Ce am retinut din talcuirile si avertismentele CUVIOSULUI DANIEL GOUVALIS privitoare la Apocalipsa. Cum sa ne ferim de exegetii improvizati si de speculantii financiari ai profetiilor eshatologice? CUM TALCUIESC SFINTII PARINTI LEGATURA DINTRE LEPADARE SI ANTIHRIST

22-09-2010 11 minute Sublinieri Print Print

MOTTO: Auzi? Numa` atata poti sa fii in pace: daca ai citit pe Sfintii Parinti si Sfanta Scriptura atuncea nu te mai doare capul [de] ce spun altii” (Parintele Proclu)

*


Cine este staretul Daniil Gouvalis?

Relativ necunoscut în Occident, Stareţul Daniel Gouvalis a murit la 11 iulie 2009, iar înmormântarea lui tristă, totuşi plină de bucurie a avut loc la 12 iulie. Părintele a fost un om al lui Dumnezeu, cu multe harisme duhovniceşti, fiind considerat sfânt de către mulţi dintre fiii săi duhovniceşti. El a fost îndeosebi renumit în Malakasas, o mică suburbie din Atena, fiind cunoscut ca Stareţ al Malakasas, slujind acolo ca preot şi duhovnic. Prima sa întâlnire cu sfinţenia a fost în persoana Stareţului rus Trifon, care de asemenea, a fost părintele spiritual al Părintelui Paisie Athonitul (care, trebuie să menţionăm, a trecut la cele veşnice la 12 iulie 1994, cu exact 15 ani inainte), când a vizitat Muntele Athos în tinereţe, iar spre sfârşitul vieţii a fost printre cei mai apropiaţi ucenici ai Stareţului Porphyrios de la Atena.

Un om cu o profundă educaţie teologică, Stareţul Daniel a cultivat fiecare virtute şi i-a călăuzit pe mulţi cu smerenie şi preţuire în lumina credinţei ortodoxe şi evlaviei. A scris multe cărţi şi a fost membru al comitetului sinodal pentru ereziial Bisericii Greciei, unde a ajutat multe persoane implicate în diverse culte să se întoarcă la ortodoxie. Cea mai celebră operă a sa este cartea foarte romanţată şi însufleţitoare, numită Η ΑΝΩ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ (Ierusalimul de Sus), în care îşi exprima dorinţa fierbinte de a intra în rai şi de a fi cu protectoarea sa, Sfânta Paraschiva, Stareţul Trifon, sfântul său protector, Daniel Profetul, Sfântul Apostol Pavel şi Sf. Ioan Teologul. El a fost cunoscut mai ales pentru firea sa darnică, şi urmând exemplul Sfinţilor, nu a păstrat nimic pentru sine din averile sau banii săi, împărţind totul celor în nevoi. A murit în linişte şi pace, aşa cum şi-a trăit viaţa, primind darul ceresc de a cunoaşte dinainte momentul în care va părăsi această lume. Stareţul a fost înmormântat la mănăstirea ctitorită de părintele său spiritual, Stareţul Porphyrios (unde este înmormântat), în Milesi, lângă Malakasas. Veşnica lui pomenire şi fie să mijlocească pentru noi cu rugăciunile sale!

Sursa:  MYSTAGOGY The Weblog Of John Sanidopoulos
 
***

Am extras din talcuirea Arhim. Daniil Gouvalis publicata pe blogul Pustnicul Digital ceea ce ni s-a parut izbitor de asemanator cu situatia de la noi, de astazi, si cateva din accentele care ni se par foarte importante si utile pentru trezirea noastra.

” (…) Există oameni, cu diferite obiective şi interese care caută să semene în sufletele creştinilor o frică prematură şi tulburare sufletească. După aceea, exploatează foarte bine situaţia creată şi le iau acelor oameni toată averea. Ba chiar unii reuşesc să convingă o mulţime de creştini să le dea bani ca să cumpere terenuri potrivite unde să ridice case în care să se refugieze în vremea antihristului! Şi încă spun că venirea antihristului este foarte aproape. Aşa că cei păcăliţi trebuie să dea imediat mari sume de bani!…

Unii, excesiv de «ortodocşi», n-au altă treabă decât să cultive o frică prematură şi neîntemeiată. Atâta timp cât nu se face nici un ritual religios, cifra 666 nu are nici o semnificaţie. Conform tradiţiei apostolice a Bisericii noastre, semnarea cu cifra 666 se va face, aşa cum am spus, în cadrul unui ritual religios oficial. Însă aceasta nu s-a petrecut încă.

Va trebui însă să susţinem cele spuse şi cu texte consacrate. De aceea trimitem la scrierile Sfântului Ipolit al Romei, care menţionează numeroase tradiţii apostolice. Să vedem ce scrie: 

«I-a trimis Domnul pe Apostoli la toate neamurile, iar el (antihristul) la fel îşi trimite apostolii săi mincinoşi. Mântuitorul a adunat oile risipite. Tot aşa şi antihristul adună poporul risipit al ideilor. A pecetluit Domnul pe cei ce cred în El. Şi antihristul va face la fel» (Despre Hristos şi despre antihrist, 6).

Peceţile pe care le dă Domnul creştinilor sunt Botezul şi Mirungerea. În Vechiul Testament era tăierea-împrejur. Desigur, este vorba despre ritualuri religioase oficiale. Sfântul Ipolit subliniază, aşadar, că şi antihristul va lucra în acelaşi fel – «şi el va face la fel». Adică, primirea pe mână sau pe frunte a ei 666 va constitui un ritual oficial, o taină a anti-botezului şi a anti-mirungerii, a anti-bisericii antihristului. Aceasta va arăta vădit că individul respectiv l-a primit pe antihrist ca dumnezeu adevărat şi ca mântuitor.

Să cunoaştem bine lucrurile. Să nu facem ce spun toţi nepricepuţii. Există unii ce propovăduiesc că deja s-a născut mesia cel mincinos. Ba chiar susţin că știu numele său, data naşterii şi data apariţiei sale. Dragi cititori, cei ce dau date cronologice în privinţa celor de pe urmă, fiţi încredinţaţi că sunt rătăciţi sută la sută. Fie şi numai precizarea unei date exacte constituie indiciu fără greş după care identificăm rătăcirea. Din sec. I d.Hr. şi până astăzi au tot apărut oameni preziceau, cu date, evenimente eshatologice. Toţi s-au dovedit rătăciţi.Nimeni nu poate spune date exacte. Poate antihristul va veni în cincizeci de ani, dar poate apărea şi în trei mii de ani. Aceasta numai Dumnezeu o cunoaşte.

Printr-o stranie coincidenţă, toţi cei ce în trecut vesteau date eshatologice, erau membri ai unor schisme sau secte. […]

Într-o publicaţie cu conţinut religios s-au publicat următoarele:

«Atenţie la exegeţii improvizaţi ai proorocirilor şi ai Apocalipsei… Se remarcă la aceştia contradicţii flagrante, interpretări şi răstălmăciri, cugetări şi idei aberante, care ajung la extremisme, ducând chiar la despărţirea familiilor. Şi cel mai trist este că se publică numeroase lucrări, cărţi, reviste şi altele, care îi fac pe cititori să devină fanatici, provocând confuzie şi tulburând conştiinţe… Numărul 666 nu ucide şi nici nu poate vătăma pe nimeni. Nimeni nu se leapădă de Hristos şi de sufletul său, dacă nu o face în chip voit, după cum ne spune Sfântul Cosma Etolianul. Credinţa nu este un număr teoretic, ca să poată fi distrusă şi anulată automat de un alt număr. Credinţa este legătura noastră nemijlocită şi vie cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos şi, când suntem legaţi de El în smerenie şi dragoste, absolut nici o forţă nu ne poate despărţi de El şi nu ne poate vătăma» («Orthodoxos Typos», 21. 11. 1986).

Trebuie să pricepem că forţa răului este un lucru profund, o dimensiune ce priveşte cele lăuntrice şi nu cele exterioare. Poate omul să-şi umple de însemne creştine toate obiectele pe care le foloseşte – cartea de identitate, paşaportul carnetul de sănătate, carnetul de depuneri, etc…. poate pune cruci pe ele… şi totuşi, gândurile sale, sentimentele şi dorinţele sale să lucreze răul. Pe dinafară pare creştin, însă lăuntric s-a robit păcatului. Aşadar, ce folos? […]

Faptul că în zilele noastre vedem că numărul 666 este tot mai prezent, nu trebuie să ne facă să ne gândim doar la lucruri rele. Situaţia aceasta are şi ceva aspecte pozitive. Acceptăm faptul că, pe măsură ce se înmulţeşte în jurul nostru apariţia numărului 666, ne apropiem de vremea celui fară de lege, deşi nimeni poate stabili cu exactitate momentul cronologic al evenimentului. Ştim însă, in a doua Epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Tesaloniceni, că apariţia sa echivalează cu o garantare a celei de-a doua veniri a Domnului – «până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credinţă şi nu se va da pe faţă omul nelegiuirii, fiul pierzării» (II Tesaloniceni 2, 3). Mai întâi vine lepădarea prin antihrist şi apoi a doua venire a lui Hristos.

Aici unii interpretează greşit. Susţin că întâi este vremea lepădării de credinţă, a apostaziei, şi apoi cea a antihristului. Explicaţia corectă este aceea că vremea antihristului se identifică cu cea a apostaziei. Scrie Theodoret Cyrul: «Lepădare l-a numit pe însuşi antihristul, luând numele de la lucru şi dându-i-l lui» (Erminia la II Tesaloniceni). Şi altundeva: «Apostazie numeşte însăşi prezenţa antihristului». Acelaşi lucru îl susţine şi Fericitul Augustin. El identifică apostazia cu antihristul, pe care îl numeşte apostat (Despre cetatea lui Dumnezeu 20, 19). Şi Teofilact al Bulgariei interpretează la fel: «Nu va veni – spune – a doua venire (Parasia) a Domnului, dacă nu va veni mai întâi lepădarea de credinţă, adică antihristul. Şi l-a numit «lepădare de credinţă» (apostazie), fiindcă este el însuşi apostazia şi pe mulţi îi va îndepărta de Hristos, putând a-i îndepărta chiar şi pe cei aleşi» (Erminie la II Tesaloniceni).*

Odată cu venirea antihristului, se apropie a doua venire a lui Hristos (Parusia), cea mult aşteptată de creştini. Atunci va începe a se trâmbiţa: «Domnul este aproape» (Filipeni 4, 5). Domnul se apropie şi nu întârzie. Vine în slavă să-i ia pe ai Săi în cămara de nuntă a negrăitei bucurii.

Propoziţia: «Ei vor porni război împotriva Mielului», dă impresia că ar avea o legătură cu legile Consiliului Europei ce contravin credinţei şi moralei creştine. De exemplu, scoaterea desfrâului de sub incidenţa legii, libertatea avorturilor, libertatea pornografiei, protejarea homosexualilor şi altele asemenea.

Mulţi zâmbesc, poate, la gândul că ar putea fi o legătură între Europa Unită şi antihrist, însă cine a studiat cu atenţie Cartea Proorocului Daniel, în paralel cu Apocalipsa, acceptă cu uşurinţă această idee. La Daniel, marile împărăţii de pe pământ, cea a Babilonului, cea a Perşilor, cea a succesorilor lui Alexandru, cea romană, sunt prezentate ca fiare. Citiţi capitolul 7. De asemenea, împăraţii sunt reprezentaţi ca nişte fiare cumplite. În capitolul împăratul perşilor este reprezentat ca un berbec înfricoşător, iar Alexandru cel Mare ca un ţap groaznic.

Având în vedere toate acestea, cumplita fiară a Apocalipsei, cu cele zece steme împărăteşti, nu poate să reprezinte decât o împărăţie puternică a zilelelor de pe urmă. Ba chiar o «împărăţie» puternică, alcătuită din mai multe împărății separate, simbolizate de cele zece steme.

Situaţia actuală arată că superputerea viitorului va trebui să fie Comunitatea Europeană, doar dacă nu cumva într-un viitor mai îndepărtat va apărea o nouă conjunctură şi se va ivi o altă «împărăţie».

Dacă însă apariţia celui fără de lege este legată direct de Comunitate Europeană (azi Uniunea Europeană), atunci se clarifică şi un pasaj dificil din Apocalipsa, privitor la două cetăţi; în anii antihristului se vorbeşte despre «oraşul cel mare», precum şi despre «Babilon, cetatea cea mare».

Antihristul, ca stăpân religios, îşi va avea sediul la Ierusalim – oraşul prin excelenţă. Ca lider al Europei Unite, adică în calitate de lider politic, îşi va avea sediul în oraşul în care îşi va avea sediul atunci Parlamentul Europei. (…)”

Părintele Daniil Gouvalis, Peregrin prin Sfânta Scriptură, Editura Bunavestire, Bacău, 2001

***

Nota razbointrucuvant:

Unele interpretari contemporane vor sa acrediteze teoria, combatuta si de Fericitul Martir Daniil Sâsoev, a pre-peceţii şi, mai ales, a pre-lepădării de Hristos. Ne referim aici la teoria care spune care, folosindu-se de citatul din Thesaloniceni,

«până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credinţă şi nu se va da pe faţă omul nelegiuirii, fiul pierzării» (II Tesaloniceni 2, 3)

Conform acestei teorii, lepadarea, apostazia se face intr-un moment anterior venirii lui antihrist in lume si stabilirii imparatiei sale. Drept inaintemergator al antihristului este identificat, in plus, sistemul politic actual.

Aceasta noua teorie, pentru a fi validata, trebuie cernuta prin talcuirile pe care Sfintii Parinti ai Bisericii le aduc atat versetului din 2 Thesaloniceni cat si prin profetiile admise de Traditia Bisericii asupra vremurilor de pe urma. Asa a fost cu orice noua invatatura de credinta – de fapt, se stabilea tocmai faptul ca nu este noua, ci ca aduce unele precizari deja existente in Scripturi si scrierile Sfintilor Parinti. In lipsa acestei cerneri, avem de-a face cu o inovatie, ce trebuie lepadata ca o neghina amestecata in graul hranitor al ogorului Bisericii.

Ce spun, asadar, Sfintii Parinti?

Cel mai avizat comentator al Epistolelor Sfantului Apostol Pavel este, cu siguranta, Sfantul Ioan Gura de Aur, cel caruia insusi Apostolul ii soptea la ureche semnificatia scrierilor sale. Or Sfantul Ioan Gura de Aur talcuieste in acelasi sens ca Sfintii Parinti citati de Arhimandritul Daniil Guvalis:

„Să nu vă clintiţi degrabă cu mintea, nici să vă spăimântaţi – nici de vreun duh, nici de vreun cuvânt, nici de vreo scrisoare ca pornită de la noi, cum că ziua Domnului a şi sosit”(II Tesaloniceni 2, 2). Aici mi se pare că face aluzie la unii care purtau o epistolă falsificată, dând-o ca a lui Pavel, cu scopul vădit de a-i înşela, însă Apostolul arătându-le spune că încă n-a sosit ziua Domnului. Şi ca să nu se lase a fi amăgiţi, el îi asigură prin ceea ce le scrie: „nici să vă spăimântaţi – nici de vreun duh, nici de vreun cuvânt”, adică «chiar de ar avea duhul profeţiei cei ce vă spun de acestea, voi să nu credeţi. Când eram la voi, acestea v-am spus, să nu vă abateţi de la cele ce aţi auzit şi aţi învăţat».

„Nici de vreun duh”. Prin aceste cuvinte el numeşte pe proorocii mincinoşi, care ceea ce spuneau, grăiau prin duh necurat, căci voind a fi crezuţi, ei încercau a înşela pe ascultător nu numai prin cuvinte probabile – aceasta de altfel o învederează şi Apostolul prin expresia: „Nici de vreun cuvânt” – şi încă şi printr-o epistolă falsificată ce conţinea asemenea idei şi pe care o dădeau ca a lui Pavel. De aceea Apostolul deschizându-le ochii, a adăugat: „nici de vreo scrisoare ca pornită de la noi”. După ce în fine i-a asigurat din toate părţile, vine şi expune şi propria sa părere după cum urmează:

„Să nu vă amăgească nimeni, cu nici un chip; căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credinţă şi nu se va da pe faţă omul nelegiuirii, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu, sau se cinsteşte cu închinare, aşa încât să se aşeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept dumnezeu” (II Tesaloniceni 2,3-4).

Aici el vorbeşte de antihrist, şi dă pe faţă o mare taină. Şi ce înseamnă „lepădarea de credinţă”? Sub acest cuvânt el numeşte pe antihrist, căci pe mulţi îi va pierde şi-i va abate de la credinţă, după cum zice şi Hristos; „ca să amăgească, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi”. (Matei 24, 24). Pe lângă aceasta îl mai numeşte şi omul nelegiuirii, căci şi el va face lucruri înfricoşate, în acelaşi timp şi pe alţii va pregăti ca să facă asemenea lucruri. Îl mai numeşte fiul pierzării, pentru că şi el va fi pierdut, şi totodată va pierde şi pe alţii. Dar cine va fi oare acel antihrist? Oare va fi Satana? Nicidecum, ci va fi un om oarecare, care va avea în el toată puterea şi toată lucrarea diavolului.

„Potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu”. Aşadar acel antihrist nu-i va aduce la idolatrie, ci va fi un împotrivitor lui Dumnezeu, care va desfiinţa toate zeităţile şi va porunci de a fi el adorat în locul lui Dumnezeu, şi va şedea în biserica lui Dumnezeu, nu numai în acea din Ierusalim, ci în fiecare. „Dându-se pe sine, zice, drept dumnezeu”, adică nu spunând, nu grăind aceasta, ci încercând de a dovedi prin fapte, pentru că va face lucruri mari, şi va arăta semne minunate la cei amăgiţi de el.

(Sfantul Ioan Gura de Aur, Omilii la Epistola a II-a catre Tesaloniceni)

Un alt mare Sfant Parinte, Chiril al Ierusalimului, talcuieste astfel versetul respectiv:

Apostolul Pavel scriind despre Antihrist, a dat un semn lamurit prin cuvintele: „Ca va veni întâi lepadarea de credinta si se va arata omul faradelegii, fiul pierzarii, potrivnicul, (…). Acestea le spune Pavel. Lepadarea de credinta se petrece în timpul nostru; oamenii au lepadat dreapta credinta: unii marturisesc filiopaternitatea, altii îndraznesc sa spuna ca Hristos a fost adus de la neexistenta la existenta. Mai înainte ereticii îsi marturiseau ratacirea lor pe fata; acum însa este plina Biserica de eretici ascunsi. Oamenii s-au lepadat de adevar, si neadevarul le încânta urechile. Se graieste ceva care desfata urechile? Toti oamenii asculta cu placere. Se graieste ceva folositor sufletului? Toti se îndeparteaza. Cei mai multi oameni s-au lepadat de învataturile cele drepte; este ales raul mai mult decât binele. Aceasta este deci „lepadarea de credinta“. Trebuie asteptat dusmanul, în parte a si început de pe acum sa trimita pe înaintemergatorii lui, ca sa vina pregatit la vânatoare. Ai grija de tine, omule, si întareste-ti sufletul! Biserica îti arata acum, înaintea Dumnezeului celui viu (I Timotei 6, 13), si te învata mai dinainte cele cu privire la Antihrist, înainte de venirea lui. Nu stim daca vine în timpul vietii tale si nici nu stim daca vine dupa trecerea ta din aceasta viata. Este bine însa ca tu sa cunosti semnele venirii lui si sa te întaresti mai dinainte.

Asadar, Sf. Chiril identifica apostazia drept lepadarea de dreapta credinta. Citirea profetiilor legate de vremurile de pe urma arata insa o stare deplorabila a lumii inainte de aparitia lui antihrist: o stare de cufundare in pacat, asemanatoare starii in care se afla omenirea inainte de Potop, cand Duhul Sfant s-a ridicat de la oameni pentru ca erau prea trupesti…

Cel mai limpede o arata Sf. Nil Athonitul:

Cand se va apropia vremea venirii lui Antihrist, se va intuneca mintea omului de toate patimile cele trupesti ale curviei, si foarte mult se va inmulti necredinta si faradelegea. Atunci omul va deveni de nerecunoscut, schimbandu-se fetele oamenilor, si nu se vor mai cunoaste fetele barbatilor de ale femeilor, pentru nerusinata imbracaminte si a parului din cap. (…) Atunci se vor schimba obiceiurile si traditiile crestinilor si ale Bisericii. Curatia va pieri de la oameni si va stapani faradelegea. Minciuna si iubirea de argint vor ajunge la cel mai inalt grad si va fi vai de cei care vor aduna bani. Curviile, preacurviile, sodomiile, hotiile si omorurile, in vremea aceea, vor fi pe toate drumurile. Pentru savarsirea acestor mari pacate, oamenii vor fi lipsiti de darul Sfantului Duh, pe care l-au primit la Sfantul Botez, precum si de mustrarea constiintei.

Pentru faptul ca antihristul apare dupa ce lumea se cunfunda in pacat gasim marturie si in cartea Sf. Prooroc Daniil:

“La sfârşitul stăpânirii lor, la vremea covârşirii păcatelor lor, se va ridica un rege cu chip semeţ şi isteţ în lucrurile ascunse”. (8, 23)

Concluzii:

 1. Nu exista, in ceea ce am putut cuprinde din Traditia Bisericii, un moment al apostaziei propriu-zise, generale si fizice/materiale (nu doar duhovnicesti), care sa preceada instaurarii lui antihrist drept dumnezeu si stapan al lumii;
 2. Sfintii Parinti identifica lepadarea de credinta (cea definitiva si generala) cu insusi antihristul;
 3. Acolo unde nu le identifica, ei inteleg prin lepadarea de credinta doua lucruri:

  1. covarsirea pacatelor omenirii si
  2. pierderea dreptei credinte
 4. teoria conform careia lepadarea de credinta este legata de un sistem politic/de putere care ar fi, chipurile, inaintemergetorul lui antihrist, nu isi gaseste corespondent nici in Scripturi, nici in scrierile Sfintilor Parinti.
 5. in materie de sistem de putere, Scripturile nu le vin in ajutor sustinatorilor acestei teze, dupa cum am mai aratat pana acum (a se vedea explicatiile adiacente din articolul de aici): in imperiul lui Antioh Epifaniu, cel care il prefigureaza pe antihrist, evreii raman cetateni ai Antiohiei pana in momentul in care li se cere EXPLICIT, sub amenintarea terorii, lepadarea de “legea parinteasca“, adica de credinta.
 6. Problema sistemelor de putere (imperiile), asa cum arata mai sus si Arhimandritul Daniil Gouvalis, nu este reprezentata atat de exercitarea puterii asupra populatiei (mai ales in operatiuni precum inscrierea cetatenilor) cat de ideologia dupa care ele functioneaza. Sub termenul de ideologie intelegem nu doar propaganda oficiala, ci si spiritul veacului, sau chipul veacului acestuia, toate “valorile” dupa care oamenii isi ghideaza viata, acea mentalitate care defineste ce este rau si ce este bine. Drept pilda, problema evreilor din Imperiul lui Antioh nu era ca se aflau cetateni ai acestui imperiu, inaintea prigoanei, ci ca erau influentati de moda elenismului. Rolul ideologiei si al mentalitatilor va fi pus in evidenta si intr-o serie de materiale dedicate lui Alexandr Soljenitin pe pagina principala a site-ului.
 7. Actele de identitate electronice sunt o problema, astfel, pentru ideologia care le sta in spate: cea a supravegherii si a controlului orwellian a populatiei. De aceea trebuie respinse, iar opozitia fata de ele trebuie dusa cu discernamant. Daca Biserica marturiseste demnitatea fapturii umane create de Dumnezeu impotriva injosirii la care este expusa de puterile lumii, pentru care omul este suspect din fasa si trebuit permanent controlat, atunci nu vor mai fi justificabile astfel de dispozitive de indosariere electronica a cetatenilor. Razboiul se duce la nivel de conceptii si de mentalitati. Asa cum Biserica se opune si trebuie sa se opuna prostitutiei si sodomiei, eutanasiei si avortului, asa trebuie sa se opuna si supravegherii ubicue.
 8. Oricat de mult ar incerca unii sa le promoveze, in problema importantei pe care o au actele de identitate asupra mantuirii omului nu se pot invoca scrieri false (Protocoalele Inteleptilor Sionului) sau care insulta inteligenta cititorilor (dezvaluiri ale celor mai secrete planuri de conducere a planetei, de tipul Texe Mars si Mircea Vlad). In problema mantuirii si a lepadarii nu se poate invoca DECAT Sfanta Traditie si Sfintii Parinti. Cine ii ocoleste nu face decat sa se lepede, de fapt, de ei.

Ceea ce, dintre parintii contemporani, precum am vazut, ne invata foarte lamurit si:

– Auzi, uite ceva, ca pentru aieste,”mergatoare”, am zis si eu, dar nu-s aiestea!

– Deci sunt inaintemergatoarele pecetluirii?

– Da! “Mergatoare”, da, asa… dar nu-s aiestea. Si totodata, uite ceva, ca daca ma forteaza sa iau cip, nu se intampla ni[mi]ca. Stii cand? Cand am bunavointa eu sa le iau si vorbesc de rau credinta!

***

Legaturi:Categorii

Carduri electronice/ cipuri, Erezii, secte, rataciri, sminteli, inselari, scandaluri..., Noua ordine mondiala, guvern mondial (Pasi catre Antihrist?), Opinii, analize, Parinti greci si athoniti

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

113 Commentarii la “Ce am retinut din talcuirile si avertismentele CUVIOSULUI DANIEL GOUVALIS privitoare la Apocalipsa. Cum sa ne ferim de exegetii improvizati si de speculantii financiari ai profetiilor eshatologice? CUM TALCUIESC SFINTII PARINTI LEGATURA DINTRE LEPADARE SI ANTIHRIST

 1. ” Cei care primesc pecetluirea se leapada de Hristos. Chiar si atunci cand primeste buletinul electronic, tot se leapada de Hristos.”

  Acest text de la cuv Paisie se refera la buletinele electronice cu 666 pe ele, declarat de oficialitati. Cu aceasta situatie s-a confruntat cuv Paisie si tocmai despre buletinele cu 666 a spus el ca ” a venit lepadarea ”. Avea perfecta dreptate.
  Pana la urma in grecia nu s-au mai introdus buletine cu 666, ci doar electronice, despre care cuv Paisie a spus ca nu sunt lepadare de Hristos ci doar cadere, introducere a pecetluirii.
  Acest fragment :
  ” – Parinte, ce legatura are acest buletin de identitate cu pecetluirea ?
  – Buletinul de identitate nu este pecetea; este introducerea pecetluirii.
  – Parinte, lumea intreaba ce sa faca in legatura cu noile buletine de identitate.
  – Atunci cand va intreaba, voi cel mai bine sa le spuneti oamenilor sa intrebe pe duhovnicii lor si sa faca rabdare sa vada cum va actiona Biserica, pentru ca multi pun intrebari, dar putini inteleg raspunsurile. Deoarece eu am scris clar in brosura “Semnele vremurilor”: fiecare sa actioneze potrivit cu constiinta lui. Desigur, unii spun: “Ei, acestea sunt o parere a unui calugar; nu este pozitia Bisericii”. Eu insa nu mi-am spus parerea mea, ci am formulat simplu cuvintele lui Hristos, ale Evangheliei, pentru ca propria noastra parere trebuie s-o supunem voii lui Dumnezeu, ce se exprima in Evanghelie. ”

  se refera la buletinele electronice fara 666.

 2. De fapt din aceste 2 texte, cuv Paisie distinge mai multe etape :
  – buletin electronic fara 666 = cadere, introducerea pecetluirii, premergatoare pecetii
  – buletin electronic cu prezenta lui 666 demonstrata = lepadare de Hristos, mai putin grava ( el spune ca exista 5 grade diferite de gravitate a lepadarii de Hristos )
  – pecetluirea pe mana sau frunte cu 666 = lepadare de Hristos extrem de grava

 3. @Emanuel: Remarcabila este Scrisoarea semnata personal de Cuviosul Paisie, tocmai pentru a ramane ca o marturie indubitabila ca apartine parintelui si nu altcuiva: http://www.razboiulnevazut.org/articol/51/Scrisoarea-Parintelui-Paisie-Aghioratul-referitoare-la-semnele-vremurilor-666

  Aici cu adevarat Cuviosul Paisie Aghioritul ii rusineaza pe cei care se pitesc dupa cuvintele acestui gigant duhovnicesc pentru a isi perpetua propriile lor minciuni. Si care sunt aceste minciuni?

  1. Ca Parintele Paisie se referea la orice buletin electronic, inclusiv cel care nu are la aratare codul 666.

  2. Ca spusele Parintelui Paisie le sprijina tezele lor, anume ca actele cu cip sunt lepadare si ca marele pericol sunt aceste acte, nu altceva.

  Sa le luam pe rand:

  1. Asa cum ai spus si tu, Parintele Paisie se refera STRICT la buletinele care au codul 666 in mod vizibil pe ele. Unii au rupt din context si au dat sa se inteleaga ca, de fapt, Parintele Paisie se refera la orice buletin nou, chiar si la cele care au cod invizibil. Sa vedem fraza pe care o citeaza pentru a isi sustine aceasta idee:

  Asadar, dupa cartela si dupa buletinul electronic, adica “indosarierea” persoanelor, ce se face pentru a inainta cu viclenie la pecetluire, vor spune mereu la televizor ca oarecare a furat cartela cutaruia si i-a luat banii din banca. Pe de alta parte vor face reclama “sistemului perfect”, adica pecetluirii pe mana sau pe frunte cu raze laser, a numarului 666, numele antihristului, care nu se va distinge cu ochiul liber.

  Asadar, ei spera, probabil, ca cititorii lor nu cunosc limba romana. Pentru ca fraza in care este se vorbeste despre codul 666 este mai mult decat clara – Cuviosul se refera la PECETEA lui antihrist pusa pe mana si pe frunte, un laser care nu va putea fi distins cu ochiul liber. DECI NU LA BULETINE SE REFEREA CAND VORBEA DESPRE NUMARUL CARE NU SE VEDE CU OCHIUL LIBER. Pentru ca in acest moment tehnologia aplicarii codului 666 nu este cea descrisa de Cuviosul Paisie in paragraful citat – marcarea cu laser. Reamintim ca actuala tehnologie este RFID, adica altceva, cu alte implicatii.

  2. Cuviosul Paisie isi incepe Scrisoarea aratand care este sursa raului contemporan, lucru care corespunde perfect si cu ce am scris noi mai sus:

  In spatele duhului lumesc al “libertatii” de astazi, al lipsei de respect in Biserica lui Hristos fata de cei mai mari, parinti si dascali, care au frica de Dumnezeu, se ascunde sclavia duhovniceasca, stresul si anarhia, care conduce lumea la impas, la catastrofa sufleteasca si trupeasca.

  Daca ne pierdem perspectiva duhovniceasca asupra lucrurilor, ne vom afla ca niste orbeti ratacind printre coduri de bare, lasere si RFID-uri, scotocind dupa scarnavile antihristului sau facand scolastica lepadarii, si pe aceasta in deplina ignoranta a Sfintei Traditii pe care nu stim cum sa o dosim ca, nu-i asa, nu prea ne serveste in intretinerea psihozelor…

 4. ” (…) Există oameni, cu diferite obiective şi interese care caută să semene în sufletele creştinilor o frică prematură şi tulburare sufletească. După aceea, exploatează foarte bine situaţia creată şi le iau acelor oameni toată averea. Ba chiar unii reuşesc să convingă o mulţime de creştini să le dea bani ca să cumpere terenuri potrivite unde să ridice case în care să se refugieze în vremea antihristului! Şi încă spun că venirea antihristului este foarte aproape. Aşa că cei păcăliţi trebuie să dea imediat mari sume de bani!…

 5. Tot Cuviosul Paisie zice:

  Deoarece eu am scris clar in brosura „Semnele vremurilor”: fiecare sa actioneze potrivit cu constiinta lui. Eu insa nu mi-am spus parerea mea, ci am formulat simplu cuvintele lui Hristos, ale Evangheliei, pentru ca propria noastra parere trebuie s-o supunem voii lui Dumnezeu, ce se exprima in Evanghelie.
  (…)
  sa explice credinciosilor ca sa inteleaga ca de vor lua buletinul de identitate, asta va constitui o cadere.
  (…)
  Se leapada de Hristos. Cei care primesc pecetluirea se leapada de Hristos. Chiar si atunci cand primeste buletinul electronic, tot se leapada de Hristos.

  Iar daca voi cautati acum sa vedeti 666 pe acte, la fel veti cauta si cand va fi pecetea si nevazand 666 o veti accepta. La aceasta se refera P Paisie.

 6. Si tot legat de 666, Cuviosul Paisie chiar zice ca exista la Bruxelles, unde se vor duce si datele despre noi toti. Deci s-ar putea sa nu vedem niciun 666 pe acte, ci in protocolul de citire/codare al computerului Fiara de la Bruxelles.

  Se vor insela cei care le vor talcui pe acestea cu mintea lor. In timp ce semnele sunt foarte clare. „Fiara” de la Bruxelles a sorbit in computer cu 666 aproape toate statele. Cartela, buletinul electronic, „inainte mergatoare ale pecetluirii”, ce arata?

  Deci sunt o lepadare, nu stim insa cat de mare. Dar voi nici cadere nu o considerati. Aici e problema: luati doar ce e confortabil pentru voi de la Cuviosul Paisie.

 7. @Apologeticum:

  Ceva mai tras de par si mai lipsit de logica nu am mai vazut, dar nici nu e timpul trecut. Pana una alta, si inainte de a face erminii stufoase rupte din context la unele cuvinte din unele fragmente din unele pozitii din unele scrieri 🙂 ale Cuviosului Paisie, ar trebui sa remarcati ca Sfintii Parinti talcuiesc altfel decat o faceti voi versetul din Tesaloniceni. Or toata insistenta voastra se leaga de acest verset si de aceasta noua invatatura: lepadarea ar fi, de fapt, un moment anterior aparitiei antihristului…

 8. Off topic,pentru ca nu pot sa ma abtin sa remarc ceva, ce mi se pare de cosmar, si care de cind sint aici mi-a sarit in ochi mult mai mult decit de obicei.

  Daca intrati pe adresa: http://www.youtube.com/watch?v=TJvUxrJ9nX4&feature=related, la minutul 4.29-4.32, il veti auzi pe Mircea Badea spunind (prin iunie anul asta) ca: “Nu mai merge! Tara asta trebuie distrusa! O sa se auto-distruga ea insasi”.

  In fapt, refrenul asta spus sub diverse forme il aud in fiecare zi, ca un leitmotiv pe toate canalele de TV, la orice ora, si mai ales la cele de mare audienta, adica la stiri!

  De cite ori se prezinta ceva (ca X s-a batut cu Y, ca Z a trecut pe rosu, ca T si-a inselat nevasta, ca un doctor a cerut mita…sau alte fleacuri idioate de genul asta), aproape inevitabil se adauga:” ca numai in Romania se poate intimpla asa” sau “asa ceva doar in Romania gasesti”,sau “ne asteptam pentru o tara ca Romania”, etc,etc,etc. Si vreau sa va spun ca inainte (adica chiar acum 1-2 ani, dupa cite mai imi aduc aminte eu) NU auzeam asa ceva. Poate voua nu va sare in ochi/urechi ca v-ati obisnuit, dar mie imi tipa in fatza chestia asta.

  Mircea Badea (dar si Valentin Stan si Gidea si muuulti altii), au un discurs care aparent pare corect. Adica fac observatii corecte, logice, echilibrate cu privire la diverese aspecte (de la politic pina la showbiz) . Asta n-ar fi nimic ba ar fi OK, daca, de la un timp, nu se pierde nici o ocazie de a adauga leitmotivele de mai sus, in fruntea lor fiind si cel mai cunoscut, al lui Badea: Traim in Romania si asta ne ocupa tot timpul.

  Miscarea asta mi se pare de o extrema perversitate, pentru ca, ascultindu-i nu poti sa spui ca NU au dreptate apropo de atitudinea populatiei in diverse ocazii. Ginditi-va ca noi insine ne-am exprimat cu mult amar pe acest site apropo de lipsa de “intelepciune sociala” a romanilor (cazul meu), apropo de cauzele reale ale actualei crize, de lipsa de coloana vertebrala de care am dovedit, de dispretul la adresa a tot ce avem mai bun, de mincatoria si lasitatea noastra, etc,etc,etc,etc… Si atunci care ar fi diferenta intre atitudinea lor si cea a noastra?

  Noi privim problema prin prisma pacatului, si a necesitatii intoarcerii la Dumnezeu si necesitatea rugaciunii. dar in nici un caz si sub nici o forma, chiar daca bariera pare foarte subtire, crestinismul nu promoveaza distrugerea: ai pacate, ai scaderi, ai “defecte”, concluzia: esti un rebut, la gunoi cu tine, meriti sa fii distrus sau sa te auto-distrugi.Asta nu! Intotdeauna ideea crestina a fost de “a pune inceput bun”, ca ” nu vrei moartea pacatosului”, etc,etc ca stiti mai bine decit mine citatele in cauza.

  Ori, ceea ce se intimpla acum mi se pare incredibil si ceva ce am mai intilnit, e adevarat p-afara, dar in nici un caz cu un discurs atit de virulent, de degradant si de dispretuitor promovat la nivel de mass-media oficiala (ar mai fi unele filme americane care sustin aceasta ideea: “uite ce rea e lumea in care traim, merita sa fie distrusa”- numai ca nici ei nu au iesit din bariera divertismentului,adica a filmului, nu la proportiile si intensitatea cu care se face in Romania).

  Cu alte cuvinte ce li se spune romanilor pe toate gurile si la toate orele in fiecare zi a saptaminii este: ” sinteti niste rebuturi, sinteti niste rebuturi, nu va meritati tara, deci, meritati sa dispareti, sa muriti, sa va autodistrugeti”, si atunci discursul devine ” SINTEM niste rebuturi, etc” adica devine internalizat de romanul insusi (un fel de psihoza de masa). Este o strategie de foarte mare perversitate, tocmai pentru ca se imbina solid cu realitatea, tocmai pentru ca argumentele pe care le aduce au tot parfumul veridicului. Cu o exceptie: se doreste in mod real demoralizarea populatiei acestei tari, asa incint orice s-ar intimpla, sau ORICINE, ar veni peste ea, ca s-o exploateze sau ca sa decimeze populatia, reactia ar trebui sa fie una: “pai da, e mai bine sa vina x-ulestii peste noi, ca fac treaba mai buna decit am facut noi sau ai nostrii” (vezi atitudinea unor ardeleni apropo de Ungaria- dar de fapt nu la unguri ma gindesc eu).

 9. @Petra,

  Mi-s din Ardeal si da, unii ardeleni (nu toti si nu majoritatea) mai zic asa ceva la suparare, insa la o adica ma cam indoiesc ca o sa se bucure sau o sa vrea “sa vina ungurii”. Pe aici oamenii uita greu si inca ne mai amintim de amarul ocupatiei maghiare…

 10. Adica trebuie musai sa vina antihristul ca voi sa va lepadati… foarte tari in credinta va mai credeti.
  Problema voastra este ca nu considerati acceptarea actelor cu cip o cadere, adica un pacat. Deci nici macar pe Cuviosul Paisie nu-l urmati.

  Apoi cum va explicati urmatorul verset din Sf. Scriptura, Apocalipsa 13:

  Si i se vor inchina ei toti cei ce locuiesc pe pamant, ale caror nume nu sunt scrise, de la intemeierea lumii, in cartea vietii Mielului celui injunghiat.

  scrie foarte clar inchinare, iar nu lepadare.

 11. Fara 666 nu avem nici o lepadare, caci lepadare la cuv Paisie si toti sfintii este semnatura pentru, sau pecetluirea cu 666. Sf Paisie spune clar : in momentul in care apare 666 semnul diavolului pe buletin atunci eu semnez pentru diavolul, deci daca e numai cip fara 666 atunci unde semnez eu pentru pecetea lui antihrist ? Aici vorbeste clar despre buletin cu 666 :

  ” Pecetluirea este una cu lepadarea

  Desi Sfantul Ioan Evanghelistul spune clar in Apocalipsa despre pecetluire (Apoc. 13, 16 s.u.; 14, 9 s.u.; 16, 2 si 20, 4.), unii nu inteleg. Ce sa le spui? Din pacate, auzi o gramada de neghiobii ale mintii de la unii “cunoscatori” contemporani. Unul spune: “Eu voi primi buletinul cu 666 si voi pune si o cruce”. Altul: “Eu voi primi pecetea pe frunte si-mi voi face si o cruce pe ea…” si o gramada de asemenea prostii. Ei cred ca se vor sfinti in felul acesta, cata vreme acestea sunt inselari. Un episcop mi-a spus: “Eu, langa semnatura voi face si o cruce. nu ma lepad de Hristos, ci, simplu, ma slujesc (folosesc)”. “In regula – ii spun – tu esti episcop si pui o cruce langa numele tau in virtutea calitatii ce o ai; altul este arhimandrit si pune si el, datorita rangului ce-l are, o cruce. Lumea ce va face?” Lucrul murdar nu se sfinteste. Apa curata primeste harul si se face aghiazma. Urina nu se face aghiazma. Piatra se face paine prin minune. necuratia nu primeste sfintenie. Prin urmare, diavolul, Antihristul, atunci cand este in buletinul nostru de identitate, pe mana sau pe fruntea noastra cu simbolul lui, nu se sfinfeste desi am pune si o cruce. Avem puterea Sfintei Cruci, a Lemnului Sfant, a harului dumnezeiesc al lui Hristos, numai atunci cand pastram harul Sfantului Botez, prin care ne lepadam de satana, ne unim cu Hristos si primim Pecetea Sfanta: “Pecetea darului Sfantului Duh”. Vezi, unii ca acestia merg inainte cu o logica… Vor pune alaturi o cruce si totul e in regula. si desi vedem ca Sfantul Apostol Petru s-a lepadat numai la exterior de Hristos, dar si asta a fost tot lepadare (Mt. 26, 69-75; Mc. 14, 66-72; Lc. 22, 54-62; In. 18, 16-18 si 25-27) acestia se leapada de pecetea cea sfanta a lui Hristos ce li s-a dat la Sfantul Botez, ca sa primeasca pecetea lui Antihrist, si spun ca au inlauntrul lor pe Hristos! ”

  In acest text identifica pe 666 de pe acte cu diavolul si lepadarea.
  Deci cipul pe acte fara 666 nu este nici o lepadare. De ce ? Simplu : pentru ca nu semnam pentru nici un fel de semn religios care sa il desemneze pe antihrist. Cipul in sine e doar o cadere pentru ca prin semnatura pentru cip se sprijina un sistem dictatorial ce nu ne respecta drepturile, nu ne trateaza ca pe niste oameni liberi si cu dreptul la prezumptia de nevinovatie. Adica ne trateaza ca pe niste sclavi sau puscariasi, ne dau numere, ne supravegheaza. Despre acest aspect au vorbit destul de clar par Arsenie si Proclu, cand au zis : lepadarea e atunci cand marturisesti pentru antihrist, adica semnezi pentru pecetea lui. Dar fara pecetea lui pe buletin unde semnez eu pentru ea ? Deci pana nu se va demonstra ca e 666 pe buletin nu avem lepadare ci doar cadere :

  ”-Parinte, ce legatura are acest buletin de identitate cu pecetluirea ?
  – Buletinul de identitate nu este pecetea; este introducerea pecetluirii.
  – Parinte, lumea intreaba ce sa faca in legatura cu noile buletine de identitate.
  – Atunci cand va intreaba, voi cel mai bine sa le spuneti oamenilor sa intrebe pe duhovnicii lor si sa faca rabdare sa vada cum va actiona Biserica, pentru ca multi pun intrebari, dar putini inteleg raspunsurile. Deoarece eu am scris clar in brosura “Semnele vremurilor”: fiecare sa actioneze potrivit cu constiinta lui. Desigur, unii spun: “Ei, acestea sunt o parere a unui calugar; nu este pozitia Bisericii”. Eu insa nu mi-am spus parerea mea, ci am formulat simplu cuvintele lui Hristos, ale Evangheliei, pentru ca propria noastra parere trebuie s-o supunem voii lui Dumnezeu, ce se exprima in Evanghelie. Altii, spun cele contrare celor ce le-am spus eu, spunand ca le-a zis Parintele Paisie. Unii, care le aud, desi lucrurile sunt asa de serioase, nu intreaba daca sunt asa, daca intr-adevar le-am spus, ci le cred. Eu nu ma tem; le spun cu curaj. Vin si la Coliba si arunca 666 in cutie. In sfarsit, asta nu-i nimic ! Intr-o zi mi-au pus o inscriptie pe usa … Am crezut ca a venit cineva, nu m-a gasit si a scris “lipseste”, ca s-o vada si altcineva. Dar ma uit mai bine, si ce sa vad ? Era scrisa o ocara. O astfel de ocara n-am auzit nici cand eram mirean. Toata aceasta situatie va primi o maturatura buna, dar vom trece si noi o furtuna. Lumea s-a ridicat, trebuie sa ne ridicam si noi cu multa rugaciune.
  Pe unii ii intereseaza subiectul buletinelor de identitate, altii il exploateaza si creeaza probleme. Biserica trebuie sa ia o pozitie corecta. Sa vorbeasca; sa explice credinciosilor ca sa inteleaga ca de vor lua buletinul de identitate, asta va constitui o cadere. ”

  La fel a zis si par Arsenie :

  ” – Parintele Mihail: Unii spun ca ar fi chiar lepadare de Hristos daca primesti actele cu cip.

  – Parintele Arsenie: Parinte draga, lepadare inseamna lepadare. Nu este insa departe lepadarea despre care spuneti. Lepadarea e: eu nu cred in Domnul Hristos, asta e lepadarea.

  – Parintele Mihail: Da, o marturie anti-Hristos.

  – Parintele Arsenie: Anti-Hristos. Sa nu fim cu conceptia asta antihristica… ”

 12. @Apologeticum: Nu trebuie sa vina musai nimeni… Doamne, uite cum ajungem, pentru ca vorbim la nesfarsit despre lucruri de ultima gravitate in ce priveste mantuirea, sa frizam hula si inconstienta. De lepadare, in orice forma ar fi ea, chiar daca ar fi legata de un bat de chibrit, sa ne fereasca Domnul Dumnezeu pe toti.

  De vreme ce am spus ca actualele acte fac parte dintr-o viziune asupra lumii in care faptura umana este injosita si privita ca suspecta a priori, nu le putem considera drept nimic, sau neutre, nu am spus asta niciodata. Sunt ingaduite de Dumnezeu pentru pacatele noastre, inainte de a fi ele un pacat. Cu privire la ce fel de pacat ar fi, asta, sa avem iertare, nu se stabileste pe bloguri si nici de niste… nobody ca noi.

  Am cateva carti ortodoxe care talcuiesc Apocalipsa. Cand am timp, le cercetez si vin cu un raspuns privitor la versetul citat. Din mintea mea nu raspund, ca ajung ca voi, sa talcuiesc de unul singur, fara sa apelez la Sfintii Parinti, versetele scripturistice eshatologice.

  PS: Ciudat e articolul prof. Tselenghidis, altminteri un teolog mai mult decat admirabil, dupa atata efort de a demonstra ca de fapt orice card nou e lepadare. Pai demersul acesta, presupune, de fapt, cererea unei dispense de la “inaintemergatorul lui antihrist” (UE) ca sa fim lasati in pace de codul lui antihrist. Cum suna asta?
  Apoi, este foarte ciudat sa legi TOTUL de numarul 666, si sa spui ca RESTUL e ok. Profesorul Tselenghidis va contrazice chiar pe voi in luarea sa de pozitie:

  Recent, conducerea politica actuala a tarii noastre ne-a adus la cunostinta in mod oficial ca de la inceputul lui 2011 se va impune „cardul cetateanului”, o forma de act de identitate electronic. Deja si mie personal, asemenea foarte multor altora, mi se adreseaza nelinistile multor credinciosi. Si desigur inteleg care este cauza care a determinat aceasta neliniste. Pentru exact acest motiv, sunt dator sa va transmit aceste nelinisti, dar si sa va aduc la cunostinta urmatoarele: Este de la sine inteles ca datoriile si drepturile cetateanului fata de societate, precum si tranzactiile economice se definesc prin legi, a caror respectare este obligatorie.

  Noi sustinem ca tehnologia RFID si mania cardurilor, inclusiv fara sa fie legata de 666, nu este deloc in regula, pentru ca presupune supravegherea ubicua a societatii…

 13. Vad ca va feriti a va identifica cu ceea ce a zis Cuviosul Paisie, si anume ca acceptarea acestor acte este o cadere, un pacat. Caci altfel de ce ne-ar mai zice marii duhovnici sa nu le luam? Parintele Arsenie spune clar ca miroase a 666. Voi aveti de gand sa “gustati” ca sa va convingeti?

  Deci pentru voi este doar problema de supraveghere. Adica tot studiul parintelui Valica despre biometrie si Imago Dei voi nu-l luati in seama.
  D-l Tselenghidis nu avea cum sa le explice teologie celor din CE, iar normal ca a cere neincluderea numarului 666 in acte este ceva in plus.

  Dar dupa cate vad voi sunteti dispusi sa respectati legile lor, chiar supravegheati total, ca sa nu intrati in ilegalitate. Deci cum ramane cu refuzul actelor cu cip, caci voi asa spuneti: nici noi nu le luam!

 14. @ Emanuel (si nu numai)

  Apropo de impartirea in “grade de lepadare” ce reiese din textele parintelui Paisie, mie mi se pare ca exista totusi o nunanta.

  Presupunem ca ar exista 666 in buletin, in cip. Presupunem chiar, pt. simplificare, ca buletinul ar avea scris pe el mare numarul 666 chiar langa numele tau sau peste poza ta sau oriunde altundeva.

  Totusi, nu putem spune ca acel buletin reprezinta pecetea si ca acceptarea lui este sinonima cu lepadarea finala, apocaliptica.

  Sigur, putem spune ca reprezinta incercarea unor oameni de a-si bate joc de credinta ta punandu-ti pe buletin ceva ce te ofenseaza. La fel de bine puteau pune si o poza balsfemiatoare, un insemn budist, islamist, satanist sau orice altceva (pana la urma, acest numar asta reprezinta, un insemn satanist). Si atunci, evident, actul respectiv trebuie refuzat, daca intentia in sine a fost dovedita sau daca oficialii refuza sa indrepte “coincidenta neintentionata” de care pana atunci nu fusesera constienti.

  Dar ca sa putem spune ca acel buletin reprezinta pacetea trebuie sa se implineasca nici mai mult nici mai putin decat cuvantul Scripturii, care spune ca nimeni nu va mai putea cumpara sau vinde nimic fara respectivul act. Momentan, nu este cazul.

  Deci, atata vreme cat vom mai trai intr-un sistem in care poti folosi bani lichizi, conturi bancare ce au acoperire in bani lichizi, etc, nu cred ca putem vorbi de vreun act care sa reprezinte pecetea. Mie cel putin asa mi se pare logic.

  Desigur, asta nu inseamna ca nu poate exista lepadare prin acceptarea unui asemenea act, chiar daca el nu reprezinta pecetea. Cum spuneam, daca se dovedeste faptul ca guvernele noastre incearca sa impuna intentionat, pentru a-si bate joc de credinta noastra, un act ce contine in el VADIT un insemn satanist (nu codat intr-un algoritm de nu stiu ce nivel in nu stiu ce format binar), atunci … avem o problema.

  Cipul in sine nu reprezinta un insemn satanist. Cu atat mai mult cu cat nu s-a dovedit in niciun fel prezenta in el a numarului 666.

  Iar prin “dovezi” eu cel putin inteleg niste chestii ceva mai serioase. NU inteleg cutare “document masonic care a transpirat pe internet” sau cutare “studiu tehnic” facut pe codul de bare de nu stiu ce sectanti sau “luptatori anti-sistem” care in timpul liber se mai ocupa si cu alte lucruri la fel de credibile si “crestinesti” (se lupta cu demascarea reptilienilor sau cu aruncarea de fecale, la propriu si la figurat, in capul Bisericii lui Hristos, a sfintilor, a preotilor sau a sfintelor icoane).

 15. Tehnologia RFID, cardurile (mergand spre unificarea lor intr-unul singur) si informatizarea totala a relatiilor(economice, juridice etc.) intre persoana si stat duc toate la realizarea unei intregi infrastructuri in care nu poti cumpara, vinde, calatori, interactiona cu vreo institutie a statului fara un “ceva tehnologic” emis de stat.
  Nu se poate ca toate acestea sa nu te duca cu gandul la profetia din Apocalipsa. (“Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei.”Apoc.13,17) Tehnologic si juridic vorbind acest lucru nu a fost posibil in intreaga istorie de la scrierea Apocalipsei pana acum, iar noua ni se cere sa semnam acordul de a intra noi insine in aceasta infrastructura cumplita.
  Da, asta nu este deloc in regula. Daca as accepta sa fiu partas la aceasta situatie as avea cumplite mustrari de constiinta, as fi sigur ca este gresita aceasta acceptare, ca este un pacat teribil din care trebuie sa ies, sa ma pocaiesc.
  Cred ca cel mai bine ar fi ca aceste acte electronice sa fie refuzate cu obiectii pe motive de constiinta, cerand aceleasi drepturi din partea statului pentru cei ce le refuza.
  Cred, deasemenea, ca e imperios necesar sa atragem atentia semenilor nostri asupra pericolului ce li se pregateste.
  Pentru asta e necesara o limpezire a mesajului transmis, accentuat in special pe repercursiunile acceptarii acestor acte asupra aspectelor civile, sociale, economice, ale libertatii persoanei, ale vietii private, ale conditionarii sociale si ale extinderii puterii aparatului statului in mod abuziv in cele mai sensibile arealuri ale persoanei umane. Trebuie, deasemenea, de mentionat izbitoarele asemanari cu circumstantele expuse in profetia din Apocalipsa.
  Dupa cristalizarea unui astfel de mesaj ar trebui raspandirea lui pe toate canalele disponibile(internet, pliante, mass-media).
  De coerenta si impactul unui astfel de mesaj depinde realizarea unei mase critice in randul populatiei care sa determine un boicot important ca numar si intensitate, suficient pentru a zadarnici acest abuz al puterii de azi asupra persoanei umane.
  Disputele rafinate pe versete si talcuiri, nuante, notiuni si termeni, categorii, date, viziuni si interpretari diferite sunt foarte bune, dar cred ca ar trebui sa fie facute in background sau in privat, in cerc mai restrans, nu in fata a mii de cititori.
  In frontstage ar trebui asezat acel mesaj clarificat si limpezit, exprimat simplu si fara echivoc.
  Grija noastra ar trebui sa se indrepte spre cei multi care nu constientizeaza marimea pericolului ce ni se pregateste, din ingrijorare pentru ei ar trebui sa cautam dreptatea lor si nu fiecare sa caute “dreptetea” proprie.
  Ma gandesc sa facem un pliant, sa-l dezbatem impreuna sa-l clarificam si sa-l raspandim in toata tara, pentru ca relativ putini oameni au acces la internet.
  Nu vreau sa dau eu lectii, nu vreau sa invat eu pe altii, nu ma cred eu mai destept. Atata doar: cearta nu mi se pare constructiva in astfel de vremuri.
  Iertati-ma.

 16. @Apologeticum:

  1.

  Vad ca va feriti a va identifica cu ceea ce a zis Cuviosul Paisie, si anume ca acceptarea acestor acte este o cadere, un pacat. Caci altfel de ce ne-ar mai zice marii duhovnici sa nu le luam? Parintele Arsenie spune clar ca miroase a 666. Voi aveti de gand sa “gustati” ca sa va convingeti?

  Noi am spus:

  De vreme ce am spus ca actualele acte fac parte dintr-o viziune asupra lumii in care faptura umana este injosita si privita ca suspecta a priori, nu le putem considera drept nimic, sau neutre, nu am spus asta niciodata. Sunt ingaduite de Dumnezeu pentru pacatele noastre, inainte de a fi ele un pacat. Cu privire la ce fel de pacat ar fi, asta, sa avem iertare, nu se stabileste pe bloguri si nici de niste… nobody ca noi.

  2.

  Deci pentru voi este doar problema de supraveghere. Adica tot studiul parintelui Valica despre biometrie si Imago Dei voi nu-l luati in seama.

  Parintele Valica spune exact ce spunem si noi, caci se leaga de implicatiile adanci ce tin de ideologia din spatele cipurilor ale actualei metode de identificare a omului. Noi am publicat mereu pozitiile sfintiei sale. In plus, nu impartaseste pozitia voastra.

  3.

  D-l Tselenghidis nu avea cum sa le explice teologie celor din CE, iar normal ca a cere neincluderea numarului 666 in acte este ceva in plus.

  Dl Tselenghidis a scris catre Sinod si manastiri, nu catre UE.

  Citez:

  Înştiinţare:

  1.
  Către toţi Ierarhii Bisericii Greciei
  2.
  Către toţi Ierarhii Bisericii Cretei
  3.
  Către toate Sfintele Mănăstiri ale Sfântului Munte
  4.
  Către toate Sfintele Mănăstiri ale Sfintelor Meteore

  Noi aratam acolo niste contradictii, daca le vedeti bine, daca nu… problema nu e la noi.

  4.

  Dar dupa cate vad voi sunteti dispusi sa respectati legile lor, chiar supravegheati total, ca sa nu intrati in ilegalitate. Deci cum ramane cu refuzul actelor cu cip, caci voi asa spuneti: nici noi nu le luam!

  Evident ca suntem dispusi sa respectam legile care nu contravin poruncilor dumnezeiesti.

  Rog seriozitate. Daca va mai exista inca un comentariu de acest gen, care ne pune pe seama lucruri pe care nu le-am spus, nu va fi aprobat.

 17. @Mircea Puscasu:

  Disputele rafinate pe versete si talcuiri, nuante, notiuni si termeni, categorii, date, viziuni si interpretari diferite sunt foarte bune, dar cred ca ar trebui sa fie facute in background sau in privat, in cerc mai restrans, nu in fata a mii de cititori.

  Aceste dispute sunt provocate de cei care agita intens apele cu idei teologice indoielnice si cu mesaje care colporteaza cuvinte ale marilor duhovnici scoase din context sau din restul cuvintelor acestora…

  In frontstage ar trebui asezat acel mesaj clarificat si limpezit, exprimat simplu si fara echivoc.

  Asa credem si noi. Dar cine face acest lucru de capul lui, prin metodele descrise mai sus (colportare, manipulare) se cheama ca incearca, de fapt, sa se puna pe el insusi in frontstage, sa “monopolizeze” tema si nu sa determine in Biserica un curent de opinie care sa fie impartasit de majoritatea celor implicati si inclusiv si de ierarhi.

  Grija noastra ar trebui sa se indrepte spre cei multi care nu constientizeaza marimea pericolului ce ni se pregateste, din ingrijorare pentru ei ar trebui sa cautam dreptatea lor si nu fiecare sa caute “dreptetea” proprie.

  Aceasta grija trebuie sa fie permanenta si legata de toate pericolele care ne pandesc dupa colt, actele de identitate fiind unul dintre ele. Foarte important este si cum se face “constientizarea”. Dupa cum spunea parintele Teofan, cine transmite tulburare, chiar daca spune adevarul, nu face un lucru bun. Lucrurile bune trebuie sa se faca bine.

  Nu vreau sa dau eu lectii, nu vreau sa invat eu pe altii, nu ma cred eu mai destept. Atata doar: cearta nu mi se pare constructiva in astfel de vremuri.

  Cum spuneam si in alta parte… fiecare are discernamant si poate cerceta duhurile, sa vada ce anume provoaca cearta si tulburare in acest context.

  Doamne, ajuta!

 18. @ Mircea Puscasu

  In principiu sunt de acord cu cele spuse de tine. Desi observ la tine, ca la multi altii ce comenteaza pe marginea cip-urilor, o usoare tendinta de a trece peste “amanunte si nuante” si de a baga totul intr-o oala d-asta de lucruri gresite, pe care nu le intelegem exact de ce sunt gresite, dar care trebuiesc “refuzate” in bloc, indiferent de ce inseamna acest “refuz” si in ce se traduce el la nivel concret.

  Vorbesti de realizarea unei infrastructuri apocaliptice. Sunt total de acord cu tine. Dar aceasta infrastructura apocaliptica nu inseamna numai cip-uri. Cip-urile poate reprezinta un 1% din ea. POATE. Ele sunt numai varful din varful lancei.

  Trebuie sa stim foarte bine ce anume reprezinta ACUM cipurile si ce se intampla cu restul infrastructurii. Il intelegem ? Il constientizam ?

  Sau avem impresia ca daca refuzam cip-urile dar continuam sa ne uitam la televizor la emisiuni cu femei semi-dezbracate gata, noi ne-am facut datoria si sigur ne mantuim ? Sau poate avem impresia ca daca refuzam cip-urile dar continuam sa ne pierdem timpul pe internet in loc sa stam la rugaciune ne vom mantui ? Sau avem impresia (…)

  Problema este una complexa si nu poate fi tratata si explicata cu superficialitate. Au fost putine voci care au incercat sa vada unitar lucrurile (pr. Valica este una din aceste voci si … cam singurul de la noi).

  De aici si vine, in opinia mea, haos-ul care domneste acum in discutiile vis-a-vis de acest subiect. A fost tratat superficial si sectar. Numai sectarii spun “crede si nu cerceta” doar pentru ca a spus X (iar acest X il puteti inlocui fiecare cu cine doriti).

  Cat priveste acea masa critica ce se va opune noilor acte cu cip, ma indoiesc ca va putea fi realizata in Romania. Poate doar printr-o minune dumnezeiasca, desi iarasi, ma indoiesc ca noi, ca si neam, suntem acum vrednici de astfel de minuni.

  La cata nesimtire si prostie a ajuns sa domneasca in tara asta … a devenit greu spre imposibil sa le explici oamenilor si sa-i coalizei in jurul unor idei MUUULT mai simple si de bun simt decat nu stiu ce chestii abstracte de ingradire a libertatii personale si de constiinta.

  Tare as vrea sa vad pe vreunul din blogurile ortodoxe, in loc de nesfarsitele articole legate de cip-uri, un editorial bine scris despre nesimtire de exemplu, despre cum am ajuns sa fim o tara de nesimtiti cronici, asa cum bine spunea acum ceva vreme parintele Bartolomeu Anania.

  Sau un articol despre faptul ca suntem pe locul 3 in Europa la numarul de avorturi. Ne mai intrec doar “fratii” ucrainiei si “marele babilon” (Marea Britanie).

 19. Lucian, cuv Paisie spune ca un buletin cu 666 ne-vizibil, dar detectabil cu aparatura sistemului, este lepadare, nu insa pecetea finala.
  666 poate sa fie scris in orice cod, daca e detectabil si pus cu intentie anticrestina, cum e cel de pe alimente, e nociv. Si a semna pentru un 666 pus pe numele meu e lepadare.
  Cand merg sa cumpar un calculator de exemplu, mi se face o factura pe care e trecut si un cod al produsului, incadrat in acei 3 de 6, ceea ce semnifica ca acel produs e pecetluit, adica produsul e inchinat antihristului cum s-ar spune. Eu semnez factura dar asta nu inseamna ca m-am lepadat, caci pecetea 666 nu era pusa pe numele meu ci pe codul produsului. Deci eu nu am nici o vina ca sistemul a pecetluit produsul, iar eu nu semnez pecetluirea persoanei mele, caci 666 nu era pe numele meu ci pe codul produsului ( dar semnez pecetluirea produsului ceea ce e si asta o mica cadere, daca tot vine vorba – deci toti suntem cazuti – sistemul ne obisnuieste incet incet cu caderea, caci buletinul cu cip fara 666 e o cadere mai mare decat semnarea unei facturi cu 666 ). Insa daca pe buletin apare codul ce contine informatii despre mine, incadrat de 666, si eu semnez buletinul, inseamna ca eu sunt de acord cu pecetluirea persoanei mele, Si asta e lepadare. Nu la fel de grava ca un 666 scris pe mana sau frunte. Sistemul ne adoarme constiinta incet incet.

 20. Cuviosul Paisie a zis ca e o cadere si nu e un nobody. Apoi si marii duhovnici au zis la fel.

 21. @Apologeticum:

  Stim ce a spus Cuviosul Paisie, doar l-am publicat pe site: http://www.cuvantul-ortodox.ro/2009/01/05/cuv-paisie-aghioritul-despre-semnele-timpului-antihrist-si-pecetea-666/

  Problema nu sunt marii duhovnici, ci micii autori de bloguri si de mesaje colportate. In plus, nici marii duhovnici nu sunt toti pe aceeasi linie, ci cu accente diferite, fiecare in parte. Pana si pe marginea faptului daca trebuie primite sau nu actele noi sunt diferente – Parintele Rafail Noica, Cuviosul Selafiil cel Orb au alta pozitie, Parintele Iustin Parvu o alta, parintele Arsenie Papacioc o alta. Asa ca atunci cand folositi sintagma “marii duhovnici” este bine sa si precizati despre cine este vorba si ce a spus anume. Pentru ca altfel pare o formula goala de continut.

 22. Ar fi interesanta o analiza a diferentelor de atitudine fata de actele cu cip a acestor parinti.

 23. Parintele Arsenie si Parintele Justin sunt clar impotriva actelor cu cip!

  Parintele Arsenie spune ca el nu ia asa ceva. Oare de ce? Oare ii este frica de supraveghere? Mai zice clar ca acceptarea actelor cu cip nu este departe de lepadarea de Hristos. Deci face legatura intre aceste doua.

  Inca ceva foarte important: Parintele Arsenie a zis ca are nevoie de o autoritate a Bisericii pentru a se pronunta. Deocamdata a gasit doar pe Patriarhul Greciei Hristodulos care spune “miroase a 666”. El nu vrea sa-si puna “dealul” in cap, deocamdata.

 24. @Apologeticum: vorbe de umplut vazduhul. Ne pare foarte rau, insa am ajuns la saturatie si ne invartim in cerc, intorcandu-ne de unde am plecat. Diferentele de atitudine le-ati descris chiar si voi, inclusiv in acest ultim comentariu, doar ca ati reusit sa il faceti las si pe parintele Arsenie.

  E cazul sa punem PUNCT. Nu vedem niciun folos in acest dialog al surzilor. Si chiar avem de lucru, nu avem timpul si resursele sa batem apa in piua doar pentru ca voi sa va agatati cu disperare de orice portita care lasa deschis accesul la contradictie si indreptatirea propriilor pozitii.

  Cine este de buna credinta are de ce sa se foloseasca de pe acest site cu materiale care sa constituie o respingere a actelor de identitate cu cip. Noi nu mai avem insa de gand sa batem pasul pe loc…

 25. Pentru cei care au inceput sa se roage la ceas de noapte…
  Va simt aproape.Dumnezeu sa-mi tina “naravul”!Am o mare ispita cu falsa oboseala seara la rugaciune.Lasati-ma pe internet si stau pana dimineata…

 26. @Cristi: Doamne, ajuta pentru toti cei care ne tinem de acest program. Si foarte adevarat cu internetul… tinde sa tina loc de randuiala, pravila, ascultare, rugaciune… TOT. Sa ne fereasca Dumnezeu pe toti de asa prapastie.

 27. @Mircea Puscasu: nu putem aproba comentariul deoarece contine un cuvant inregistrat al parintelui Amfilohie de anul trecut de la pomenirea Sf. Mc. Valeriu si pe care parintele nu era de acord sa fie publicat pe internet. Ar trebui sa il intrebati acest lucru, asa cum am facut si noi, anul trecut. Parintele era foarte suparat ca s-a procedat asa cu sfintia sa. Asta daca nu vreti sa ii creati dificultati gratuit, dupa modelul brevetat de “curajosul” Saccsiv care ii raspandea, sfidator, un cuvant al parintelui Mihail Stanciu desi acesta din urma nu i-a dat binecuvantare pentru acest lucru.

 28. Dovada clara a relei credinte si a duhului urâcios care ii mana in lupta pe alde Saccsiv si ceilalti este ultima porcarie, ticalosie, postare pe care ne-a dedicat-o pe blogul măriei sale: http://saccsiv.wordpress.com/2010/09/23/edificator-%E2%80%93-la-o-intrebare-clara-daca-vor-lua-sau-nu-actele-cu-cip-razboi-intru-cuvant-raspund-%E2%80%9Eevident-ca-suntem-dispusi-sa-respectam-legile-care-nu-contravin-poruncilor-dumnezeie/

  In exact acelasi stil al minciunii crase si al pervertirii totale a cuvintelor spuse de noi descris anterior, Saccsiv, sperand, probabil, ca cititorii au memorie scurta si au uitat deja celelalte facaturi ordinare lansate la adresa noastra, spune despre noi ca:

  1. luam actele cu cip, caci consideram ca nu au treaba cu antihristul, ci doar cu Big Brother

  2. ca nu consideram ca se face, prin ele, pregatirea pentru venirea antihristului

  3. spune ca ne dezicem de modul in care privim mersul lumii si vremurile de pe urma, chiar si de unele materiale aparute pe siteul nostru

  Deci, pe rand:

  1. Ne rugam Domnului sa nu luam actele cu cip si indemnam oamenii sa se roage pentru acelasi lucru si sa puna aceasta problema duhovnicului lor si sa asculte de sfatul Bisericii, dupa cum indemna si Cuviosul Paisie.

  Asa cum am spus de nenumarate ori in aceasta peltea intinsa la nesfarsit de apologetii schismei si a prapasteniilor, consideram ca actele cu cip sunt ante-mergatoare ale pecetii lui antihrist si ca SI prin ele se pregateste terenul, desi, evident, nu DOAR prin ele.

  Nu suntem insa de acord cu indrazneala pe care si-o asuma niste nobody de pe internet care nici macar nu sunt preoti, de a spune lumii intregi ca acceptarea actelor cu cip este lepadare de Hristos, aducand inainte interpretari eretice ale Apocalipsei, dupa cum am aratat indestul pe acest site.

  Motivele pentru care noi respingem actele cu cip sunt:
  – ca sunt ante-mergatoare ale pecetii (dar nu prepeceti, adica nu sunt PECETEA inainte de pecete) – adica sunt pasi catre pasul final, MARELE SANTAJ, cum l-am denumit noi dupa formula Fericitului Martir Daniil Sâsoev

  – ca acesti pasi sunt facuti pe baza unei ideologii samavolnice si ca principala batalie trebuie purtata pe acest teren, deoarece CIPURILE sunt introduse in societate cu o anume JUSTIFICARE. Aceasta justificare trebuie atacata si exista argumentele cu care sa o faci. E drept ca alde Saccsiv si Apologeticum sunt incapabili sa joace pe terenul combaterii cu argumente si al respingerii ideologiei. Ei joaca pe alt teren, pentru alt capitan – socand lumea, intretinand confuzii, facand o treaba excelenta de diversionisti.

  De re-vazut sunt si urmatoarele comentarii:

  http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2010/09/22/ce-am-retinut-din-talcuirile-si-avertismentele-cuviosului-daniil-gouvalis-privitoare-la-apocalipsa-cum-sa-ne-ferim-de-exegetii-improvizati-si-de-speculantii-financiari-ai-profetiilor-eshatologice-cu/#comment-13932

  http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2010/09/22/ce-am-retinut-din-talcuirile-si-avertismentele-cuviosului-daniil-gouvalis-privitoare-la-apocalipsa-cum-sa-ne-ferim-de-exegetii-improvizati-si-de-speculantii-financiari-ai-profetiilor-eshatologice-cu/#comment-13943

  De altfel, rugam insistent sa se citeasca intregul sir de comentarii de la aceasta postare, inainte de a se mai pune o intrebare sau o problema, deoarece, asa cum stie bine sa faca, Saccsiv iarasi a taiat si rupt din contextul dialogului de aici si din comentariile noastre. Pentru ca ei nu pot sa faca nimic, apeleaza la taieturi, colportaje, manipulari… Deh, pentru ei scrie in Apocalipsa asa:

  Cine e nedrept, să nedreptăţească înainte. Cine e spurcat, să se spurce încă. Cine este drept, să facă dreptate mai departe. Cine este sfânt, să se sfinţească încă.

  Ar trebui mai bine Saccsiv sa ii intrebe pe tovarasii sai intru cardasie (Apologeticum), in loc sa minta lumea cu privire la noi, ce i-a apucat de au preluat materialul prof. Tselenghidis, care afirma negru pe alb ca
  – NU E NICIO PROBLEMA IN CARDURILE CU CIP, atata vreme cat nuu e 666 in ele si ca
  – trebuie sa cerem dispensa de la UE sa nu puna 666 in carduri

  Or noi am explicat clar ca ne opunem actelor cu cip chiar daca nu au (si NU AU) 666. Abia dupa ce le-am aratat, aici, la comentarii contradictia in care se afla, s-au apucat sa puna o nota, care repeta insa aberatiile lor eretice.

  2. Aproape tot ce scriem noi pe acest site STRIGA faptul ca TRAIM VREMURILE DE PE URMA si ca se pregateste venirea antihristului. Este dovada de mare ticalosie sa ne acuze Saccsiv despre faptul ca negam acest lucru, in conditiile in care aliatii sai, Apologeticum, ne acuza tocmai ca suntem apocaliptici. Bre fratilor, ia hotarati-va. Macar putina coerenta sa aveti in minciunile voastre.

  3. Nu ne dezicem de absolut niciun material aparut pe siteul nostru. Toate sunt la vedere si publice.

  Dar ca ei procedeaza samavolnic nu este surprinzator:
  http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2010/09/13/reeducarea-azi-duhul-bolsevismului-la-lucru-printre-crestini-si-inselarea-ideologizarii-sistemice/

  http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2010/09/09/demontarea-unei-manipulari-si-o-invitatie-la-reflectie-pe-marginea-lucrarii-sistemului-antihristic-sine-ira-et-studio-daca-e-posibil/

  Pana cand grei la inima si iubiti minciuna, fii ai oamenilor?

 29. Rugăciune pentru împăcare

  „Doamne miluieşte pe robul Tău „saccsiv” care mă defăimează, mă urăşte şi mă grăieşte de rău. Ca nu cumva să pătimească el ceva rău pentru mine necuratul, nici în veacul de acum nici în cel ce va să fie. Ci-l luminează, adu-l la cunoştinţa adevărului Tău şi-l sfinţeşte pe dânsul cu mila Ta, şi-l acoperă cu bunătatea Ta, Preabunule Stăpâne. Amin”

  Poate ,daca stii numele de botez al lui saccsiv, rostesti rugaciunea aceasta…

  Se pare ca nu se mai intoarce din calea lui…

  Am comentat si acolo dar nu cred ca va ramine comentariul…

  “Saccsiv, de ce oare conteaza atit de mult pentru tine opinia celor de la razbointrucuvint?
  De ce nu poti sa ii lasi in pace, si te agati din 3 in 3 postari de ei…Eu banuiesc ca pe undeva, fratia ta simte valoarea duhovniceasca a celor expuse acolo si incerci sa te agati cu obstinatie de ceea ce au reusit ei cu rugaciune, ascultare de duhovic si ,de ce sa nu o spunem , cu intelectul foarte slefuit si nuantat pe care il poseda adminii de acolo.
  Ai scris in titlu EDIFICATOR ….
  OK, daca asa te-ai edificat atunci banuiesc ca e ultima postare cu referire la ei. Un om edificat nu mai bate pasul pe loc!
  Mai exista si altfel de crestini , care gusta si un text mai rafinat, mai duhovnicesc, care prefera texte mai elaborate care sa-i provoace pe ei(pe cititori) sa traga concluziile si nu sa le fie inoculate fortat!

  Doamne Ajuta!”

 30. Stiti, eu am ajuns la o concluzie:
  daca n-ar fi fost interneturile si blogurile toate aceste certuri, in cea mai mare parte a lor virtuale, sau n-ar fi existat, sau s-ar fi propagat mult mai greu. E adevarat ca aceste site-uri au avut si inca mai au un anumit rol in constientizarea anumitor aspecte tipice timpurilor noastre deloc …tipice. In cazul de fata rolul jucat, datorita echilibrului autorilor sai, a fost unul pozitiv. Nenorocirea este ca beneficiile site-rilor, in general vorbind, sint de fapt mult intrecute de balastul psihologic si spiritual pe care il aduc, cprin faptul ca multe sint conduse de persoane neadecvate, iresponsabile, cu multe dezechilibre de toate felurile sau despre care nu stii ce sa mai crezi (or fi pur si simplu inselati datorita problemelor personale, sau sint niste subversivi…sau??). la asta se adauga timpul pe care il maninca, fenomenal de mare.

 31. @Narcis: Amin!

  Iata ca persevereaza, postand acum un cuvant al parintelui Amfilohie, desi noi am spus clar ca l-am intrebat noi insine, pe parintele, daca e de acord sa fie preluat SI NU A FOST, FIIND CHIAR SUPARAT CA S-A FACUT ACEST LUCRU. Oricum, o sa ii transmitem parintelui ce se face in numele lui.

  In privinta articolelor noastre… credem ca diferenta nu este data de lista bibliografica sau de rafinament (chiar daca este, totusi, important backgroundul atunci cand te apuci sa analizezi evenimente politice, sociale, bisericesti, etc.) cat de diferenta dintre buna credinta si reaua credinta. Oricat de rafinat si inteligent ar fi cineva… daca nu e buna credinta, nimic nu este. 🙂 Multumim mult pentru sprijin!

 32. @Petra: da… 🙁

  Adevarul este ca unii intretin special internetomania si blogomania, postand cu nemiluita materiale, unul dupa altul, si incurajand forumita la comentarii, pedaland astfel pe unele slabiciuni ale noastre, ale celor ce folosim mult mediul virtual, si incurajand ne-gandirea sau lipsa spiritului critic.

 33. @admin
  Nu mi-a trecut prin cap ca inregistrarea cu pr Amfilohie este cu bucluc.
  Am gasit-o ieri seara pe youtube fiind urcata pe net pe 16 sept 2010, in ea am auzit propozitii precum „Tacerea aceasta este foare periculoasa pentru noi”, „Este mare crima tacerea aceasta”, „De ce ne temem atat de mult?” si nu mi-a trecut prin cap ca ar trebui sa intreb daca sa o raspandesc, plus ca nu parea, si nici nu este, o cuvantare privata, intre 4 ochi, sub auspiciile confidentialitatii. Cred ca este o predica din anvon, fara false pudibonderii, pe sleu, de mare claritate si mare impact, de folos tuturor celor ce o asculta.
  In rest pace si liniste!

 34. @Mircea Puscasu: Ti-am dat pe mail telefonul parintelui Amfilohie. L-ai sunat si i-ai cerut binecuvanatare pentru a pune cuvantul sau pe blog? Iar cuvantul este spus de la Targu Ocna, nu de la manastirea Diaconesti. Nu conteaza faptul ca l-a spus public, dar in cercul de acolo? E acelasi lucru sa vorbesti de rau cotidianul patriarhal in cerc restrans decat sa fii inregistrat cu asa ceva si cuvantul tau sa circule peste tot? Asta e, treaba voastra, insa a pune cuvinte ale parintilor impotriva binecuvantarii lor este mare greseala si voi veti da socoteala, legile duhovnicesti lucreaza, dupa cum a spus Cuv. Paisie. Asta arata cat de mult lucrati voi, de fapt, IMPOTRIVA acestor mari duhovnici. Plus ca voi faceti pe curajosii pe spezele unor parinti care traiesc credinta nu virtual, ci la modul real, in manastire, avand lucrare cu oamenii reali.

 35. Cuvinte lamuritoare si de mare folos!
  Pe de alta parte, nu este de nici un folos “dialogul” cu apologeticum si nici cu saccsiv. Asa cum v-au mai sfatuit si alti cititori, ar fi bine sa nu-i mai vizitati. Fiecare vizita la unul dintre ei sau a unuia dintre ei aici va aduce tulburare. Sa citeasca si sa priceapa fiecare dupa cit este inzestrat de la bunul Dumnezeu si dupa inima si credinta fiecaruia. Iar noi sa staruim in acele rugaciuni dupa programul postat.
  Dumnezeu sa ne miluiasca!

 36. @Mircea Puscasu:
  Da, se vede cata pace si liniste aveti… multa de tot, cata si cinste si buna-credinta, tot atata.

  Predica a fost inregistrata si pusa pe blog de Apologetici mai intai, dupa ce, cu putin timp inainte, il facusera nimic mai putin decat IUDA pe parintele Amfilohie. Daca nu ne inselam, parintele a si cerut de atunci (in orice caz stim de la dinsul ca avea intentia, atunci) retragerea inregistrarii. Pur si simplu e dreptul sau de a dispune asa cum crede de cuviinta de un cuvant si sa-l dea public numai acolo unde si cand socoteste ca este de folos. Dar astazi nu mai conteaza nimic pentru toti acesti batjocoritori mizerabili carora v-ati alaturat. Acesti parinti cu ale caror cuvinte va afisati sunt pt. voi numai niste carpe de care va folositi, fara sa va pese catusi de putin de notiunile de binecuvantare, de cuvant al duhovnicului, de evlavie, de ascultare. Nu va intereseaza asa ceva, parintii acestia nu au nimic in comun cu voi si doar cautati sa-i exploatati IMPOTRIVA vointei lor pe care o tratati cu mai putin respect decat pe o hartie igienica. Este de o josnicie si de o perversitate dezgustatoare ceea ce faceti!

  E mult mai simplu insa sa aruncati cu insinuari si cu murdarii ordinare la adresa noastra, decat sa faceti minimul efort de onestitate al verificarii daca noi mintim sau nu, de vreme ce, nu-i asa?, stiti mai bine chiar decat insusi autorul predicii ce parere are despre postarea ei pe net si vi se pare de prisos sa-l mai intrebati… e mai usor sa-l expuneti la pericole gratuite, ca sa-i faceti “un bine”. Parintele Amfilohie nu este nici pustnic, nici inaccesibil. Dar tot ce conteaza este sa ne atacati pe noi, ce mai conteaza cu ce arme… si daca puteti da ispite si crea probleme unor duhovnici…. cu atat mai bine, doi iepuri dintr-un foc.

  Bineinteles, escrocii nu puteau sa nu scoata din prisosul ticalosiei lor si o alta abjectie, si mai mare decat toate si sa sugereze ca am fi fost impotriva denuntarii masoneriei sau ca am nega caracterul apocaliptic al vremurilor. O asemenea minciuna pune capac la toate celelalte. Nu poti, vazand asa ceva, sa nu strigi, de scarba, ca este o nemernicie strigatoare la cer, un şmen mizerabil, impotriva evidentelor celor mai izbitoare! Daca nici acum nu este clar ce caractere au acesti oameni si ce agenda au… Cu acestia credeati unii dintre voi ca se poate concepe impacare si unitate? Cu oamenii fara nici cea mai mica frica de Dumnezeu care nu au niciun alt obiectiv mai inversunat decat sa loveasca in continuu, fara oprire, in Razboi intru Cuvant?!

 37. Tot citind ultimile comentarii am constatat ca Apologeticum & Co. folosesc la greu metoda spalarii pe creier repetand la nesfarsit “luarea actelor cu cip este lepadarea”. Si desi admin de la “Razboi intru Cuvant” spun foarte clar care le este pozitia, ei tot inista, si pun reflectorul in ochi ca la interogatoriu, doar-doar odata le-o reusi metoda.

  In plus Saccsiv vine cu articole fumigene mai ales inaintea sarbatorilor, ca sa nu mai poata omul sa se imbunatateasca duhovniceste cum ar trebui in aceste ocazii, si sa se nelinisteasca din cauza unor vorbe venite din vazduh.

  Sa ne amintim insa, fratilor, indemnul viu pentru aceste vremuri “tine-ti mintea in iad, si nu deznadajdui”.

 38. Mai nou, a descoperit si marele luptator anti-sistem programele derulate de C.E. sub titulatura IOT (Internet Object of Things) mult dupa ce semnalaseram aici legatura dintre proiectul respectiv si tagurile RFID: http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2010/09/17/ce-este-suspect-in-e-romania-de-ce-cand-sistemul-social-si-economic-pare-ca-se-prabuseste-se-munceste-stahanovist-la-informatizarea-romaniei-carui-pericol-trebuie-sa-ne-opunem/
  Dar le publica sub forma unor traduceri proaste facute automat de Google. Deh.. ca tot expertul in ale sistemului, asa cum isi construieste singur mitul. Acelasi mare expert care nu a fost in stare sa explice de ce Marea Britanie a renuntat la actele biometrice si de ce exista scurgeri grave de informatii, mai ales prin internet, prin intermediul unor celebre cotidiene (Washington Post) sau siteuri (Wikileaks). O ipoteza cu privire la aceste fenomene stranii am avansat aici (vezi finalul postarii): http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2010/09/23/in-curand-sfarsitul-anonimatului-libertatii-pe-internet/

  Pe de alta parte, sunt o serie de comentatori suspecti pe blogul dumnealui care pare ca nu sunt lasati acolo decat, in maniera consacrata a lui Saccsiv, sa se dea inca odata in noi. Mentionam ca nu stim cine este si nu a scris niciodata la noi asa-zisul comentator “Vasile” (se pare ca e un nume cheie acesta), care face pe marele nostru sustinator desi nu impartaseste o iota din ideile noastre, ba mai este si filocatolic si neaga vremurile apocaliptice. In schimb, sta toata ziua si bloguieste acolo. Asta ca sa fie totul, nu-i asa, “edificator”…

  Cat priveste chestiunea cu masoneria, nu demult am avut un schimb de replici chiar cu un mason veritabil, sau cel putin in prag de a fi recrutat de masonerie, care se apucase pe siteul nostru sa isi expuna nedumeririle sale naive: http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2008/08/02/masonul-declarat-radu-comanescu-avocatul-din-oficiu-al-lui-nicolae-corneanu/#comment-13516

  Am scris acolo destul de clar, succint, si inca cu ceva ingaduinta datorita faptului ca am cautat sa il convingem pe naivul mason incepator ca organizatia lui este un lucru demonic care a provocat mai toate flagelurile contemporane.

 39. @”Nu-ţi dai seama cît de ridicol este ca să fiţi despărţiţi şi certaţi din pricina unor amănunte care, la urma urmei, sunt păreri ale unora sau altora? Înţeleg să te cerţi cu mine că-i numesc pe catolici fraţi, dar cu cei de la Război, repet, eşti pe aceeaşi lungime de undă. Nu e păcat să vă daţi la gioale?”

  Fratele Sacciv ii iubeste pe cei de la Razboi intru Cuvant, de aceea le da “gioale” Si-i iubeste atat de mult incat daca nu le scoate peri albi de atata dragoste, simte ca si-a pierdut sensul vietii.

  Ce nu intelegi frate Vasile dragostea asta mare a lui Sacciv pt Razboi intru Cuvant? Daca nu le-ar declara frecvent….fara un pupic dulce din cand in cand…. nu iese nimic.

  Asta i-am postat si lui Sacciv. Practic alt sens al celor 2 postari dragute, nu vad, decat sa fie ca pupici pt fratiile voastre.
  Daca aveti copii acasa, invatati de la ei, ca ceea ce ati spus lui Mircea Puscasu despre cuvantul Par. Amfilohie trebuia discutat pe Email, atata timp cat stiti f bine cat de atent va citeste Sacciv (asta daca voi il iubiti si respectati pe par. Amfilohie). Ca asa, indirect, fara sa va dati seama, datorita dragostei imense pe care v-o poarta Sacciv… contribuiti la ce nu sunteti de acord…

 40. Iata ca se confirma faptul ca am devenit deja obsesia nr. 1 atat de pentru Saccsiv cat si pentru Apologeticum (maica Fotini).

  A dedicat un intreg interviu razbunarii pe care o cloceste indelung fata de noi. Nu le-a ajuns faptul ca l-au mintit pe parintele Proclu cu privire la ce am facut noi, acum l-au mintit grosolan si pe parintele Iustin: “noi nu ne-am certat niciodata cu ei public!”. INCREDIBIL!!!!! NICIODATA?! DOAR NE POARTA SAMBETELE ZI DE ZI SI CEAS DE CEAS DE VREO 2 LUNI! Dar cea mai mare minciuna este faptul ca am fi contestat noi vreodata Apelul Sfintiei sale sau TOATE interviurile pe care le-a dat (cand noi ne-am referit numai la ultimul!). Mare minciuna si ticalosie, in conditiile in care noi am publicat, inclusiv pe blogul lor, la comentarii, pozitia noastra fata de Apel, considerandu-l autentic atunci si acum si aparandu-l in fata detractorilor cum am stiut mai bine! Apoi, modul absolut ticalos in care a redat “intrebarile” puse parintelui Pustnic Proclu, de parca l-am fi amenintat… Oameni fara de Dumnezeu, cu adevarat!

  Aceeasi obsesie a razbunarii a manat-o pe maica sa puna in evidenta doar acest lucru – minciunile ei proprii fata de noi, inclusiv in titlu. Ce mai conteaza vremurile pe care le traim? Ce mai conteaza greutatile, plagile? Conteaza sa MINTIM SI SA FACEM SCANDAL, da, sa inducem in eroare, sa punem pe seama altora lucruri pe care nici in gand nu le-au gandit, daramite sa le mai si scrie…

  Singurul lucru partial real redat acolo a fost faptul ca noi ii acuzam ca distorsioneaza mesajul parintelui si pasajele citate de la noi. Dar acestea puse intr-un context care falisifica tot mesajul nostru.

  Si de ce nu a evidentiat alte lucruri esentiale? Pentru ca parintele subliniaza:

  – ca unitatea nu se poate obtine decat adancindu-ne in Biserica
  – ca in privinta cipurilor si-a expus propria parere care poate fi si gresita [probabil cea de pe afise?]
  – ca nu exista mari duhovnici

 41. @ admin

  Intrebam si eu deunazi pe la “enciclopedia anti-sistem” pe blog de ce cauta si el si apologeticum sa isi atraga cumva de partea lor cuvintul fratiilor voastre?
  Chiar nu se pot descurca si singuri?
  Ar mai ramina ca varianta , pe care inca nu pot sa o diger, ca sunt minati de o ura robitoare, de o invidie amestecata cu intunericul prostiei…
  Ei consuma atita energie doar pentru a va convinge ca pozitia lor este cea corecta si infailibila, incit ma intreb daca ar fi consumat acelasi zel pe alte fronturi nu cumva ar fi fost mai inaintati pe scara spre mintuire …

  Legat de ceea ce spune parintele, cuvintele Sfintiei sale nu ii ajuta cu nimic.
  Chiar si legat de vremurile apocaliptice este mai domol parintele…mai rezervat…

  Cind se va termina oare tot acest teatru absurd?

  Doamne Ajuta!

 42. @Narcis: mai nou, enciclopedistul nostru fura la greu din stirile pe care le dam periodic in sintezele noastre…

 43. Ceea ce se simte urmarindu-l pe parintele Iustin , si mai ales ultima parte a interviului, http://www.youtube.com/watch?v=EDfDOiB_Rno&feature=player_embedded unde nu mai este atat de bruiat de ” strambele” maicii reporterite si unde duhul se exprima mai liber, nu face decat sa confirme involuntar ceea ce ati spus si voi: un duh bland, pasnic , cald si invaluitor in mantaua dragostei parintesti, lipit profund de Biserica, punand accentul pe mijloacele de pregatire duhovnicesti si pe Sfintele Taine (!), fara nimic ranchiunos, conflictual, asa cum il si stiam pe parintele Iustin…. si acesta este exact duhul pe care – se aude si pe aceasta filmare – “ucenicii cibernetici” care stau TOATA ziua si noaptea pe net (NU TOTI UCENICII , de altfel intrebati in manastire pe calugarii si maicile serioase cum sunt priviti acesti “ucenici” ai internetului) nu au dorit sa-l deprinda si sa-l duca mai departe. Ti-e drag sa-i auzi vorba mangaietoare si plina de dragoste si odata in plus iti dai seama ca… nu e nimic in parintele Iustin din tot duhul de ocara si din toata rautatea si viermuiala de pe blogul care ii manjeste numele prin comportamentul cu adevarat nedemn. Fara sa vrea, maica respectiva a pus in evidenta si mai clar contrastul tulburator dintre parinte si asa-zisii ucenici care mint si cand se filmeaza, care rad aiurea cand nu inteleg, care se plang de dezbinare in timp ce o savarsesc, in fapt. Pacat de ei, iar Bunul Dumnezeu sa le dea pocainta! Oare cand o sa-si aminteasca pentru ce au intrat acolo si ce au de facut pentru mantuirea lor? In sfarsit, Dumnezeu sa ne daruiasca tuturor macar o farama din lumina si caldura ce am simtit-o pe finalul acestui interviu, din duhul asta de pace, de limpezime, de discernamant, chiar cand spune lucruri care pot sa socheze (nu avem mari duhovnici, pustnici si proroci adevarati, iar aceia care sunt… nu te impiedici de ei, nu ies in fata!) Sa retinem deci cuvantul parintelui (poate il si transcrieti) si sa dam la o parte restul: “DOAMNE, DA-MI LUMINA!”

 44. @Narcis,

  Pai era vorba ca vor sa isi faca comunitati rurale in afara sistemului iar unii voiau sa se retraga direct in pesteri. Nu inteleg cum de mai au vreme de pierdut pe net…ca timpul tace si trece…

 45. Amin, parinte! Gand la gand!

 46. Dintr-un comentariu aparut chiar pe blogul apologetilor:

  Dezbinare, dezbinare si dezbinare, se pare ca “divide et impera” nu a dat gres nici in trecut si nu da nici acum. Iar noi le dam apa la moara dezbinatorilor.
  Din aceste situatii se vede foarte clar slaba noastra credinta, dar si faptul ca ne place sa ne tot invartim in jurul cozii, fara sa facem nimic real. Parintele cuatare a zis asta, cutare alta, ba stai ca nu-i asa, ba stai ca e asa, mi-e scarba.
  (…)
  Eu nu stiu de ce tot atata vorbarie, si asa putina actiune.
  Am facut proteste cand a fost cu pasapoartele, dar acum cand e mult mai grav stam aici pe blog si ne certam, si ne dezbinam, si rade necuratu de i se rupe cureaua, Doamne iarta-ma.
  Vedeti de aia nu mai merge nimic in tara asta, pentru ca la fel cum au spus si alti frati de aici, nu mai avem iubire de aproapele, si ca sa completez, fugim fiecare dupa mantuirea noastra, si repede ii judecam pe toti, cand nici macar nu avem dovezi clare pentru acuzatiile noastre.
  Sa se inteleaga ca nu iau apararea nimanui aici, mai ales ca nici nu cunosc pe nimeni, dar prima oara cand am inceput sa citesc pe aceste bloguri am asteptat sa vad ca se face ceva bun si in mediul online, acum cand vad ce se intampla, daca nu as avea familie mai ca m-as gandi sa imi iau desaga si sa fug pe munte, pentru ca imi dau seama ca in felul asta batalia nici nu mai are rost sa fie purtata, am fost invinsi de mult.
  Acesta este romanul crestin al anului 2010, imbranceli prin biserica(chiar si la usa Parintelui Iustin, sa fereasca Dumnezeu sa vrei sa intri in fata cuiva ca esti luat la bataie, chiar si daca ai un copil mic cu tine, fapt trait), dezbinare, certuri, barfe, mandrie(blogu meu e adevarat, blogu meu e mai tare), si falsa smerenie, iar de neincredere sa nu mai vorbesc.
  Dumnezeu sa ne ierte pe toti.
  P.S. Repet, nu iau partea nimanui, nu cunosc personal pe nimeni, dar stiu cat ar suferi acesti mari duhovnici sa stie ce facem noi aici.

 47. @Pr. Veniamin,

  iertati-mi indrazneala…ziceti dvs. “de altfel intrebati in manastire pe calugarii si maicile serioase cum sunt priviti acesti “ucenici” ai internetului”…pai asta e baiul ca sunt numai priviti si atata…se pare ca nimeni de la Petru-Voda nu face nimic altceva, nu ia atitudine, ci ii lasa in continuare in voia lor sa raspandeasca sminteli pe net.

 48. Sora Paula , n-o sa vezi asa cum vrei tu niciodata un calugar corect , la locul lui, care stie pentru ce a murit lumii si nu uita de ce a intrat in monahism. Ar insemna ca devine ca acesttia de care nu ne place. Nu e al lor sa ia atitudine. Multi habar nu au ce e pe internet, dar observa ceea ce se poate observa de acolo si ii deranjeaza; atitudinea aroganta , princiara, faptul ca numai unii is cu sapa, si altii numai cu mapa, ca fac ce vor , orice dar numai calugarie nu, etc etc etc. Dar sa lasam judecata Domnului si nu sa ne amagim ca facem noi oamenii dreptate. Si smintelile astea au un rost. Vezi ce zice Scriptura. Ca smintelile trebuie sa vina, dar vai aceluia care… ia cauta. Cum vrem noi sa se faca cernerea? Sau vrem un rai bisericesc aici pe pamant, cu toate lucrurile perfecte? cand a fost vreodata asa? Deci sa nu ne inspaimantam, ci sa ne rugam. Pentru toti!!! Hai deci sa primim duhul cald al paintelui , cum v-am rugat si sa dam cele rele pe apa. Toate astea vor trece. Sus sa avem inimile! iertati vorba proasta si zabava!

 49. @admin

  pai daca scopul lor ar fi intr-adevar numai refuzul actelor cu cip pe motiv ca-s lepadare si iesirea din sistem urmata de constituirea de comunitati rurale sau mai stiu eu de care, atunci nu ar pierde atata timp cu scandalul asta…s-ar ocupa mai mult de rugaciune, de asceza (ca sa se intareasca duhovniceste) si de organizarea de comunitati ca stie oricine nu-i saga sa te incumeti la asa ceva…insa dansii o tin in scandal perpetuu…si atunci care le e scopul de fapt?

 50. @Pr. Veniamin,

  Sarut-mana. Da, aveti dreptate. Insa nu pot sa nu ma mahnesc pentru toate acestea. Stiu eu din proprie experienta ce sminteala am avut in 2009 din pricina acestora si cat m-a costat. A randuit insa Domnul sa ies din ea. Fratii admini stiu povestea si v-o pot confirma prin e-mail daca gasesc de cuviinta. Doamne ajuta.

 51. @ Paula:

  Pai deh, am mai zis: poate asa se intaresc ei, “asa se caleste otelul”, ca sa-i citez. Deci asa inteleg ei calirea. Daca nu pot altfel, ce putem sa le facem? Sa-i pomenim in rugaciuni si sa-i lasam lui Dumnezeu judecata, cum ne invata si parintii. E prea tarziu sa mai credem ca se poate schimba ceva. Problema este daca noi vom reusi sa ne desprindem de toate aceste provocari si sa ne vedem de drum, de tinta noastra. Pentru ca, probabil, unul din scopurile celui care lucreaza nevazut prin ei este si sa ne hartuiasca pana la netrebnicirea noastra duhovniceasca, sa nu mai putem face nici noi nimic altceva. Nu doar ca nu lucreaza ei cele duhovnicesti, dar nici pe altii nu-i lasa, deversand zilnic in curtea lor mormane de gunoaie pe care trebuie sa le ia si sa le curete zi de zi… cand si asa nu-si vedeau capul de treaba. Oameni fara ocupatie si cu prea mult timp liber, ce sa-i faci. Dumnezeu sa-i miluiasca si pe ei, ca tot suflete sunt si nimanui nu-i place sa planga si sa scrasneasca dintii in iezerul de foc… Deci… inapoi la citit, la lucrat si la rugat, ca… avem treaba 🙂

 52. Comentariu nepublicat de saccsiv:

  Frate saccsiv, cei de la razbointrucuvint ti-au raspuns aici:

  http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2010/09/22/ce-am-retinut-din-talcuirile-si-avertismentele-cuviosului-daniil-gouvalis-privitoare-la-apocalipsa-cum-sa-ne-ferim-de-exegetii-improvizati-si-de-speculantii-financiari-ai-profetiilor-eshatologice-cu/#comment-13969
  Mi s-ar parea onest sa poata citii si comentatorii acest raspuns.

  Apoi exista si la ei pe site vad o caruta de informatii legate de masonerie:

  http://www.cuvantul-ortodox.ro/category/vremurile-in-care-traim/portile-iadului/noua-ordine-mondialamasonerie/

  http://www.cuvantul-ortodox.ro/2009/09/10/parintele-sofian-boghiu-despre-sfarsitul-lumii-antihrist-si-masonerie/

  Imi pare rau pentru toata aceasta tevatura si nadajduiesc ca si alti comentatori sa se fii incheiat …

 53. @ Narcis:

  Multumim. E relevant faptul ca nu lasa tocmai raspunsurile care vadesc, decent si simplu, scurt pe doi, toata minciuna odioasa aruncata pentru prostirea maselor, fara scrupule. Sa nu cumva sa vada vreunul din fani adevarul si sa intealaga lucrarea murdara pe care o crediteaza.

 54. Mai fratilor, problema e mult mai simpla! Traim in era informaticii, banii vor deveni in curand bani electronici. Nu vor mai exista bani fizici pentru ca vor fi inutili. Nu stiu in cati ani dar asta e tendinta, iar cardurile nu fac altceva decat sa obisnuiasca populatia cu astfel de bani. In momentul acela cand vor disparea banii fizici si se vor utiliza doar cei virtuali, cu ajutorul cardurilor, atunci nimeni nu va mai putea vinde sau cumpara decat cu bani virtuali, decat folosind cardurile.
  Care e legatura cu actele de indentitate electronice sau biometrice? Pai e foarte simpla: cardurile vor disparea, fiind inlocuite cu aceste carti de identitate ce vor contine in ele, pe langa datele de identitate ale persoanei, si contul bancar. Cartile de identitate vor fi si carduri in acelasi timp, dar vor mai contine inca ceva!
  In ceea ce priveste pe antihrist si ideologia lui, mare atentie la ideologia “umanista” ce pare a fi adoptata si de UE, cea care accepta libertati mult prea lejere ale omului, cum ar fi homosexualitatea, prostitutia, pornografia, etc, etc, caci pe poarta aceasta deschisa de umanisti va intra si va propovadui antihristul!
  Har, smerenie si jertfa de sine.

 55. Imi amintesc de o intamplare adevarata: unul a trecut la pocaiti pe undeva printr-un orasel din Ardeal. Si a devenit liderul sectei locale, mare credincios, mare predicator etc. I-a convins pe restul sectantilor sa stranga bani si sa ii faca lui o casa–la parter si subsol sa fie casa de rugaciune si la etaj sa stea el predicatorul.

  Oamenii au strans bani, s-au inhamat la munca voluntara si dupa ce casa a fost gata noul proprietar a inchis poarta, a bagat cheia in buzunar, i-a injurat pe fraieri si…a ramas bine-mersi cu casa…Prinde orbul, scoate-i ochii…

  De ce am postat povestioara asta aici: pentru ca rezoneaza cu avertismetele cuviosului Daniel Gouvalis si cu anumite comentarii din blogosfera.

 56. “Nu ne-am certat niciodata public” – asta este o expresie vrednica de un pateric!!!
  Nu cel egiptean, nici al vreunei lavre, sau al mirenilor, ci in Patericul Calomniei si al Dezbinarii.
  M-am silit sa intru pe Apologeticum, pt.doream sa vad ce inseamna in fapt acest “nu ne-am certat”, si nu mare mi-a fost mirarea cand am gasit epitete ca iude, talhari, aproape indraciti…
  Curat – murdar!

 57. stiti voi cum spune apostolul :”cercetati duhurile …” . intrebarea care vo pun la toti este:poate fi o lepadare de 10% una de 20% s1 alta de 50% ????? e lepadare sau nu ??????? deci daca nu este pecetea finala si este doar buletin cu cip care nici macar nu stim daca are 666 pe el este lepadarea finala sau nu ???? cum zice si parintele Dionisie sau Porfirie ??? ca trebuie sa ma lepad de Hristos cu vointa mea cu gura mea cu fiinta mea … deci concluzia mea este ca nu exista lepadare de 10% sau de 50%… ce a spus Petru ???:”Nu-L cunosc pe Omul acesta…” deci nu a vrut sa-l recunoasca pe Hristos si s-a lepadat prin asta !!!nu a fost lepadare de 40% ci de 100%…- sunt de acord intru totul cu baietii de la razboi intru cuvant … aceste acte sunt un pericol pentru noi din cauza ca cei care leau expediat urmaresc o supraveghere mai detaliata a oamenilor ca ei sa nu poata sa faca nimic fara stat..deci totul sa fie supravegheat de stat dar asta nu poate fi o lepadare sau cum spun aia care se stiu ei un inceput al lepadarii sau eu stiu 25% de lepadare !!!!!foarte frumos comentariu al Parintelui Daniil Gouvalis cu care sunt intru totul de acord si mai cred un singur lucru ca toate aceste rastalmaciri de apocalipsa s-au facut fara descoperire dumnezeiasca care vine direct din rugaciune si nu din presupuneri ,ambitii ,certuri …. Si mai cred ca cei care au smintit atata lume si i-au facut sa creada altceva decat ce scriu Sf. Parinti vor plati foarte scump pt sufletele lor si ar fi bine sa cam inceteze..

 58. Pingback: Război întru Cuvânt » SOLUTIA “DELTA FORCE”? Vremurile de restriste – intre tehnici de supravietuire si metode de despatimire
 59. Pingback: Război întru Cuvânt » UN CUVIOS SI UN MUCENIC CONTEMPORAN AFLATI SUB “PATERNITATEA” SFANTULUI PROROC DANIIL: Parintele Daniel Gouvalis despre fiara Apocalipsei; Parintele Daniil Sasoev despre Liturghie, convertiri si minuni
 60. Pingback: Război întru Cuvânt » SUNTEM PREGATITI PENTRU IMPARATIA CERURILOR?
 61. Pingback: Război întru Cuvânt » Scurta omilie recenta a avvei Moise Aghioritul. CHEMARE LA TREZVIE SI ECHILIBRU
 62. SA FIM BRANCOVENII TIMPULUI NOSTRU!RASPUNSUL MEU pt toata lumea implicata: si zic eu cel fara carte,NU VA MAI CONTRAZICETI DOMNILOR! TOT CEEA CE SE FACE ACUM(CARD CU SI FARA CIP,buletin,etc.), sunt pt a semana dihonia si a va incurca mintile sa va obisnui cu SEMNUL. Asa cum s-a obisnuit lumea cu *liniutele nevinovate* de pe toate produsele. Cine mai da azi importanta la acest semn cu care sunt marcate toate produsele? Multa lume il gaseste chiar binevenit. Asa va fi si cu restul:azi un card cu cip pt salariu, miine un card pt sanatate,etc.,si toate zic EI sunt nevinovate, tin doar de existenta, alimente,haine, tratamente,consultatii la medicul de familie,la urgente si tot asa, nu au nimic cu sufletul. Poti sa te rogi unde vrei si cat vrei. Dar cand va veni CARDUL CEL MARE, adica semnul pierzarii (666), a lepadarii de credinta si de Hristos cu adevarat putini vor fi acei care vor isi vor da seama de marele pericol si vor rezista. Deaceea trebuie sa le refuzam si sa ne intarim in credinta indiferent de consecinte. Sa fim BRANCOVENII timpului nostru!

 63. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Articolele saptamanii (3): SCANDALUL SECTEI MARTORII LUI IEHOVA – studiu de caz pentru cum se manipuleaza si se exploateaza credulii
 64. Pingback: Război întru Cuvânt » HARUL DUHULUI SFANT – SINGURA ARMA A CREDINCIOSILOR in fata lui Antihrist si a inaintemergatorilor lui
 65. Pingback: Razboi întru Cuvânt » REPORTAJ “ROMANIA, TE IUBESC” despre ratacirile preotului Cristian Pomohaci de la Mosuni. Si alte fenomene sectare de psihoza in masa si… marketing religios
 66. Pingback: Razboi întru Cuvânt » DE CE CAUTA OMUL SEMNE, MINUNI SI VINDECARI PARANORMALE?
 67. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Vindecari si vindecatori sau CUM DEOSEBIM SFINTENIA DE SARLATANIE?
 68. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Semne promitatoare in bisericile surori greaca si rusa. CRITICI LA NIVELUL CEL MAI INALT AL IERARHIEI BISERICII RUSE FATA DE PROIECTUL CARDULUI ELECTRONIC. Parintele Theodor Zisis si IPS Serafim din Pireu despre cardul cetate
 69. Pingback: Razboi întru Cuvânt » DIN SERIA APOCALIPSA ACUM: NASA isi dadaceste angajatii pentru un mega-dezastru natural, administratia Obama si-a pregatit un “avion al sfarsitului lumii” (doomdsday plane)
 70. Pingback: Război întru Cuvânt » STARETUL DIONISIE IGNAT: “O sa fie schimbari mari. Conducatorii omenirii de astazi sunt hotarati sa distruga omul”. CE INSEAMNA ‘AL OPTULEA VEAC’?
 71. Pingback: Razboi întru Cuvânt » BIG BROTHER VIZITEAZA SI FRANTA: carte de identitate cu cip REGAL, proiect legislativ pe cale de a fi votat
 72. Pingback: Profetia pustnicilor nemteni transmisa SFANTULUI VARLAAM, MITROPOLITUL MOLDOVEI (30 august) despre vremurile din urma si caderea crestineasca a Moldovei: "Vor pune biruri si pe aerul lasat de Dumnezeu"
 73. Pingback: ANTIHRIST
 74. Pingback: PROFETIA DESPRE ANTIHRIST SI SFARSITUL LUMII a Sfantului Ipolit, episcopul Romei
 75. Pingback: ANTIHRISTUL - invatatura ortodoxa
 76. Pingback: Sfantul Nicon, ultimul staret de la Optina ne invata CUM SA NE PREGATIM DE PRIGOANE. Este bine sa ne dorim sa traim chiar in timpul venirii lui ANTIHRIST?
 77. Pingback: INTERPRETAREA APOCALIPSEI - "CARTEA VREMURILOR NOASTRE". Parintele Serafim Rose despre conditiile pentru citirea cartii Apocalipsei in duh ortodox
 78. Pingback: SFANTUL NIL ATHONITUL, IZVORATORUL DE MIR (12 nov.) - PROOROCII DESPRE SFARSITUL LUMII: "Hrana lui Antihrist este tulburarea oamenilor"
 79. Pingback: Razboiul e aproape, iar sfarsitul la usi. CE SA FACEM, DECI? -
 80. Pingback: IPS Hierotheos Vlachos: TALCUIRI LA APOCALIPSA. Omenirea intre MIEL si FIARA -
 81. Pingback: SINAXARUL DUMINICII INFRICOSATEI JUDECATI descrie A doua Venire a lui Hristos -
 82. Pingback: TALCUIRI LA APOCALIPSA. Despre Armaghedon si ereziile imparatiei de o mie de ani: MARTORII LUI IEHOVA, MESIANISMUL IUDAIC, SIONISMUL -
 83. Pingback: SACCSIV SI CALOMNIILE DIN POSTUL MARE: Reincalzirea vechilor minciuni ale unui diversionist. Ce credem despre cipuri, carduri, pecete si antihrist? - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 84. Pingback: Filmul rusesc SECTA (VIDEO). Despre fenomenul sectelor apocaliptice de tip new age - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 85. Pingback: TABLOIDIZAREA APOCALIPSEI sau cum ne anunta ”Libertatea” ca ”Antihristul e printre noi” - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 86. Pingback: SECTA 666 condusa de ”antihrist” prevesteste SFARSITUL LUMII PE 30 IUNIE - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 87. Pingback: Interviu cu un antihrist. SECTA LUI VISARION DIN SIBERIA, CARE PRETINDE CA E REINCARNAREA LUI IISUS [video] - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 88. Pingback: CAZUL SACCSIV. Intrebari necesare - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 89. Pingback: Parintele Ioan Buliga despre INSELARE, CIPURI, ALARMISME, RAZBOIUL INFORMATIILOR. “Astazi curatenia si smerenia sunt foarte rare, insa invatatori sunt tot mai multi si atunci ratacirea creste…” -
 90. Pingback: In actualitate: PRIMITIVUL “MISTIC”, “VEDETA” DUHOVNICEASCA, “MINUNISTUL”, DREPTUL MANDRU, SARLATANUL RELIGIOS (II) -
 91. Pingback: PARINTELE PAISIE AGHIORITUL DESPRE ANTIHRIST: “Totul va deveni un spital de nebuni. Vin ani grei, vom avea incercari mari. Crestinii vor avea mare prigoana. OAMENII NICI NU INTELEG CA TRAIM IN SEMNELE VREMURILOR” -
 92. Pingback: Parintele Serafim Rose: SEMNELE SFARSITULUI LUMII (I). De ce sa studiem semnele vremurilor? Cum sa ne formam discernamantul duhovnicesc? -
 93. Pingback: Parintele Serafim Rose: SEMNELE SFARSITULUI LUMII (III). Antihrist, Templul din Ierusalim, dezumanizarea, globalizarea… RISCUL ABORDARII GRESITE A SEMNELOR APOCALIPTICE -
 94. Pingback: PARINTELE ADRIAN DESPRE VREMEA LUI ANTIHRIST: Stramtorarile vor fi mult mai grele decat in comunism. Metoda de la Pitesti se va aplica acum in toata lumea (VIDEO) -
 95. Pingback: Reportaj In Premiera despre PSIHOZA APOCALIPTICA 2012. Negustorii spaimelor, aventurierii sfarsitului lumii si… profetiile parintelui Arsenie Boca (VIDEO) - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 96. Pingback: GATA PENTRU… INCEPUTUL LUMII (emisiunea In premiera). Mesaje NEW AGE si neomilenarismul pr. Constantin Necula - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 97. Pingback: EREZIILE CONTEMPORANE. Parintele Arsenie Vliangoftis despre cateva din marile secte antihristice ale zilelor noastre si mijloacele lor de inrobire si spalare a creierelor -
 98. sa va fie rusine admini-lor!

  inteleg ca afisarea adresei , dar si a parolei, ma fac sa intru in lista unui alt tip de lista Schindler!

  va dau in judecata pentru lipsa de comfidentialitate!
  deoarece ati lasat la vedere, atata amar de vreme, adresa si parola de email care imi apatin.

  este un caz de discriminare

 99. @guadentia:

  Doamna, intelegeti, va rugam, ca adresa dvs de mail NU SE VEDE PUBLIC si ca NU O VREM, ca nu aveti nevoie sa o transcrieti aici si ca nu vrem nimic si nu avem nimic cu dvs, ba chiar insistam sa ne lasati in pace.

 100. Pingback: Evanghelia eshatologica de la Luca, din prima zi a Postului Mare, foarte importanta mai ales pentru zilele noastre: “LUATI SEAMA SA NU FITI AMAGITI!” -
 101. Pingback: POLITIA GANDIRII sau natura antihristica a TOTALITARISMULUI CORECTITUDINII POLITICE/ Rautatea lumii, pacatele strigatoare la cer si VREMURILE DE PE URMA - Recomandari
 102. Pingback: Parintele Serafim Rose: SEMNELE SFARSITULUI LUMII (III). Antihrist, Templul din Ierusalim, dezumanizarea, globalizarea… RISCUL ABORDARII GRESITE A SEMNELOR APOCALIPTICE -
 103. Pingback: LA CE MANASTIRI A FOST ADOLESCENTA FUGITA DE ACASA? A fost motivata fuga de panica “sfarsitului lumii”? - Recomandari
 104. Pingback: PRIMA EVANGHELIE DIN POSTUL MARE si RAZBOIUL: “Sa nu va inspaimantati… Iar cand vor incepe sa fie acestea, prindeti curaj si ridicati capetele voastre” - Recomandari
 105. Pingback: FERICITUL PARINTE PETRONIU TANASE, marele duhovnic al Prodromului athonit (22 februarie – 3 ani de la adormirea intru Domnul) despre NUMARUL 666 -
 106. Pingback: DUHUL DESERTACIUNII SI PECETEA INTERIOARA. Pecetluirea in duh, impartasirea cu antihrist si “apostazia tainica a inimii” prin vietuirea statornica in pacat si modul de viata lumesc: “PECETEA CRESTINILOR ESTE DUHUL SFANT. TREBUIE SA NE IN
 107. Pingback: update – INREGISTRARE AUDIO COMPLETA. IPS Serafim de Pireu despre ACTELE ELECTRONICE: “DIAVOLUL SI ORGANELE SALE VOR SA PARTICIPAM CONSTIENT LA LUCRAREA LUI” [video] - Recomandari
 108. Pingback: Ce inseamna ANTIHRIST si de ce aproape intreaga lume i se va inchina? PARINTELE SERAFIM ROSE despre ispita agatarii de lucruri EXTERIOARE, a PATIMII “CORECTITUDINII” si despre inselarea MODELOR DUHOVNICESTI, a “SPIRITUALITATII CONFORTABI
 109. Pingback: Parintele Serafim Rose: SEMNELE SFARSITULUI LUMII (III). Antihrist, Templul din Ierusalim, dezumanizarea, globalizarea… RISCUL ABORDARII GRESITE A SEMNELOR APOCALIPTICE | Cuvântul Ortodox
 110. Pingback: PRIMA EVANGHELIE DIN POSTUL MARE si RAZBOIUL: “Sa nu va inspaimantati… Iar cand vor incepe sa fie acestea, prindeti curaj si ridicati capetele voastre” | Cuvântul Ortodox
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Stirile zilei

Carti

Documentare