PREŢUL

20-09-2010 2 minute Sublinieri

Ce vrea Criza de la noi

“Căci mulţi, despre care v-am vorbit adeseori, iar acum vă spun şi plângând, se poartă ca duşmani ai crucii lui Hristos. Sfârşitul acestora este pieirea. Pântecele este dumnezeul lor, iar mărirea lor este întru ruşinea lor, ca unii care au în gând cele pământeşti. Cât pentru noi, cetatea noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm Mântuitor, pe Domnul Iisus Hristos. Care va schimba la înfăţişare trupul smereniei noastre, ca să fie asemenea trupului slavei Sale, lucrând cu puterea ce are de a-Şi supune Sieşi toate” (Filipeni 3,18-21).

În America anilor 30 Criza a abolit prohibiţia… Murea de sete, o sete care nu se potoleşte decât cu alcool… Azi, în România, Criza moare de singurătate, pofteşte, printre multe altele, trup: aşa că trebuie legalizată prostituţia, pentru că Criza este civilizată, iubeşte legalitatea, ordinea şi disciplina socială… Şi igiena! De dragul omului, a libertăţii sale de exprimare şi de dezvoltare neîngrădită a personalităţii, şi mai ales ca să aibă cu ce-şi duce zilele, o face şi pe asta: dă liber la curvie legală, asistată economic şi medical, lucru care nu poate duce decât la o ieşire din Criza care s-a uşurat de tensiunea sa erotică: cu sufletele tuturor celor care acceptă această stare de lucruri şi cu trupurile tuturor consumatorilor de carne vie. Ni se propune, de fapt, să ieşim din criză prin bani obţinuţi din curvie şi vrăjitorie; aşa cum America a înbunat Criza dând cep la butoaie, aşa României de azi i se propun fonduri salvatoare din magie şi prostituţie… Şi aşa suntem cufundaţi într-un ocean de desfrâu sufletesc şi trupesc: am intrat, oficial şi programatic în el, prin aderarea la U.E. De ce trebuie să primim, după acceptarea “spiritului” european, apoi a modului de viaţă produs de acesta, şi banii obţinuţi astfel? Pentru ca rolul de vânzător al lui Hristos, de iudă, pe care şi l-a asumat populaţia majoritară a României din punct de vedere politic, cultural, ideologic, economic, educaţional şi tot mai mult, sub presiunea cumulată a tuturor acestor “aspecte ale vieţii umane“, religia, să fie dus până la capăt, să fie împlinit: începutul şi sfârşitul, debutul şi desăvârşirea, iniţierii oculte a neamurilor în Noua Eră, este lepădarea, după “evanghelia lui iuda” (din care face parte şi Constiuţia Europeană), de Hristos.

Când Iuda a luat arginţii, satana şi-a desăvârşit stăpânirea în el; asta a simţit-o şi Iuda însuşi, căci gestul cu care a încercat să se lepede de rătăcirea lui, când şi-a dat seama că a vândut sânge nevinovat, a fost să înapoieze punga… (E vital să înţelegem acest tipar al unirii mistice, preţul ei: la satan, punga cu arginţi iar, la Hristos, Trupul şi Sângele Lui jertfite pe Cruce. Preţul satanic, e plată de prostituată. Preţul hristic, preţuire a Iubirii....)

Azi, Criza, vine să schimbe preţul pâinii noastre cea de toate zilele. Ne propune să ne-o plătim nu din muncă cinstită, după legea lui Dumnezeu, ci din sudoarea curviei, cămătăriei, cerşetoriei şi, mai ales, ca o încununare a tuturor acestor blestemăţii, din preţul plătit pe vânzarea lui Hristos.... Acesta este “sistemul economic” în care am intrat prin aderarea la U.E şi-n care, Criza, ne integrează tot mai profund…

Satan, pe al cărui ecuson de pe salopetă scrie Criza, nu transformă nici el pietrele în pâini (deşi chimia alimentară pare să ne contrazică); dar, transformă pâinea în piatră: în piatra pe care ne-o leagă de gât ca să ne tragă în fundul iadului!

Toată pâinea “europeană” pe care o mâncăm, nu hrăneşte trupul nostru tot mai bolnav, ci face tot mai greu şi mai zdrobitor bolovanul care ne atârnă de gâtul sufletului. Greutatea lui şi nu vre-un cip sau altceva ne va pleca înaintea lui Antihrist: greutatea acestui bolovan perfect camuflat în propriul pântece.

Trăim vremea desăvârşirii singurei schisme a Bisericii, schisma-mamă a tuturor ereziilor din istorie: cea provocată de creştinii duşmani ai Crucii, ai vieţii ascetice a lui Hristos pe care o păstrează tezaurul patristic al Ortodoxiei; duşmanii smereniei prin care El a biruit lumea, smerenie din care ne împărtăşim prin post şi rugăciune ca lepădare de pântecele-dumnezeu şi de toată religia lui… Schisma pe care o descrie, desăvârşit de limpede, Sf.Ap. Pavel în motto-ul acestui articol… scris dintr-o durere amestecată cu spaimă…

(M. I., Oameni si demoni)


Categorii

Criza mondiala, Opinii, analize, Pagini Ortodoxe, Uniunea Europeana, globalizare, guvernarea europeana (UE)

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

10 Commentarii la “PREŢUL

 1. http://www.bibliaortodoxa.ro/vechiul-testament/1/3%20tineri

  Cântarea celor trei tineri

  1

  Capitolul 1
  1. Şi stând Azaria în mijlocul focului, şi deschizând gura sa, aşa s-a rugat, zicând:
  2. “Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preaslăvit este numele Tău în veci.
  3. Că drept eşti în toate câte ai făcut nouă, şi toate lucrurile Tale sunt adevărate, şi drepte căile Tale şi toate judecăţile Tale adevărate.
  4. Tu ai dat hotărâri drepte în toate relele ce ai făcut să vină asupra noastră şi asupra cetăţii celei sfinte a părinţilor noştri, Ierusalimul; că în adevăr şi dreptate ai adus acestea peste noi din pricina păcatelor noastre:
  5. Că am păcătuit, că am făcut fărădelege, depărtându-ne de la Tine.
  6. Şi am greşit în toate, şi poruncile Tale n-am ascultat, nici le-am păzit, nici le-am făcut, după cum ne-ai poruncit nouă, ca să ne fie bine.
  7. Şi câte ai adus şi ai făcut nouă în dreaptă judecată sunt.
  8. Tu ne-ai dat în mâinile vrăjmaşilor noştri, oameni fără lege şi cei mai răi dintre nelegiuiţi, unui rege nedrept, cel mai rău care este pe pământ.
  9. Şi astăzi nu mai putem să deschidem gura; ruşine şi ocară ne-am făcut robilor Tăi şi celor ce Te cinstesc pe Tine.
  10. Nu ne părăsi pe noi pentru totdeauna, pentru numele Tău, şi nu strica legământul Tău.
  11. Şi nu depărta mila Ta de la noi, pentru Avraam cel iubit de Tine şi pentru Isaac, robul Tău, şi pentru Israel, sfântul Tău,
  12. Cărora le-ai făgăduit să le înmulţeşti seminţia lor, ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării.
  13. Căci, Stăpâne, ne-am împuţinat mai mult decât toate neamurile şi suntem umiliţi astăzi, în tot pământul, pentru păcatele noastre.
  14. Şi nu mai este în vremea aceasta căpetenie, prooroc, nici conducător, nici ardere de tot, nici jertfă, nici prinos, nici tămâie, nici loc unde să aducem înaintea Ta pârga noastră şi să aflăm har la Tine.
  15. Ci cu suflet zdrobit şi cu duh umilit să fim primiţi de Tine.
  16. Ca ardere de tot de berbeci si de junci, ca zeci de mii de miei graşi, aşa să fie jertfa noastră înaintea Ta astăzi şi înţelegere să găsească la Tine; că nu este ruşine celor ce nădăjduiesc în Tine.
  17. Şi acum urmăm ţie cu toată inima, şi ne temem de Tine, şi căutăm faţa Ta.
  18. Să nu ne ruşinezi pe noi, ci fă cu noi după îndurarea Ta şi după mulţimea milei Tale.
  19. Şi ne scoate pe noi după minunile Tale, şi dă mărire numelui Tău, Doamne; şi să se ruşineze toţi cei ce arată robilor Tăi rele.
  20. Şi să se ruşineze de toată puterea Ta, şi tăria lor să se sfărâme.
  21. Şi să ştie că Tu eşti Domn, Dumnezeu singur, şi slăvit peste toată lumea”.
  22. Şi n-au încetat slujitorii regelui, care îi aruncaseră în cuptor, să înfierbânte cuptorul cu catran şi cu smoală şi cu câlţi şi cu viţă.
  23. Şi vâlvătaia se ridica deasupra cuptorului, de patruzeci şi nouă de coţi.
  24. Şi izbucnind afară, ea a ars pe Caldeii care se aflau în jurul cuptorului.
  25. Iar îngerul Domnului s-a coborât la Azaria şi la cei trei prieteni ai lui în cuptor şi a stins văpaia.
  26. Şi le-a suflat în mijlocul cuptorului ca o răcoare de adiere şi de rouă, aşa că focul nu i-a mai atins; nu le-a mai pricinuit nici dureri, nici teamă.
  27. Şi acei trei, într-un singur glas, au lăudat, au slăvit şi au binecuvântat pe Dumnezeu în cuptor, zicând:
  28. “Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preaînălţat întru toţi vecii.
  29. Binecuvântat este numele cel sfânt al slavei Tale, şi prealăudat şi preaînălţat întru toţi vecii.
  30. Binecuvântat eşti în locaşul sfintei Tale slave, lăudat şi preaslăvit în veci.
  31. Binecuvântat eşti Cel ce vezi adâncurile şi şezi pe heruvimi şi lăudat şi preaînălţat în veci.
  32. Binecuvântat eşti pe scaunul împărăţiei Tale şi prealăudat şi preaînălţat în veci.
  33. Binecuvântat eşti pe bolta cerului şi prealăudat şi preaslăvit în veci.
  34. Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
  35. Binecuvântaţi, ceruri, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
  36. Binecuvântaţi, îngeri, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
  37. Binecuvântaţi, ape şi toate cele mai presus de cer, pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
  38. Binecuvântaţi, toate puterile Domnului, pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
  39. Binecuvântaţi, soare şi lună, pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi în veci.
  40. Binecuvântaţi, stelele cerului, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
  41. Binecuvântaţi, toată ploaia şi roua, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
  42. Binecuvântaţi, toate vânturile, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El intru toţi vecii.
  43. Binecuvântaţi, foc şi căldură, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi în veci.
  44. Binecuvântaţi, frig şi căldură, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
  45. Binecuvântaţi, rouă şi zăpadă, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
  46. Binecuvântaţi, nopţi şi zile, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
  47. Binecuvântaţi, lumină şi întuneric, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
  48. Binecuvântaţi, gheaţă şi ger, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
  49. Binecuvântaţi, brume şi zăpezi, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
  50. Binecuvântaţi, fulgere şi nori, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
  51. Binecuvintează, pământule, pe Domnul, laudă şi-L preaînalţă în veci.
  52. Binecuvântaţi, munţi şi dealuri, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
  53. Binecuvântaţi, toate cele ce răsăriţi pe pământ, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
  54. Binecuvântaţi, izvoare, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci,
  55. Binecuvântaţi, mări şi râuri, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
  56. Binecuvântaţi, chiţi şi toate cele ce se mişcă în ape, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
  57. Binecuvântaţi, toate păsările cerului, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
  58. Binecuvântaţi, toate fiarele şi toate dobitoacele, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
  59. Binecuvântaţi, voi fiii oamenilor, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
  60. Binecuvintează, Israel, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
  61. Binecuvântaţi, preoţi, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
  62. Binecuvântaţi, slujitori, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
  63. Binecuvântaţi, voi duhuri şi suflete ale drepţilor, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
  64. Binecuvântaţi, voi cei sfinţi şi smeriţi cu inima, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci.
  65. Binecuvântaţi, Anania, Azaria, şi Misael, pe Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pe El în veci; că ne-a scos pe noi din locuinţa morţilor, şi din mâna morţii ne-a smuls pe noi, şi ne-a izbăvit pe noi din mijlocul cuptorului care arde cu văpaie de foc, şi din mijlocul văpăii ne-a izbăvit pe noi.
  66. Mărturisiţi-vă Domnului, că este bun, că în veac este mila Lui.
  67. Binecuvântaţi pe Domnul, Dumnezeul dumnezeilor, toţi care vă închinaţi Lui, lăudaţi şi mulţumiţi, că în veac este mila Lui”.

 2. sa zicem ca se legalizeaza prostitutia si va deveni legala, atunci slujba de prostituata va trebui adaugata in c.o.r. (codul ocupatiilor din Romania) si sa mai zicem ca o femeie ramane somera, merge la somaj sa ceara de lucru, sau sa primeasca somajul si i se zice ca singurele pozitii deschise sunt cele de prostituata, daca refuza de 3 ori posturile oferite nu mai primeste nici somajul, atunci ce face, accepta postul de prostituata, sau munceste la negru (in caz ca gaseste), sau … moare de foame.

 3. @h.r.

  S-a intamplat deja in Germania – o femeie a ramas fara ajutor de somaj exact din acest motiv…

 4. Exact asta am simtit si eu,citind acest articol:”durere amestecata cu spaima”,lacrimi si chemarea impetuoasa de a fugi la rugaciune pt a primi mangaiere si incurajare din nou!
  Doamne,ajuta-ne!

 5. @h.r., sorin

  A fost un caz mai degraba izolat si au mai fost si exagerari ale presei. Am trait destul timp in Germania ca sa stiu cum functioneaza inclusiv sistemul de somaj din interior sa zicem asa, de aceea imi permit sa comentez. Nu-i exclus insa sa se aplice schema asta de care spuneti voi pe meleagurile noastre, avand in vedere cat pretuiesc oamenii de rand in ochii stim noi cui…:-(

 6. @h.r.:

  E cel putin ciudat modul in care ai pus problema, si e asa, … cam lumesc. Nici o femeie, cel putin niciuna zdravana la cap, si cu atat mai putin una crestina (site-ul asta fiind unul cu continut ortodox!), nu s-ar gandi nici macar un moment sa includa in variantele care-i raman, dupa ce refuza de trei ori posturile oferite, si varianta „meseriei” de prostituata. Este un rationament cam sinistru si nedrept. O femeie pusa in situatia asta, incearca sa rezolve poblema ca si pana acum, adica isi cauta un alt serviciu, accepta o perioada de timp sa munceasca la negru, daca are parinti si/sau sot, frati, familie in general, poate fi ajutata financiar o perioada de timp, poate pleca in strainatate ca sa munceasca acolo cel putin pana se redreseaza financiar, in fine depinde de la caz la caz, in functie de pregatirea profesionala, de varsta, de situatia familiala etc. Nu vad cum adoptarea acestei legi, in situatia in care o femeie ar ajunge fara resurse financiare, ar determina-o sa accepte „meseria” de prostituata, ca pe o varianta posibila si echivalenta oricarei alte meserii.
  Problema e pusa gresit. Legalizarea prostitutiei inseamna legalizarea pacatului, si nicidecum o varianta convenabila de optiune pentru femei, in lipsa altei posibiltati de asi gasi un serviciu normal si decent. Felul in care ai pus problema, este mai mult un punct de vedere masculin. Gresesc cumva?

 7. a munci la negru este sau nu pacat in fata lui Dumnezeu?

 8. @Florentina:

  De obicei cine munceste la negru o face nevoit, pentru ca nu are de ales. Unde este de ales, sigur ca ar fi o fapta nesabuita. In orice caz, asta e intrebare de pus la duhovnic…

 9. @florentina:

  Situatia ar sta cam asa: atat munca la negru cat si prostitutia sunt pacate, ambele umilesc si injosesc pe cel care le “practica”. Dar intreb si eu: care dintre ele este oare mai grav? A munci de nevoie la negru, asa cum a spus admin, si pentru o perioada determinata de timp, pentru ca nu ai alta solutie, sau a pacatui prin pacatul desfranarii? Sfantul Apostol Pavel spune: „Fugiti de desfranare! Orice pacat pe care-l va savarsi omul este in afara de trup. Cine se deda insa desfranarii pacatuieste in insusi trupul sau. Sau nu stiti ca trupul vostru este templu al Duhului Sfant care este in voi, pe care-L aveti de la Dumnezeu si ca voi nu sunteti ai vostri? Caci ati fost cumparati cu pret! Slaviti, dar, pe Dumnezeu in trupul vostru si in duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. (I Corinteni 6, 18-20).

Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare