PARINTELE ILIE LACATUSU, sfantul cu trup neputrezit din Giulesti

21-07-2008 Sublinieri Print Print

Rasofor Eftimie, Man. Petru Voda, in revista Rost, numărul 23, ianuarie 2005:

Sfinţi contemporani

“Sfinţii, aceşti prieteni ai lui Dumnezeu, jertfindu-se şi rugându-se pentru lume, s-au învrednicit de slava lui Dumnezeu. Ei sunt “zidiţi pe temelia apostolilor şi a proorocilor”şi vor fi pãrtaşi la judecata lumii. Biserica ne învaţã sã-i luãm pe sfinţi ca modele de viaţã. În vieţile lor, vedem cum plãcuţii lui Dumnezeu au petrecut în curãţenie şi rugãciune, în pace şi armonie cu tot ce este în aceastã lume. Vă dăm în continuare exemplul unui sfânt, care s-a dovedit astfel, dar care nu este cinstit cum binemerită: părintele Ilie Lăcătuşu.

Gãsim nenumãrate exemple de sfinţi care, nedorind a se închina idolilor şi a se lepãda de Hristos, au fost chinuiţi şi omorâţi. Biserica îi cinsteşte şi astãzi pe toţi aceştia şi le acordã o prãznuire în calendar.

Sfintele moaşte sunt trupurile sfinţilor pãstrate de-a lungul timpului (dupã moartea biologicã a acestora), fãrã a fi atinse de stricãciune, bine mirositoare şi înzestrate cu darul facerii de bine, cãci trupurile lor s-au fãcut, încã din viaţa pãmânteascã, Bisericã a Duhului Sfânt. Sfinţenia moaştelor este strâns legatã de învãţãtura despre lucrarea energiilor divine necreate asupra omului, de legãtura realã şi esenţialã dintre harul dumnezeiesc şi firea umanã, de lucrarea sfinţitoare a Sfintelor Taine asupra primitorilor şi de Trupul înviat al Mântuitorului. Legãtura sufletului cu trupul (a duhului cu materia) stã la temelia caracterului incoruptibil al sfintelor moaşte. Taina sfinţirii moaştelor reprezintã posibilitatea duhului de a pãtrunde şi înduhovnici materia, acţiune ce depãşeşte logica şi limitele intelectului uman. Sfântul Irineu al Lionului spune: “Cum pot oamenii sã spunã cã este incapabilã carnea de a primi darul lui Dumnezeu, constând în viaţã veşnicã, atunci când ea este hrãnitã de Trupul şi Sângele lui Hristos?“. Biserica, prin al VII-lea Sinod Ecumenic, a hotãrât cã, la sfinţirea unei biserici, episcopul are obligaţia de a pune în Sfânta Masã pãrţi din sfintele moaşte, iar “cei care defaimã moaştele sfinţilor care stau temelia vieţii bisericeşti se caterisesc şi se afurisesc.”

8.jpg

Viaţă de martir, sfîrşit de sfînt

Pãrintele Ilie s-a nãscut pe 6 decembrie 1909 în satul Crãpãturile, judeţul Vâlcea, din pãrinţi binecredincioşi. Şi-a dorit de mic copil sã-i slujeascã lui Dumnezeu şi astfel, în 1934, a absolvit Facultatea de Teologie din Bucureşti. La puţin timp dupã aceea a fost hirotonit. Slujirea preoţeascã i-a adus multe satisfacţii duhovniceşti. Pentru mãrturisirea lui Hristos, a fost ca un ghimpe pentru regimul ateu al veacului trecut şi, din acest motiv, a avut mult de suferit. Aceasta nu l-a împiedicat deloc în propovãduirea “Cuvântului Adevãrului”, cãci el mai mult se temea de Dumnezeu decât de oameni. A suferit pentru biserica şi neamul sãu, pe care l-a iubit, ducându-şi crucea grea prin închisori, asemenea pãrintelui Dumitru Stãniloae, a ieroschimonahului Daniil (Sandu) Tudor-mort la închisoarea Aiud, a preotului Dimitrie Bejan, a protosinghelilor Nicodim Mãndiţã, Arsenie Boca, Benedict Ghiuş, tânãrului Constantin Oprişan – mort la închisoarea Piteşti, a studentului Valeriu Gafencu şi a multor altora.

Părintele Ilie Lăcătuşu a fost arestat în anul 1952 şi dus în judeţul Constanţa, la coloniile Galeş şi Peninsula. În 1954 a fost eliberat, iar din 1959 pânã în 1964, a fost arestat şi condamnat la muncã silnicã în Deltã, la Periprava, unde l-a întâlnit pe pãrintele Iustin Pârvu (stareţ la mănăstirea Petru Vodă din Neamţ, unul dintre puţinii mari duhovnici pe care îi mai avem printre noi). Acolo s-au petrecut fapte demne de vieţile sfinţilor. Dupã ce a fost eliberat, s-a stabilit forţat la Bolintin, unde a lucrat ca zidar. Între anii 1965-2970, pãrintele Ilie a slujit într-o parohie din judeţul Teleorman, iar în 1970, a fost transferat în judeţul Ilfov la Cucuruz, unde, în ianuarie 1978, este pensionat. Suferinţele din timpul vieţii i-au afectat foarte mult sãnãtatea şi din acest motiv şi-a petrecut sfârşitul vieţii în spital, unde a spus cã, dacă nu va muri pânã la 22 iulie, va mai trãi încã doi ani. Tot atunci, a mai spus cã, dacã soţia sa va înceta din viaţã peste 15 ani, sã fie îngropatã lângã el, ceea ce s-a împlinit. Dupã cum a spus, pãrintele Ilie a trecut la cele veşnice exact la 22 iulie, acelaşi an (1983). Pe 22 septembrie 1998, la înmormântarea soţiei pãrintelui Ilie, cei prezenţi s-au aflat în faţa unui fapt neaşteptat: trupul pãrintelui era neputrezit, uscat şi plãcut mirositor. Părintele şi-a ştiut ziua morţii şi a mai ştiut că Dumnezeu l-a umplut de har, ca pe un sfânt ce este.

La aflarea sfintelor moaşte, fiica pãrintelui Ilie, Maria Sabina Spirache, singurul urmaş încã în viaţã, a sesizat descoperirea Arhiepiscopiei Bucureştilor, care a primit cu bucurie aceastã veste. Câteva luni mai târziu, pe postul naţional de televiziune, a fost difuza filmul documentar “Semne”, realizat de regizorul Cornel Ciomâzgã, în care este prezentatã descoperirea.

Moaştele pãrintelui Ilie Lãcãtuşu au fost descoperite în data de 29 septembrie 1998. Trupul neputred al sfântului, în greutate de 7-8 kg, a fost gãsit la 15 ani dupã moartea sa, în condiţiile corespunzãtoare sfintelor moaşte: nestricãcios, frumos mirositor, uscat şi uşor, pielea de culoarea alunului, pãstrându-şi dimensiunile şi aspectul, pe care privindul nu provoacã spaimã, ci bucurie duhovniceascã, dând impresia unui om care doarme.

ilielacatusu_80930.jpg

Omul rugăciunii neîncetate

O altã minune de acest fel este descoperirea, în aceleaşi condiţii, în anul 1980, a moaştelor Sfântului Ioan Iacob de la Neamţ, care a vieţuit în pustia Hozevei, din Ţara Sfântã, şi care a fost canonizat în anul 1992. Asemenea moaştelor Sfântului Ilie Lãcãtuşu, în România mai sunt moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi, Sfântului Ioan cel Nou de la Suveava, Sfântului Dimitrie Basarabov din Bucureşti, Sfintei Filofteia de la Curtea de Argeş, Sfântului Iosif de la Partoş.

Pãrintele Ilie era un om al rugãciunii. Indiferent de ce se întâmpla în jurul sãu, era mereu cu mintea la Dumnezeu. Rugãciunea lui era profundã şi neîncetatã, ceea ce-l fãcea sã vadã lucrurile mai clare, în profunzimea lor, mai aproape de Adevãr. Era un bun sfãtuitor şi nu se implica decât în probleme de ordin duhovnicesc. Stãtea mereu retras şi medita, iar de câte ori apãrea câte o problemã în cadrul închisorii, mereu gãsea soluţia duhovniceascã spre salvarea colegilor de suferinţã. Mulţi dintre deţinuţi nu rezistau presiunilor psihice şi fizice la care erau supuşi, de aceea unii încercau sã evadeze, alţii intenţionau sã se sinucidã, iar alţii sã se lepede de Hristos, pentru a scãpa de chinurile la care îi supuneau călăii. Foamea şi suferinţa atinseserã culmi maxime. În aceste împrejurãri, pãrintele Lãcãtuşu pe mulţi îi îmbãrbãta, altora le era alinare, fãcând ca sfaturile sale sã fie un bun leac pentru cei închişi împreunã cu el. Cu toate presiunile ce se fãceau asupra lor, rugãciunea şi rãbdarea, iubirea, nãdejdea sau mai ales credinţa, îl ajutau pe pãrintele Ilie sã-şi menţinã pacea interioarã, rãmânând astfel neclintit în faţa urii şi a rãutãţii, a violenţei şi a tuturor lucrãrilor cu adevãrat demonice ce se exercitau asupra celor întemniţaţi. Mereu gãsea soluţii pacificatoare, iar împotriva “ighemonii” închisorii nu avea nimic de obiectat. Singura lui vinã era cã nu putea fi reeducat.

Cazul pãrintelui Lãcãtuşu a stârnit o vie şi fireascã senzaţie în mass-media, dar mai ales în rândul credincioşilor. Mai multe asociaţii non-guvernamentale au cerut Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române deschiderea unui dosar de canonizare, ceea ce înseamnã trecerea pãrintelui Ilie în rândul sfinţilor Bisericii Ortodoxe Romane, în calendar şi la sfintele slujbe.

Vestea aflãrii moaştelor pãrintelui Ilie Lãcãtuşu s-a rãspândit în toate colţurile ţãrii. Credincioşi, cãlugãri şi preoţi îl cinstesc pe pãrintele Ilie ca pe un sfânt şi se roagã pentru grabnica sa canonizare. Astfel, prima icoanã a Sfântului Ilie Mãrturisitorul a fost pictatã pe peretele exterior al bisericii Mânãstirii Petru Vodã. Stareţul mânãstirii, protos. Iustin Pârvu, este unul dintre aceia care a petrecut ani grei de închisoare (17 ani) şi, cunoscându-l pe pãrintele Ilie, a rãmas profund impresionat de viaţa sa duhovniceascã. În prezent, moaştele pãrintelui Ilie se aflã în cripta de la cimitirul “Adormirea Maicii Domnului” din cartierul Giuleşti (Bucureşti), unde a fost înmormântat, într-un sicriu nou, din sticlã, pentru a putea fi vãzut de oricine. Mulţi credincioşi, preoţi, cãlugãri şi chiar unii arhierei au fost şi merg în continuare sã se închine şi sã-i cearã ajutorul sfântului mãrturisitor. Este foarte important de înţeles ce înseamnã pãrintele Ilie pentru fiecare dintre noi, un exemplu de trãire creştinã a acestor vremuri, în care ni se aratã cã încã se mai poate dobândi Harul Duhului Sfânt“.

220px-ilie_lacatusu2.jpg

 


Categorii

Biserica rastignita, Marturisitorii si Sfintii inchisorilor, Minuni si convertiri, Parintele Ilie Lacatusu, Sfintii - prietenii lui Dumnezeu, prietenii nostri

Etichete (taguri)

, ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

60 Commentarii la “PARINTELE ILIE LACATUSU, sfantul cu trup neputrezit din Giulesti

 1. Vreau sa dau si eu aici marturie despre acest minunat Sfant al zilelor noastre,parintele Ilie Lacatusu.Am fost printre putinii norocosi care s-au aflat acolo chiar la deschiderea mormantului parintelui si am fost foarte impresionata de sfintenia parintelui.Ajutorul lui a sosit imediat si neasteptat pentru mine,in multe feluri,chiar daca eu nu sunt demna de asa atentie din partea parintelui.De asemenea,ii cunosc personal familia parintelui Ilie Lacatusu,(pe fiica cea mica a parintelui,nepotul si stranepoatele Sfintiei Sale)si va spun cu mana pe inima,Dumnezeu imi este martor, ca sunt niste oameni deosebiti,cu frica de D-zeu si foarte cinstiti;ma mahnesc foarte tare cand aud lucruri de genul “taxa” ca sa te inchini Sfantului sau altele;fratilor,nu sunt adevarate lucrurile acestea,duceti-va acolo si va veti convinge singuri de tot,dar mai ales de sfintenia si ajutorul neconditionat al parintelui!
  Si,da,e adevarat,parintele este viu,deschide si inchide ochii,te urmareste cu privirea,misca mana si iti da imediat raspuns la toate cererile si rugaciunile!
  Sfinte Ilie Lacatusu,roaga-te lui D-zeu pentru noi nevrednicii si pacatorii!Amin!

 2. Cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns si eu la Parintele Ilie atata pace iti confera si ajutor .Bucura-te Parinte Ilie Lacatusu !!!

 3. as vrea sa-mi spuna si mie cineva programul de vizite la Parintele si cum se ajunge la cimitir de la Gara de Nord
  Va multumesc din suflet.
  DOAMNE AJUTA!

 4. Da va rog si pe mine ma intereseaza.Eu sunt din Bucuresti si ma intereseaza sa ajung si eu la Sfantul Ilie Lacatusu.

 5. @ Stefan:

  Nu mai stim exact noile trasee in zona de dupa construirea podului Basarab, dar credem ca e vorba de autobuzul 178 de undeva de langa gara si de tramvaiul 11 de la Basarab (parca) pana la Cimitirul Giulesti.

 6. Va multumesc pentru raspuns. Dar programul de vizite ? il cunoaste cineva ?

 7. Am mare nevoie sa ajung la mormantul Sfantului Ilie Lacatusu.Imi puteti spune zilele si orele de vizitare, acum in noiembrie…s-a mai schimbat ceva sau raman tot zilele de joi, sambata si duminica?Va multumesc anticipat si Doamne ajuta!!!

 8. Nu se percepe nicio taxa!
  programul este;joi,sambata,duminica de la ora 13.
  multumesc Parintelui Ilie pentru ajutorul primit!

 9. acum mi-am amintit…am fost acum 3 ani sa zic la Sfantul Parinte Ilie m-am rugat si va spun din suflet ca m-am simtit minunat,cat de curand am sa ma reintorc pentru ca de fiecare data cand ma duceam acolo ma linisteam.Multumesc Sfantului pentru ca mi-a ascultat ruga.Doamne ajuta!

 10. REVIN cu scuze pentru că a fost necesar să corectez o greşeală… Pentru cei ce vor să meargă la Sfântul Ilie Lăcătuşu , puteţi lua tranvaiul 11 de la GROZĂVEŞTI sau de la BASARAB şi coborâţi la penultima staţie ,,Depoul Giuleşti,, , traversaţi şi apare cimitirul….La Sfantul este deschis în zilele de JOI, SÂMBĂTA şi DUMINECA între orele 13-16.Mergeţi cu încredere şi cu credinţă în DUMNEZEU….DOAMNE AJUTĂ!

 11. Buna ziua! Ieri, vremea a fost nefavorabila pentru a astepta cel putin 3 ore afara (ploaie, frig, vant…), dar totusi am ramas impreuna cu alti crestini pentru a intra in cripta unde Sf. Ilie Lacatusu isi odihneste trupul. Am aflat de acest sfant de pe internet, asa din “pas in pas”… Lumea spunea ca face minuni si este grabnic ajutator. Sunt din Targoviste si vin des in Bucuresti. Asa ca m-am hotarat sa merg si eu sa ma inchin cu credinta si cu nadejde la Sfantul Ilie Lacatusu. Viata, destinul, Dumnezeu acum m-a pun la mari incecari. Am probleme de sanatate destul de serioase, nu am serviciu si am un student anul I de intretinut in Bucuresti. Destul de greu! Eu am luat metroul pana statia Crangasi, am traversat strada si pana in semafoare este statia de autobuzelor 162 si 163. Oricare din ele ajunge la cimitirul “Adormirea Maicii Domnului”. Statia se numeste “Depou Giluesti”. Am gasit destul de repede cavoul. Se merge pe alee drept, cavoul se recunoaste dupa crucea cu Domnul Iisus de deasupra lui, sunt multe flori si lumanari. Pe la 10,30 erau aproximativ 30 persoane care asteptau. In jur de ora 14, fara exagerare, poate se stranserera 300 persoane si tot mai veneau… Oameni de toate categoriile. Persoane “cu clasa”, simple ( din popor), micute. Pentru prima data in viata mea am vazut si un “posedat”. Am vazut cum a intrat in criza treptat si cum s-a potolit! Ce sa spun… Eu personal m-am rugat cu nadejde, incrdintata ca ruga mea va fi dusa de Sf. Ilie Lacatusu la Dumnezeu. L-am rugat sa fie mijlocitorul meu. Cand am plecat nu am simtit oboseala, imi era putin frig, credeam ca o sa racesc… Dar nu a fost asa deloc. Astazi imi este bine. Dupa 5 luni de somn cu cosmaruri (fara sa exagerez, va rog sa ma credeti…) am dormit mai bine. Nu imi amintesc sa fi visat ceva rau. Simt o pace in suflet si abia astept sa mai ajung sa ma inchin Sfantului. Capela se deschide joi, sambata, duminica intre orele 13-17. Am inteles ca si in zilele de sarbatoare. NU se primesc bani, nu cere nimeni nimic, decat cersatorii din cimitir. Lumea mai lasa bani cu un bilet, dar eu nu am lasat nimic. Am primit gratuit doua carticele cu acatistul Sfantului, iar cealalta ca un “indreptar ortodox”. Mentionez ca strabunicul meu a fost preot, in familia mea momentan sunt 3 preoti (inclusiv fratele meu). Am intebat pe unul din preoti ce crede despre Sf. Ilie Lacatusu. Raspunsul lui a fost asa: “Chiar daca nu a fost canonizat de Biserica Ortodoxa, este o recunoastere tacita. Mergi si roaga-te sa primesti ajutor!”. Si asa am facut… Doamne ajuta!

 12. Si noi am fost intr-un pelerinaj la locuri sfinte din Bucuresti, iar la incheiere am trecut si la Parintele Ilie. Asta a fost sambata, 9 iunie 2012. Eu nu am dus flori, nici lumanari sau bani, dar am plecat incarcata de acolo: in chip nevazut, cu bucurie si pace, iar in chip vazut cu un acatist al Parintelui si o floare alba, ambele fiind atinse de moastele Sfantului de catre un batran rabdator, cu ochii de un albastru-intens si voce blanda, care se ocupa de pelerinii veniti la capela.
  Mergeti fratilor, si sa ne intarim cu toti in credinta stramosilor nostri! Amintiti-va ca Parintele Ilie iubeste mult Romania si romanii!
  Doamne-ajuta!

 13. Pingback: PARINTELE ILIE LACATUSU, MARTURISITORUL. Marturii despre minunile sale. De ce ne inchinam sfintelor moaste? -
 14. Doamne ajuta vreau sa va spun ca si eu am fost la Sfintul in mai pe 20 in 2012 si nu este adevarat nu se cere nicio taxa nu cere nimeni bani nu mai ascultati minciunile unor persoane necredincioase.Intri la sfintul cu credinta in suflet ca daca n-ai credinta si cu gindul la Dumnezeu normal ca nu simti nicio schimbare. Eu am fost si m-a ajutat Sfintul si ma ajuta in continuare si nu pot sa va spun ce bucurie in suflet am avut cind m-am rugat sfintului iar cind m-am ridicat am vazut cum Sfintul Ilie m-a privit si mana am simtit cum a miscat-o a fost o binecuvintare pentru mine si ma rog in continuare fac acatistul in fiecare zi si in orice problema ne ajuta sfintul asa ca va rog sa nu mai ascultati toate minciunile in legatura cu taxa nu este adevarat .Am lasat eu un bilet cu problema mea personala dar in niciun caz nu mi-a cerut nimeni bani la intrare in capela hai sa fim seriosi nu se poate astea sint cum v-am spus minciuni.Mergeti cu toata increderea in Dumnezeu si a sfintului ca este imposibil sa nu primesti raspuns la rugaciunile tale .Va rog sa ma iertati daca am jignit pe cineva dar eu spun adevarul pentru ca am fost la sfintul si cu ajutorul lui Dumnezeu si a Maicii Domnului poate mai ajung.Doamne-Ajuta!

 15. Doamne ajută!
  Nu se percepe nicio taxă. Am fost alaltăieri (pentru prima oară), ieri(la conferința dedicată Lui)și astăzi la pomenirea Părintelui Lăcătușu. Din păcate oamenii nu sunt toți binevoitori. Vineri, am stat 4 ore la coadă și ce mi-a fost dat să aud…numai urechile mele știu…Am avut ispite multe, am vrut să plec pentru că mă săturasem să aud poveștile unora care amesteca tradiția populară și superstițiile cu canoanele bisericești așa cum au fost ele preluate de la Sfinții Părinți. M-am rugat Părintelui Lăcătușu să-mi țină gura închisă. N-avea niciun rost să produc mai multă tulburare decât era din cauza poveștilor cu 9 drumuri, 9 pachete, 9 biserici, 9 nu mai știu ce alte lucruri și cifre dar dacă tot mergem din nouă în 9 biserici dar nu care cumva să nu mergi pe jos sau să faci un pas înapoi că-i jale… (pentru că nu mai așa se împlinesc dorințele- zicea cineva), când mai avem timp să participăm la Sfânta Liturghie? Mult n-a mai fost să mă întorc și să spun, așa, ca pentru mine, c-ar fi mai bine să meargă la părintele duhovnic înainte să plece pe la 9 biserici și să-i ceară binecuvântare pentru asta. Doamne, bine că n-am zis-o și-i mulțumesc Părintelui Lăcătușu pentru că mi-a ținut gura închisă! Așa am petrecut eu aproape 4 ore de așteptat la Părintele. La un moment dat din spate, se auzeau cântări bisericești atât de frumoase! Un grup de femei îi cântau Părintelui în așteptarea ajungerii la El. Minunată idee! De-asta nu agreez cozile la Sfintele Moaște și prefer să merg seara când toate acestea nu mai sunt.
  Mergeți la Părintele Ilie Lăcătușu! Ce veți găsi acolo…nu vă puteți închipui. Părintele este viu, cu-adevărat!
  Mulțumesc Părinte Ilie Lăcătușu pentru tot.
  Doamne ajută!

 16. Acum 2 saptamani,i-am dat unei colege niste acte importante sa le duca la etaj altei colege.Acum cateva zile s-a descoperit ca acele acte nu au ajuns unde trebuia.Vina cadea asupra mea si nu puteam demonstra ca nu eu le-am ratacit ci colega mea.Le-am cautat peste tot.Nu am putut dormi 4 nopti,nu mai eram om.Colega mea sustinea ca a dus actele.Mi-am adus aminte noaptea ca o prietena imi daduse o carticica cu minunile Sfantului Ilie Lacatusul.Am inceput sa citesc si am aflat ca Sfantul ajuta si de la distanta,daca te rogi si ai credinta.M-am rugat ca a doua zi sa apara actele.Nu mi-a venit sa cred a doua zi cand am fost anuntata ca s-au gasit actele.Nu gasesc alta explicatie decat o minune din partea Sfantului.Urmeaza sa am concediu cateva zile si voi merge la Bucuresti sa ma rog Sfantului si sa ii multumesc.Doamne ajuta!

 17. Doamne ajuta!
  Cineva din familia mea sufera cumplit de ”Limfomul non-Hodgkin ”, este o persoana tanara care se roaga la Dumnezeu, dar nu se poate deplasa, ea nelocuind in Bucuresti..Va rog, daca este cineva care sa poata trimite ulei din candela sfantului, cred ca ati face o mare pomana..
  adresa mea : tinlupio@yahoo.com

 18. Nu am fost la Sfintul pina acum. Am auzit intimplator astazi 22.11.2012
  cind am citit comentariile oamenilor . Oricum mi se pare o MARE nedreptate pt.ca se intirzie atit cu aceasta canonizare in mod oficial. Unde s-au impotmolit Sfintele fete bisericesti ? De ce dureaza atit ????????????!!!!!!!!!!!
  As vrea sa ajung duminica pe 25 noiembrie si negresit voi scrie din nou impresiile mele ! DOAMNE AJUTA !

 19. AM CITIT CARTEA VIAȚA,MINUNILE ȘI ACATISTUL PĂRINTELUI ILIE LĂCĂTUȘU ȘI MI-AM DAT SEAMA CĂ ESTE UN MARE SFÂNT.ÎNTĂREȘTE-NE ÎN CREDINȚĂ SFINTE ILIE LĂCĂTUȘU!

 20. vreau sa ajung la parintele,am inteles ca trebuie sa mergem de 9ori??,iar a zecea zi trebuie sa impartim pachetele,daca da cate?,va multumesc

 21. @ Elena:

  Nu, acestea sunt superstitii cu o conotatie magica. Mergeti de cate ori puteti, dati milostenie de cate ori puteti si rugati-va cu sinceritate si smerenie, implinind poruncile lui Hristos. Asta este ceea ce trebuie.

 22. Doame Ajuta
  As vrea sa merg si eu la Parintele Ilie Lacatusu. Stie cineva daca acum pe timp de iarna programul este acelasi?

 23. Doamne ajuta,
  Ma intristeaza cele citite in legatura cu taxe percepute si cuvinte grele aruncate asupra familiei parintelui. Asa cum s-a mai spus nu se percepe nicio taxa, iar despre familie nu putem decat sa le multumim pentru canonul de a sta ore intregi la capela indiferent de starea vremii pentru ca noi pacatosii sa ne putem ruga la parintele Ilie.Daca noi stam o ora, doua, trei sau mai mult dansii stau de cand se deschide capela si pana se inchide, iar daca noi ne mai si putem misca, familia sta in capela, in picioare pe toata durata programului de vizita. Pacat ca nu stim decat sa judecam si uitam sa multumim. Dumnezeu sa le dea sanatate.
  Eu am ajuns de curand la parintele Ilie si nu pot decat sa apreciez efortul depus de nepotul si ginerele parintelui. de cand am inceput sa vin la parinte mi-am gasit linistea sufleteasca si increderea ca problemele mele se vor rezolva, dar si dorinta de a reveni.

 24. buna ziua,
  as dori sa ajung si eu la parintele ilie lacatusu,dar as dori sa ajung si in alte zile inafara celor considerate a fi de vizita,,se poate sau trebuie neaparat sa ajungi in zilele in care este deschis?

 25. Dragii Mei,
  De curand am ramas fara loc de munca mai exact de pe 01.07.2013.Intr-o zi am plecat de la servici si am intrat in Biserica Sfantul Gheorghe. M-am rugat la Icoana Maicii Domnului plangand in hohote, nestiind ce voi face, cum imi voi plati datoriile,cum voi tine casa, mentionez ca am si un baiat care acum da bacalaureatul national. Eram disperata,suparata,trista ,deznadajduita.Cand sa plec,la lumanari era o doamna,tanti Maria care m-a intrebat ce s-a intamplat. I-am povestit necazul si m-a sfatuit sa merg chiar in acea zi la Sfantul Parinte Marturisitor Ilie Lacatusu mare facator de minuni. Mentionez ca nu stiam nimic despre despre acest Mare Sfant. Tanti Maria mi-a daruit si Acatistul Maicii Domnului. Nu stiu cum s-a intamplat dar Bunul Dumnezeu mi-a indrumat pasii chiar in acea seara si asa am ajuns la Racla Sfantului Parintelul Ilie Lacatusu.Nu stiam cum se procedeaza , racla era inchisa , nu aveam la mine o lumanare,nici flori…nu eram pregatita cu nimic.Am intrebat si o doamna draguta mi-a daruit Acatistul Sfantului Marturisitor Ilie Lacatasu.Pacea si linistea pe care mi le-a daruit Sfantul Parinte precum si dorinta de a reveni aproape zilnic ma fac sa cred ca toate problemele se vor rezolva . Trebuie sa avem rabdare,si mai ales credinta ca Sfantul v-a duce rugaciunile noastre la Domnul Nostru Isus. Ma rog pentru sanatatea familiei Sfantului Parinte Ilie Lacatusu ,mai ales pentru ginerele si nepotul dansului care sunt niste oameni deosebiti,care stau in racla Sfantului Parinte Ilie cu orele in picioare, cu rabdare pentru fiecare care intra si se roaga,cu compasiune ,mila si cu un cuvant bun si o floare trecuta pe la Moastele Sfantului Parinte Ilie daruite cu toata dragostea.Doamne ajuta tuturor si multa sanatate! Amin

 26. Pingback: PARINTELE ILIE LACATUSU – 30 de ani de la mutarea in cetele sfintilor a preotului martir din Giulesti. MARTURII DESPRE SFINTENIA PR. ILIE (si video) -
 27. Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru toate darurile!
  vă mulţumim că existaţi şi mulţumim acestui neam că ne-a dăruit asemenea înaintaşi iar dumneavoastră vă mulţumesc pentru toate informaţiile, înseamnă că ne pasă şi că străbunii încă ne mai creditează cu rugăciunuile lor către Mântuitorul Iisus Hristos şi Sfanta Sa Maică de Dumnezeu Născătoare! Rog şi eu toţi sfinţii să mă învrednicească să ajung la racla sfântului!A sosit şi această vreme…
  Doamne ajută şi binecuvantări Dumnezeieşti pentru toată omenirea!
  Doamne Dumnezeule ocroteşte cu Marea Ta Iubire pe toţi cei binecredincioşi! Amin!

 28. Ce pot sa va spun este, sa mergeti cu incredere la SF.Ilie Lacatusi in Giulesti aproape de 16 februarie cu tranvaiul 11 sau cu autobuzul de la basarab, 162 si va lasa acolo coborati la penultima statie , dar sf. va ajuta si pasi va duce catre el daca va cheama si daca va vrea pentru ca toti avem probleme dar numai sf.Ilie daca va cheama ajungeti. Poate ca vi se va parea ciudat dar , acesta este adevarul fiecare din noi avem probleme , dar intodeauna exista o rezolvare daca avem crdinta in Bunul Dumnezeu si in SF. Ilie Lacatus se va rezolva totul. Atat pot sa va spun, ca eu de pima data cand am mers am avut si rezolvare in ce mi-am dorit si Sf. Ilie ma AJUTAT si ma ajuta in continuare . Fratilor mergeti si aveti incredere ca dumnezeu exista si sf. Ilie Lacatus ne ajuta si se roaga pentru noi. Doamne Ajuta si Sf. Ilie sa va binecuvanteze si sa va indrume pasi.

 29. Buna seara,

  Numele meu este George-Cristian Datcu si in prezent sunt student la Universitatea Politehnica Bucuresti, la Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei. Minunea ce mi s-a intamplat are legatura cu una dintre sesiunile de examene din cadrul facultatii la care studiez. Inaintea de a povesti despre asta, as dori sa vorbesc putin despre momentul in care am aflat pentru prima data despre Sfantul Parinte Ilie Lacatusu. Mi-amintesc ca era 21 iulie 2013, in ajunul praznuirii Parintelui Ilie (22 iulie), praznuire despre care aveam sa aflu chiar in acea seara, cand am venit in vizita la prietena mea, care locuieste in apropierea Bucurestului, pentru cateva zile, data fiind perioada vacantei de vara. Inca din momentul sosirii mele acolo, parintii prietenei mele, care dimineata fusesera la Manastirea Pasarea, pentru a asista la slujba Sfintei Liturghii, inainte de a pleca catre casa au primit de la cei care slujeau acolo Acatistul Sfantului Ilie Lacatusu impreuna cu indemnul de a merge in vizita la capela din Cimitirul Giulesti, unde sunt pastrate sfintele sale moaste, mi-au oferit sa citesc carticica cu acatistul primit, care cuprindea si cateva amanunte referitoarea la viata Parintelui.
  Chinurile si nevointele prin care am citit ca trecuse acest marturisitor al lui Hristos, desi sumar descrise in carticica, m-au emotionat asa de tare si m-au determinat sa citesc pentru prima oara acatistul chiar in acea seara. Inca din acel moment am simtit cum intre mine si Parinte a luat nastere o prietenie sincera. Cu toate ca dupa citirea acatistul sau, m-am “luat” cu cele lumesti, fara sa imi dau seama, Parintele ma chema la el. Astfel, ziua de 22 iulie, a debutat pentru mine si prietena mea sub semnul agitatiei si haosului cotidian. Drept urmare, dis de dimineata, am plecat in graba spre Bucuresti, prietena mea fiind programata la examenul auto teoretic la primele ore ale diminetii. Pe langa acest examen al ei, ziua fiind lunga, multe sarcini trebuiau duse la bun sfarsit.
  Cand am terminat toate treburile in oras si ziua parea ca pentu noi a luat sfarsit si ne pregateam sa ne intoarcem spre casa, o chemare launtrica atat de puternica mi-a facut sa imi indrept pasii in directia total opusa celei spre casa… Cuprins cu totul de aceasta chemare, am inceput chiar sa alerg inspre Giulesti, lucru care pe prietena mea a surprins-o, dar pe care l-a inteles, atunci cand i-am explicat ce simt. Astfel, am facut impreuna un drum de aproximativ 50 de minute, care noua ni s-a parut de doar cateva minute… Imediat ce am ajuns la locul cu pricina, inca de la intrarea in cimitir, am simtit o pace interioara cum rar ne este dat sa simtim. Ajungand la capela, lucru deloc de mirare, am observat ca va trebui sa ramanem la o coada ce insuma multime mare de credinciosi (lucru care ne-a bucurat de altfel, in loc sa ne intristeze). In timpul asteptarii, impletita cu rugaciune catre Sfantul si cu binecuvantate discutii despre ajutorul oferit noua de catre sfinti, ni s-au alaturat si parintii prietenei mele.
  Venind si asteptatul moment, al inchinarii la moastele Sfantului Ilie Lacatusu, ma simteam atat de coplesit de sfintenia locului (e un lucru bine stiut ca omul sfinteste locul), incat in momentul in care m-am apropiat sa sarut sfintele moaste si crucea Parintelui, am simtit ca Parintele este mai viu decat noi si ca ne binecuvanteaza pe fiecare in parte, parca avand un surs de un cald atat de sincer. Acest sentiment pe care nu-l mai traisem inainte m-au determinat sa cred ca am castigat un prieten ce-mi va fi alaturi mereu de-atunci inainte, in incercarile si ispitele acestui veac.
  Am plecat de-acolo, cu promisiunea facuta mie insumi ca am sa revin cat de des pot. Bineinteles ca fagaduintele facute, indeosebi noua insine, au menirea de a nu fi tinute… Desi am continuat sa citesc acatistul Parintelui, ceea ce m-a adus din nou la capela unde se afla sfintele moaste a fost deznadejdea ce ma cuprinsese inainte de sesiunea de examene din iarna.
  Cu inima stransa de frica examenelor ce-mi stateau inainte, cu trei zile inaintea primului examen, mi-am zis sa fac o ultima incercare, amintindu-mi de “prietenul” care cu atata caldura ma primise la sine in iulie si de nenumaratele momente cand i-am simtit interventia in viata mea.
  Pe o vremea geroasa, afara fiind in jur de -10°C, am asteptat in jur de 3 ore sa-mi vina randul alaturi de alte cateva zeci de persoane care sperau in ajutorul Sfantului. Pe aproximativ toata durata asteptarii, am citit acatistul Parintelui Ilie si m-am rugat sa alunge de la mine duhurile deznadejdii si al trandaviei care ma incercau tot mai aprig si sa puna ordine in viata mea. In momentul in care m-am inchinat sfintelor sale moaste am simtit pe loc cum pacea lua locul deznadejdii si increderea locul neincrederii. Am plecat de acolo cu credinta ca “cineva” isi doreste ca eu sa reusesc (Dumnezeu nu ne vrea prosti!). Cu toate acestea ziua primului examen se apropia cu pasi grabiti, iar eu am constatat in seara dinaintea incercarii cu pricina ca nu am acoperit nici jumatate din materia ceruta la examen! Cu credinta in ajutorul Sfantului si al lui Dumnezeu, am pornit spre facultate. Pe toata durata drumului, nu stiu cum, dar mi-am gasit timpul sa revad unele probleme, posibile subiecte de examen. Ceea ce s-a intamplat mai departe, banuiesc ca intuiti… Am primit ca subiecte de examen exact problemele pe care le revazusem ultima data, in metrou, si a caror mod de rezolvare mi-l insusisem destul de bine, iar ca subiect de teorie exact ceea ce stapaneam mai bine! Examenul a fost trecut, iar nota obtinuta a fost una dintre cele mai bune din sala! Sa fie oare doar o coincidenta?! Eu, nu cred… Astfel, tot cu ajutorul Sfantului, caruia vreau sa-i multumesc pentru grabnicul ajutor ce nu a ezitat sa mi-l ofere sesiunea am trecut-o cu bine, la cele mai importante materii obtinand note nesperat de mari!
  Astfel, pentru mine Parintele Ilie ramane un mare sfant, care nu pregeta sa ne ofere ajutorul sau nici in cele mai marunte activitati materiale ale vietii cotidiene. Am avut si continui sa am multe intamplari minunate petrecute in urma rugaciunilor catre Parinte, dar pe care le voi povesti cu urmatoarea ocazie.
  Asadar, un indemn sincer catre toti cinstitori de sfinti: Rugati-va Parintelui! Nu veti iesi rusinati de la el!
  Bunul Dumnezeu sa ne ajute sa-i cinsitim cum se cuvine pe toti cei care au fost si sunt bineplacuti Lui! Slava lui Dumnezeu pentru toate! Amin.

  George-Cristian

 30. Imi poate spune cineva adresa exacata? Si un program? Va rog si va multumesc anticipat!

Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Articole Recomandate