Comentarii

Ati cautat comentariile scrise de nicolae mirean cu data incepand din 2006-01-01 si pana in 2024-03-04
nicolae mirean - 2014-04-01 19:17:25 - Vezi comentariul
"COLTUL" COMENTARIILOR DE NEOPRIT (OFF-TOPIC) :) Teme in disputa: E DE VREUN FO...
Frațior, mă opresc aici şi nu voi mai reveni. Ce a fost de spus s'a spus. Ce a fost de înțeles s'a înțeles (sau se va înțelege când va fi să culegem ce semănăm). Mulțumesc tuturor pentru îngăduință, dragoste, iertare şi-mi cer ietrare de la toți. Rog pe admin să-mi şteargă...
nicolae mirean - 2014-04-01 19:04:29 - Vezi comentariul
"COLTUL" COMENTARIILOR DE NEOPRIT (OFF-TOPIC) :) Teme in disputa: E DE VREUN FO...
Frate Alin, Nu m'ai supărat cu nimic. Am zis să nu întindem gluma, pentru a nu ne deprinde cu ea, căci va contamina şi rugăciunea, ca să nu zic mai mult. Îți înțeleg opțiunea pentru plurslism. Acum nu se mai poate. Dece numai Iisus şi evanghelia, când avem valori echivlente sau...
nicolae mirean - 2014-04-01 16:31:59 - Vezi comentariul
"COLTUL" COMENTARIILOR DE NEOPRIT (OFF-TOPIC) :) Teme in disputa: E DE VREUN FO...
Alin-7 Frate tot este bibila hazlie... Hai să facem şi ortodoxia hazlie... e un act de cultură... nu ? Mai ales noi românii că suntem mai... (speciali). Dar... fără analfabeți...
nicolae mirean - 2014-04-01 16:24:36 - Vezi comentariul
"COLTUL" COMENTARIILOR DE NEOPRIT (OFF-TOPIC) :) Teme in disputa: E DE VREUN FO...
@enkidu, Frate, am să-ți răspund în acelaşi duh, ptr. că nu sunt un om poasc. M'ai pus pe gânduri. Ştii... cred că sfinții ăşita (tobă de cultură), au ajuns sfinți tocmai datorită culturii, altfel... la cazane... Ăştia nu's ca analfabeții, să se ocupe Dumnezeu de ei. No......
nicolae mirean - 2014-04-01 14:58:40 - Vezi comentariul
"COLTUL" COMENTARIILOR DE NEOPRIT (OFF-TOPIC) :) Teme in disputa: E DE VREUN FO...
Frate, Petre, iertare. Vorbeam de lucrarea omului şi lucrarea lui Dumnezeu. Este păcatul meu că nu am sris să se poată vedea (pe lângă cel semnalat de frăția ta).
nicolae mirean - 2014-04-01 06:18:29 - Vezi comentariul
"COLTUL" COMENTARIILOR DE NEOPRIT (OFF-TOPIC) :) Teme in disputa: E DE VREUN FO...
Vor zice unii, dar şi ceilați îi disprețuiesc în aceiaşi măsură (sau mai mult) pe privitorii de sus. Dacă este aşa între cele două categorii aceiaşi cădere este. Adesea neprimirea a ceva din lucrarea omenească este interpretată ca dispreț. Cei ce au descoperit lucrarea harului, chi...
nicolae mirean - 2014-04-01 05:16:13 - Vezi comentariul
"COLTUL" COMENTARIILOR DE NEOPRIT (OFF-TOPIC) :) Teme in disputa: E DE VREUN FO...
De aici vine şi disprețul pentru cei ce la oricşi în orice îl văd pe Dumnezeu, dar nici măcar n'au auzit de teoria relativității, nu l'au citit pe Nietzsche, nu ştiu cine a fost Leonardo, nu au auzit de Neruda ci dimpotrivă caută să se țină la distanță de acestea pentru a fi aproape...
nicolae mirean - 2014-04-01 04:40:26 - Vezi comentariul
"COLTUL" COMENTARIILOR DE NEOPRIT (OFF-TOPIC) :) Teme in disputa: E DE VREUN FO...
Cu cât ne apropiem şi aprofundăm cele proprii lucrării omeneşti, cu atât ne depărtăm de cele proprii lucrării lui Dumnezeu. Anevoie este adesea a pătrunde adâncul lucrării omeneşti, cu atât mai anevoie este a pătrunde cele ale lui Dumnezeu. Simplitatea dacă nu-l caută nici pe Dumn...
nicolae mirean - 2014-03-31 21:59:05 - Vezi comentariul
"COLTUL" COMENTARIILOR DE NEOPRIT (OFF-TOPIC) :) Teme in disputa: E DE VREUN FO...
Dragii mei, puteți aborda orice ton vă place, orice atitudine doriți, primesc orice ironie, primesc şi ce trece peste, dacă vă este de folos. Primesc şi lapidarea (deşi doar virtual) pentru tot ce am greşit. Primesc şi orice interpretare (a ce am spus şi spun). Nu am nimic cu oamenii de...
nicolae mirean - 2014-03-13 08:10:51 - Vezi comentariul
REVOLUTIA GENDER la aniversara: cum s-a transformat utopia "libertatii de a fi" ...
E înecat văzduhul În ceţuri de catran Și'n vifore și'n iureș, Se lăfăie Satan. Lumina'i izgonită De norii pustiirii, (Ce vin și vin, s'ascundă Pe soarele iubirii). Și'n beznă-i duhul lumii. (În mort și-n neagra ceaţă). Și suflete's goale. (Și inimile'n gheaţă). ...
nicolae mirean - 2014-03-12 08:53:16 - Vezi comentariul
"MITROPOLIA MOLDOVLAHIEI" sau "BISERICA PRIVATA" - cum a facut mass-media vedete...
Ortodoxia a avut şi are duşmani de tot felul. Unii pe față alții in ascuns, unii dinafară, alții din interiorul ei, unii conştienți alții fără să mai fie în stare să poată înțelege. Ortodoxia este credința cea mai luptată, mai încercată, mai greu de înțeles şi de trăit, pen...
nicolae mirean - 2014-03-11 08:25:07 - Vezi comentariul
"ROMÂNIA SUB ASEDIU" - disparitia Romaniei prin VANZAREA PAMANTURILOR si PADURI...
Acesta este prețul păcatelor noastre. Avorturile... depravarea... minciuna... concurența distructivă... falsul şi fățăricia, adverisitatea față de ortodoxia autentică, disprețul față de semeni, lăcomia, aprobarea şi susținerea celor contrare Adevărului, credinței, comuniunii cu ...
nicolae mirean - 2014-03-11 08:15:53 - Vezi comentariul
"ROMÂNIA SUB ASEDIU" - disparitia Romaniei prin VANZAREA PAMANTURILOR si PADURI...
Ne vindem viitorul. Copiilor. Copiilor copiilor noştrii. Preşedintele, guvernul lui Victor din (Pont)a, se spală pe mâini spunând că "nevinovați sunt de aceastea"..., alții au făcut-o, (iar răul facut de alții nu trebuie îndreptat ci continuat, ptr. că socot că nu-i încriminează). ...
nicolae mirean - 2014-03-09 16:51:01 - Vezi comentariul
“SFANTUL SI MARELE SINOD PANORTODOX” – fixat pentru 2016. Programul Patria...
"Ecumenia" dacă nu î-şi arată binele între ortodocşi şi bisericile surori (care au multe şi mari divergențe, "frățeşti") la ce mai este bună ? Sau suntem mai frați cu "surorile vitrege" decât cu cele fireşti ? Cum plinim "unitatea duhului în evanghelie" cerută de sf.ap.Pavel ? ...
nicolae mirean - 2014-03-09 16:10:26 - Vezi comentariul
“SFANTUL SI MARELE SINOD PANORTODOX” – fixat pentru 2016. Programul Patria...
@Vela Gheorghe Remarcile frăției tale sunt foarte bune, numai că nici noi (românii), nu mai suntem antici (în credință). Şi titlurile spun ceva desigur (chiar dacă cele onorante țin de... trecut) şi nu sunt impotriva lor când nu sunt ostentative. Ortodoxia este o credință ascetic...
nicolae mirean - 2014-03-07 06:18:11 - Vezi comentariul
INCEPE INTALNIREA PAN-ORTODOXA ORGANIZATA DE PATRIARHIA ECUMENICA. Care sunt tem...
Domnul a spus, că dragostea multora, se va răci. Nu a precizat despre care dragoste vorbea. Să fie oare vorba despre dragostea de Dumnezeu ? Asta ar explica lipsa dragostei dintre semeni, prin spusa sfântului Ioan evanghelistul, care il face mincinos pe cel ce suține că-l iubeşte pe Dumnez...
nicolae mirean - 2014-03-06 21:17:34 - Vezi comentariul
INCEPE INTALNIREA PAN-ORTODOXA ORGANIZATA DE PATRIARHIA ECUMENICA. Care sunt tem...
Acum când dialogul pare a fi (sau nu prea se deosebeşte) de negociere, (sau târguială).Când Adevărul evanghelic se "dezbate" pânâ la fărâmițare şi relativizare, câd se intinde şi destinde până ajunge la ce vrem noi, nu la ce voieşte El.
nicolae mirean - 2014-03-06 21:04:33 - Vezi comentariul
INCEPE INTALNIREA PAN-ORTODOXA ORGANIZATA DE PATRIARHIA ECUMENICA. Care sunt tem...
Motivațiile prezentate, justifică un sinod de aşa anvergură ? Diplomația a devenit armă şi strategie şi aici ? Se va legifera dezarmarea ortodoxiei ? Postul este o armă primejdioasă, o sabie mult prea ascuțită şi mult prea tăioasă. Haideți să mai scurtăm săbiile, să nu mai ascu...
nicolae mirean - 2014-03-05 08:10:56 - Vezi comentariul
UDMR - adusa din nou la guvernare, acum de PSD. Sustinatorilor autonomiei Ardeal...
Pentru putere. Pentru ciolan. Se sacrifică tot (ce aparține celorlalți, neamului, țării şi credinței). Duhul Sfânt a spus (prin David, în cartea psalmilor): "când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiții mișună pretutindeni"
nicolae mirean - 2014-02-26 08:00:14 - Vezi comentariul
STRATEGIA PRIN CARE SUA A PRODUS "REVOLUTIA" UCRAINEANA: finantarea directa a "m...
Soră Maria, cine se crede pe sine, nu-L crede pe Dumnezeu. Spui: "eu cred așa..." Ortodoxia se intemeiază pe trei mari virtuți : credința, NĂDEJDEA, și dragostea. Vinovăția, ca să ajungă tăvălugul de care vorbești, nu are in cale nici una din aceste virtuți. Ordinea in care le...
nicolae mirean - 2014-02-25 09:19:51 - Vezi comentariul
STRATEGIA PRIN CARE SUA A PRODUS "REVOLUTIA" UCRAINEANA: finantarea directa a "m...
Demonul nu se vede. Se vede insă (din cosmos), pezanța lui. Unde ? In omul inrobit de el. In omul in care nu mai vezi omul ci robul spurcăciunii, viciului. Robul care s'a născut rob, a acceptat robia și s'a abandonat total viciului, robiei poftelor și dezumanizării. Unde duce (și ne ...
nicolae mirean - 2014-02-22 14:37:21 - Vezi comentariul
update IV - UCRAINA LIVE (video+foto): MACEL si HAOS la KIEV. Ianukovici accepta...
Stăpânirea lumii i dă celui (celor) ce se inchină acelui ce i'o dă, adică satanei (căruia Domnul și Mântuitorul nostru i'a zis "inapoia mea satano! Scris este numai Domnului Dumnezeului tau ste inchini... și să'i slujești"). Cum poate satana da aceasta oamenilor, din moment ce pământu...
nicolae mirean - 2014-02-22 11:17:06 - Vezi comentariul
update IV - UCRAINA LIVE (video+foto): MACEL si HAOS la KIEV. Ianukovici accepta...
Da. Adevărat. Iuda era ales (intre cei 12). Chemarea lui era mai inaltă. Iudele (ortodoxe) moderne au botezul nu slujirea tainelor. Dar atât răspunderea cât fapta sunt la fel. De atâta "lumină" nu mai pot vedea că fac cea mai vie, mai concretă și mai adevărată opoziţie lui Dumnezeu, ...
nicolae mirean - 2014-02-22 07:43:55 - Vezi comentariul
update IV - UCRAINA LIVE (video+foto): MACEL si HAOS la KIEV. Ianukovici accepta...
Iertare. Am o mulţime de greșe li in text, insă sper să se inţeleagă ce am vrut să spun.
nicolae mirean - 2014-02-22 07:36:07 - Vezi comentariul
update IV - UCRAINA LIVE (video+foto): MACEL si HAOS la KIEV. Ianukovici accepta...
Lupta pe viaţă și pe moarte poate fi inţeleasă și poate fi dreaptă când din doi stăpâni alegi să nu fii sclavul nici unuia ci propiu tău stăpân și liber de ei, dar când dai totul pentru a schimba stăpânul... De ce Ucraina nu a ales neatârnarea (neânchinarea la apus) ? Oare ...
nicolae mirean - 2014-02-21 03:09:57 - Vezi comentariul
update IV - UCRAINA LIVE (video+foto): MACEL si HAOS la KIEV. Ianukovici accepta...
Cine și ce ne duce la infăptuirea unor asemenea fapte ? E mai bine să fii in UE ? E rău să fii și să rămâi sub influenţa și puterea rușilor ? Și... , (până la urmă), unde e mai bine pe pământ (sub puterea și stăpânirea cui e... mai bine) ? Unii apără puterea lovind (și...
nicolae mirean - 2014-02-20 10:04:05 - Vezi comentariul
Opinii si analize despre TRAUMA UNEI NEDORITE NOTORIETATI STRIVITOARE pentru o t...
Media antiortodoxă este mai agresivă, și mai legitimată de autorităţile mondiale (și locale), decât totalitatea mijloacelor folosite de comuniști pentru a suprima orice formă de opoziţie și rexistenţă. Ce-i lipsește ? Ii lipsește ceea ce luptă să-și dobândescă. Vorbesc de le...
nicolae mirean - 2014-02-19 01:11:31 - Vezi comentariul
PATOLOGIA ANTICRESTINA SI ANTIMONAHALA starnita de cazul adolescentei "olimpice"...
Omul, sa trezit că este conștient de sine, (și prin aceasta a ajuns să se creadă a fi, ce... nu poate să fie).Inlăuntrul său sunt necesităţi ce se cer satisfăcute. Necesităţi care (prin sine) nu pot fi inţelese. Abia prin Hristos Iisus omul iși poate inţelege menirea și nevoia de...
nicolae mirean - 2014-02-18 20:02:40 - Vezi comentariul
PATOLOGIA ANTICRESTINA SI ANTIMONAHALA starnita de cazul adolescentei "olimpice"...
Vrăjmaşul mântuirii noastre Urăşte pururi preoţia, Că-i taina tainelor, prin care E lucrătoare'ortodoxia. Că nu e'n lume dar mai mare, S-o egaleze (ca folos). Nu face lumea, (nici pământul), Cât face (taina-i) în Hristos. Căci ce'a primit (să fac'un preot) Nu pot nici î...
nicolae mirean - 2014-02-18 08:44:07 - Vezi comentariul
update III: LA CE MANASTIRI A FOST ADOLESCENTA FUGITA DE ACASA? A fost motivata ...
După Tanacu, acest al doilea caz răsunător in care se scot la vedere toate "relele" ortodoxiei (acelea care trag indărăt România, care crează probleme părinţilor, școlii, și autorităţilor) este o nouă ocazie, spre a folosi totul petru ai stinge (sau reduce) cinstea, influenţa și cr...
Pag 1 / 01

Carti

Articole Recomandate

Documentare