GRAVE INCALCARI ALE LIBERTATII RELIGIOASE/ Agentia UE pentru Drepturi Fundamentale vrea sa PENALIZEZE “DISCRIMINAREA” HOMOSEXUALITATII/ Seful ONU: CONCHITA WURST a facut din EUROVISION “o lectie pentru drepturile omului”/ MARIJUANA – LEGALIZATA in tot mai multe state din SUA/ AVORTUL POSTNATAL – cum este privit de studentii americani

8-11-2014 11 minute Sublinieri

crhs

 • Cultura Vietii:

Grave încălcări ale libertății religioase în Occident

Am scris în repetate rânduri despre valul de totalitarism care acoperă, încet-încet, așa-zisa „lume liberă”, pe măsură ce aceasta cade în capcana întinsă de noile forme de marxism-leninism cu spoială liberală.

Iată încă două cazuri, dintre cele mai grave, care atestă intoleranța manifestată, la adresa creștinilor în special, tocmai de către cei care clamează cel mai mult nevoia ca societatea să fie tolerantă cu ei:

Comisia de acreditare a învățământului superior din Canada a respins acreditarea Facultății de Drept a Universității Trinity din Columbia Britanică pe unicul motiv că Universitatea are o viziune critică la adresa homosexualității. Decizia pune în pericol viitorul instituției de învățământ. Universitatea Trinity este cea mai prestigioasă universitate creștină din Canada. Detalii aici.

Un britanic a fost concediat de Crucea Roșie Britanică pentru opoziția sa personală la așa-zisa „căsătorie” între persoane de același sexDetalii. Brian Barkley, 71 de ani, a anunțat că face apel la decizia de concediere, cazul său fiind preluat de juriștii creștini de la Christian Institute.

Vocabularul e prea sărac să descriem cât de șocante și alarmante sunt aceste știri. Atenționăm din nou creștinii din România că normalizarea homosexualității și decretarea unui „drept la nediscriminare pe baza de orientare sexuală” are consecințe radicale. Foarte multi creștini întreabă: cum mă afectează lucrurile acestea pe mine? Iată un exemplu concret: Și România are universități creștine: Emanuel la Oradea (evanghelică), Dimitrie Cantemir la București (Ortodoxă) precum și instituții catolice etc. Nici una dintre ele nu acceptă homosexualitatea. Recenta reuniune a Agenției pentru Drepturi fundamentale a Uniunii Europene a readus în discuție deblocarea  – adică adoptarea și intrarea în vigoare – a unei Directive privind egalitatea de tratament (cu putere de lege unională), prin care orice formă de discriminare pe criteriu de „orientare sexuală” la furnizarea de servicii și bunuri este prohibită. Dincolo de limbajul de lemn specific birocrației europoide, măsurile ce urmează a fi luate de natură de a călca în picioare libertatea de conștiință și religioasă. O lege oarecum similară de aplică de câțiva ani în Marea Britanie; vedeți aici un exemplu de „nediscriminare”, un altul de notorietate fiind cazul orfelinatelor catolice silite să se închidă pentru că refuză să ofere copii spre adopție cuplurilor de homosexuali. Până acum, Directiva, a cărei adoptare necesită unanimitatea reprezentanților statelor membre, a fost blocată de Germania și Cehia. În noua configurație a elitei briocratice de la Bruxelles, cine știe…

Indiferența față de lucrurile care se petrec în alte țări o vom plăti și noi la un preț la fel de greu – în timp. Cităm din dr. Martin Luther King, liderul mișcării pentru drepturi civile din Statele Unite: „Injustice anywhere is injustice everywhere”. Injustiția și nedreptatea împotriva creștinilor din Europa Occidentală și America de Nord va ajunge și în România. E vremea să ne trezim din somn!

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE se focalizează pe promovarea homosexualității

European Dignity Watch: Pe 28 octombrie a.c., Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (Fundamental Rights Agency – FRA) împreună cu președinția italiană a Consiliului Uniunii Europene (Consiliul de Miniștri din toate cele 28 de state membre) a susținut o conferință la Bruxelles, cu tema „Abordarea discriminării pe baza orientării sexuale și identității de gen”. Având în public peste 200 de reprezentanți din partea celor 28 de state membre și a organizațiilor societății civile, conferința de nivel înalt a militat pentru sancțiuni mai aspre – inclusiv sancțiuni penale – împotriva acestui tip de „discriminare”.

Agenda conferinței s-a bazat, însă, în totalitate pe rezultatele nefiabile ale sondajului FRA privind discriminarea împotriva persoanelor „LGBTI” (propaganda homosexuală adaugă câte o literă acronimului mai la fiecare an, pe măsură de „orientările sexuale” se înmulțesc) foarte criticat în ultimul an – în presă și de multe ONG-uri cu sediul la Bruxelles – din cauza hibelor serioase în conceperea sa. La conferința din 28 octombrie, deși s-au adresat mai multe întrebări din public cu privire la metodologie – precum și la natura mai degrabă ideologică și neștiințifică a întregului sondaj – acestea au rămas fără răspuns.

Promovarea Directivei orizontale privind egalitatea de tratament pe baza pretențiilor de „discriminare”

În deschiderea sesiunii, directorul FRA, Morten Kjaerum, a rezumat rezultatele sondajului după cum urmează:

„Circa 66% dintre respondenții din toate statele membre ale UE sunt speriați să se țină de mână în public cu partenerul de același sex. Un lucru cotidian atât de normal. Peste 80% au afirmat că bancurile despre persoanele LGBT în viața de zi cu zi sunt larg răspândite. Iar discursul homofob și transfob în rândul politicienilor este încă o realitate în unele state membre ale UE.”

După aceea, Martine Reicherts, comisarul european pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie, aflată la sfârșit de mandat, a declarat că unanimitatea necesară la nivelul Consiliului European pentru adoptarea Directivei orizontale privind egalitatea de tratament (tergiversată din 2008) va fi greu de atins. „Soluția” surprinzătoare propusă de aceasta a fost de a modifica pur și simplu fundamentul juridic din „antidiscriminare” (care necesită unanimitatea) în „cooperare sporită” (care necesită doar votul majoritar). Astfel, opoziția fermă împotriva Directivei din partea Germaniei și a altor state membre ar fi complet evitată. Apoi, dna. comisar a încurajat-o pe succesoarea sa, dna. Vera Jourova:

„Directiva generală privind egalitatea de tratament a fost blocată timp de ani întregi. Este mare păcat. Interzicerea discriminării pe motivul orientării sexuale (între altele) în accesul la bunuri și servicii, asigurări sociale și educație ar acoperi un vid important în acquis-ul antidiscriminare al UE.”

Unul din scopurile explicite ale domniei sale este ca societățile comerciale să fie pedepsite cu pierderea contractelor dacă se constată că acestea discriminează în problemele LGBTI. (o lege oarecum similară de aplică de câțiva ani în Marea Britanie; vedeți aici un exemplu de „nediscriminare”)

Kjaerum a militat, de asemenea, pentru controversata a 5-a Directivă privind egalitatea de tratament, declarând:

„Discriminarea este interzisă în UE în domeniul angajării. Planurile de extindere a interdicției în alte domenii – cum ar fi accesul la bunuri și servicii – în temeiul așa-numitei Directive orizontale a UE au fost tergiversate mult timp. Există acum o nouă fereastră de oportunitate pentru a avansa adoptarea Directivei, deoarece Uniunea Europeană a făcut explicit din aceasta una dintre prioritățile sale.”

În ciuda opoziției ferme împotriva Directivei din partea guvernului german, Caren Marks, secretar de stat parlamentar pe lângă Ministerul Federal German pentru Afaceri Familiale, Cetățeni Vârstnici, Femei și Tineret, a adoptat deschis o poziție contrară propriului guvern:

„Lucrez proactiv pentru o poziție pozitivă din partea guvernului (german) cu privire la Directiva orizontală.”

O metodologie cu lacune severe

În 2013, European Dignity Watch raporta că sondajul FRA cu privire la discriminarea împotriva persoanelor LGBTI prezintă lacune fundamentale. Acesta părea a fi conceput pentru a genera rezultate pretins „științifice” în scopul de a justifica promovarea unor legi profund neliberale în UE. Nu a existat niciun grup de control comparator pentru rezultatele sondajului, nicio măsură de siguranță împotriva intrărilor multiple (sau nelimitate), nicio verificare faptică obiectivă a „discriminării” (numai declarații subiective), nicio diferențiere între atacurile întreprinse de membrii comunității homosexuale împotriva homosexualilor și cele întreprinse de alții (altminteri, cum poate fi un lucru într-adevăr considerat o „infracțiune motivată de ură”?).

În cadrul sesiunii din 28 octombrie, în ciuda întrebărilor cu privire la lacunele metodologiei utilizate și la validitatea rezultatelor obținute, atât FRA, cât și reprezentanții prezenți ai celor 28 de state membre au continuat să ignore cu încăpățânare criticile. S-au adresat întrebări din public cu privire la motivul pentru care nu s-a utilizat o metodologie mai bună pentru sondaj. Dar aceste întrebări au fost luate în derâdere de părți ample ale publicului. Prezumtiv, pentru îndrăzneala de a adresa întrebări despre modul în care s-a ajuns la concluzii. Se pare că standardele științifice nu trebuie să se interpună în calea obținerii răspunsurilor „corecte”.

Rezultatele sondajului indică faptul că 26% din respondenți s-au simțit amenințați sau au fost atacați ca membri ai comunității homosexuale. Cât, însă, din acest procent poate fi atribuit sexualității lor – și nu pur și simplu, să zicem, implicării în activități infracționale, abuzului pe baza etniei, abuzului împotriva vârstnicilor, proastelor maniere etc. – este neclar. Nu s-au adresat astfel de întrebări. O doamnă fost ofițer de poliție din Suedia a explicat că nu ar trebui să fie important „ce” s-a întâmplat, ci mai degrabă „de ce” s-a întâmplat. Afirmația sa – care nu a întâmpinat nicio opoziție de la nicio persoană din public – înseamnă că rolul organelor de aplicare a legii va trebui, de acum înainte, să nu mai fie acela de a pedepsi toate infracțiunile indiferent de motivele sau de victima acestora, ci, în schimb, o infracțiune ar trebui să fie pedepsită mai aspru în funcție de modul în care ofițerul percepe evenimentul.

În semn de dezaprobare din partea mai multor ONG-uri, s-au distribuit broșuri care expuneau metodologia neștiințifică a sondajului FRA la intrarea principală a sediului Consiliului. Totodată, s-a desfășurat un schimb de replici puternic pe Twitter, un număr semnificativ de mesaje denunțând natura ideologică a sondajului și a conferinței.

Partenerii la acest proiect de sondaj al FRA sunt ILGA-Europe, ONG-ul pro-LGBT cel mai mare din Europa, și afiliații acestuia. Cheltuielile cu sondajul au însumat 400.000 EUR din banii contribuabililor.

Parteneriate civile pentru persoanele de același sex și educație pro-LGBT în fiecare școală europeană

Întregul panou de vorbitori la conferință a fost alcătuit din persoane care militează activ pentru o Europă cu parteneriate civile pentru persoanele de același sex, educație pro-homosexuală în fiecare școală și adopție pentru homosexuali. Reprezentantul Italiei a deschis conferința cu un apel ca toți „să fim liberi să fim ceea ce vrem să fim și ceea ce simte fiecare”. Opoziția față de o astfel de agendă a fost percepută ca venind numai din partea acelora care susțin valorile „tradiționale”, în timp ce valorile reale care ar trebui să fie promovate de UE ar trebui să fie „egalitatea” și „fericirea”.

O intitulează „protecție juridică”, dar vor să spună: „poliția gândirii”

„Protecția juridică” pentru persoanele LBGTI este la fel de necesară și de justificată ca și pentru orice alt membru al societății. Orice om care este atacat fizic, rănit sau amenințat merită protecție juridică, indiferent de orientarea sa sexuală. Din fericire, o astfel de protecție juridică există deja pentru toată lumea. Iar dacă este necesară o aplicare mai bună a legii, aceasta trebuie aplicată în mod egal tuturor, nu doar anumitor persoane, pe baza orientării lor sexuale. Adevărata egalitate înseamnă exact acest lucru: protecția egală a tuturor cetățenilor, indiferent de orientarea lor sexuală sau alte caracteristici. Nu înseamnă sancționarea exprimărilor neagresive de dezacord cu un anumit stil de viață. Dar tocmai acest lucru a fost cerut de mai mulți vorbitori la conferință, sub denumirea de „protecție juridică”. Ceea ce aceștia cer, practic, este o eradicare de facto a oricărei opoziții față de stilul de viață LGBTI, chiar dacă aceasta este exprimată într-un mod pașnic și democratic.

Viceministra justiției din Croația, Sandra Artukovic, și-a învinuit propriul popor pentru faptul de a fi votat, într-un referendum recent, cu o majoritate covârșitoare în favoarea unui amendament constituțional care definește căsătoria ca fiind între un bărbat și o femeie. Artukovic, vorbind în calitate de reprezentant oficial al guvernului croat, a declarat că referendumul a fost „nedrept” și a discutat despre dificultatea depășirii valorilor tradiționale în țara sa. Dar aproape 20% din totalul alegătorilor eligibili din Croația au solicitat guvernului susținerea referendumului. În plus, domnia sa a ignorat faptul că două treimi din voturile efective au fost în favoarea definirii căsătoriei drept uniunea dintre un bărbat și o femeie – în ciuda contracampaniei masive din partea guvernului și a mass-media.

Ministrul irlandez Aidan O’Riordan a prevăzut aceleași dificultăți în ceea ce privește viitorul referendum din Irlanda cu privire la căsătorie, care se va organiza în primăvara lui 2015. Acesta a dat vina pe „puterea instituțiilor religioase” și și-a luat angajamentul să elimine capacitatea acestor instituții de a „discrimina” în condițiile de angajare ale acestora. Domnia sa a concluzionat:

„[Irlanda ar fi un] loc de muncă mai productiv dacă persoanele LGBTI ar putea să fie cine sunt, la locul de muncă ca și în alte locuri.”

Restul adreselor au fost intervenții puternic emoționale. Sarah Halilovic din partea organizației Gay Straight Alliance a denunțat faptul că:

„agresiunea în școli din cauza orientării sexuale sau identității de gen [este] încă o problemă. Și ea distruge iubirea și viețile”.

Într-un mesaj video, Ulrike Lunacek, vicepreședinta Parlamentului European, a oferit propriile motive, nu tocmai juridice, pentru o Foaie de parcurs a UE în materie de LGBTI:

„Nu noi decidem de cine ne îndrăgostim. Pur și simplu se întâmplă. Și este un sentiment frumos.”

Într-un ton similar, Conchita Wurst, muzician austriac, interpret și purtător de cuvânt autoproclamat pentru egalitate, a inspirat publicul cerând

„cel mai firesc lucru: să trăiesc în pace și să fiu respectat(ă)” [ca cetățean al UE].

A 5-a Directivă privind egalitatea de tratament: câmpul de bătălie pentru adevărata libertate și egalitate

Guvernele, instituțiile europene și ONG-urile finanțează – și sunt finanțate pentru – avansarea aceste agende profund neliberale cu orice preț. Aceasta ar putea avea un impact extrem de îngrijorător asupra restului de 98% din cetățeni, care nu aparțin comunității LGBTI. Dar pentru a surclasa orice opoziție față de agenda lor, orice mijloace par acceptabile – chiar și cele antidemocratice.

Câmpul bătăliei imediate va fi cea de a 5-a Directivă privind egalitatea de tratament – la nivel atât național, cât și european. Iar dacă nu veți fi în favoarea acestor „drepturi fundamentale” așa cum sunt ele definite de aceste grupuri speciale de interese, atunci probabil că veți pierde unele dintre drepturile dumneavoastră.

Întreaga conferință poate fi vizionată aici.

 • Digi24: 

Conchita Wurst, serenadă pentru şeful ONU

Conchita Wurst a cântat pentru Ban Ki-moon, aflat în vizită în Austria.

Controversata câştigătoare a Eurovisionului, Conchita Wurst, cucereşte lumea diplomaţiei. A fost invitată la o întâlnire a Organizaţiei Naţiunilor Unite de la Viena şi a cântat în faţa secretarului general ONU.

Conchita Wurst a primit laude din partea secretarului general ONU care a apreciat curajul cu care ea a transformat Eurovision-ul într-o lecţie despre drepturile omului.

Liber la consum de marijuana în scop recreativ în capitala SUA. Şi în din ce în ce mai multe state

Capitala americană şi statul Oregon au spus “da” legalizării consumului canabisului marţi, unul din seria de referendumuri asupra unor subiecte care merg de la avort şi până la vânătoarea de urşi organizate odată cu alegerile de la jumătatea mandatului în Statele Unite.

În afară de votul pentru Congres sau, în anumite state, pentru alegerea unui nou guvernator, americanii s-au pronunţat, în numeroase state, asupra unor subiecte grave – precum controlul armelor de foc sau organismele modificate genetic (OGM) ori mai uşoare, ca băuturile care conţin zahăr, scrie Mediafax.

Potrivit rezultatelor parţiale, alegătorii din Washington DC au aprobat cu 65% la 28% “Iniţiativa 71” care solicită legalizarea consumului canabisului, iar cei din Oregon cu 54% la 46%.

Ei se vor alătura statelor Colorado şi Washington, care au legalizat deja consumul marijuanei în scop recreativ.

Un vot similar a avut loc în Alaska marţi, iar tabăra “da” înregistra un avans după numărarea a 55% din voturi.

“Tot mai mulţi oameni îşi dau seama că este logic să prefere ca marijuana să fie suspusă unei reglementări impuse cartelurilor drogurilor”, a apreciat Mike Elliott, unul dintre cei mai aprigi avocaţi ai acestui proiect legislativ în Colorado.

“Este o zi magnifică pentru oprirea războiului drogurilor în District of Columbia (DC)”, în care “marijuana a fost motorul”, a subliniat Malik Burnett, care milita în favoarea “Iniţiativei 71”.

El adaugă că în capitala americană rata arestărilor legate de canabis este cea mai mare din ţară şi că-i vizează în principal pe afroamericani.

“Înfrângerea de la Washington nu este surprinzătoare, este cel puţin dezamăgitoare”, a deplâns, în schimb, Kevin Sabet, care făcea campanie pentru tabăra “nu”.

Bătălia continuă

“Bătălia nu s-a încheiat, ne vom mobiliza pentru ca marijuana să nu fie comercializată la DC”, a dar el asigurări pentru AFP, adăugând că această cursă cu obstacole prin care votul alegătorilor urmează să devină lege este departe de a se fi terminat.

În Florida (sud), alegătorii au respins o măsură vizând autorizarea marijuanei în scopuri medicale.

Potrivit legislaţiei de la nivel federal, consumul, vânzarea sau deţinerea canabisului sunt în continuare interzise, dar aproximativ 20 de state americane au scos-o complet sau parţial de sub incidenţa penală.

Pe altă temă arzătoare în Statele Unite, referendumuri privind creşterea salariului minim, stabilit în prezent la 7,25 dolari pe oră de către statul federal, au primit voturi favorabile în Arkansas, Alaska, Illinois, Nebraska şi South Dakota, potrivit rezultatelor preliminare.

Locuitorii statelor Colorado, North Dakota şi Tennessee s-au pronunţat, în schimb, asupra unor măsuri vizând restrângerea dreptului la avort.

Colorado a respins o propunere privind considerarea fătului drept “persoană”.

Dreptul de a purta arme de foc a fost subiect de referendum în Alabama, Missouri şi statul Washington.

Opt circumscripţii s-au pronunţat asupra propunerilor anti-“fracking” (fracturare hidraulică), o tehnologie care permite extragerea gazelor sau petrolului de şist din roci poroase şi care a fost denunţată ca foarte poluantă.

Mai multe circumscripţii şi state au votat cu privire la măsuri anti-OGM care cer semnalarea acestora pe produsele alimentare.

Mai insolit, în California, la San Francisco şi la Berkeley s-a propus o măsură prin care să fie introdusă o taxă în valoare de un cent pe centilitrul de băuturi care conţin zahăr.

În ceea ce priveşte animalele, alegătorii din Maine au fost invitaţi să se pronunţe în legătură cu o propunere de interzicere a utilizării momelii la vănătoarea ursului brun, iar cei din Michigan asupra introducerii unor sezoane de vânătoare de lupi.

De asemenea, în puritanul “Bible belt” – Arkansas -, alegătorii au fost invitaţi să spună dacă sunt de acord sau nu cu autorizarea producerii şi vânzării de alcool la nivelul întregului stat, în care continuă să existe zone care practică prohibiţia.

Începând din 10 octombrie, cel puțin șase judecători din statul american Carolina de Nord au demisionat din cauză că erau obligați să oficieze „căsătorii” homosexuale. Convingerea lor este că o căsătorie poate avea loc doar între un bărbat și o femeie și au ales să renunțe la locul de muncă în momentul în care au fost obligați de către statul Carolina de Nord să oficieze „căsătorii” între persoane de același sex.

Judecătorii se numesc John Kallam Jr., Gilbert Breedlove, Bill Stevenson, Tommy Holland, Gayle Myrick şi Jeff Powell (Jackson County).

Pentru Stevenson, a cărui familie se baza pe venitul lui de 50.000 de dolari pe an, nu a fost o decizie uşoară.

“M-am rugat pentru asta; am cerut înţelepciune”, a declarat Stevenson pentru publicaţia Christian Examiner. “Cred că inimile noastre s-au lăsat conduse de grijile lumii, de dorinţele noastre şi în cele din urmă de intensa noastră aroganţă împotriva Domnului, ceea ce reprezintă principala noastră vinovăţie.”

“Am respins autoritatea absolută a Scripturii, ceea ce Părinţii Fondatori ai Naţiunii noastre au ştiut preabine să nu facă… Atât în Vechiul, cât şi în Noul Testament, homosexualitatea nu este aprobată de Domnul şi, din moment ce Domnul nu o face, nu aş putea face ca statul să-şi dea girul pentru o relaţie care este în răspăr cu Scriptura”, a mai declarat Stevenson.

În alt interviu, acordat publicaţiei Christian Post, Stevenson a mai spus următoarele despre decizia de a renunţa la venitul său fără să aibă un plan de rezervă: “Nu-mi place să fac paradă de citate biblice, dar se spune: ce-i este de folos omului să câştige lumea toată dacă îşi va pierde sufletul? Aşa că pe asta am mizat”.

Tot mai mulţi studenţi americani sunt de acord cu “avortul postnatal”, adică uciderea copiilor după naştere, afirmă liderii a două organizaţii de peste Ocean. Liderii de la Created Equal şi Survivors of the Abortion Holocaust susţin nu doar că unii studenţi sunt de acord cu uciderea copiilor până la 5 ani, pentru că aceştia nu ar avea “conştiinţă de sine”.

Întâlnim tot mai mulți oameni, în aproape toate campusurile vizitate, care consideră acceptabil moral să se ucidă cu regularitate bebeluși după naștere. Deși acest punct de vedere este încă perceput drept șocant de majoritatea oamenilor, el capătă tot mai multă popularitate, a spus Mark Harrington directorul organizaţiei Created Equal, citat de stiripentruviata.ro.

Kristina Garza, purtătoarea de cuvânt a Survivors of the Abortion Holocaust, afirmă că studenţii cu tendinţe ucigaşe îşi aleg argumentele din ideile lui Peter Singer, omul care a scris în 1979 că bebelușii umani nu se nasc conștienți de sine sau capabili să priceapă faptul că există în timp. Ei nu sunt persoane [… prin urmare] viața unui nou-născut este inferioară ca valoare față de viața unui porc, a unui câine sau a unui cimpanzeu.” Aceasta mai declară că pentru susţinătorii avortului este foarte uşor să adopte astfel de idei: Pentru cei care sunt ferm pro-avort, aceștia înțelegând că avortul ucide o ființă umană, este foarte ușor să accepte uciderea unei ființe umane după naștere. Există această noțiune, frecvent întâlnită în campus, că este OK să fie omorâți bebeluși întrucât, cumva, nu devenim oameni până când nu avem conștiință de sine.”

Aceasta spune că Singer este una lecturile cele mai întâlnite ce li se recomandă studenţilor în campusurile americane.

În acest an, doi experţi publicau în revista Journal of Medical Ethics un argument în favoarea uciderii copiilor nou-născuţi, pentru că ar fi “irelevanţi din punct de vedere moral”. 

Tot în 2014, Comisia Europeană a refuzat să adopte o rezoluţie prin care copiii care supravieţuiesc avortului să aibă dreptul la îngrijire medicală, în ciuda faptului că până acum s-au înregistrat sute de astfel de cazuri, bebeluşii fiind lăsaţi să moară.

abortion


Categorii

Avort, Homosexualitate, Razboiul impotriva Bisericii/ crestinismului, Razboiul impotriva familiei / vietii/ copiilor, Uniunea Europeana, globalizare, guvernarea europeana (UE)

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

13 Commentarii la “GRAVE INCALCARI ALE LIBERTATII RELIGIOASE/ Agentia UE pentru Drepturi Fundamentale vrea sa PENALIZEZE “DISCRIMINAREA” HOMOSEXUALITATII/ Seful ONU: CONCHITA WURST a facut din EUROVISION “o lectie pentru drepturile omului”/ MARIJUANA – LEGALIZATA in tot mai multe state din SUA/ AVORTUL POSTNATAL – cum este privit de studentii americani

 1. Mie îmi pare că s-a trecut cu mult pragul politicii şi s-a intrat pe un teren nou, al unei spiritualităţi căzute, de tip new-age, chiar şi în politică. De aceea politica nu mai este înţeleasă în termeni de interese strict teritoriale sau economice, ci moral-degradante.
  Implicarea UE din ce în ce mai mare în direcţia “apărării” drepturilor homosexualilor pune serios sub semnul întrebării ambiţiile ei politice, economice şi fiscale, cât mai ales atrage atenţia spre intenţiile de reeducare morală a statelor membre într-un mod coercitiv.
  Poate că aşa se explică şi eludarea problemelor reale ale României de către candidaţii la preşedinţie, pentru că ştiu că alţii conduc, de fapt. Nu doar că nu au cum să propună soluţii, dar nici nu îi dor problemele reale ale românilor. E vorba de altă politică, nu în faţa poporului, ci a elitelor dinafara ţării şi, poate, dincolo de o naţionalitate anume.

 2. Peter Singer este un monstru cu fata umana, care este vazut ca un mare filozof eugenist!

  Peter Albert David Singer, AC (born 6 July 1946) is an Australian moral philosopher. He is currently the Ira W. DeCamp Professor of Bioethics at Princeton University, and a Laureate Professor at the Centre for Applied Philosophy and Public Ethics at the University of Melbourne.

  In his book, Animal Liberation, Singer argues that while animals show lower intelligence than the average human, many severely intellectually challenged humans show equally diminished, if not lower, mental capacity, and that some animals have displayed signs of intelligence sometimes on par with that of human children. Singer therefore argues intelligence does not provide a basis for providing nonhuman animals any less consideration than such intellectually challenged humans.

  The argument that a fetus is not alive] is a resort to a convenient fiction that turns an evidently living being into one that legally is not alive. Instead of accepting such fictions, we should recognise that the fact that a being is human, and alive, does not in itself tell us whether it is wrong to take that being’s life.

  Singer agrees with Julian Savulescu that elite athletes should be allowed to take whatever performance-enhancing drugs they wish, “as long as it is safe for them to do so.” The argument is that, “without drugs, those with the best genes have an unfair advantage.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Singer#Abortion.2C_euthanasia_and_infanticide

 3. Kristina Garza, purtătoarea de cuvânt a Survivors of the Abortion Holocaust, afirmă că studenţii cu tendinţe ucigaşe îşi aleg argumentele din ideile lui Peter Singer, omul care a scris în 1979 că “bebelușii umani nu se nasc conștienți de sine sau capabili să priceapă faptul că există în timp. Ei nu sunt persoane [… prin urmare] viața unui nou-născut este inferioară ca valoare față de viața unui porc, a unui câine sau a unui cimpanzeu.”

  Peter Singer: is he really the most dangerous man in the world?

  He has been labelled a “Nazi” and branded “the most dangerous man on earth”. And yet he has also been hailed as “one of the world’s 100 most influential people” and “among the most influential philosophers alive”.
  Welcome to the schizophrenic world that surrounds Peter Singer, the Australian-born moral philosopher.

  Although his family has a Passover Seder — “with a beetroot instead of a lamb shank” — and he celebrates Purim with his grandchildren as well as Rosh Hashanah, Singer says Jewish traditions “do not play much of a role in my life”.

  But he concedes his family history did influence the development of his theories. “As three of my grandparents died in the Holocaust, and the fourth was fortunate to survive in Theresienstadt, I am sure that it had some impact on my thought — on my abhorrence of cruelty, of the naked use of power over the defenceless, and, of course, of racism.”

  “I never believed in a God,” he says. “There may have been times when I wondered if there might be a God, but it always seemed to me wildly implausible that a God worth worshipping could allow the Holocaust to occur.”

  Singer has recently been awarded a Companion of the Order of Australia, the highest civilian honour bestowed by the nation, for his “eminent service to philosophy and bioethics”.
  http://www.thejc.com/lifestyle/interviews/72965/peter-singer-he-really-most-dangerous-man-world

 4. Faptul ca se impune oamenilor acceptarea homosexualitatii ca normalitate si mai ales, ca se PEDEPSESTE cu sanctiuni mergand pana la cele penale, pentru orice opozitie sau critica care priveste propaganda homosexuala sau legalizarea uniunii dintre persoanele de acelasi sex, este o grava incalcare a Drepturilor omului. Adica, cei care impun acestea, actioneaza chipurile in numele drepturilor omului (defapt ale omului gay), incalcand in schimb drepturile altora la opinie. Se incalca cel mai pretios drept, cel al libertatii de constiinta (urmata de cea religioasa), si asta pt. a se apara niste faradelegi/patimi/pofte/deviatii ale unei categorii de oameni, in detrimentul incalcarii constiintei morale a multor altora. Nici vorba de drepturile omului pe care le invoca ei. Cand incalci libertatea de constiinta, nu mai poti invoca respectarea drepturilor omului.

  Practic, asistam la o mare DISCRIMINARE (dar si discreditare) a celor care inca mai cred in niste valori normale, morale, in principal a crestinilor. Noua corectitudine politica clameaza eliminarea discriminarii homosexualilor (a unei minoritati) dar o impune pe cea a discriminarii unei largi categorii sociale.

  Daca scopul ar fi fost doar apararea homosexualilor in virtutea respectarii unor drepturi civile, lucrurile s-ar fi putut face altfel. Bunaoara, de ce este nevoie sa impui judecatorilor, primarilor sa oficieze obligatoriu casatorii civile sub amenintarea demiterii din functie, cand poti sa propui ca acesta sarcina sa fie preluata de cine doreste, adica sa fie optionala, tinand cont in acest fel de constiinta fiecaruia, asa cum se tine cont, de ex., de optiunea religioasa a parintilor atunci cand acestia isi inscriu optional copiii la cursurile de religie? Adica ateii, homosexualii si altii pot sa nu fie de acord cu predarea religiei in scoli, sub motivul indoctrinarii religioase, aparandu-si valorile in care cred si libertatea lor de constiinta, in schimb e “ok” sa impui altora (persoane fizice sau juridice), sub amenintarea de sanctiuni, sa isi incalce constiinta, sa faca lucruri contrare propriilor valori morale, in care au fost educati. Mai mult, sa fie interzisa pana si exprimarea proprilor pareri daca sunt in dezacord cu aceste anomalii (cu atat mai mult cu cat acest lucru este o noutate pentru intreaga omenire, caci pana de curand aceste lucruri erau de neacceptat).

  Insa se actioneaza ipocrit, cu dubla masura, iar scopul principal nu este acela de a facilita niste drepturi unei categorii minoritare, ci de a reduce la tacere si de a pedepsi pe oricine mai are valori morale in care crede, si mai ales de a impune noi “valori” in societate, contrare credintei crestine, precum si apararea faradelegilor: homosexualitatea, avorturile, educatia sexuala adica desfraul, milostenia catre cersetori.

  Pentru cei din SUA sau alte state, ar fi putut sa reactioneze Vaticanul, dar e prea ocupat sa protejeze homosexualitatea. La noi, Biserica, prin reprezentantii ei, ar trebui sa isi impuna un punct de vedere, sa reactioneze la orice incercare de legiferare a acestor faradelegi, altfel vom risca sa patim ca broasca, care pusa in apa calduta si cand ajunge sa fiarba e prea tarziu. Apropo de ce spunea Parintele Savatie Bastovoi, care a profetit foarte corect: “Daca nu stim noi ce trebuie sa facem o sa vina ei in etapa urmatoare, ne vor spune ei exact, si foarte rigid, si foarte categoric, si fara drept la replica. Ni se va spune clar ce avem de facut, dupa toata faza asta de buimaceala.”

 5. Nimeni nu a biruit impotriva Domnului.

 6. *Am omis sa mentionez mai sus, in penultimul paragraf, la faradelegi, pedepsirea milosteniei catre cersetori (nu milostenia)

 7. Si o completare (ca si cum nu ar fi fost suficient de lung comentariul anterior 🙂 ), in ceea ce priveste de fapt scopul principal al acestor politici la nivel mondial, acesta este trecerea la o noua ordine mondiala (pe care au tot invocat-o unii conducatori) prin indoctrinarea omului la noile valori si principii (political corectness) ale societatii, pentru raspandirea si legiferarea faradelegilor peste tot in lume si ruperea cat mai multor oameni de Dumnezeu, pentru a se creea conditiile venirii lui antihrist. E “ordin pe unitate” de la oculta mondiala catre cei din subordine pentru spalarea creierelor si pervertirea omenirii (plus pedepsirea crestinilor).

 8. m-am jucat cu literele: LGBT = LeGion of BeasT

 9. Oare toti conducatorii lumii(tarilor)sunt homosexsuali?.NU.Ci se folosesc de acest pretext,drepturile omului-de parca cineva le-ar interzice sa faca ce fac,pt. a distruge ceea ce le sta in gat,crestinismul.Asa am inteles cum acced la PUTERE unii, lipsiti de orice dar de conducator,folosind orice mijloace,invaziv,fara scrupule.DOAMNE AJUTA!
  P.S.-incet,incet(sau mai repede) vor fi scosi afara din functii cei care mai au putina fibra morala,crestina,si inlocuiti de cei pro homo,ajutati de tatal minciunii.Apoi…….Dumnezeu va face bilantul cu plata pe masura.Pana cand Doamne?

 10. @ Mirela

  Problema cea mai mare nu este acceptarea homosexualitatii ca normalitate, ci promovarea ei ca o mare realizare demna de mandrie (pride) satanica, si mai ales acceptarea casatoriei ca o uniune intre doua persoane de acelasi sex! Aici este de fapt cea mai mare ticalosie, pentru ca se desfiinteaza insasi notiunea de familie, de tata, mama si fiu/fiica, fiind permisa cresterea copiilor de catre niste straini potential pedofili, fara ca asta sa fie o problema.

 11. @Titus L

  “Nimeni nu a biruit impotriva Domnului” -asa este, insa aici nu este vorba de asta, ci de biruinta raului impotriva unor crestini caldicei care vor sa le impace pe ale Lui Dumnezeu cu ale lumii.Mirela are dreptate, au fost o sumedenie de semnale, insa la nivel de comunitate crestina ortodoxa romana n-a fost nici o reactie.Da, este nevoie de crestini RADICALI in anumite situatii care sa nu treaca sub tacere nelegiuiri care se rasfrang si asupra vietii lor.Este falimentara si fatarnica ideea ca “Dumnezeu nu ne lasa”, ba ne lasa daca ne afla intr-o stare de nepasare, nelucrare sau justificare fariseica.Pentru toate ii judecam pe cei care conduc,insa noi ce facem,ce lucram pentru aspecte care privesc direct cele ale credintei si ale vietii “normale”?
  Toate se obtin prin sudoare si prin jertfa, mergand la cei cu suflete tari pana la cea suprema.Precum zice Blaga:
  “Nici cantecul nu e usor.Zi si noapte nimic nu e usor pe pamant
  Caci roua este sudoarea privighetorilor
  Ce s-au ostenit toata noaptea,cantand”
  Nu vedeti ca ne-am imputinat mai mult decat toate fapturile si pentru pacatele si nebarbatia noastra suntem mereu umiliti si calcati in picioare(prima faza)?.
  Ce asteptam? Asteptam faza a doua, a apei oparite care sa termine broasca cea fara de pricepere si fricoasa care s-a balacit atata timp in zoaiele cele murdare, dar caldute ?

 12. @Eu,

  Da, pai am spus si asta.

  “Faptul ca se impune oamenilor acceptarea homosexualitatii ca normalitate si mai ales, ca se PEDEPSESTE cu sanctiuni mergand pana la cele penale,pentru orice opozitie sau critica care priveste propaganda homosexuala sau legalizarea uniunii dintre persoanele de acelasi sex

 13. […]
  ” Nu vreau să înţeleg obsesia organizatorilor de a promova cu obstinaţie cultura LGTB şi transformarea Eurovisionului dintr-un concurs muzical într-unul de promovare a homosexualităţii şi transexualilor. Muzică prea bună nu a fost pe scena de la Viena în debut, în schimb propagandă LGTB s-a oferit din belşug. Poate ar trebui ca România să trimită o formaţie de muzică populară. Ar fi ca o exorcizare pentru organizatori.”
  […]

  Sursa: http://www.napocanews.ro/2015/05/eurovision-intre-muzica-politica-ideologie-si-propaganda-lgtb-la-viena.html

Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare