Câteva referinţe despre însemnătatea păstrării şi mărturisirii credinţei drepte

9-04-2007 Sublinieri

 • Cititi aici un comentariu despre actualitatea pildei de marturisire a Sfantului Maxim Marturisitorul

sf-maxim-marturisitorul.jpg

———————————————————————————-

 • 0509isaia2.jpgCartea Proorocului Isaia 8, 20:

Întrebaţi legea şi descoperirea! De nu vă vor vorbi asemenea cuvântului acesta, atunci nu-i lumină în ei.

 • sfevanghelist-marcu.jpgEvanghelia după Marcu 8, 38:

  Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el, când va veni întru slava Tatălui său cu sfinţii îngeri.

 • Evanghelia dupa Matei 10, 14-20:

Cine nu vă va primi pe voi, nici nu va asculta cuvintele voastre, ieşind din casa sau din cetatea aceea, scuturaţi praful de pe picioarele voastre. Adevărat grăiesc vouă, mai uşor va fi pământului Sodomei şi Gomorei, în ziua judecăţii, decât cetăţii aceleia. Iată Eu vă trimit pe voi ca pe nişte oi în mijlocul lupilor; fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca porumbeii. Feriţi-vă de oameni, căci vă vor da pe mâna sinedriştilor şi în sinagogile lor vă vor bate cu biciul. La dregători şi la regi veţi fi duşi pentru Mine, spre mărturie lor şi păgânilor. Iar când vă vor da pe voi în mâna lor, nu vă îngrijiţi cum sau ce veţi vorbi, căci se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiţi; Fiindcă nu voi sunteţi care vorbiţi, ci Duhul Tatălui vostru este care grăieşte întru voi.

Matei 23, 23:

Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen, dar aţi lăsat părţile mai grele ale Legii: judecata, mila şi credinţa; pe acestea trebuia să le faceţi şi pe acelea să nu le lăsaţi

 • Evanghelia dupa Ioan 4, 21-22:

Şi Iisus i-a zis: Femeie, crede-Mă că vine ceasul când nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim nu vă veţi închina Tatălui. Voi vă închinaţi căruia nu ştiţi; noi ne închinăm Căruia ştim, pentru că mântuirea din iudei este. Dar vine ceasul şi acum este, când adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr, că şi Tatăl astfel de închinători îşi doreşte.

 • Faptele Apostolilor 20, 17-31:

Şi trimiţând din Milet la Efes, a chemat la sine pe preoţii Bisericii. Şi când ei au venit la el, le-a zis: Voi ştiţi cum m-am purtat cu voi, în toată vremea, din ziua cea dintâi, când am venit în Asia, Slujind Domnului cu toată smerenia şi cu multe lacrimi şi încercări care mi s-au întâmplat prin uneltirile iudeilor. Şi cum n-am ascuns nimic din cele folositoare, ca să nu vi le vestesc şi să nu vă învăţ, fie înaintea poporului, fie prin case, Mărturisind şi iudeilor şi elinilor întoarcerea la Dumnezeu prin pocăinţă şi credinţa în Domnul nostru Iisus Hristos. Iar acum iată că fiind eu mânat de Duhul, merg la Ierusalim, neştiind cele ce mi se vor întâmpla acolo, Decât numai că Duhul Sfânt mărturiseşte prin cetăţi, spunându-mi că mă aşteaptă lanţuri şi necazuri. Dar nimic nu iau în seamă şi nu pun nici un preţ pe sufletul meu, numai să împlinesc calea mea şi slujba mea pe care am luat-o de la Domnul Iisus, de a mărturisi Evanghelia harului lui Dumnezeu. Şi acum, iată, eu ştiu că voi toţi, printre care am petrecut propovăduind împărăţia lui Dumnezeu, nu veţi mai vedea faţa mea. Pentru aceea vă mărturisesc în ziua de astăzi că sunt curat de sângele tuturor. Căci nu m-am ferit să vă vestesc toată voia lui Dumnezeu. Drept aceea, luaţi aminte de voi înşivă şi de toată turma, întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstraţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său. Căci eu ştiu aceasta, că după plecarea mea vor intra, între voi, lupi îngrozitori, care nu vor cruţa turma. Şi dintre voi înşivă se vor ridica bărbaţi, grăind învăţături răstălmăcite, ca să tragă pe ucenici după ei. Drept aceea, privegheaţi, aducându-vă aminte că, timp de trei ani, n-am încetat noaptea şi ziua să vă îndemn, cu lacrimi, pe fiecare dintre voi.

  sf-pavel.jpg

  • Epistola către Romani a Sf. Ap. Pavel, 10, 10:

  Caci cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura se marturiseste spre mântuire.

  • Epistola către Evrei a Sf. Ap. Pavel, 3, 6:

  Şi casa Lui suntem noi, numai dacă ţinem până la sfârşit cu neclintire, îndrăzneala mărturisirii şi lauda nădejdii noastre.

  • Epistola catre Galateni a Sf. Ap. Pavel, 1, 8-10:

  Dar chiar daca noi sau un inger din cer v-ar vesti alta Evanghelie decat aceea pe care v-am vestit-o – sa fie anatema! Precum v-am spus mai inainte, si acum va spun iarasi: Daca va propovaduieste cineva altceva decat ati primit – sa fie anatema! Caci acum caut bunavointa oamenilor sau pe a lui Dumnezeu? Sau caut sa plac oamenilor? Daca as placea insa oamenilor, n-as fi rob al lui Hristos.

  • Epistola a doua catre Corinteni, capitolul 4:

  1. De aceea, având această slujire, după cum am fost miluiţi, nu ne pierdem nădejdea, 2. Ci ne-am lepădat de cele ascunse ale ruşinii, neumblând în vicleşug, nici stricând cuvântul lui Dumnezeu, ci făcându-ne cunoscuţi prin arătarea adevărului faţă de orice conştiinţă omenească înaintea lui Dumnezeu. 3. Iar dacă Evanghelia noastră este încă acoperită, este pentru cei pierduţi, 4. În care dumnezeul veacului acestuia a orbit minţile necredincioşilor, ca să nu le lumineze lumina Evangheliei slavei lui Hristos, Care este chipul lui Dumnezeu.

  • Epistola întâia către Timotei a Sfântului Apostol Pavel, cap. 6, 3-5:

  Iar de învaţă cineva altă învăţătură şi nu se ţine de cuvintele cele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos şi de învăţătura cea după dreapta credinţă, Acela e un îngâmfat, care nu ştie nimic, suferind de boala discuţiilor şi a certurilor de cuvinte, din care pornesc: ceartă, pizmă, defăimări, bănuieli viclene, Gâlcevi necurmate ale oamenilor stricaţi la minte şi lipsiţi de adevăr, care socotesc că evlavia este un mijloc de câştig. Depărtează-te de unii ca aceştia.

  • Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel, cap. 4, 3-4:

  Căci va veni o vreme când nu vor mai suferi învăţătura sănătoasă, ci – dornici să-şi desfăteze auzul – îşi vor grămădi învăţători după poftele lor, Şi îşi vor întoarce auzul de la adevăr şi se vor abate către basme.

  • Ep. Sf. Ap. Pavel către Tit 1, 7-9

  Căci se cuvine ca episcopul să fie fără de prihană, ca un iconom al lui Dumnezeu, neîngâmfat, nu grabnic la mânie, nu dat la băutură, paşnic, nepoftitor de câştig urât, Ci iubitor de străini, iubitor de bine, înţelept, drept, cuvios, cumpătat, Ţinându-se de cuvântul cel credincios al învăţăturii*, ca să fie destoinic şi să îndemne la învăţătura cea sănătoasă şi să mustre pe cei potrivnici.

  sf_ioan_gura_de_aur_mozaic.jpg*Talcuirea Sf. Ioan Gura de Aurcine nu stie sa combata adversarii dreptei credinte nu are ce cauta pe scaunul apostolic!:

  • “Sa ii mustre pe cei potrivnicifara acest lucru toate celelalte nu mai conteaza. Caci acela care nu stie ca combata un adversar, sa isi supuna toata inteligenta sa lui Hristos, sa faca sa cada toate rationamentele false; acela care nu stie sa invete dreapta credinta, acela trebuie sa se indeparteze de scaunul apostolic. Celelalte calitati se mai pot gasi si la alti crestini – sa fii intelegator, sa ai copii supusi, sa fii iubitor de straini, drept, sfant: dar ceea ce este propriu “doctorului”, este sa fie capabil sa invete prin cuvantul sau; cu toate acestea, pentru aceasta se da cea mai putina osteneala astazi”.
  • Tot Sfântul Ioan Gura de Aur: Dacă vezi evlavia suferind undeva, să nu preţuieşti înţelegerea mai mult decât adevărul, ci să înduri vitejeşte chiar până la moarte… să nu trădezi nicicând adevărul”. Mai mult, el sfătuieşte cu tărie: „să nu primeşti nici o învăţătură greşită sub pretextul dragostei”.

  • paisieagh7.jpgCUVIOSUL PAISIE AGHIORITUL:

  “Alţii iarăşi din “bunătate” spun: “Ereticilor, nu le spuneţi că sunt în rătăcire, ca să le arătăm dragoste”. Şi aşa pe toate le nivelează. Dacă aceştia ar fi trăit în primii ani ai creştinismului, n-am fi avut nici un sfânt. Atunci spunea creştinilor:“Aruncă numai tămâie în foc şi nu te lepăda de Hristos!” Dar n-au primit; “Fă-te numai că arunci!”. Nici aşa n-au primit.; “Nu vorbi despre Hristos şi du-te liber în altă parte”. Dar nici pe asta n-o primeau. Astăzi vezi o lume fiartă”.

  • 01_ianuarie_21-maxim.jpgSfântul Maxim Marturisitorul: “A tăinui cuvântul adevărului înseamnă a te lepăda de el. Bine este să trăim în pace cu toţi, dar numai cu aceia care cugetă aceleaşi despre buna Credinţă Ortodoxă. Şi este mai bine să ne războim, atunci când pacea lucrează conglăsuirea către rău.”

  sinod4.jpg


  Categorii

  Cuviosul Paisie Aghioritul, Hrana duhului / PREDICI SI CUVINTE DE FOLOS, Marturisirea Bisericii, Sfantul Ioan Gura de Aur, Sfantul Maxim Marturisitorul

  Etichete (taguri)


  Articolul urmator/anterior

  Comentarii

  3 Commentarii la “Câteva referinţe despre însemnătatea păstrării şi mărturisirii credinţei drepte

  1. Pingback: Război întru Cuvânt » Garantia pastrarii Bisericii - invatatura Sfintilor Parinti
  2. Pingback: Război întru Cuvânt » A tacea cand credinta este atacata este o crima!
  3. Pingback: Porţile iadului (1) – Nu mai contează ce credinţă mărturisim?! -
  Formular comentarii

  * Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

  Carti

  Articole recomandate

  Rânduială de rugăciune

  Articole Recomandate