GHERON EFTIMIE DIN KAPSALA (Sfântul Munte): “Sub pretextul sănătății ne este desființată libertatea. După frica virusului, a venit TERORISMUL DIN PRICINA VACCINĂRII OBLIGATORII. Situația de astăzi pregătește și prevestește epoca lui Antihrist”

14-07-2021 Sublinieri

Gheron Eftimie: „Ce se va întâmpla cu vaccinul obligatoriu… soluția nu este supunerea Adevărului în fața înșelării, de dragul unității, ci lupta dezinteresată pentru impunerea/domnia Adevărului care ne liberează”

De Dumnezeu inspirata epistolă-balsam de la Starețul Aghiorit Eftimie din Kapsala:

„Preacuvioasă maică Stareță, binecuvântează!

Am primit scrisoarea voastră de ceva timp, și vă rog să mă iertați că am amânat să vă răspund, din pricina lipsei de timp.

Îmi este, cu adevărat, anevoios lucru să vă răspund la scrisoare, dar, întrucât am văzut neliniștea voastră în fața celor ce se întâmplă în zilele noastre și buna voastră intenție de a lucra în acord cu voia lui Dumnezeu, vă răspund.

Nu vă cunosc, și este greu să mă întâlniți, așa cum vă doriți. Nu am obiecții, dacă puteți, ca răspunsul meu la întrebarea voastră să-l faceți cunoscut și altora.

De altfel, opiniile mele cu privire la coronavirus și vaccin sunt cunoscute și aproximativ pe acestea le spun și închinătorilor care vin în Athos, atunci când mă întreabă.

Zilnic, „precum valurile mării învălurite”, sosesc pe neașteptate închinători în Sfântul Munte, iar unii ajung până la Chilia mea.

Toți aceștia, precum și aceia care trimit scrisori, au o neliniște și o întrebare: „Ce se va întâmpla cu vaccinul obligatoriu?”. Toate celelalte probleme care li s-au întâmplat oamenilor până acum, au fost lăsate în plan secundar.

Excelența sa, prim-ministrul țării noastre, în strădania sa de a face față epidemiei de coronavirus, a impus un control sever, care se pare că depășește rezistența poporului.

A impus cele mai dure măsuri restrictive, cele mai mari amenzi și cele mai prelungite închideri din toate țările Europei.

În mod total incompetent a intervenit în Cultul Bisericii, închizând lăcașele de cult și lipsindu-i pe credincioși de ajutorul Tainelor sfințitoare prin măsuri extrem de severe și nedrepte pentru creștini.

Acțiunile sale descoperă dispoziția sa de a umili și de a slăbi Biserica.

Această încercare anticonstituțională și ilegală a prim-ministrului a fost asumată cu dumnezeiască râvnă, pentru a fi pusă în practică, de către unii episcopi, amenințând și constrângând pe preoți, pe monahi și pe poporul lui Dumnezeu să se vaccineze.

Au ei oare această autoritate de a-i constrânge să se vaccineze împotriva voinței lor?

Mântuitorul nostru Hristos i-a tămăduit doar pe aceia care cereau tămăduirea. Pe alți bolnavi, înainte de a-i tămădui, mai întâi îi întreba: „Dorești să te faci sănătos?”.

El nici nu ne tămăduiește, nici nu ne mântuiește fără voința noastră.

Dumnezeu nu anulează libertatea noastră, cinstește liberul arbitru, pe care El însuși ni l-a dat, potrivit sfântului Ioan Gură de Aur: „Nevoind noi nu ne constrânge Dumnezeu” (PG 51,143).

„Salvatorii” de astăzi nu ne iau în seamă. Sub pretextul sănătății ne este desființată libertatea. După frica virusului, a venit terorismul din pricina vaccinării obligatorii.

Trăim, din nefericire, divizarea, ura și discriminarea poporului în categorii de oameni. Situația de astăzi amintește puțin de Grecia din timpul războiului civil. Ea ne pregătește și ne prevestește epoca lui Antihrist. Așa cum atunci cei ce nu vor avea pecetea vor fi excluși din spațiile de vânzare-cumpărare, din locuri publice și de la călătorii, în mod asemănător, dacă se va pune în aplicare certificatul de vaccinare, vor fi excluși de peste tot toți cei ce nu se vor vaccina.

Elementele comune sunt frica, constrângerea, urmărirea.

Chestiunea coronavirusului este în mod cert, la o primă vedere, medicală, însă a devenit mai mult una politică, despre care vorbesc mai mult politicienii și ziariștii; desigur, este și una economică și a devenit mijlocul excelent de impunere și de control. În chip negreșit este și una duhovnicească, deoarece sub pretextul acestuia este desființat liberul nostru arbitru, în vreme ce pentru prepararea vaccinului au fost utilizate celule de la un embrion uman avortat.

Există mărturii care circulă, și care se înmulțesc necontenit, potrivit cărora pe aeroporturi există aparate care îi recunosc pe cei vaccinați și că la anumite telefoane inteligente printr-o aplicație concretă, atunci când este apropiat de cel vaccinat, apare un număr din douăsprezece cifre, elemente doveditoare ale faptului că prin intermediul vaccinului poate fi urmărit cel vaccinat.

Pentru toate acestea ne vor lumina specialiștii și cred că Dumnezeu va descoperi tot adevărul.

Au fost oferiți mulți bani și s-a făcut multă publicitate pentru acest vaccin vestit.

Mulți l-au făcut cu intenția de a-și ocroti sănătatea. Este dreptul lor! Ne rugăm în mod sincer ca nimeni dintre cei ce s-au vaccinat să nu pățească ceva.

Să-i lase, însă, în pace și liberi pe oameni ca să ia o decizie. Pe cei ce nu voiesc să facă vaccinul, nimeni nu trebuie și nici nu are dreptul de a-i constrânge în orice fel să se vaccineze.

Noi nu suntem, în general, împotriva vaccinurilor.

Vechile vaccinuri verificate au salvat mulți oameni.

Cele mai noi au destule efecte secundare nedorite.

De aceea, față de acest vaccin în mod special oamenii au o frică justificată.

Acesta este un vaccin care, încă dinainte de prepararea lui, s-a făcut printr-o lege obligatorie, anulând răspunderile și despăgubirile din partea firmelor producătoare, foarte grabnic a fost pus în utilizare fără să fie testat suficient, și nu-i acoperă deplin pe cei vaccinați, iar în fiecare zi suntem informați despre serioase efecte secundare grave și morți ale celor vaccinați. Aceste elemente le-am aflat nu numai din statistici, ci și de la oameni cunoscuți și rude.

Așa cum am plâns moartea cunoscuților și persoanelor înrudite de coronavirus, tot așa și acum plângem pentru bolnavii și morții din pricina vaccinului. Oare de la monstrul mitic Scylla (virusul), singura soluție este să mergem la monstrul Caribda (problematicul vaccin)?

Nu există terapie pentru virus?

Nu sunt medic pentru a exprima o opinie. Cunosc, însă, medici care au făcut față în mod strălucit cu antibiotice, vitamine și alte medicamente celor bolnavi de coronavirus. Un medic cunoscut de-al meu a administrat antibiotic și alte medicamente la sute de bolnavi și niciunul nu a murit.

Există terapie pentru coronavirus, dar anumite persoane nu o doresc.

Este promovat numai vaccinul.

Am citit cunoscutele declarații ale savantului francez Luc Antoine Montagnier, deținător al premiului Nobel, care a spus: „Există tratamente eficiente care sunt și ieftine, precum azitromicina și hidoxiclorochina. Vaccinul nu constituie un tratament. Cercetarea trebuie să se întoarcă spre o abordare terapeutică”.

Dacă, într-adevăr, era suficient testat și ar fi oferit protecție eficientă fără efecte secundare grave și morți, lumea ar fi fost vestită în chip lăuntric și nu ar fi fost nevoie de toată această propagandă și constrângere.

Oamenii singuri ar fi cerut vaccinul.

Destul a fost chinuit poporul nostru din pricina acestei dureroase istorii a coronavirusului. Să-l lase, în sfârșit, pe fiecare să acționeze în mod liber potrivit judecății sale, fără constrângere.

În anii grei pe care-i trăim, mai mult decât în oricare altă epocă, acoperământul nostru și mântuirea noastră este Biserica noastră. Biserica nu este numai chivotul mântuirii, ci este și pentru vremurile grele.

Acolo unde știința și strădania omenească sunt neputincioase să ajute, Biserica, când folosește mijloacele ei duhovnicești și medicamentele ei mântuitoare, face cele cu neputință cu putință și tămăduiește orice boală și poate să risipească orice epidemie, oricât de contagioasă și de mortală ar fi aceasta, așa cum ne învață istoria Bisericii noastre.

Așa cum chivotul lui Noe, care preînchipuia Biserica, cuprindea viețuitoare curate și necurate, tot așa și Biserica noastră cuprinde sfinți și păcătoși, drepți și nedrepți, mascați (cu mască medicală) și nemascați, vaccinați și nevaccinați.

Toți încap în Casa lui Dumnezeu.

Noi nu trebuie să despărțim oamenii, nici să-i socotim pe cei vaccinați drept niște pecetluiți tăgăduitori ai lui Hristos.

Nici iarăși cei vaccinați să-i disprețuiască și să-i constrângă într-un mod insuportabil pe cei ce nu doresc vaccinul, așa cum, de obicei, se întâmplă.

Probabil în viitor, atunci când se va descoperi adevărul despre vaccin, mulți vor regreta că l-au făcut, acum deja unii regretă. Deja s-a anunțat că două firme cunoscute și-au retras propriile vaccinuri, ca fiind periculoase.

Cu astfel de vaccinuri prim-ministrul se străduiește să zidească zidul mult lăudat al imunității? Iar pentru cei ce au pățit vătămări incurabile și pentru cei ce au murit, nu există răspundere? Se joacă cu sănătatea și cu viața oamenilor? Este cu putință de-acum să credem că aceștia sunt interesați de sănătatea noastră?

Preacuvioasă Maică Stareță,

În aceste puține cuvinte îmi întipăresc durerea mea și răspund întrebării voastre care este aceeași cu neliniștea și problematizarea unei mulțimi de oameni.

Sunt neliniștit din pricina divizării poporului nostru.

Partidele din totdeauna au divizat și au despărțit poporul nostru.

Biserica ne unește întreolaltă într-un trup, drept cap avându-L pe Hristos. Ba chiar și numele Bisericii este numele unității (Biserica înseamnă adunare, n.tr.).

Istoria ne învață că de fiecare dată când poporul a fost divizat, a urmat catastrofa.

Ori de câte ori vrăjmașii neamului nostru au plănuit și „au gândit cele rele” pentru noi, mai înainte au pregătit divizarea poporului.

Înainte de căderea Constantinopolului l-au divizat, prin false uniuni, în unioniști (cu Roma) și antiunioniști; înainte de catastrofa din Asia Mică, în regaliști și suporteri ai prim-ministrului Venizelos; înainte de războiul civil, a fost divizat în comuniști și naționaliști și, înainte de invazia turcilor în Cipru, poporul a fost divizat în suporteri ai Arhiepiscopului Macarie și oponenți ai Arhiepiscopului Macarie (care deținea simultan și funcția de președinte al Republicii, n. tr.).

În situații asemănătoare acestora, soluția nu este supunerea Adevărului în fața înșelării, de dragul unității, ci lupta dezinteresată pentru domnia Adevărului care ne liberează.

Avem nevoie de pocăință și de rugăciune pentru a da Dumnezeu sfârșit încercării.

Sfântul Duh a Cărui trimitere o prăznuim, „le cheamă pe toate la unitate”. Întrucât este Duhul Adevărului, fie ca El să ne descopere tot adevărul despre vaccinuri.

Ne rugăm ca Dumnezeu cel în Treime să dea harul Său celor ce lucrează cu durere și sinceritate pentru sănătatea oamenilor, celor ce cinstesc libertatea și celor ce se luptă pentru unitatea poporului, dând nădejde și întărindu-i credința.

Cu prietenie frățească în Hristos,

și nesfârșite rugăciuni”.

Ieromonah Eftimie

Coliba Învierii

Sfântul Munte Athos

20 iunie 2021

Traducere din limba greacă de NDD.

Sursa: http://www.immorfou.org.cy/newsvarious-articles/2396-dk26621.html

 

Vedeți și:


Categorii

Pandemia Covid-19, Parinti athoniti contemporani, Portile Iadului, Prigoana impotriva crestinilor, Vaccinarea obligatorie, Vremurile in care traim

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

3 Commentarii la “GHERON EFTIMIE DIN KAPSALA (Sfântul Munte): “Sub pretextul sănătății ne este desființată libertatea. După frica virusului, a venit TERORISMUL DIN PRICINA VACCINĂRII OBLIGATORII. Situația de astăzi pregătește și prevestește epoca lui Antihrist”

  1. Pingback: PĂRINTELE DAMASCHIN GRIGORIATUL, în conferința de la Cahul, despre ARĂTĂRI ȘI MESAJE DESPRE VACCIN ȘI BOALĂ ale sfinților NECTARIE, EFREM CEL NOU și EFREM DIN ARIZONA. Episcopul Basarabiei de Sud, PS VENIAMIN – povățuiri și problematiz
  2. Pingback: MAREA RESETARE: NE ÎNTOARCEM LA SCLAVIE GENERALIZATĂ. “Dă-mi mie dreptul asupra trupului tău!” ȘANTAJUL cu vaccinarea al “Fiarei globaliste”, ca “taxă pe libertate” și folosind momeala IUBIRII NOASTRE PENTRU CONF
  3. Pingback: SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE STAREȚUL EFREM DE LA VATOPED, ca urmare a mesajului PRO-VACCINARE din 9 septembrie 2021 - Cuvântul Ortodox
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate

Carti recomandate