SFANTUL ANDREI, APOSTOLUL ROMÂNILOR. Predica Parintelui Cleopa

30-11-2011 Sublinieri

Fiul al Galileei şi frate al lui Petru, dintre pescari în soborul Apostolilor întâi ai fost chemat, Andrei cel minunat. Iar de la mormântul tău din Patras chemi popoarele la Dumnezeu şi acum ne-ai umplut de bucurie că în România iarăşi ai venit, unde pe Hristos Domnul l-ai propovăduit (Condacul).

Iubiţi credincioşi,

Astăzi, la 30 noiembrie, prăznuim cu multă bucurie pe Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Apostolul românilor, care a vestit Evanghelia lui Hristos pe pământul ţării noastre acum aproape 2000 de ani, în Dobrogea şi la Gurile Dunării.

Sfântul Apostol Andrei era frate după trup cu Sfântul Apostol Petru, fiii lui Iona, din cetatea Betsaida Galileei, şi se îndeletniceau cu pescuitul.

La început, Sfântul Andrei a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. Apoi, auzind de întruparea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, s-a dus în Capernaum, unde locuia Domnul şi L-a întrebat: Învăţătorule, unde locuieşti? Iar Domnul i-a răspuns: Vino şi vezi! (Ioan 1, 38-39). şi a rămas cu El în ziua aceea. Astfel, Sfântul Apostol Andrei a fost cel dintâi chemat la vestirea Evangheliei lui Hristos.

Nu după multe zile, Andrei şi Simon-Petru se aflau într-o corabie cu tatăl lor, Iona; voiau să plece pe mare la pescuit peşte. Atunci Fiul lui Dumnezeu i-a chemat pe amândoi la apostolie, zicându-le: Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni! (Matei 4, 19).

Din clipa aceea au lăsat toate şi au urmat lui Hristos până la moarte şi Înviere, fiind martori ai minunilor şi Învierii Lui. Iar după înălţarea Sa la cer, trăgând sorţi unde să plece fiecare la vestirea Evangheliei, Sfântului Apostol Andrei i-a căzut sorţul să încreştineze mai ales ţările din jurul Mării Negre.

Deci, mai întâi a creştinat Armenia, Iviria şi Sciţia Mare, adică Ucraina de astăzi, înfigând Sfânta Cruce pe locul unde este Kievul. Apoi a creştinat Crimeea, sudul Basarabiei şi, trecând pe la Gurile Dunării, a zăbovit mai mult la Tomis, unde a botezat pe mulţi din Sciţia Mică, adică Dobrogea de azi.

El a stat cu ucenicii săi într-o peşteră din apropiere, unde făcea Sfânta Liturghie, de teama păgânilor închinători la idoli. Peştera poartă numele Sfântului Apostol Andrei până astăzi şi se află în comuna Ion Corvin din sud-vestul judeţului Constanţa. Astăzi s-a construit acolo o mănăstire mare cu hramul “Sfântul Apostol Andrei”.

Dupa ce a hirotonit episcopi şi preoţi la Tomis – Constanţa de azi – Sfântul Apostol Andrei a trecut prin Tracia – Bulgaria de azi –, prin Macedonia, prin Grecia şi a ajuns în Peloponez unde a zăbovit doi ani în oraşul Patras. Aici a creştinat pe mulţi închinători la idoli, a făcut nenumărate minuni, a dărâmat capiştile idolilor şi a mărturisit pe Hristos cu multă putere.

Văzând aceasta ighemonul cetăţii ce se chema Egheat, l-a prins, l-a bătut tare şi l-a aruncat în temniţă cu unii din ucenicii săi. Apoi, văzând că mulţi credeau în Hristos prin Sfântul Apostol Andrei, l-a condamnat la moarte prin răstignire pe o cruce în formă de X, dându-şi sufletul în mâinile Domnului nostru Iisus Hristos la 30 noiembrie, pe timpul împăratului Nero.

Iubiţi credincioşi,

Aceasta este viaţa şi pătimirea, pe scurt, a Sfântului Apostol Andrei. El a urmat în toate lui Hristos, Mântuitorul lumii. A vestit Evanghelia în multe ţări, a dărâmat capiştile idoleşti, a botezat nenumăraţi creştini, a întemeiat biserici, a hirotonit diaconi, preoţi şi episcopi şi a adus la credinţa în Hristos mai multe ţări, printre care şi ţara noastră.

Deci noi, românii, avem Biserică de origine apostolică, întemeiată în primul secol, după înălţarea Domnului la cer. Noi nu suntem creştinaţi ca popoarele slave către sfârşitul primului mileniu, pentru că noi suntem din început aici în Carpaţi şi la Gurile Dunării, pe când ungurii au venit în Europa în secolul IV, din Mongolia şi s-au creştinat în anul 950 de Ştefan cel Sfânt; iar slavii au venit şi ei prin secolele VII – VIII din nord-estul Asiei şi s-au creştinat mai târziu – bulgarii, în anul 864, sârbii, în anul 868 şi ruşii în anul 988.

Aşa a rânduit pronia divină ca să primim credinţa creştină direct de la ucenicii lui Hristos, pentru care se cade să fim permanent recunoscători.

Iubiţi credincioşi,

Să dăm slavă lui Dumnezeu că ne-a rânduit pe Sfântul Apostol Andrei să ne creştineze şi să ne unească cu Hristos prin Botez şi pocăinţă. Suntem o ţară creştină de origine apostolică. Să ne facem vrednici de această ţară. Să păstrăm cu sfinţenie poruncile Domnului scrise în Sfânta Evanghelie şi propovaduite de Apostoli. Fără povăţuitori nu ne putem mântui şi fără preoţi buni rătăcim calea pocăinţei. Dar dacă ascultăm de Domnul, ascultăm şi de Biserică.

Sfântul Apostol Andrei ne-a creştinat şi a săvârşit prima Sfântă Liturghie pe pământul României. El ne-a eliberat de demoni şi de patimi şi ne-a unit cu Hristos prin jertfă şi Liturghie. El ne-a învăţat cum să ne mântuim prin smerenie, prin rugăciune şi prin iubire.

Să ascultăm de Sfinţii Apostoli ca de Însuşi Hristos. Să ascultăm de episcopi şi de preoţi ca de Apostoli, că ei vor da seama pentru sufletele noastre. Să nu lipsim de la biserică în sărbători, că aici este Hristos cu toţi sfinţii. Aici este mântuirea noastră, bucuria noastră, viaţa noastră. Să nu ascultăm pe trimişii lui antihrist, care se leapădă de Biserică, de Cruce şi de toate cele sfinte.

Apoi sunteţi datori să învăţaţi copiii frica Domnului. Să faceţi misiune şi apostolat prin şcoli, prin spitale, prin casele creştinilor, prin milostenii şi cărţi sfinte ortodoxe. Dar mai ales în casele dumneavoastră.

Să trăim cu Hristos, să ajutăm la mântuirea copiilor noştri şi a celor din jur şi nimic să nu facem fără episcop, fără preot, fără duhovnic. Ei sunt apostolii noştri pe pământ. De vom face aşa, vom dobândi mântuirea sufletelor noastre, cu rugăciunile Maicii Domnului şi ale Sfântului Apostol Andrei. Amin.


Categorii

1. SPECIAL, Parintele Cleopa, Sfantul Apostol Andrei, Sfintii - prietenii lui Dumnezeu, prietenii nostri

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

28 Commentarii la “SFANTUL ANDREI, APOSTOLUL ROMÂNILOR. Predica Parintelui Cleopa

 1. Pingback: 30 noiembrie – Sf. Andrei, Apostolul românilor | Roman in Germania
 2. Pericopa evanghelica: Luca 12, 48- 59

  48Şi cea care n-a ştiut, dar a făcut lucruri vrednice de bătaie, va fi bătută puţin. Şi oricui i s-a dat mult, mult i se va cere, şi cui i s-a încredinţat mult, mai mult i se va cere.
  49.Foc am venit să arunc pe pământ şi cât aş vrea să fie acum aprins!
  50.Şi cu botez am a Mă boteza, şi câtă nerăbdare am până ce se va îndeplini!
  51.Vi se pare că am venit să dau pace pe pământ? Vă spun că nu, ci dezbinare.
  52.Căci de acum înainte cinci dintr-o casă vor fi dezbinaţi: trei împotriva a doi şi doi împotriva a trei.
  53.Dezbinaţi vor fi: tatăl împotriva fiului şi fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei şi fiica împotriva mamei, soacra împotriva nurorii sale şi nora împotriva soacrei.
  54.Şi zicea mulţimilor: Când vedeţi un nor ridicându-se dinspre apus, îndată ziceţi că vine ploaie mare; şi aşa este.
  55.Iar când suflă vântul de la miazăzi, ziceţi că va fi arşiţă, şi aşa este.
  56.Făţarnicilor! Faţa pământului şi a cerului ştiţi să o deosebiţi, dar vremea aceasta cum de nu o deosebiţi?
  57.De ce, dar, de la voi înşivă nu judecaţi ce este drept?
  58.Şi când mergi cu pârâşul tău la dregător, dă-ţi silinţa să te scapi de el pe cale, ca nu cumva să te târască la judecător, şi judecătorul să te dea în mâna temnicerului, iar temnicerul să te arunce în temniţă.
  59.Zic ţie: Nu vei ieşi de acolo, până ce nu vei plăti şi cel din urmă ban.

  Pericopa apostolica: II Tesaloniceni 2, 1- 12

  1.În privinţa venirii Domnului nostru Iisus Hristos şi a adunării noastre împreună cu El, vă rugăm, fraţilor,
  2.Să nu vă clintiţi degrabă cu mintea, nici să vă spăimântaţi – nici de vreun duh, nici de vreun cuvânt, nici de vreo scrisoare ca pornită de la noi, cum că ziua Domnului a şi sosit.
  3.Să nu vă amăgească nimeni, cu nici un chip; căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credinţă şi nu se va da pe faţă omul nelegiuirii, fiul pierzării,
  4.Potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu, sau se cinsteşte cu închinare, aşa încât să se aşeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept dumnezeu.
  5.Nu vă aduceţi aminte că, pe când eram încă la voi, vă spuneam aceste lucruri?
  6.Şi acum ştiţi ce-l opreşte, ca să nu se arate decât la vremea lui.
  7.Pentru că taina fărădelegii se şi lucrează, până când cel care o împiedică acum va fi dat la o parte.
  8.Şi atunci se va arăta cel fără de lege, pe care Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea gurii Sale şi-l va nimici cu strălucirea venirii Sale.
  9.Iar venirea aceluia va fi prin lucrarea lui satan, însoţită de tot felul de puteri şi de semne şi de minuni mincinoase,
  10.Şi de amăgiri nelegiuite, pentru fiii pierzării, fiindcă ei n-au primit iubirea adevărului, ca ei să se mântuiască.
  11.Şi de aceea, Dumnezeu le trimite o lucrare de amăgire, ca ei să creadă minciuni,
  12.Ca să fie osândiţi toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci le-a plăcut nedreptatea.

 3. Cu nepricepere si prea putina recunostinta, dam slava Domnului, pentru cele spre hrana sufletului, de la masa Duhului, ce prin Parintii cei cunoscatori si cu buna dragoste de Dumnezeu, ne impartasiti prin stradania jertfei voastre.

  Sa iertati cand tacand nu ma alatur vazut in veghea ce faceti.
  Este vina mea de a nu fi indeajuns de flamanda de acest fel de hrana spre bun folos, ce s-ar putea face inimii slabire din stramtoare, adapost la vreme rea, haina cand ti-e frig, bautura cand ti-e sete…
  Multumesc tuturor!

 4. Pingback: Parintele Cleopa, despre praznuirea Sfantului Apostol Andrei
 5. Felicitam si dorim bucurie sfanta si mantuire tuturor fratilor si parintilor care poarta numele de Andrei sau Andreea. LA MULT HAR!

 6. Pingback: PREDICA LA SFANTUL APOSTOL ANDREI a Parintelui Gheorghe Calciu (VIDEO). Marturii de la Pestera Sfantului Andrei (Dobrogea). Colindul Sfantului Andrei
 7. Ma alatur si eu urarilor frumoase pe care le-a adresat admin celor ce poarta numele Sfantului Apostol Andrei, cu rugaciunile caruia, Doamne Iisuse Hristoase, miluieste-ne si ne mantuieste pe noi. Amin!

 8. Pingback: Predici la Sărbătoarea Sf.Andrei » Alex Rădescu Blog
 9. http://www.financiarul.ro/2011/11/30/sa-l-cunoastem-pe-apostolul-romanilor-sfantul-andrei-a-petrecut-in-dacia-20-de-ani/

  Din ce neam ne tragem!! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, invredniceste-ne Tie sa-ti urmam!

 10. Cred ca este o mare nevoie a unor oameni de a-si garanta o legitimitate sau intaietate prin evocarea trecutului. Si cred ca faptul ca Sf. Andrei a trecut si prin Dobrogea nu cred ca are o insemnatate speciala caci, nu-i asa, Pavel a semanat, Apollo a udat dar Dumnezeu a facut sa creasca.
  Ganditi-va de cate ori avem impresia ca evreii se considera buricul pamantului (cel putin ei sunt poporul ales) sau ca grecii sunt mandri, buricul pamantului si ei, mai nou rusii si ei sunt buricul pamantului. Pai cu atatea nume de calibru din neamul lor, este chiar greu sa nu-ti vina sa te culci pe lauri, sau sa crezi ca Dumnezeu te-a inzestrat cu o misiune speciala. Cand de fapt acelasi lucru se cere de la toti. Cartea de vizita a unui neam sunt credinta, faptele de zi cu zi ale fiecaruia, pacea si bunavoirea intre oameni aratate in fiecare zi. Cand astea sunt drepte atunci suntem urmasii directi ai lui Hristos si ai tuturor apostolilor, nu numai ai Sf. Andrei.

 11. @ Mircea:

  De unde ai inteles ca am avea nevoie de garantarea unei legitimitati sau intaietati? Tocmai, ca este vorba de un mare dar, care implica si constiinta unei raspunderi pe masura. Cui i s-a dat mult, mult i se va cere.

  http://www.cuvantul-ortodox.ro/2011/04/19/putina-vreme-mai-sunt-cu-voi-cuvinte-rascolitoare-ca-niste-denii-ale-parintelui-mucenic-constantin-sarbu-si-o-meditatie-la-evanghelia-primei-denii-smochinul-n

  http://www.cuvantul-ortodox.ro/2011/07/09/vindecarea-slugii-sutasului-sau-despre-un-pagan-care-ne-da-lectii/

 12. Nu este vorba de garantarea unei intaietati sau a unei legitimitati care sa hraneasca parerea de sine ( sa nu fie!) insa, atunci cand in jurul tau se incearca, si se si reuseste in mare masura, desfiintarea neamului tau, injosirea lui, desfiintarea credintei, istoriei, culturii si identitatii sale, pentru o impilare cat mai eficienta dar mai ales spre pierzanie, este absolut necesar sa i se aminteasca mereu cine este, care sunt radacinile lui sanatoase si care este mostenirea lui pentru a se putea intoarce la izvoare si a putea aduna seva Harului cu care a fost daruit de Dumnezeu si astfel sa nu piara ci sa aiba Viata vesnica si inca din plin!

 13. Mircea, ma mir sa aud de la un crestin (si roman) ca trecerea Sf. Apostol Andrei prin tara lui (de fapt sederea pentru o perioada) nu are vreo insemnatate speciala… Cum asa? Prima consecinta a fost crestinarea noastra, de fapt a multor daci, inca din primul secol. Nu atat de mandrie este vorba, cat o bucurie, o mare cinste, pentru ca Sf. Andrei a sfintit aceste locuri cu prezenta sa, a botezat si a invatat pe stramosii nostri, a pus episcopi. E ca si cum ai spune, de ex. astazi ca nu are nicio insemnatate aducerea unor sfinte moaste intr-un anumit loc. Nu e asa, este prezenta Sfantului respectiv care se roaga pentru oamenii din acel loc. Spui de evrei, e adevarat ca sunt mandri de asta, adica constienti de ce li s-a dat, si e adevarat ca li s-a dat o misiune speciala, doar erau neamul ales de Dumnezeu. Ar fi fost si pacat sa nu fie constienti de ceea ce (a) insemnat neamul lor, si o nerecunoastere a lucrarii lui Dumnezeu. Bineinteles, ca nu e cazul sa te culci pe lauri, sau sa te crezi buricul pamantului. Dar e bine sa constientizem la ce am fost chemati, sa-L slavim si sa-I multumim Domnului ca ne-a invrednicit de asa dar. Cred ca te-ai grabit afirmand ca prezenta a insasi unuia din cei 12 Apostoli, inca primul chemat, nu a avut insemnatate speciala, afirmatia risca sa fie si o lipsa de evlavie la adresa Sfantului Apostol Andrei, nu doar lipsa constientizarii importantei evenimentului (desi cred ca nu asta ai vrut sa exprimi).

 14. @ admin
  Eu nu am zis ca am avea nevoie ci tocmai am zis ca nu am avea nevoie. Dar comentariul l-am facut pt ca asa mi s-a parut ca reiese din unele comentarii ce l-au precedat pe al meu si din unele extrase din predica, din partea unde se arata cam pe la ce an s-au crestinat unele popoare din jurul nostru, unele chiar ortodoxe. Eu am vazut-o ca pe o incercare de a garanta o legitimitate. Poate am gresit dar nu este prima oara cand aud sau citesc asa ceva si am indraznit sa fac remarca, gandindu-ma ca este totusi o incercare de legitimizare care trebuie semnalata ca atare.

 15. Mirela, nu am vrut sa imi manifest lipsa de evlavie fata de Sf. Andrei. Si nu am vrut ca remarca mea sa fie pusa in legatura cu cinstirea sfintelor moaste.
  Chiar nu am vrut sa spun asta.
  La sfarsitul Evangheliei dupa Matei, Hristos le spune apostolilor (tuturor)ca mergand sa invete toate neamurile si sa le boteze in Numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh. Si ca El, Hristos va fi cu ei (si cu noi, se intelege) pana la sfarsitul veacului. Din aceasta perspectiva si din scrisoarea Sf. Pavel adresata corintenilor (prima) atunci cand vorbeste de anumite grupari (ca unii se considerau a fi cu el, altii cu Apollo, alti cu Chefa (Petru) altii cu Hristos) eu inteleg ca important este ce primesti ca invatatura. Nu inteleg ca nu trebuie sa cinstesti pe sfinti ci ca eu ca roman nu sunt mai altfel decat orice alt ortodox. De aceea am gandit ca ar fi vorba de o incercare de a justifica legitimitatea: am primit de la Sf. Andrei deci este mai special. Daca apostolii au hirotonit episcopi si aceea au crestinat atunci este exact ca si cum apostolii ar fi crestinat. Asta am vrut sa spun.
  Imi cer iertare daca am suparat e cineva.

 16. Mircea, n-ai suparat, stai linistit. Intelesesem ca asta ai vrut spui, doar ca a sunat ciudat formularea. Intotdeauna va avea insemnatate crestinarea de catre un Sfant Apostol, asa cum are cand esti botezat de catre un sfant, nu ca Harul nu ar fi acelasi, dar nu e aceeasi situatie. Crestinarea noastra e pomenita si pt ca indica vechimea crestinismului la noi. A contat de-a lungul istoriei lunga traditie crestina. Acum insa sunt vremurile de pe urma si multe sminteli, de aceea ne-am deteriorat ca neam.

 17. Pingback: SFANTUL ANDREI, APOSTOLUL ROMANILOR – PREDICI AUDIO: “Incotro se indreapta tara aceasta ocrotita de Sfantul Andrei?” CUM NE-AM INTRISTAT APOSTOLUL? -
 18. Pingback: O călătorie la Peştera Sfântului Andrei, un început de drum | Alex Rădescu
 19. Pingback: Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României | Alex Rădescu
 20. Pingback: SFANTUL APOSTOL ANDREI, Parintele crestinismului romanesc si SFANTUL ANDREI SAGUNA, apostolul tare al Ardealului – chemari la ASUMAREA CONDITIEI DE CRESTIN in vremurile zeificarii pacatului -
 21. Pingback: SFANTUL ANDREI, ocrotitorul românilor si ZIUA NATIONALA ca ZI A UNIRII IN JURUL LUI HRISTOS. Predici audio: PIERDEREA OMENIEI si RUSINAREA DE A FI ROMÂN. “Toti trebuie sa parcurgem cumva drumul Sfantului Apostol Andrei” -
 22. Pingback: PARINTELE CLEOPA (†2 decembrie 1998) despre DREAPTA CREDINTA A NEAMULUI ROMÂNESC: “Ortodocsi trebuie sa stam pana la moarte” -
 23. Ungurii nu ai venit in Europa in sec IV cum se spune in predica, ci prin sec IX…probabil greseala de transcriere!

 24. Pingback: “Scrisoarea” Sfantului Andrei catre români: VIN ZILE GRELE PENTRU VOI, NEAM CRESTIN!/ Tinerii ”bogati” in pretexte pentru a nu urma lui Hristos/ INFRICOSATORUL MARTIRIU AL SFANTULUI FILUMEN/ Despre singuratate | Cuvântul Ortodox
 25. Pingback: “Nu uita că ești român… și-n țara asta te-ai născut să fii stăpân!”. CE NE-AR SPUNE SFÂNTUL ANDREI ASTĂZI? “Române drag, credința ta s-a născut din lacrimi! Nu da cu piciorul la două milenii de pâine neagră, ameste
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate