UNIUNEA EUROPEANA INCEARCA SA NE INVETE CA DOAR MEDICAMENTELE ‘BIG PHARMA’ SUNT SANATOASE? Ce se intampla de la 1 aprilie? Profesorul Gheorghe Mencinicopschi explica procesul, indica perspectivele ingrijoratoare si sugereaza ipoteza REDUCERII DELIBERATE A POPULATIEI

8-02-2011 10 minute Sublinieri

… S-a inventat si un “super-vaccin universal”. Sa ne asteptam la folosirea lui pe scara globala? (STIRI SANATATE 8 FEB. 2011)


În curând, în toată ţările Uniunii Eu­ro­pene, inclusiv în România, intră în vigoare regulamentul CE 1924/2006 privitor la menţiunile nutriţionale şi de sănătate asociate alimentelor, elaborat la indicaţia faimoasei Comisii Codex Alimentrius. Ceea ce înseamnă că, în curând, pâinea, usturoiul, iaurtul, plantele medicinale, produsele stupului, plantele şi ceaiurile medicinale, vitaminele, mi­neralele, suplimentele alimentare, integrate într-o dietă echilibrată, diversificată, în cadrul unui stil de viaţă activ, pierd, în mod birocratic, virtuţi demonstrate de mii de ani şi anume că sunt primele ce pot preveni, vindeca şi trata boli.

Astfel, printr-o dispoziţie birocratică, neştiinţifică, se anulează însăşi baza medicinii preventive, potrivit căreia alimentele să fie medicamente, enunţat în urmă 2.500 de ani de Hipocrate. Adică alimentelor li se confiscă proprietatea de a preveni numeroase boli. Mai mult, astăzi dietoterapiile fac parte din protocoalele de tratament al diferitelor boli. Şi atunci ne punem întrebarea dacă vom asista, în scurt timp, şi la modificarea acestor protocoale? Dar mai îngrijorător este faptul că, de acum înainte, pentru a preveni boala vom fi în situaţia abe­rantă de a înlocui alimentele cu medicamente de sinteză, asociate cu multe şi grave efecte adverse.

Iată absurditatea unor astfel de măsuri, în spatele cărora se ascund interese străine sănătăţii individului şi comunităţii. Măsuri ce încalcă, în acelaşi timp, în mod grosolan, drepturi fundamentale ale omului: accesul liber la hrana şi alegerea acesteia. Motiv pentru care prin Mişcarea de rezistenţă, Jurnalul Naţional declanşează o campanie de strângere de sem­nă­turi pentru a stopa efectele lui Codex Alimentarius. (…)

Conform regulamentului Comisiei Europene 178/2002 privind siguranţa alimentelor, vitaminele, mineralele, plantele şi ceaiurile me­dicinale etc. fac parte din categoria alimentelor. Astfel, acestea sunt alimente, şi nu medicamente.

Când Comisia CA face o recomandare, de exemplu, privind etiche­tarea alimentelor din punct de ve­dere al menţiunilor nutriţionale sau de sănătate, statele membre pot sau nu să o adopte în legislaţia na­ţi­o­­nală. Însă, de regulă, recomandările Comisiei CA sunt preluate în le­gis­la­ţi­ile naţionale sau în cea federală, aşa cum este cazul UE, si­tuaţie în care din recomandări op­ţi­onale devin legi obligatorii. O astfel de recomandare a Comisiei CA a fost preluată în le­gislaţia europeană sub forma regulamentului CE 1924/2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate asociate alimentelor. Şi, spre deosebire de recomandări, regulamentele UE sunt obligatorii. Astfel, regulamentul CE 1924/2006 este obli­ga­toriu pentru toate statele UE, inclusiv pentru România. De altfel, Comi­sia CA este considerată autoritatea supremă în materie de siguranţa alimentelor. Din această perspectivă sta­tele membre ale Comisiei CA nu neglijează aceste recomandări, dimpotrivă le asimilează rapid sub forma legilor naţionale sau federale.

Umilul usturoi

Profesorul doctor Gheorghe Mencinicopschi înclină să creadă că, totuşi, Comisia CA a fost înfiinţată ca urmare a puternicului lobby exercitat de industria pharma. Şi că aceasta a vizat, pe termen mediu şi lung, confiscarea resurselor agroalimentare în beneficiul ei şi transformarea alimentelor în medicamente. Un exemplu: umilul usturoi. Acest remediu natural care i-a ferit pe egipteni de molime în timp ce dăi­nu­iau piramidele, care l-a fascinat pe Hi­pocrat, părintele medicinei, potri­vit regulamentului CE 1924/ 2006, nu va putea beneficia de menţiuni medicale, respectiv previne, vindecă, tratează, nu ca aliment, ci prelucrat în gelule, ca medicament. Adică, acest regulament vine să-l contrazică pe Hi­pocrat, cel care recomanda ustu­roiul în stare naturală pentru tratarea infecţiilor, a rănilor şi a unor boli in­tes­tinale, dar şi tradiţia care a verificat de-a lungul a mii de ani aceste proprietăţi. Un alt exemplu: măceşele. Pudra de măceşe este o sursă de vitamina C naturală şi de alte substanţe care si­nergizează cu aceasta, conferindu-i o înaltă valoare biologică. Pudra de măceşe nu produce nici unul dintre efectele secundare neplăcute, asociate cu unele medicamente. Dar prin aplicarea regulamentului CE 1924/ 2006 ne vom afla în situaţia de a consuma vitamina C purificată, sub for­mă de acid ascorbic E 300, care va be­neficia de menţiunile medicale, în timp ce pudra de măceşe va fi privată de aceste calităţi: previne, vindecă şi tratează.

“Previne, vindecă şi tratează”. Profesorul Mencinicopschi pune în legătură directă regulamentul CE 1924/2006 privind menţiunile nutri­ţi­onale şi de sănătate permise pe alimente cu această “situaţie paradoxală, neştiinţifică şi, mai ales, dăunătoare consumatorului”.Specialistul porneşte explicaţia de la modul cum sunt definite alimentele, comparativ cu medicamentele din punct de ve­de­re juridic şi nu ştiinţific, de acest regu­la­ment. Astfel, medicamentele vor beneficia de menţiuni medicale – “pre­vine, vindecă sau tratează” –, în timp ce alimentelor, inclusiv suplimentelor alimentare, plantelor şi ceaiurilor medicinale etc. nu li se vor mai recunoaşte aceste virtuţi. Pe eti­che­tele alimentelor vor fi precizate doar menţiuni nutriţionale şi de sănă­ta­te aprobate de Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor (EFSA), subordonată CE.

Menţiunile de sănătate aprobate de EFSA pentru alimente nu pot cuprinde afir­ma­ţi­ile “previne, vindecă sau tratează”, ci sintagme ca, spre exemplu, “fitosterolii pot scădea nivelul colesterolului”. Astfel, un sortiment de pâine care conţine fitosteroli va purta menţiunea de sănătate: “scade nivelul colesterolului sanguin”. În consecinţă, potrivit regulamentului CE, doar medicamentele pot preveni, trata şi vindeca bolile, în timp ce, acelaşi regulament anulează ali­mentelor, în mod arbitrar, aceste virtuţi. Şi aceasta în condiţiile în care de mii de ani, de la medicina ayur­ve­dică, medicina tradiţională chineză etc. la cea alopată modernă este demonstrat faptul că alimentele şi stilul de viaţă previn bolile. Aceste certitudini ştiinţifice, probate în lupta cu numeroase boli, “sunt interzise pur şi simplu printr-un act birocra­tic, anti-natură şi anti-drepturile fundamentale ale omului”, avertizează profesorul Mencinicopschi.

Alimente din ce în ce mai ne­să­nă­toase

Viitorul consumatorilor nu sună bine. Deoarece “continuând ra­ţi­onamentul, într-un viitor mai mult sau mai puţin previzibil, s-ar putea ca pe mesele noastre să avem medicamente în loc de alimente, chipurile pentru a preveni bolile, atrage aten­ţia profesorul Mencinicopschi. Şi efec­tele regulamentului nu se opresc aici. Prin intrarea în vigoare a acestui regulament, industria este încurajată să producă alimente din ce în ce mai “nesănătoase”, din moment ce producătorii nu vor pune nici o men­ţi­une care să permită consumatorului să-l aleagă pe cel mai hrănitor.

Pericolul derivă din faptul că, din mo­ment ce producătorii de alimente să­nătoase nu au nici un avantaj economic (alimente care, de regulă, sunt şi mai scumpe), aceştia nu vor putea să reziste pe piaţă şi vor trece şi ei la producţia de alimente de calitate inferioară, mai ieftine. De exemplu, unele produse din carne – parizer sau crenvurşti, cârnaţi etc. – bogate în grăsimi nesănătoase, cu proteine colagenice de slabă calitate, cu un întreg arsenal de E-uri şi arome artificiale nu au nevoie de menţiuni de sănătate şi nutriţionale. Şi atunci, evident, de ce pro­ducătorii de alimente s-ar complica dacă tot nu pot evidenţia prin eti­che­tare cu menţiuni medicale, de să­nă­­tate şi nutriţionale!

Pericolul derivă din faptul că din moment ce pro­du­că­­torii de alimente sănătoase nu au nici un avantaj economic (alimente care, de regulă, sunt şi mai scumpe), aceştia nu vor putea să reziste pe piaţă şi vor trece şi ei la producţia de alimente de calitate inferioară, mai ieftine. În final, morbiditatea şi mortalitatea vor creşte şi vom fi nevoiţi mai des să apelăm la medicamente, despre care Richard J. Roberts, laureat al Premiului Nobel, spunea “…nu vă vindecă întru totul, ci doar cronicizează boala”.Celebrul regulament CE 1924/ 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate asociate alimentelor loveşte deopotrivă alimentele obişnuite – pâine, carne, lactate –, dar şi suplimentele alimentare, vitaminele sau mineralale, plantele şi ceaiurile medicinale, produsele stu­pului şi derivatele acestora etc. Astfel, printr-o decizie anti-ştiinţifică şi anti-umană este desfiinţată o lege a naturii potrivit căreia “alimentele trebuie să fie primele medicamente sau medicamentele elective în prevenţia bolilor. Şi atunci se pune întrebarea retorică: oare suntem prea mulţi pe această planetă? Şi oare s-a găsit astfel rezolvarea acestei situaţii”,se întreabă profesorul Mencinicopschi.

“Aceasta este demistificarea binei camuflate strategii de transformare a alimentelor în medicamente, în speranţa rezolvării situaţiei demografice globale. De aceea, afirm că, astazi, factorul preponderent de selecţie în societatea umană poate fi exprimat prin sintagma «scapă cine ştie», adică cine este informat corect!”, adaugă prof. dr. Gh. Mencinicopschi. În momentul în care un aliment sau o sursă agroalimentară (măceaşa, usturoiul, menta, teiul) vor fi transformate din alimente în medicamente, ele vor urma calea avizării medicamentelor, extrem de costisitoare, de lungă şi, culmea, fără nici un beneficiu de sănătate pentru consumator. Dimpotrivă, chiar cu posibile efecte adverse, aşa cum de altfel au toate medicamentele.

Regulamentul CE 1924/2006 a oferit o perioadă de graţie până la 1 aprilie 2011. Aşadar, este posibil ca, de la 1 apri­lie, ceaiul de păpădie, care la ora actuală are inscripţionat că previne bolile hepato-renale, să piardă aceas­tă indicaţie şi să rămână un simplu ceai”. În schimb, aceeaşi păpădie sub formă de tablete, capsule, gelule va căpăta, în mod miraculos, calităţi de prevenţie, tratare şi de vindecare a bolilor. Reţeta nu e nouă şi a adus companiilor farmaceutice venituri colosale. Ea a debutat cu coajă de sal­cie. Mai întâi a fost ceaiul, apoi s-a extras acidul salicilic natural care, ulterior, a fost chimizat prin acetilare, rezultând celebra aspirină.

1 aprilie nu-i o glumă şi este foarte aproape. Marii producători de alimente din UE, care au ignorat consecinţele dramatice ale regulamentului asupra lor şi a consumatorilor, abia acum au început să acţioneze. În prezent, ei încearcă să desfiinţeze definiţia juridică care desparte alimentele de medicamente prin menţiunile ce pot apărea pe etichete, cu efecte devastatoare pentru industria alimentară şi pentru consumatori.

La noi, autorităţile sunt mai catolice decât Papa. Pentru că, deşi re­gulamentul CE 1924/2006 este obli­gatoriu pentru toate ţările UE, inclusiv pentru România, Guvernul a aprobat o hotărâre privind menţi­u­ni­le nutriţionale şi de sănătate.

“De ce mai este nevoie de această hotărâre în spatele căreia s-ar putea ascunde unele interese financiare, străine sănătăţii publice şi indivi­duale?” – întreabă profesorul Mencinicopschi.

Nota noastra:

Regulamentul la care face trimitere prof. Mencinicopschi este disponibil aici: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1924:20080304:RO:PDF

El trebuie pus in contextul ansamblului legislatiei europene care vizeaza domeniul produselor naturale. In trimiterea de mai jos exista expuse pasaje din alte doua directive pe teme inrudite. Incercam sa sintetizam cateva observatii, asa cum am inteles subiectul pana acum:

1. Aplicarea legislatiei privitoare la produsele naturale si suplimente NU inseamna interzicerea acestora sau conditionarea comercializarii si/sau achizitionarii lor prin retete medicale.

2. Respectivele prevederi inseamna, mai ales, ca aceste produse nu mai pot fi etichetate, (si comercializate), drept produse care au efecte benefice pentru sanatate sau care trateaza boli. Exemplu: ceaiul de musetel, sa zicem, va fi comercializat in continuare, insa conform legislatiei europene si interpretarilor ce i s-au dat pana acum, nu este cert ca mai poti pune pe eticheta ceaiului ca trateaza raceala.

3. Acest lucru inseamna, practic, ca primul lucru pe care cauta sa il schimbe UE este mentalitatea oamenilor si increderea in remediile naturiste. Practic, UE vrea ca noi sa gandim ca doar medicamentele sau produsele naturale sintetice (deci… de fapt nu foarte naturale) sunt remedii si vindeca. Restul, e simpla mancare si nu are efecte asupra sanatatii noastre. Ca bei un ceai de musetel sau ca bei o coca-cola, asadar, e acelasi lucru, in viziunea tovarasilor comisari.

4. O consecinta mai concreta este legata, intr-adevar, de lovitura pe care o pot primi producatorii de produse naturale si plafarele. In sensul in care legislatia europeana nu interzice ca aceste produse sa fie etichetate drept remedii medicale, insa pune niste cerinte de validare a prezumtivelor efecte benefice identice cu cele ale medicamentelor, ceea ce inseamna, insa, costuri foarte mari. Foarte putini isi permit sa treaca un produs natural (tinctura de propolis, sa zicem) prin tot procesul de testari de laborator, studii si altele, pentru a putea pune, in final, pe eticheta, ca trateaza nu stiu ce afectiune. Foarte probabil va pune o eticheta simplificata – tinctura de X, cu o descriere mai anosta. Exista insa unii producatori care isi pot permite acest travaliu – Big Pharma.

5. Este si un amendament la cele de mai sus – important. Din cate stim, conform legislatiei europene, exista o categorie de produse naturale care, datorita faptului ca sunt folosite in mod traditional, de zeci-sute de ani, nu e nevoie sa fie trecute prin tot acel proces de avizare complicata si costisitoare ca sa fie etichetate drept remedii. E de ajuns sa fie prezentat un studiu bibliografic despre respectiva planta. Astfel, totusi, ceaiul de musetel are toate sansele sa fie etichetat drept remediu pentru raceala (ca sa pastram exemplul) pentru motivul ca e ultra-cunoscut si folosit de sute de ani in acest scop. Mai greu o sa fie cu produsele noi, ne-traditionale.

6. Este inca neelucidat cum anume se va aplica legislatia europeana si in ce masura vor fi afectati micii producatori si comercializanti de astfel de produse. Trendul, la nivelul publicului, este destul de favorabil medicinei alopate (bazate pe remedii naturiste), hranei sanatoase (biologice), suplimentelor naturale. Poate tocmai de aceea incearca UE sa intervina – odata, pentru a controla acest domeniu al societatii, iar apoi, pentru a frana dezvoltarea lui in favoarea Big Pharma. Problema e ca daca la nivel de public (apropo, legislatia e europeana, deci se aplica peste tot in UE, nu doar la noi!) exista aceasta tendinta pro-naturism, atunci din doua una: ori legislatia europeana va fi vorba-n vant (pana la o vreme… adica va ramane doar pe hartie), ori se va dezvolta o uriasa piata neagra. Din reactiile din spatiul european, pana acum, probabil cel mai afectate nu vor fi, totusi, produsele traditionale locului, ci mai cu seama cele din spatiul oriental – chinezesti etc., in plina expansiune in ultima vreme.

7. Acest curent puternic pro-naturist exista si la noi. De aceea abunda ziarele de articole dedicate alimentelor sanatoase-nesanatoase, remediilor naturiste, si inclusiv succesul dr. Mencinicopschi se explica din aceeasi cauza. Asadar, si aici va fi ceva total impotriva tendintei opiniei publice sa aplice o astfel de legislatie. Ramane de vazut cum o vor face. Sa le interzica, asa cum spuneam, nu e cazul. Sa le schimbe modul de etichetare – partial. Sa controleze piata – pot incerca, desi efectul va fi, cel mai probabil, piata neagra. In orice caz, e o tentativa de a schimba acest trend pro-naturist intr-unul opus, pro-medicamente si “chimicale”…

PS: E un mister pentru noi faptul ca asociatii mari, cunoscute pentru activitatea lor in domeniul homeopatiei sau a produselor naturiste, nu au studiat mai atent legislatia, efectele si situatia pe plan european, pentru a prezenta publicului cum stau lucrurile.

Profesorul Mencinicopschi raspunde la zeci de intrebari pe probleme de nutritie (inclusiv despre directiva si regulamentul UE) in redactia “Gandul”


*

 • Gandul:

Copiii hrăniţi cu mâncare tip junk food au un IQ mai mic. Nutriţionist român: “Părinţii care-şi duc copiii la fast-food sunt inconştienţi”

Lista alimentelor care previn apariţia bolilor de inimă

Lista celor mai populare suplimente alimentare. Uleiul de peşte, pe primul loc

Copiii care nu mai au amigdale sunt predispuşi la obezitate

 • Adevarul:

Te îngraşi? De vină pot fi chimicalele din mâncare!

Boli care ne fură prematur tinereţea

5 lucruri care slăbesc sistemul imunitar

Salcia albă alungă durerile reumatice

Metode eficiente de a controla tensiunea

Atenţie la dozele de vitamine!

De ce apar halucinaţiile

Ce complicaţii poate da cistita

 • EvZ:

Hrana solidă predispune bebeluşii la obezitate

Mâncarea nesănătoasă afectează inteligența copiilor

Sarea ascunsă în bucate: ce alimente o conţin excesiv

Alte legaturi:

… si despre ALIMENTELE SI ALIMENTATIA (NE)SANATOASA, DIETELE DE SLABIRE, “BOMBELE” DIN SUPERMARKET, SUCURI SI MEZELURI, etc. – cu prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi

*

*

Vaccinul unic ce previne toate virusurile gripale existente, dar şi mutaţiile acestora ce apar în pandemii, are efect timp de zece ani, susţin cercetătorii de la Oxford, care l-au pus la punct. Vaccinul universal care ţine la distanţă absolut toate virusurile gripale a fost pentru prima dată testat pe voluntari, de o echipă de cercetători britanici. Specialişti din întreaga lume “s-au bătut” să descopere ceea ce a fost supranumit “Graalul” vaccinurilor antigripale. Vaccinul ţinteşte proteinele din virus care sunt comune la toate tulpinele, în loc să acţioneze împotriva exteriorului virusului care suferă mutaţii de la un sezon gripal la altul.

Tehnica a fost pentru prima dată testată de cercetătorii de la Oxford şi ar putea să revoluţioneze programele de prevenire: peste un miliard de oameni din întreaga lume ar putea fi scutiţi în fiecare an de gripă, inclusiv de gripa porcină.

“Super-vaccinul” ţine în frâu pandemiile

De asemenea, vaccinul ar elimina “goana” costisitoare după o nouă formulă de vaccin la începutul fiecărui sezon. Acest vaccin are un mecanism de acţiune similar cu vaccinul antitetanos, ceea ce înseamnă că pacienţii nu vor mai avea nevoie de imunizare anuală, ci ar putea fi protejaţi timp de zece ani, poate chiar mai mult. În prezent, este nevoie de o doză de vaccin anual ţintită pe tulpinile virale specifice anului respectiv. “Super-vaccinul” ar putea preveni pandemiile, iar dozele ar putea fi multiplicate pe tot parcursul anului, în eventualitatea unei “crize a vaccinurilor”, spun cercetătorii. “Dacă varianta testată va fi făcută pe scară largă, vaccinul antigripal nu va mai fi diferit de la un sezon gripal la altul, iar vaccinarea contra gripei va deveni una de rutină”, a spus dr. Sarah Gilbert de la Oxford’s Jenner Institute, cea care a condus studiul.

Dincolo de promisiuni “măreţe”, autorităţile iau în calcul şi posibilitatea ca preţul acestui nou vaccin să fie destul de piperat. “Încă nu ne putem pronunţa asupra eficienţei acestui vaccin. De obicei, în astfel de situaţii, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) este notificată de cei care l-au pus la punct. În momentul în care OMS este convinsă că vaccinul respectiv face ceea ce promite, că este sigur şi că raportul riscuri-beneficii este pozitiv, va începe să recomande ţărilor vaccinarea pe scară largă. Dacă riscurile vaccinului sunt însă mai mari decât beneficiile, atunci poate fi mai bine să faci gripa, explică Victor Olsavsky, reprezentant OMS în România.

În prezent, este nevoie de patru luni în fiecare an pentru ca vaccinul antigripal să iasă pe piaţă, iar fiecare întârziere cântăreşte mult în ceea ce priveşte numărul de îmbolnăviri şi de decese.

Testat pe 22 de voluntari

Principalul minus al vaccinurilor antigripale este reprezentat de fluctuaţia tulpinilor virale şi de mutaţiile acestora. Ocazional, mutaţiile dau naştere la virusuri împotriva cărora nu avem pic de imunitate”, a declarat Adrian Hill, directorul Institutului Jenner Oxford, unul dintre membrii echipei de cercetare. Cercetătorii au testat vaccinul pe 11 voluntari sănătoşi, cu vârsta de peste 50 de ani, care contactaseră virusul H3N2. Ulterior, au comparat starea de sănătate a acestora cu cea a altor 11 persoane care au contactat, de asemenea, virusul respectiv, dar care nu au fost imunizate cu vaccinul “unic”. Efectul a fost cel scontat. Mai mult, vaccinul s-a dovedit a fi o alternativă eficientă pentru vârstnici, care nu răspund foarte bine la vaccinurile tradiţionale. În perspectivă mai amplă, vaccinul ar putea proteja chiar şi împotriva bolilor infec ţioase, al căror mecansim de transmitere este similar.

“Rezultatele studiului sunt spectaculoase, în condiţiile în care vaccinul ar putea funcţiona nu numai în cazul gripei, ci şi în cazul altor boli infecţioase cu acelaşi mecanism de transmitere. Mai mult, vaccinul apare sigur în primă fază, însă o cercetare mai amplă ar putea confirma cercetările, după care piaţa farma s-ar pune pe treabă“, subliniază Mark Fielder, microbiolog la Universitatea Kingston, citat de Daily Mail.

Nota noastra:

De la bun inceput, sunt extrem de dubioase superlativele folosite pentru descrierea noului vaccin: absolut, super-vaccin, protejeaza fata de toate virusurile si pandemiile etc. Apoi, e de-a dreptul ridicol ca aceste apelative sunt folosite in conditiile in care vaccinul abia ce a fost testat pe cativa voluntari. Si noi care credeam ca trebuie sa treaca ani pana la validarea rezultatelor…

“Noroc” cu OMS ca s-a trezit sa fie prudenta si sa afirme ceea ce in ruptul capului nu a vrut sa o faca cand cu vaccinurile experimentale anti-porcina: Dacă riscurile vaccinului sunt însă mai mari decât beneficiile, atunci poate fi mai bine să faci gripa. Probabil nu s-au decis daca vor merge pe varianta vaccinului-minune sau aplica, pur si simplu, strategia cartofului...

 • Vezi si:

Vaccinul Pandemrix contra gripei porcine, pentru care Adrian Streinu-Cercel a facut lobby, duce, dovedit, la narcolepsie. Dar UE insista sa fie folosit! (Stiri sanatate 29 ianuarie – 5 februarie 2011)

REVINE EPIDEMIA DE MINCIUNA PORCINA?

A se vedea si:


Categorii

Alimentatia (E-uri aditivi cancerigeni), Gheorghe Mencinicopschi, Presa, Razboiul impotriva sanatatii, Video

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

31 Commentarii la “UNIUNEA EUROPEANA INCEARCA SA NE INVETE CA DOAR MEDICAMENTELE ‘BIG PHARMA’ SUNT SANATOASE? Ce se intampla de la 1 aprilie? Profesorul Gheorghe Mencinicopschi explica procesul, indica perspectivele ingrijoratoare si sugereaza ipoteza REDUCERII DELIBERATE A POPULATIEI

 1. „Conform regulamentului Comisiei Europene 178/2002 privind siguranţa alimentelor, vitaminele, mineralele, plantele şi ceaiurile me¬dicinale etc. fac parte din categoria alimentelor. Astfel, acestea sunt alimente, şi nu medicamente.”

  Nu inteleg prea bine in ce consta aceasta schimbare. Adica de exemplu daca sunt racita si vreau sa mananc usturoi nu voi mai putea sa-l cumpar din piata? Se va interzice cultivarea lui? Sau daca vreau sa-mi fac un ceai de macese vitaminizant nu o sa mai am de unde sa-l cumpar? Vor fi interzise ceaiurile? Ca li se recunosc in mod oficial usturoiului, maceselor si altor plante, legume si fructe proprietatile vindecatoare este una, si ca acestea nu se vor mai cultiva si/sau vinde este cu totul altceva! Pe mine ma intereseaza prea putin ce cred ei despre usturoi. Pe mine ma intereseaza de fapt sa nu se interzica cultivarea si comercializarea lui. O sa mergem la tata Leana care vinde in piata funii de usturoi cu reteta de la medic???Adica de fapt ce se va intampla in mod concret de la 1 aprilie???

  Daca voi vrea sa mananc miere la micul dejun v-a trebui sa o iau pe reteta, sau va disparea mierea de pe piata, sau o voi putea cumpara ca si inainte fara a ma interesa ce parere au ei la nivel oficial? Cum poate fi transformata mierea in medicament, sau painea sau laptele, sau branza? Le vom lua sub forma de pastile? Mi se pare absurd.

  In ceea ce priveste mezelurile se stie de FOARTE MULT TIMP ca sunt toxice, ca au foarte multe E-uri si grasimi ascunse nesanatoase. Nu este ceva nou. Oricum pentru crestini carnea si derivatele ei nu ar trebui sa fie, ca si principiu de viata, un aliment prea important.

 2. Neşansa noastră este că ne sunt atacate toate drepturile constituţionale prin legi şi dispoziţii care de care mai stupide. Sunt foarte multe cazuri particulare care se opun drepturilor generale garantate prin Constituţie. Avocatul Poporului nu vede că ne sunt afectate toate drepturile? Şi conform Art. 57: Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor:
  Cetăţenii români, CETĂŢENII STRĂINI şi APATRIZII TREBUIE să-şi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale CU BUNĂ CREDINŢĂ, FĂRĂ SĂ ÎNCALCE drepturile şi libertăţile celorlalţi.
  La recomandările lor de alimentaţie, să le avem şi noi pe ale noastre căci suntem egali. Şi, pentru noi, sunt vitale usturoiul, măceşele, porcul, sarmalele şi sunt otrăvitoare toate E-urile lor, inclusiv E.U.
  Aşa că stupizii ăia de la C.E., U.E. şi alte organizaţii anticreştine să ne lase în pace.
  Şansa noastră va fi să ne educăm copii astfel încât să le dăm cu flit şi să avem un popor care să nu îndeplinească nicio stupizenie de-a lor (şi încet, încet şi conducători români). Căci vorba aia “prost nu-i cine cere ci cel care dă”.

 3. @antuza: poti sa cumperi in continuare usturoi de la piata (dar probabil ca va fi tot din ala made in China). si plante poti sa cumperi** (daca vei mai avea de la cine). poti sa ti prepari si ceaiuri.
  se loveste in principal in micile laboratoare farmaceutice (ce scoteau medicamente pe baza de plante, asa cum este laboratorul de pe langa Man. Nera) si in producatorii astia marunti, gen Plafar, producatori ce vor fi practic eliminati de pe piata. care producatori, saracii, oricum abia mai rezistau.

  **vis’a’vis de cumparatul plantelor – o sa fie un pic mai dificil din cauza unei alte legi (nu stiu daca a fost pana la urma aprobata de legislativ) care – nici mai mult, nici mai putin – interzicea colectarea (culegerea) plantelor de orice fel de pre meleagurile patriei (pentru ca, nu-i asa, acestea – meleagurile – “apartine” propritarului numit STAT).

 4. @Alin-7:

  multumesc pentru raspuns.

  Ma gandesc ca in tara asta se desfiinteaza MULTE spitale, sunt determinati MULTI medici sa plece incotro vad cu ochii, se scot de pe piata remediile naturiste si nimeni nu zice nimic, nimeni nu ia nici o masura. Toata lumea sta ca si cand nimic nu s-ar intampla. Chiar nu mai exista in functiile de decizie de la diferite niveluri oameni care sa vrea sa faca si binele? Chiar nu ne mai intereseaza nimic? Ce consecinte asupra sanatatii oamenilor vor avea aceste masuri? Probabil ca unele catastrofale! Pai n-ar trebui sa ne mai plangem (uneori cu ipocrizie) de vremurile pe care le traim, pentru ca le meritam. Din plin!

 5. @antuza:

  Incercam sa raspundem sintetic, avand in vedere ceea ce am inteles pana acum din legislatia europeana si comentariile dr. Menincicopschi.

  1. Aplicarea legislatiei privitoare la produsele naturale si suplimente NU inseamna interzicerea acestora sau conditionarea comercializarii si/sau achizitionarii lor prin retete medicale.

  2. Respectivele prevederi inseamna, mai ales, ca aceste produse nu mai pot fi etichetate, (si comercializate), drept produse care au efecte benefice pentru sanatate sau care trateaza boli. Exemplu: ceaiul de musetel, sa zicem, va fi comercializat in continuare, insa conform legislatiei europene si interpretarilor ce i s-au dat pana acum, nu este cert ca mai poti pune pe eticheta ceaiului ca trateaza raceala.

  3. Acest lucru inseamna, practic, ca primul lucru pe care cauta sa il schimbe UE este mentalitatea oamenilor si increderea in remediile naturiste. Practic, UE vrea ca noi sa gandim ca doar medicamentele sau produsele naturale sintetice (deci… de fapt nu foarte naturale) sunt remedii si vindeca. Restul, e simpla mancare si nu are efecte asupra sanatatii noastre. Ca bei un ceai de musetel sau ca bei o coca-cola, asadar, e acelasi lucru, in viziunea tovarasilor comisari.

  4. O consecinta mai concreta este legata, intr-adevar, de lovitura pe care o pot primi producatorii de produse naturale si plafarele. In sensul in care legislatia europeana nu interzice ca aceste produse sa fie etichetate drept remedii medicale, insa pune niste cerinte de validare a prezumtivelor efecte benefice identice cu cele ale medicamentelor, ceea ce inseamna, insa, costuri foarte mari. Foarte putini isi permit sa treaca un produs natural (tinctura de propolis, sa zicem) prin tot procesul de testari de laborator, studii si altele, pentru a putea pune, in final, pe eticheta, ca trateaza nu stiu ce afectiune. Foarte probabil va pune o eticheta simplificata – tinctura de X, cu o descriere mai anosta.
  Exista insa unii producatori care isi pot permite acest travaliu – Big Pharma.

  5. Este si un amendament la cele de mai sus – important. Din cate stim, conform legislatiei europene, exista o categorie de produse naturale care, datorita faptului ca sunt folosite in mod traditional, de zeci-sute de ani, nu e nevoie sa fie trecute prin tot acel proces de avizare complicata si costisitoare ca sa fie etichetate drept remedii. E de ajuns sa fie prezentat un studiu bibliografic despre respectiva planta. Astfel, totusi, ceaiul de musetel are toate sansele sa fie etichetat drept remediu pentru raceala (ca sa pastram exemplul) pentru motivul ca e ultra-cunoscut si folosit de sute de ani in acest scop. Mai greu o sa fie cu produsele noi, ne-traditionale.

  6. Este inca neelucidat cum anume se va aplica legislatia europeana si in ce masura vor fi afectati micii producatori si comercializanti de astfel de produse. Trendul, la nivelul publicului, este destul de favorabil medicinei alopate (bazate pe remedii naturiste), hranei sanatoase (biologice), suplimentelor naturale. Poate tocmai de aceea incearca UE sa intervina – odata, pentru a controla acest domeniu al societatii, iar apoi, pentru a frana dezvoltarea lui in favoarea Big Pharma. Problema e ca daca la nivel de public (apropo, legislatia e europeana, deci se aplica peste tot in UE, nu doar la noi!) exista aceasta tendinta pro-naturism, atunci din doua una: ori legislatia europeana va fi vorba-n vant (pana la o vreme… adica va ramane doar pe hartie), ori se va dezvolta o uriasa piata neagra. Din reactiile din spatiul european, pana acum, probabil cel mai afectate nu vor fi, totusi, produsele traditionale locului, ci mai cu seama cele din spatiul oriental – chinezesti etc., in plina expansiune in ultima vreme.

  7. Acest filon pro-naturist exista si la noi. De aceea abunda ziarele de articole dedicate alimentelor sanatoase-nesanatoase, remediilor naturiste, si inclusiv succesul dr. Mencinicopschi se explica din aceeasi cauza. Asadar, si aici va fi ceva total impotriva tendintei opiniei publice sa aplice o astfel de legislatie. Ramane de vazut cum o vor face. Sa le interzica, asa cum spuneam, nu e cazul. Sa le schimbe modul de etichetare – partial. Sa controleze piata – pot incerca, desi efectul va fi, cel mai probabil, piata neagra. In orice caz, e o tentativa de a schimba acest trend pro-naturist intr-unul opus, pro-medicamente si “chimicale”…

  PS: E un mister pentru noi faptul ca asociatii mari, cunoscute pentru activitatea lor in domeniul produselor naturiste, nu au studiat mai atent legislatia, efectele si situatia pe plan european, pentru a prezenta publicului cum stau lucrurile.

 6. @admin: si totusi, se pedaleaza destul de tare si pe “trendurili” astea BIO. n-ar avea sens sa le ucida in fasa. BigPharma it’s about business, my friend. Eu cred ca vor numa sa acapareze si produsele bio (si desigur sa le eticheteze “bio” confirm propriilor definitii ale acestui BIO). Money, money, money…

  Ma gandesc ca poate se incearca si aici o redefinire a cuvintelor, implementarea unui nou dictionar politic corect (ca doara au exercitiu in acest sens)…

 7. Dragii mei,

  EU este mana dreapta a satanei ! S-au hotarit sa reduca populatia, cu orice pret, prin orice mijloace, pentru a putea controla total pe cei care scapa ! Adica omor in masa, cu alte cuvinte ! Adevaratii criminali sunt acesti indivizi putred de bogati (material) chinuiti de diavolul ! Dar sa nu uitam totusi ca lucrarea lor este ingaduita de Dumnezeu pentru a ne incerca noua credinta ! Se implineste Smerenia, se face cernerea ! Atacul feroce al elitelor impotriva vietii, este fara precedent ! Si totusi ei nu au nici o sansa de a invinge, pentru ca sunt de partea mortii ! Iar moartea nu are nici o putere asupra Vietii pentru ca Domnul nostru Iisus Hristos i-a luat-o atunci cind a inviat ! Elitele slujesc unui stapin care-i uraste. Acesta-i chinuie cumplit prin patima lor de a scoate afara pe Dumnezeu din inima omului si de a-L da jos de pe Tronul Slavei. Ei saracii, traiesc inca din viataaceasta o pregustare a iadului (a-ti citit bine !), deci sunt vrednici de Mila noastra !
  Noi vom rezista, pentru ca Dumnezeu este cu noi ! Sa facem semnul Sfintei Cruci peste absolut tot ce mancam sau bem !

  DOAMNE AJUTA !

  Mircea

 8. @admin:

  „Acest lucru inseamna, practic, ca primul lucru pe care cauta sa il schimbe UE este mentalitatea oamenilor si increderea in remediile naturiste.” Sunt sigura ca vor reusi, dar trebuie sa mai treaca cativa ani pana isi vor atinge scopul. Ei au rabdare, desi in ultimul timp parca se grabesc tot mai mult. Sa ne gandim cum era mentalitatea oamenilor legata de homosexualitate la inceputul anilor 90, si cum s-a schimbat in rau aceasta mentalitate acum, cand „toleranta”, promovarea „diversitatii” si „corectitudinii politice” sunt noile „credinte” pe care UE incearca sa le impuna oamenilor.
  „Foarte probabil va pune o eticheta simplificata – tinctura de X, cu o descriere mai anosta.” In fine, e bine si asa, pentru ca ne intereseaza mai putin ce scrie pe eticheta unei tincturi de coada soricelului de exemplu. Important este sa se comercializeze chiar si fara prescriptiile si indicatiile terapeutice respective, pe care lumea in general le cunoaste, sau daca nu le cunoaste poate sa se informeze …
  „Conform legislatiei europene, exista o categorie de produse naturale care, datorita faptului ca sunt folosite in mod traditional, de zeci-sute de ani, nu e nevoie sa fie trecute prin tot acel proces de avizare complicata si costisitoare ca sa fie etichetate drept remedii.” Sper sa fie si cazul produselor apicole.
  „E un mister pentru noi faptul ca asociatii mari, cunoscute pentru activitatea lor in domeniul homeopatiei sau a produselor naturiste, nu au studiat mai atent legislatia, efectele si situatia pe plan european, pentru a prezenta publicului cum stau lucrurile.” Da, intr-adevar, este de neinteles de ce producatorii din acest domeniu al produselor naturiste nu-si apara mai organizat si mai eficient breasla. Este si interesul lor in joc.

  @Alin-7:

  „Ma gandesc ca poate se incearca si aici o redefinire a cuvintelor, implementarea unui nou dictionar politic corect (ca doara au exercitiu in acest sens)”. Da, cred ca asta urmareste. Se tot incearca inventarea unui nou limbaj. In timpul comunismului au schingiuit limba romana si a rezultat limbajul de lemn comunist. Acum avem de-a face cu un altfel de limbaj, tot de lemn, dar ceva mai subtil. Se incearca sa se perverteasca mintea oamenilor spre o gandire „pozitiva” si „toleranta” si deschisa catre orice, mai ales catre pacatele de orice fel, si asta se realizeaza si cu ajutorul noului limbaj de lenm atragator si „optimis”, care spala creierele oamenilor, le adoarme constiintele si il scoate pe Dumnezeu din existenta lor.

 9. Orez din plastic “made in China”

  Dupa scandalurile trecute legate de lapte si oua falsificate, a venit randul si popularului orez sa fie contrafacut. Chinezii sunt de neegalat cand vine vorba de copiat si reprodus, in cazul de fata insa e legat de mancare, desi nu e prima incercare. Marca celebra de orez Wuchang a fost si ea contrafacuta in spatele usilor printr-un amestec ce continea foarte putin din orezul celebru. Acest orez avand o aroma specifica, falsificatorii au folosit esenta cu care se stropea preparatul lor. Desi se cultiva anual echivalentul pentru 800.000 pachete orez Wuchang, anual sunt ambalate si scoase la vanzare 10 milioane de pachete purtand marca Wuchang.
  Insa de data asta s-a mers si mai departe.
  Conform Weekly Hong Kong (la care fac referire si numeroase site-uri vietnameze), media din Singapore afirma faptul ca in orasul chinezesc Taiyuan din provincia Shaanxi se distribuie un astfel de orez falsificat. Acesta contine o mixtura de cartofi, cartofi dulci si plastic. Se prepara prin amestecarea si transformarea cartofilor in forme similare bobului de orez, dupa care se adauga rasini sintetice industriale. De vreme ce acest orez nu se comporta ca un orez normal, ramane tare chiar si dupa ce a fost gatit. Iar aceste rasini sintetice sunt daunatoare odata consumate.
  Un oficial de la o asociatie chineza pentru restaurante a spus ca mancand 3 castroane din acest orez echivaleaza cu mancatul unei pungi de plastic. Se va declansa o investigatie in acest sens, insa intre timp multi comercianti pot profita de pretul mic pentru fabricarea acestui orez, bine-nteles toate in numele profitului.

  Sursa:
  http://veryvietnam.com/2011-01-22/china-makes-fake-rice-from-plastic-vietnam-reacts/

 10. Nu cred ca este cazul sa ne speriem prea tare de codexul asta alimentar. Pur si simplu se vor putea scrie pe etichetele de la plafar urmatoarele: “Conform legii/hotararii/directivei XXX/din anul YYY nu putem spune ca acest ceai de coada soriceluilui previne, vindeca, combate urmatoarele boli: a, b, c.” (“asa cum nestiintific este incetatenit in credintele populare de mii de ani” – eventual).
  Pe vremea lui Ceausescu s-au gasit unii sa lipeasca manifeste pe cainii vagabonzi, astazi cred ca incepe sa ne lipseasca imaginatia si curajul de a o practica.

 11. @ Titus:

  🙂

 12. aceasta vine cam asa : se face propaganda desanntata ca planta sau fructul cutare nu e bun,ca e prea acru sau prea dulce , ca ceapa, prazul sau usturoiul miroase sau e prea iute, ca mierea de albine baloneaza, sau ingrasa. ca .. etc. etc. se face in schimb reclama buna la produsele sintetice, intens colorate si aromate in care prezenta fructului, legumei sau carnii e doar poza de pe eticheta, produs surogat la care se ridica la superlativ ,,calitatile” mult mai bune ca la cel natural si atentie ! cum ca ar elimina unele caracteristici nedorite ale produsului natural, cum ar fi ; mirosul la usturoi, textura mai tare la carne , fructe sau legume. savoare mai puternica ( imi amintesc de o florareasa care terminand florile naturale de la vanzare, a pus in vaza flori din plastic , parfumate cu odicolon, si striga in gura mare ca , ce are ea sunt mult mai frumoase si mai parfumate ca cele naturale ! si culmea facea si vanzare ! ) Imi amintesc ca asa s-a procedat si cu apa , s-a lansat zvonul ca apa de izvor sau fantana e infestata cu nitriti sau jardia, pe acest motiv acestea au fost inchise ( vara curioas pe canicula si cismelele stradale sau din parcuri se defecteaza ), in loc sa fie sleite si igienizate iar in prezent prospera vanzarea de apa chioara de la robinet , ( pe care o au majoritatea acasa ) sub denumirea pompoasa de apa minerala ,sau de masa, produsa de diversi intreprinzatori !..o ambaleaza in bidoane si bidonase de plastic, si multe sortimente au bacterii si minerale nocive mai ceva ca apa din garla !, dar prezinta frumos la vedere, pe raft la supermarket ! , la fel si multe produse alimentare ca iaurtul plastic, care uitat desfacut pe masa in bucatarie dupa o saptamana, se prezinta tot frumos si cremos, daca nu cumva vreo musca a aterizat in el si a schimbat peisajul ! ca margarinele sintetice !prajiturile si hamburgerii care nu se strica, nu se sparg ci doar necesita din cand in cand stergerea de praf, produse pe care nici macar mustele nu se mai aseaza !asa cum bine s-a zis mai sus, ,, scapa cine stie !”.. de spus se spune, toata lumea are ochi si urechi, dar aude si vede numai cine le folosesete !

 13. Problema nu este ce si cum este prezentat ceea ce ni se ofera, ci ca noi cumparam. Nimeni nu ne baga mana in portofel. Eu ma uimesc de cat de multe mizerii si prostii cumparam, nu de faptul ca ele sunt in rafturi.

  Ce bine spune andrei: culmea, facea si vanzare!

 14. VA ROG din suflet sa popularizati pe toate site-urile, gardurile si la toti vecinii, prietenii si dusmanii urmatorul site:
  http://medicamentecompensate.ro/
  Exista multe medicamente care se pot cumpara la pret redus pur si simplu deoarece SUBSTANTA ACTIVA este aceeasi in mai multe denumiri comerciale. Noi doar alegem ce e mai ieftin. M-am fript de curand cu o pneumonie si am cheltuit peste 500 lei doar pe medicamente COMPENSATE. Luati reteta de la medic, mergeti acasa, cautati pe siteul de mai sus medicamentele cu preturile cele mai mici care sa aiba aceleasi substante active si LE SCRIETI PE O HARTIE. Cu ea mergeti la farmacie si cereti ce ati selectat de acasa, dar si cu reteta compensata. Daca e boala acuta in maximum 24h trebuie sa vi le aduca, daca e cronica 48h. Desi va lua ceva timp, NU va repeziti la prima farmacie sa cumparati. Si asa ne beleste industria farmaceutica, macar sa ne vindem pielea cat mai…ieftin pentru noi. As dori ca aceste informatii sa fie detaliate de cine mai stie cava si puse pe acest site intr-o “casuta” separat.
  Doamne-ajuta!

 15. Pingback: Razboi întru Cuvânt » RAZBOIUL IMPOTRIVA SANATATII ROMANILOR CONTINUA PE TOATE FRONTURILE. O multime de sfaturi si avertismente medicale si de nutritie foarte utile oricui/ DIN NOU DESPRE DIRECTIVA UE REFERITOARE LA ETICHETAREA PRODUSELOR NATURALE
 16. Chiar daca in magazine nu vom mai intalni mentiuni privind rolul vindecator al unor alimente, ne vom informa din alte surse: din cartile deja publicate, din site-urile de specialitate sau, de ce nu, din gura-n gura. La urma urmei, eu nu mi-am cumparat pana acum nici un ceai la sfatul vanzatoarei de la Plafar, ci dupa ce am consultat un tratat-doua de specialitate. Las’ ca nu murim ! Cu Codex, fara Codex, ne descurcam noi.

 17. ceea ce nu stiu ei , care iau asemenea hotariri e ca atunci cind ceva e interzis trezeste mai mare dorinta de cunoastere.. asta e caracterul uman. De efectul benefic al plantelor se vor interesa mai multi decit pina acum cind ni se dadea pe tava prin inscriptionare pe ceaiuri, alifii etc. Mie personal imi era teama ca le vor interzice de la comercializare.Exista inca suficiente mijloace de informare.Bunicii mei, mai ales bunica stia o serie de remedii naturiste pentru orice fel de afectiune. Eu mi-am petrecut toate vacantele la tara si nu am avut niciodata nevoie de medicamente. Dumnezeu a lasat un leac pentru fiecare boala, dar trebuie sa stim sa vedem ,sa ascultam, sa ne intoarcem la natura si ea va fi buna cu noi.

 18. Oare ce este mai important: sanatatea noastra si a copiilor nostri, sau bunastarea materiala a conducatorilor nostri ?

 19. Ipoteza reducerii deliberate a populatiei europene este o aberatie logica: In momentul in care populatia Europei este in declin puternic natural ( nu mai facem copii , cati dintre cunoscutii, colegii si prietenii vostri au cate doi sau amai multi copii?)iar populatiile externe se maresc la nivelul la care ameninta fiinta nationala a fiecarei natiuni europene( popoarele musulmane aciuite in Europa au in medie o natalitate dubla sau mai mult – de aceea Putin a reinstaurat masurile comuniste demografice , daca continua trendul actual, in jurul anului 2100 rusii devin MINORITARI IN TARA LOR !!!)
  NU stiu ce credeti voi ca fac astia sau “socialistii europeni”, aia vinovati dupa mine de multe belele , inclusiv distrugerea natiunilor si a crestinismului lasand loc liber islamismului si radicalismului, dar va spun ca un alt razboi devine inevitabil. Daca mai marii Europei continua politica actuala, in 100-200 de ani natiunile Europei vor fi niste triburi tolerate, asta daca va mai exista toleranta…De ce credeti ca China renunta usor, usor la masurile demografice coercitive? Cine sa munceasca pentru batrani? Cine va mai plati pensii pentru noi, cei ce le platim deja acum mai multor pensionari decat lucratori?
  Asa ca din toata constructia din articol nu pot baga in seama decat chestiunile ne-prelucrate. Indiferent ce credeti, populatia globului tinde spre 7 miliarde (erau 4 cand m-am nascut eu) si nu toti mancam tot ce zboara , taraste sau inoata…

 20. @Costica:

  Ipoteza unei reduceri deliberate a populatiei nu poate fi deloc ”aberatie logica” mai ales atunci cand pornim de la premise precum cele spuse de dvs.: suprapopulare si prea multi batrani pe lume. Sunt aceleasi ”fapte” pe care le invoca si mathusienii mai vechi sau mai noi atunci cand agita spectrul infometarii si al crizei dezastruoase – uitati-va in jur si veti vedea aceste ”teme” peste tot in mass-media.

 21. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Articolele saptamanii (1): CUM MANCAM ALIMENTE IRADIATE
 22. Pingback: Stop Codex Alimentarius! « JO's Blog – Ioana Picos
 23. Pingback: Razboi întru Cuvânt » ONU ne va da sa mancam insecte? Se agita din nou teza: POPULATIE NUMEROASA = FOAMETE GLOBALA
 24. Pingback: Razboi întru Cuvânt » ACORDUL LETAL CU FMI ISI CONTINUA EXECUTIA: 67 DE SPITALE DESFIINTATE, PROTESTE DURE LA CODLEA SI DRAGANESTI/ Producatorii de medicamente pentru cancer ocolesc Romania, cu “concursul” nepasarii Ministerului Sanata
 25. Pingback: Razboi întru Cuvânt » 9 mai – ZIUA UNIUNII EUROPENE. ”Dosarul” incomplet al Molohului de la Bruxelles in actiunile si ideologia sa manifesta din ultimii ani: CE ESTE UNIUNEA EUROPEANA SI SPRE CE NE INDREPTAM?
 26. Pingback: MANCAREA SANATOASA, UN LUX PENTRU ROMANI. Industria genocidului alimentar vs. lupta dura pentru alimentatia naturala (ECO). Reportaj "ROMANIA, TE IUBESC"
 27. Pingback: SE TRECE LA FAPTE: Nicolas Sarkozy (Franta) si Angela Merkel (Germania) vor un GUVERN EUROPEAN CONDUS DE VON ROMPUY
 28. Pingback: Presedintele Traian Basescu - tradare nationala pana la "cedarea masiva de suveranitate": ESTE NECESARA CREAREA STATELOR UNITE ALE EUROPEI!
 29. Pingback: Uniunea Europeana face jocurile INDUSTRIEI PHARMA: EFSA respinge proprietatile CURATIVE ale mierii, morcovului sau prunelor uscate - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 30. Pingback: RADACINILE NAZISTE ALE UNIUNII EUROPENE. Despre tehnocrati nazisti, Big Pharma si Codex Alimentarius - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 31. Pingback: Uniunea Europeana, Initium, E-urile si EXPLOZIA CANCERULUI. Cate kilograme de E-uri mancam pe zi? Ce spune SOTIA PREMIERULUI despre INTERESELE CARE NE FAC COBAI ALIMENTARI - Recomandari
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare