RUGACIUNI LA MAICA DOMNULUI GRABNIC-ASCULTATOAREA. Paraclisul icoanei facatoare-de-minuni de la Manastirea Dochiariu, care vindeca de mutenie/ SLUJBE – PRIVEGHERI, VECERNII IN CINSTEA ACOPERAMANTULUI MAICII DOMNULUI si a ICOANEI MAICII DOMNULUI (video)

1-10-2017 Sublinieri

Vedeti si:

Rugăciune la icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare”

1 Octombrie

Stăpână Preabinecuvântată, pururea Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut mai presus de cuvânt pe Dumnezeu-Cuvântul spre mântuirea noastră şi darul Lui mai presus decât toţi din belşug l-ai primit, ceea ce eşti o mare de daruri dumnezeieşti şi râu de minuni pururea curgător, revărsând bunătatea ta tuturor celor ce cu credinţă aleargă la tine!

Căzând la icoana ta cea de minuni făcătoare, ne rugăm ţie, întru tot înduratei Maici a Stăpânului Celui iubitor de oameni: revarsă asupra noastră, Stăpână, prea bogate milele tale şi cererile noastre cele aduse ţie, celei Grabnic Ascultătoare, grăbeşte a le împlini, întocmindu-le fiecăruia spre folos, spre mângâiere şi mântuire.

Cercetează-ne, preabună, pre noi robii tăi, cu darul tău, şi dă celor neputincioşi tămăduire şi sănătate desăvârşită, linişte celor înviforaţi, celor robiţi slobozire, şi mângâie pe toţi cei ce pătimesc în felurite chipuri.

Izbăveşte, Atotmilostivă Stăpână, toate oraşele, satele și ţara aceasta, de cutremur, de vătămare, de potop, de foc, de sabie şi de alte pedepse vremelnice şi veşnice, şi de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, întorcând mânia lui Dumnezeu prin mijlocirea ta cea de Maică.

Şi slobozeşte pre robii tăi (numele) şi mă slobozeşte pre mine robul tău (numele) de toată boala sufletească, de năvălirea patimilor şi de căderea în păcat, ca fără împiedicare întru dreapta credinţă trăind veacul acesta, să ne învrednicim şi în cel viitor de bunătăţile cele veşnice, cu harul şi cu iubirea de oameni a Fiului şi Dumnezeului Tău, Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, dimpreună cu Cel fără de început al Său Părinte şi cu Prea Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

***

O nouă minune a Maicii Domnului. O fetiță de 8 ani a început să vorbească în fața icoanei Maicii Domnului „Grabnic ascultătoarea”, adusă de la Mănăstirea Dochiariu în nordul Greciei

In fiecare an pe 6 septembrie, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, numită „Grabnic ascultătoarea(Gorgoepikoos), este adusă din Muntele Athos pentru o săptămână, la mănăstirea Sochos din nordul Greciei. Astfel, cei care nu pot merge la Mănăstirea athonită Dochiariu, unde se află icoana, în special femeile și copiii, au posibilitatea să se închine în fața ei.

Mii de oameni din Grecia și Cipru vin la mănăstire pentru a se închina icoanei Maicii Domnului și să primească binecuvântarea starețului mănăstirii Dochiariu, Părintele Grigorie. Anul acesta [2017 n.n.], după cum a dat mărturie monahia Tecla, din mănăstirea Sochos, o femeie din Larissa a venit cu fiica ei de opt ani. Ea a povestit cu lacrimi că fetița ei era mută și că nădăjduia că, cu ajutorul Maicii Domnului, va primi darul cuvântării.

Am citit despre minunea care s-a întâmplat cu un tânăr de 18 ani, venit din regiunea Skoplje, în decembrie anul trecut [2016 n.n.]. El a vorbit pentru prima oară în fața icoanei Maicii Domnului și doream să-i cer și eu Măicuței să-mi vindece copilul.

Într-adevăr, acest tânăr din Skopje putea scoate doar câteva sunete neinteligibile și când a intrat în Mănăstirea Dochiaru și s-a aflat lângă icoana miraculoasă, a strigat dintr-o dată în limba lui maternă, „Măicuță Maria, dă-mi sănătate!

Călugărițele au sfătuit-o pe femeie să meargă cu fetița în fața icoanei făcătoare de minuni, să îngenuncheze și să o roage cu credință să-i vindece copilul. Acesta era ceva firesc pentru călugărițele care au văzut că s-au întâmplat atât de multe minuni în mănăstire. Mai mult decât atât, starețul mănăstirii Dochiariu, care este, de asemenea, părintele duhovnic la mănăstirea de maici din Sochos, spune în mod tipic celor care vin și îi povestesc problemele lor, după ce îi binecuvântează cu semnul crucii:

Du-te la icoana Maicii Domnului și spune-i problema ta la ureche“.

