PARINTELE JUSTIN PARVU IN ATITUDINI, NR.4: “Suntem printre ultimii supravietuitori ai Ortodoxiei”

22-01-2009 Sublinieri

“Acum nu mai avem justificare că suntem în vreme de prigoană, forţaţi de împrejurări, acum de bună-voie ne vindem ortodoxia ecumenismului”.

070-parintele-iustin-parvu-manastirea-petru-voda

Cine ţine ortodoxia românească?

Extras din interviul cu Părintele Justin Pârvu, realizat de monahia Fotini
23 decembrie, 2008

“(…) Experimentele anti-crestine din Romania

– Nu vedeţi că acum fac experimente pe noi cu vaccinul Gardasil…, despre care se spune că ar avea drept efect sterilizarea…

Experienţele care se fac pe noi, încât au ajuns să ucidă şi tineretul şi copiii aceştia, sunt asemenea experimentelor iudaice făcute pe poporul evreu. Nu vedeţi cu câtă ură s-au pornit asupra pruncilor noştri? Întocmai ca la Naşterea Mântuitorului când iudeii căutau să-L ucidă pe Hristos şi au omorât atâţia prunci nevinovaţi; îl luau de la pieptul mamei lor, îl treceau pe sub sabie fără pic de milă, şi asta numai pentru ura şi mânia lor împotriva lui Hristos. Astăzi asistăm la acelaşi fenomen. Distrug viţa română din pântece, să nu cumva să se mai perpetueze ortodoxia în lume. Este aceeaşi metodă dar sub altă formă, cu aceeaşi ură, aceeaşi răutate, sălbăticie şi până azi. Aici se vede cât îi doare sufletul pe cei din guvernul României, că în loc să ofere copiilor din şcolile noastre altfel de bunuri, cărţi, ajutoare materiale, îmbunătăţirea şcolilor, să se ocupe de formarea lor culturală care să fie cât mai aproape de adevărul istoric şi de tradiţia poporului nostru creştin – aşa ca să le dea o mângâiere şi materială şi spirituală – ei îi omoară. Dacă ei nu au avut acest interes până acum, s-au trezit deodată acum mari protectori ai copiilor – că pe de o parte ei apar ca nişte îngeri, dar pe de altă parte sunt nişte demoni împieliţaţi. De ce n-ar veni sub o formă umană în ajutorarea familiilor care au câte 5-6 copii, care suferă în mizerie şi multe lipsuri, că ni s-a dus buhul în toată lumea? Dacă ar face acest lucru, într-adevăr ai crede că urmăresc ceva bun.

– Păi cum să ajute familiile cu copii dacă ei vor să decimeze populaţia?

– Întotdeauna aşa a şi fost, din vremea partidului comunist. Cum se recrutau membrii de partid, de pildă? Într-o şedinţă se discuta despre unele elemente care ar fi foarte potrivite de recrutat în partid, dar dacă erau cumva creştini care merg la biserică… „Cutare membru de partid este bun, dar nu vezi că merge la biserică, îşi botează copiii, îşi cunună feciorii?” – şi nu-l mai puteau înscrie în partid. Pe de altă parte, noaptea, de pe la ora unu, îşi cununau copiii lor în mănăstirea Bistriţa, în paraclisul Sf. Ioan de la Suceava, membrii de partid, şi nu membrii oarecare, erau oameni de elită ai partidului, cu mare răspundere. Se făceau şi cununii, se făceau şi botezuri. Mi-aduc aminte, veneau, erau anumite zile frumoase aşa pe care le sărbătoreau ei şi aveau icoane acasă, sechestrate de la diferite mănăstiri, biserici, muzee, veneau cu nişte cadouri de rămâneai uimit de câte o icoană veche de vreo 5-600 de ani. Printre camerele securităţii era şi un depozit pentru icoane şi obiecte de cult de mare valoare luate de prin mănăstiri.

– Şi ce s-a întâmplat cu aceste obiecte? Au mai fost recuperate?

– Nu, nici vorbă, s-a făcut comerţ cu ele peste hotare. Mi-aduc aminte, într-una din zile, i-au adus unui stareţ de la o mănăstire, cea mai veche şi frumoasă icoană luată de la mănăstirea Putna şi dată acestui stareţ, care era omul de petreceri şi de mese şi omul lor. Ei, securiştii, preferau să se adăpostească şi să se distreze aici, la mănăstiri, unde era totul gratuit şi călugării obişnuiţi cu „duhul ascultării”. În sărbătorile Crăciunului, în mănăstiri, se tăiau câte doi-trei porci, doi mergeau la securitate, şi unul care rămânea pentru zilele în care veneau ei la mănăstire, cu tot cu familii.

 

Daca sunt nesocotite canoanele Sfinţilor Părinţi, Biserica oficială va fi prăbuşirea noastră

– Părinte, credeţi că Biserica ar trebui să recunoască colaborarea cu comunismul? Ţine de datoria lor morală sau mai multă sminteală s-ar face?

Dar la câtă sminteală au făcut ei până acum, ce-ar mai fi una în plus? La ora actuală este o situaţie cum nu se poate mai degradantă în rândul oamenilor Bisericii. Nu suntem noi în măsură să-i discredităm, dar n-au ştiut decât să se măgulească pe lângă acest regim, condamnat de întreaga umanitate de azi. Şi, pe de altă parte, s-au folosit de popor ca să-i atragă de partea regimului – pentru că intenţia lor era să-i vadă poporul pe capii Bisericii alături de capii comunişti, şi aşa îşi câştigau credibilitatea. Dar toate acestea nu erau decât de faţada lumii.

Dar pe de altă parte unde se pomenea oră de religie în şcoală? Unde să pomeneşti un elev să meargă la biserică, când directorii şcolii stăteau la poarta bisericii să vadă cine intră sau iese din biserică? Asta era de fapt realitatea. Unde erau icoanele în şcoli? Unde erau cărţile de cult bisericesc, că abia găseai o psaltire şi un ceaslov? Mai interesant este că imediat înainte de revoluţie, securistul venea de la Bucureşti şi aducea ceasloave şi psaltiri pe la mănăstiri în ţară. Pe securist nu-l întreba nimeni ce duci acolo? Dar totuşi s-a menţinut practica aceasta ortodoxă în interiorul poporului nostru, nu s-a pierdut. De bine, de rău, copiii nu au rămas nebotezaţi, soţii nu au rămas necununaţi. Dar acum Dumnezeu ştie cât şi în ce măsură e valabilă toată lucrarea aceasta a noastră, ca să stai la o cununie sau la un botez după aceea să stai la o şedinţă bolşevică de partid, să scoţi din guşă ce-ai mai auzit, ce-ai mai văzut, ce se mai spune, ce se mai crede. E greu să spui o predică frumoasă, elegantă, cu atâta patos şi zel, de parcă ies porumbeii din gura predicatorului, iar după aceea s-o amesteci cu apa tulbure a comunismului. E o defăimare a harului lui Dumnezeu.

Dar Dumnezeu cred că a trecut cu vederea greşelile noastre şi a lucrat în neamul acesta, pentru credinţa poporului şi martiriul mucenicilor noştri din închisori şi de prin munţi. Nu ierarhii şi preoţii au ţinut ortodoxia românească, ci mucenicii din închisori şi mamele creştine care şi-au crescut copiii în duhul acesta al adevărului ortodox. Ce se citeşte în Vieţile Sfinţilor, despre mamele, părinţii, care-şi cresc copiii în duhul Evangheliei – astăzi le trăim practic în viaţa de familie a neamului nostru şi ne dăm seama cât de apropiaţi suntem faţă de aceste adevăruri pe care Sfinţii Părinţi ni le-au lăsat nouă ca nişte faruri de lumină spre viitorul neamului nostru.

Ei vor să distrugă copiii noştri, tineretul, să distrugă lumea din rădăcinile ei. Iată, de pildă, mizeria şi criza financiară – mamele n-ar trebui să-şi lase copiii să se ducă de la 16-17 ani prin ţările occidentale să câştige o bucată de pâine, să se ducă să-şi piardă identitatea lor de ortodocşi şi de români. Că vin unii şi-mi spun că nu mai ştiu nimic de copiii lor de vreo 3-4 ani. Chiar astăzi a venit o familie şi plângea cu lacrimi fierbinţi că nu ştie nimic de 7 ani de copilul lor plecat de acasă. Şi, iată, asta este urgia, crima şi pacostea asta venită peste noi – răutatea acestor oameni care oprimă creştinismul de 2000 de ani. Ne confruntăm cu aceeaşi primejdie iudaică, ca de acum 2000 de ani şi până în prezent. Şi cred că în prezent este mai activă ca oricând. De acum înainte nu ştiu încotro mai mergem, pentru că acum nu mai avem justificare că suntem în vreme de prigoană, forţaţi de împrejurări, acum de bună-voie ne vindem ortodoxia ecumenismului.

– Păi, nu vedeţi că ei nu au fost în stare să-şi ţină promisiunile făcute la sinodul din iulie, prin care s-a stabilit să nu se mai facă ierurgii cu eterodocşii…

Dacă Biserica noastră Ortodoxă îşi va lepăda credinţa strămoşească şi va nesocoti canoanele Sfinţilor Părinţi, atunci, cu durere o spun, Biserica oficială va fi prăbuşirea noastră…

– Am tot auzit în ultima vreme ierarhi spunând că tainele catolicilor ar fi valide sau că oricine este botezat în numele Sfintei Treimi, indiferent de confesiune, se mântuieşte, adică botezul catolicilor ar fi valid.

– Eu aşa cred în botezul lor, dacă au renunţat la primatul papal şi la infailibilitate, dar atâta vreme cât la ei papa este Hristos, deci nu mai este Sfântă Treime şi ce valoare mai are botezul lor? Numai la noi e botez în numele Sfintei Treimi, la ei e botez în numele Papei, chiar dacă ei invocă în mod formal pe Sfânta Treime. Şi astfel creştinismul nostru a operat atât de frumos, dar asta numai prin sacrificiile şi jertfele mamelor. Sfintele mame.

– Cu prilejul acestor sărbători doriţi să transmiteţi ceva mamelor?…

– Mamele au fost şi rămân creştinele care au contribuit la realizarea sfinţilor, savanţilor, a oamenilor de creaţie. Ele sunt cele care au umplut bisericile, au umplut mănăstirile cu feciori, cu preoţi care slujesc neîncetat liturghia în bisericile şi mănăstirile noastre. Ele sunt cele care au ostenit zi şi noapte, la pieptul lor au ţinut copiii, acolo i-au întors cu ochii spre Maica Domnului în rugăciune, i-au îndumnezeit şi iau crescut în duhul acesta ortodox, aşa după cum şi creştinismul nostru se naşte astăzi în peştera Betleemului, în sfânta familie a Fecioarei Maria şi a dreptului Iosif. Ele, mamele, duc mai departe toată frumuseţea, în obiceiurile, colinzile, cântecele lor de doruri, de noapte şi de zi deasupra copilaşului, aşa ca să le cânte tradusă Evanghelia în doinele şi cântările poporului nostru. Mamele care au refuzat să vaccineze copiii, deşi nu au prea multe cunoştinţe medicale, dar prin experienţa lor practică şi bunul lor simţ, şi-au dau seama că tot ceea ce apare aşa deodată nu e lucru curat şi simt că nu e bun pentru copilul lor, pentru că au această experienţă frumoasă de zeci de ani şi se opun la tot ce apare aşa în afara lucrurilor normale cu toată puterea lor, să apere cu tărie sănătatea pruncilor lor, şi sănătatea trupească, şi sănătatea sufletească. Pentru că cine socoteşte să ia viaţa aceasta trupească prin ucidere, prin mizerie, prin lipsuri… sunt dispuşi să ia şi viaţa sufletească. Şi de aceea mamele au acest bun simţ şi intuiţie duhovnicească de a apăra cu toată puterea viaţa şi frumuseţea acestor tineri, lăsaţi de Dumnezeu ca să umple raiul cu ei. Pangarirea pamantului sacru.

– Cum vedeţi întoarcerea tinerilor români în ţară odată cu criza aceasta financiară care a cuprins toată lumea?

Poporul român poartă azi nişte asemănări cu istoria poporului evreu. Poporul evreu a fost în robia egipteană, a fost în robia babiloniană, a fost în toate greutăţile şi conflictele pentru că este singurul popor din istorie care mereu a arătat o nemulţumire până în zilele noastre. Au cerut la început să li se dea conducători – li s-au dat bătrâni să-i sfătuie. Au cerut după aceea judecători – bătrânii nu sunt buni – le-a dat Dumnezeu judecători. N-au fost buni nici judecătorii – au cerut să aibă prooroci. Le-a dat Dumnezeu prooroci – n-au fost buni nici proorocii. Apoi au cerut să aibă regi. Le-a dat Dumnezeu regi şi împăraţi – dar n-au fost buni nici împăraţii. Au cerut de la Dumnezeu să continue în istorie să stăpânească lumea. Iată că Dumnezeu le-a dat să stăpânească lumea, pentru că unde este un evreu, acolo este şi pofta de stăpânire, pentru că acesta a fost idealul şi în viaţa, şi în visele lor – să stăpânească. Pentru că ei mereu au fost şi sunt într-o nemulţumire continuă. Reluând ideea de mai înainte, tot ei au născut şi revoluţia franceză, ei au născut şi naţionalismul şi ideea de naţiune. Dar pe de altă parte tot ei au născocit şi lupta între naţiuni şi deznaţionalizarea. „Trebuie să le desfiinţăm, trebuie să venim cu revoluţia franceză să spunem omului despre egalitate, fraternitate şi libertate”, aceste principii care nu sunt decât utopie. Sigur că nu se poate vorbi de egalitate, pentru că una este tata, alta este mama, altul este feciorul mai mare. Că stea de stea se deosebeşte în strălucire… alta este slava lunii, alta este slava stelelor, alta este în sfârşit viaţa societăţii din lumea noastră. De aceea ei au venit şi au născocit comunismul, au născocit revoluţia din 1918 din Rusia, au născocit marxismul şi au măcinat creştinismul rusesc. Ortodoxia rusească a fost decimată de această concepţie iudaică, concepţie care vine şi până în zilele noastre.

Acum sigur că tânărului acesta al nostru, scos din rădăcinile fireşti ale credinţei, ale ortodoxiei, punându-i-se la dispoziţie farmecul acesta al televizorului, al calculatorului, aceste tehnici răufăcătoare pentru om, pe lângă binefacerile lor – sigur că a devenit un om răzvrătit, un om dezrădăcinat din ascultare, din dragoste faţă de familie, de părinţi. Iată acum, la 18 ani, copilul, aduce în casă pe iubita lui, mama îl primeşte şi de aici încep căsătoriile acestea dezastruoase, de probă. Trăiesc câte şase-şapte ani, zece ani aproape şi în cele din urmă, poate se iau, se căsătoresc cu mare greu. Şi fac şi ei cununia religioasă datorită presiunii părinteşti. Ce iese din aceşti doi tineri consumaţi, epuizaţi, după o trăire de viaţă de la 15-16 ani? Ce oameni pot să mai iasă din ei? Şi iată-ne, poporul nostru, un popor babilonian. Şi a venit Dumnezeu cu mânia Lui astăzi şi ne-a împrăştiat în toată lumea, ne-a împrăştiat în lumea întreagă şi am ajuns să nu mai trăim nici măcar într-o unitate, cum trăia poporul evreu, – ei erau oarecum într-o conservare permanentă; ei totuşi îşi păstrau identitatea lor religioasă şi naţională. La râul Babilonului, cântarea acesta pe care o avem noi în Biserică, şi plânge foarte frumos înstrăinarea noastră de patria pământească şi cerească. Cum să cântăm cântarea Domnului în pământ străin? De te voi uita Ierusalime, uitată să fie dreapta mea! Să se lipească limba mea de grumazul meu, de nu-mi voi aduce aminte de tine“. Ei bine, vedeţi dumneavoastră, acest tineret al nostru a uitat de tot – nu mai are Ierusalim, nu mai are biserică, nu mai are şcoală, nu mai are armată, nu mai are regi, nu mai are împăraţi, nu mai are cărturari, nu mai are învăţători, nu mai avem conducători… Toţi netrebnici ne-am făcut – şi atunci mânia lui Dumnezeu vedeţi cât este de mare! Iar aceste fenomene de acum în care străinii ne iau şi ne aruncă în graniţele noastre poate să fie şi o revenire, şi un început de pocăinţă de toate fărădelegile şi răutăţile pe care le-am făcut şi le facem şi acum.

Păi se vede şi de la distanţă planul acesta diabolic pe care îl fac asupra noastră. Unde s-a mai pomenit ca o ţară ortodoxă ca România să mărşăluiască pe străzile Bucureştiului, capitala noastră curată şi sănătoasă de altă dată, cu obiceiurile şi frumuseţea lui ortodoxă – să găzduiască acum aici toate blestemăţiile pământului, să transformăm pământul acesta de sfinţenii, de rai, în loc de pângărire şi de spurcăciune a fărădelegilor?! Şi faptul că acum vin copiii noştri de dincolo, îi sfătuiesc să vină mai cu grijă, mai cu atenţie, şi să dea cu adevărat cinste şi valoare acestui pământ sacru de unde ne tragem şi hrana noastră şi sănătatea noastră. De aceea socotesc că e o binefacere de la Dumnezeu ca să revenim aici, să ne putem lucra pământul cu mai puţini dolari sau euro şi să ne putem găsi aici în sărăcia noastră, aşa cum au lucrat şi strămoşii şi părinţii noştri de altădată, că nu s-au dus peste hotare să cerşească la unguri, să cerşească la germani, să cerşească în ţările galice existenţa lor. A stat aici, a muncit pământul, a creat doina lui Eminescu, aici a creat poezia lui Alecsandri, amintirile lui Creangă, suferinţa cântată în versuri de Radu Gyr, Nichifor Crainic şi toţi marii noştri oameni de cultură, toţi cântăreţi ai vieţii noastre creştine ortodoxe. De aici ar fi bine să reînnodăm firul acesta şi să reluăm mai departe viaţa în pregătirea noastră pentru veşnicie. Masoneria stă la pândă să vadă când se prăbuşeşte muntele acesta, bastionul Ortodoxiei – au răbdare. Se pare că suntem printre ultimii supravieţuitori ai Ortodoxiei”.

Din cuprinsul numarului 4 al revistei ATITUDINI:

 • … Semne bune anul are! – Editorial – Monahul Filotheu
 • Scrisoare catre credinciosii B.O.R. – Danion Vasile
 • Parintele Arsenie Boca in dosarele CNSAS
 • Inedit comentariu la Pateric – Parintele Arsenie Boca
 • Ce se mai aude de Tanacu? – Interviu cu pr. Justin Parvu
 • Radu Gyr sau despre gratuitatea eroismului – pr. Gheorghe Calciu
 • Atitudini ale laicatului ortodox roman
 • 2009 – Problema -reactie-solutie – M. Ecaterina Fermo
 • Nu ma voi lepada de tine, iubita Ortodoxie!
 • Sa avem curajul acesta, de a marturisi adevarul – Danion Vasile
 • Interviu cu parintele Teofan, duhovnicul manastirii Nera
 • Luptati pana la capat! – Apel al Parintelui Justin Parvu catre credinciosi
 • O proorocie a parintelui Paisie Aghioritul

Puteti comanda revista la glasul_monahilor@yahoo.com


Categorii

Biserica rastignita, Marturisirea Bisericii, Noua ordine mondiala/ Masonerie, Parintele Iustin Parvu, Portile Iadului

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Rânduială de rugăciune în Postul Paștilor

Comentarii

33 Commentarii la “PARINTELE JUSTIN PARVU IN ATITUDINI, NR.4: “Suntem printre ultimii supravietuitori ai Ortodoxiei”

<< Pagina 1 / 2 >> VEZI COMENTARII MAI NOI

 1. Ma bucur ca v-am descoperit si ca aveti forta sa luati atitudine si sa luptati pentru Ordodoxia noastra cea binecuvantata de Dumnezeu. Acum urmaresc in fiecare zi toate informatiile pe care le prezentati si astept sa vad o organizare si in lumea mireana pentru combaterea eficienta a acestor impuneri straine in privinta cipurilor blestemate. Sa luptam fratilor si sa strigam in gura mare impotriva acestor demersuri de pecetluire, care nu au inceput intamplator in tara noastra.

 2. si mie imi pare bine ca mai exista cineva care mai apara ortodoxia de invovatiile care sant acuma in lume, de aceea as vrea o parere de a voastra a celora care santeti in spatele acestui site si lucrati f frumos despre ceea ce sa petrecut in anul 1924 (schimbarea calendarului)pe care eu il socotesc cauza tuturor relelor si apropierea de catolici. Doamne ajuta!

 3. trebuiesa aratam la lume ADEVARUL! . Raul Iordan s-a intors inapoi de Boboteaza dupa calendarul iulian . Cum comentati?.rog sa seraspunda

 4. Pr Cleopa spunea ca nu este o chestie de credinta, ca nu ne rugam la calendar. Este doar o ajustare a calendarului facuta de noi si trebuie sa ne supunem daca biserica noastra a hotarit acest lucru.
  Pr Argatu facut post si rugaciune la Dumnezeu sa i se arate ce e mai bine de urmat. A primit raspunsul ca noul calendar trebuie urmat.

  @admin
  Multumim pentru interviul cu pr Iustin.
  Poate ar fi o idee de pus linkul catre petitia impotriva microcipurilor undeva mai la vedere pe site. Sunt persoane care se descurca mai greu cu calculatorul. De asemenea mai e o petitie impotriva inregistrarii si stocarii convorbirilor telefonice, email,etc:

  http://www.petitieonline.ro/petitie/petitie_impotriva_si_pentru_abolirea_legii_nr_298_2008_privind_retinerea_datelor_generate_sau_prelucrate_de_furnizorii_de_servicii_de_comunicatii_electronice_destinate_publicului_sau_de_retele_publice-p37662052.html

 5. @ Ovidiu si Mihai:

  Pai, minunea de la Iordan, pe stil vechi,nu pe nou, spune totul, nu? Asta nu inseamna insa ca stilistii au dreptate, fiindca s-au rupt de ierarhie, nu inseamna ca e o problema dogmatica, dar… a fost primul MARE compromis, a fost o mare greseala. De fapt primul pas spre apostazie, facut evident din ratiuni politice, adica masonice. Parintele Cleopa, din nefericire, aici a gresit, cum a gresit si in legatura cu interpretarea unilateral-alegorica a lui 666.

  http://www.cuvantul-ortodox.ro/2008/07/12/cred-ca-nu-este-deloc-bine-sa-ne-despartim-de-biserica-de-fiecare-data-cand-patriarhul-greseste-ci-fiecare-are-datoria-si-obligatia-de-a-protesta-si-de-a-lupta-dupa-puterile-sale-in-sanul-bisericii/
  http://www.cuvantul-ortodox.ro/2007/11/07/parintele-epifanie-combate-extremismele-stiliste-si-arata-cum-biserica-intotdeauna-a-lucrat-cu-iconomie-si-dreapta-socoteala/
  Rau, foarte rau ca s-a facut schimbarea calendarului. Dar de la acest punct pana la punctul de a vedea calendarele ca dogme de credinta si sa legam de ele validitatea Tainelor si dobandirea mantuirii distanta este abisala“.

  Vedeti si: http://rafaeludriste.blogspot.com/2009/01/cele-dou-calendare-dou-timpuri.html

 6. Nu cumva toate minunile se intampla dupa calendarul pe care il tine Biserica locala(si minunea de la Iordan).Intreb. Doamne ajuta

 7. mihai urmareste pe you tube emisiunea semne a lui rafael udriste,,o singura inviere,, si ai sa vezi acolo despre greseala inovatiei, emisiunea dateaza de pe 26 aprilie anul trecut
  cum putem sai numim stilisti?, oamenii acestia n-au schimbat nimika in ceea ce priveste credinta, in schimb miron cristea n-a tinut seama de g;lasul poporului in ceea ce priveste schimbarea calendarului,ce se intapla cu ecumenismul in ziua de azi?
  de unde se trage oare?
  cum putea papa sa-si atraga de partea sa ortodoxia?smintindul pe patriarhul meletie de atunci al constantinopolelui

 8. @ Ovidiu:

  N-au schimbat credinta, dar au iesit din Biserica, e o alta extrema. Gasesti argumentele la Fericitii Paisie si Epifanie. Citeste si hai sa ne oprim aici, ca oricum e off-topic.

 9. admin intra pr ortodox tv, si vezi pe parintele cleopa ,(VIATA IN PUSTIE)unde povesteste fara regrete cum au fost batuti crestinii ce n-au acceptat inovatia calendarului la boroaia in judetul suceava, pana in anul 1924 credinta afost buna , pe spatele calendarului iulian s-a copt o frumoasa istorie romaneasca de domnitori si vladicicare n-au indraznit macar o secunda, daramite 13 zile?cum poti sa reconciliezi pascalia iuliana cu calendarul gregorian?e ca si cum ai aveqa un caine de rasa buna sil incurci ca sa zic asa , cu o panarama de caine . intrebare? ce iese de aici? o corcitura. ca sa nu mai zic de sf ierarh calinic de la cernica , care a fost un mare aparator al ortodoxiei, atunci cand al i cuza a incercat pt prima data sa introduca cal gregorian?admin astea trebuie sa le stii
  stii tu ceva, dar iti lipseste esenta ,in timpul celor 7 sinoade ecumenice existau doar 4 patriarhii. nu ca acuma in fiecare tara cate o patriarhie

 10. eu is pe stil nou, dar imi dau seama de unde provine toate aceste rele din ziua de azi, asa cum bizantinii in timpul sf marcu al efesului,dupa ce s-a facut unirea cu catolicii, dupa 7 ani a cazut cetatea constantinopolelui, asa si in 1924 , incetu cu
  incetu s-a destramat romania mare, a venit si comunismul, si acuma demono-cratia
  cerceteaza admin contextul impunerii calendarului gregorian de catre masonerie, si urmareste pe you tube emisiunea lui rafae udriste, semne ,, o singura inviere,, se numeste documentarul,iata calea de la anul 1923 putem spune c-a intrat ecumenismul in ograda ortodoxiei. cauta si vei vedea

 11. ceea ce sf parinti de la sinodul 1 ecumenic de la niceea au calculat data pastelui dupa calendarul iulian, este sfant pentru tot deauna , norul de pe muntele taborului
  la schimbarea la fata, se intampla dupa calendarul iulian , aceste semne is graitoare, ca sa nu mai zic de sfanta lumina de la ierusalim, miron cristea a sarbatorit pastele in anul 1926 si 1929 o data cu catolicii si mai grav, inaintea pastelui iudaic, cerceteaza admin sf canoane si vei vedea ca am dreptate

 12. Oare parintele Iustin se refera la Muntele Athos ca la bastionul Ortodoxiei?

 13. admin ca sa intelegi viitorul trebuie sa intelegi trecutul,degeaba acuma ne batem cu pumnul in piept,ca au venit altii peste noi, ex UE, NATO, si ne impun cipuri si nu mai stiu eu ce prostii, oare nu trebuie sa mergem in trecut?nu trebuie sa stim cine o dezbinat ortodoxia?cine a fost in spatele asa zisei ,,indreptari a calendarului,,?si cui a folosit aceasta? Papa a incercat prin metode odioase(inchizitie,cruciade,etc)si acuma sub chipul:de ce sa ne mai certam, sa ne rugam impreuna ca ajunge la urechile Domnului samd, urmareste admin pe google ,, inger digital,, un film facut de un grup de tineri ortodocsi sarbi si vezi cum lucreaza masoneria

 14. Ovidiu, e corect ce zici in ultimele mesaje, ASA ESTE, dar te-am rugat sa ne oprim aici deocamdata pe aceasta tema. Cred ca ai spus deja esenta, am dat si noi acele linkuri. Insa chiar e bine sa ne mai si rugam si sa nu ne certam, pe cat posibil 🙂

  Bogdana, dupa cum pricepem noi din context, se refera la Ortodoxia romaneasca, la figurat, nu la propriu, ca la un “munte”.

 15. pai admin cum sa ne oprim?nu trebuie cei ce viziteaza acest site cauza ecumenismului?nu trebuie sa ne certam . Sf.Marcu al Efesului zicea:,, in materie de credinta nu exista concesii,, si n-am de gand sa renunt, cei ce viziteaza acest site trebuie sa stie cauza care a dus la ecumenism si implicit problema aceasta a cipurilor,asa cum azi am vazut pe TRINITAS TV cum ,,patriarhul Daniel,, impreuna cu presedentia si ceilalti oameni politici,il omagiau pe Al .I.Cuza pana aici nimik rau , dar cati dintre noi stiu ca acest domnitor s-a bagat in treburile bisericii?sau mai rau ca a fost si mason? si a incercat pentru prima data sa introduca calendarul gregorian in uzul bisericii? si ca SF.Ierarh Calinic de la Cernica a parasit sinodul adunat de Cuza, pentru ca era impotriva schimbarii calendarului, si a zis celebrele cuvinte :,, iara eu cu cei faradelege nu ma voi socoti,, admin este un sfant important al bisericii noastre , dar BOR din pacate nu are acest moment in sinaxar, este cenzurat acest moment din viata sfantului, sau sf. Ioan Iacob Hozevitul , care paraseste tara din pricina atrocitatilor savarsite de statul roman si mai ales de autoritatile bisericesti care doreau sa stearga orice urma a gravitatiei inovatiei impuse acest imfam (Miron Cristea)dornic de diploma patriarhala pe care avea s-o primeasca ,,meritoriu,, in anul 1925

 16. @ Ovidiu:

  Daca doriti, va propunem sa scrieti un articol inchegat, coerent pe aceasta tema si, daca vom considera ca este folositor, vi-l vom publica sau vom crea un file cu trimitere vizibila la el. Altfel, comentarii nesfarsite pe aceasta tema si in afara subiectului unor postari nu vom mai ingadui. Ne pare rau, dar nu puteti acapara tot spatiul de comentarii. Va multumim!

 17. Problema care exista la ora actuala, turnura evenimentelor, informatiile de la ‘Noutati’ ma pun pe ganduri…imi da ghes un glas launtric care-mi spune: “vezi ce se petrece? ‘lasa mortii sa-si ingroape pe mortii lor’ si cauta sa te schimbi in interior fiindca ‘vremea este putina’, parerile sunt impartite, ‘apele se despart’- se arata pe fata ‘Cine nu e cu Mine este impotriva Mea’prin inregimentarea unor tabere pro sau contra…se arata fatis duhul lumesc care gaseste ‘potriveli’ care mai de care apeland la o logica ‘imbatabila, pur lumeasca’, se gasesc motive strambe sfidand bunul simt elementar…se arunca cu laturi in cei care striga, se ingrijoreaza, trag semnale de alarma de catre cei ‘mesteri’ in cuvant care nu inceteaza sa ironizeze, catalogheze in fel si chip, precum niste iude veritabile care au imprumutat si impropiat deja duhul Antihristic in ei ca sistem de gandire si de viata dandu-L afara pe cel al lui Hristos primit la Botez si asta, in deplina cunostinta de cauza – grav, tulburator si TRIST pentru noi romanii, ortodocsi DOAR in virtutea Botezului nu si in angajamentul lepadarii de Satana si toate uneltirile lui!”.

 18. Nu credeti ca cu acelasi argument ni se va da in cap si noua cand vom refuza sa ne impartasim la comun cu catolicii, daca asa ne vor impune iubitorii nostri ierarhi? Ca ne rupem de Biserica pentru ca nu facem ascultare? Cititi si mai mult si nu va repeziti usor la raspuns, ca veti gasi argumente si mai adanci decat ale parintelui Cleopa? Parintele Cleopa nu e infailibil si argumentele impotriva vechilor calendaristi sunt penibile. Cu tot respectul pentru el, in problema asta nu e o autoritate pe care sa te sprijini. va rog sa nu va suparati si daca aveti dragoste de adevar sa dati si mesajul meu. Nu doresc decat atat, sa insist asupra cercetarii mai adanci, insotita de dragostea pentru adevar si poate, sa ne impartasim unii altora ce am aflat.
  Doamne ajuta!

 19. Urmareste toate raspunsurile noastre de mai sus, Anca. Pe subiectul asta ne sprijinim pe alti parinti, nu pe parintele Cleopa.

  Dar ni se va da in cap pe buna dreptate daca nu am avea ierarh canonic. Trebuie totusi sa fim intr-o Biserica. Nu se poate Biserica fara ierarh, hirotonit valid, dupa succesiunea apostolica.

  PUNCT 🙂

 20. Mare dreptate are Parintele nostru Iustin Parvu.Ce Duhovnic!Ce OM!Sa-l tie Dumnezeu cat mai mult printre noi!Sa ne rugam Domnului pentru ca sa ne intareasca tututor Dreapta Credinta!Doamne ajuta!

 21. Am citit nenumarate raspunsuri…insa un lucru mi se pare extrem de ciudat…cum au ajuns oamenii sa JUDECE pe oricine fara frica de Dumnezeu?…sa ajungi sa critici Parinti ce au dat dovada de o viata plina de sfintenie?…sa ajungi sa cauti nu adevarul ci…sa cauti numai pe acei care iti “convin” si care nu contravin parerilor proprii?…sa ajungi sa vrei sa dezbini Biserica in loc sa te rogi pentru ea si pentru ierarhii ei care cu voia lui Dumnezeu au ajuns acolo….sa uiti ce inseamna iubire crednita si dreptate…sa cauti lupta si dezbinare ….trist si dureros
  Nimeni nu obliga pe nimeni sa faca ceva impotriva voii lui…nimeni nu se va boteza alaturi de catolici daca nu vrea…nimeni nu va impune ceva iar ortodoxia nu se va uni niciodata sub Catolici..nimeni nu se va uni cu nimeni :)…insa oamenii uita un lucru mare….oamenii uita sa fie oameni…te porti cu un om de alta credintza ca si cu un caine??!!!il lasam in drum daca e pe moarte…daca are nevoie de ajutor?…daca e suparat?….oare ce pilda ne da Dumnezeu???ce pilde ne da Dumnezeu?ce Lege ne-a dat Mantuitorul?LEGEA IUBIRII.
  Nu facem compromisuri in privintza credintzei si ramanem tari in ea cu ajutorul lui Dumnezeu…si sa nu uitam sa fim oameni…sa nu uitam blandetea si iubirea.
  Sa aratm prin faptele noastre ca suntem ortodocsi!!!

 22. ma numesc alex si am 15 ani. Va scriu pentru ca profesoara noastra de religie mi-a recomandat acest site si ne-a spus tot ce fe intampla in lume cu adevarat printre cae si problema acesta cu cipurile. Sunt foarte inpresionat de realitatea din ziua de azi.Profesoara ne-a explicat atat de bine aceasta problema,incat m-a captivat foarte tare.Va rog fumos daca puteti sa imi dati si mie mai multe detali despre cum as putea sa ma protejesc de lucrarile astea din spate,de exemplu cum as putea sa lupt sa nu se pane cipuri.Nu e nevoie sa imi puneti mesajul printre celelalte mesaje dar as vrea sa imi raspundeti personal pe adresa de e-mail :rotaralexandru@yahoo.com .Va rog foarte mult sa nu ma ocoliti si astept raspunsu dumneavoastra. DOAMNE AJUTA!

 23. ma numesc livia si sunt din jud neamt;am vorbit recent cu o judecatoare care mi-a spus lucruri despre care habar nu aveam in legatura cu aceste cipuri extrem de periculoase,as dori sa primesc un mesaj si de la voi cu ce se stie despre ele dorind ca eu sa fiu suficient de informata in aceasta privinta.eu sincer la scoala macar la ora de religie nu am auzit deloc despre acestea si nu este nimeni informat cu privire la aceasta faza care se legalizeaza.va multumesc!

 24. asta am primit pe mail
  In data de miercuri 11.02.2009, intre orele 9-11, vom organiza in Bucuresti un miting de protest impotriva aplicarii hotararii de Guvern nr. 1566/15.12.2008 privind inserarea cipurilor biometrice in pasapoarte.Vom cere ANULAREA Hotararii de Guvern si SUSPENDAREA ei de catre instanta de judecata.Intentia noastra este de a face mitingul in fata sediului Curtii de Apel Bucuresti, pentru a arata judecatorilor seriozitatea cazului, importanta lui precum si larga sustinere a populatiei fata de aceasta cerere de suspendare

 25. @ Mihaela:

  Parintele Justin a raspuns aseara, telefonic, in timpul conferintei de la sala Dalles, ca nu incurajeaza participarea la astfel de mitinguri.

 26. nu ne ramane decat credinta in dumnezeu pe ea nu pot sa ne-o ia sa refuzam tot ce e neortodox sa avem grija cum ne crestem copiii.sa-i ducem mai des la biserica sa mergem cu ei sa-i impartasim mai des chiar si in fiecare duminica astfel ne facem datoria de crestini si crestem si educam adevarati crestini.sa ne ajute dumnezeu sa trecem cu bine si de aceasta incercare sa se faca mai multa publicitate la televiziuni pe aceasta tema oamenii simpli saraci nu-si permit internetul ,ziarele, ei doar asculta la radio sau urmaresc la tv sefii biserici noastre sa ia atitudine sa fie alaturi de noi ca santem foarte multi rataciti, nu ne lasati dati-ne o mana ,explicatine fiti alaturi de parintele Justin preotii sa predice in bisericile noastre doamne ajuta

 27. Haideti sa incercam sa scriem numele lui Dumnezeu cum se cuvine, nu ca pe chat, si sa nu uitam sa folosim si punctul si virgula!

Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Articole Recomandate