CUVANT DESPRE ANTIHRIST al Sfantului Ioan Damaschin

8-04-2009 Sublinieri

0412-ioan-damaschin.jpg

“Se cuvine să  se ştie că trebuie să vină Antihrist.[1] Este antihrist tot cel care nu mărturiseşte că Fiul lui Dumnezeu a venit în trup (1 Ioan 4, 3; 2 Ioan 7), că este Dumnezeu desăvârşit şi că S-a făcut om desăvârşit, fiind în acelaşi timp şi Dumnezeu. Dar în sens propriu şi special, Antihrist se numeşte acela care vine la sfârşitul veacului (Matei 13, 40; 24, 5).

Trebuie, însă, mai întâi să se propovăduiască Evanghelia la toate neamurile, după cum a spus Domnul (Matei 24, 14). Şi atunci va veni mustrarea iudeilor potrivnici lui Dumnezeu. Domnul le-a spus lor:

Eu am venit în numele Tatălui Meu şi nu mă primiţi; vine altul în numele lui şi pe acela îl veţi primi (Ioan 5, 43).

Iar Apostolul:

„Pentru aceea, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să se mântuiască, va trimite lor Domnul lucrarea înşelăciunii, ca să creadă minciunii, pentru a fi osândiţi toţi acei care n-au crezut adevărului, ci le-a plăcut nedreptatea (2 Tesaloniceni 2, 10-12).

Aşadar, iudeii n-au primit pe Domnul Iisus Hristos şi Dumnezeu care este Fiul lui Dumnezeu, dar vor primi pe înşelător, pe cel care se numeşete pe sine Dumnezeu. Că se va numi pe sine însuşi Dumnezeu, îl învaţă îngerul pe Daniil, spunând aşa:

„Nu va ţine seama de Dumnezeul părinţilor lui” (Daniil 11, 37).

Iar Apostolul spune:

„să nu vă amăgească pe voi nici într-un chip, că va veni mai întâi lepădarea de credinţă şi se va arăta omul păcatului, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalţă pe sine mai presus de tot ce este Dumnezeu sau este închinat, aşa încât să şadă el, arătându-se pe sineşi cum că ar fi Dumnezeu” (2 Tesaloniceni 2, 3-4).

Când spune Apostolul „în Biserica lui Dumnezeu”, nu vorbeşte de Biserica noastră, ci de cea veche, cea iudaică. Căci Antihrist nu va veni la noi, ci la iudei. Nu va veni pentru Hristos, ci contra lui Hristos; pentru acest motiv se şi numeşte Antihrist.

Trebuie mai întâi să se predice Evanghelia la toate neamurile (Matei 24, 14).

Şi atunci se va arăta cel fără de lege, a cărui venire va fi cu lucrarea satanei, cu toată puterea şi cu semne şi cu minuni mincinoase, cu toată amăgirea nedreptăţii la cei care pier, pe care Domnul îl va omorî cu graiul gurii Sale şi-l va pierde cu venirea arătării Sale(2 Tesaloniceni 2, 8-9).

Deci nu însuşi diavolul se va face om aşa cum S-a înomenit Domnul – să nu fie! – ci se naşte un om din curvie şi primeşte toată energia lui satan. Căci Dumnezeu, cunoscând mai dinainte toată perversitatea voinţei lui, pe care o va avea, îngăduie ca să locuiască diavolul în el.

Se naşte, deci, din curvie, după cum am spus, este crescut în ascuns şi pe neaşteptate se răscoală, se împotriveşte şi împărăţeşte. La începutul împărăţiei lui, dar mai degrabă a tiraniei lui, ia chipul sfinţeniei, dar când ajunge stăpânitor, persecută Biserica lui Dumnezeu (Matei 24, 6-10) şi-şi face cunoscută toată răutatea lui. Va veni cu „semne şi minuni mincinoase” (2 Tesaloniceni 2, 9), înşelătoare şi nu adevărate, şi pe care cei care au slabă şi neîntărită temelia minţii, îi va înşela şi-i va despărţi de Dumnezeul cel viu, încât „să se smintească de va fi cu putinţă şi cei aleşi” (Matei 24, 24).

Vor fi trimişi Enoh şi Ilie Tezviteanul (Maleahi 4, 5; Matei 17, 10-12; Marcu 9 11, 22), şi „vor întoarce inima părinţilor către copii” (Maleahi 4, 6), adică sinagoga către Domnul nostru Iisus Hristos şi către prdica Apostolilor, dar ei vor fi omorâţi de Antihrist. Şi va veni Domnul din Cer, în chipul în care Sfinţii Apostoli L-au văzut mergând la Cer (Faptele Apostolilor 1, 11), Dumnezeu desăvâşit şi om desăvârşit, cu slavă şi putere (Luca 21, 27) şi va omorî pe omul fărădelegii şi fiul pierzării cu Duhul gurii Lui (2 Tesaloniceni 2, 8). Aşadar, nimeni să nu aştepte pe Domnul de pe pământ, ci din Cer, după cum Însuşi ne-a dat încredinţare (Matei 16, 27;  25, 31; Luca 21, 27)


[1] Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, traducere din limba greacă de Pr. Dumitru Fecioru, Ed. Scripta, Bucureşti, 1993, pp 200-202

(din: Apostazia si Antihristul. Dupa invataturile Sfintilor Parinti”, Fundatia Sfintii Martiri Brancoveni, Constanta, 2008)

biruirea-fiarei.jpg


Categorii

Profetii si marturii pentru vremurile de pe urma, Sfantul Ioan Damaschin, Talcuiri la Apocalipsa

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate

Carti recomandate