Omilie a Mitropolitului de Florina, Augustin Kantiotis despre Sfantul Marcu al Efesului (19 ianuarie): “BISERICA NOASTRA ESTE IN PERICOL”

19-01-2010 Sublinieri

26_sai10Cititi si:


Lectura Omiliei Sf. Marcu al Efesului – Marturisire a dreptei credinte

“Daca acceptam ca Duhul Sfant purcede si de la Fiul, abolim monarhia in Dumnezeire si acceptam doua cauze ale Dumnezeirii”.

Sârguieşte-te când vin gânduri rele, îndată să le alungi prin mărturisire. Nu te ruşina să mărturiseşti păcatele tale, căci mărturisindu-le părintelui tău, zdrobeşti capul balaurului.

Nu opri cugetul tău la gândurile ruşinoase şi vătămătoare şi la plăceri ca să nu şi consimţi cu ele.

Să nu te amăgească frumuseţea femeii, căci te scufundă mai rău decât valurile mării.

Să nu ai slavă deşartă nici în înfăţişare, nici în mers, nici în glas, nici când ţi-e bine, nici în putere sau în celelalte isprăvi ale tale. Ciorchinele tras la pământ putrezeşte degrabă, aşa şi virtutea, piere când se face cu slavă deşartă”.

Mark-of-ephesus_4x6

Sfântul Marcu, Mitropolitul Efesului, Evghenicul. Se numeşte aşa pentru că este altul decât Sfântul Marcu Evanghelistul. Vom spune câteva cuvinte despre Sfântul Marcu al Efesului.

***

Marcu al EfesuluiAcest mare sfânt şi mărturisitor al Credinţei noastre Ortodoxe s-a născut în 1392. Unde s-a născut, în ce cetate? O, cetatea care l-a născut! Nu este elin şi nu este creştin ortodox cel care aude numele acestei cetăţi şi nu se emoţionează. S-a născut în cetatea visurilor noastre, în Constantinopol! S-a născut din părinţi binecinstitori şi bogaţi, care şi-au dorit realizarea copilului lor. Inteligent şi studios cum era, a studiat la diferite şcoli şi a audiat mulţi profesori. În felul acesta a dobândit o aleasă educaţie. Îl ştia pe Homer pe de rost! Acum, dacă vei întreba vreun copil de elin, nu ştie nici măcar un vers din Homer. Păcat de banii pe care îi cheltuieşte statul cu şcolile. Englezii îl ştiu pe Homer, germanii îl ştiu pe Homer. Noi? Nimic. O, patrie, unde ai ajuns cu politicienii care se laudă în Parlamentul elinilor că au „îngropat” – ei, groparii – frumoasa limbă elină!…

Aşadar, Marcu Evghenicul a studiat operele antice. Însă înainte de toate citea zi şi noapte şi avea sub perna sa – ce carte? – Sfânta Scriptură. A învăţat foarte bine Scriptura şi a devenit unul din cei mai înţelepţi profesori din Constantinopol. Cu această zestre a devenit apoi monah, diacon şi preot al Bisericii, iar în cele din urmă mitropolit al istoricei cetăţi Efes.

Dar a trăit într-o perioadă foarte dificilă. Într-o perioadă în care Bizanţul era în declin. Bizanţul a fost statul pe care l-a întemeiat Constantin cel Mare cu capitala la Constantinopol. A fost cel mai mare stat al lumii antice, stat care ca un arbore imens şi-a întins ramurile în Răsărit şi în Apus. A fost ce sunt astăzi America şi Anglia; sau, mai bine zis, Anglia şi America nu sunt nimic în comparaţie cu Imperiul Bizantin. Slavă mare. Acolo, biserici strălucitoare (Sfânta Sofia), acolo, părinţi şi dascăli, acolo, flori şi roade ale Bisericii, tot ce are lumea mai frumos. A ţinut Bizanţul – câţi ani? – O mie de ani! Şi a propovăduit Evanghelia în mod misionar în întreaga lume. Dar acum, în epoca Sfântului Marcu, erau deja ultimii ani ai Imperiului Bizantin. Bizanţul „îşi trăgea ultimele răsuflări”, îşi dădea duhul, murea. Pentru că, după cum mor oamenii, mor şi popoarele. Şi au murit popoare şi popoare până acum. Dar mă tem, fraţii mei, ca nu cumva şi poporul nostru să moară, un popor istoric care durează de cinci mii de ani. Există acest pericol, dacă nu ne trezim toţi, mici şi mari, din toate partidele şi taberele, şi nu dobândim o unitate creştină.

Aşadar, atunci, statul îşi trăgea ultimele suflări. Cetatea era ameninţată de un duşman îngrozitor. Era ameninţată de Mahomed, care a pornit din Arabia şi a ajuns până în Constantinopol şi l-a împresurat. Împărat era Ioan Paleologul, fratele lui Constantin Paleologul, ultimul împărat. În această clipă dificilă – ce-a făcut Ioan? Şi-a întors privirile sale nu spre Dumnezeu, Tatăl nostru, ci a căutat o alianţă cu Occidentul. Ca şi noi, care căutăm alianţă când cu Occidentul şi America, când cu Orientul şi cu Rusia, şi niciodată cu Dumnezeu! În timp ce Elada singură, dar cu Dumnezeu, este atotputernică. „Înţelegeţi neamuri şi vă plecaţi,… căci cu noi este Dumnezeu”! (Isaia 8, 9-10 şi Pavecerniţa Mare).

Aşadar, Ioan Paleologul şi-a întors privirile spre Occident. Dar acolo, stăpânea papa atunci. Avea putere. Ridica şi cobora principi şi împăraţi. Înaintea sa stăteau drepţi guvernatorii Italiei, Franţei, Germaniei şi alţii. Aşadar, Ioan a făcut păcatul de a cere ajutor de la papă împotriva lui Mahomed, care împresurase Constantinopolul. Şi s-a dus în Occident, luând cu el o mare suită. Printre membrii suitei era şi Marcu Evghenicul, ca om educat şi erudit, ce era capabil să întreţină convorbiri cu catolicii.

S-a dus la papa. Slăviţii strănepoţi ai lui Constantin cel Mare s-au prezentat înaintea lui ca nişte cerşetori, tremurând înaintea lui. Şi acesta ce pretenţii avea? Să i se închine şi să-i sărute pantoful! Ce să facă?! S-au închinat şi i-au sărutat pantoful.

sfmarcualefesuluirapuna9ygApoi a început dialogul. Este mare istoria, nu este posibil să le povestim pe toate. În cele din urmă, când la Ferrara şi când la Florenţa (1438-1439), a avut loc înţelegerea, un pact dezonorant. Adică: a făcut papa un document şi i-a obligat pe ortodocşi să semneze că acceptă toate rătăcirile şi ereziile lui şi primatul, dictatura şi sistemul totalitar cu care conduce.

Erau mulţi însoţitorii lui Ioan Paleologul. Şi toţi semnau, semnau, semnau… Deodată apare un „nu”. Cineva a spus: „Eu nu semnez”. Unul era. Îl roagă patriarhul, îl roagă ceilalţi episcopi, îl roagă împăratul.

– Nu, zice. Eu nu trec de partea papei, voi rămâne ortodox. În felul acesta s-a semnat pactul de dezonoare. Papa a întrebat:

– Au semnat toţi?

– Toţi, Sanctitate, în afară de unul.

– Cine este acesta?

– Marcu al Efesului.

– A, zice papa, el n-a semnat? Nu am făcut nimic…

Vedeţi?! O singură semnătură a unui singur luptător pentru Ortodoxie are valoare mai mare decât o mulţime de semnături ale oamenilor mici şi lipsiţi de importanţă.

S-au întors în Constantinopol. Poporul, revoltat împotriva acestei înţelegeri trădătoare, a ieşit şi l-a primit cu cinste doar pe Marcu Evghenicul. Deoarece acesta, un singur om, a ţinut Ortodoxia, urmând Sfântului Atanasie cel Mare. După cum Marele Atanasie a ţinut 50 de ani Ortodoxia pe umerii săi, ca un alt Atlas, aşa şi Marcu Evghenicul, a ţinut Credinţa noastră Ortodoxă în acele vremuri grele. De aceea, suntem recunoscători Sfântului Marcu pentru rezistenţa sa eroică.

***

Câţi ani au trecut de atunci? Calculaţi. Aproape 500-600 de ani. Şi iarăşi, acum şi noi suntem ameninţaţi ca neam care i-a succedat Bizanţului. Şi micul nostru neam, şi chiar Biserica noastră sunt în pericol. Duşmanii sunt mulţi! Doar cei nesimţiţi nu-i zăresc, doar aceia al căror gând este doar la bani, la mâncare, la erotisme… Mici şi neimportanţi, oameni cu deprinderi de fiară am ajuns, oameni împietriţi, fără idealuri lăuntrice mari.

Iubiţii mei, Biserica noastră este în pericol:

– Este în pericol de la Răsărit, de la Apus, de la Miazăzi şi de la Miazănoapte, este în pericol din toate părţile.

– Este în pericol din partea ereziilor, a francilor (catolicilor) şi a papei, care e unul şi acelaşi lucru. Toţi câţi se duc în afară, în Australia şi la Toronto, îl văd acolo pe papa care încearcă să distrugă elenismul ortodox.

– Este în pericol din partea protestanţilor.

– Este în pericol din partea iehoviştilor, biciul umanităţii, taifunul sionismului.

– Este în pericol din partea ateilor marxişti, care, deşi nu-L acceptă pe Dumnezeu, promit „paradisuri”, pentru a instaura pe pământ iadul.

– Este în pericol…, este în pericol…, este în pericol…

După cum a spus un sfânt din zilele noastre, dacă nu vom fi atenţi, va veni vremea în Elada, în care unii vor fi catolici, alţii protestanţi, unii iehovişti, alţii penticostali, unii atei, alţii necredincioşi, unii marxişti, alţii… Şi ortodocşi? Nu vor exista!

O, fraţii mei, cui vorbesc? La morţi, la pietre? Vouă vă vorbesc! O simţiţi? Nu vorbesc ca să treacă timpul. Eu simt în adâncul sufletului că Ortodoxia este mama noastră, dulcea noastră mamă. Dacă se stinge Biserica, s-a stins soarele. Mai bine să se stingă soarele decât Ortodoxia. De aceea să repetăm şi noi cuvintele poetului Kristalli:

„O, Ortodoxie! Dulce mamă,

Ce glas frumos trimiţi prin clopot,

Şi cât de mult urneşte inima noastră acest glas!

Acea cruce din clopotniţele noastre, răspândind atât de multe raze de aur,

Varsă în adâncurile noastre, în suflet, atât de multe nădejdi dulci şi de aur!”.

(Omilia Mitropolitului Augustin Kantiotis al Florinei, Prespelor şi Eordeei, în Sfânta Biserică a Sfântului Panteleimon, Florina, duminică, 19.01.1986)

(Traducere din elină, monahul Leontie)

sfantul Marcu Eugenicul


Categorii

1. SPECIAL, Dogme/ erezii, Marturisirea Bisericii, Mitropolitul Augustin de Florina, Sfantul Marcu Eugenicul (al Efesului), Sfintii - prietenii lui Dumnezeu, prietenii nostri

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

12 Commentarii la “Omilie a Mitropolitului de Florina, Augustin Kantiotis despre Sfantul Marcu al Efesului (19 ianuarie): “BISERICA NOASTRA ESTE IN PERICOL”

 1. …cati eroi are marele adevar, ORTODOXIA!? Sa ne straduim sa devenim sau sa ramanem eroi!AMIN

 2. Exista si Acatist al Sfantului Cuvios Eftimie cel Mare?daca da,se poate sa il avem si noi?Doamne,ajuta!

 3. Ma uit in calendarul Crestin-Ortodox si observ, ca in dreptul datei de astazi, numele Sf. Marcu al Efesului, abia ca l-au mai ,,pitit” latino-cugetatorii Ortodoxiei noastre. Spuneti-mi si mie va rog, nu imi dau seama si nu stiu, de ce in calendar Marcu al Efesului este trecut ,,Cuv.” si nu ,,Sf.” ?
  Latino-cugetatorii astia l-ar ascunde pe Sf Marcu Evghenicul, eventual, sa nu se mai vada deloc numele lui, dar … Dumnezeu ne vede pe toti.
  Propun tuturor marturisitorilor Ortodoxiei, ca de azi inainte, in semn de recunostinta pentru Sf. Marcu al Efesului, si pentru Biserica lui Hristos, pe care el a marturisit-o si a aparat-o, sa nu lipseasca din iconostasul casei fiecaruia dintre noi, icoana acestui Sfint. Haideti de azi inainte, fiecare, dupa taria ce ne-a dat-o Dumnezeu, sa oferim celor dragi noua, aproapelui nostru, o icoana cu Sfintul nostru drag Marcu al Efesului, haideti sa iesim si noi la marturisire, macar asa, poate fi un inceput totusi pentru fiecare, sa aratam asa cum spunea si parintele Iustin Pirvu, ca ,, neamul acesta nu si-a pierdut inca seva”.
  Daca se considera important, posesorilor de bloguri, le sugereaz, sa facem un apel comun in acest sens. Daca se cunoaste unde se pot gasii icoane cu Sf Marcu al Efesului, multumim eventual pentru sugestii. Doamne ajuta, si cu Hristos pina la Viata! Amin.

 4. @ Alina Maria:

  Exista, dar nu pare sa fie si online…

  @ Marius Gogonea:

  Da, ar fi bine, dar cine picteaza sau, mai bine, litografiaza icoane?

 5. Parintele Arsenie Boca in invataturile sale scria asa:”Deci,cata vreme mai sunt oameni ce cauta pocainta si Sfanta Impartasanie,satana n-are putere:il opreste DUMNEZEU.Dar cand oamenii se vor intuneca la minte asa de tare,incat vor impiedica Sfanta Liturghie,cu toata voia lor,vrand necredinta,in zilele acelea va inceta si Jertfa cea de-a pururi si va incepe uraciunea pustiirii,precum zice la proorocul Daniil…Cand faradelegile vor inclesta mintea si inima oamenilor si-i vor salbatici asa de tare,incat vor zice ca nu le mai trebuie DUMNEZEU si Biserica si Preoti,incat va fi salbaticirea si nebunia urii peste tot pamantul,atunci vine sfarsitul.” Sa luam aminte si sa ne tinem marturisirea de credinta si in gandire si in traire,fie ca BUNUL DUMNEZEU sa ne intareasca si MAICUTA SFANTA sa ne calauzeasca la fiece pas al vietii!Amin!

 6. Pingback: Război întru Cuvânt » IPS Ierotheos Vlachos: ARISTOCRATUL MARCU EVGHENICUL FATA CU EREZIA “FILIOQUE”
 7. Doamne ajuta si ne intareste in credinta!Sa biruim prin cuvant marturisitor,ADEVARUL,ORTO-DOXIA,pe cei opozanti si inselatori!
  Doamne Iisuse Hristoase,Fiul lui Dumnezeu,miluieste-ne pe noi!

 8. Gândesc si spun demult ca mare cruce au avut proorocii / profetii / Vazatorii in Duh. Ei au vazut cele drepte si adevarate, dar noi, astialalti nici nu am vazut nici nu am inteles ce ne spuneau ei.
  E greu sa fii prost. Dar ca sa-ti dai seama ca esti prost trebuie sa fii si un pic destept!! Din pacate prostia o sufera cei din jur (acei zece intelepti care se chinuie sa scoata piatra). In Sfintele Evanghelii ni se spune de lunaticul vindecat de Iisus. El, bolnavul, nu intelegea ce este cu el. Dar tatal lui vedea si se putea ruga pentru salvarea / mântuirea lui.
  Acum vedem cum mai-marii nostrii iau decizii dubioase, discuta “discutii ecumenice”, fac tot felul de târguri cu cei ce pâna acum erau eretici declarati si anatemizati! Cei care VAD ADEVARUL nu sunt crezuti / ascultati. Ei devin tot mai singuri, tot mai putini. Si – culmea – sunt prigoniti si considerati “prosti”!!
  Dar Adevarul nu moare sau dispare daca cineva sau foarte multi il tagaduiesc sau nu-L vad!

  Doamne, ajuta-ne si da-ne Sfinti ca Marcu sau Maxim Marturisitorul – cu voce tare si puternica, aparatori vrednici ai dreptei credinte!

 9. O noua oferta pt icoanele aplicate. La fiecare 3 icoane A4 cumparate primiti o icoana A4 gratis. http://konstantcrestinortodox.blogspot.com/2010/01/noua-oferta-icoane-aplicate.html

 10. Pingback: PRAZNICUL UITAT AL SFANTULUI MARCU AL EFESULUI si "praznuirile" minciunii si umilirii in fata ideologiei masonice a ecumenismului
 11. Pingback: SFANTUL MARCU AL EFESULUI (EVGHENICUL) si unirea “bisericilor” -
 12. Pingback: †19 ianuarie – SFANTUL MARCU AL EFESULUI, stalpul prigonit al dreptei-slaviri si cugetul Ortodoxiei. SFANTUL MACARIE CEL MARE (EGIPTEANUL) -
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate