Pasapoartele biometrice: mituri eterne si temeri justificate

2-02-2009 Sublinieri

vlad-niculescu-dinca.jpg

Avem bucuria de a fi parcurs astazi, si chiar intr-o publicatie considerata de elita din presa centrala, o analiza lucida si pertinenta a unui specialist in software si in etica tehnologiei, Vlad Niculescu-Dinca, un tanar inginer cu o perspectiva implicit crestina, care demonteaza cateva prejudecatile despre tehnica si despre pasapoartele biometrice vehiculate (mai intai la “dezbaterea” AZEC si apoi pretutindeni) si care ne furnizeaza, prin argumente temeinice si punctuale, o foarte utila sinteza asupra riscurilor de ordin moral presupuse de tehnologia inclusa in noile documente electronice. Dupa cateva saptamani de aer toxic (duhovniceste si informational vorbind), de timp irosit in diversiuni, in scandaluri imunde si in deprimante razboaie fratricide, in suspiciuni, contra-suspiciuni si meta-suspiciuni, dupa infinite discutii inflamate si sterile, dar si dupa destule actiuni haotice, precipitate si derutante, marcate de gafe peste gafe, in care s-au auzit si se aud prea multe clisee, lozinci si strigate PRO SAU CONTRA, simteam nevoia ca de aer proaspat si  de un asemenea punct de vedere rational, sobru si linistit, care pune in surdina toate pasiunile si ne limpezeste mintile infierbantate sau prizoniere prejudecatilor. Iata asadar articolul aparut astazi in ziarul Cotidianul, pentru care nu putem decat sa-i fim deosebit de recunoscatori autorului, chiar daca nu-l cunoastem:

 cip-biometric-666-pasaport.JPG

“În 22 ianuarie 2009, la iniţiativa monahilor Mănăstirii Petru Vodă şi în organizarea Asociaţiei Ziariştilor şi Editorior Creştini (AZEC), cu o serie de invitaţi, printre care şi din partea Ministerului de Interne, a avut loc la Sala Radio în Bucureşti o dezbatere publică pe tema paşapoartelor biometrice, pe care România le-a introdus începând cu 1 ianuarie 2009.

Atmosfera încinsă din timpul dezbaterii a arătat, printre altele, nevoia acută de analiză a impactului tehnologiilor în societate. Departe de a fi anacronice, majoritatea problemelor ridicate sunt reale şi se regăsesc în multe studii interdisciplinare. Articolul de faţă oferă o modestă contribuţie analizând următoarele aspecte: o serie de concepţii prezente în dezbatere despre relaţia tehnologie-societate în general, elementele de noutate ale documentelor biometrice adoptate de România şi o plasare a dezbaterii în cadrul mai larg al problematicii societăţii de supraveghere şi al managementului identităţii digitale.

Trei mituri despre tehnologie

1.Tehnologia e neutră. Depinde cum o foloseşti.

Deşi dezbaterea a fost iniţiată precis pe problema paşapoartelor biometrice, s-au putut auzi considerente despre tehnologie în general. Una dintre aceste concepţii standard despre tehnologie este cea instrumentală, în care tehnologiei îi este evidenţiată neutralitatea: “Depinde de noi cum o folosim. Această perspectivă, adecvată până la un punct, ignoră o serie de aspecte care uneori se dovedesc extrem de relevante. Astfel, este cvasiacceptat că tehnologiile pot avea efecte secundare nedorite şi neanticipate (de exemplu poluarea, epuizarea resurelor, dezechilibrarea ecosistemelor). Pe lângă asta, numeroase studii au pus în evidenţă o multitudine de efecte induse tehnologic. Astfel, s-a arătat cum unele tehnologii induc subtile schimbări în structura socială, în aranjamentele politice, în concepte culturale şi credinţe (1). Anumite tehnologii pot oferi noi oportunităţi, inhibă comportamente, induc modificarea unor categorii de gândire fundamentale, altele pot încuraja predispoziţii comportamentale şi schimbări de percepţie utilizatorilor ei sau pot contribui la remodelarea unor valori umane (2), (3), (4), (11).

Odată ce ne aplecăm asupra multiplelor relaţii pe care le avem cu tehnologiile vom descoperi o multitudine de feluri în care suntem influenţaţi de ele, mai devreme sau mai târziu, mai mult sau mai puţin. Departe de a fi instrumente neutre, tehnologiile pe care le folosim ne pot schimba semnificativ.

2. Tehnologia ca un monolit

Un alt mit vehiculat în dezbatere a fost cel al Tehnologiei vazută ca un monolit: Nu de tehnică trebuie să ne temem. Deşi sunt de acord că nu trebuie să ne temem, este nevoie de distincţii între diferite tehnologii şi de analize ale felurilor în care fiecare tehnologie influenţează societăţile pentru a putea defini norme adecvate fiecărei tehnologii. Dezbaterea a fost iniţiată cu referire la un anumit set de tehnologii şi deci este relevant şi fezabil să le analizăm influenţa lor specifică.

3. Dezvoltarea firească a tehnologiei

Un alt mit propagat mai ales în reportajele care au reflectat dezbaterea este cel al dezvoltării “fireşti” a tehnologiei, tehnologia ca un tren în viteză care nu poate fi influenţat în cursul lui. Numeroase studii multidisciplinare (Science and Tehnology Studies) au pus în evidenţă relaţia bidirecţională între societate şi tehnologie, felul în care fiecare tehnologie este rodul a tot felul de interacţiuni, uneori puternic conflictuale, între diferiţi actori sociali (industrie, instituţii de standardizare, guverne, mass-media, organizaţii ale societăţii civile, biserică, publicul în ansamblu etc.) şi că nu există un curs “natural” al schimbării tehnologice (5). Începând din faza incipientă şi pe parcursul dezvoltării, maturizării şi evoluţiei unei tehnologii există nenumărate alegeri socio-tehnice care îi schimbă cursul semnificativ.

Odată ce studiem îndeaproape felul în care fiecare tehnologie este construită şi influenţată social, dar analizăm şi felul în care ea însăşi influenţează societatea, putem deriva mai lesne norme relevante care să ne protejeze de efectele nedorite şi să le promoveze pe cele dorite. Odată punctate aceste aspecte generale legate de relaţia tehnologie-societate, putem aborda mai în detaliu impactul social al documentelor biometrice. Această dezbatere este ea însăşi o dovadă că anumite tehnologii pot atinge sensibilităţi sau pot eroda valori faţă de care societatea reacţionează.

Elemente de noutate ale documentelor biometrice

Din punctul de vedere al analizei de faţă, două elemente ale noului document au fost găsite relevante: introducerea cipului RFID în documente oficiale şi stocarea amprentelor. Fără a mai intra într-o descriere detaliată a tehnologiei RFID, reamintesc că cipul RFID conţine o memorie unde pot fi stocate informaţii care pot fi citite de la distanţă. În majoritatea statelor care au adoptat acest gen de paşaport informaţiile de pe cipul RFID sunt aceleaşi cu cele înscrise pe hârtie.

Totuşi, România este unul dintre cele câteva state care au decis şi amprentarea posesorilor paşaportului şi stocarea amprentelor în format digital în memoria cipului. Pentru a se asigura că datele de pe paşaport nu sunt accesate de cititoare neautorizate şi nu sunt clonate, a fost implementat un sistem care presupune criptarea informaţiilor stocate pe cip astfel încât ele să nu poată fi citite decât de terminalele autorizate de la graniţă.

Fiecare din cele două elemente pot fi sursa atingerii unor sensibilităţi sau a erodării unor drepturi.

Cipul RFID

Cipul RFID inserat în document aduce un caracter dinamic informaţiei folosite pentru identificare. Astfel, de exemplu, pe lângă simpla prezenţă a aceloraşi date din paşaport, unele state au decis amprentarea, altele nu, altele au decis înregistrarea a două degete, altele a tuturor degetelor. Infrastructura tehnologică în colaborare cu cea legislativă face posibilă adăugarea şi a altor informaţii în viitor dacă se va dori (irisul, informaţii ADN etc.). Faptul că introducerea acestor documente a fost făcută fără dezbatere publică nu oferă deloc încredere că decizia introducerii altor informaţii personale în viitor nu ar putea fi luată în aceeaşi manieră.

Aplicaţii controversate

O altă sursă de îngrijorare ar putea veni din folosirea pentru documente de identificare personală a unei tehnologii (RFID) care are şi aplicaţii controversate. Simpla dezvoltare a variantei implantabile subcutanat şi faptul că ea este folosită din ce în ce mai multe contexte pentru identificarea şi urmărirea oamenilor (de la cel medical înspre cel militar), duce cu gândul la un viitor în care unele autorităţi ar putea decide schimbarea paşapoartelor biometrice cu o variantă a acestei tehnologii. Îngrijorarea este întărită şi observând că autorităţi actuale nu au ezitat să impună tehnologia RFID pentru urmărirea cetăţenilor (6).

Încă o sursă de îngrijorare legată strict de elementul RFID vine din percepţia imaturităţii sistemului, mai ales în ce priveşte securitatea datelor (a documentului şi a bazei de date). Desigur, problema securităţii bazei de date nu este specifică paşapoartelor ci este generală tuturor sistemelor care gestionează date personale cum vom vedea mai jos. Despre securitatea documentului în sine, mai multe variante au fost arătate ca fiind nesigure (7), (8), deşi autorităţile române au adoptat o variantă ulterioară (P5CD080) şi susţin că implementează standarde de securitate extinsă (Extended Access Control).

Amprentarea tuturor

Un alt element controversat este folosirea amprentelor ca sursă de stabilire a identităţii. Deşi amprenta este folosită pentru identificare şi în alte contexte, amprentarea în cazul de faţă este practicată de către autorităţile statului faţă de toţi cetăţenii, putând eroda unele categorii de gândire şi elimina distincţii fundamentale: Astfel, în percepţia tuturor, amprentarea practicată de autorităţile statului este o procedură care se declanşează numai când cetăţeanul este suspect într-un anume fel. Amprentarea tuturor cetăţenilor poate elimina această distincţie inducând în rândul populaţiei sentimentul de suspiciune, erodând astfel încrederea, valoare esenţială unei societăţi libere.

Corpul ca sursă de identitate în faţa statului

Totodată, amprentarea reprezintă un pas care întăreşte rolul corpului ca sursă de identificare în faţa statului. Aceşti paşi de folosire din ce în ce mai mult a corpului citit de maşini, ca sursă de identitate în faţa statului (amprente, iris, retină, faţă) renasc sensibilităţi profunde faţă de perioadele în care oamenii erau marcaţi pe corp cu identificatori numerici de către anumite state, fiind trataţi similar unui obiect de inventar. Desigur, amprenta din paşaport nu este acelaşi lucru cu o stigmată aplicată pe/sub piele, dar reprezintă un pas important în folosirea corpului de către stat în construcţia identităţii.

Paşapoartele biometrice în contextul mai larg al problemei profilurilor personale şi al protecţiei datelor

Una dintre consecinţele digitizării informaţiei este generarea unor cantităţi imense de date care trebuie gestionate. În particular, o problemă majoră o reprezintă gestionarea datelor cu caracter personal. Securitatea acestor date a devenit crucială la fel ca şi normele după care datele cu caracter personal sunt colectate, agregate şi folosite.

De exemplu, profilurile personale sunt produsul unor astfel de practici de colectare a datelor personale, extragere a informaţiilor relevante şi agregare a lor pentru a deriva conţinut semnificativ. Astfel de profiluri personale pot agrega date colectate din mai multe aspecte ale vieţii unei persoane (e-mail, informaţii medicale, trafic transfrontalier, trafic pe Internet etc.) dând celui care le controlează o perspectivă extrem de fină asupra vieţii individului, erodând astfel sever intimitatea. Având în vedere că astfel de profiluri personale sunt stocate în format digital fiind greu de şters (putând fi uşor copiate) ele pot avea consecinţe imprevizibile asupra persoanei respective în viitor, chiar dacă are senzaţia în prezent că nu are nimic de ascuns. De exemplu, asigurătorul ar putea decide mărirea contribuţiei de sănătate dacă ar putea citi dieta personală (judecând-o ca fiind nesănătoasă). Angajatorul ar putea decide neangajarea dacă ar suspecta eventuale probleme de sănătate ale candidatului, citindu-i fără cunoştinţă dosarul medical.

Astfel de probleme nu privesc numai bazele de date operate de autorităţi ci reprezintă o problemă majoră a societăţii informaţionale. Totuşi, procesul de agregare crescândă a bazelor de date operate de autorităţi şi colectarea de către acestea din ce în ce mai multor date personale de la cetăţeni contribuie la construirea unor astfel de profiluri personale detaliate şi supravegheabile de la nivelul statului şi mai sus. Astfel de dezvoltări contribuie la fenomenul supravegherii panoptice şi trebuie serios investigate.

Colectarea, agregarea şi folosirea informaţiilor cu caracter personal sunt pe agenda unui număr crescând de studii interdisciplinare. Acest eseu are un scop prea restrâns pentru a oferi recomandări în ce priveşte normele şi implementările care ar trebui să guverneze sistemele de management al identităţii digitale în România.

În schimb subliniază că problemele ridicate referitor la intimitatea, libertatea şi demnitatea persoanei sunt reale şi sugerează că dezbaterea trebuie continuată, iar comunicarea din partea autorităţilor trebuie să ofere transparenţă în ce priveşte stocarea şi procesarea datelor personale pentru a elimina confuziile şi a preveni abuzurile”.

(1). Sclove, R., 1995, “Democracy and Technology”, Guilford Press, New York.
(2). Johnson, D., 1997, “Is the Global Information Infrastructure a Democratic Technology?” Computers&Society 27: 20-26.
(3). Nissenbaum, H., 2005, “Values in Technical Design” Encyclopedia of Science, Technology and Ethics New York: Macmillian, Ixvi-Ixx
(4). Brey P, 1998, “Artifacts as social agents, Design and the Social, Cultural and Political Consequences of Technology Use”, Internal Study, Mumford Research Program Faculty of Philosophy and Social Sciences
(5). Pinch, T., and Bijker, W., 1987, “The Social Construction of Facts and Artifacts: Or How the Sociology of Science and the Sociology of Technology Might Benefit Each Other” in Bijker, Pinch and Hughes, 1987
(6). Granneman S., 2003, “RFID Chips Are Here”, SECURITY FOCUS, at http://www.securityfocus.com/columnists/169/
(7). http://en.wikipedia.org/wiki/Oyster_card#Security_issues
(8). http://en.wikipedia.org/wiki/MIFARE#Security_of_MIFARE_Classic
(9). Flavio D. Garcia, Gerhard de Koning Gans, Ruben Muijrers, Peter van Rossum, Roel Verdult, Ronny Wichers Schreur, and Bart Jacobs, 2008, “Dismantling MIFARE Classic”, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, http://www.cs.ru.nl /F.Garcia/publications/Dismantling.Mifare.pdf
(10). http://www.mifare.net/security/mifare_classic.asp
(11). Akrich, M. (1992). ‘The de-scription of technical objects,’ In Bijker, W. & Law, J., eds., Shaping Technology/Building society: Studies in Sociotechnical Change, Cambridge, MA, MIT Press.

imaginea-intr-un-scanner-biometric.jpg

Autorul: Specialist în etica tehnologiei

Vlad Niculescu-Dincă are 30 de ani şi este inginer software cu studii în filozofia şi etica tehnologiei. A studiat Automatică şi Calculatoare la Universitatea Politehnică Bucureşti şi inginerie software la Universitatea Tehnică din Eindhoven, Olanda, obţinând titlul de Professional Doctorate în Engineering. În 2006 a primit o bursă în filozofia tehnologiei şi societăţii la Universitatea din Twente, Olanda, unde studiază în prezent.


Categorii

Opinii, Portile Iadului, Razboiul nevazut, Vremurile in care traim

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

30 Commentarii la “Pasapoartele biometrice: mituri eterne si temeri justificate

 1. mie mi-a prins bine, s-a mai facut putina lumina.
  Multumiri.

 2. ca mieii la taiere? in numele a ce? sa vedem cum mai merge acum stiinta cu religia…dar…”in viata crestinului, deznadejdea si nepasarea sunt distrugatoare”Sfantul Ioan Gura de Aur.

 3. Acest videoclip este cat se poate de clar cu cata usurinta EFECTIV SE POT CLONA SI MODIFICA Chip-urile RFID din noile Permise auto si Pasapoarte Biometrice .

  http://www.youtube.com/watch?v=9isKnDiJNPk

 4. Pacatos sunt si eu dar nu pot sa consider tehnologia RFID un mit se lucreaza de mai multa vreme la ciparea animalelor si a persoanelor ( e bine ase vedea http://keelynet.com/indexfeb206.htm ,din 02/13/06,cum arata aceste oribile cipuri).D-l Vlad incearca sa linisteasca agitatia mieilor pomenita in postarea anterioara.D-l Vlad era in masura sa precizeze legatura dintre aceasta tehnologie si codul EAN-13 care are la baza identificarea cu 666.
  Apocalipsa nu este nici ea mit,dar nici alte cifre nu pot fi puse in locul celor trei de sase.E bine a se vedea cartea LA APUSUL LIBERTATII de ieromonah
  Hristodul Aghoiritul,Buc.Sofia,2000 si altele.Singurul cod de bare care permite citirea corecta a pretului de la cap sau de coada ,este cel etalonat cu 666. Doamne ajuta.

 5. As dori sa aflu care a fost pozitia oficiala a Bisericii ortodoxe .Cred ca problema actelor biometrice este foarte grava.Eu nu inteleg(saupoate inteleg , dar nu accept) graba cu care s-a dat ordonanta guvernamentala ,FARA DEZBATERE PUBLICA.Pe noi, crestinii ostodocsi , ne lezeaza si ne jigneste aceasta atitudine.As dori cat mai multe dezbateri pe aceasta tema ;ii admir pe cei de la ASCOR pentru ca si-au asumat raspunderea inceperii acestor dezbateri;romanii trebuie sa fie uniti in abordarea acestei probleme.Consider ca vocea Parintelui Iustin Parvu trebuie luata in considerare , pentru ca el este , cu voia sau fara voia oficialitatilor, o mare personalitate in societatea romaneasca .

 6. @ Mihaela:

  “As dori sa aflu care a fost pozitia oficiala a Bisericii ortodoxe”:
  http://www.cuvantul-ortodox.ro/2009/01/28/pf-daniel-reactie-oficiala-pe-tema-pasapoartelor-solutia-sa-intrebam-lupul-daca-vrea-sa-ne-manance/

  “ii admir pe cei de la ASCOR pentru ca si-au asumat raspunderea inceperii acestor dezbateri”:
  ASCOR?! De unde si pana unde?!

  “romanii trebuie sa fie uniti in abordarea acestei probleme”
  Sunt mult mai dezbinati decat ne inchipuim!

  “Consider ca vocea Parintelui Iustin Parvu trebuie luata in considerare , pentru ca el este , cu voia sau fara voia oficialitatilor, o mare personalitate in societatea romaneasca”.

  Asa este, dar prin ce s-a facut duminica, la miting, tocmai parintele Justin a fost cel care a fost exploatat la modul cel mai necuviincios, ca sa nu zicem de-a dreptul ca a fost folosit chiar pentru compromiterea sa! Iar la OTV, nu din rea credinta, ci din nestiinta si lipsa de discernamant, s-au aruncat aceleasi margaritare direct la porci!

 7. intr-adevar explicatiile sunt clare si frumoase, dar nici din aceste explicatii nu rezulta ca ar fi ceva bun si pozitiv cu acest RFID. pt ca sa fi urmarit pretutindeni, sa poate orice asa-zis sef sa-ti citeasca datele personale, si sa ajunga astfel unii oameni sa nu mai primeasca un loc de munca, pt ca cip-ul ala spune ca are niscaiva probleme de sanatate repsectivul intervievat…(aici m-am referit la cipurile cu adte de sananate). pai daca stam stramb si judecam drept, tehnologia o fi ea buna dar…inlocuieste omanenii…si daca ne mai gandim la faptul ca sunt atatia romani (si nu doar roamni!) care sparg diferite coduri si alte alea…cum poate fi o baza de date 1000% sigura(nu 100%; !1000%!). prinr-un click si cunostinte bune de informatica…gata cu baza incriptata! sa fim seriosi!
  cine vrea nu are decat sa-si puna cipuri si-n cada de baie, si pe colacul de toaleta, si pe porii pielii, si pe radacinile firelor de par…si pe banalele coli A4 daca-i place. sa-si puna pe tot ce-i apartine.
  mie nu-mi inspira nici o siguranta aceste cipuri. e lucru facut de om, asa ca si clonele… si ce nu e facut de Dumnezeu, cu Dumnezeu, pt Dumnezeu…nu are nici o garantie, nici o siguranta, deci nu e trainic si nici valabil!
  iar Apocalipsa am cam inceput sa o traim de cativa ani incoace, vorba Parintelui meu duhovnic “numai cat nu-l vezi pe vrajmas ca-i pe strada, ca nu se arata cu adevarata-i infatisare, dar umbla”. ne apropiem de cele scrise! asta e! Dumnezeu sa ne dea putere celor care nu vrem sa ne lasam inrobiti, sa ducem lupta cea buna pana la capat, pt Dumnezeu, cu Dumnezeu.
  Doamne ajuta!

 8. admin,
  Imi pare rau ,dar nu este vorba despre mitingul de duminica, ci de o conferinta organizata la Dalles ,marti,27 februarie 2008.
  Ce te deranjeaza? Ca au fost dezbateri pe aceasta tema? Ca au putut afla mai multi oameni despre o ordonanta guvernamentala care a “trecut” fara o dezbatere publica , pe o tema atat de sensibila?
  Daca ,probabil, lucrezi in presa, stii foarte bine ca ,sa poti sa apari pe sticla,este foarte greu ;nu am nici o admiratie pentru Dan Diaconescu, dar sunt convinsa ca restul televiziunilor au tratat problema cu indiferenta.
  Parintele Iustin are autoritatea unui monah desavarsit, cu har.Cui nu-i convine faptul ca s-a s-a pronuntat fata de aceasta situatie care se dorea sa treaca neobservata?
  Parintele Iustin are o prea mare personalitate ,ca sa fie “compromis”,sau “exploatat”.Este mult prea aproape de Dumnezeu.Atata vreme cat suferi in inchisorile comuniste si cunosti raul pana la cel mai mic amanunt,nu mai poti fi “exploatat ” si “compromis”.Probabil exista unii care vor sa induca aceasta idee ,pentru ca sa nu mai existe nici o opinie nedorita de ei,iar lucrurile sa decurga conform planurilor lor diabolice.
  Mihaela

 9. Asa o cenzura…mai rar.Mesajul meu nu a continut nimic “nepotrivit, neconform cu invatatura ortodoxa sau nefolositor sufleteste”. Sunt crestina ortodoxa si doresc sa-mi exprim parerile. Persoana care nu a dat mesajul meu sa fie sigura ca nu voi mai intra niciodata pe acest site.

 10. Va mulumesc ca mi-ati dat dreptul la replica.Acum ,pentru ca deja ne-am impacat, as dori sa aflu mai mult despre acest avocat,Mihai Rapcea,care a reusit sa adune cam 1000 de oameni (inclusiv eu) in fata Guvernului azi ,4 februarie 2009. Face parte din MISA?Daca da, spuneti-ne clar, pentru ca noi nu stim si putem fi indusi in eroare de “cuvintele frumoase”.Daca Mihai Rapcea face parte din MISA si l-a aparat pe Bivolaru, NU ARE CE CAUTA PRINTRE NOI.Rog organizarea ,sub sigla Bisericii ortodoxe , a crestinilor. Pot fi oameni de buna credinta, care sunt indusi in eroare.S-a anuntat si pentru 11 februarie o manifestatie in fata Curtii de apel.Deci , clarificati-ne !
  Ce stiu sigur ,este fapul ca marti, 27 ianuarie, a avut loc la Dalles o conferinta la care au participat crestini ortodocsi, NU MEMBRI MISA , sau alte creaturi diabolice.

 11. buna as avea o intrebare ;ce se va intampla cu cei ce nu vor fi de acord cu buletinele cu cip Domnul sa ne ajute

 12. cred ca pe noi romanii ne preocupa mai mult partea lumeasca decat cea sufleteasca,cred ca 20-30% dintre ortodocsi ii mai preocupa partea sufleteasca in rest banii si avere cat mai multa asa ca biometricele pot sa vinaca doar suntem in uniune si ne comanda ce sa facem cred ca acest film spune f multe pentru cine la vizionat <> nu cred ca este departe ce se intampla acum cu actiunea filmului

  Domnul sa ne ajute ca sa trecem totul cu bine.

 13. Filmul se chiama “SEMNUL DEZLANTUIRII” si este cu cipuirea populatiei si nu stiu de ce nu a fost trecut inseamna ca nu se vrea sa stie nimeni ce se intampla cand nu se accepta cipul

 14. @ Mihaela Andronache:

  Nu a fost nicio cenzura, dar va rugam doar mult sa intelegeti ca, desi suntem mai multi, avem si alte indatoriri si nu avem cum (si nici nu ar fi bine) sa stam nonstop nici pe calculator, nici pe site, pentru moderare si nici nu reusim sa dam raspunsuri pentru toata lumea.

  Se cunoaste (si nu e un repros asta!) ca nu ati urmarit evenimentele si atitudinea noastra fata de ele de la inceput. Ati fi observat ca e absurd sa ne acuzati tocmai pe noi ca ne-am dori cumva trecerea sub tacere a subiectului. Conferinta lui Danion et co de la Dalles e una, iar restul sunt alta poveste. Altii au dorit sa ingroape dezbaterea si s-o arunce in derizoriu, in timp ce o alta categorie au cautat si cauta inca mai degraba “sa creeze probleme”, cum zicea parintele Paisie Aghioritul, adica sa faca multa agitatie si sa creeze o exploatare diversionista a temei, spre a o compromite. Da, din pacate si pe unul ca pe parintele Iustin il pot compromite, prin asocieri din cele mai bizare si prin manifestari lumesti cel putin lipsite de discernamant. Vezi si aici, chiar daca nu suntem de acord, evident, cu tot ce sugereaza Claudiu Tarziu apropo de “internautii nervosi” si de reactiile din presa (care chiar nu-s un indicator).

  Da, Mihai Rapcea este nu doar avocatul MISA, dar si membru MISA, yoghin declarat in secta lui Bivolaru si, totodata, in mod extrem de suspect, si membru in conducerea Noua Dreapta. Prea de tot! Pana duminica nu intrasem asa de tare la banuieli, dar de duminica totul a inceput sa miroasa urat in directia asta.

 15. “Mă preocupă de ceva vreme diferenţa frapantă de mentalitate pe care o întâlnesc între românul neaoş, comun, şi cultura yoghină care deja s-a înrădăcinat în anumite medii datorită influenţei şcolii lui Grieg.

  Spre norocul meu, am crescut, m-am format într-o perioadă istorică „tulbure”… ieşirea din comunism ! Concepţiile mele despre viatză şi lume au cunoscut o influenţă covârşitoare datorată viziunii yoghine promovate de Grieg.

  Dar nu asta vreau să spun… vreau doar să ajung la o concluzie… văd lumea diferit de ceilalţi în materie de sexualitate… începând cu percepţia sexului propriu…

  Mi-am început târziu viatza sexuală… cea adevărată, nu fanteziile adolescentine, flirturile nevinovate şi masturbarea… fie ea şi cu prietena…”

  Asa incepe un articol din 18 decembrie 2008 apartinand lui Mihai Rapcea si postat pe blogul sau, sub titlul: “Un pic de biografie şi câte ceva despre Cultura Penisului…

  Nu va dam linkul si nu citam continuarea, pentru ca urmeaza nu doar descrieri sexuale explicite, ci exprimari total obscene. Ganditi-va ca acesta este purtatorul de cuvant al organizatiei NOUA DREAPTA, al ortodoxiei anti-documente biometrice si s-ar dori, daca s-ar putea, si al.. parintelui Justin! Va simtiti bine reprezentati astfel, vi se pare ca parintele Justin ar fi fericit de o asemenea sustinere?!

 16. NUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU !!!

 17. admin,
  Va multumesc pentru precizari;perceptia mea a fost ca nu vreti sa-mi dati mesajul si nu intelegeam de ce.
  Participarea mea la Dalles a fost datorata unei invitatii pe mail facuta de Danion Vasile.Am fost profund impresionata de discutii acolo, pentru ca, marturisesc ca sunt o “incepatoare “.Ochii mei s-au “deschis “dupa ce am citit Serafim Rose, Ioan Ioanolide, viata lui Valeriu Gafencu (apropos,grupul Apologeticum organizeaza un parastas la Tg Ocna;ce organizatie este aceasta?,parintele Calciu.
  In legatura cu Mihai Rapcea : a aparut pe Site-ul ASCOR;de unde sa stiu eu ca el este membru MISA, cand apare pe un site crestin ortodox?Si cati ca mine… Acum realizez ca am fost la un miting,la care au participat si maicute,si tineri multi,care era o diversiune in numele ortodoxiei.
  Pentru ca si dvs m-ati citat, va citez si eu:
  …romanii “Sunt mult mai dezbinati decat ne inchipuim!”
  Si ce fac organizatiile crestin ortodoxe pentru a-i uni ,macar pe taramul credintei? Numai din intamplare aflam anumite lucruri,si nu exista nici un loc (va rog sa ma credeti ca am cautat ) unde ,oamenii care au nevoie de indrumare si comunicare, sa se adune. Ramane doar biserica,dar este prea putin . Asa cum spunea cineva, din prea multa autocenzuara pe timpul comunistilor, biserica se teme uneori sa ia atitudine.Ca urmare, eu, fara vrerea mea, am picat la o adunare a noii drepte, care este MISA! Dumnezeu sa ma fereasca de astfel de intamplari de acum inainte.

 18. Cred ca ar fi potrivita o mai buna organizare a demersului-protest, poate chiar si o filtrare a initiatorilor – cel putin in stadiul initial, pana se cristalizeaza protestul – prin eliminarea acelora care nu au ce cauta la semnatarii initiali. Stiu ca nu e usor sa filtrezi. Cred ca asta se poate face prin transparenta listei si prin circulatia informatiei. Dumnezeu sa ne ajute!

  PS alaturarea MISA la demersul Parintelui Iustin este doar una din posibilele scenarii ale unora de a stopa acest protest sau de a-l arunca in ridicol.

 19. Foarte de acord cu Adi.

 20. Imi pare rau de cei care bine intentionati fiind, s-au lasat dusi de duhul lumesc al protestului( fata de guvern etc ) si au ajuns sa fie reprezentati – sau chiar manipulati – de oameni ai acestei lumi sau chiar mai rau, de membri MISA.
  La o problema duhovniceasca nu se raspunde prin proteste, petitii, atacari in contencios, ci se raspunde tot duhovniceste.

  Primii crestini, in vremea prigoanelor se rugau si isi duceau viata crestina in anonimat. Majoritatea fugeau din calea urgiei imperiale, iar cei pe care ii alegea Dumnezeu deveneau martiri, infruntand cu curaj, atunci cand li se dadea prilejul, autoritatile pagane. Oare organizau ei proteste ? Sau semnau petitii….catre Nero??? Sau poate atacau in contencios hotararea lui Domitian de silire spre inchinare la idoli…

 21. Pentru Cosmin,

  Fiti, va rog, mai concret in privinta termenului “duhovniceste”.
  Pentru mine, duhovniceste inseamna si o solidarizare a credinciosilor;si Biserica ne solidarizeaza in credinta si duh .Din cate stiu, au protestat si grupul Areopag (acum am inceput sa ma dumiresc si eu si sa discern intre diferitele tipuri de reactie),care chiar sunt motivati de convigeri clare crestin ortodoxe. Nu credeti ca este convenabil pentru unii ca noi sa avem o atitudine resemnata ,doar in rugaciune?Parerea mea este ca vremurile se schimba cu rapiditate, iar noi trebuie sa reactionam adecvat .
  Nu cred ca participantii de la Dalles, din 27 ianuarie au dorit sa se afirme, sau sa iasa din anonimat, ci ei au fost fericiti sa aiba constiinta apartenentei fata de Biserica ortodoxa,fata de un grup de oameni cu convingeri comune,dar participanti “civili”,de profesii multiple si diferite, nu numai teologi,oameni pe care ii preocupa anumite probleme si care doresc sa si le clarifice,sa se convinga ca nu sunt singuri in demersurile lor si in modul lor de reactie si gandire.
  Cu stima

 22. Pentru Mihaela,

  Nu contest duhovnicia celor care s-au intalnit la Dalles sau in alta parte, nu asta era ideea. De acord ca solidarizarea credinciosilor e un lucru duhovnicesc. Ceea ce consider eu ca e nepotrivit pt noi e metoda aleasa – protestele nu aduc rezultatele scontate, sau, mai grav, sunt confiscate de te miri cine.
  Atitudinea unor conducatori necrestini se poate schimba doar daca acestia devin efectiv crestini, daca le schimba Dumnezeu gandurile. Altfel, pe moment ii poti invinge, poti sa obtii o mica victorie, dar de convins nu-i convingi.”Mustrarea invinge, dar nu convinge”, dupa cum zicea pr Arsenie Boca.
  Cele bune

 23. Oameni buni ,
  daca noi ne tot afisam harta sufletului cu generozitate aratand zonele dureroase fara nici o retinere, nu facem jocul “unora”, determinandu-i sa afle ace potrivite pentru cojoacele noastre?
  sunt prea lungi urechile care ne asculta si rai ochii care ne urmaresc.
  si poate folosul lor e mult mai mare decat al nostru din aceasta COMUNICARE

 24. Adi…, pe draci nu-i scoti cu alti draci! Raportandu-ne la alaturarea MISA in demersul contra cipurilor! Crede-ma am un amic yoghin, sunt f periculosi daca-i provoci! Slujitorii diavolului la modul concret! NU JUDEC,CI CONSTAT!

 25. FRATILOR,CEI CARE AU CREDINTA MARE IN DUMNEZEU,MAI AU SANSE SA SE SALVEZE!PROBABIL CA NEPUNANDU-SI CHIPUL AU SANSE DE MANTUIRE!OARE,DACA NU SUNT ORTODOCSI,DUMNEZEU AI VA FACE NEMURITORI?E O TAINA!NU STIM!DAR CE STIM SI AFIRM CU TOATA RASPUNDEREA ,CACI FARA DUMNEZEU NIMIC NU MISCA!DACA CINEVA ARE IMPRESIA CA DUMNEZEU ESTE DOAR ASA CEVA MAI MARE CA NOI ..SE INSALA!DUMNEZEU ESTE INCEPUTUL SI SFARSITUL,ESTE ALFA SI OMEGA….ESTE VESNIC.LA DUMNEZEU TIMPUL POATE STA IN LOC SAU SA NU TREACA NICIODATA!ORICUM,NOI PRIN VIATA ASTA SUNTEM TRECATORI,SE VEDE CU OCHIUL LIBER.LA DOMNUL,NU AI3,45,80 ANI…AI SUFLET .PUNCT.AICI LUCREAZA DUHUL SFANT.DACA NOI,FRATILOR.CA OAMENI NU AVEM GRIJA MAI MULT DE SUFLET…E NORMAL CA PARTEA MATERIALA…DIGITALA IN SPETA O SA O PUNEM CA O USURARE,CA O BINEFACERE.DA.DACA JUDECAM LA CALD ASA ESTE.PRIVITI LA APARATURA MEDICALA DIGITALA,LA CAMERE DE SUPRAVEGHERE,LA SISTEMUL INFORMATIONAL AUTO…ETC…DA.E NECESAR.DAR DE AICI SI PANA LA A FACE DIN NOU UNELTE,MASINI UMANE SUB CONDUCERA UNOR OAMNEI A LUI SATAN ….!!!PARE CA BAT CAMPII…DA…CE BINE AR FII SA FIU NEBUN SI SA MI SE PARA..SI SA MI SE SPUNA:BAI,NEA TAGARTA,APOSTOALE…ALA DE TE DAI MARE PROPOVADUITOR…UITE BAI..CA NU MUSCA…AVEM TOTI..SI NU NE-A; MANIPULAT NIMENI…DA!VOR AVEA SI ATUNCI DREPTATE..DAR O SA LE SCAPE CEVA…”spurcatul diavol-caci el are acest plan diabolic…asta face:DA NADA…SI OMUL ZICE :LUPUL NU MANANCA OAIA…SI CAND O MANANCA..NU VA CREDE NIMENI…ASA E ..e viclean..VESTEA BUNA:DUMNEZEU STIA PLANUL ALUIA DE 2000 DE ANI …SI STIE TATAL CERESC CA SE VA INTAMPLA…FRATILOR,NU VA LASATI AMAGITI,DUMNEZEU NE VA LASA SA ALEGEM!ALEGETI FARA cip!Alegeti din fasa MANTUIEA SI nu iadul!Amin

 26. eu nu cred ca e un mit daca spui asta mai e un pasa sa zica si Apocalipsa e un mit .Sunt foarte multe lucruri pe care noi nu le stim care ne sunt ascunse noi nu vedem decat partea vazuta a icebergului ce e sub apa Dumnzeu cu mila oricum treb sa fim precauti si sa stim ca daca Dumnezeu ne-a avertizat in Apocalipsa e serioasa treaba si e de inteles de ce.Dar treb numai sa vrei sa vezi ce se ascunde in spatele acestui sistm economic .Un Parinte spunea ca tehnologiile acestea sunt unele din minunile false pe care le face diavolul ca sa ne insele.Si numai cand te gandesti ca acceptarea pecetei inseamna lepadare de Hristos si cum sa nu fie odata ce acceptand pecetea diavolului te lasi controlat si inrobit de el .Ei or sa vina multi sofisti care or sa prezinte fel si fel de argumente ca sa ne “linisteasca “sa ne faca sa nu ne mai facem griji si sa nu mai vedem pericolul de a ne lepada de Hristos fereasca Dumnezeu sa ne zica Hristos Domnul nostru la sfarsit
  “FATARNICILOR FATA CERULUI O CUNOASTETI DAR SEMNELE VREMURILOR NU LE VEDETI”
  Doamne ajuta si mantuire!

 27. @ Elisabeta:

  Am impresia ca n-ati inteles la ce se refera “miturile” din articol, tocmai la falsele argumentele ale celor care negau pericolul tehnologiilor de supraveghere.

 28. Pingback: Razboi întru Cuvânt » “Sminteala pentru evrei si nebunie pentru…” zelotistii de tip Barabas? Reflectii despre un scandal mediatic provocat pe seama manastirii Petru-Voda, plecand de la un cantec: “Sfanta tinerete legionara&
 29. Pingback: CE ESTE SUSPECT IN E-ROMANIA? De ce, cand sistemul social si economic pare ca se prabuseste, se munceste stahanovist la informatizarea Romaniei? CARUI PERICOL TREBUIE SA NE OPUNEM? - Recomandari
 30. Pingback: Diferenta intre propaganda si realitate: DATELE PERSONALE ALE 80% DIN POPULATIA COREEI DE SUD AU FOST FURATE!/ Atentie: cele mai VANATE date personale sunt cele de pe CARDURILE DE SANATATE/ Medicii de familie refuza achizitionarea cititoarelor - Recomanda
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate