ADUNAREA CLERICILOR SI MONAHILOR ORTODOCSI din Grecia ia atitudine fata de MANEVRELE Patriarhului Bartolemeu de a ATACA semnatarii Marturisirii de credinta impotriva ecumenismului

18-11-2011 4 minute Sublinieri

Pe 17 octombrie a avut loc Adunarea Clericilor şi Monahilor Ortodocşi, care a abordat în primul rând problematica vizitei Patriarhului Ecumenic în Sfântul Munte şi cuvântarea acestuia de la Sfânta Mănăstire a Marii Lavre. Adunarea a constatat următoarele:

„Încă o dovadă nedezminţită a faptului că erezia Ecumenismului a vătămat grav gândirea teologică a Întâi-stătătorilor ortodocşi a constituit-o răspunsul Patriarhului Ecumenic, kir Bartolomeu, la alocuţiunea Stareţului Pródromos al Sfintei Mănăstiri a Marii Lavre de sâmbătă, 8 octombrie 2011. În acelaşi timp, cuvântul Patriarhului  vădeşte, o dată în plus, că „Mărturisirea de credinţă împotriva Ecumenismului” – care s-a aflat, nedeclarat, în ţinta cuvântării patriarhale – a reprezentat o acţiune bisericească pe deplin îndreptăţită.

Textul cuvântării patriarhale suferă, din nou, atât de neputinţa de a articula un cuvânt bisericesc întemeiat împotriva „Mărturisirii de credinţă”, cât şi de faptul că ignoră sau ascunde adevărata cauză a opoziţiei teologice dintre ecumenişti şi aşa-numiţii „zeloţi”.

Cauza polemicii teologice dintre ecumenişti şi „zeloţi” nu o constituie dialogurile cu cei din afara Bisericii, ci acceptarea în scris de către Fanar şi de către alte Biserici locale a unor poziţii ecleziologice şi, mai general, dogmatice eretice, precum şi unirea treptată de facto cu ereticii, prin comuniunea la nivel liturgic cu aceştia şi prin pregătirea psihologică exercitată asupra poporului ortodox.

Monahii drept-slăvitori ai Marii Lavre, pe care Patriarhul Ecumenic, şi împreună cu el mass-media, i-a asemănat în mod nedrept cu vechea obşte de la Esfigmenou, s-au supus capului de acuzare şi unei serii de mustrări privitoare la ascultarea oarbă, fără cuvânt, nu pentru că au oprit pomenirea Patriarhului (cum a făcut vechea obşte a Mănăstirii Esfigmenou), nici pentru că s-au luat la harţă pentru proprietăţile mănăstirilor sau clădirilor, ci pur şi simplu pentru că au semnat şi au apărat „Mărturisirea de credinţă împotriva Ecumenismului, singurul text care pune corect problema relaţiilor cu eterodocşii eretici şi cu cei de alte credinţe. Din nefericire, Patriarhul Ecumenic nu a încercat niciodată – şi nici de această dată – să combată bisericeşte textul „Mărturisirii de credinţă împotriva Ecumenismului”. Pentru că, dacă ar aborda teologic şi bisericeşte problema, ar trebui să conştientizeze că se impune să treacă oficial de partea teologiei şi ecleziologiei „post-patristice” care – nefiind „credinţa dată Sfinţilor odată pentru totdeauna” (Iuda 3) – în nici un caz nu este ortodoxă, ci „alta decât cea” pe care Apostolii „ne-au vestit-o nouă” (Galateni 1, 8).

Patriarhul Bartolomeu a folosit o compilaţie de pasaje scripturistice şi patristice în favoarea ascultării faţă de mai-marii bisericeşti şi despre dialogul interminabil cu eterodocşii. Dar faptul că în atacul la persoană şi în discursul despre păruta neascultare a lavreoţilor l-a opus pe Sfântul Ioan Scărarul Apostolului Pavel care porunceşte ca „după întâia şi a doua certare depărtează-te” (Tit 3, 10) de oamenii eretici, dovedeşte că aceste pasaje au fost interpretate în afara contextului şi împotriva „cugetului” („nous”) unanim al ecleziologiei ortodoxe. În zilele următoare, în cadrul următoarelor sale cuvântări, se vor vădi cele de mai sus. Însăşi învăţătura Cuviosului Athanasie Athonitul, ctitorul Marii Lavre, de ale cărui mustrări s-a folosit Patriarhul Ecumenic, întăreşte faptul că, din motive de conştiinţă, monahii trebuie să se îndepărteze de elementele „eteroreligioase şi eterodoxe”.

Suntem întru totul de acord cu Patriarhul Ecumenic care a constatat că „Biserica Ortodoxă, care deţine adevărul, nu are a se teme de nici o cădere sau falsificare a sfintei noastre Credinţe”, după cuvântul Sfintei Scripturi (Matei 16, 18). Acest lucru însă nu este valabil şi pentru arhiereii, clericii, teologii sau laicii care au falsificat credinţa şi ale căror nume s-au înscris cu ocară în rândul celor pe care Biserica îi numeşte, laolaltă, ereziarhi şi eretici.

De aceea, pentru că ascultarea monahilor este raţională şi centrată pe Dumnezeu-Omul Hristos, iar nu de tip guru, se presupune ca ascultătorul să vadă la Episcop şi la părintele duhovnicesc un minim de asemănare cu Hristos. Astfel, Sfinţii interzic ascultarea de mai-marii bisericeşti care se abat de la dogmele şi de la sfintele canoane ale Bisericii.

Numai dacă luăm textul Porto Alegreplin de compromisuri – prin care a fost acceptată ecleziologia protestantă şi care, potrivit învăţăturii antieretice a Bisericii noastre este identificat ca rău-credincios, ca eretic – şi este de ajuns să se dovedească, contrar celor spuse de Patriarh, că problema nu constă în continuarea dialogurilor, ci în faptul că reprezentanţii ortodocşi încheie acorduri cu eterodocşii într-o atmosferă sărbătorească şi le consfinţesc prin semnătura lor, spre mincinoasa liniştirea a eterodocşilor şi pierderea acestora şi, mai cu seamă, spre ruperea ortodocşilor de Trupul Bisericii.

Este vădit faptul că, după eşecul „vârfurilor” de a se pune teologic de acord, se promovează acum unirea de jos în sus, începând de la turma credincioşilor care sunt ţinuţi în ignoranţă dogmatică. Iar pentru că „Mărturisirea de credinţă” este un factor care împiedică această evoluţie, ea încasează atacul virulent al Patriarhului Bartolomeu. Aceasta este cheia ermineutică prin care se explică dezaprobarea patriarhală faţă de lavreoţii tradiţionali, câtă vreme era de aşteptat ca Patriarhul să vină la Athos pentru a aduce în pace slavă şi mulţumită lui Dumnezeu. Cheia aceasta s-a vădit clar în cuvântarea Patriarhului de la Langadas, la câteva zile după vizita în Sfântul Munte, unde din nou a atacat organizaţiile de zeloţi care, nefiind în cunoştinţă de cauză,” semnează „mărturisiri de credinţă”.

Totuşi, ironia face ca – în contextul vizitei şi cuvântării patriarhului – Marea Lavră să fie locul unde dumnezeiasca dreptate i-a pedepsit exemplar pe cei care, în timpul apostatului Patriarh Vekkos, au preferat ascultarea de mai-marii bisericeşti căzuţi în înşelare ascultării de „Hristos Care transcende veacurile”, de Trupul Lui, adică de Biserică, şi de dogmele neschimbătoare ale Bisericii.

În numele Adunării Clericilor şi Monahilor Ortodocşi

17 octombrie 2011

Arhimandritul Athanasios Anastasiou, Stareţ, Sfânta Mănăstire a Marelui Meteor,

Arhimandritul Sarantis Sarantos, Parohul Bisericii Adormirea Maicii Domnului, Amarousi, Attiki

Arhimandritul Grigorios Hatzinikolaou, Stareţul Sfintei Mănăstiri a Sfintei Treimi, Ano Gazea, Volos,

Bătrânul Evstratios Ieromonahul, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre, Sfântul Munte Athos,

Protopresviterul Gheorghios Metallinos, Profesor Onorific al Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Atena,

Protopresviterul Theodoros Zisis, Profesor Onorific al Facultăţii de Teologie a Universităţii din Tesalonic.

Ὀρθόδοξος Τύπος, 21 octombrie 2011, nr. 1898, pp. 1, 7.

Traducere Mihail Ilie

Legaturi:

***

***


Categorii

Părintele Theodoros Zisis, Parinti greci si athoniti, Patriarhul ecumenic Bartolomeu, Polemici, conflicte, zelotism, extremism, provocari

Etichete (taguri)

, , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

19 Commentarii la “ADUNAREA CLERICILOR SI MONAHILOR ORTODOCSI din Grecia ia atitudine fata de MANEVRELE Patriarhului Bartolemeu de a ATACA semnatarii Marturisirii de credinta impotriva ecumenismului

 1. Puterea lumii ne impune
  Slăvitule Mântuitor,
  Să acceptăm ecumenismul
  Şi umanismu’nșelator

  An după an păcatul creşte
  Prin motivaţia iubirii,
  Prin sincretism, prin duh politic,
  Prin cele împotriva firii.

  Din largul lumii dau năvală
  Apucături neruşinate,
  (Năravuri ce distrug lăuntru),
  Şi cultul marilor păcate.

  Politica și’ecumenismul
  Aproape că s-au suprapus,
  Iar umanismul camuflează
  Duhul eretic din apus.

  Duhovnicia modernistă
  E tot mai intelectualizantă,
  Tot mai departe de trăirea
  Şi viaţa sfântă, de’altă dată.

  “Duhovnicia” ortodoxă
  E tot mai umanitaristă
  Tot mai ilustră prin “cultura”
  Şi înfrăţirea sincretistă.

  Schimbăm şi faţa pocăinţei
  Din nevoinţă’n dărnicie,
  În indulgeţe…ortodoxe
  În artă şi în zidărie.

  Puţini mai sunt azi cei ce strigă
  Cerând curata pocăinţă,
  Că cei mai mulţi transformă cultul
  În academic, în…. ştiinţă,

  În adâncimi filozofale,
  (Și-n speculaţia gândirii),
  Ce nu-și mai au izvor în crucea
  Şi în sfinţenia trăirii.

  Întoarce-ne Doamne Iisuse
  La Adevărul pocăinţei,
  La faptele mântuitoare
  Ce’aduc VIRTUŢILE CREDINŢEI.

  Întoarce-ne la vrednicia
  Și duhul sfinţilor părinţi
  La simplitatea celor care
  (Sfinţindu-se), au fost smeriţi.

  La viaţa fără de prihană.
  La asumata pocăinţă,
  La rugăciunile trăite,
  Și la smerita nevoinţă.

  Că modernismele aduse
  De “liderii” cei mai de sus,
  Ne fac doar ortodocşii vorbei
  Şi al emoţiei, Iisus.

 2. @ Nicolae Mirean
  N-am citit niciodata o poezie, o rugaciune mai frumoasa si adevarata.
  Multumesc.

 3. SPOVEDANIE, de Nicolae Mirean

  Iisuse foarte greu greşesc
  Şi mii de suflete smintesc,
  Cu faptele şi cu gândirea,
  Cu inima şi cu simţirea,
  Că fac în toate voia mea,
  Şi-ncalc cu ştirea voia Ta.
  Că sunt din fire iubitor,
  De desfătări şi trai uşor,
  Iubesc cu patimă plăcerea,
  N-accept nici vina, nici durerea
  Nu vreau şi nu rabd umilinţa,
  Şi fac de formă pocăinţa.
  Sunt un trufaş în chip ascuns
  Şi mint, dar cred că-s bun, Iisus.
  Cred că-s sporit când scriu sau spun
  Ceia ce ştiu că este bun,
  Dar când ocara mă loveşte,
  Adâncul mi se răscoleşte
  Şi în cârtire şi-n mânie,
  Îmi arde inima pustie.
  Şi sunt şi lacom şi avar,
  Sunt în adâncul meu curvar,
  Când ochii vor neincetat,
  Imagini ce aduc păcat
  Când gîndul meu şi cugetarea
  Trezesc şi întreţin pierzarea
  Şi-n locul gândului curat,
  Trăiesc cu voia în păcat.
  Dar cum să-ţi spun cât mă iubesc,
  Şi cu ce grijă mă păzesc
  Să nu-mi rănească cineva,
  Măcar c-o vorbă cinstea mea,
  Cum şi în faptă şi-n cuvânt
  M-arăt la oameni ca şi-un sfânt.
  Nu-i grija pentru legea Ta
  Ci dragostea de cinstea mea,
  Deaceia sar ca ars în sus,
  Şi-o apăr aprig o Iisus,
  Şi nu accept nici o mustrare,
  Şi nici cuvânt de îndreptare.
  Şi mila o am pentru mine,
  Deaceia-n ruga către Tine,
  Îti cer şi trai bun, pământesc,
  Şi Raiul Tău duhovnicesc,
  Şi vreau în lume, de la Tine,
  Că-n orice fel să-mi fie bine.
  Să rabde alţii răul meu,
  Să nu trudesc nici mult nici greu,
  Să dau puţin şi să iau mult,
  Şi când cu voia nu ascult
  De legea şi cuvântul Tău,
  Tu să mă ierţi mereu, mereu.
  Fără o aspră pocăinţă,
  Fără canon şi umilinţă,
  Fără s-accept totul cinstit
  Că eu sunt cel care a greşit,
  Şi fără să trudesc din greu,
  Să nu fac iarăşi acest rău.
  Cât Ţi-am promis ? Cît am făcut ?
  Şi oare cât m-am cunoscut,
  În confruntarea cu păcatul ?
  Am izgonit din mine iadul,
  Trăiesc eu sincer pe pământ,
  În adevăr şi-n Duhul Sfânt ?
  Sunt sincer Doamne şi-n iubire
  Trăiesc şi lupt spre mântuire ?
  O , nu. Eu caut pe pământ
  Doar o imagine de sfânt,
  Să fiu aşa e foarte greu,
  Că-n viaţa şi în gîndul meu
  E doar trăire omenească
  Prin gând şi faptă pur trupească.
  Mândria mi s-a rafinat
  Şi nu păzirea de păcat,
  Şi văd cum strâng doar cunoştinţă
  Şi nu trăire în credinţă
  Cum nu mai simt că-s vinovat,
  Cum aduc scuză la păcat
  Cum mă grăbesc să dovedesc
  Că nu din vina mea greşesc.
  Şi că această lume rea
  E cauza şi scuza mea.
  Dar nu-i aşa Doamne Iisus
  Că eu o caut –cum ai spus-
  Că rău-n inima îl port
  Şi sufleteşte-s ca şi mort.
  Nu lumea mă duce la rău,
  Ci voia mea, şi traiu-mi rău
  Iubirea-mi egoist-ar vrea
  Doar desfătări şi-n pofta rea,
  Mă duc şi-o caut c-o voiesc
  Şi n-am să pot să Te iubesc.
  Ca milă Doamne eu nu fac,
  Cu cel bolnav, cu cel sărac,
  Cât voi trăi de dragul meu,
  Voi fi străin de harul Tău
  Cât voi râvni doar cinstea mea,
  Voi fi străin de calea Ta.
  Cât poftele cele trupeşti,
  Vor stinge cele sufleteşti,
  N-am să cunosc ce mi-ai adus,
  Şi-n suflet câţi –talanţi- mi-ai pus
  Abţinerea şi lupta grea
  De nu le-accept, nu voi vedea.
  Am să mă-nşel că am credinţă
  De n-am să-mi iau din suferinţă,
  Vederea în adâncul meu
  Şi dragostea de Dumnezeu,
  Şi nici comorile de sus,
  N-am să le-adun Doamne Iisus.
  Iată ce sunt şi ce iubesc
  Iată Iisus de ce trăiesc,
  Nu-mpart la semeni nici iubire
  N-am nici dovadă de trăire
  În dragoste şi-n Duhul Sfânt
  Şi-s un nevrednic, pe pământ.
  Acesta sunt. Şi-mi dovedesc.
  Cum pentru carne ostenesc
  Şi cum consum tot ce mi-ai dat
  Ca în final să am păcat.
  Le recunosc, şi îmi asum,
  Iisuse toate câte-ţi spun.
  De tot şi toate-s vinovat.
  Eu le-am dorit. Eu le-am lucrat.
  Şi iată cum îmi dovedesc,
  Că mint câd spun că Te iubesc.
  Că sunt un egoist şi-un rău
  Şi că n-ascult de Dumnezeu.

 4. Frate Adrian, sunt ceia ce i-am spus Domnului în aceste cuvinte și mult mai mult încă (în rău). Ceia ce te-a impresionat, este darul Lui Dumnezeu . Iertare.

 5. Foarte bine, felicitari pt cei la Sf Munte, macar ei sa mai tina dreapta credinta neschimbata!!! Doamne Ajuta!

 6. Consider legitimă dorinţa dumneavoastră, a tuturor acelora care consemnaţi la această mărturisire de credinţă de a vă apăra credinţa şi convingerile religioase. Totuşi dacă se tot afirmă întâietatea sinoadelor, mi-aţi putea explica pentru care motiv, sub acuzaţii şi comdamnări atât de grave, sunt blamaţi cei care nu subscriu acestei mărturisiri care nu este o urmare a unui sinod? Dacă Biserica Ortodoxă este Una, de ce părerile sunt diverse şi nu sunt toţi de acord? Aţi putea să-mi lămuriţi, dacă se poate cu argumente care să poată fi susţinute această neclaritate pe care o am?

 7. @fr. Cristian:

  Nu este prea clara …neclaritatea dvs si nici identitatea din perspectiva careia ne intrebati.

 8. Eu cred ca inteleg ce vrea sa spuna fr. Cristian. De fapt intrebarea lui in esenta se rezuma la asta: de ce este ecumenismul erezie atata vreme cat nici un sinod (ecumenic?) nu l-a condamnat ca atare?
  Sa incerc un raspuns nadajduind ca altii mai competenti sa intervina. Nu putea un sinod ecumenic (ortodox se intelege)sa declare ecumenismul ca erezie pentru ca un astfel de sinod nu a avut loc inca. Si apoi toate sinoadele ortodoxe prin cele ce le-au hotarat au aratat clar ca sunt impotriva unei ortodoxii stil ghiveci. Cum aparea cate o erezie atunci imediat se intervenea si ortodoxia condamna erezia – vezi toate sinoadele de pana acum, cele 7 ecumenice si altele.
  De ecumenism in termenii astia de astazi nu s-a vorbit pana acum si deci asteptam ca un sinod sa condamne aceasta erezie. Pana atunci fiecare isi nuanteza pozitia.

 9. @Mircea:

  Cu precizarea ca nici sinoadele nu sunt infailibile. Infailibila este doar Biserica in intregul sau, Predania. La modul in care toti marii parinti si Sfinti Parinti ai vremurilor noastre s-au raportat fata de ecumenism (Sf. Iustin Popovici, Pr. Dumitru Staniloae, Pr. Seraphime Rose s.a.m.d.) putem deja spune ca exista un consens patristic fata de acest curent ca fiind ”erezia tuturor ereziilor” (formula apartine Sf. si teologului Iustin Popovici). Nu e neaparat nevoie de un sinod care sa ateste acest lucru, desi, teoretic, da, ar fi benefica o astfel de consacrare a unei concluzii a Bisericii. Insa, practic, slabe (spre nule) sperante sa se intample asa ceva…

 10. Desi catolicismul a fost condamnat in Sinod cu valoare ecumenica pentru ortodocsi, condus de Sf. Fotie, cred ca s-ar impune ca la urmatorul (cel de-al VIII-lea?) Sinod Ecumenic ce ar urma (nu neaparat cel care se preconizeaza) sa fie pusa o condamnare oficiala si hotarata asupra Bisericii Catolice si nu numai pentru a face diferentele de rigoare.
  Pana sa citesc cartea Sf. Nectarie de Eghina despre papism, credeam ca nu e chiar departe catolicismul de ortodoxie (desi eretici), dar acum imi dau seama ca este o diferenta ca de la cer la pamant, ca intre duh si materie. Nici nu poate fi numita Biserica, adica adunare a credinciosilor, ci mai degraba imparatie lumeasca. De aceea e mai potrivita denumirea de cezaro-papism.
  Sigur, or fi unii catolici mai credinciosi, mai apropiati de noi in general, fata de protestanti si neo-protestanti, dar credinta catolica este, in fapt, pur pamanteasca, dupa cum spune si Sf. Ioan de Cronstadt.
  Cea mai grava abatere este Filioque, pt ca atinge direct credinta nemijlocita in Dumnezeu cel in Treime, dar cea mai inradacinata si mai indarjita si radacina tuturor relelor este infailibilitatea papala. Aceasta dogma a infailibilitatii coboara totul pe pamant si incuie (desi se zice ca ar avea cheile imparatiei) cerul(ui).
  Concluzia: ecumenismul este, de fapt, o tendinta mai pamanteasca decat ne putem imagina prin scopurile si efectele sale, minciuna sfruntata si trebuie osandit cu trambite (duhovnicesti, nu zelotiste). Nici Sinoadele Ecumenice nu s-au adunat repede, nici efectul nu a fost imediat, de aceea nici acum nu e tarziu si se impune o astfel de condamnare.

 11. Pingback: Pr. Gheorghios Metallinos: de la marturia dreptei credinte a Sfintilor Parinti la eretica teologie POST-PATRISTICA a ECUMENISMULUI - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 12. Pingback: Patriarhul Ecumenic Bartolomeu la pomenirea patriarhului Athenagoras: CONTINUAM ”DIALOGUL” PANA LA MAREA ZI A UNIRII TUTUROR - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 13. Pingback: PARINTELE THEODOROS ZISIS la Constanta - predica audio si conferinta (text) despre DESCRESTINAREA EUROPEI, rolul Sfantului Imparat Constantin, CADEREA CONSTANTINOPOLULUI, ierarhii filo-papistasi si PERICOLUL ECUMENISMULUI - Razboi întru Cuvânt - Recoman
 14. Pingback: AUDIO: Partea a II-a a conferintei PR. THEODOR ZISIS de la Man. Sf. Ioan Casian (Constanta). Intrebari si raspunsuri despre ECUMENISM - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 15. Pingback: Patriarhul Bartolomeu recivideaza: REUNIFICAREA BISERICILOR ESTE O DATORIE A TIMPURILOR NOASTRE. Papa Francisc invitat la CONSTANTINOPOL de sarbatoarea Sf. Ap. Andrei - Recomandari
 16. Pingback: BASILICA se transforma in AGENTIA DE PRESA A FANARULUI, INSUSINDU-SI AGENDA PROVOCATOARE? Siteul Patriarhiei popularizeaza in mod iresponsabil opinia unui teolog slugarnic al PATRIARHIEI ECUMENICE care cere CATERISIREA, respectiv AFURISIREA marilor teolog
 17. Pingback: BASILICA se transforma in AGENTIA DE PRESA A FANARULUI, preluandu-i AGENDA PROVOCATOARE? Siteul Patriarhiei popularizeaza in mod iresponsabil opinia unui teolog slugarnic al PATRIARHIEI ECUMENICE care cere CATERISIREA, respectiv AFURISIREA marilor teologi
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare