MITROPOLITUL ATANASIE DE LIMASSOL A SOSIT LA IASI, PENTRU SARBATOAREA CUVIOASEI PARASCHEVA. Ierarhul cipirot, care NU a semnat documentul ecumenist al Sinodului din Creta, a adus Moastele Sfantului Neofit Zavoratul. CINE ESTE IPS ATANASIE?

12-10-2016 10 minute Sublinieri

atanasie

La Iaşi au fost aduse în această dimineaţă, din Cipru, moaştele Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul. Delegaţia cipriotă, condusă de IPS Părinte Atanasie, Mitropolit de Limasol, a fost întâmpinată pe Aeroportul internaţional din Iaşi de o delegaţie a Centrului Eparhial Iaşi, condusă de IPS Părinte Mitropolit Teofan.

După primirea oficială de la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, PS Părinte Calinic Botoşăneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a oficiat o slujbă de Te Deum. În cuvântul de bun venit, adresat oaspeţilor ciprioţi, IPS Părinte Mitropolit Teofan a exprimat speranţa că, prin venirea sfintelor sale moaşte la Iaşi, Sfântul Neofit va deveni cunoscut şi în spaţiul ortodox românesc:

„Rânduit-a Dumnezeu să avem pentru câteva zile aici, la Iași, o părticică din moaștele Sfântului Neofit Zăvorâtul, mare pustnic de la începutul mileniului II al creștinătății, trăitor în insula Cipru și nevoitor timp de peste 60 de ani într-o grotă din această insulă binecuvântată. Sfintele sale moaște vor fi așezate lângă moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și vor rămâne spre închinarea pelerinilor până în ziua de sâmbătă, 15 octombrie. Acest mare sfânt al Bisericii,  odată cu prezența sfintelor sale moaște în țara noastră și prin tipărirea în limba română a operei sale filocalice în cinci volume, va deveni mai cunoscut și în arealul nostru românesc. Sfântul Cuvios Neofit va fi de acum cunoscut atât în sfintele noastre mănăstiri, cât și în casele credincioșilor; opera sa filocalică va hrăni cu siguranță sufletele credincioșilor  însetate de adevăr, de iubire, de frumusețe”.

„Sfântul Neofit Zăvorâtul este unul dintre cei mai iubiți sfinți ai Bisericii Ciprului”

IPS Părinte Atanasie, Mitropolit de Limasol, și-a exprimat bucuria de a putea participa la marea sărbătoare a Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași și a transmis salutul ierarhilor Bisericii ortodoxe din Cipru, a clerului și credincioșilor din această țară:

„Pentru noi este o mare binecuvântare faptul că ne aflăm împreună cu frățiile voastre la această sfântă sărbătoare. Dar este și o mare binecuvântare și pentru că, prin prilejul acestui sfânt hram, am adus cu noi sfintele moaște ale Sfântului Neofit. Sfântul Neofit Zăvorâtul este unul dintre cei mai iubiți sfinți ai Bisericii Ciprului. Este sfântul care înfrumusețează biserica noastră locală a Ciprului de mai multe veacuri, iar atât mănăstirea sa, cât și locul nevoinței sale, sunt pentru noi spitale duhovnicești unde ne vindecăm de patimile și păcatele noastre și liman duhovnicesc unde ne odihnim de problemele și de ispitele zilnice. Considerăm a fi un mare eveniment duhovnicesc faptul că un sfânt al Bisericii Ciprului a fost adus spre spre închinare și spre venerare poporului dreptcredincios din Moldova și România. Vă transmit cu această ocazie și urările de bine și dragoste din partea ierarhilor Bisericii Ciprului, a clerului și a poporului nostru dreptcredincios și vă mulțumesc foarte mult pentru cinstea acordată și pentru iubirea frățească pe care ne-o arătați”.

Sfintele moaşte ale Sfântului Cuvios Neofit au fost aşezate spre închinare alături de moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, în baldachinul special amenajat în curtea Catedralei mitropolitane. În această seară, de la ora 19:00, moaştele celor doi sfinți vor fi purtate în procesiunea „Calea Sfinţilor” pe străzile din centrul Iaşului.

teofan-atanasie

Textul de mai jos este traducerea introducerii remarcabile (paginile 4-14), scrise de Athanasios Zontakis, a cărții “Inima deschisă a Bisericii“, publicată în 2016, în limba rusă, de Mănăstirea Întâmpinarea Domnului (Сретенский монастырь) de la Moscova.

Mitropolitul Athanasie este unul dintre cei mai populari predicatori din Biserica Ortodoxă contemporană greacă. El a cunoscut multi Cuvioși și Sfinți Părinti care l-au hrănit din tradiția lor spirituală.

Fără a aduce atingere obligațiilor datorate rangului său de Arhiepiscop, Mitropolitul Athanasie încă mai continuă astăzi să spovedească și să ofere îndrumare duhovnicească. De mulți ani, el discută cu familiaritate cu turma sa, ceea ce îi conferă un mare succes, în special în rândul tinerilor.

În Grecia și în alte părți, discuțiile cu Mitropolitul Athanasie sunt în mod regulat înregistrate. Cartea de față este prima colecție de interviuri ale Mitropolitului Athanasie care este publicată cu binecuvântarea lui. Anumite interviuri au fost transcrise după înregistrări și altele provin din jurnalul Mitropoliei de Limassol, “Paraklisis”.

Dramatic a fost caracterul istoriei Bisericii Ortodoxe cipriote în secolul XX. Perioada de dominație engleză a fost urmată de cea a ocupației de către turci din nordul insulei, și anii de după război s-au distins printr-o profundă criză teologică, spirituală și pastorală. Apoi a venit epoca ateismului, care a culminat în anii ’60 -’70. Biserica a luptat în van împotriva materialismului, folosind cărți apologetice scolastice, fondând școli de duminică bazate pe modelul protestant, concentrându-și învățăturile sale pe fundamentele morale ale vieții. Toate aceste eforturi n-au condus la nimic. Bisericile se goleau, iar copiii care se abăteau de la Ortodoxie au devenit legiuni. Ierarhia Bisericii a adoptat un caracter laic, lăsând lucrurile spirituale în favoarea problemelor sociale. Numărul preoților a scăzut drastic; tinerii considerând Ortodoxia ca o simplă ideologie, refuzau hirotoniile. În astfel de circumstanțe, pentru ciprioții obișnuiți, botezul, căsătoria, înmormântarea, zilele onomastice, totul, se reducea la simple ritualuri.

Iar unde s-a înmulţit păcatul, a prisosit harul(Romani 5, 20). În mijlocul unui ocean de indiferență și al cultului consumului, s-au găsit oameni capabili să observe sub vălul aparențelor adevărata frumusețe a Ortodoxiei. Și Mitropolitul Athanasie (Nikolaou) a fost unul dintre cei care au reușit să scoată corabia Bisericii din furtună și să o facă să recapete o navigare dreaptă. (…)

El s-a născut în Limassol, pe 8 februarie, 1959, în familia unui antreprenor, care avea un oarecare succes, iar la botez a primit numele Andrei. Tânărul băiat a trăit mult mai confortabil decât majoritatea copiilor de vârsta lui; de la o vârstă fragedă, el a avut posibilitatea de a nu i se refuza nimic și să se bucure de multe bunuri materiale. Dar, Andrei era pătruns de un interes cu totul diferit. Din primii săi ani, mediul său era Biserica Ortodoxă; toate gândurile lui se îndreptau spre ea și, de asemenea, nădejdea și năzuința lui. Adolescent fiind, surprindea preferând satisfacțiilor pământești rugăciunea și lecturarea cărților duhovnicești. 

La paisprezece ani, Andrei a luat o decizie importantă: a plecat de acasă pentru a intra la Școala Sfintei Mitropolii a Paphosului, din Cipru. Trei ani mai târziu, Mitropolitul Hrisostom de Paphos (astăzi Arhiepiscopul Bisericii Ortodoxe din Cipru), l-a hirotonit diacon.

Terminând studiile învățământului secundar, Părintele Andrei a decis să-și continue studiile la Facultatea de Teologie a Universității Aristotel din Salonic. Atmosfera orașului Sfântului și Marelui martir Dimitrie l-a surprins imediat pe adolescent:

Îmi amintesc, când am plecat la studii în Grecia, în 1976, prima duminică, am fost atât de mirat intrând în biserică și văzând atât de mulți tineri. A fost prima dată când am văzut tineri într-o biserică!

ΟΣΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣStudiile în Salonic i-au permis adolescentului să viziteze în mod regulat Sfântul Munte. Din copilărie, Părintele Andrei a citit mult despre nevoințele ascetice ale călugărilor athoniți, și iată că acum el avea posibilitatea de a face în mod personal cunoștință cu acești Stareți athoniți pneumatofori:

Ei ne-au descoperit că omul poate deveni cu adevărat copilul lui Dumnezeu. Prin viața lor sfântă ne arătau că tot ceea ce Mântuitorul a spus în Evanghelie, tot ceea ce El ne-a promis, tot ceea ce citim în viețile sfinților, poate deveni realitate, poate avea loc în zilele noastre“.

În 1980, când a terminat cursurile academice, Părintele Andrei s-a retras la Muntele Athos, la “Noul schit” (Nea Skiti), de la Mănăstirea Sf. Pavel, unde avea ca Părinte duhovnic pe Gheron Iosif (numit mai târziu  “Gheron Iosif Vatopedinul“) iar Părintele Iosif era el însuși ucenicul marelui Gheron Iosif Isihastul (1897-1959)

Împreună cu doi monahi din obşte, Atanasie (viitor Mitropolit de Lemesos) şi Efrem (viitor Egumen al Mânăstirii VatopaidiDupă moartea Părintelui său duhovnic, Părintele Iosif și-a dus o vreme lupta sa ascetică în Cipru, în Paphos, la “Mănăstirea Preoților” (cunoscută de asemenea,  sub numele “Αγία Μονή”, Sfânta Mănăstire, căci mai mulți sfinți au rămas acolo, inclusiv Sfântul Nicolae, Sfântul Evtichios [?], Sfântul Athanasie Athonitul, etc. ..). Acolo, la sfârșitul anilor ’70, Gheron Iosif a făcut cunoștință cu doi tineri: diaconul Andrei (mai târziu Mitropolitul Athanasie de  Limassol) și colegul său de școală, Vassili (mai târziu Efrem, starețul mănăstirii Vatopedi). Si iată că ei se regăsesc acum toți trei în Sfântul Munte.

În 1982, Părintele Andrei a primit Marea Schima sub numele de Athanasie, și a fost hirotonit preot. În 1987, comunitatea Părintelui Iosif a luat asupra-și lucrarea de a readuce viață în Mănăstirea Vatopedi. Părintele Iosif a continuat să fie Gheron pentru comunitate, Părintele Efrem a fost numit Stareț și Părintele Atanasie, iconom al starețului și membru al Adunării Bătrânilor. Prin lucrarea lor, foarte repede, Mănăstirea a fost transformată. Comunitatea a devenit de tip cenobitic în timp ce până atunci era idioritmică, și, curând, a devenit comunitatea cea mai mare din Sfântul Munte, realizând opere sociale, de binefacere și misionare.

Disponibilitatea și darul de organizator al Părintelui Athanasie nu au trecut neobservate. El a fost ales Protoepistat al Sfântului Munte în 1991-1992. Este ușor de înțeles semnificația acestui eveniment în măsura în care responsabilitatea funcției de Protos al Sfântului Munte Athos este de obicei încredințată unui călugăr bătrân având o mare autoritate și o importantă experiență de viață monahală. Părintele Athanasie a fost astfel Protos-ul cel mai tânăr din istoria milenară a monahismului athonit. 

În 1991, Arhiepiscopul Ciprului, Hrisostom (I), a făcut o vizită la Muntele Athos. La centrul administrativ al Sfântului Munte, el a fost întâmpinat de reprezentanții Sfintei Chinotite, condusă de Părintele Athanasie (Nikolaou). Impresionat de întâlnirea cu tânărul ieromonah, Arhiepiscopul Hrisostom I a propus acestuia să revină în Cipru și să-l ajute să revigoreze o veche mănăstire. Această propunere a întristat pe Părintele Athanasie, care nu dorea să părăsească Sfatul Munte Athos. Dar, după ce a primit asentimentul lui Gheron Porfirie Kavsokalyvitul și binecuvântarea Părintelui său duhovnic, a dat dovadă de ascultare și s-a dus în Cipru. 

În 1992, însoțit de alți trei călugări de la Mănăstirea Vatopedi, Părintele Athanasie a venit la Mănăstirea Preoților din Paphos, care mai este, de asemenea, numită și Mănăstirea Sfântul Nicolae. În luna noiembrie 1993, comunitatea a fost transferată la Mănăstirea Maicii Domnului la Machaira, și pe 4 noiembrie a aceluiași an, Părintele Athanasie a fost ales stareț al acestei comunități. Cu mare râvnă, el s-a pus pe treabă. Trebuia să reconstruiască mănăstirea și să hrănească spiritual frații și pelerinii, al căror număr creștea de la o zi la alta. Cea mai mare parte dintre călugării mănăstirii erau tineri cu o pregătire de nivel înalt. Într-o perioadă scurtă de timp, acești călugării au restaurat clădirile mănăstirii, pe jumătate distruse,  și au construit un nou zid înconjurător. În ciuda nenumăratelor sale ocupații, starețul Athanasie petrecea cea mai mare parte a timpului vorbind cu oamenii; el discuta cu ei, făcea spovedanii, sfătuia bărbați și femei, și le acorda chiar un ajutor financiar.

mitrlemesou20athanasiosDin nou, modul de slujire a Părintelui Athanasie nu a trecut neobservat. Ierarhia Bisericii Ortodoxe din Cipru a luat decizia de a-l recomanda la rangul de mitropolit. Pe 11 februarie 1999 a fost ales în unanimitate de către clerici și mireni în calitate de Mitropolit de Limassol. Hirotonia întru episcop a avut loc pe 14 februarie. 

Devenit mitropolit, nu s-a sfiit să introducă schimbări în viața eparhiei, acționând în limitele Tradiției patristice și orientarea imprimată fiind cea dobândită prin experiența sa spirituală în Sfântul Munte. În aceste condiții, eforturile IPS-lui au adus sute de tineri la Biserică, ceea ce nu a lipsit să atragă mânia vrășmașului. O campanie de calomnii foarte bine planificată a fost pusă în aplicare împotriva Mitropolitului; ea devenind monstruoasă prin amploarea și nedreptatea acuzațiilor sale. El însuși dând dovadă de o mare bunăvoință față de persecutorii săi, nu și-a judecat dușmanii, nu s-a justificat și nici nu a respins acuzațiile lansate. Mitropolitul Athanasie a fost prihănit cu totul și de toți în fața Tribunalului Bisericesc și al Sinodului. După această perioadă de încercări, el s-a apropiat mai mult de turma sa, care i-a stat alături în tot acest timp, susținând nevinovăția păstorului său. 

Înalta sa demnitate nu l-a schimbat. Devenind episcop, el a rămas precum un simplu călugăr. Precum bunul păstor, el s-a arătat ca un părinte față de oile sale: simplu, adevărat și sincer. Mitropolitul a rămas deschis și accesibil tuturor. De-a lungul unui an, el s-a silit să viziteze toate districtele militare, toate orfelinatele, toate instituțiile de învățământ (erau 130), școlile, universitățile, colegiile și grădinițele din eparhia sa, discutând cu tinerii și profesorii, vorbindu-le de Biserică și Hristos. Mitropolitul se străduiește să slujească Sfânta Liturghie măcar o singură dată în toate bisericile Mitropoliei de Limassol. El dedică ore nesfârșite pentru a asculta pe fiecare dintre cei care vor să-i vorbească, împărtășind ierarhului lor durerile și problemele lor. Pentru fiecare, Mitropolitul găsește cuvinte de mângâiere și sprijinul pe care persoana îl așteaptă, dându-le puterea necesară de a ieși din impas și a-L găsi pe Hristos. Mitropolitul Athanasie rezervă o atenție deosebită pentru preoți și călugări. În timpul primilor șapte ani ai episcopatului său, el a hirotonit 42 noi preoți. Eforturile sale au permis învierea spirituală a mănăstirilor; trei vechi comunități monahale fiind reînnoite.

Mitropolitul Athanasie se distinge, de asemeni, prin capacitățile sale unice de administrator. Când  a urcat pe scaunul episcopal din Limassol, eparhia era afectată de povara mare a datoriilor.Majoritatea oamenilor erau rău dispuși față de Biserică, în urma scandalurilor financiare. IPS Athanasie a stabilit o comisie specială formată din economiști profesioniști, responsabili pentru rezolvarea problemelor care s-au acumulat. Într-un timp scurt, eparhia a fost eliberat de sub jugul datoriei.Plecând de la punctul de vedere că orice mirean are dreptul să știe ce administrează Biserica, Mitropolitul Atanasie a făcut obișnuită ținerea unei conferințe de presă anuale în cadrul căreia sunt prezentate conturile, sunt arătate veniturile și cheltuielile Mitropoliei, sunt expuse programele care sunt inițiate și cele pe cale de realizare. O treime din veniturile eparhiei de Limassol sunt alocate în mod sistematic pentru scopuri și  lucrări caritabile.

IMG_5983-ΑντιγραφήMitropolitul Athanasie acordă, la fel ca mulți Părinți, o atenție deosebită tinerilor. La inițiativa sa a fost amenajat un “centru de recreere”, care este deschis, pe tot parcursul anului, elevilor și studenților. În Limassol, el a deschis un centru de dezvoltare “holistică”, spirituală și fizică, pentru tineri. Băieții și fetele vin să facă gratuit sport, să participe la ateliere de iconografie, să ia lecții de psaltică, sa facă lucrări artistice de ceramică și dansuri populare. Copiii din familiile social defavorizate primesc lecții gratuite de revizuire a limbilor străine. În 2014, a fost deschis, la inițiativa Mitropolitului, un centru de educație și formare în domeniul științelor naturale și ecologiei; școlari din întreaga insulă a Ciprului participând deja la programele de formare. Și, în plus de toate acesteaMitropolitul Athanasie a creat un centru de ajutor pentru toxicomani “Acoperământul Maicii Domnului”, care funcționează atât ca instituție terapeutică cât și ca mănăstire ortodoxă. În acest complex, situat în afara orașului, tinerii vin zilnic pentru a primi tratamentul de care au nevoie și să trăiască în conformitate cu tipicul unei comunități monahale cenobite. Acest lucru le permite să găsească un sens în viața lor, să scape de droguri și să revină la o viață socială normală. La apelul și la inițiativa Înaltpreasfințitului, grupuri mixte de clerici și mireni asigură un voluntariat la clinica din Limassol, oferind pacienților un ajutor activ, dar, de asemenea, și sub formă de cuvinte de mângâiere.

Am putea să continuăm să umplem pagini întregi enumerând inițiativele și realizările Episcopului Athanasie. Mai adaugăm însă aici că există, de asemenea, în eparhia Limassolului un centru de sprijin pentru familii, un centru de sprijin pentru tineret și un centru de ajutor pentru mamele singure. Un ajutor material important este, de asemenea, furnizat în Zimbabwe, Uganda, Kosovo și Orientul Mijlociu. Și, de asemenea, se oferă mese calde, gratuite, ciprioților nevoiași. Radioul eparhiei, “Apostolul Andrei”, se bucură de o mare popularitate în rândul ascultătorilor ciprioți.Mitropolitul răspunde el însuși în direct, în mod regulat, întrebărilor ascultătorilor.

Eparhia are, de asemenea, un centru de pregătire spirituală pentru cei care nu sunt fideli credinței și pentru heterodocși. Este condusă de preoți și teologi care vorbesc limba engleză, germană, bulgară, rusă, persană, turcă și arabă. Din 1993, Mitropolitul Athanasie intervine de patru ori pe lună în discuțiile publice organizate în bisericile din Limassol și la Universitatea din Cipru. Foarte repede intervențiile sale sunt răspândite în întreaga insulă și cuvintele sale au adus la Biserică sute de ciprioți. Și, se pare că tinerii studenți sunt cei care apreciază în mod deosebit posibilitatea de a vorbi cu Mitropolitul Athanasie. Interviurile radiodifuzate, la care participă, sunt deosebit de populare în Cipru și în Grecia; este dificil să se găsească acolo un creștin care să nu fi auzit măcar o singură predică a Mitropolitului. Până în prezent activitățile Mitropolitul Athanasie nu i-au lăsat timp pentru a scrie o carte. Puținele publicații care preiau cuvintele lui sunt simple colecții ale predicilor sale.

În lumea ortodoxă Mitropolitul Athanasie este numit “Noul Gură de Aur”. La fel ca și marele său predecesor el combină putința de a vorbi de subiecte de actualitate cu o profundă înrădăcinare în tradiția Bisericii Ortodoxe. Fiecare din cuvintele sale se bazează pe o bogată experiență spirituală. Vorbind despre frumusețea Ortodoxiei, Arhiepiscopul Athanasie fuge de  frazele gata fabricate și banale. El vorbește cu simplitate, într-un mod ușor de înțeles dar, în același timp, fiind foarte profund.

Uneori Mitropolitul are mai multe reuniuni în aceeași zi și, pur și simplu nu are timp să pregătească textul intervențiilor sale. Și, în afară de a transmite cunoștințe erudite, cuvântarea trebuie să facă să participe harul lui Dumnezeu. Astfel, înainte de fiecare dintre intervențiile sale, Mitropolitul Athanasie se roagă și cere Domnului să-l lumineze și să-i insufle ceea ce el trebuie să spună, cărui public ar trebui să se adreseze și când ar trebui să spună. Nădejdea lui smerită în Dumnezeu, combinată cu un sprijin puternic în Tradiția Bisericii și propria sa experiență bogată transformă cuvintele Mitropolitului într-o sursă de mângâiere, de înțelepciune, de sprijin spiritual pentru fiecare creștin ortodox care trăiește în timpurile noastre dificile.

Traducere de Roman Ortodox în Franța după: La Lorgnette de Tsargrad Qui est le Métropolite Athanasios de Limassol?

Geronda-Joseph-Athanasios-Peinture

*


Categorii

Ierarhi din Cipru, Mitropolitul Atanasie de Limassol, Sarbatori, comemorari, sfinti

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

4 Commentarii la “MITROPOLITUL ATANASIE DE LIMASSOL A SOSIT LA IASI, PENTRU SARBATOAREA CUVIOASEI PARASCHEVA. Ierarhul cipirot, care NU a semnat documentul ecumenist al Sinodului din Creta, a adus Moastele Sfantului Neofit Zavoratul. CINE ESTE IPS ATANASIE?

 1. Dumnezeu sa-i dea santate!

 2. Pe langa multele virtuti pe care le are acest sfintit slujitor al Domnului, este si taaare curajos de vreme ce nu se teme ca s-ar putea contamina de erezia care bantuie acum prin Mitropolia Moldovei 🙂 Nu pare ca ar avea vreo rezerva in a sluji impreuna cu IPS Teofan.
  Pentru rugaciunile Cuvioasei Maicii noastre Paracheva, pe Stapanii si Arhiereii nostri, Doamne, ii pazeste!

 3. Pingback: SLUJBA SFINTEI CUVIOASE PARASCHEVA DE LA IASI oficiata de Mitropolitul Atanasie de Limassol si OFERIREA “CRUCII MOLDAVE” PENTRU CATEVA FAMILII CU FOARTE MULTI COPII (video). IPS Teofan: “Nu există o demnitate mai aleasă și mai înalt
 4. Intamplator sau nu, m-am aflat in holul Caminului preotesc “Sfantul Nicolae” din Iasi, cand (dupa ce au asezat racla cu Mostele Sfantului Neofit langa Sfanta Parascheva) au venit (pentru cazare), cei ce formau Delegatia din Cipru, in frunte cu Parintele Mitropolit Athanasie, insotiti, bineinteles, de Vladica Teofan.

  Acum, dupa ce am citit cele ce ati scris despre…, imi dau seama ce privilegiu am avut sa ma aflu in preajma unui astfel de Om, ba si mai mult, sa iau si o binecuvantare de la dansul. Iti pune mana pe cap si zaboveste, ceva timp, de incremenesti, dorindu-ti ca acel moment sa se invesniceasca. O blandete, care mi-a adus aminte de parintele Sofian! O inaltime, o adancime!

  (Statura sa duhovniceasca numara mult mai multi ani, decat cei biologici. Te simti in fata unui Geronda.)

  Doamne ajuta!

Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare