CUM SE MANTUIESC FEMEILE? Ierom. Mihail Gheatau despre MODELUL MIRONOSITEI EVANGHELICE versus MODELUL FEMEII-BARBAT al feminismului sau al femeii ca “PRODUS DE PIATA”

16-04-2014 8 minute Sublinieri

sfanta_si_marea_miercuri_-_pomenirea_femeii_pacatoase_ce_a_spalat_picioarele_lui_hristos_cu_lacrimi_le-a_sters_cu_parul_capului_si_le-a_uns_cu_mir

Pentru Sfanta si Marea Miercuri va mai recomandam:

Denia de marti seara (pentru Miercurea Mare) la catedrala din Iasi a Mitropoliei Moldovei (2014):

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

***

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

***

Lumea monahilor, nr. 81, martie 2014:

Cum se mântuiesc femeile?

– Ieromonah Mihail Gheaţău de la Mănăstirea Sfinţii Trei Ierarhi, Iaşi

Meditaţie la Sfânta şi Marea Miercuri

Vestea Învierii lui Hristos – „Bucuraţi-vă” – o aflăm răstălmăcită de diavol în gura lui Iuda, „bucură-Te, Învăţătorule”, care, cu zâmbetul pe buze Îl trădează pe Hristos mimând ceea ce nu cunoscuse niciodată cu adevărat: dragostea şi recunoştinţa.

Acelaşi duh al iubirii de arginţi care îl va pierde pe Iuda, se împotriveşte şi-i reproşează femeii păcătoase prea multa risipă a mirului, stârnind mânia ucenicilor care se revoltă indignaţi: De ce risipa aceasta? Căci mirul acesta se putea vinde scump, iar banii să se dea săracilor (Mt. 26, 8-9). Nedumerirea ucenicilor era mare pentru că ei ştiau, chiar de la Hristos, că a-i milui pe săraci înseamnă a-L odihni pe Dumnezeu Însuşi, şi de aceea nu pricepeau cum şi de ce smerenia lui Hristos a îngăduit gestul femeii şi manifestarea acestui neobişnuit şi risipitor spectacol.

Nici un sacrificiu însă nu-i suficient de mare când îl faci pentru Dumnezeu. Hristos le răspunde ucenicilor care cârteau, luând apărarea femeii: …de ce îi faceţi supărare?” (Mc 14, 6) „căci lucru bun a făcut ea pentru Mine (Mt. 26,10), şi pentru a-i mai tempera, le dezvăluie şi taina gestului ei zicându‑le: …aceasta a făcut-o spre îngroparea Mea (Mt. 26, 12).

Iuda avea alte socoteli. Când Hristos le vesteşte ucenicilor iminenţa morţii Sale, Iuda este dezamăgit că Iisus nu va mai ajunge împărat iar el mare dregător, aşa cum spera. Era picătura care umplea paharul îndoielii, căci chiar atunci Iuda hotărăşte trădarea lui Hristos.

Apreciind valoarea mirului cam la 300 de dinari, cugeta cu părere de rău la cât ar fi putut fura dintr-o sumă atât de mare fără să se observe. Punga cu bani a apostolilor o avea la el, nu pentru că dreapta socoteală era o virtute care-l recomanda, dar Iisus ştiind că Iuda era stăpânit de patima lăcomiei şi a iubirii de arginţi, îi încredinţase anume vistieria, pe de o parte, pentru a-i câştiga încrederea, pe de alta, pentru a-l întări în virtute punându-l mereu în situaţia de a lupta cu tentaţia păcatului, biruind patimile cu desăvârşire.

Cel care în numele Domnului ar fi putut să izgonească pe diavoli şi să vindece pe cei bolnavi (şi poate că a şi făcut-o), apostolul Iuda, [din cauza] lăcomiei şi mândriei se îmbolnăveşte de necredinţă, şi renunţând la cinstea şi la chemarea apostolească, răsplătind binele cu răul, îşi trădează Binefăcătorul. Sfinţii Părinţi spun că diavolul are obiceiul să mintă până când i-ai căzut în plasă după care poate să-ţi spună şi adevărul, dar pe care acum îl foloseşte împotriva ta, ducându‑te la deznădejde.De la deznădejde la sinucidere nu mai este decât un pas, iar sinuciderea nu înseamnă încetarea suferinţelor din această viaţă, ci prelungirea şi înmulţirea lor în veşnicie.

A greşi este omeneşte, dar a respinge mila lui Dumnezeu deznădăjduind, este lucru diavolesc. Deşi şi-a venit în sine şi s-a căit, n-a mai avut curajul să meargă până la capăt, să vină la Hristos şi să-I ceară iertare. Iuda putea fi iertat, mărturie stă femeia păcătoasă şi ne-o arată şi celălalt ucenic, Petru, care după ce s-a lepădat de trei ori de Hristos, prin lacrimile de umilinţă a primit iertarea ca şi femeia păcătoasă.

“Există astăzi o nouă filosofie de viață, un model antisocial şi antievanghelic, născut şi promovat de mişcarea feministă”

Sfântul Ioan Gură de Aur spune că două sunt femeile care au uns cu mir picioarele Mântuitorului. Una, sfanta_si_marea_miercuri_-_pomenirea_femeii_pacatoase_ce_a_spalat_picioarele_lui_hristos_cu_lacrimi_le-a_sters_cu_parul_capului_si_le-a_uns_cu_mir_3este femeia desfrânată despre care vorbesc primii trei evanghelişti, iar cealaltă, despre care vorbeşte Sf. Ap. Ioan este Maria, sora lui Lazăr, după cum două sunt şi motivele pentru care s-a făcut ungerea. Prima femeie a făcut-o pentru dobândirea iertării păcatelor care-i apăsau conştiinţa, iar Maria din recunoştinţă că Domnul l-a înviat pe Lazăr, fratele ei, iar amândouă spre pomenirea zilei îngropării Domnului. Unii spun că ar fi vorba chiar de trei femei, dar nu numărul lor contează ci mesajul lor prin care ni se arată valoarea pocăinţei şi a recunoştinţei.

Importanţa gestului femeii păcătoase este aceeaşi ca importanţa pocăinţei pentru mântuire, dovadă sunt cuvintele lui Hristos care spune că: Oriunde se va propovădui Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune şi ce-a făcut ea, spre pomenirea ei” (Mt. 26, 13). Citirea acestei Evanghelii învie de fiecare dată amintirea acestui episod, şi actualizează un model de pocăinţă care îşi găseşte împlinirea odată cu fiecare spovedanie a noastră făcută cu sinceritate.

Dacă de-a lungul timpului, atitudinea femeii din Evanghelie a fost un exemplu care a readus la viaţă multe suflete rătăcite, există astăzi, dacă ar fi să comparăm consecinţele, o nouă filosofie de viaţă, un model antisocial şi antievanghelic, născut şi promovat de mişcarea feministă care luptă pentru aşa-zisa emancipare a femeii şi a egalităţii ei în drepturi cu bărbatul. Dacă mişcarea feministă a avut iniţial ca obiectiv dobândirea unor drepturi fireşti, sociale şi politice (precum câştigarea dreptului la vot sau posibilitatea de a conduce o companie, o instituţie etc.), cu timpul, unele femei au considerat că doar dobândirea statutului de egalitate în drepturi cu bărbatul nu este deajuns. Astfel, din sânul mişcării feministe s-a născut un nou model comportamental pe care l-aş numi modelul femeii-bărbat, o atitudine rezultată, pe de o parte, prin sacrificarea feminităţii şi abandonarea maternităţii, pe de altă parte, prin exacerbarea feminităţii care a dus la proliferarea prostituţiei. Portretul robot al femeii-bărbat este uşor de recunoscut.

Unul din semnele emancipării este dispariţia ruşinii. Cu un comportament extravagant şi un limbaj agresiv, femeia-bărbat bea şi fumează cot la cot cu bărbatul, de pe poziţii egale. De obicei, se îmbracă bărbăteşte, iar atunci când nu o face, poate fi recunoscută după dispariţia îmbrăcămintei sau folosirea dezbrăcămintelor, cum spunea cineva. Femeia-bărbat se declară singura stăpână a trupului ei cu care poate face orice fără să dea socoteală nimănui; de altfel, pentru ea avortul nu este un păcat, iar când afirmă contrariul este convinsă că bărbatul are cea mai importantă parte din vină. Incomodată de Legea lui Dumnezeu, femeia-bărbat vrea să fie preot şi episcop, un drept răpit, spun feministele, de societăţile patriarhale de odinioară conduse de bărbaţi. Sunt nedumerite şi contrariate de „scăparea” pe care a avut-o Hristos nehirotonind nici măcar o mironosiţă.

„Adevărata demnitate a femeii nu stă în masculinizarea comportamentului ei”

Dacă admitem că Hristos este şi Dumnezeu, Care în atotştiinţa Sa dă fiecăruia ceea ce îi este mai de folos şi de trebuinţă, inexistenţa unor femei preot nu ar trebui să alarmeze pe nimeni. Dacă cea mai cinstită dintre femei, Maica Domnului, nu a fost învestită cu preoţie sacramentală, deşi pentru curăţia şi sfinţenia vieţii ar fi meritat-o mai mult decât preoţii şi episcopii tuturor timpurilor, pretenţia unora dintre femei de a accede la treapta preoţiei este una absurdă şi lipsită de bun simţ. De altfel, se poate observa că de regulă, femeile care frecventează astfel de societăţi (pentru care feminismul a devenit aproape o religie) nu sunt prea apropiate de Biserică, iar cele care se declară creştine nu cunosc cu adevărat învăţătura Bisericii.

Adevărată demnitate a femeii nu stă în masculinizarea comportamentului ei şi în prestarea unor activităţi pe care Dumnezeu, prin legea firii şi constituţia fizică, le-a rânduit bărbatului. Suferind de un complex de inferioritate, feministele încearcă să depăşească aşa-zisul handicap al imaginii „femeii de la cratiţă”, „corectând” şi „suplinind” cu ajutorul protezelor tehnologiei moderne „imperfecţiunile” şi „neajunsurile” creaţiei lui Dumnezeu. Este de fapt visul din vechea poveste prin care cineva vrea să devină desăvârşit fără Dumnezeu, sau măcar de a fi un pic mai altfel decât l-a făcut Dumnezeu.

Mediatizarea obsesivă a unui astfel de exemplu şi imitaţia lui fără discernământ, are ca efect uniformizarea gândirii şi a gusturilor, dispariţa omului ca persoană zidită după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu şi multiplicarea în serie a unui model unic (aceeaşi modă vestimentară, aceeaşi alimentaţie, consumarea aceloraşi produse subculturale etc.). Şi cum orice exagerare atrage după sine alte exagerări, ca o reacţie în lanţ, refuzul maternităţii a dus la scăderea natalităţii prin înmulţirea avorturilor, la instituţionalizarea desfrâului şi la vinderea pe piaţă a trupului şi imaginii femeii. Astfel, conştiente sau nu, din comoditate fizică sau intelectuală, multe femei îşi sacrifică intimitatea şi identitatea pe altarul unui cult al trupului, de fapt, o veche formă de adorare păgână reînviată.

Modelul femeii-bărbat nu-i de ieri de azi. Când Sfântul Apostol Pavel ajungea la Atena, exista acelaşi cult al trupului care avea ca ideal (nu doar estetic sau cultural) tipul androginului, aceeaşi femeie-bărbat sau acelaşi bărbat-femeie şi aceeaşi atitudine de provocare la desfrâu pe care atunci ca şi acum, o afişează închinătorii (declaraţi sau nu) zeiţei Afrodita. În Sfânta Scriptură (I Macabei 1,15-16) citim că mai înainte de venirea lui Hristos, în Ierusalim se zidiseră şcoli după legile neamurilor unde se preda cultura imperiului greco-roman, iar poporul începuse să trăiască după datinile păgânilor. Gestul femeii păcătoase într-o societate iudaică elenizată este şi mai de admirat, pentru efortul ei de a se smulge dintr-o lume a păcatului care, în vremea Mântuitorului, atinsese în Israel culmile răutăţii.

“Femeia creştină face misiune de apostol prin comportamentul ei în familie şi în societate”

Astăzi, când se încearcă păgânizarea societăţii creştine după modelele culturale ale unor noi imperii, misiunea femeii creştine este nepreţuită şi de neînlocuit. Femeia creştină nu suferă de obsesia discriminării şi n-are complexul inutilităţii, pentru că misiunea de mamă este mai înaltă decât titlul de Miss Europa (de exemplu) sau de mult râvnita funcţie deepiscop pe care mişcarea feministă o revendică Bisericii. În Ortodoxie cuvântul preoteasă înseamnă soţia preotului, şi aceasta nu-i puţin lucru.

Femeia creştină face misiune de apostol prin comportamentul ei în familie şi în societate, propovăduind Evanghelia prin cuvânt şi imagine, unele vestindu-I Cuvântul de la catedră, ca profesoare de religie, altele zugrăvind Chipul lui Dumnezeu în icoane. Mama creştină îi creşte şi îi catehizează pe viitorii preoţi. În Ortodoxie, femeia are puterea sacramentală pe care nici cea mai înaltă autoritate religioasă din afara Bisericii nu o are, pentru că deţinând plinătatea harului primit la botez, poate să îl dea desăvârşit, în caz de necesitate, şi altora. Mă refer aici la Sfânta Taină a Botezului care, în cazuri excepţionale, poate fi săvârşită şi de către femei, act care rămâne valid şi pe care nici un preot şi nici un episcop nu-l mai poate repeta.

Cântările de la slujba Utreniei din Sfânta şi Marea Miercuri ne pun mereu faţă în faţă cele două stări, cea a ucenicului trădător şi cea a păcătoasei, schimbarea cea bună adusă de smerenie şi de căinţă şi căderea pricinuită de iubirea banilor şi de mândrie. O singură clipă poate aduce sufletului mai mult folos decât o viaţă întreagă – dacă se pocăieşte – şi o clipă, poate pierde o viaţă întreagă petrecută în fapte bune, dacă sufletul nu veghează până la sfârşit. Oricât de mult am fi greşit, Hristos continuă să ne aştepte şi să ne numească prieteni: “Voi sunteţi prietenii Mei (zice Domnul), dacă faceţi ceea ce vă poruncesc (In. 15, 14), porunci pe care să ne învrednicească Dumnezeu să le păzim până la sfârşit, ca împreună cu mironosiţele să ne bucurăm şi noi de Învierea lui Hristos.

sfanta-si-marea-zi-de-miercuri-ungerea-mantuitorului-cu-mir-inainte-de-patima-de-catre-femeia-cea-pacatoasa-stanga-si-sarutul-lui-iuda-dreapta

Legaturi:


Categorii

Ieromonah Mihail Gheaţău, Pagini Ortodoxe, Razboiul impotriva familiei / vietii/ copiilor

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

18 Commentarii la “CUM SE MANTUIESC FEMEILE? Ierom. Mihail Gheatau despre MODELUL MIRONOSITEI EVANGHELICE versus MODELUL FEMEII-BARBAT al feminismului sau al femeii ca “PRODUS DE PIATA”

 1. Pingback: DUMINICA FEMEILOR MIRONOSITE. Predicile Sfantului Luca al Crimeei si Parintelui Sofian Boghiu: CUM PUTEM MERGE PE CALEA SFINTELOR FEMEI? -
 2. Pingback: PUDOAREA – VESMANT DE BUNA-CUVIINTA sau despre nevointa acoperirii trupului -
 3. Se pare ca articolele despre uraciunea din spatele emanciparii femeilor nu au cititori pe CO. Este destul de trist. Da, sa mai vorbim un pic despre mascaricii aflati la putere si despre criza din Ucraina, ca ne paste ceva asemanator. Si nu merita plansi ca isi primesc ce le da Dumnezeu. Parintele Jar le-a luat spre crestere 300 dintre copii parasiti de iubitoarele mame ucrainience!

  Ucrainiencele emancipate au prea multa treaba cu sexul si promiscuitatea, ca sa se mai ocupe si de copii:

  The evolution of sexually transmitted infections in the Ukraine
  Sexually transmitted infections (STIs) are among the most common causes of illness in the Ukraine and have far reaching health, social, and economic consequences.
  The country possesses a broad network of sexually transmitted disease (STD) clinics and HIV consulting centres in all 27 administrative regions under the state public health service.
  An increase in some STIs (syphilis, chlamydia, herpes, HIV) has been observed in the Ukraine since the beginning of the 1990s. Trichomoniasis and syphilis are the commonest. Infection with the gonococcus appears to be an exception to this tendency. It is possible that this decline may be because in most cases modern gonorrhoea takes asymptomatic forms.
  http://sti.bmj.com/content/78/3/219.full

 4. Pingback: Predica despre IMBRACAMINTEA INDECENTA A FEMEILOR in Biserica a IPS Ieremia, Mitropolitul Gortinei: “Va cer sa placeti lui Dumnezeu prin imbracamintea cuviincioasa, astfel incat sa va fie auzite rugaciunile” -
 5. Pingback: STARETUL DIONISIE DE LA COLCIU – 10 ani de la fericita sa adormire. “Tineretul, prin orase si prin sate, are niste mode desavarsit diavolesti” -
 6. Pingback: Probleme si dificultati in educarea copiilor: EDUCATIA FETELOR -
 7. “Unul din semnele emancipării este dispariţia ruşinii.”

  Pai insasi cuvantul rusine a disparut din limbajul curent! Nici parintii, nici invatatoarele nu mai admonesteaza copii utilizand acest cuvant. Asatazi totul devine acceptabil si normal, deci rusinea nu mai are sens.
  Etimologic, cuvantul rusine denota rosirea obrazului, dar cine mai roseste in obraz fara ajutorul fardului?

 8. Pingback: DATORIA DE A DUCE MARTURIA LUI HRISTOS IN LUME, PRIN VIATA NOASTRA – Predici (si audio) la DUMINICA FEMEILOR MIRONOSITE: “A crede in Hristos inseamna a-L lua din biserica in relatiile de fiecare zi dintre oameni” | Cuvântul Ortodox
 9. Pingback: Praznicul Vovideniei: DE LA INTRAREA MAICII DOMNULUI IN BISERICA LA INTRAREA COPIILOR IN FAMILIARITATE CU DUMNEZEU, SI PRIN ORA DE RELIGIE/ Copilul lui Dumnezeu, Dimitrie cel cu darul înainte vederii/ CUM NE IMBRACAM LA BISERICA? SUNT DE ALUNGAT FEMEILE
 10. Pingback: INTRAREA IN IERUSALIM A DOMNULUI si intrarea noastra in SAPTAMANA PATIMILOR. Parintele Ioanichie Balan (audio) ne arata CUM SA NE PREGATIM PENTRU A SIMTI ADEVARATA BUCURIE A INVIERII: “Mergeti pe urmele lui Hristos!” | Cuvântul Ortodox
 11. Pingback: SFINTELE FECIOARE – INTRE PROHODIRE SI PRAZNUIRE. “Priviți spre cer, surioare…” – poeziile Maicii Teodosia pentru Duminica Mironosițelor | Cuvântul Ortodox
 12. Pingback: PĂRINTELE ARSENIE PAPACIOC (✝19 iulie 2011) – 4 ani de veşnicie. ULTIMUL INTERVIU pentru “Lumea monahilor”: “VOM RĂSPUNDE, FETIŢĂ SCUMPĂ, TOŢI! Hristos a venit, S‑a jertfit ca să ne salveze pe noi. Iar noi habar nu avem
 13. Pingback: Mireasma sfinteniei: CHIPURI MARTURISITOARE, MAINI MARTURISITOARE | Cuvântul Ortodox
 14. Pingback: RAZBOIUL DESCHIS AL DIAVOLULUI DE DISTRUGERE A FAMILIEI SI A FEMEII. Pr. Horia Prioteasa: “Vrajmasul vrea sa fure mirul din casa fiecarui crestin”. Pr. Cezar Axinte: “Astazi cronometrul lumii este in mana femeii”. OBIECTUALIZAREA S
 15. Pingback: O, FEMEIE, MARE ESTE CREDINTA, DRAGOSTEA SI EVLAVIA TA... Elena Solunca in dialog cu Vasile Banescu (VIDEO): "Cu adevarat nu vezi decat cu INIMA". Pomenirea catorva icoane de FEMEI-MARTIR ale României veacului XX/ Chipul sfant al FEMEII SOTIE-S
 16. O feminista a dat jos un crucifix de 4,5 m dintr-o biserica din California si a devenit vedeta pe facebook

  In security footage released by police, Chavira can be seen entering the church and looking carefully around before stepping onto the altar and pushing over the 15-foot (4.5-meter) crucifix. It takes her a few attempts to knock the huge cross down, and she quickly runs from the scene as it falls to the ground.
  The footage, shared on Thursday, has been viewed more than 75,000 times on Facebook.
  https://www.rt.com/usa/451046-woman-knocks-down-crucifix-california/?utm_source=browser&utm_medium=aplication_chrome&utm_campaign=chrome

 17. Pingback: Cultul TRUPULUI DEZGOLIT sau PROVOCATOR si tavalugul nimicitor al DUHULUI DESFRANARII | Cuvântul Ortodox
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare