SFANTUL MUCENIC COSMA, PROTOSUL ATHOSULUI, luptatorul pana la moarte impotriva “lupilor latinocugetatori”

5-12-2008 Sublinieri

img_3259.JPG

Pe latinocugetători, pe lupii cei cu chip de oi, care căutau să sfâşie turma ce ţinea dreapta slăvire, i-ai gonit, de trei ori fericite Cosma, prin prea înţeleptele tale cuvinte şi prin mucenicia ta. Căci aurul cel ascuns în inima ta l-ai lămurit în cuptorul spânzurătorii şi ca pe o sfântă comoară l-ai predat părinţilor din Athos ce cugetau ortodox. Pentru aceasta, privind acum din cer spre adunările monahilor, te rogi Domnului cu stăruinţă ca toţi să ţinem Predaniile şi să nu pierdem stindardul dreptei noastre credinţe“.

(Din slujba Sf. Mc. Cosma, Protosul Athosului, pomenit la 18 nov. şi 5 dec.)

***

http://autori.citatepedia.ro/foto/gheorghios_kapsanis.jpg

Din Cuvântul rostit de către Prea Cuviosul Arhimandrit Gheorghios Kapsanis, egumenul Mănăstirii Grigoriu, în prea sfânta Biserică a Protatului din Sfântul Munte, în Duminica Ortodoxiei (1981), la porunca Sfintei Kinotite, cu prilejul aflării sfintelor moaşte a nou-arătatului Sfinţit Mucenic Cosma, Protosul Sfântului Munte, care a fost spânzurat de latinocugetători pentru că s-a opus falsei uniri cu Roma catolică, unire semnată la Lyon în 1274*:

img_3258.JPG

Cel ce seamănă zâzaniile în ogorul Bisericii a ridicat noi războaie împotriva adevărului. De data aceasta prin catolicii papistaşi.

Iarăşi persoana Domnului Iisus Hristos şi îndumnezeirea oamenilor sunt atacate. Este atacată chiar şi învăţătura ortodoxă despre Sfânta Treime. Nu este vorba despre o diferenţă de datini sau despre o interpretare occidentală juridică a Evangheliei. Este vorba despre răstălmăcirea Evangheliei, de Filioque şi eclesiologia papocentrică (învăţătura despre biserică având ca centru persoana papei), care falsifică taina Sfintei Treimi şi eclesiologia treimică cu consecinţa ca Hristos să fie îndepărtat din centrul Bisericii, Sfântul Duh subestimat, harul  să se propovăduiască a fi creat, mântuirea să fie limitată la o justificare juridică, iar strădania morală a omului să fie scoasă în afara perspectivei îndumnezeirii.

Acestea au fost înţelese de către de Dumnezeu purtătorii noştri Părinţi: Sfântul Fotie, Sfântul aghiorit Grigorie Palama, Dumnezeiescul Marcu Evghenicul al Efesului şi ceilalţi, care s-au împotrivit cu vitejie pretenţiilor şi rătăcirilor papale.

Iarăşi se ridică un mare război împotriva ortodocşilor şi a Ortodoxiei. Mulţi cedează, devin latino-cugetători. Cei care stăruie să rămână ortodocşi trebuie să se lupte cu latinii şi cu latino-cugetătorii. Latinocugetătorilor au aparţinut împăraţi, patriarhi, arhierei, conducători politici cu autoritate şi putere lumească. Credincioşii ortodocşi se împotrivesc pretutindeni şi aici în Sfântul Munte. Vine, desigur, timpul în care latinocugetătorii îi silesc pe părinţii aghioriţi să se închine papei. Majoritatea preferă însă moartea, care este viaţă şi nu viaţa, care este moarte. Se săvârşesc muceniceşte mulţi aghioriţi în Sfintele Mănăstiri Iviron, Vatopedi, Zografu, dar şi aici în Kareea, după Sfântul Nicodim „aflăm şi cuvioşi mucenici, pe protosul Sfântului Munte şi pe cei ce locuiau în jur la chilii; pentru că au mustrat pe latinocugetători, adică pe împăratul Mihail şi pe patriarhul Vekkos, protosul a fost spânzurat, iar celorlalţi li s-a tăiat capul“.

Aici se săvârşeşte muceniceşte Mărturisitorul Protos al Sfântului Munte, Sfinţitul Mucenic Cosma, ale cărui cinstite, înmiresmate, de har izvorâtoare şi muceniceşti moaşte s-au descoperit prin grija Respectabilei Sfinte Kinotite, în nartika prea sfintei ei biserici.

A primit moarte mucenicească fericitul din dragoste faţă de Hristos. Martiriul este tot ce are omul mai înalt a-I oferi lui Dumnezeu.

Fericite şi cinstite Protos al Sfântului Munte, Sfinţite Mucenice al lui Hristos Cosma, întâiul (protos) ai fost şi în sfânta ascultare de Protos al Sfintei Kinotite, întâiul (protos) şi în mucenicia şi mărturisirea lui Hristos.

Întâiul în scaunul Protatului, întâiul şi în spânzurătoare, în moarte şi în mormânt.

Trupul tău cel mult nevoitor şi mucenicesc ca pe o comoară de mult preţ l-a ascuns şi l-a păzit acest sfânt pământ.

Acum, cu dumnezeiasca suflare, ca o stea de dimineaţă răsari iarăşi în acest munte cu nume sfânt şi în Biserica lui Dumnezeu de pretutindeni ca să luminezi şi să povăţuieşti sufletele noastre la neclintita mărturisire a Dumnezeului – Om Hristos.

Pecetluiască-se astăzi gurile celor care au vrut să pună la îndoială mărturisirea aghioriţilor şi mucenicescul lor sfârşit primit din partea latinocugetătorilor.

Mulţumită jertfei tale, Biserica Ortododoxă şi Sfântul Munte pot să zică omului contemporan: „Vino şi vezi!” pe adevăratul Hristos, Capul şi Trupul Lui. Glasul tău ca un glas de ape multe se aude astăzi.

Din mormântul tău, un izvor tainic izvorăşte, ale cărui valuri veselesc Cetatea lui Dumnezeu, Sfânta Biserică Ortodoxă Universală, a toată lumea.

Binecuvântată fie nevoinţa ta!

Binecuvântată fie mărturisirea ta!

Binecuvântată fie moartea ta mucenicească!

Binecuvântată fie însămânţarea ta în pământul aghiorit timp de 700 de ani!

Binecuvântată fie şi arătarea ta în vremurile noastre grele pentru lume şi Biserică!

Sfântul Munte în persoana ta şi în persoanele celorlalţi sfinţi aghioriţi cuvioşi şi mărturisitori care au mustrat pe latinocugetători nu s-a compromis, nici se compromite.

Spânzurarea ta ne obligă şi pe noi să reînnoim astăzi mărturisirea ta şi a celorlalţi cuvioşi mucenici, fiind succesori ai voştri şi continuatori ai Predaniei voastre.

Mărturisim, aşadar, precum au scris aghioriţii către împăratul latinocugetător Mihail al VIII-lea Paleologul, la sfârşitul veacului al XIII-lea:  „Toată turma lui Hristos şi Dumnezeului nostru este un singur trup condus de un singur Cap care este Hristos Iisus“.

Mărturisim şi că latinii (romano-catolicii), nelăsând „neschimbate” şi „neprihănite” cele mai de seamă ale Credinţei, „se taie de la trupul lui  Hristos cel pretutindeni la fel de frumos şi cu bun chip“.

Aşadar Unica, Sfânta, Universala şi Apostolica Biserică a Simbolului de Credinţă este, după noi, Ortodoxia, pentru că doar ea păstrează neschimbată credinţa Apostolilor…

Latinocugetătorii căutau şi în timpul Sfântului Cosma o unire după principiul iconomiei (pogorământ, concesie) cu latinii (catolicii) căzuţi de la credinţa ortodoxă. Dar Sfântul Cosma şi cuvioşii mucenici împreună cu el nevoitori nu au acceptat această poziţie, deoarece ştiau că astfel ar trăda credinţa. Credeau neclintit că doar Ortodoxia constituie adevărata Biserică a lui Hristos, adevăratul trup al lui Hristos şi că nu se poate face o unire între adevăr şi minciună. Desigur că astăzi Roma şi-a schimbat tactica. Nu mai foloseşte sabia, ci diplomaţia…

Ne doare din pricina dezbinării. Ne rugăm pentru unirea tuturor în Hristos. Dorim unirea. Unire nu „ambalată” după cum se exprimă Sfântul Ghenadie Scholarios, ci autentică şi adevărată în Unica Credinţă a Bisericii.

Descoperirea sfintelor moaşte ale Sfântului Cosma are loc într-o epocă în care nu lipsesc nici constrângerile latinilor (romano-catolicilor) pentru unire, fără un acord dogmatic deplin, nici graba unora dintre noi pentru unirea pregătită de latini…

Ortodoxia nu este un sistem de valori pe care îl determină omul. Este moartea tuturor valorilor, ca să poată omul să trăiască, nu „valorile”, ci plinătatea vieţii care izvorăşte din comuniunea personală în libertate a omului cu Dumnezeu…

Ortodoxia nu înseamnă negare. Nu respinge. Angajează şi transfigurează lumea…

Nu ne sperie atacul prin surprindere împotriva Bisericii. Cârmaciul Corabiei Bisericii este întotdeauna Domnul Iisus Hristos. Să se înăsprească iarna! Corabia nu se va scufunda! Se mântuieşte pe sine şi mântuieşte pe mulţi!

Această credinţă am primit-o de la dreptslăvitorii noştri părinţi şi strămoşi, de la învăţătorii şi părinţii noştri duhovniceşti, de la Sfântul Cosma, pe care astăzi îl cinstim în mod deosebit.

Această credinţă o mărturisim cu umilinţă şi astăzi împreună cu Sfinţii noştri Părinţi:

…Aceasta este Credinţa Apostolilor, aceasta este Credinţa Părinţilor, aceasta este Credinţa ortodocşilor, această Credinţă a întărit lumea!”

img_3251.JPG

* http://www.calendar-ortodox.ro/luna/septembrie/septembrie22.htm:

“In 1274, la Lyon, imparatul Mihail al VIII-lea Paleologul ordona semnarea unui act de uniune intre Biserica Ortodoxa si Biserica Catolica romana, nu din dragoste pentru adevar, ci numai pentru a-si asigura protectia politica a Papalitatii in actiunea lui de reconstituire a imperiului bizantin la sfirsitul ocupatiei latine. Poporul iubitor de Dumnezeu, gata sa ramina credincios pina la singe Sfintei Credinte Ortodoxe, nu  a acceptat aceasta falsa unire si se dadu de partea Patriarhului Arsenie, care fu inlaturat pentru ca il infruntase pe imparat. Acesta, cu ajutorul lui Ioan al XI-lea Becul, barbat invatat si viclean pe care il ridicase la demnitatea Patriarhala, incerca sa impuna cu forta aceasta uniune. Din acel moment inchisorile se umplura de Preoti, de Calugari, de laici, de oameni simpli precum si de nobili, care preferau cu totii mai degraba tortura si surghiunul decit tradarea. Latinofronii (astfel erau numiti partizanii Uniunii) isi indreptara actiunea in special impotriva Calugarilor, care din toate timpurile fusesera aparatorii mult veghetori ai Sfintei Credinte Ortodoxe.

Ei venira cu osti puternice pe Sfintul Munte Athos, pentru a-i constringe pe Calugari sa accepte Uniunea. In acea vreme, era un batrin ascet pe linga Manastirea Zografu care isi facuse pravila din citirea de mai multe ori pe zi a Acatistului Maicii Domnului. In acea zi, in timp ce oamenii imparatului se apropiau de Zografu, el auzi glasul Maicii Domnului raspunzind binecuvintarilor pe care i le adresa ca de obicei. Ea ii vesti ca dusmanii lui Hristos se apropiau si ii ceru sa mearga sa anunte aceasta la manastire, pentru ca cei care erau inca slabi sa poata sa fuga iar cei care ajunsesera la maturitate duhovniceasca sa poata sa se pregateasca de Mucenicie. La auzul acestei vesti, majoritatea Calugarilor au fugit in munte, dar douazeci si sase dintre ei s-au refugiat in turnul manastirii, primind de la Dumnezeu incredintarea ca venise vremea pentru ei sa primeasca coroana Muceniciei. Lingusirile si falsele argumente ale Latinilor si ale aliatilor lor greci pentru a-i convinge sa treaca de partea uniunii celei fatarnice ramasera fara succes, Sfintii raminind tari in marturisirea lui Hristos ca singur cap al Bisericii. Si murira aducindu-I slava in turnul caruia soldatii ii dadusera foc”. (in acest context s-a produs, din mana “fratilor” catolici, si mucenicia Sfantului Mucenic Cosma, protosul Sfantului Munte in acea vreme, sfantul praznuit astazi).

icoana11.jpg

Legaturi:

mormantul-cuv-mc-cosma.jpg

Mormântul Cuviosului Mucenic Cosma, Protosul Sfântului Munte în paraclisul din pridvorul bisericii Protaton – Careia (Sfântul Munte Athos)


Categorii

Arhimandrit Gheorghe Kapsanis de la Man. Grigoriu, Marturisirea Bisericii, Parinti athoniti contemporani, Sfantul Mucenic Cosma, Sfintii - prietenii lui Dumnezeu, prietenii nostri

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

14 Commentarii la “SFANTUL MUCENIC COSMA, PROTOSUL ATHOSULUI, luptatorul pana la moarte impotriva “lupilor latinocugetatori”

 1. Ce ‘frati’ de credinta (care cred in Hristos ca si noi) sunt papistasii! De porunca ‘sa nu ucizi’ nu au auzit, se pare…
  Stiam de cele petrecute in Sf.Munte dar nu detaliat!

  P.S.’Legaturile’ recomandate nu pot fi accesate; spune ca server-ul nu gaseste pagina in cauza si, sa cautam in arhiva.

 2. Am corectat linkurile, acum merg. S-a intamplat ceva foarte ciudat, ca toate linkurile copiate sa dea aceeasi eroare, desi fusesera corect preluate.

 3. Sfinte Mucenicule Cosma,te rugam mult,mult de tot sa ne dai credinta ta si noua,dar si lui PF.Daniel,ca nu prea ne mai intelegem in ultima perioada.

 4. “Fratii nostri catolici”de cate ori vine vorba,le spune chiar un preot ortodox aici in Italia(se slujeste in biserica lor).E totusi o situatie delicata.Apoi mai citesti prin “Lumina”:”Părintele Cleopa a fost un om foarte echilibrat. Ştia să distingă între secte şi Bisericile istorice, îndeosebi Biserica Catolică, despre care spunea că are harul mântuirii. „Biserica Ortodoxă şi cea Catolică, fiind Biserici apostolice, au harul mântuirii“ („Convorbiri duhovniceşti“, 1984, p. 30).” .Cum trebuie raportat la toate astea?.Unul ca mine care merge la slujbe ortodoxe in biserica lor ce trebuie sa faca?.Incerc sa fiu atent la slujbe si nu la decor dar nu e totuna sa fii in mijlocul lor,si sa fii in Romania. Dumnezeu sa ne intareasca pe toti!

 5. @George

  Cine stie in ce context s-a ‘bagat’ chestia asta ca ar fi fost spusa de Pr.Cleopa sau mai bine-zis ‘pusa’ tinand cont de anul cu pricina: 1984 in care, comunismul era la putere! Diferentele dintre noi si ei (catolicii) sunt cel putin 10 printre care cea ma grava mi se pare a fi rodul unei mandrii luciferice, maxime: primatul papal, infaibilitatea papala; Vicarius Filii Dei – vicarul (loctiitorul lui Dumnezeu pe pamant se aplica numai atunci cand moare STapanul) ori la noi, Stapanul – Iisus Hristos exista, este si va fi!

  “Unul ca mine care merge la slujbe ortodoxe in biserica lor”- adica…stai putin: cum vine asta? slujba ortodoxa in Biserica catolica?! Mir-am-as! Poate ai vrut sa spui credinciosia ta de factura ortodoxa intr-o biserica catolica! Daca-i asa, eu zic sa nu te mai duci! Sa cauti o biserica ortodoxa in care sa-ti spui si pacatul asta, in care te-ai rugat alaturi/cu ei ori…sfatul meu! Misele lor nu se pot ‘pune’ la aceeasi inaltime cu slujbele noastre!

 6. @George

  Am recitit mesajul tau si m-am lamurit intr-un punct: pentru ca nu exista biserica ortodoxa, catolicii au ingaduit sa se slujeasca d.p.d.v. ortodox slujbele ‘ca la noi’ (sper ca nu in stil ecumenist: impreuna cu catolicii) cu un preot ortodox, da?
  In cazul asta, biserica lor cine a sfintit-o, ca la noi? Unde-i catapeteasma? Unde-i Sfanta Masa? Unde-i Antimisul? Daca acest lucru pare secundar si de nebagat in seama, este de vina episcopul ortodox (daca exista) care a ingaduit, a dat ‘unda verde’.

 7. Pingback: Război întru Cuvânt » Documentul de la Ravenna şi primatul papei
 8. Pingback: Război întru Cuvânt » Cuviosul Eftimie si cei impreuna cu el, mucenici ai Ortodoxiei in fata unirii faradelege
 9. Pingback: Război întru Cuvânt » Mucenici la Muntele Athos
 10. Pingback: Cuviosul Eftimie si cei impreuna cu el, mucenici ai Ortodoxiei in fata unirii faradelege « Prietenii Sfântului Munte Athos
 11. Atentie mare la inselati!E uimitor cum,in sanul Bisericii celei adevarate,se produc schimbari in constiinta unor mari stareti,duhovnici,preoti sau simpli monahi.Am discutat cu cineva de la o frumoasa manastire ortodoxa de pe plaiurile noastre mioritice si iata ce mi-a zis ,apropos de catolici:”Ce tot avem cu ei?”,”au si ei sfinti”,”sfintii lor fac minuni(normal ca doar de aia sunt “sfinti”)”,”sunt si ei oameni si poate ca au mai gresit,dar Dumnezeu (nota bene),e unul singur pentru toata lumea.In acest caz ,am ramas cu gura casacata ,nu imi inchipuiam asa ceva…..Si…parintilor,staretilor,preotilor
  care ar trebui sa fiti exemplede Buna Credinta,ce facem cu Sfanta noastra Ortodoxie?Pe ce plan o punem?

 12. Pingback: Război întru Cuvânt » DE LA ADUNAREA GENERALA A CONFERINTEI “BISERICILOR” EUROPENE DE LA LYON (2009, in desfasurare) SPRE SINODUL UNIONIST DE LA LYON (1274)
 13. numai bisericile sunt catolice. slujbele sunt ortodoxe cu preoti ortodocsi si te poti spovedi impartasi,sau participa la sfinte masluri.E problema lor cum cred si in ce, noi trebuie sa ne pastram credinta noastra si s-o aparam chiar cu viata.

 14. Pingback: Arhimandritul GHEORGHE KAPSANIS († 8 iunie 2014) – NOBLETEA IUBIRII NEPREFACUTE si CONSTIINTA DOGMATICA PLINA DE DISCERNAMANT A SFANTULUI MUNTE: “Ortodoxia nu trebuie târâtă în creuzetul sincretist, ca să nu piară singura nădejde a î
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate