taine merg foarte bine si dupa o tigara, de ce nu? La fel cum exorcismele se fac cu multa putere si de catre sectari, iertarea pacatelor se acorda direct prin vedenie si Impartasania e foarte buna de la aceiasi sectari … etc, etc, etc. Da, frate, sigur ura ne orbeste si invidia ne face sa nu pricepem ce Ortodoxie vie se ascunde in toate astea… Iarta-ne!

 21. Hristos s-a inaltat!

  ma iertati dar eu nu stiu cine-i klaus k si nu prea stiu nici cine-i danion vasile, nu am cautat nici pe internet sa vad ceva despre ei, nu din lene, ci mai mult din cauza ca am vazut ca au cauzat…discutii contradictorii, eu sunt putin sceptic cand vine vorba de cate un om din zilele noastre care vrea sa iasa in evidenta si sa explice el ce s-a explicat mult mai bine acum peste 1064 de ani.
  prefer sa trag invataturi de la oameni, sfinti care nu au fost atat de controversati.
  incep sa ma satur sa ma “impiedic” peste tot de klausi, danioni, purici si sacsivi, care nu fac decat sa tulbure ceea ce inca nu a ramas tulburat.
  Ma voi ruga pentru ca de pe ochii lor sa se ridice valul acesta si sper ca Dumnezeu sa asculte rugaciunile unui pacatos ca mine.
  Doamne ajuta!

 22. @ Piotr:

  Nu are sens sa-l bagati in aceeasi oala pe saccsiv.

  Noi nadajduim ca Dumnezeu sa asculte rugaciunile celor bineplacuti ai Lui.

 23. Hristos s-a inaltat!
  Daniel,
  citeste putin si acest articol http://www.moldovacrestina.info/?p=460 (imi cer scuze fata de admin ca l-am mai postat o data pe site insa sper sa treaca cu vederea:) ) poate te ajuta sa vezi mai clar lucrurile(mi se pare genul de articol care iti ia pacla de pe ochi).
  Apoi fa o paralela cu ceea ce sustine domnul Klaus Kenneth si vezi daca e in acelasi duh cu sf. Ignatie Briancianinov. Mie mi se pare ca nu, devreme ce Sf. Ignatie ar exclude(dupa argumentele pe care le da) orice posibilitate ca Maica Tereza si Buda sa fie mantuiti. Iti explica si de ce. Numai sa ai urechi de auzit si ochi de vazut. E drept ca domnul Klaus Kenneth e putin cam derutant intrucat isi declara fara ocolisuri admiratia fata de Maica Tereza si din cuvintele lui reiese ca prin ea a lucrat Harul Sfantului Duh dar in acelasi timp la intrebarea daca este pentru unirea Bisericii Ortodoxe cu catolicii si celelalte denomiatii crestine raspunde ca nu pentru ca doar Biserica Ortodoxa este cea adevarata. Aceste doua afirmatii(cea legata de Maica Tereza si cea de ecumenism) le-am auzit personal la o conferita de anul trecut. Am cumparat si cartea pe care incepusem sa o citesc, dar pe care nu am mai dorit sa o termin. Il las tot pe Sf. Ignatie sa incheie:
  “Prin ignorarea adevaratei învataturi crestine, sunteti întrutotul expus sa primiti un gând mincinos, fals, amagitor, hulitor de Dumnezeu, drept gând adevarat, sa vi-1 însusiti si, odata cu el, sa va însusiti si pieirea vesnica. Hulitorul de Dumnezeu nu se va mântui ! Iar nedumeririle dumneavoastra sunt tot atâtea semne de întrebare asupra posibilitatilor dumneavoastra de mântuire.
  Esenta nedumeririlor acestora este lepadarea de Hristos! Nu va jucati cu mântuirea, nu va jucati! Caci altfel veti plânge vesnic. Apucati-va de lectura Noului Testament si Sfintilor Parinti ai Bisericii ortodoxe (…) studiati în scrierile Sfintilor Parinti, cum trebuie înteleasa corect Scriptura, ce vietuire, ce gânduri si ce simtaminte se cuvine sa aiba un crestin. Studiati din Scripturi si din credinta vie pe Hristos si crestinismul. Mai înainte sa bata ceasul, ceasul de spaima în care va trebui sa va prezentati la judecata în fata lui Dumnezeu, agonisiti-va îndreptatirea (achitarea) data de Dumnezeu fiilor oamenilor prin intermediul Crestinismului.”

 24. Adaos la gandurile fratelui Nicolae

  Cu putin timp inainte de a muri, parintele Pangratie Preotu de la Tarcau mi-a explicat raportul dintre cultura si cult: cultura este exprimarea urii fata de cult, CULT+URA=CULTURA, vrand sa zica despre cultura ca este manifestarea predilecta a celor ce urasc participarea la cultul divin. Initial, am privit foarte sceptic explicatia parintelui, dar cand vad ce proportii ia agresiunea culturala asupra credinciosilor, cred ca are dreptate, ca de fiecare data. Tare as fi vrut sa se insele parintele, dar cititi pe de-antregul despre Sag, Klauss etc si vedeti ce concluzie se impune.

 25. O intrebare pentu toata lumea:

  De ce K.Kenneth nu predica printre ai lui???
  Sa presupunem ca ceea ce spune este 100% corect. Chiar si asa, tot nu ne-ar spune nimic nou.

  P.S. Am sperat ca nu se va ajunge si aici cu comentariile despre el.
  Il voi citi si eu, cand voi termina de citit toate scrierile Sf. Parinti.

 26. @Hypatia

  Nu sunt sigura ca avem dreptul sa dam o conotatie atat de restransa notiunii de cultura.
  Chiar si Parintele Rafail Noica vorbeste despre cultura duhului, de exemplu.

 27. @Ioana

  Zilele astea nu s-a facut un elogiu lui Klaus Kenneth,dimpotriva,a fost atacat,au aparut cam 5-6 postari impotriva lui,iar cativa oameni(putini de altfel)l-au aparat fata de aceste articole.
  Nu te-a indemnat nimeni sa il citesti pe Kenneth,era vorba de un schimb de pareri intre cei care l-au citit si poate si ascultat.

 28. @Daniel: Reactiile de punere la indoiala a noului idol al ortodoxiei autohtone au fost mai putine decat reactiile vehemente in favoarea lui. De fapt, a existat doar articolul pr. Mihail Stanciu si al nostru, preluate si de Saccsiv. Si cam atat. Dar, ma rog, voi traiti in plina epopee, in completa contradictie cu realitatea.

 29. @ Ioana:

  Nu trebuie sa punem asa problema, are tot dreptul sa vorbeasca aici, ar putea avea sa ne spuna multe, ca un convertit ce se afla, daca mesajul sau ar fi unul sanatos si curat, ortodox veritabil, in duh si in continut. Un convertit poate, teoretic, sa aiba trairea mult mai proaspata si mai vie si chiar ne poate ajuta si dezmorti si pe noi, cei asa-zis nascuti ortodocsi – desi, in realitate, majoritatea dintre noi suntem tot “convertiti” – dar asta numai daca el insusi este cat de cat tamaduit si innoit sufleteste si nu cauta sa ne invite la altceva decat Ortodoxia, chiar daca i-a pus aceasta eticheta si l-a imbracat in haina cu acest nume. Noi am fi bucurosi de un mesaj care sa aduca in mod real roadele Duhului si sa fie in concordanta cu invatatura si duhul Sfintilor Parinti.

  Dar s-a spus deja suficient, nu mai vrem sa tot revenim, decat daca este sa apara lucruri noi.

 30. @ DANIEL:

  Deja ai sarit calul mult cu propaganda pentru idolul tau. Anunturile pentru conferintele predicatorului-vedeta nu-si vor avea locul la noi pe site, din motive ras-explicate. Nu mai insista.

Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Articole Recomandate

Carti recomandate