E atât de simplu. Când mama și fetița s-au dus să se închine icoanei făcătoare de minuni în biserică, micuța s-a uitat la Maica Domnului și a strigat pentru prima dată numele ei: Rafaela. Toți cei care erau acolo au rămas uimiți și mama a izbucnit în lacrimi.

A doua zi, mama și fetița s-au reîntors la mănăstire. Cea mică a mers la monahia Tecla și i-a spus neîncetat numele ei. Întrebată, maica Tecla, dacă fata nu a spus decât asta, a răspuns că nu a vorbit niciodată până acum și nu se poate exprima încă. Mama fetiței însă va trimite un document scris egumenului mănăstirii Dochiariu în care va descrie minunea petrecută.

Sursa: Traducere ROF după Orthodoxie.com, Une fillette muette âgée de huit ans commence à parler devant l’icône miraculeuse de la Mère de Dieu dite « Celle qui exauce rapidement » à Sochos, en Grèce du Nord

***

Pemptousia (2015):

Icoana Maicii Domnului Grabnic-ascultătoare de la Dohiariu, la Biserica Sf. Grigorie Palama

Vineri, 13 noiembrie 2015, în ajunul praznicului Sfântului Grigorie Palama, la ora Vecerniei (la Litie) se va primi și se va așeza pentru totdeauna în biserica Sf. Grigorie Palama din Universitatea Politehnică Icoana Maicii Domnului Grabnic-ascultătoare, copie în mărime naturală executată de părinții mânăstirii după Icoana făcătoare de minuni Grabnic-ascultătoare (Gorgoypikoos) de la Sfânta Mănăstire Dohiariu din Sfântul Munte Athos.

Icoana a fost pictată în frescă în anul 1563 și se află într-un mic paraclis pe dreapta culoarului dintre biserică și trapeză. În vremea aceea, cu banii voievodului Moldovei, Ioan Alexandru Lăpușneanu se reconstruia biserica mare a Mânăstirii care fusese dărâmat la cutremurul din 1554. În 1646, Maica Domnului se descoperă trapezarului mânăstirii în chip minunat cu numele de Grabnic-ascultătoare. De atunci este cunoscută cu acest nume în tot spațiul ortodox. Modelul ei s-a răspândit mult. Este între cele mai cunoscute icoane ale Maici Domnului din Sfântul Munte. Părinții socotesc că este a doua, după Portaitissa de la Mânăstirea Iviron.

Cuviosul Nicodim Aghioritul alcătuiește (în sec. al XVIII-lea) Paraclisul acestei Icoane, care se cântă până astăzi cu mult folos duhovnicesc și se va cânta pentru prima dată și în limba română cu prilejul primirii și așezării Icoanei în biserica Sf. Grigorie Palama.

Este cunoscută mai ales pentru ajutorul celor care din diferite pricini nu zămislesc și nu nasc copii. În Sinaxarul său, Cuviosul Nicodim scrie, între altele, despre această Icoană:

Cu adevărat Grabnic-ascultătoare s-a arătat prin faptele sale această minunată Icoană, grabnic și de îndată ascultând pe cei care aleargă la ea cu evlavie și credință. A lucrat și lucrează prea multe minuni nu numai în Muntele Athonului și către monahii care se nevoiesc în Munte, ci și în afara acestuia, în orașe și sate și către creștinii care locuiesc în ele. …  Adică, în aceste locuri și regiuni a vindecat și vindecă diferite boli: pe cei ce nu au copii îi face cu copii, pe femeile care nu zămislesc le arată născătoare de mulți copii, pe cei care fură lucruri străine îi dă pe față, pe cei care sunt luați prizonieri de tâlhari îi izbăvește, pe cei ce suferă de dureri de cap și de surzenie îi face sănătoși, pe cei prinși la munci chinuitoare îi scapă de ele, pe paralitici îi ridică, alungă lăcustele, dă vedere orbilor și pe cei care sunt în primejdie de boli aducătoare de moarte îi scoală și îi face sănătoși. Toate aceste minuni se află scrise în această Mănăstire a Dohiariului, cu toate împrejurările lor.

***

PARACLISUL ICOANEI MAICII DOMNULUI GRABNIC-ASCULTĂTOAREA

alcatuit de Cuviosul Nicodim Aghioritul si tradus de Sabin Preda:

(fragment)

Acest paraclis se cântă sau se citeşte la întristarea sufletului şi la vreme de nevoie şi necaz.

De eşti preot, te pregăteşti după rânduială şi faci începutul obişnuit, zicând:

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor!

Iar de eşti diacon, monah sau mirean, aprinzi candelă şi lumânare la locul de închinare din chilia sau casa ta, apoi aprinzi tămâie şi tămâiezi icoana sau icoanele, de sunt mai multe, chilia sau camera în care te afli şi, dacă se poate, toată casa. După ce ai tămâiat, stai un timp în faţa icoanei în tăcere, până se liniştesc toate simţurile tale, încercând să te aduni înlăuntrul tău şi să te depărtezi de toate grijile sau gândurile care te risipesc. Apoi, faci semnul Sfintei Cruci de trei ori, cu închinăciuni, adică plecându-te cu mâna dreaptă până atingi pământul, şi zici acest început:

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!

Apoi, numaidecât, rugăciunile începătoare:

[…]

Apoi:

Doamne miluieşte! (de 12 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Veniţi să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu! (cu închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, împăratul nostru Dumnezeu! (cu închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la însuşi Hristos, împăratul şi Dumnezeul nostru! (cu închinăciune)

Psalmul 142

Apoi:

Dumnezeu este Domnul şi S’a arătat nouă; bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului.

întâia dată fără stih; apoi de 3 ori cu stihurile:

Stihul: Mărturisiţi-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui.

Dumnezeu este Domnul şi S’a arătat nouă; bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului.

Stihul: Toate neamurile m’au înconjurat, şi în numele Domnului i-am înfrânt pe ei.

Dumnezeu este Domnul şi S’a arătat nouă; bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului.

Stihul: De la Domnul s’a făcut aceasta, şi este minunat întru ochii noştri.

Dumnezeu este Domnul şi S’a arătat nouă; bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului.

şi troparele acestea. Glasul al 4-lea. Cel ce pe Cruce Te-ai suit.

Către Născătoarea de Dumnezeu acum cu osârdie să alergăm noi, păcătoşii şi smeriţii, şi să cădem cu pocăinţă, dintru adâncul sufletului strigând: Stăpână, ajută-ne, milostivindu-te spre noi; grăbeşte că pierim de mulţimea păcatelor; nu întoarce pe robii tăi deşerţi, că pe tine singură nădejde te-am câştigat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

La chipul Maicii Dumnezeului nostru să alergăm cei în primejdii şi’n scârbe, şi din adâncuri, fraţilor, aşa să’i strigăm: Degrabă auzi-ne rugăciunea, Fecioară, cum îţi e şi numele Grabnic-Ascultătoare, că apărare tare te avem şi la nevoie scăpare preagrabnică. [Acest tropar a fost tradus cu acrivia podobiei de părintele diacon Constantin Cornel Coman].

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Nu vom tăcea, de-Dumnezeu-Născătoare, de a grăi noi stăpâniile tale; că pentru noi de n’ai fi stat solind la Hristos, cine ne-ar fi izbăvit dintr’atâtea primejdii?; sau cine ne-ar fi păzit nerobiţi pân’acuma?; nu vom lipsi, dar, de a te ruga, că mântui pururi, Stăpână, pe robii tăi.

Psalmul 50

*

Apoi CANONUL:

Peasna I. Glasul al 8-lea. Apa trecând’o.

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Slăvită mulţimea minunilor si-a milelor tale încercând a le lăuda, Grabnic-Ascultătoare Stăpână, ţie din suflet mă rog, dăruieşte-mi har.

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Cine de lucrarea chipului tău nu se minunează? Că de trei ori monahului grăitu-i-ai dintr’însul şi Grabnic-Ascultătoare, Fecioară, numitu-te-ai.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Marea ta minune cum voi putea s-o vestesc, Stăpână? Că pe monahul cel nemonah întâi l-ai lovit cu nevederea, apoi vedere i-ai dat cu puterea ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te a Dohiariului sfântă mănăstire, că pe Doamna zidirilor acoperământ o ai şi pază, cum însăşi Ea lămurit s-a făgăduit.

iar în paraclisul Sfântului Grigorie Palama din Universitatea Politehnică zicem aşa:

Bucură-te a Politehnicii biserică sfântă, că pe Doamna zidirilor acoperământ o ai şi pază, Icoana ei minunata primindu-o.

Peasna a III-a. Cel ce bolta cerească.

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Roditori arătat-ai, Maică, pe cei fără prunci, toată sterpiciunea, Fecioară, degrab dezlegându-o şi întristarea gonind, Grabnic-Ascultătoare. Cine, dar, măririle nu ti le va vesti?

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Toată lumea vesteşte ale Icoanei tale minuni, Grabnic-Ascultătoare Fecioară, la Apus şi la Răsărit; că tu fântână te-arăti, izvorâtoare de haruri, celor ce cu dragoste cheamă numele tău.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

De la mâna femeii celei cucernice s-a gonit boala cea cumplită, Fecioară, cu cercetarea ta; ci, izbăvindu-se din durere aceea, mulţumire a adus degrab, bucurându-se.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Chipul tău, Preacurată, s-a arătat prea’nfrumuseţat, strălucind mai mult decât raza cea curată a soarelui; Cine să poată, dar, să te cânte pe tine de care şi îngerii de frică se-acoperă?

şi aceste două tropare

Ascultă, Fecioară pururea Grabnic-Ascultătoare, Stăpână a tuturor, rugăciunea robilor tăi şi scapă-ne din primejdia de tot felul.

Norii puţinăţii-de-suflet, Maică Fecioară, goneşte’mi cu harul tău şi bucurie dă mie celui ce’ţi cânt, al Bucuriei vasule preacurate.

[…]

Apoi sedealna. Glas 2. Fierbinte soleşti.

Cu mare război acum înconjurându-ne vrăjmaşii văzuţi, Stăpână, şi cei nevăzuţi, îţi strigăm cu dragoste: Sfărâmă armele lor cu puterea ta, Grabnic-Ascultătoare, dăruind celor ce’ţi cântă viaţă paşnică.

Peasna a IV-a. Auzit-am, Doamne.

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Până la margini vestitu-s’a cu-har-dăruită sfântă Icoana ta şi pe limba tuturora stă numele Grabnic-Ascultătoarei Maici.

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Arătându-ti minunile si’n vis şi aievea, Maică a Domnului, săvârşeşti în lume pururea lucruri preaslăvite cu puterea ta.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cine, Maică, în strâmtorări chematu-ţi-a numele cel preaminunat şi să nu’l fi auzit degrab, arătându-te Grabnic-Ascultătoare lui?

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Fericită făcutu-te-ai, sfântă mânăstire a Dohiariului, cu al Grabnicei-Ascultătoare Maici chip dumnezeiesc îmbogăţindu-te.

iar în biserica Sfântului Grigorie Palama din Universitatea Politehnică zicem aşa:

Fericită făcutu-te-ai, biserică sfântă a Politehnicii, cu al Grabnicei-Ascultătoare Maici chip dumnezeiesc îmbogăţindu-te.

Peasna a V- a. Luminează-ne pe noi.

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Cum, dar, voi privi eu, nevrednicul, la chipul tău cel preacurat, Născătoare-de-Dumnezeu, Grabnic-Ascultătoare, ochii avându’i preaîntinaţi?

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Mare şi uscat, împărăteasă a zidirilor, vestesc minunile chipului tău slăvit, că amândouă desfătatu-s’au de harul tău.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Furul l-ai vădit, ce-a răpit banii aproapelui, împărăteasă şi Maică a Domnului, şi cu dreptate înapoi i-ai dat aceluia.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Chipul tău curat zugrăvit întru Icoana ta ca lumina’i străluceşte pe cei ce’l văd şi i se’nchină, sărutându’l cu evlavie.

Peasna a VI-la. Rugăciunea voi vărsa.

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Cu dragoste slugii arătându-te, ca o maică l-ai chemat către tine, până ce, Maică-Fecioară, scăpat-a nevătămat din prinsoarea tâlharilor; ci şi noi, dară, robii tăi, să te-aflăm maică plină de dragoste.

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Nu avem, Preacurată, robii tăi, altă scăpare afară de tine; pentru aceasta strigăm cu credinţă: Scapă, Fecioară, din toată primejdia preasfântă mănăstirea ta şi pe cei care vin cu evlavie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Scăpatu-l-ai pe acela ce’n valuri a chemat preacuratul tău nume; ci şi pe noi de înecul, Fecioară, cel sufletesc şi trupesc mântuieşte-ne şi la limanul cel senin al mântuirii, cu harul tău, scoate-ne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pe tine mântuire te are şi scăpare’n primejdie lumea; pentru aceasta la icoana ta sfântă de pretutindeni aleargă toţi oamenii; şi toţi te află în nevoi mângâiere, Stăpână, şi pavăză.

şi aceste două tropare

Ascultă, Fecioară pururea Grabnic-Ascultătoare, Stăpână a tuturor, rugăciunea robilor tăi şi scapă-ne din primejdia de tot felul.

Norii puţinăţii-de-suflet, Maică Fecioară, goneşte’mi cu harul tău şi bucurie dă mie celui ce’ţi cânt, al Bucuriei vasule preacurate.

[…]

Apoi condacul. Glas 2. Păzitoarea creştinilor.

Cumplit tulburaţi de viforul ispitelor şi rău potopiţi de’nălţările patimii pe marea cea amară a vieţii pământeşti, către Icoana ta acum cu credinţă alergăm ca la un liman prealiniştit; Mâna spre noi întinde’ţi, ca Fiul tău către Petru, şi din tot valul preacumplit, Fecioară, pe toţi izbăvește-ne.

şi numaidecât Prochimenul. Glasul 4.

Pomeni-voi numele tău întru tot neamul şi neamul.

Stih: Ascultă, fiică, şi vezi, şi pleacă urechea ta, şi uită poporul tău şi casa părintelui tău, şi va pofti împăratul frumuseţea ta.

[…]

(din: MAICA DOMNULUI GRABNIC-ASCULTĂTOAREA, Editura Bizantină, 2017)

***

Extras din predica Pr. Ciprian Negreanu (Cluj-Napoca) la Sfanta Liturghie de Acoperamantul Maicii Domnului (2010):

[…]

Şi în noaptea aceea au stat cu toţii în picioare şi au cântat şi s-au rugat – acatist înseamnă rugăciune in picioareşi de atunci, ca un obicei de mare bucurie, s-a obişnuit ca vineri noaptea să fie zi de prăznuire şi de aducere-aminte a acelei minuni şi, mai ales, de prăznuire şi de cinstire a Maicii Domnului ca ocrotitoare a fiecăruia şi a Cetăţii în mod special, şi în fiecare noapte de vineri, timp de 800 de ani după aceea, au venit împăratul cu patriarhul la Vlaherne. Biserica din Vlaherne a fost cuprinsă între zidurile cetăţii, nu putea să fie lăsată în afară, şî veneau împăratul cu toţi cei de la curte și cu tot poporul vineri noaptea.

ACOPERAMANTUL-MAICII-DOMNULUI1Iar, mai târziu, peste 350 de ani, într-o asemenea vineri seara, au venit Sfântul Andrei cel nebun pentru Hristos şi Epifanie, ucenicul lui, viitorul patriarh al Constantinopolului, și, în timp ce stăteau acolo cu împăratul şi cu toată lumea şi ascultau privegherea şi slujba de toată noaptea, cei doi au avut vedenia în care au văzut-o pe Maica Domnului intrând, ca o împărăteasă cu o suită mult mai solemnă, împreună cu Sfântul Ioan Evanghelistul şi Sfântul Ioan Botezătorul şi ceilalţi mulţi, mulţi împrejurul ei.Iar ea s-a dus în mijlocul bisericii şi s-a aşezat în mijlocul bisericii şi a început să plângă cu lacrimi amare şi, după ce s-a rugat Fiului ei şi a cerut ajutor pentru tot poporul care strigă numele lui Dumnezeu și al ei, acel Acoperământ de pe ea, care, de fapt, era ţinut în faţa icoanei, acea icoană la care se ruga împăratul şi care fusese scoasă şi care i-a izbăvit pe bizantini pe câmpul de luptă, în faţa acelei icoane erau Acoperământul Maicii Domnului, Brâul Maicii Domnului, care s-au ţinut în Vlaherne sute de ani, aproape o mie de ani; iar acel Acoperământ de pe ea, ea l-a ridicat și l-a aşezat ca şi cum ar fi acoperit tot poporul cu dragostea ei, cu lacrimile ei, cu rugăciunea ei pentru popor.

Şi acestea le-au văzut Sfântul Andrei cel nebun pentru Hristos și Epifanie într-o asemenea noapte de vineri spre sâmbătă, când se stătea toată noaptea la priveghere. De atunci, din noaptea aceea a biruinţei bizantinilor, s-a întâmplat o minune care a ţinut sute și sute de ani. Şi spun mulţi martori, nu numai dintre greci, ci şi dintre venețieni, dintre genovezi, dintre pelerinii ruşi, dintre pelerinii germani care au trecut spre Ierusalim prin Constantinopol şi nimeni nu evita Constantinopolul, toţi treceau pe acolo, pentru că era marea cetate care cuprindea atâtea locuri sfinte.Iar, dacă treceai prin Constantinopol, nu se putea să nu rămâi până vineri seara, când se făcea marea rugăciune către Maica lui Dumnezeu.

Această icoană a Acoperământului era acoperită complet toată săptămâna cu o perdea şi, în timpul privegherii de vineri noaptea, când socotea Maica Domnului, ori în timpul utreniei, ori mai târziu, ori mai devreme, uneori târziu, după ce se termina rugăciunea, ei continuau cu alte rugăciuni, şi atunci abia se descoperea singură şi rămânea aşa până după slujba de duminică, când se reacoperea singură. Şi asta s-a întâmplat vineri de vineri, sute și sute de ani. De aceea şi veneau împăraţii, nu uitau tradiţia, aşa cum acum ne miră și ne minunăm. Si cine n-ar vrea să vadă lumina care se coboară la Ierusalim în fiecare zi de Înviere? Aşa era atunci vineri de vineri, nu o dată pe an! Au fost multe dăţi când, pentru păcatele împăraţilor sau ale poporului, în anumite zile de vineri sau săptămâni la rând, Maica Domnului nu s-a descoperit, ca un fel de mâhnire a Maicii Domnului pentru păcate, pentru depărtarea de Dumnezeu. Sau, dacă împăratul săvârşise păcate mari, lucruri care nu se cuveneau, icoana Maicii Domnului se descoperea numai când ieşea împăratul afară; au fost multe, nenumărate întâmplări legate de aceasta, însă lucrurile s-au uitat, deşi mărturiile sunt nenumărate şi scrise.

[…] – INTEGRAL LA: ACOPERAMANTUL MAICII DOMNULUI. Predica audio despre istoricul sarbatorii, MINUNILE, MIJLOCIRILE si LACRIMILE bunei noastre Maicute din cer

***

Mănăstirea Pângărați: Priveghere în cinstea icoanei Maicii Domnului Grabnic – Ascultătoarea (nov. 2020):

*

Slujba de priveghere oficiată de Preasfințitul Damaschin la Biserica “Sfântul Sava” din Iași în cinstea ACOPERĂMÂNTULUI MAICII DOMNULUI:

Răspunsurile la strană sunt date de corurile Mânăstirii Hamatoura (Kousba, Liban), Corul Academic “Byzantion” (Iași) și călugării din mănăstirea Nea Skiti (Sfântul Munte, Grecia).

(vineri spre sambata, 29-30 septembrie 2017):

***

IBMF 2018 – Slujba Privegherii în cinstea Acoperământului Maicii Domnului, Catedrala Mitropolitană din Iași – 28 septembrie 2018:

Răspunsuri la strană: Corul Mănăstirii Hamatoura (Kousba, Liban), Ioannis Chasanidis (Salonic, Grecia), Corul academic „Byzantion” (Iași, România)

*

Slujba Vecerniei de Acoperamantul Maicii Domnului la Catedrala Patriarhala din Bucuresti – 30 septembrie 2021:

***

Priveghere la Acoperământul Maicii Domnului, Mănăstirea Putna, 30 sept. 2021:

Slujba Privegherii la Sărbătoarea Sfântului Acoperământ și Paraclisul Sfântului Mare Mc. Ioan cel Nou, joi, 30 Septembrie 2021:

Transmisiune de la Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou – Catedrala Arhiepiscopală din Suceava:

Legaturi:


Categorii

Acoperamantul Maicii Domnului, Maica Domnului, Minuni si convertiri, Muzica, VIDEO

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

3 Commentarii la “RUGACIUNI LA MAICA DOMNULUI GRABNIC-ASCULTATOAREA. Paraclisul icoanei facatoare-de-minuni de la Manastirea Dochiariu, care vindeca de mutenie/ SLUJBE – PRIVEGHERI, VECERNII IN CINSTEA ACOPERAMANTULUI MAICII DOMNULUI si a ICOANEI MAICII DOMNULUI (video)

  1. Pingback: LA MUTAREA LA DOMNUL A UNUI PRIETEN AL SFINTILOR, NEBUN PENTRU HRISTOS si “ucenic al marilor nevoitori”, GHERON GRIGORIE, staretul manastirii Dochiariu din Sfantul Munte (si VIDEO) | Cuvântul Ortodox
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate

Carti recomandate