Propaganda ACCEPT & ASUR vrea sa cucereasca SCOALA ROMANEASCA/ Pedofilia si “orientarea sexuala”: O MIZA URIASA/ Pericolele TEORIEI GENULUI (GENDER)/ In Belgia se practica prelevarea organelor pentru TRANSPLANT de la cei EUTANASIATI (Stiri familie)

23-11-2013 18 minute Sublinieri

School_Homosexual_Indoctrination_01_250px

Desfăşurate sub masca toleranţei şi diversităţii, activităţile propagandistice ale homosexualilor au depăşit cadrul Colegiului „George Coşbuc” din capitală – acolo unde elevii organizează an de an marşuri gay, cu ştiinţa şi acordul profesorilor şi directorilor. Devenite adevărate pepiniere pentru activiştii dornici să racoleze adepţi din rândul celor mai inocente făpturi, şcolile din România găzduiesc din ce în ce mai multe programe de propaganda homosexuală, prin care se urmăreşte, în fapt, îndoctrinarea şi pervertirea copiilor noştri.

Astfel, în perioada 21 – 22 noiembrie 2013, Asociaţia Accept organizează, la Bucureşti, cel de-al treilea seminar cu privire la „Abordarea situaţiilor de intimidare a elevilor LGBT”. Seminarul se adresează profesorilor de liceu şi consilierilor şcolari, propunându-şi:

1.  să sprijine profesorii şi consilierii şcolari în prevenirea situaţiilor de intimidare şi hărţuire a elevilor, prin oferirea de informaţii şi prezentarea de instrumente (activităţi, exerciţii) care pot fi folosite în acest sens;

2.  să abordeze aspectele specifice hărţuirii şi intimidării elevilor cu risc a fi victimizaţi pentru că sunt presupuşi a fi LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, transgender)

3.  să faciliteze schimbul de experienţă pe această temă între cadre didactice preocupate de prevenirea intimidării şi hărţuirii elevilor, în general.

Cursul cuprinde şi definirea unor termeni LGBT (orientare/ comportament/ identitate sexuală, transgeneritate etc.), oferirea de informaţii despre comunitatea gay din România şi o sesiune de tipul Biblioteca Vie, în care participanţii pot afla mai multe prin discuţii cu voluntari ACCEPT care se identifică a fi lesbiene, gay, bisexuali, transgender sau queer.

De pe pagina asociaţiei „Accept” mai aflăm că „seminarul este gratuit pentru 15 persoane, selectate pe baza informaţiilor furnizate de candidaţi în formularul de înscriere (criterii: ocupaţie-profesor sau consilier şcolar, motivaţia prezentată, posibilitatea de a pune în practică instrumentele prezentate, ordinea primirii formularelor de înscriere).” Seminarul este organizat în cadrul proiectului “Educaţie pentru Diversitate”, realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, program finanţat de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, sponsorizat de Raiffeisen Bank, administrat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile. Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 6 luni, adică de la 1 iulie 2013 până la 31 decembrie 2013, beneficiind de o finanţare în valoare de 45.000 de lei.

Primele două seminare pe această temă au avut loc, la Sinaia, în intervalele 20 – 22 septembrie şi 25 – 27 octombrie 2013, cadrele didactice participante la stagiul de formare urmând a disemina în şcoli informaţiile dobândite.

„Concluziile au fost încurajatoare. Mulţi dintre cei 18 profesori sunt pregătiţi să înceapă sau să continue activităţi cu elevii care să urmărească prevenirea şi sancţionarea situaţiilor de intimidare/hărţuire. Am plecat de la seminar cu multe planuri de activitate pentru viitorul imediat”, spune Irina Niţă, într-un comentariu postat pe contul de facebook al asociaţiei „Accept”.

Proiectul asociaţiei „Accept” nu este singular, pe linia îndoctrinării copiilor în spirit ateisto-satanist. Acestuia i se adaugă Campania împotriva îndoctrinării religioase în şcoli, susţinută de Asociaţia Secularist-Umanistă din România (ASUR), campanie ce-şi propune„informarea părinţilor şi elevilor asupra statutului orelor de religie”, prin intermediul grupurilor de voluntari care împart materiale informative în şcolile din Timişoara, Brăila, Botoşani şi Bucureşti, după cum informează ASUR într-un comunicat remis recent HotNews.ro. De asemenea, Csaba Asztalos, preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, a precizat pentru HotNews.ro că

 “dacă s-ar recunoaşte (cum ar fi legal) faptul că religia poate fi doar facultativă, atunci profesorii de religie nu ar putea fi angajaţi permanent în şcoli, ci doar prin contracte temporare, pe an şcolar”.

Potrivit acestuia,

“înscrierea din oficiu a elevilor la ora de religie – adică de către stat – încalcă dreptul la libertatea conştiinţei, dreptul părinţilor sau al tutorelui legal de a asigura potrivit propriilor convingeri educaţia copilului”.

Discriminarea creştinilor de către homosexuali

Vorbim foarte mult despre discriminarea homosexualilor şi ateilor, dar despre discriminarea creştinilor nu amintim mai nimic. În dezbaterile publice, ori în materialele apărute în presă, creştinilor li se aminteşte tot mai des faptul că pot crede orice în sinea lor sau în casa lor, sunt liberi să-şi practice religia, însă nu pot acţiona în public conform credinţei lor. Această limitare a libertăţii religioase conduce, pe plan global, la ameninţări şi arestări ale creştinilor care-şi spun părerea, ori la concedierea creştinilor care doresc să acţioneze conform propriilor principii. Supuşi acestor presiuni, creştinii au în faţă două alternative: fie îşi abandonează propria credinţă, acţionând împotriva conştiinţei lor, fie opun rezistenţă, riscând pierderea mijloacelor de trai.

Din nefericire, toate aceste forme de discriminare se îndreaptă azi, mai mult ca oricând, împotriva copiilor noştri. Societatea nu mai ţine cont de valorile naţionale şi religioase, inducând elevilor ideea că homosexualitatea, precum şi celelalte perversiuni sexuale, reprezintă variante normale ale sexualităţii şi că orice elev poate fi un homosexual încă nedescoperit. Iar noi, părinţi şi pedagogi, ne conformăm acestor directive aberante, fără a înţelege faptul că încercând să-i „apărăm” pe copiii noştri de fantomaticele reacţii „homofobe” ale colegilor, nu facem decât să-i îndemnăm să adopte un comportament nefiresc şi deviant, garantându-le chiar protecţia, înţelegerea şi susţinerea noastră! Deşi în sinea noastră nu suntem defel de acord cu sodomia, punem umărul pentru intrarea ei în legalitate!

Să nu uităm faptul că în Ortodoxie există convingerea potrivit căreia societatea trebuie să ţină seama nu numai de interesele şi dorinţele umane, ci şi de adevărul divin, de legea morală veşnică dată de Dumnezeu, lege care acţionează în lume indiferent dacă voinţa anumitor oameni este de acord sau nu cu aceasta. De aceea, drepturile omului nu pot fi un motiv pentru constrângerea creştinilor de a încălca poruncile lui Dumnezeu, Biserica Ortodoxă văzând un mare pericol în sprijinul legislativ şi public oferit diferitelor vicii: homosexualitate, pornografie, avort, pedofilie, fertilizare in vitro, eutanasie etc. De asemenea, exercitarea drepturilor omului nu trebuie folosită pentru justificarea niciunui abuz faţă de simbolurile religioase sfinte, valorile culturale şi identitatea unei naţiuni.

Mai mult decât atât, responsabilitatea noastră, a tuturor, faţă de copii este enormă, căci„cine va sminti pe unul din aceştia mici, care cred în Mine, mai bine i-ar fi lui dacă şi-ar lega de gât o piatră de moară şi să fie aruncat în mare. (Marcu 9,42) Rolul şcolii este acela de a forma personalitatea copilului în concordanţă cu planul Creatorului, luând în considerare tradiţiile culturale ale societăţii, şi nu de a deschide copiilor drumul către desfrâu, pornografie, violenţă sau infracţionalitate, sădind în sufletele lor curate nu seminţele credinţei, cuminţeniei, curăţiei, ci pe cele ale coruperii şi ale patimilor grele.

«Un tată, scrie în Sfânta Evanghelie, şi-a adus copilul, care era demonizat, la Domnul, deoarece apostolii nu reuşiseră să îl ajute. Însă de ce nu reuşiseră? Aceasta reiese din dialogul dintre tatăl îndurerat şi Hristos. “Câtă vreme este de când i-a venit aceasta?”, a întrebat Domnul. “Din pruncie”, a răspuns tatăl. (Marcu 9,21). Iată deci, de ce diavolul avea o aşa de mare putere asupra copilului: deoarece nu fusese alungat mai devreme. La fel se întâmplă şi atunci când se instalează în sufletul copilului vostru demonul slavei deşarte, al trândăviei, al iubirii de plăceri trupeşti ş.a. Dacă el nu este alungat atâta vreme cât copilul este încă mic, mai târziu dobândeşte o asemenea putere, încât îi este foarte greu cuiva să îl înfrunte. Cândva, după trecerea timpului, eliminarea sa devine chiar imposibilă şi nu se mai poate deja spera decât într-o minune a iubirii lui Dumnezeu.»(Mamă, ai grijă! Călăuziri pentru creşterea şi educarea ortodoxă a copiilor, Irineu – Episcop de Ecaterinburg şi Irbiţk).

 • Cultura Vietii:

Pedofilia și „orientarea sexuală” – un joc pervers, o miză uriașă

un articol de Bogdan Stanciu și Alina Dida

Joaca de-a „orientarea sexuală” în proiectul de revizuire a Constituției României

Evil ClownUnele din cele mai fierbinți discuții pe marginea revizuirii Constituției din această vară au fost cele privind familia și „orientarea sexuală”. La propunerea senatorului Tudor Chiurariu (de fapt, la propunerea Ambasadei SUA la București, care i-a bombardat cu telefoane) membrii Comisiei au acceptat, inițial, „orientarea sexuală” drept criteriu constituțional de nediscriminare, oarecum pentru a „compensa” definirea corectă, heteronormativă, a căsătoriei și familiei.

Atrăgeam atunci atenția că protejarea „orientării sexuale” în Constituție, la paritate cu rasa, naționalitatea, handicapul sau sexul – criterii valide, firești – va duce la năruirea, prin forța superioară a Constituției, a întregului drept al familiei, prin impunerea „căsătoriei” și a adopției de copii pentru „familiile gay”, dar și a poligamiei. Adică, un efect devastator, total neintenționat, de altfel, de imensa majoritate a societății.

Mai rău, prin includerea „orientării sexuale” în Constituție ne-am putea trezi că protejăm și pedofilia. În ultimii ani se fac eforturi susținute pentru normalizarea acesteia ca „orientare sexuală”, concomitent cu scăderea vârstei consimțământului sexual și cu promovarea așa-ziselor „drepturi sexuale” ale copiilor, întărite printr-o falsă „educație sexuală”, pe care cozile de topor ale lobby-ului internațional se străduiesc să o impună și în România, sub pretextul „reducerii sarcinilor nedorite”.

Această normalizare are loc cu sprijinul unor voci publice dar și cu al unora dintre specialiști, așa cum arătăm mai departe, care cer ca pedofilia să fie considerată orientare sexuală. Chiar dacă deocamdată se diferențiază între pedofilia „consumată” și tendințele/atracțiile pedofilice, pasă-mi-te pentru a permite ca pedofilii să primească ajutor și tratament”, putem prevedea unde ne vor duce acești pași mici: în câțiva ani, vom asista neputincioși la pervertirea copiilor noștri, intrați pe mâna, protejată constituțional, a unor satanizați.

Ulterior, atât familia heteronucleară cât și „orientarea” au dispărut din textul proiectului revizuit, într-o încercare de a împăca ambele tabere. Cum comisia își va relua, se pare, lucrările pentru a îngloba în proiectul legii de revizuire sugestiile Consiliului Legislativ, e bine să știm că nimic nu este stabilit definitiv.

Mai ales că, la presiunile organizațiilor care susțin homosexualitatea – și care cer păstrarea în textul ce va fi supus referendumului a „orientării sexuale” – aceeași Comisie s-a gândit să mai facă un compromis și, printr-un vot dubios, a introdus expresia exhaustivă „este interzisă discriminarea… în orice situație” – care cam tot același lucru înseamnă!

Lupta continuă, deci. Noi o spunem cu tărie: Din ambele motive arătate, ORIENTAREA SEXUALĂ” NU ARE CE CĂUTA ÎN CONSTITUȚIE! Nici surogatele ei, mascate prin formulări perfide. (BS)

Parafilie sau pedofilie? Orientare sexuală sau interes sexual?

Manualul pentru Diagnoza și Statistica Tulburărilor Mentale, DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), elaborat de Asociația Psihiatrilor Americani (APA), este lucrarea științifică de specialitate și referință pentru specialiștii din întreaga lume, ca și pentru Organizația Mondială a Sănătății. Este reeditat o dată la zece ani.

A cincea revizuire a manualului (DSM-5) va apărea în 2014; de-acum, modificările sunt publicate pe site-ul APA și au stârnit controverse, mai întîi pentru că au apărut diagnostice considerate de unii doar un pretext pentru ca producătorii de medicamente să-și vândă mai ușor marfa, cum sunt depresia nou-născutului și tristețea.

Cel mai controversat capitol este însă cel al Parafiliilor; inițial, pe site, pedofilia, sado-masochismul și masochismul au fost definite drept orientări sexuale. Protestele unor medici stupefiați au ajuns la APA, care, la câteva zile de la publicarea la site, a dat o erată: cuvântul orientare a fost înlocuit cu cel de interes. În plus, erata precizează că cele trei condiții patologice apar acum la capitolul tulburări, pentru a crește consistența clasificării medicale, și că ele nu au figurat la capitolul orientări sexuale de la bun început.

APA a lucrat timp de zece ani la revizuirea Manualului, în colaborare cu profesioniști din domeniul sănătății mintale, din alte specialități, cu pacienți și familiile lor și cu alte persoane. E greu de crezut că o asemenea greșeală – catalogarea pedofiliei ca „orientare sexuală” – ar fi trecut neobservată.

APA are deja o istorie a tentativelor de a clasifica pedofilia din punct de vedere medical. În DSM-3, cel care era atras din punct de vedere sexual de copii era considerat pedofil. În DSM-4, pedofilia era considerată o tulburare numai dacă producea modificări clinice semnificative sau neplăceri pe plan social, ocupațional sau în alte aspecte importante ale vieții. Studiul Rind din 2001, denunțat și de Congres, pretindea că relațiile sexuale consensuale dintre bărbați și băieți pot avea efecte pozitive pentru aceștia; APA a precizat, în urma protestelor opiniei publice, că studiul științific a fost viciat.

Un fragment din definiția tulburării pedofilice îmi sugerează că APA are și o agenda politică:

The diagnostic criteria for pedophilic disorder are intended to apply both to individuals who freely disclose this paraphilia and to individuals who deny any sexual attraction to prepubertal children (generally age 13 years or younger), despite substantial objective evidence to the contrary.

Este vorba de vârsta consimțământului sexual. Precizarea în general de 13 ani sau mai mici lasă mult loc pentru arbitrariu și naște întrebări. De ce nu de 14 ani sau mai mici? Sau de 15 ani sau mai mici? Cum se numește un adult care are relații sexuale cu un copil de 13 ani și 6 luni? Când rămâne de bun-simț să folosim cuvântul pedofil? Există o vârstă a consimțământului sexual pentru APA? În Spania, stat UE, în timpul guvernării socialiste Zapatero, această limită a fost scăzută de curând la 13 ani, sub presiunile eficiente ale lobby-ului gay. În timpul discuțiilor pe noul Cod Penal din România, Ministerul Justiției (condus pe atunci de Cătălin Predoiu, proaspătul prezidențiabil al „partidului de dreapta” PDL) a propus adoptarea aceleiași vârste și în România, invocându-se exact modelul din Spania! În urma protestelor, vârsta consimțământului a fost decisă 15 ani, în scădere totuși față de vechiul Cod, unde era 16 ani!

Asociația Psihiatrilor Americani nu are competențe juridice, desigur. Dar ne amintim că și homosexualitatea a fost întâi de-medicalizată, când a fost eliminată de la afecțiunile psihice din DSM-2, în 1974, și abia apoi a fost dezincriminată de guverne. Azi, știm cu toții unde s-a ajuns: la un adevărat terorism al corectitudinii politice și la presiuni extraordinare pentru schimbarea legislației familiei.

Vârsta consimțământului sexual este noul target al celor ce vorbesc de drepturi sexuale și ale reproducerii pentru persoane tinere și foarte tinere, pentru a facilita recunoașterea „drepturilor” persoanelor minor-attracted (atrase de minori), desigur. Împreună cu reîncadrarea repetată, tot mai relaxată, a pedofiliei, aceasta trasează clar o tendință mai mult decât alarmantă pentru părinți: normalizarea și legiferarea pedofiliei, după modelul homosexualității. (Alina Dida)

Teoria genului (gender) și pericolele sale

1. Context cultural

Teoria genului face parte din paleta largă a curentelor culturale și ideologice recente (deconstructivismul etc.), care marchează schimbările radicale din lumea de astăzi. Asemenea teorii se infiltrează viclean în mentalități, educație, cunoaștere, pornind de la nivelul individului, până la mase largi de oameni. Schimbările lor pot fi asemănate cu marile revoluții sociale sau războaie din prima parte a secolului al XX-lea.

Ele nu se mai impun prin violență fizică, ci prin insinuare, prin intermediul unor principii aparent defensive, precum cel al toleranței sociale. Mentalități prin natura lor marginale sunt apoi globalizate și impuse culturii de masă.

Aceste ideologii se apropie de noile mentalități centrate pe plăcere (hedonism modern), ce se nasc din schimbarea vieții prin condițiile  de muncă, prin deschiderea granițelor, prin promisiunile de confort sau orientarea către un consumism exacerbat.

Invocarea toleranței, ca principiu larg, generos, are drept consecință dărâmarea vechilor ierarhii de valori  și acceptarea „noilor valori” din categoria noutăților științifice (sociologice, de exemplu) sau culturale.

Toate aceste teorii au un accent pronunțat anti-tradiție și, de fapt, impun vechi utopii sociale, dar sub altă formă. Noile drepturi, arbitrare, abstracte nu au nici o legătură cu stabilitatea lumii omului sau cu binele comun. Ele vin pe fundalul unor mișcări pur culturale, cum ar fi deconstructivismul, teoriile antropologice, care pun în centrul lor omul artificial, așa-numit „cultural” sau „social”.

2. Ideologii

Teoria genului face parte din gama largă de ideologii perene, anti-tradiție și egalitariste, reînviate în formule noi. O mare parte dintre acestea ascund sub pulpană curentele feministe cele mai actuale, cum ar fi egalitarismul și diferențialismul. Acestea  două, promovate la începutul secolului XX, au drept scop obținerea egalităților în drepturi ale unor așa-zise minorități sociale. Colateral teoriei genului, dar din același trunchi, a crescut și ideologia „politically correct”, care domină viața politică și socială a SUA din ultima vreme. Egalitarismul, în viziune feministă, pornște de la copierea modelului bărbatului de către femei, pentru a contracara dominația acestuia. Diferențialismul ideologic insistă asupra diferenței dintre femei și bărbați, pentru a scoate în evidență feminitatea ca trăsătură vulnerabilă. Există în cadrul feminismului extremist și teorii care vor să distrugă heterosexualitatea, urmărind să înlăture conceptul de femeie. Acesta urmează a fi regândit în contextul noilor organizări sociale, bazată pe identitatea culturală a omului și nu pe cea biologică.

3. Ce este teoria genului?

Ideologiile care au odrăslit din teoria genului au ajuns actualmente să fie foarte radicale și puternice. Nu există argumente științifice care să stea la baza lor. Teoria genului a apărut într-o formă incipientă în anii ´60 ai secolului trecut, ca o consecință a modelor și construcțiilor culturale și sociologice. Ca teorie de bază, pornește de la diminuarea înțelegerii sexului din punct de vedere biologic și promovarea în locul lui a genului (de la gender, engl.), ca principiu de diferențiere socială. Schimbarea este motivată de ideea dominației masculine și de cea a alienării femeilor, aflate în defensivă. O astfel de delimitare a oamenilor în societate, potrivit acestor noi ideologi, ar elimina discriminarea pe motiv de „orientare sexuală” sau de „identitate de gen”.

Sexul biologic, după cum se știe, trimite direct, rațional, științific, la structura corpului uman. Iar acest concept nou, „sexul social”, propus de teoria genului, s-ar baza pe o multitudine de calități psihosociale, de comportamente și relații, formate sub influența noilor  mentalități și a culturii recente de masă. În această viziune, omul are libertatea de-a renunța sexul lui biologic și de a-și alege un „sex/gen social”.

genderqueer

4. Feminism și homosexualitate

Între beneficiarii teoriei genului, la loc de frunte se află ideologiile feminismului extremist și homosexualității. În diferite etape ale sale, feminismul a practicat o revoltă radicală, cerând schimbarea societății. Teoria genului constituie o nouă cale prin care feminismul încearcă să-și pună în aplicare ideologiile, acum într-un mod insinuant, fără violență fizică. În felul acesta, feminismul a devenit o componentă a unor curente culturale, sociale sau politice foarte active azi. Există forme de feminism radical, care, beneficiind de principiul toleranței, își cer drepturile de a fi în centrul societății. Radicalismul acestui feminism vizează tocmai distrugerea marilor repere și  instituții ale societății, printre care familia.

5. Consecințele teoriei genului

a. Reeducarea maselor

Această teorie se află la baza transformării lumii fără mari conflicte. Principiul larg de „societate tolerantă” ascunde în spate și promovarea ideii de homosexualitate, a feminismului, a schimbării familiei ș.a. Toate îndoctrinările noi au loc prin reeducarea maselor. Astfel, paradele gay sunt promovate de media ca festivaluri „pentru diversitate”, se promovează „nunțile” homosexuale, se desfășoară evenimente la care sunt atrase nume sonore din showbiz.  În cadrul acestor mijloace de reeducare a maselor sunt incluse filme, premiate și tot mai numeroase, despre homosexualitate. Ca și în propaganda ateistă, rămâne obligatorie anunțarea „valorilor noi”, constructe artificiale. Aici intră și descrierea pe larg a schimbărilor care au loc în aria conceptului de „orientare sexuală”. Prin cultura de masă, de divertisment, se încearcă înlăturarea normelor universale ale drepturilor internaționale. Aceste  jocuri ideologice viclene sunt conduse de mari organizații neguvernamentale, care iau ca părtași, de cele mai multe ori, partide sau chiar instituții ale statului.

b. Distrugerea familiei

Tăvălugul pornit de această teorie vizează în primul rând deconstrucția familiei și a rolului ei social. O familie nu mai este compusă dintr-un bărbat și o femeie, în accepțiune biologică, membrii ei putând opta pentru un „sex social”, adică cultural. Este deconstruită, în felul acesta chiar identitatea  sexuală a individului. În numele unei așa-numite libertăți, sunt înlăturate, mergând peste efectele ei evident păgubitoare, toate argumentele ce țin de tradiție, natură și biologie. Conform teoriilor feministe extremiste, femeia, ca să nu fie oprimată, ar trebui să nu mai existe ca „sex”[1]. Ca urmare se deschide calea pentru destrămarea familiei, pentru impunerea căsătoriilor homosexuale și poligame. În același timp, este influențată dezvoltarea tehnicilor de reproducere artificială: mamă-surogat, uter artificial sau procrearea asistată medical.

c. Deformarea educației copiilor și conflictul cu autoritatea parentală

Copiii, ca o consecință a prezenței acestei teorii în cultura de masă, în ideologiile la modă, insinuate în legislație, primesc o educație ce contravine dorinței și valorilor părinților lor. Și prin mijloacele de informare în masă, copiilor le este insuflată ideea existenței unor drepturi arbitrare, cum ar fi și dreptul de a-și alege un „sex social”. Principiul toleranței ajunge, astfel, să schimbe complet familia tradițională.

În viziunile extremiste ale teoriei genurilor, ar trebui chiar să fie eliminate din vocabular cuvintele ca „mamă” și „tată”, impunându-se folosirea termenului neutru de „părinte”. Acest fapt este deja întâlnit în Anglia, Franța sau anumite state din SUA.

În educația impusă deja în școli, în cazul unor noțiuni ce țin de teoria genului, sunt folosite modele fără nici o bază reală sau științifică, fapt ce deformează viziunea generală rațională de cunoaștere. De fapt, în strategiile ideologilor teoriei genului, sistemul de învățământ constituie principala cale de distrugere în profunzime a bazelor firești ale societății, iar copiilor li se încredințează, fără voia lor și în contra valorilor părinților, rolul principal în această activitate distructivă.

Material de Larisa Iftime (Asociația Provita Media)

 

[1] A se vedea lucrarea filosoafei post-structuraliste americane Judith Butler, „Probleme de gen: feminismul și subminarea identității” (Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, 1990): „Femeile nu vor fi oprimate, dacă conceptul de femeie nu va mai exista”.

Aproape 90% dintre ginecologii italieni refuză practicarea avortului

Un nou raport al guvernului italian relevă că rata avortului în țară continuă să scadă în același timp în care procentul ginecologilor care refuză practicarea aavortului a crescut la 80-90%, cel mai ridicat de până acum, informează LifeSiteNews.com.

Raportul Ministerului Sănătății de la Roma privind implementarea legii „întreruperii voluntare a sarcinii”, a găsit că rata avortului în întreaga țară a scăzut în 2012 cu 4,9% comparativ cu anul precedent (106.000 avorturi față de 111.000). Avortul se află în scădere continuă, lentă în Italia de la „vârful” din 1982, când s-au înregistrat aproape 235.000.

Raportul arată și că numărul celor care apelează la obiecția de conștiință a crescut și el, astfel că aproape 90% din ginecologii din regiunea Campania și peste 80% în întreg sudul Italiei nu mai vor să facă avorturi.

În concluziile raportului, guvernul precizează că va înființa un nou departament care va monitoriza spitalele și medicii. În același timp, un sindicat național, cunoscut pentru avocațierea cauzelor de stânga, a cerut ca doar medicii care sunt de acord să facă avorturi să fie admiși în sistemul public de sănătate.

Împreună cu filala europeană a Planned Parenthood (cel mai mare business internațional de avorturi, camuflat ca „organizație non-profit”), Confederația Generală Italiană a Muncii (Confederazione Generale Italiana del Lavoro, CGIL) a remis două plângeri, în ianuarie și august acest an, către Comitetul pentru Drepturi Sociale al Consiliului Europei, împotriva atitudinii guvernului italian în ce privește clauza de conștiință a medicilor. CGIL acuză medicii că își urmează simțul „subiectiv” al dreptății, în opoziție cu drepturile femeii, subliniate în Carta Socială Europeană.

Deși Comitetul nu poate emite decizii cu caracter obligatoriu, aceste plângeri primesc acum atenție sporită, în lumina noului raport al guvernului.

Însă niciun tratat european nu a numit vreodată avortul ca „drept al omului”, în timp ce obiecția de conștiință a fost definită explicit în Convenția Europeană a Drepturilor Omului și de Consiliul Europei, cu trimitere specifică la refuzul personalului medical de a practica sau asista avortul.

Giacomo Rocchi, magistrat la Curtea Supremă și membru al organizației „Avocați pentru Viață”, a subliniat absența oricărei dovezi că în Italia femeilor li s-ar fi refuzat avortul din cauza lipsei medicilor dispuși să îl facă. Rocchi a răspuns în iunie, la Strasbourg, plângerii sindicatului. El a reprezentat Asociația Ginecologilor și Obstetricienilor Catolici, Asociația Medicilor Catolici Italieni, Forumul Asociațiilor de Familie și Confederația Italiană a Birourilor de Consilieri de Familie Creștini.

Conform statisticilor Ministerului Sănătății, 95% din solicitările de întrerupere a sarcinii au primit rezolvare în 3 săptămâni, în timp ce 90% nu erau considerate ca fiind „urgente” din punct de vedere medical. Rocchi a spus că solicitarea CGIL ca în sistemul public sanitar să fie primiți doar medici care nu obiectează la avort ar fi un caz flagrant de discriminare.

„Cei care obiectează ar fi fiscriminați pentru exercitarea unui drept constituțional, iar cei care, odată angajați, s-ar decide să nu mai facă avorturi, ar fi concediați,” a declarat Rocchi.

„Un stat care permite uciderea celor inocenți are deja un deficit de democrație. Acesta ar deveni și mai gav dacă Comitetul (pentru Drepturi Sociale al Consiliului Europei) ar da dreptate sindicatului CGIL: a forța medicii să practice avortul ar fi o măsură specifică unui stat totalitar”.

Despre obiecția de conștiință a personalului medical – vezi și www.medicipentruviata.ro

Dreptul la obiecțiunea de conștiință și/sau religie a personalului medical și a instituțiilor medicale este o chestiune de principiu, dat fiind faptul că nimeni nu poate fi forțat să vatăme viața sau demnitatea, chiar dacă anumite practici sunt tolerate de lege. De aceea, atunci când legiuitorul consideră necesar să permita o anumită derogare de la principiul respectului pentru viața și demnitatea umane, această derogare este în mod normal acompaniată de o „clauză de conștiință” expresă.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, ca și Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, au recunoscut acest drept și această obligație la obiecțiunea pe motive de conștiință atât persoanelor, cât și instituțiilor:

Rezoluția Adunării Parlamentare a Consiliului Europei nr. 1763/2010 privind dreptul la obiecțiunea de conștiință în cadrul îngrijirilor medicale legale: „Niciun spital, instituție sau persoană nu poate face obiectul unor presiuni, să fie ținut responsabil sau să fie supus discriminării de orice fel pentru că a refuzat să realizeze, să aprobe sau să asiste la un avort, la o provocare a avortului spontan sau la o eutanasie sau să se supuna la astfel de practici, și nici pentru refuzul de a realiza orice intervenție vizând provocarea morții unui fetus sau a unui embrion uman, oricare ar fi motivele acestor practici”.

Din decizia CEDO în cazul R.R. c. Polonia: „Statul are obligația de a organiza sistemul de sănătate publică astfel încât să asigure personalului medical exercițiul efectiv al libertății de conștiință a acestora (…)” [R.R. c. Polonia, n° 27617/04 § 26 si Rommelfanger c. RFA, no 12242/86, dec. Comisiei.]

Doctorii belgieni îi eutanasiază pe cei cu handicap şi le jefuiesc organele

A sosit timpul să ne îmbrăcăm în sac și să presarăm cenușă pe cap.

Belgia se pregătește pur și simplu de prădarea organelor de la persoanele care cer eutanasia – iar comunitatea medicală care se ocupă de transplanturi nu prea pare să-și facă probleme morale. De fapt, îndeletnicirea a devenit așa de morală, încât a fost subiect de discuţie la cea de-a 21-a conferinţă despre chirurgia toracică, ţinută în Marea Britanie în luna mai.

Este destul de simplu. Redăm din sumarul articolului „Transplanturi de plămâni cu organe prelevate de la donatori eutanasiatici”:

În perioada ianuarie 2007-decembrie 2012, 47/350 (13,4%) pacienţi au primit transplant de plămâni de la donatori după moartea cardiacă, printre care 6 (1,7%) după eutanasie, în acord cu legislaţia statală şi cu aprobarea comisiei de etica. Pacienţii sufereau de insuportabile tulburări neuro-musculare (n=3) sau neuro-psihiatrice (n=3), având dorinţa explicită de a dona organele. Eutanasia a fost executată de către un medic independent într-o cameră din apropierea sălii de operaţie, fără echipa de recuperare.

Concluzie. Donatorii eutanasiatici au reprezentat 12,8% dintre donatorii de după moartea cardiacă. Reluarea funcțiilor imediat după transplant și starea generală a pacienților primitori a fost excelentă. Este de așteptat ca numărul donatorilor eutanasiatici să se mărească pe fondul unei crescânde conștiinciozități publice.

Aţi înţeles? O echipă de doctori ucide pacientul şi pleacă, iar o alta vine și recoltează organele.

A început practic vânătoarea bolnavilor de minte şi a pacienţilor cu boli debilitante, precum scleroza multiplă, pentru a fi convinşi să devină „donatori de organe eutanasiatici”.

Sursă: http://www.prolifenews.it/
Traducere: Adrian Măgdici, bioeticaledotcom.wordpress.com

sigla

Buletinul informativ al Aliantei Familiilor din Romania/ Nr. 260, 19 nov 2013

Orfanii economiei romanesti. Plecarea unor mii de romani la munca in alte tari si lasarea copiilor in grija unor rude genereaza probleme pe termen lung in dezvoltarea acelor copii. Au existat chiar si cazuri de sinucidere ale unor micuti, din dorul de parintii lor. Un articol pe aceasta tema in Romania Libera (link).

PSD propune una, voteaza alta. Dupa ce ei insisi au propus cresterea alocatiei pentru cresterea copilului de la 42 la 200 lei, parlamentarii PSD au votat impotriva propunerii. Pentru cei ce nu stiu, familiile primesc azi de la stat incredibila suma lunara de 42 lei de copil (link).

CEDO submineaza familia. Pe 7 noiembrie, CEDO e emis o decizie in favoarea homosexualilor. Intr-un caz care implica Grecia, CEDO a decis ca Grecia i-a discriminat pe homosexuali cand a adoptat o lege care permite uniunile civile heterosexuale. Un proiect de lege cu acelasi efect e pe rol si in Parlamentul Romaniei, fiind initiat de Remus Cernea (link).

Embrioni artificiali. Statul Ohio dezbate un proiect de lege care sa permita dezvoltarea embrionilor artificiali. Am dat peste memorandul alaturat care explica de ce acest proiect de creare a vietii artificiale nu e etic. Autorul a depus marturie in legislatura statului Ohio impotriva proiectului legislativ (link).

Confuzie de identitate sexuala. Acum cativa ani ar fi fost de negandit ca pe o cerere de admitere la facultate sa fie identificate mai mult de doua sexe, masculin si feminin. Un colegiu din Colorado face istorie: pe formularele lui de admitere sunt cinci sexe: feminin, masculin, homosexual, nu stiu si queer (link).

Casatoria e pentru bogati. Casatoria trebuie desfiintata, afirma articolul alaturat, pentru ca e o marfa foarte scumpa, una de lux. Adica, doar oamenii bogati pot sa-si permita sa se casatoreasca. Inca un argument bizar care contrazice evidenta multimilenara a societatii ca fiecare fiinta umana nascuta pe planeta, fara deosebire de status economic, se poate casatori (link).

Irlanda si casatoriile homosexuale. In 2015 irlandezii vor vota daca vor permite sau nu casatoriile homosexuale. Sondajele de opinie curente indica ca 76% dintre irlandezi ar vota pentru casatoriile homosexuale daca referendumul ar avea loc azi (link).

Croatia si casatoriile homosexuale. Pe 1 decembrie croatii vor vota un amendament constitutional care sa defineasca casatoria barbat-femeie in Constitutie. Cetatenii au strans 750.000 in favoarea acestui referendum, adica 20% din populatia tarii (link).

Cultura Mortii in Australia. Cu toate ca eutanasia si sinuciderea asistata sunt interzise in Australia, un doctor australian anunta ca va deschide o clinica a mortii in Adelaide unde va pune la dispozitie kituri de sinucidere, inclusiv azot si medicamente care ucid (link).

Atei Pro-Vita. Chiar si ateii au o miscare a lor pro-vita. Argumentele lor pentru viata, insa sunt diferite (link).

Increderea in familie in declin. O tendinta care descurajaza si ingrijoreaza e discutata in editorialul alaturat: tinerii crestini americani sunt tot mai ambivalenti fata de casatorie. Incep sa fie influentati de gandirea seculara conform careia familia e o piedica in calea implinirii profesionale si trebuie evitata. Autoarea e profesoara universitara la Universitatea Baylor, cea mai veche universitate din Texas, o universitate crestina (link).

Terorism AntiCrestin. Departamentul de Stat SUA a declarat organizatia Boko Haram din Nigeria organizatie terorista. Prea tarziu. Organizatia asta e una furibund anticrestina (link).

Biserici ateiste. Inceputul mileniului III nu inceteaza sa uimeasca prin cat e de bizar. A inceput cu casatoriile homosexuale in 2002 iar acum incepe sa discute tot mai mult despre inca un fenomen la fel de bizar – bisericile ateiste. Lansate in Candva Marea Britanie, aceste “biserici” se afla si in SUA si Australia (link).

Cimitir pentru copiii nenascuti. Municipalitatea Florenta din Italia a inaugurat un cimitir pentru copiii nenascuti (avortati) (link).

Exista – Fostii Homosexuali. Materialul alaturat descrie marturii ale unor fosti homosexuali care au abandonat homosexualitatea in favoarea unei trairi autentic crestine (link).

Crestinii pe cale de disparitie. Presa britanica comenteaza despre comunitatile crestine din tarile musulmane, care sunt pe cale de disparitie (link).

***

sigla

Buletinul informativ al Aliantei Familiilor din Romania/ Nr. 259, 12 nov 2013

Familia imbogateste copiii. Studiile sociologice arata ca nu doar sotul si sotia, casatoriti, sunt, impreuna, mai instariti decat daca nu ar fi casatoriti. Un studiu recent arata ca si copiii care provin din casatorii intacte repeta succesul material al parintilor lor cand devin adulti – sunt mai bogati decat cei care vin din camine cu parinti necasatoriti ori divortati. Va recomandam comentariul sociologului Wilcox publicat in The Atlantic (link).

Candva Marea Britanie e de acord. Presa din CMB a publicat si ea un studiu al Oficiului pentru taxe care si el dovedeste ca familia si casatoria aduc avantaje celor casatoriti si copiilor lor, din punct de vedere economic, al sanatatii si al taxelor (link).

Rusia isi protejeaza copiii. Recent Malta a introdus un proiect de lege de legalizare a casatoriilor homosexuale. Ca reactie, Rusia a blocat adoptarea copiilor rusi de catre cetatenii maltezi (link).

Confuzia de gen. Educatia sexuala predata in scolile publice americane are efecte negative, unele cu totul imprevizibile acum cateva decenii cand a fost demarata – confuzia de gen a copiilor. Comentariul alaturat arata ca tot mai multi copii ajunsi la 9-10 ani nu isi cunosc identitatea sexuala: baieti ori fete, ori altceva? Cum atunci vor putea acesti copii, odata ajunsi adulti, sa faca decizii serioase pentru societate ori copiii lor, daca vor mai avea copii (link).

Candva Marea Britanie – Crestinismul si multiculturalismul. Un judecator britanic comenteaza ca influenta crestinismului in sistemul juridic britanic e excesiva si trebuie eliminata. E de neconceoput, zice el, ca intr-o societate multiculturala ca cea britanica, o singura religie sa aiba atat de mare influenta asupra sistemului juridic (link).

Europa intoleranta. Comentariul alaturat descrie o tendinta in ascensiune in Europa – o miscare de “intoleranta fata de cei intoleranti”. Adica, cei care se cred “toleranti” isi revindeca dreptul de a fi intoleranti cu cei pe care ei ii considera intoleranti si sa ii monitorizeze. Totalitarismul european e in ascensiune (link).

Brazilia – Biblia e folositoare. Politistii brazilieni participa la cursuri de educatie biblica pentru a li se reduce stresul (link).

Reproducerea asistata – Studiu. Un studiu efectuat de Universitatea din Lund arata ca 42% din copiii conceputi prin fertilizare in vitro vor avea cancer pe parcursul vietii (link).

Illinois – Rezistenta pastorilor negri. Senatul statului american Illinois a aprobat legea casatoriilor homosexuale, urmand ca legea sa intre in camera deputatilor pentru dezbateri. Pastorii negri din Chicago opun rezistenta. Batalia lor e descrisa in comentariul alaturat din Chicago Tribune (link).

Irlanda – Referendum. In 2015 Irlanda va organiza un referendum pentru legalizarea ori interzicerea casatoriilor homosexuale. Spre deosebire de Franta si Marea Britanie, soarta celei mai importante institutii sociale este pusa in mainile cetatenilor (link).

Educatie sexuala – Uniunea Europeana. Raportul Estrela recent respins in Parlamentul European a facut inconjurul lumii. Un comentariu critic la adresa raportului poate fi citit aici (link).

UE exporta avort. Recent Comisia Europeana a alocat 28 de milioane de euro pentru promovarea avortului in lumea a treia (link).

Canada interzice exportul avortului. In contrast, guvernul conservator al premierului canadian Stephen Harper a interzis finantarea avortului in lumea a treia prin fonduri canadiene. Premierul Harper e crestin (link).

UE exporta homosexualitate. 36 de intelectuali din Georgia au publicat o scrisoare deschisa adresata UE, in care solicita acesteia sa nu-si exporte gunoiul in tara lor, in special agenda homosexuala. Recent, o parada a homosexualilor din Tbilisi a fost impiedicata de populatia iesita in strada (link).

Rugaciunea in spatiul public – Statele Unite. Un caz extrem de sensibil se afla pe rol la ora actuala la Curtea Suprema a SUA – dreptul legiuitorilor de a deschide sesiunile legislative cu rugaciune. Sute de ani in traditia americana, sesiunile legislative au fost deschise cu rugaciune, inclusiv in Congresul SUA. Detalii privind cazul le aflati aici (link).

Transumanism radical. Transformarea omului in robot cu constiinta nu mai e o ipoteza, ci o posibilitate reala. Chiar si specialistii in tema sunt ingrijorati de asta. Este posibil, chiar la ora actuala, sa se injecteze in fiinte umane articifiale elementul care le-ar transforma in fiinte umane autentice – constiinta. Sa o facem, insa, intreaba autorul materialului alaturat? Nici el nu stie, dar e ingrijorat. Afirma el: inca sunt sigur, la ora actuala, ca sunt fiinta umana, nu una artificiala, dar in cativa ani nu voi mai fi sigur (link).

SUA – Crestin penalizat. Un sofer de autobuz scolar a fost concediat de catre districtul scolar pentru ca s-a rugat cu elevii pe care-i ducea cu autobuzul (link).

Moartea crestinilor in paradis. Zanzibarul e un veritabil paradis terestru. Articolul alaturat insa descrie ceva ce transforma acest paradis in iad pentru crestini: uciderea lor in atentate coordinate ale militantilor islamici (link).

Candva Marea Britanie – Avorturi ilegale. In CMB se fac si avorturi ilegale. Medicii dau diagnoze gresite privind sanatatea copilului nenascut, declarandu-l bolnav incurabil, ceea ce da femeii dreptul sa-l avorteze (link).

Parinti de dreapta, copii de stanga. Un fenomen straniu devine tot mai vizibil: tot mai multi parinti cu valori conservatoare isi vad copii adoptand, ca adolescenti si apoi tineri, vederi liberale si anti-valori. Tendinta e ingrijoratoare si probabil si unii dintre cititorii nostri au observat acest lucru in familiile lor (link).

New York – Jocuri de noroc. Pe 5 noiembrie, cetatenii statului New York au aprobat, prin referendum, construirea a 7 noi cazinouri in stat. Jocurile de noroc distrug (link).

Eutanasierea celor nefericiti. Recomandam un comentariu exceptional privind eutanasierea. Ataca problema din perspectiva cerintei tot mai insistente a celor care promoveaza eutanasia ca ea sa fie permisa pentru persoanele care se simt nefericite. Sa fie nefericirea o justificare etica a eutanasierii fiintei umane? (link)


Categorii

Avort, Eutanasie, Homosexualitate, Pedofilie, Scoala romaneasca

Etichete (taguri)

, , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

5 Commentarii la “Propaganda ACCEPT & ASUR vrea sa cucereasca SCOALA ROMANEASCA/ Pedofilia si “orientarea sexuala”: O MIZA URIASA/ Pericolele TEORIEI GENULUI (GENDER)/ In Belgia se practica prelevarea organelor pentru TRANSPLANT de la cei EUTANASIATI (Stiri familie)

 1. Am completat articolul cu aceste precizari:

  Daca in vechiul Cod Penal pedofilia homosexuala se pedepsea cu inchisoare de la 3 la 10 ani, pentru actul sexual savarsit cu o persoana care nu a implinit varsta de 15 ani, Noul Cod Penal coboara limitele inferioara si superioara ale pedepsei pentru aceasta fapta, atunci cand ea este savarsita cu un minor cu varsta intre 13 si 15 ani, de la “de la 3 la 10 ani”, la “de la 1 la 5 ani”. Limita inferioara, scazuta cu 2 ani, limita superioara scazuta cu 5 ani!
  Practic, pedofilul gasit vinovat pentru savarsirea faptei cu un copil de 13-15 va putea primi lejer o pedeapsa cu suspendarea executarii.
  Totodata, Noul Cod Penal stabileste ce se intampla cand fapta are drept victima pe minorul care nu a implinit varsta de 13 ani: pedeapsa cu inchisoarea de la 2 la 7 ani, deci mai mica decat prevedea vechiul Cod Penal cu un an pentru limita inferioara si cu 3 ani pentru limita superioara. Si in acest caz, autorul poate primi o pedeapsa cu suspendarea executarii.
  Altfel spus, fapta care il are drept victima pe minorul de 13-15 ani este mai putin grava decat fapta care il are drept victima pe minorul de pana in 13 ani si in ambele situatii, faptele sunt tratate a fi mai putin grave decat erau tratate de legislatia penala pana acum, cu posibilitatea sanctionarii cu suspendarea executarii pedepsei.
  Vechiul Cod Penal:
  ART. 198 Actul sexual cu un minor
  Actul sexual, de orice natură, cu o persoană de sex diferit sau de acelaşi sex, care nu a împlinit vârsta de 15 ani, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.
  Noul Cod Penal:
  Art. 220 Actul sexual cu un minor
  (1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum şi orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise cu un minor cu vârsta între 13 şi 15 ani se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
  (2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârşită asupra unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

 2. Revoltator si strigator la cer,aceste practici se doresc a fi ceva normal si benefice pentru noi ori copii copiilor nostri ? Aceasta este orientarea UE pentru intreaga lume?Pentru mine este foarte clar ca fiara a inceput sa lucreze in ascuns,iar noi cei care mai avem o bruma de credinta trebuie sa gasim scaparea din aceasta impresurare.Ma miram cand imi spuneau copiii mei ca nu mai sunt lasati sa vorbeasca despre credinta in scoala ori ca religia nu mai trebuie sa faca parte din programa scolara,iar acum ma sperii si mai tare pentru ce are sa se intample de aici inainte.Lumea noastra se destrama,se duce la pieire.Cum sa ne mai rabde Dumnezeu ?

 3. Pingback: Apropo de finantari publice: DE CE FINANTEAZA STATUL DIN BANII CRESTINILOR AVORTUL? “Strategia Nationala de Sanatate” – vaccinari “obligatorii”, educatie sexuala, nicio masura impotriva deficitului demografic… - Recoman
 4. Pingback: BOLSEVICII DE IERI SI DE AZI. Cum recupereaza discursul COMUNIST despre Scoala si Biserica secularistii anticrestini ai zilelor noastre - Recomandari
 5. Pingback: ACCEPTAREA INCESTULUI, SCOATEREA OREI DE RELIGIE DIN SCOALA SI EDUCATIA SEXUALA: programul de cosmar al bravei noi lumi “romanesti” - Recomandari
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare