Intunecarea mintii, prin noua magie

30-01-2009 Sublinieri

pr-dan-turnu-1.jpg

REFLECŢII PE MARGINEA UNUI ARTICOL RECENT[1]

Pr. Dan Bădulescu

Zilele începutului de an 2009 au surpins câmpul vieţii noastre bisericeşti şi sociale din România răvăşit de o nouă furtună pornită de la cel rău: scandalul actelor de identificare cu cipurile biometrice. Marele duhovnic al neamului nostru care este Părintele Justin Pârvu de la Mânăstirea Petru Vodă a lansat un apel tuturor credincioşilor români de a nu primi aceste acte samavolnice care, deşi nu reprezintă însăşi pecetluirea şi lepădarea de Hristos aşa cum o prezintă Apocalipsa Cap. 13, sunt în mod evident pentru toată lumea, o etapă, atât pentru apostazie, dar, pentru cei care nu pun preţ pe cele sfinte, şi către o dictatură totală asupra trupurilor şi sufletelor noastre. Acest mesaj a declanşat, aşa cum era de aşteptat, un val de reacţii din cele mai diverse, de la adeziune necondiţionată la contestare şi defăimare la fel de îndârjită.

Între reacţiile postate în ceea ce se numeşte mai nou „blogosferă“, domeniu al comunicării moderne a internetului, ne-a atras atenţia articolul Părintelui ierom. Grigorie Sandu intitulat: Despre ce-i îngăduit şi ce nu este îngăduit a primi creştinul. Întrucât ne găsim în continuare pe tărâmul discuţiilor pro şi contra iar consensul sobornicesc, ca să nu mai vorbim de poziţia „oficială” nu s-au coagulat într-o definire oarecum unanimă, ne exprimăm (cu precauţie, ca pe o părere încă supusă retuşului!) acordul cu analiza şi măsurile preconizate de părintele Grigorie, căruia îi mulţumim cu dragoste şi recunoştinţă încăodată pentru contribuţiile sale ziditoare.

Acestea fiind spuse, ne-am îngăduit, cu aceeaşi dragoste şi preţuire, să aducem o contribuţie smerită acestui articol ziditor, contribuţie care nu schimbă, aşa cum am spus, esenţa concluziilor legate de pecetluire şi lepădare, ci vine cu ceea ce considerăm că întăreşte aceste concluzii: mărturisirea adevăratei cosmologii, adică cea scripturistică şi patristică.[2] Vom face deci referire punctuală la acele pasaje, cerându-ne iertare părintelui pentru îndrăzneală şi nădăjduind că va primi cu aceeaşi dragoste mărturia cu pricina. Prin urmare, citim că:

Cei prin care se pregătesc de pe acum con­di­ţi­i­le domniei lui Antihrist cu dibăcie încearcă să se­me­ne, atât în mintea celor ce cred în ştiinţă, cât şi în mintea celor ce cred în Dumnezeu, ideea că lucrurile duc firesc şi inevitabil spre acest final dorit de ei. Demonstraţia lor se bazează pe cunoştinţe as­tro­nomice convertite în astrologice, astfel încât să slu­jească ideii pe care vor să o implanteze în mintea oa­me­nilor. Se porneşte de la faptul ştiinţific ştiut că a­xa Nord‑Sud a Pământului descrie în mişcarea ei un con complet în 25 764 de ani.”

Astronomia şi cronologia Sfintei Tradiţii aşa cum au primit-o şi au predat-o Sfinţii Părinţi spune cu totul altceva. Aceasta după cum ar trebui să se ştie şi să se reamintească neînceptat dretslăvitorilor creştini din toate cinurile, mireni şi monahi („de la vlădică până la opincă“) era una geocentristă/statistă, iar vechimea lumii se număra cu miile ani, de la Facerea Lumii până la Naşterea Domnului fiind 5508 ani, anul acesta 2009 fiind deci anul 7517. Acestea fiind imposibil de contestat şi combătut dinăuntrul Bisericii, adică acelora ce cred, mărturisesc şi iubesc această Sfântă Tradiţie şi pe Părinţii menţionaţi, rezultă că axa Nord-Sud a Pământului stă fix nemişcată în centrul cosmosului/universului şi nu descrie nimic, nici o fromă geometrică. Iarăşi cei 25 764 de ani, reprezintă o cronologie pitagoreic/platonică ce nu poate avea nici un sens în cadrul de care amintim.

Viteza de precesie este, deci, de un grad în 71,5667 ani. Zona cerească din ju­rul e­clipticii (planul orbitei Pământului) cu o lăţime de 18 grade se numeşte zodiac, pentru că aici se gă­sesc ce­le 12 constelaţii parcurse succesiv de Pământ în miş­ca­rea sa anuală.

Redăm mai jos nişte lămuriri elementare de astro/logie/nomie patristică pentru a ajuta la clarificarea înţelegerii acestui pasaj:

Având în vedere modelul geocentric, rezultă că Soarele, a patra planetă de la Pământ, efectuează acest traseu prin sectorul zodiacal, acea bandă de 18 grade, înclinată la 23 de grade pe planul eclipticii.

Astrologia modernă şi contemporană este un amalgam de astrologie „clasică” fundamentată pe mişcări moderne.

În linii mari, sistemul clasic astrologic poate fi descris astfel:

Fragmentul acesta se află păstrat în Istoria Bisericească a lui Eusebiu, episcopului Cesareei Palestinei (Cart. VIL, cap. 32 [trad. de Iosif Gheorghian, Buc. 1896 p. 244). Sub partea cea opusă a universului este a se înţelege emisfera sudică a glo­bului ceresc, pe care o desparte ecuatorul ceresc, numit de Matei Vlastare în alt loc al tratatului de faţă cercul cel mai mare al paralelelor, cercul echinocţial, de emisfera nordică. În luna lui martie soarele încheie cursul său prin emisfera sudică şi trece în cea nordică. El îşi are calea sa în zodiac, care este îm­părţit în 12 părţi, numite de Vlastare douăsprezecimi, 6 în emisfera nordică şi 6 în emisfera sudică. Această cale o parcurge soarele într-un an trecând de a rândul prin cele 12 douăsprezecimi şi petrecând în fiecare din ele câte o lună. Cele 12 luni ale anului corespund aşadar celor 12 părţi ale căii solare. Cea dintâi douăsprezecime este cea a Berbecului, în care intră soarele deodată cu trecerea sa în emisfera nordică. Când se află acesta la începutul ei, atunci este el în unul din cele două puncte, în care calea solară, ecliptica, se taie cu ecuatorul ceresc, cercul echinocţial, şi anume în punctul echinocţial cel de primă­vară, despre care zice Vlastare în alt loc că se vede la începutul Berbecului.” (cf. prof. C. Popovici, introducere şi comentarii la „Matei Vlastare, Despre Sfintele Paşti)

Din punct de vedere astronomic observaţiile astrologilor new age suferă de grave fisuri ce fac să apară o multitudine de cronologii diferite cu privire la momentul acestei treceri. Ceea ce ne interesează pe noi aici sunt însă implicaţiile teologice prezente în aceste concepţii şi efectul lor asupra credinţei şi învăţăturii creştine. Căci, departe de a fi o simplă aberaţie astronomică şi măruntă superstiţie, mişcarea new age se conturează ca un periculos adversar al creştinismului la scară mondială. Să punem faţă în faţă şi aceste afirmaţii astrologice omeneşti cu astrologia revelată. De unde ar fi apărut perioada aceea de 2147 de ani (după alţi autori: 2160 de ani) a soarelui într-o zodie? Să reţinem că este vorba de zodiacul sideral şi constelaţiile zodiacale. Căci precesia echinocţiilor se petrece exact în acest zodiac sideral. Întorcându-ne în prima săptămână a facerii lumii, în ziua a 4-a când apar luminătorii, planetele şi stelele, soarele se afla în gradul 1 Berbec, momentul fiind echinocţiul de primăvară (îl putem numi dacă vrem 21 martie). Aceasta se arată şi în textul normativ pentru pascalie al Ierom. Matei Vlastare:

Deci când Dumnezeu a adus lumea din nefiinţă întru fiinţă, dela ziua întâia şi până la a şaptea a fost echinocţiu deplin, încât nici ziua, nici noaptea nu întrecea nici cât de puţin una pe alta, căci dacă şi ziua a patra se bucura de vederea facerii luminătorilor, totuşi acestora nu le era îngăduit ca acuma de a plana şi pe partea cea opusă a universului, căci soarele intrând îndată în secţiunea primă echinocţială a zodiacului se aşeză în gradul prim al berbecului, iar luna se puse îndată în distanţă de acesta pe locul ce este lui opus diametral, trecând şi ea prin secţiunea echinocţială de toamnă, prin cumpănă, fără să se precipite câtuşi de puţin înaintea soarelui, precum se întâmplă să alerge cel puţin în timpul de acum pentru că în alt mod nu era cu putinţă să i se susţină cu stricteţe lu­mina cea plină, arătându-ne Dumnezeu că n-a făcut la început nimic nedeplin, deoarece şi toată partea lunii cea întoarsă către soare fiind luminată de-a întregul ne arată prin deosebirea mişcării formele cele variate ale luminătorilor. Drept aceea ambii luminători se şi mişcau împreună de o potrivă sau mai degrabă nevariat deodată cu uni­versul ca şi cum ar fi aşteptat sfârşitul creării universului. Iar în ziua a şasea se formează omul prin mâinile lui Dumnezeu, înflorind încă frumos echinocţiul şi fiind luna aproape asemenea cu soarele în plinirea strălucirii, căci nu se cuvenea nici ca omul cel dintâi, care pentru multa sa înrudire cu lumina s-a numit şi de către cei înstrăinaţi de lumina religiei cu drept cuvânt lumină, să se facă înainte de echinocţiu, când toate erau acoperite cu întuneric, nici ca luminătorii lumii (să se facă înainte de acel timp), ai aceleia ce trebuia să fie supusă (omului), înconjurând ei acuma pentru prima oară ca nişte sateliţi pe acela ce avea să împărăţească asupra creaţiei, de altminterea având încă a se crea şi timpul trebuia neapărat ca ziua şi noaptea ce erau acum prezente să înceapă dela egalitate, pentru că aceasta şi este firesc de mai nainte, decât neegalitatea, precum şi averile de mai nainte, decât pierderile, învăţându-ne de aicea Dumnezeu a pune legea egalităţii, în care stă fiinţa virtuţilor, înaintea a toată pestemăsura şi ne­potrivirea, apoi astfel după ziua a şaptea începând luminătorii să alerge ca din bariere deschise şi nefiind făcuţi a se mişca asemenea de iute s-a introdus anomalia.” (Matei Vlastare Despre Sfintele Paşti)

Începând deja din anul 2, soarele a ieşit deja din zodia Berbec şi a intrat în Peşti unde se află şi astăzi. Dar, potrivit ratei de precesie de 1 zi la 300 de ani stabilită de către Iparh – Ptolemeu – Sosigene – Sfinţii Părinţi, soarele se va deplasa cu o zi la 300 de ani în mişcare „retrogradă” în zodia Peşti. Dacă socotim aprox. relaţia o zi = un grad, înseamnă că soarele ar rămâne într-o zodie aprox… 9000 de ani (300 de ani × 30 de grade). Este exact ceea ce ne arată şi confirmă observaţiile astronomice actuale: echinocţiul de primăvară are loc în constelaţia zodiacală Peşti!

vlastare-2009012912.jpg

După cum se vede în diagrama de mai sus, în decursul celor 7514 ani de la facerea lumii, precesia echinocţială s-a decalat astfel încât în zilele noastre putem plasa echinocţiul de primăvară în zodia (siderală) Peşti, spre sfârşitul ei.

Reţinem deci că Soarele şi nu Pământul este implicat în ceea ce se numeşte „precesia echinocţială“.

După ce câştigă încrederea oamenilor cu a­ces­­te afirmaţii, strict ştiinţifice şi adevărate, se apro­pie de scopul lor legându‑le cu evenimentele biblice, ca să‑i câştige şi pe cei credincioşi.”

Totul s-a prăbuşit cu zgomot: echinocţiul de primăvară a fost din primele zile ale Creaţiei chiar în zodia Berbec! Aşa că acele speculaţii, fie ele astrologice fie „ştiinţifice şi adevărate” se risipesc ca pânza de păianjen, aşa precum a şi demonstrat de altfel părintele Grigorie.

După cum bine s-a observat de către cei cu o conştiinţă duhovnicească trează şi trezvitoare, suntem martorii zorilor erei noi, cu a sa „nouă ordine mondială“, „vis de aur” al unor duhuri vrăjmaşe nevăzute, şi pus în practică de oameni mai mult sau mai puţin „discreţi“. Acestă „ordine” (cosmos) are nevoie neapărată pentru a funcţiona de despersonalizarea noastră, ceea ce constituie un atac cumplit asupra chipului lui Dumnezeu, care suntem noi oamenii. Chipul” înseamnă în primul rând libertatea şi cugetarea (raţiunea), însuşiri dumnezeieşti şi îngereşti cu care suntem înzestraţi de la bun început, indiferent de căderile ulterioare şi gravitatea lor[3]. Evident însumarea acestor însuşiri dă „libertatea de gândire“, suprema libertate, mai presus şi de cea de acţiune, mişcare sau exprimare. Aici putem alătura bineînţeles şi libertatea de credinţă şi conştiinţă, „drepturi” acordate nu de către cine ştie ce instanţe omeneşti, ci de către Însuşi Creatorul. De aceea noi creştinii dreptslăvitori mărturisim într-un glas cu Sfântul Apostol Pavel:

Toate mi-s slobode, ci nu toate mi-s de folos. Toate mi-s slobode, ci nu eu mă voi birui de vreuna… Toate mi-s slobode, ci nu toate zidesc.” (1 Corinteni, VI, 11; X, 13)

Acum ne dăm prea bine seama ce înseamnă „pecetluirea fiarei” şi cât de grave sunt etapele şi paşii care duc într-acolo. Diavolul şi slujitorii lui văzuţi şi nevăzuţi, ştiuţi şi neştiuţi, acţionează în atacarea acestor libertăţi în sensul invers: acţiune, mişcare, exprimare, urmând ca pasul final să fie întunecarea minţii, prin noua magie, tehnica avansată! De aici însemnătatea semnalelor trase, mărturisirii, şi îndrumărilor cum ar fi acestea din articolul la care ne referim.

Încheiem aceste observaţii fiind pe deplin conştienţi că ele sunt extrem de greu de primit de către cei mai mulţi, întrucât învăţătura astrofizicii helio/acentriste a cuprins marea majoritate a omenirii în ultimul secol, fiind de departe cea mai mare înşelăciune a diavolului cu privire la cunoaşterea lumii văzute, la o asemenea scară. Dacă am amintit de libertatea de gândire, credinţă şi conştiinţă, iată, o exprimăm limpede în acestă mărturisire a adevăratei astrofizici. Dar, adevărul şi lumina nu pot sta sub obroc la nesfârşit, „minciuna are picioare scurte” chiar dacă tatăl ei se străduieşte prin slujitorii şi fiii săi adoptivi să le lungească peste măsură, întru amăgirea dacă este cu putinţă şi a celor aleşi! Domnul să ne miluiască, lumineze, şi întărească în aceste vremuri şi în cele ce vor urma! Amin.

petru-voda-apocalipsa.jpg

Va recomandam si:

________________________________________________________________________________________

[1]Despre ce-i îngăduit şi ce nu este îngăduit a primi creştinul” de Ierom. Grigorie Sandu.

[2] Vezi şi articolele: Cosmologia divină şi cea umană http://www.creationism.info.ro/blog118/Cosmologia-divina-si-cea-umana.htm şi Astrologia lui Dumnezeu şi astrologia omului

http://www.scribd.com/doc/11465147/Astrologia-lui-Dumnezeu-i-astrologia-omului

[3]Chipul slavei Tale cele negrăite sunt, deşi port ranele păcatelor“…


Categorii

Noua ordine mondiala/ Masonerie, Opinii, Razboiul nevazut, Vremurile in care traim

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

27 Commentarii la “Intunecarea mintii, prin noua magie

 1. http://www.hotnews.ro/stiri-esential-5373194-video-pasaport-catre-delir-apocalipsa-viziune-romaneasca.htm

  Sf Antonie cel Mare a avut cuvantul ca sfarsitul va veni atunci cind cei nebuni o sa zice celor sanatosi ca sunt nebuni fiindca nu sunt ca ei.

 2. toata aceasta dezbatere incepe sa-si nu mai aiba rostul,o sa vedeti ca romanii(marea majoritate)o sa accepte,unii cu entuziasm actele ba poate si implanturile”ca sa traiasca bine”ca in occident,iar noi foarte putini care vom refuza vom fi priviti ca niste”primitivi,fanatici,habotnici etc”.nu ne ramane decat sa refuzam individual cu toate riscurile de rigoare…

 3. @ kosk

  Cu adevarat fiecare va avea ce-si doreste ! Vrei ,,bine” aici – sau nadajduiesti la Viata vesnica ! Hristos nu obliga ! Stii tu sigur,ca nu se vor trezi altii care stau acum in amorteala sau care poate n-au stiut lucrurile astea pana acum? NU coincide judecata noastra cu cea a lui Hristos!
  Sa dea Bunul Dumnezeu sa ne intareasca pe toti pentru a rezista vremurilor ce vin!

 4. @Liliana:
  Ai dreptate,Dumnezeu lucreaza, ca nici despre GARDASIL nu stiau romanii prea multe si totusi, am izbandit si am reusit sa scapam de obligativitatea lui, iar numarul celor care l-au primit este destul de mic.
  “Cine este dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru?
  Tu esti Dumnezeu, Care faci minuni!” Amin.

 5. @ gideon
  povestea cu gardasil, nu s-a terminat.

 6. @Mihaela V
  In aceasta viata, razboiul nu se termina, niciodata; sunt doar victorii si infrangeri.
  Am fete care “ar fi trebuit” injectate. Nu ma voi da batut.

 7. Sa inteleg ca pamantul e fix si ca soarele se invarte in jurul lui? Ca eu cam asta inteleg din articol. Cum e corect? Ca m-am zapacit de tot!

 8. Am citit citeva din articolele lui Dan Badulescu. Ce studii are, in afara de teologie? Daca cineva doreste sa dea o replica serioasa si documentata, nu trebuie sa apeleze la scrieri din Evul Mediu, orice om de stiinta serios si echilibrat stie ca sistemul geocentric nu este real. Aceasta nu inseamna ca teologia este impotriva stiintei. Sa vedem noi cosmosul din sufletul nostru, fiindca nu cosmosul si stiinta ne vor darui mantuirea. Nu se schimba sute de ani de fizica si chimie, pt ca un parinte, poate chiar cu intentii bune, are o alta parere.
  Cu cele mai bune ganduri, un crestin si un teoloig, care cunoaste putina astrofizica si fizica cuantica.

 9. @ Viorel: da, urmareste si linkurile de la final.

  @ Elyahu: Se intampla ca scrierile “medievale” respective sa fie chiar scrieri dogmatice (nu teologumene) ale Sfintilor Parinti ai Bisericii.

 10. Dupa cum se pare treaba, daca ne uitam prin telescop si ceea ce vedem contrazice Biblia, e clar ca de fapt e o vedenie demonica si nu o observatie “fizica” sau “stiintifica”… Mai mult, in Levitic pe undeva scrie ca greierele are 4 picioare, iar iepurele rumega. Daca noi vedem vreun greiere cu 6 picioare (eu numai din astia am vazut…) e clar, am avut vedenii demonice. Iar iepurele e rumegator, nu rozator cum am invata la biologie. Corect?

 11. Anul 1,de fapt aparitia timpului nu a fost dupa caderea lui Adam? De asemenea si polaritatea(+ si -) sau mai bine zis aparitia lui – ,a fost atunci sau erau deja aceste legi?

 12. Anuntul pe care il fac este foarte IMPORTANT; ieri am aflat din presa si astazi am inteles ca s-a “zvonit” si la radio ca s-au furat ARME dintr-un depozit din Romania. In cadrul anuntului se spunea ca deja lipseste si o cantitate importanta de munitie de diferite tipuri. Acest anunt nu este deloc intamplator in contextul in care ne aflam. Stim cu totii ca in America cand a fost vorba sa se instaureze un regim de control foarte bine pus la punct s-a invocat atentatul de pe 11 septembrie. Acum la noi, oamenii tocmai incep sa se trezeasca si sa vada cine ii conduce atat din punct de vedere politic, cat si religios. Si aceasta “disparitie” a unei cantitati importante de arme este sigur in legatura cu eventualele “masuri de securitate” care deja au fost luate: s-a declarat alerta de GRADUL I. Trebuie sa intelegem ca aceste miscari diversioniste, menite sa “imprastie” atentia oamenilor si s-o distraga de la adevarata problema a MICRO-CIPURILOR, vor fi cu siguranta in crestere, pentru a slabi forta de reactie si pentru a o imprastia in diferite zone de interes. Totodata, trebuie sa intelegem faptul ca MASONERIA se afla la baza acestor actiuni VICLENE prin care poporul ROMAN este inselat pas cu pas prin tot felul de “masuri” adoptate, gen “instaurarea gripei aviare”, introducerea prin decret parlamentar(!) a sarii iodate in alimentatia romanului, fie ca vrea, fie ca nu vrea, inocularea vaccinurilor ucigase la fetitele din Romania etc. Cum se explica faptul ca au disparut atatea arme in contextul in care pana si in unele universitati din Romania si in unele camine studentesti s-au instalat CAMERE de LUAT VEDERI??? Cu atat mai mult, intr-un depozit de armament, trebuia sa fie asigurata o SECURITATE MAXIMA… Lupta trebuie sa fie, cel putin din partea noastra, a ROMANILOR CRESTINI ORTODOCSI, PE FATA, caci se pare ca guvernul Romaniei, parlamentul, mass-media si Patriarhia lupta VICLEAN. Pai cum se poate ca in cazul “gripei aviare” sa vuiasca efectiv de zeci de ori pe zi radiourile si TV.-ul si in cazul MULT mai GRAV al MICRO-CIPURILOR sa asistam la o PENIBILA TACERE, prin care, de fapt, avem deja un RASPUNS: ca majoritatea celor care sunt “in fruntea” ROMANIEI, fie ca este vorba despre politica, fie ca este vorba despre religie, sunt deja “vanduti” banului si intereselor de o cu totul alta natura, fata de interesele DUMNEZEIRII de a SALVA ce se mai poate salva in ROMANIA.

  Concluzia este ca cea care trebuie cu adevarat DESFIINTATA in primul rand este MASONERIA din ROMANIA. Pentru aceasta trebuie sa fie instaurata o CAMPANIE de STRANGERE de SEMNATURI in fiecare oras din TARA. Fara acest pas foarte important va fi foarte greu, ca sa nu spun, aproape imposibil, sa luptam cu oameni care sunt pozitionati peste tot in posturi cheie in mai toate functiile de conducere di Romania: sanatate, cultura, alimentatie, agricultura etc.

  Inchei aici acest mesaj si va rog frumos, daca sunteti de buna credinta, sa-l faceti cat se poate de cunoscut, fie in aceasta forma originala, fie intr-o forma potrivita, dupa cum considerati de cuviinta.

 13. Că bine spunea părintele Calciu de vrednică pomenire: „război întru cuvânt”! Pe acest site nu de puţine ori are loc chiar acest război, care este desigur unul duhovnicesc, deşi numai e „războiul nevăzut” ci e chiar la vedere.
  Şi nu puţin ne întristăm să vedem cum grăieşte de pildă un alde Eliahu, „teolog” care pe deasupra mai „cunoaste puţină astrofizică şi fizică cuantică”. Cei ca dânsul provin de obicei din cei care au făcut prima facultate la politehnică sau matematică, apoi au dat la teologie. Ei rămân, sărmanii, prinşi încă în mreaja acelor cunoştinţe ştiinţifice pe care le-au preluat în prima tinereţe, şi de care este cu atât mai greu a se dezbăra de ele şi a primi pe cele cu adevărat sfinte şi sigure din Scriptură şi Părinţi, câtă vreme au parte în facultăţile de teologie de învăţături potrivit cărora „nu înseamnă că teologia este împotriva ştiinţei”. Aşa dascăli, aşa ucenici, şchiopătând de ambele picioare şi vrând să împace doi stăpâni! De aici şi: „Dacă cineva doreşte să dea o replică serioasă şi documentată, nu trebuie să apeleze la scrieri din Evul Mediu” Adică la scrierile Sfinţilor Părinţi, care au trăit şi au scris exact în acea perioadă numită de masonii iluminişti „evul mediu” cu conotaţia de „întunecat”! Adică exact acea perioadă de 1000 de ani în care societatea din acel spaţiu a fost cât este de omeneşte posibil creştină, aşa cum nu a mai fost şi nu va mai fi vreodată până la sfârşitul lumii! Aşa cugetă teologul ortodox, sau mai degrabă liberul cugetător umanist?
  „Orice om de stiinţă serios şi echilibrat ştie că sistemul geocentric nu este real.” Dar atunci proorocii şi Sfinţii Părinţi, însuflaţi de Duhul Sfânt înseamnă că nici seriozitate şi nici echilibru n-au avut, după cugetele acestora ca „Eliahu”, căci ei au propovăduit şi tâlcuit, nu sute, ci mii de ani, de la Moise şi până la Sfântul Atanasie de Paros (1800!) exact aceeaşi cosmologie şi astrofizică geocentristă/statistă care după „noii teologi” „nu ar fi reală”:
  „Şi oarecare cuprindere împrejur este cerul a tuturor zidirilor celor văzute şi nevăzute. Că înlăuntrul lui se cuprind şi puterile îngerilor cele înţelegătoare şi toate cele simţite, stelele şi toate celelalte, împreună cu care şi însuşi pământul, care este ca un punct şi centru către toată lumea. …Căci cu adevărat, sau sferă, sau în chipul sferei, întru care se zice că este şi petrecerea fericiţilor. A căruia partea cea mai de sus este rotocolul lui cel despre toate părţile, iar cea mai de jos este mijlocul, unde cum că şi pământul ca un centru şade nemişcat, şi înţelepţii cei de afară de demult învaţă şi dumnezeiasca Scriptură de asemenea.” (Sfântul Atanasie de Paros Dogmatica).
  „Nu se schimbă sute de ani de fizică şi chimie, pt că un părinte, poate chiar cu intenţii bune, are o altă părere.”
  Nu, Eliahule, nici nu e nevoie pentru asta de părerea vreunui părinte, (şi aşa se vede că nu ţin seama de ea nici „teologii”), ci se schimbă automat singure la 20-30 de ani chiar acea fizică şi chimie pe care te bazezi, cu oamenii lor de ştiinţă „serioşi şi echilibraţi”, care luându-se după capul lor se contrazic atât cu Scriptura şi Părinţii (deci cu Duhul Sfânt!) cât şi între ei (vezi de ex şi postarea http://www.cuvantul-ortodox.ro/2008/11/29/pr-dan-badulescu-modele-de-univers-revelatia-duhului-sfant-sau-nalucirile-duhurilor-veacului-acestuia/)

 14. Nu exista niciun motiv serios sa se respinga heliocentrismul decat daca se intentioneaza sa se revina in ignoranta si necunoastere, si e greu de crezut ca Dumnezeu doreste asa ceva pentru om. De altfel faptul ca pamantul “totusi se invarteste” poate fi masurat! Ati auzit de pendulul lui Foucault? Cautati in Wikipedia si veti vedea despre ce e vorba! Ati auzit de satelitii geostationari? Ar fi fost imposibil sa existe daca pamantul nu se invartea. Ati auzit de faza ca pana in America faci cu avionul la dus 9 ore (pentru ca mergi contra rotatiei pamantului) iar la intors 8 ore (pentru ca te ajuta rotatia pamantului de la vest la est)? Aceasta experienta am trait-o chiar eu, pe pielea mea! Si mai este si experimentul urmator, tot a lui Galilei (chiar culmea!), in care daca te urci pe Intercontinental, de exemplu, si intinzi pana jos un fir cu plumb, marchezi cu o creta locul unde plumbul atinge pamantul, apoi exact din acelasi loc in aer de unde incepe firul sa se intinda la pamant, lasi sa cada pietricele, se constata cum toate vor fi deviate mai spre est cu cativa centimetri, pentru ca viteza unghiulara (imprimata de rotatia pamantului, de la vest la est) este mai mare sus pe Intercontinental decat jos la baza lui.
  Se invarte pamantul in jurul soarelui? Sigur ca da! Daca ati auzit de metoda triangulatiei, prin ea s-a putut masura distanta cu mare precizie pana la cateva zeci de mii de stele vecine soarelui pe o raza de 500 de ani lumina! Cum anume? Facand fotografii la acelasi loc din cer la o distanta de exact 6 luni, si apoi comparand fotografiile exact cum compara ochii omului doua imagini usor diferite pentru a crea efectul 3D. In sistemul geocentric lucrul asta era exact imposibil!
  Bine, ideea de geocentrism incearca sa se impuna in prezent in unele cercuri “ortodoxe” din motivul ca ar contravine, chipurile, invataturii bibice sau Sfintilor Parinti. Faza este ca nu e deloc asa, pentru ca atat Biblia cat si Sfintii Parinti sunt interpretati abuziv, sectar as zice eu, dupa formula urmatoare: “asa a dictat Duhul Sfant prin ei, asa trebuie sa credem!” Nimic mai fals! Daca asta e concluzia, inseamna ca nu ati inteles cum lucreaza Duhul Sfant! Ideea este ca Duhul Sfant nu dicteaza omului, nu ii da informatia pe tava, de-a gata, ci il insufla, ii lumineaza mintea, incat el insusi sa descopere adevarul, cu mintea lui. Dar fiind om, totusi mai si greseste, si Dumnezeu ii lasa uneori greselile, mai ales daca nu contravin mantuirii sufletului, tocmai in ideea de a-i respecta personalitatea.
  Si va pot da exemple concrete tocmai in ideea asta. Deschideti Biblia, la Levitic, cap. 11, ver. 20, 21 si 23, si veti gasi acolo ca in “viziunea” lui Dumnezeu (asa cum a scris insusi Moise!) insectele inaripate aveau 4 (patru!) picioare. Cred ca niciun copil mic din ziua de azi nu ar mai crede asa ceva, ci stie ca au 6 picioare. Sa nu imi spuneti ca voi numarati doar 4 picioare la musca, albina, viespe etc, si ca eu vad ca fiecare din ele au 6 picioare si atunci inseamna ca as fi indracit! Ar semana cu povestea “Hainele cele noi ale imparatului”! Cred ca stiti povestea, nu e nevoie sa v-o spun eu!
  Mai departe, tot in Levitic se spune ca iepurele rumega. Stiti si voi ca e rozator, nu-i asa?
  Un alt exemplu, chiar mai “dogmatic” as spune eu. In Evanghelia lui Ioan, care, stiti, bine, se spune ca a fost scrisa “din credinta”, nu e pomenit niciun Simon din Cirene care sa ii fi carat Crucea Mantuitorului, ci se precizeaza ca si-a carat-o singur pana la locul rastignirii de pe Golgota. Sa inteleg ca Duhul Sfant a gresit, sau Ioan a gresit, insuflat fiind, sau mai mult decat atat, Simon din Cirene n-a existat? Atunci inseamna ca Evangheliile celelalte mint? NU! Ci evident, Duhul a luminat, Ioan s-a apropiat de adevar, dar om fiind a si gresit.
  Si acum sa revenim la sistemul geocentric. Dupa cate v-am amintit mai sus, sustinut in plus de o groaza de alte observatii astronomice, sistemul geocentric e COMPLET FALS! Si o sa ma intrebati: de ce Sfintii Parinti n-au stiut de asta? Simplu, pentru ca Dumnezeu nu a vrut sa se amestece in istoria omului! Asta urma ca omul sa descopere singur! Daca vreun Sfant Parinte ar fi afirmat atunci ca pamantul nu e fix, ci se roteste in jurul soarelui, NIMENI NU L-AR FI CREZUT! Geocentrismul era atunci, la vremea aia, toata stiinta vremii lor, ultimul racnet, daca doriti!
  Dar azi lucrurile stau cu totul altfel, si daca aveti putina bunavointa, puteti efectua chiar dvs unele dintre experimente (de ex cu pendului lui Foucault sau cu pietricelele) si veti vedea ca pamantul se invarteste!
  Asta nu inseamna ca nu mai trebuie sa credem in Dumnezeu sau in ortodoxie, cum eronat si tendentios afirma unii, mai mult sau mai putin oameni de stiinta. Ci trebuie sa armonizam stiinta cu religia in mintea noastra, incat sa avem o viziune completa a ADEVARULUI!. Este cu totul si cu totul ABERANT sa revenim la geocentrism chipurile de dragul ortodoxiei. Ar insemna in mod paradoxal, ca ortodoxia se transforma intr-o tesatura de MINCIUNI, ca pentru a ne mantui ar trebui sa credem intr-un amalgam de sisteme mincinoase, ceea ce cred ca nici dvs nu va doriti, nu-i asa?
  Putem merge si mai departe cu acest demers. Am citit deunazi cateva dintre articolele geocentrice ale pr. Dan Badulescu pe creationism.info.ro. Cu parere de rau pentru cinul preotesc pe care-l reprezinta, sunt pure elucubratii. Nu numai ca argumentele “geocentrice” sunt o prostie, dupa cum am zis mai sus, dar in plus, a afirma ca o serie de 5 minuni isi gasesc explicatiile in sistemul geocentric pe cand in cel heliocentric nu, e pura blasfemie! Cine dintre oameni poate sa explice minunile lui Dumnezeu? Tocmai din acest motiv se numesc minuni, pentru ca pur si simplu nu pot fi explicate de mintea omeneasca in niciun sistem! L-as invita pe parintele (sau pe oricare dintre dumneavoastra care sunteti de acord cu dumnealui) sa explice in ce conditii moastele sfintilor izvorasc mir, in sistemul “apa-aer-foc-pamant” al Sfintilor Parinti (a se vedea si Dogmatica Sf. Ioan Damaschin unde sunt descrise elementele constitutive ale lumii) si cum anume o asemenea minune ar fi imposibil de explicat in sistemul periodic al lui Mendeleev, de exemplu. Pentru ca, daca e sa fim “ortodocsi” pana la capat, nu numai heliocentrismul “contravine” telogiei ortodoxe, dar si chimia moderna! Pentru ca Sfintii Parinti si Biblia nu pomenesc nimic de hidrogen, heliu si ce mai vreti dvs, ci doar de apa, aer, foc, pamant! Sunteti de acord?
  Sa fim seriosi!
  Daca intr-adevar sunteti ortodocsi , si afirmati cu mana pe inima acest lucru, atunci ar trebui sa iubiti ADEVARUL! Ori adevarul nu numai ca se crede, dar el se poate si VEDEA SI MASURA! Numai pentru acest lucru Mantuitorul l-a chemat pe Toma ca sa puna mana in coasta lui, ca sa ne arate ca adevarul este palpabil si masurabil! Si daca este adevar, atunci rezista la toate conditiile, inclusiv la rigorile stiintei.
  Ar fi dezamagitor ca pentru a ne putea mantui sa trebuiasca sa ne supunem neconditionat unei “ortodoxii” retrograde, mincinoase, care ar prezenta un “dumnezeu” tiranic, in care “el” ne-ar dicta la sange si la litera tot ceea ce trebuie sa credem, iar noi sa nu gandim niciun pic. Mai mult, sa scrasnim din dinti si sa afirmam ca “el” ne iubeste, doar-doar l-om imblanzi printr-o lingusire falsa si mincinoasa ca sa nu ne trazneasca si sa ne arunce neconditionat in iad! Acesta este modelul de ortodoxie prin care incercati acum sa ni-l impuneti prin revenirea la sisteme ca geocentrismul! In plus, daca ne mai luam si dupa alte informatii, cum ca iadul ar fi in centrul pamantului, atunci avem imaginea geocentrismului complet: un sistem DIAVOLOCENTRIC! Oare acesta sa fi fost scopul primordial cand Dumnezeu a creat lumea? Sa nu fie!
  Daca aveti bun simt (si bunul simt vine tot de la Dumnezeu!), intelegeti ceea ce v-am spus, si incercati sa reparati asemena aberatii, sau macar sa nu le mai propagati pe viitor.

 15. Viorel,
  ai citit si din Sfintii Parinti, ti i-as recomanda pe toti, inafara de a te a te face “toba de stiinta”, ca totusi sa ai si alta viziune ?
  Sa nu spui despre Ortodoxie ca e retrogada, ca e mincinoasa, ca nu cunosti Ortodoxia care nu “ne prtezinta” ci este Dumnezeul Cel mult Milostiv (sau Milosard, adica Cel cu inima miloasa). NU-TI FA PACATE, OMULE ! Parca ai avea ochelari de cal!
  Cine ti-a dat mai multa libertate decat Dumnezeu? pana si libertatea de a-L nega, sau a-L huli, dupa cum faci; ia huleste-l pe “cel rau” si nu-l numesc, duca-se pe pustie, sa vezi cat va fi acela de milos cu tine !
  TREZESTE-TE OMULE ! Umbla treaz pe lume, nu adormit, si manipulat de asa zise “adevaruri stiintifice” !
  Vezi sa nu te bata Dumnezeu, ca se satura si El pana la urma, si este singura modalitate in care El ne reaaduce in fire, si-apoi sa vezi cum ai sa alergi mdisperat si o sa te agati de El, sio n-ai saa te mai dezlipesti niciodata !
  Cam asta iti prevad, dupa cum il prigonesti tu pe Dumnezeu !
  Ai ajuns deja la ADEVAR? Pai ADEVARUL este Hristos Domnul ! Il poti vedea si masura pe Cel Nevazut si Necuprins? N-o intoarce si suci cu Apostolul Toma, si cate mai scornesti, ca sa stii ca nu-ti merge cel putin cu mine, care iubesc Ortodoxia de prea mult timp, fara sa fiu habotnica(credinta fara dragoste), caci sunt iubitoare, si azi maine o sa te scald in lacrimi pana si pe tine ! Alergi pe toate siturile si blogurile si il combati pe Parintele Dan Badulescu, care a cercetat poate indelung Cartea facerii, si pe Sfintii Parinti, pana a ajuns sa ne argumenteze atat de limpede aceasta problema a geocentrismului; ai ceva personal cu dumnealui? pai atuncea rezolv-o in particular, nu ne zapaci pe toti de cap, cu parerile tale despre o problema care nici nu cred ca te intereseaza prea mult !
  Nu-ti convine geocentrismul, lasa-l balta, ca pamantul care sta pe loc, o sa te rabde si pe mai departe, iar soarele care se invarte in jurul lui, o sa te lumineze si pe tine, nu-ti fa probleme !
  Daca esti atat de doct, nu umbla pe la subsol cu comentarii, ci fa-ti un site HELIOCENTRISMUL, si ia-o de la capat, cu erorile si minciunile care se vehiculeaza in ultimile sute de ani, si poate cine stie, o sa ajungi la ADEVAR, dar asta din dar dumnezeiesc, pentru ca te vede Domnul cum te tot zbati ca sa-i ratacesti in continuare si pe altii, si i s-o face mila de tine, fara sa te smeresti si sa strigi, asa cum se cuvine : DOAMNE AJUTA-MA ! Stiga, ca mai de folos iti este decat sa te zbati atata, Domnul sa te ierte ! Si pe mine, ca iaca am pacatuit, facandu-te, dupa cum meriti, “cu ou si cu otet”

 16. A ! Acum de-abia am inteles ! Carei secta apartii? Stii ceva? din ratacire nu te intorci la Carare pe acelasi drum pe care ai ratacit, ca te ratacesti mai rau, ci te intorci pe drumul cel mai scurt: du-te la Biserca Ortodoxa, unde sigur ai fost botezat, smereste-te la Taina Sfanta a Spovedaniei, ca intr-adevar sa-ti zici pocait, si leapada-te de erezie, si de-acolo ai intart iarasi pe Carare, si esti in ADEVAR ! Du-te la parintle Badulescu, pe care eu personal nu l-am vazut si auzit, decat aici pe net, si sunt sigura ca te va ajuta, caci se vede ca are dragoste ! Doamne ajuta !

 17. Viorele, ‘In mintea stramba si lucrul drept se stramba’… asa si cu tine!
  Mai usor cu pianul (mintea matale) pe scari(le)circulare (neuronii tai care invart precum titirezul) iar nu Pamantul, precum spui fiindca… adevarul este altul!

  Curajul tau nejustificat de a te lua de Pr.Badulescu acuzandu-l de elucubratii si cainandu-l (culmea!)pentru teoria sa – cea adevarata – probata prin atatea si atatea citate din Sf.Scriptura, Sf.Parinti arata ca bolesti TARE si RAU invartosandu-te la minte si la inima stand impotriva revelatiilor atator inaintasi ai nostrii, vrednici de crezare; cinul preotesc din care face parte Pr.Badulescu este vechi de 2000 de ani si ii face cinste ca unul dintre putinii care se ocupa de geocentrism prin argumente valide cautand, nu din mandrie ci din dragoste pentru adevar sa arate cum sta ‘treaba’; voi – heliocentristi – nu faceti decat sa va invartiti in jurul cozii precum pisica careia ii legi o sfoara de coada – ai/aveti grija sa nu va invartiti pana n-o sa mai puteti!

  N-o sa vin acum cu citate ca sa te ‘indrept’ pentru ca, te-ai obisnuit sa te invarti doar in jurul axei tale…iti pun o intrebare simpla, logica: cum reusesc dasteptii lumii de azi sa ofere imagini din satelit cu efectul de umbra/soare peste continente vazandu-se DOAR norii ce se deplaseaza?! Uita-te – de curiozitate – la stirile meteo unde, arata – tot din satelit (sic!) – cum formatiunile de nori se deplaseaza deasupra Pamantului generand…azi, maine, poimaine in anumite regiuni ale globului precipitatii, averse de ploaie, uragane, etc…sau! din stirile/filmele in care sunt urmariti unii, cum pot fi depistati prin GPS sau prin telefonul mobil pozitionand cu exactitate pe harta globului de pe ce continent/regiune/oras/bloc/locatie se afla ‘impricinatul’ focalizandu-se prin efectul zoom si mustata care-o poarta respectivul?! Pai daca s-ar invarti nebuneste Pamantul, n-ar reusi astia nici intr-un milion de ani sa realizeze o imagine clara, o fotografie; n-ai fost niciodata fotografiat in miscare?! Ce-a iesit la sfarsit? Nimic clar! Decat…celelalte lucruri si/sau persoane care, in momentul fotografierii, STATEAU pe loc…. nu se miscau!

 18. @Liana & Magda

  V-a vrajit tare, pr. Badulescu, nu-i asa? Ei bine, asa v-ar fi vrajit si Arie si Nestorie si altii asemenea lor! Deci reinvierea geocentrismului chiar este o erezie, asa cum erezie este si sustinerea calendarului vechi ca fiind mantuitoare! Ganditi-va ca in Vechiul Testament scria “sa nu-ti faci chip cioplit”, iar dupa cum bine stiti, a lupta azi impotriva icoanelor chiar este o erezie, recunoasteti?
  Liana draga, daca nu pricepi nimic din stiinta, n-ai decat sa stai linistita deoparte, sa te duci personal sa te spovedesti lui Badulescu si sa ma lasi pe mine in pace! N-am voie sa imi dau cu parerea? De ce nu? Fiindca imi interzici tu personal? Sau o sa vii sa-mi pui o bomba ca sa-l razbuni pe pr. Badulescu?
  Magda draga, daca nu intelegi nimic din fizica, din fotografie si din alte chestii, stai si tu linistita! De stabilizatori optici n-ai auzit? Fotografiile de care imi zici nu sunt realizate nici macar din satelitii geostationari, ci chiar din sateliti in miscare de la joasa altitudine , care se misca cu 8 km/s!
  Badulescu se propovaduieste pe sine si propriile teorii. Eu nu sunt geocentrist ca sa ma pot mantui, sunt hristocentrist si asa vreau sa raman pana la capat! Pentru mine personal stiinta este doar o placere intelectuala si nu un mijloc de mantuire (nici n-ar putea fi, evident!), dar daca vine cineva si zice ca in calitate de crestin n-am cum sa primesc stiinta, parerea mea nu poate fi decat contrarie! Stiinta in sine nu-l neaga pe Dumnezeu si nici nu-L va nega vreodata. Doar unii dintre exponentii ei fac aceasta, cu care evident eu nu voi fi de acord. Iar motivele lor tin de filosofia stiintei si nu de stiinta propriu-zis. Iar pe mine filosofia stiintei nici macar nu ma intereseaza.
  Si spre “linistea” voastra: apartin de “secta” numita Biserica Ortodoxa Romana avand in frunte pe “pastorul” IPS Daniel. E bine acum?

 19. viorel,
  inainte de a ne vraji parintele Badulescu, pe care, inca o data mentionez, ca nu l-am vazut si auzit decat aici pe net, pe mine m-au vrajit Sfintii Parinti care au scris despre aceasta, si ultimul dintre ei, inaintea parintelui Badulescu, pe care il felicit pentru ca a reluat aceasta cercetare prin voia Domnului, deci ultimul Sfant Parinte fiind Seraphim Rose, mare Parinte de talia celor din vechime.
  De cand icoana este chip cioplit? Cunosti atat de putine dintr-ale Ortodoxiei, si totusi te bagi !
  Draga Viorel, de ce nu te bagi pe situri stiintifice, si sa stai tu de-o parte, daca nu te pricepi intr-ale Ortodoxiei? te las in pace, stai linistit, dar nu te las sa-i ratacesti pe altii, care se smeresc, si merg la biserica, si asteapta cu rabdare sa inteleaga cat mai mult, si nu-si dau cu parerea in necunoastere intru cele ale credintei, ci doar intru cele ale stiintei. A fi crestin ortodox inseamna mai mult decat ca ai fost botezat in Biserica Ortodoxa, ca te-ai cununat tot in ea, si ca ti-ai botezat copilul acolo.
  Cauta si “Cartea Facerii, crearea lumii si omul inceputurilor”, de Parintele Seraphim Rose, care s-a nascut, a trait si s-a convertit la Ortodoxie, in America secolului XX, si care a trecut la Domnul, adica a murit, in 1982.
  Dar, s-ar parea ca pe tine nu te intereseaza cercetarea cu dragoste pe cele ale credintei, ci doar sa-i combati indarjit pe cei care au credinta. Ce sa credem atunci? Si ai incheiat, poate cu un trist adevar, dintrun anumit punct de vedere.

 20. @viorel
  Am si eu o nelamurire referitor la : “Faza este ca nu e deloc asa, pentru ca atat Biblia cat si Sfintii Parinti sunt interpretati abuziv, sectar as zice eu, dupa formula urmatoare: “asa a dictat Duhul Sfant prin ei, asa trebuie sa credem!” Nimic mai fals!”
  Imi aduc aminte de axiomele din matematica si de “duhul sfânt” al celor care le-au exprimat. O contradictie intre logica matematica si Biblie:
  Logica matematica : 0 –> 1 : valoare de adevar ADEVARAT
  Biblie (Matei Cap.7) : “Nu poate pom bun să facă roade rele, NICI POM RAU SA FACA ROADE BUNE.”
  Deci in Biblie se spune 0 –> 1 : valoare de adevar FALS.
  Sa cred Duhul Sfânt al Bibliei sau axioma (nedemonstrata stiintific) din matematica!? Incercam sa vedem si spiritul Bibliei sau numai litera ei!?
  Poti sa spui o descoperire (oricare!) a stiintei care sa nu fie de fapt o descoperire a unui efect din natura si neinteles pâna atunci de catre om?

  Doamne, ajuta!

 21. @Viorel

  Prefer ‘vrajeala’ Pr.Dan Badulescu si a Sf.Parinti!
  A te lua cu ei in raspar doar de dragul contraziceii, arata semn de slabiciune si necredinta. Dar, cum apartii sectei ‘ortodoxe’ manevrata dupa bunu-i plac de catre Prea(ne)Fericitul care oficiaza slujbe cu papistasii nici nu ma (mai) mira cum gandesti fiindca, ortodoxia nu se confunda cu intaistatatorii daca, nu raman fideli ei!

  Argumentele Pr.Dan Badulescu bazate pe Sf.Scriptura si Sf.Parinti stau/raman in picioare.

 22. @un calin – tm

  Ce are a face coada vacii cu stampila primariei, ca nu prea pricep! Tu crezi ca toate propozitiile de pe lumea asta se reduc la forma p -> q si daca p e falsa atunci q e adevarata? Acest lucru se aplica doar cand p si q se exclud reciproc! Exista evident si cazuri cu p si q false sau p si q adevarate, cum e bineinteles cazul evanghelic prezentat de tine mai jos: adica pom rau -> roada rea (cazul p si q false) si pom bun -> roada buna (p si q adevarate).
  “Sa cred Duhul Sfânt al Bibliei sau axioma (nedemonstrata stiintific) din matematica!?” Ha, ha! Deci daca credem in Biblie, atunci e demonic sa mai credem ca 1 + 1 = 2, nu-i asa? Frumoasa demonstratie!

 23. @Liana

  In Cartea Facerii (am citit-o, spre informarea ta!), Seraphim Rose combate evolutionismul, dar nu si heliocentrismul. Afirma doar ca geocentrismul se aplica la nivel spiritual, nu si la nivel fizic. Si evident sunt de acord cu el!
  Imi pare bine ca te lauzi in privinta cunoasterii Ortodoxiei mai mult ca mine! Stii ce spune porunca a 2-a? Hai sa vedem: http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=17&cap=5, verset 8: “Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a celor ce sunt sus în cer, sau jos pe pământ, sau în apă şi sub pământ.”. Stii ce inseamna “infatisare”? Exact pictura, adica ICOANA. Deci acum sper ca e foarte clar ce am vrut sa spun! Asa ca mai discutam!
  Daca consideri ca eu nu sunt de acord cu Sfintii Parinti, te inseli amarnic. Tu ai citit Dogmatica de Sf. Ioan Damaschin? Daca o citeai, vedeai ca acolo exista interpretari multiple nu numai in privinta cosmologiei, ci chiar si in privinta unor lucruri biblice, nedemonstrabile vreodata de catre stiinta, cum ar fi natura pomilor din rai! In plus, la problemele stiintifice ale vremii, Sf. Ioan Damaschin are o singura pretentie: indiferent de explicatiile care se dau unor lucruri, TREBUIE SA CREDEM NEABATUT CA TOATE CU PUTEREA LUI DUMNEZEU S-AU FACUT! Total de acord cu el!
  In plus am vazut cum ai inteles exact ca nuca in perete ce am vrut sa spun despre “ortodoxia retrograda si mincinoasa”. Hai sa-ti explic eu, ca sa pricepi: Nu sunt de acord cu prezentarea ortodoxiei prin metodele a la Badulescu, a la Apologeticum si inca cateva site-uri, in care tot ce tinea de traditie si Parinti era prezentat ca un Bau-Bau. Ortodoxia inseamna DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU PENTRU NOI! Eu asa o percep!
  Deci retine: sunt de acord in totalitate cu Sfintii Parinti! Dar nu pot fi de acord cu interpretarea lor haotica si scoasa din context! Si asta se vrea prin geocentrism. Daca te vei uita pe hexaimeron.ro, exista o sectiune chipurile cu explicatii “stiintifice”: este o varza totala scoasa de pe site-uri protestante, menita chipurile sa sustina teoria interpretarii “ad literam” a Sfintilor Parinti! Exemplu de “logica geocentrista”: Teoria lui Einstein e desigur falsa, pentru ca neaga existenta eterului universal si explica ei “foarte frumos” cum e falsa prin experimentele Michelson-Morley. Ok. Dar, zice in alt loc, pendulul lui Foucault si forta Coriolis se explica prin efectul Lense-Thirring, care este evident un fenomen relativist, derivat din Teoria Generalizata a lui Eistein. Pai cum asa? Daca teoria aia e falsa, cum poti atunci sa deduci ceva din ea ca fiind adevarat? Iti place logica asta si ai asculta asa ceva la nesfarsit, nu?
  Geocentrismul a fost stiinta Sfintilor Parinti, dar nu dogma lor! Tot pe site-ul “hexaimeron” exista un citat din Sf. Ioan Gura de Aur in care spune ca multe dintre lucrurile care se intampla pe lume, Dumnezeu nu le-a revelat. Deci evident nici multe dintre problemele cosmologice descoperite ulterior nu au fost revelate dintru inceput, pur si simplu pentru ca n-au fost necesare mantuirii sufletului!
  Nu ma intereseaza cercetarea cu dragoste a credintei? Ha ha! Pai de asta doresc cu ardoare ca in credinta sa se pastreze adevarul curat si sa nu se strecoare minciuni? De ce crezi ca am intrat pe toate site-urile “geocentriste” si am combatut cu atata putere aceasta minciuna? Faptul ca cineva e preot, nu inseamna ca nu poate spune prostii! Si Arie tot preot era!
  Stii care e diferenta dintre erezie si adevar in credinta? Erezia e o suma de silogisme fara corespondent obiectiv (adica nu este demonstrabila stiintific sau prin revelatie: minuni, fenomene religioase concrete, de aceea am amintit de apostolul Toma, nu doar ca sa va induc in eroare!), pe cand adevarul e demonstrabil obiectiv, cu martori!
  Asa ca in concluzie, daca te lauzi ca iubesti Ortodoxia, incearca sa fii mai atenta, pentru ca minciunile si superstitiile nu fac casa buna cu Adevarul…

 24. @Magda

  Daca tu asa vorbesti despre IPS Daniel, atunci imi dau seama ce fel de “ortodoxa” esti… cica “Bate-voi pastorul si voi risipi turma”…
  Cand a facut IPS Daniel slujbe cu papistasii?

 25. @viorel

  Despre ce fel de ortodoxa sunt, voi da seama numai lui Dumnezeu iara, nu tie!
  Daca credeai ca vorbesti cu sfanta din icoane, ai dat gres!

  In al doilea rand, in privinta Prea(ne)Fericitului din deal si a actelor sale nelalocul lor vadit impotriva ortodoxiei documenteaza-te inainte sa vorbesti!
  Scormoneste mai adanc pe site la ‘Noutati’ si nu numai…vazand la slujba de Parastas al fostului patriarh cum sta mot intre papistasi si ‘blagosloveste’ impreuna cu ei. Multa sminteala provoaca prin neluarea de pozitie pentru apararea ortodoxiei asa cum este ea: curata, fara gres…

 26. Nu ştiu cine eşti, (deşi nu e exclus să ne cunoaştem!) şi cum te numeşti cu adevărat, dar mi s-a atras atenţia de către mai mulţi, şi am observat şi eu că în ultima vreme te-ai angajat într-o aprigă cruciadă de apărare a dreptei credinţe în faţa „ereziei geocentriste” propovăduită de mine, erezie pe care o socoteşti ca fiind o propovăduire de sine şi proprii teorii”. Cruciat însă nu te arăţi a fi, ci prin metode şi anonimat mai degrabă „partizan”, luptător de guerillă, să nu zicem altceva…
  Această socotinţă te-a împins să te încingi la o luptă cu mine, cu adminii care m-au publicat şi toţi „adepţii” eventuali ai „ereziei” depistate de tine, pe toate siteurile şi blogurile, ex.:

  http://laurentiudumitru.ro/blog/2009/08/04/despre-facerea-lumii-cu-pr-dan-badulescu/

  http://www.cuvantul-ortodox.ro/2009/01/30/intunecarea-mintii-prin-noua-magie/

  http://filida.wordpress.com/2009/06/28/geocentrismul-si-astro-a-nomia-stiintifica/

  Spre cinstea lor aceşti admini au dat dovadă de o răbdare şi îngăduinţă cu adevărat creştinească, şi ţi-au permis droaia de postări ce le-au produs şi lor şi cititorilor obişnuiţi ai acestui gen de site pe care îl deteşti şi îl critici deschis, nu puţină tulburare! (a se vedea commenturile)
  Mai mult, ţi s-a pus la îndemână site-ul „Hexaimeron.ro”, pesemne cel mai documentat la ora actuală în limba română – precizez că nu este site-ul şi nici blogul meu personal! – unde se găseşte o adevărată abundenţă de mărturii şi explicaţii legate de acest subiect.
  Cu mâhnire trebuie să spun, deşi n-aş fi făcut-o dacă nu ai fi căutat gâlceavă şi pricină cu lumânarea, că ai intrat în repetate rânduri acolo unde se află „mărgăritare sfinte” ale revelaţiei, şi te-ai comportat ca în Evanghelie: „te-ai întors şi ai rupt”. Dumnezeu să ne ierte dacă am dat aceste mărgăritare cui nu se cuvenea, dar a fost este din inimă bună şi mărturisire şi ca o datorie Pastoral-misionară de propoveduire.
  Nu te-au putut convinge nici Scripturile, Sfânta Tradiţie (Părinţii vechi şi noi), marii înţelepţi ai antichităţii, unii savanţi contemporani, propriile tale simţuri: văzul şi cel tactil, cu atât mai puţin cei de pe commenturi! Ce poate să însemne asta? Fiul cărui duh eşti?
  Lăsând acum la o parte că oaie fiind te faci păstor, bizuindu-te semeţ pe propria minte, iată cu cine te lupţi, apărând cu orice preţ „sfânta ştiinţă” în care crezi cu atâta tărie:

  „Căci cu adevărat, sau sferă, sau în chipul sferei, întru care se zice că este şi petrecerea fericiţilor. A căruia partea cea mai de sus este rotocolul lui cel despre toate părţile, iar cea mai de jos este mijlocul, unde cum că şi pământul ca un centru şade nemişcat, şi înţelepţii cei de afară de demult învaţă şi dumnezeiasca Scriptură de asemenea.” (Sfântul Atanasie de Paros, Dogmatica, sec XIX!!!)

  Şi în ce stare te afli:

  „Căci cei nebuni îşi închipuie că nimic nu stă pe loc, dar aceasta li se pare nu din obiectele văzute, ci din ochii care văd. Deoarece ei sunt nestatornici şi buimaci, ei cred că Pământul se roteşte cu ei, dar el nu face asta ci stă nemişcat. Tulburarea este chiar starea lor, şi nu vreo schimbare a stihiei.” (Sfântul Ioan Gură de Aur Omilia la Tit)

  Sărmane om, ai căzut cu totul pradă duhurilor „ştiinţei mincinoase” şi crezi că aperi Biserica şi credinţa, prigonind „erezia” şi „sectarismul”. Nici nu-ţi mai dai seama a cui apologie faci, deşi ţi s-a atras în repetate rânduri creştineşte atenţia (chiar şi când a fost mai aspru!) pe commneturi.

  În acest moment numai slujbele şi rugăciunile mai pot face ceva, cele omeneşti s-au epuizat! Şi ca să ştii că nu am nimic personal sau ca duhovnic cu tine, iată şi această:

  Rugăciune pentru împăcare

  „Doamne miluieşte pe robul Tău „Viorel” care mă defăimează, mă urăşte şi mă grăieşte de rău. Ca nu cumva să pătimească el ceva rău pentru mine necuratul, nici în veacul de acum nici în cel ce va să fie. Ci-l luminează, adu-l la cunoştinţa adevărului Tău şi-l sfinţeşte pe dânsul cu mila Ta, şi-l acoperă cu bunătatea Ta, Preabunule Stăpâne. Amin”

  Către ceilalţi:

  „Viorel” este un suflet de om, frate al nostru căzut, şi ştim că în viaţă fiind, cât de rătăcit sau chiar şi îndrăcit ar fi cineva, el se poate întoarce cu ajutorul lui Dumnezeu! Deci, să ne rugăm cu nădejde pentru el, deocamdată pe numele „Viorel” (dacă o fi cel adevărat)…

Comentariile sunt inchise.

Formular comentarii

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate