Pr. Mihai Valică despre construirea Catedralei Mantuirii Neamului prin recurgerea la creditul bancar

11-06-2010 12 minute Sublinieri

[…]Cel mai mult mă şochează graba de a face această catedrală dacă oamenii nu pot acum sau nu vor să ajute la realizarea ei. Pe lângă faptul că oamenii nu pot fi forţaţi să cumpere ceva -vezi falimentul tentativei de a impune abonamentele la ziarul Lumina -, riscurile asociate unui credit şi momentul alegerii acestei soluţii, tocmai când la oameni li se taie salariile, denotă cred eu ruptura care există între patriarh şi credincioşi, faptul că nu înţelege nimic din suferinţa şi necazurile oamenilor, dar nici nu înţelege valoarea faptei bune făcuta cu inima bună.[…]

Catedrala Mântuirii Neamului între împlinire, dileme morale şi deziluzie

1. Soluţia hristică – atitudine duhovnicească împotriva crizei

Comunicatul de presă al Patriarhiei Române, referitor la mulţumirile aduse credincioşilor pentru susţinerea financiară a Bisericilor în construcţie1 arată clar că principalii contribuabili sunt credincioşii, iar Statul susţine, pe alocuri, cu sume simbolice comparativ cu contribuţia filantropică proprie a BOR2 pentru cetăţenii acestei ţări, precum şi prin parteneriatul social-diaconal încheiat cu Statul, conform art. 29 din Constituţie şi a Legii nr. 489/2006. Potrivit legilor în vigoare Biserica Ortodoxă Română nu se substituie Statului, ci, prin mijloace specifice contribuie la coeziunea şi pacea socială, la identificarea de soluţii concrete şi realiste spre a depăşi grava criză economică şi finaciară. În acest context Patriarhia Română propune ca soluţie anticriză, următoarele mijloace spirituale, care, din punct de vedere duhovnicesc, pot depăşi “orice fel de criză”3:

1. predicarea permanentă a Evangheliei păcii şi a iubirii faţă de aproapele;

2. îndreptarea morală a celor ce ne conduc4;

3. o “credinţă tare şi cooperare cu scop sfânt” prin contrucţia de Biserici5;

4. “prin sporirea credinţei, a rugăciunii şi cooperării pentru a finaliza un lăcaş de cult care adună oameni, care sunt învăţaţi să se respecte şi să se ajute reciproc”, etc6.

Aceste îndemnuri şi sfaturi părinteşti de profundă spiritualitate şi duhovnicie au adus în sufletul multor preoţi şi credincioşi speranţă, o motivaţie de unitate şi împreună lucrare ecclesială deosebită şi o şansă reală pentru a întări solidaritatea şi cooperarea dintre credincioşi, inclusiv întărirea vieţii spirituale, care permite oamenilor să depăşească criza, fără să se “autodemoleze”, sau să ajungă “la deznădejde sau la dezumanizare”.7

Cred că Bisericile vor salva sufletul românului prin harul peste har, care va prisosi în inima lui prin dumnezeieştile Liturghii şi Sf. Taine săvârşite în ele. Cine priveşte doar la “aspectul că se cheltuie bani” repetă gestul lui Iuda, care îngrijorat că s-a risipit mirul de nard de mare preţ pledează pentru săraci, fără să-i pese de ei (Ioan 12, 4-6).

Omul are o latură morală care, dacă se degradează, poate afecta şi distruge mult mai mult decât partea materială a lumii. De aceea spaţiul bisericilor poate constitui spaţii de reabilitare morală şi duhovnicească, care vor genera adevărate “laboratoare spirituale” de ajutorare a omului şi de refacere a societăţii. În acest sens Sf. Ioan Gură de Aur scria: “contrucţia de Biserici este mai bună decât milostenia”8 întrucât ele sunt locuri care dau un puternic impuls pentru acţiunile filantropice şi de îndumnezeire a omului9.

Astfel se combate individualismul, cultivând spiritul comunitar prin construcţia de Biserici şi aşezăminte filantropice de slujire diaconlă a proapelui; se evită “consacrarea eşecului” unui lucru bine început, cu speranţă, dar nefinalizat, în cazul celor în construcţie; se poate preveni fatalismul şi eşecul economic, financiar şi social, cauzat în general de criza morală şi spirituală a societăţii la toate nivelurile, şi reprezintă o alternativă reală şi viabilă pentru clasa politică, guvern şi societatea civilă, care din păcate duc lipsă nu numai de soluţii economice viabile, ci şi de acţiune şi de viziune duhovnicească şi de credinţă suficientă pentru rezolvarea crizei actuale…

2. De la soluţia hristică la dileme morale şi deziluzie

Soluţia hristică de excepţie propusă de Patriarhia Română s-a spulberat în parte la vestea că Patriarhia va împrumuta în primă fază suma de 200 de milioane de euro de la o bancă, pentru începerea contrucţiei. Credincioşii din Vatra Dornei şi din împrejurimi, cu vocaţie de ctitori de biserici în Bucovina, Transilvania, Maramureş şi nu numai, aşteptau cu mare nerăbdare semnalul începerii Catedralei patriarhale pentru a contribui cu bani, masă lemnoasă şi alte donaţii, însă şocul lor a fost atât de mare la anunţul făcut despre împrumut, încât unii nu doresc să mai facă nici măcar o donaţie de un leu.

Din discuţiile pastorale avute cu unii din cei decepţionaţi am identificat următoarele nedumeriri, întrebări şi dileme din partea lor:

 • Cum e posibil ca o Patriarhie cu un număr aşa de mare de credincioşi să apeleze la ajutorul unei banci, oricare ar fi aceasta, întrucât nici una nu are un nume prea bun, având în vedere lăcomia şi imoralitatea lor din ultima vreme?
 • Nu doresc să diabolizez băncile, întrucât au un rol deosebit în economia unei ţări, dacă respectă principiile deontologice, benefice dezvoltării economiei reale, însă ar fi timpul să-şi reconsidere metodele de lucru pentru ca să-şi recapete demnitatea iniţială.
 • “Catedrala Mântuirii Neamului” trebuie însă să fie un simbol al credinţei, speranţei, al iubirii, al comuniunii, unităţii şi cooperării dintre toţi românii în mod direct prin trupul tainic a lui Hristos, adică direct cu Patriarhia şi nu prin intermediari şi instituţii bancare civile imorale, care nu urmăresc decât profitul cu orice preţ.
 • D-l Mugur Isărescu în articolul “Nu mai vorbiţi de moralitate în cazul băncilor, căci e o iluzie” ne atenţionează “să nu trăim cu iluzia că putem vorbi sau că are vreun efect dacă tot menţionăm de etică în cazul băncilor. Să fim realişti! Băncile îşi urmăresc, până la urmă, interesul şi profitul lor. E cât se poate de potrivită zicala care spune că “banca îţi dă umbrela pe timp de soare şi ţi-o ia când plouă”.10
 • Păreri similare găsim şi la laureatul premiului Nobel în economie Joseph Stiglitz11 care spune despre “experienţa aproape mortală prin care a trecut economia mondială, generată de practicile incorecte de creditare, care au scos la iveală depravarea morală a bancherilor“. “Depravarea morală a bancherilor trebuie combătută”, susţine mai departe autorul “prin reglementări stricte” şi chiar prin refuzul creditărilor”.12
 • „Instituţiile bancare sunt mult mai periculoase pentru libertatea noastră decât armatele” – Thomas Jefferson. Dacă ne gândim că orice bancă execută silit pe debitorii ei, atunci când se află în imposibilitate de plată şi unii dintre ei se sinucid şi blesteamă clipa şi ceasul când au făcut împrumutul, se pune întrebarea cum poate să accepte cineva construcţia unei Biserici a Mântuirii Neamului din astfel de surse finaciare?
 • Doreşte oare Patriarhia Română să subvenţioneze, prin dobânzile datorate acelei bănci, „imoralitatea, practicile incorecte, depravarea morală a bancherilor” şi înrobirea noastră?
 • A apela la ajutorul celor lipsiţi de „moralitate”, respectiv banca, ar putea reprezenta o jignire şi o lipsă de încredere faţă de donatorul direct (creştinul) şi faţă de Dumnezeu, care poate inspira prin Duhul Sfânt inima şi sufletul credinciosului, ca să doneze din puţinul sau multul lui13;
 • Creştinul donator, ca mădular viu al Bisericii lui Hristos constată că în relaţia sa firească cu Biserica, intervine un element străin, un intermediar, banca, care din păcate practică acţiuni „imorale şi incorecte” aşa cum recunosc chiar bancherii. Dilema donatorului este următoarea: odată cu donaţia pentru Catedrală nu finanţează el oare indirect în acelaşi timp şi imoralitatea şi comportamentul incorect al băncilor şi nu contribuie, astfel, la degradarea vieţii sociale şi comunitare? Pentru a evita o astfel de dilemă, unele Biserici naţionale şi confesionale şi-au făcut propria bancă, cu reguli corecte şi principii deontologice bancare clare14.
 • În timp ce Banca Naţională Română face presiuni morale asupra băncilor prin diferite instrumente de reglementare şi supraveghere bancară15, Patriarhia Română creditează moral, prin acel împrumut, acţiunile imorale ale băncilor şi adaugă costuri suplimentare fără rost şi greu de suportat de credincioşi!
 • Conform regulilor bancare un imobil creditat de bancă rămâne grevat de sarcini în favoarea băncii până se va plăti ultimul leu. Nu se „transferă” în acest caz, Catedrala, din proprietatea Bisericii la discreţia băncilor? Chiar dacă nu se creditează cu Catedrala în sine, se garantează totuşi cu averea Bisericii, care are un statut canonic aparte. Canoanele condamnă pe episcop cu caterisirea dacă pune în pericol averea Bisercii şi trebuie să administreze „ca şi când Dumnezeu i-ar sta de veghe”16.
 • „Când un Guvern este dependent de banii bancherilor, aceştia sunt cei care controlează de fapt ţara, şi nu conducătorii Guvernului, pentru că atunci mâna care dă este deasupra mâinii care primeşte, iar cei care finanţează nu sunt patrioţi şi nu au bună cuviinţă.” Napoleon Bonaparte. Nu s-ar putea aplica aceste remarci şi în cazul Bisercii, care ar depinde de bancheri?17 Nu ar exista riscul unor compromisuri morale din partea Bisercii?
 • Psihologic vorbind, mai poate oare suporta românul, pe lângă enormele datorii şi împrumuturi făcute de puterea politică pentru supravieţuirea materială, fără consultarea populaţiei şi o datorie şi obligaţie finaciară pentru finanţarea unei cauze spirituale, făcută la fel ca puterea politică, fără consultarea credincioşilor contribuabili?
 • În 1791, Thomas Jefferson (cel de-al treilea preşedinte al SUA) a spus:Pentru a ne păstra independenţa, nu trebuie să le permitem conducătorilor noştri să ne împovăreze continuu cu datorii. Dacă acceptăm asemenea datorii, vom fi taxaţi pentru mâncare şi băutură, pentru nevoile noastre… Dacă putem împiedica Guvernul să risipească munca oamenilor, sub pretextul că le pasă de ei, atunci aceştia (oamenii) vor fi fericiţi.” În cazul în care Patriarhia imită comportamentul oamenilor politici, care se împrumută mereu de la bănci fără să găsească soluţii economice viabile, nu riscă Patriarhia să fie catalogată împreună asupritoare şi chinuitoare cu statul consumist şi să stârnească astfel adversitate faţă de Biserica lui Hristos?
 • În contextul actual şi al celor expuse mai sus, consider că această abordare de a se împrumuta la bănci pentru a construi Catedrala Mântuirii Neamului este pripită, seculară, deci neortodoxă, lipsită de înţelepciune şi tact pastoral şi reprezintă o răsturnare de valori ale moaralei creştine, fără precedent în Istoria Bisericii. Nu se cunoaşte încă în istorie vreo Biserică Ortodoxă construită din împrumuturi bancare.
 • Revelaţia divină şi istoria Bisericii ne dau suficiente modele şi exemple de a construi o lucrare sfântă. Iată câteva repere.


3. Repere biblice şi pastorale

3.1. Altarele din vremea Patriarhilor

Drepţii Vechiului Testament au înălţat mai întâi altare pe care să aducă jertfă Domnului în urma unei teofanii sau mulţumiri aduse pentru ajutorul primit18. Aceasta exprimă ,,dorinţa de a imortaliza momentul la locul descoperirii lui Dumnezeu19 şi de a-şi manifesta recunoştinţa faţă de El pentru binefacerile pe care le-a pimit’’20.

Momentul independenţei de la 1877, de când a început ideea unei Catedrale a Mântuirii Neamului21 poate fi considerat un moment de recunoştinţă adus lui Dumnezeu de către poporul român, după atâţia ani de jug turcesc, continuat apoi de un jug hortist, hitlerist, comunist şi în final culminând cu un jug de tranziţie năucitoare şi halucinantă. Acum cred că se justifică din plin denumirea de Catedrala Mântuirii neamului, că slavă Domnului are de ce ne mântui…!

3.2. Cortul întâlnirii

Mai târziu, la construirea Cortului Sfânt se precizează foarte clar că prinoasele necesare pentru construirea sanctuarului trebuiau aduse de popor, de bunăvoie: ,,Atunci a grăit Dumnezeu cu Moise şi a zis: spune fiilor lui Israel să-mi aducă prinoase: de la tot omul, pe care-l lasă inima să dea, să primeşti prinoase pentru Mine’’ (Ieşire 25, 2). Aşadar sanctuarul a fost indicat de Dumnezeu, nu de oameni, de aici, importanţa respectării poruncilor divine înainte de construire şi raportarea vremurilor actuale la Dumnezeu şi nu invers.

A doua idee, la fel de importantă, este voluntariatul poporului pentru asigurarea materialelor necesare. Ideea este reluată la Ieşire cap. 35. În cap. 36 este menţionat şi ajutorul concret al unor israeliţi la construcţia cortului sfânt, cu menţiunea ,,de bună voie’’:Iar Moise a chemat pe Beţaleel, pe Oholiab şi pe toţi cei cu minte iscusită, cărora le dăduse Domnul iscusinţă şi pe toţi cei ce-i trăgea inima să vină la lucru de bună voie, ca să ajute la acestea” (Ieşire 36, 2).

Este scoasă în evidenţă oferta liberă şi spontană a poporului care nu se oprea din a aduce daruri până când Moise a dat poruncă fermă ,,şi s-a strigat în tabără ca nici bărbat, nici femeie să nu mai facă nimic pentru a dărui la locaşul sfânt. Şi a încetat poporul de a mai aduce. Căci material adunat era destul pentru toate bunurile ce trebuiau făcute, ba mai şi prisosea (Ieşire 36, 6-7)22.

3.3. Templul lui Solomon

Templul era cel mai important edificiu din vastul program de construcţii al lui Solomon. David, tatăl său, a plănuit cu grijă Casa lui Dumnezeu. A iniţiat un recensământ al străinilor din ţară şi i-a organizat imediat pentru lucrările în piatră, metal şi lemn. Cedrii necesari pentru proiectul de construcţie au fost luaţi de la Hiram regele Tirului (II Samuel 5, 11)23.

Se vede clar mobilizarea întregului neam în mod direct şi o bună organizare în cele mai mici amănunte. Niciunde nu scrie în Sf. Scriptură că ar fi apelat cineva în istoria mântuirii, la cămătari să le împrumute bani pentru contrucţia unui altar sau pentru templul sfânt.

4. Soluţii şi propuneri

4.1. Consideraţii istorice, ecclesiologice şi patristice

Întrucât „cele mai multe biserici şi mănăstiri de o valoare cultică şi artistică deosebită – care reprezintă o mare parte din patrimoniul cultural naţional, unele fiind incluse şi în patrimoniul UNESCO, au fost construite în vremuri dificile din istoria poporului român, care au urmat războaielor24, calamităţilor naturale sau tulburărilor sociale, tocmai pentru a fi simbol de biruinţă asupra răului, de speranţă, reconciliere şi comuniune între contemporani şi între generaţii”25 au fost construite din donaţiile şi contribuţiile directe ale credincioşilor, mult mai săraci decât cei de azi, propun Sf. Sinod să pună în dezbatere sinodală aspectele, dezavantajele şi dilemele morale cauzate de un împrumut bancar şi să găsească soluţii economice şi pastorale concrete pentru finanţarea construirii Catedralei patriarhale.

Cred că Sf. Sinod nu va agreea ideea unui împrumut bancar sau loterie publică aşa cum s-a propus, luând ca model strângerea de fonduri pentru Ateneul Român26. Comparaţia nu se justifică din punct de vedere teologic, întrucât o biserică în construcţie este imaginea trupului tainic al lui Hristos, care trebuie să se nască „fără de păcat”.

În caz contrar construirea Catedralei va cădea în derizoriu şi va ieşi din sfera ctitoriilor cu destinaţie sacră, întrucât ea este Biserica lui Hristos şi sfântă chiar din momentul contruirii, aşa cum un prunc este om deplin din momentul conceperii.

Sfinţirea finală a unei Biserici de către episcop este de fapt o con-sfinţire, o con-sacrare, adică con-simţim şi ne sfinţim ca membri ai Bisericii din sfinţenia-sacralitatea ei iniţială, din voinţa şi lucrarea lui Dumnezeu, pe care o dă Iisus Hristos încă de la începutul lucrării27 iar noi dedicăm exclusiv folosirea ei, în scopul mântuirii şi îndumnezeirii omului, pentru care Dumnezeu la sfinţire adaugă „har peste har”.

Înţelegem din Sf. Scriptură şi din învăţătura Sf. Părinţi că ridicarea unei Biserici este o lucrare teandrică (Dumnezeu şi om) şi sinergică sfântă (conclucrare harică Dumnezeu şi om) şi de aceea construirea ei face parte integrantă din teologia ecclesiologică şi pastorală şi nu trebuie să se conducă după regulile economiei de piaţă sau ale fundraising-ului28.

De aceea nu avem voie sa luăm bani de la oricine si oricum. Dacă, Constituţiile Apostolice ne opresc să luăm bani, ca milostenie, de la „păcatoşii nepocăiţi, care irită (supără) pe Dumnezeu prin darurile lor… şi de aceea donaţia acestora trebuie refuzată, aruncată sau arsă…29 cu atât mai mult trebuie avut grijă, de la cine şi de unde primim bani, atunci când este vorba de construcţia unei Biserici. Dacă gândim altfel atunci putem lua bani şi de la traficanţii de arme, de droguri, din prostituţie, contrabandă, din economia subterană, etc.

Construcţia unui sfânt locaş trebuie să fie un eveniment duhovnicesc; lucrarea aceasta trebuie săvârşită de oameni duhovniceşti, cu mijloace duhovniceşti şi cu un scop duhovnicesc30 şi nu din mândrie naţională şi ecclesială sau din motive concurenţiale cu alte Biserici naţionale.

4.2. Propuneri

 1. Personal propun recuperarea şi adminstrarea Fondului Bisericesc al Bucovinei cu cele 160.000 de hectare de pădure din mâna mafiei politice a lemnului şi a celor 1561 de clădiri31 din mâna mafiei imobiliare, care ar constitui o sursă financiară şi economică reală şi viabilă, precum şi un demers canonic firesc pentru redobândirea a ceea ce ne-au lăsat moşii şi strămoşii noştri pentru activitatea filantropică, pentru construcţia de Biserici, şi pentru bunul mers al ei.
 2. Colectarea fondurilor să fie făcută cu motivaţie hristică, în Duhul întăririi unităţii şi a dragostei faţă de Biserică, a neamului românesc, care nu exclude celelalte naţii sau etnii şi cu scop soteriologic şi eshatologic, dându-le astfel donatorilor o şansă deosebită, de a face o faptă mântuitoare şi de a fi pururea pomeniţi, deci cât va exista neamul românesc şi veşnicia.
 3. Din experienţa pastorală personală a construirii unei Catedrale în Vatra Dornei, a două Biserici de cimitir, refacerea şi renovarea a altor trei locaşuri de cult, toate pictate şi dotate corespunzător32, cu ajutorul lui Dumnezeu şi păstrând, desigur proporţiile, am convingerea fermă că această Catedrală a Mântuirii Neamului va fi realizată doar cu efortul, dărnicia şi ajutorul credincioşilor, într-o manieră decentă şi în duh de rugăciune şi jertfă personală.
 4. Credincioşii BOR au nevoie să fie îndrumaţi pastoral cu smerenie şi motivaţi duhovniceşte în acest sens şi atunci vor dona şi vor conlucra de bună voie, cu bucurie şi pace, fără presiunea achitării dobânzilor usturătoare faţă de bănci sau alte obligaţii fiscale impuse parohiilor.
 5. „Dumnezeu iubeşte pe dătătorul de bunăvoie”33 şi să nu se uite, că de n-ar zidi Domnul Casa Sa, în zadar se ostenesc cei ce cred sau îşi închipuie că ei o zidesc…!

Pr. prof. dr. Mihai Valică

10. 06. 2010

Catedrala Ortodoxă Sf. Treime,

Vatra Dornei

1 Vezi art. Patriarhia Română mulţumeşte credincioşilor, pe banii cărora sunt contruite Bisericile, în Viaţa Cultelor, nr. 843-844, pp. 19-20; Vezi şi apelul BOR din 12 mai 2010 din ziarul Lumina.

2 Vezi pe larg art. Biserica Ortodoxă Română îndemnă la coresponsabilitate şi cooperare socială, în Viaţa Cultelor, nr. 843-844, p 19.

3 Ibidem.

4 Ibidem.

5 Vezi pe larg „Credinţa tare şi cooperarea cu scop sfânt vor învinge criza economică”, Ziarul Lumina din 13. 05. 2010.

6 Ibidem.

7 Ibidem.

8 Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia 18,3 la Faptele Apostolilor, în PG., 60,147.

9 Vezi Mihai Valică, Eine heutige Philanthropiewissenschaft und Diakonietheologie im Kontext der Orthodoxen Lehre und der Tradition der Rumänisch-Orthodoxen Kirche, lucrare de doctorat, Editura Christiana, București, 2008, pp. 141-142. Lucrarea este publicată în limba germană, în format PDF, și pe site-ul Universitätsbibliothek Freiburg, la adresa http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5713/

10 http://www.baniinostri.ro/Afaceri/Isarescu-Nu-mai-vorbiti-de-moralitate-in-cazul-bancilor-caci-e-o-iluzie–a2234.html

11 Stiglitz este professor la Universitatea Columbia din New York si fost consilier la Casa Albă, în administraţia Bill Clinton.

12 Vezi “Depravarea morală a bancherilor trebuie combătută” în: http://www.bloombiz.ro/international/depravarea-morala-a-bancherilor-trebuie-combatuta

13 Ieşire 35, 21: A adus fiecare cât l-a lăsat inima sa şi cât l-a îndemnat cugetul să aducă dar Domnului, pentru facerea cortului adunării şi a tuturor lucrurilor lui şi pentru toate veşmintele sfinte.

14 Vei Grecia, Cipru, Vatican, etc.

15 Vezi conf. univ. dr. LUCIAN-ION MEDAR, prep.univ. IRINA-ELENA VOICA, SUPRAVEGHEREA BANCARĂ, O FUNCŢIE IMPORTANTĂ A BĂNCII NAŢIONALE, Universitatea „Constantin Brâncusi”, Tg-Jiu, Facultatea de Stiinţe Economice; Vezi şi Pintea P. ‘Băncile în economia românească’, Editura Economică, Bucuresti, 1995; Basno C. ‘Operaţiuni bancare’, Editura Didactică si Pedagogică R.A., Bucureşti, 1995.

16 Canonul 38 apostolic: „Episcopul să poarte grija tuturor bunurilor (lucrurilor) bisericeşti şi să le rânduiască (chivernisească, administreze) pe ele ca şi când Dumnezeu i-ar sta de veghe; dar să nu-i fie îngăduit lui să-şi însuşească ceva din acestea, sau să dăruiască rudelor proprii cele ale lui Dumnezeu; iar dacă ar fi sărace, să le facă parte ca săracilor, dar să nu vândă din pricina acestora (sub pretextul ajutorării acestora) cele ce sunt ale Bisericii”; vezi şi: 41 ap, 26 sin.IV ec.; 11, 12 sin.VII ec.; 35 Trul.; 15 Anc.; 7, 8, Gang.; 24, 25 Antioh.; 26, 33 Cartag.; 7 sin. I-II; 10 Teofil Alex.; 2 Chiril Alex.

17 Daniel Petrescu, http://www.badpolitics.ro/conspiratiile-si-crimele-care-au-pus-temeliile-bancilor-americane/

18 Spre exemplu patriarhul Iacov a ţinut să marcheze întâlnirile lui cutremurătoare cu Dumnezeu, ridicând mai multe altare (Facere 33, 8-20; Facere 35, 6-7; 28, 13-22). Prin aceasta el s-a arătat un om credincios bunei tradiţii a părinţilor săi şi a bunicului său Avraam. Vezi pe larg Pr. prof. dr. Vasile Mihoc, Meditaţii la Evangheliile Duminicilor Triodului şi Penticostarului, Sibiu, 2003, p. 143.

19 Noe (Facere 8, 20) şi Moise (Ieşire 17, 15) au ridicat de asemenea altare. Înaintaşii noştrii au avut şi ei această conştiinţă de a ridica altare însă nu oriunde şi oricum şi de oricine. Patriarhii din vechime trebuie să ne fie pildă în această privinţă.

20 Pr. prof. dr. Petre Semen, Învăţătura despre Sfânt şi Sfinţenie în cărţile Vechiului Testament, Iaşi, 1993, p. 170

21 Denumirea este inspirată după versurile lui M. Eminescu (1850-1880) din poezia Doina: „…Doar s-a-ndura Dumnezeu, Ca să-ţi mântui neamul tău!”.

22 A se vedea O.W. Gooding, art. Cortul, în Dicţionar Biblic, Oradea, 1995, p. 267-271; Şef rabin dr. Moses Rosen, Învăţături biblice, Bucureşti, 1978, p. 104-105 ; Xavier Leon-Dufour, art. Casă, în Vocabular de teologie biblică, Bucureşti, 2001, p. 98-100

23 Pentru ajutorul calificat şi pentru livrarea lemnului din Liban, Solomon a plătit în grâne, untdelemn şi vin (II Cronici 2, 10).În vederea pregătirii cedrilor din Liban au fost selecţionaţi 30.000 de israeliţi. În fiecare lună, lucrau sub conducerea lui Adoniram, însărcinat cu această recrutare, doar 10.000 de bărbaţi, care se întorceau apoi timp de două luni la casele lor. Dintre străinii care trăiau în Israel, un total de 150.000 de bărbaţi erau folosiţi, ca purtători de poveri (70.000) şi cioplitori în piatră (80.000) la care se adăugau 3.600 supraveghetori care erau israeliţi. O menţiune interesantă o găsim la II Cronici 8, 9 unde se spune că ,,pe fiii lui Israel, Solomon nu i-a făcut oameni de corvoadă pentru lucrările lui; pe ei însă îi avea pentru oştire şi căpetenii pentru gărzi şi căpetenii pentru carele şi călăreţii lui’’ (II Cronici 8, 9); Vezi şi Samuel J. Schultz, Călătorie prin Vechiul Testament, Oradea, 2001.

24 Vezi atitudinea lui Ştefan cel Mare.

25 Citat din ziarul Lumina din 13.05.2010.

26 Vezi Catedrala Mantuirii Neamului este idealul romanilor de peste 125 de ani – interviu cu domnul prof. ing. Nicolae Noica, Comisia speciala pentru Catedrala Mantuirii Neamului a Patriarhiei Romane, în: http://www.noutati-ortodoxe.ro/catedrala-mantuirii-neamului-este-idealul-romanilor-de-peste-125-de-ani-interviu-cu-domnul-prof-ing-nicolae-noica-comisia-speciala-pentru-catedrala-mantuirii-neamului-a-patriarhiei-romane_l4752_p0.html

27 Vezi rugăciunea care o face episcopul la sfinţirea locului pentru viitoarea Biserică, care „se zideşte pe temelia Hristos” şi din acel moment locul, lucrarea şi acţiunea în sine sunt sacre, deci sfinţite şi sfinte.

28 Tehnica stângerii de fonduri băneşti.

29 Constituţiile Apostolice, VII-VIII. P. G. 1, 1002 C, 1156. Vezi şi Mihai Valică, Eine heutige Philanthropiewissenschaft und Diakonietheologie im Kontext der Orthodoxen Lehre und der Tradition der Rumänisch-Orthodoxen Kirche, lucrare de doctorat, ed. Christiana, București, 2008, pp. 127-129.

30 Pr. prof. dr. Vasile Mihoc, Meditaţii la Evangheliile Duminicilor Triodului şi Penticostarului, Sibiu, 2003, p.. 144

31 Din numărul acestora au fost retrocedate doar 13 clădiri şi acelea aproape în ruină.

32 Nu le menţionez spre slavă deşartă, ci aduc personal o mărturie a experienţei mele pastorale, că privind lucrurile duhovniceşte şi din perspectiva teologiei ecclesiale, am acţionat ca atare şi cred că de aceea am simţit şi am primit concret ajutorul şi intervenţia lui Dumnezeu permanent.

332 Corinteni, 9,7: Fiecare să dea cum socoteşte cu inima sa, nu cu părere de rău, sau de silă, căci Dumnezeu iubeşte pe cel care dă cu voie bună; 2 Corinteni, 8, 12: Căci dacă este bunăvoinţă, bine primit este darul, după cât are cineva, nu după cât nu are.


Categorii

Opinii, analize, Parintele Mihai Valica, Raspunsurile Bisericii la problemele vremurilor

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

53 Commentarii la “Pr. Mihai Valică despre construirea Catedralei Mantuirii Neamului prin recurgerea la creditul bancar

<< Pagina 1 / 2 >> VEZI COMENTARII MAI NOI

 1. La o emisiune TV s-a afirmat ca undeva in Spania, romanilor primaria le-a concesionat un teren pt a construi o biserica de dimensiuni mai mari.
  Conditia impusa prin contract era ca Biserica sa fie gata in 2 ani. In cazul in care biserica nu va fi fost gata, primaria reziliaza concesionarea iar toate constructiile de pe acea parcela de pamant ii revin.

  Ramane de vazut daca in culisele aprobarilor pt Catedrala Mantuirii nu se afla asemenea clauze… Este destul de suspect faptul ca toate criticile ‘specialistilor’ au incetat brusc. Sau clauze de indatorare la banci… Imi dau si eu cu presupusul…

  Referitor la practicile imorale ale bancilor, lucrurile sunt mult mai grave: in cap XXI al Protocoalelor inteleptilor Sionului de vobeste despre mecanismele financiar-bancare, prin care omenirea va fi inrobita: guvernele goimilor se vor indatora, pt a-si achita ratele scadente vor face noi imprumuturi, pt ca in final sa devina insolvabile. Solutia va fi data de un guvern mondial si de un lider mondial, , care va stinge datoriile istorice, care va creea o societate noua, ‘morala’.

  In momentul de fata, romanii din Romania mai poseda doar casele in care locuiesc si o parte din terenurile agricole. Creditele pentru nevoi personale, acordate cu atata ‘generozitate’ vizeaza tocmai confiscarea acestor proprietati prin metode soft.

  Se stie ca IPS Teodosie a fost confruntat cu probleme financiare, pt un imprumut de cateva milioane de euro. Au aparut tot felul de probleme, care au generat atacuri ion presa care au vizat Biserica.

  In versiunea cea mai nefericita, BOR se va cionfrunta cu probleme financiare insurmontabile si va fi executata silit pierzan anumite probrietati la preturi derizorii, sau mai grav, i se vor cere in schimbul rezolvarii situatiei sa faca ceva compromisuri dogmatice – in special in ce priveste ecumenismul.

  PS In 1989 Ceausescu a dat o lege prin care se interzicea ca vreo institutie din Romania sa se mai imprumute la organismele financiare internationale.

 2. Din cate stiu portiunea din zidul de protectie care inconjura Templul de la Ierusalim si care a ramas si acum in picioare este facuta din banii donati de saracii si vaduvele de atunci! De restul s-a ales praful! Nu trebuie sa fi prea duhovnicesc sa intelegi!
  Din cate mai stiu, marea majoritate a bancilor sunt ale masonilor(gasim si simboluri ale acestora in ele) asa ca….. intelege fiecare ce poate.

 3. Bancile sunt mana necuratului! Cine poate garanta stabilitatea banilor, ce se intampla in cazul unei inflatii cu cele girate? In momentul de fata toata natiunea e intr-o capcana intinsa de Isarescu prin sistemul bancar (4.500.000 din 4.900.000 persoane active au credite la banci). Normele BNR sunt astfel facute sa falimenteze toate srl-urile in lant iar cele care nu au credite depind de cele cu credite iar tinand cont ca bugetarii sunt platiti din contributiile privatilor asa ca un colaps este de asteptat pana la sfarsitul anului. Bancile mint cand spun ca doresc reesalonari etc raspunsul e de cele mai multe ori nu, doar sa mai pierzi timpul cu ele…invocate fiind …normele BNR. Bancile au 3 institutii de urmarire a contribuitorilor CRB,CIP,BC in timp ce clientii nu au nici un organism care sa ii apere, e anticonstitutional si inuman! Am avut o firma cu 22 de angajati cu crestere 70% in 2009 si datorita minciunilor bancilor private(BRD, BCR, Garanti-GE, Raiffeisen, Unicredit) cat si a celor de stat (Exim, CEC) a intrat in insolventa, minciuni de genul ca va sprijinim in o luna si s-au realizat promisiunile in 5 luni cand pierduseram credibilitatea si la clienti si la furnizori. Bancile sunt cea mai abominabila institutie existenta pe suprafata pamantului sa nu amestecam cele sfinte cu lucrurile necuratului chiar daca dupa unii “necuratul e ortodox” (Doamne iarta-ma) http://www.adevarul.ro/forbes/Ortodoxul_de_la_Banca_Nationala_0_218978636.html (cred ca tocmai pentru a semana comfuzie si credibilitate unui mason de rang inalt – Isarescu- care se inchina la necuratu’) Si inca ceva sa va dea de gandit care nu apare pe niciunde stiti in ce cont se inregistreaza in contabilitatea firmelor (la biserica nu stiu cum e) DOBANDA?!? “666” e contul de dobanzi, sa fie o coincidenta?!?
  Dumnezeu sa ne ajute si sa ne lumineze!

 4. Cum se va ruga patriarhul pt “ctitorii acestui sfant locas”, BANCA X,Y,Z ?
  Adevarat ca se asorteaza cu crucea San Damiano si cu femeile episcop…
  Unde va mai gasi oare Domnul credinta cand va veni?

 5. Am citit textul parintelui Valica cu interes fiindca mi s-a parut bine sintetizat si argumentat. Insa as dori sa intreb daca ridicarea de “mausolee” este atat de placuta Domnului.Poate am capat o anumita repulsie de constructii megalomanice de pe timpul lui Ceasca,cand totul trebuia sa fie mare si sa demonstreze vigoarea poporului roman. In plus nici sus numitul voievod si sfant Stefan cel Mare nu s-a indeletnicit cu lucrari imense precum catedralele gotice,desi,daca ar fi vrut ar fi avut fondurile necesare,macar pana inaintea caderii Chiliei si Cetatii Albe,si ar fi avut acces si la arhitecti si constructori experimentati.
  Nu tin sa fiu un negativist iar daca ma insel sa mi se spuna,fiindca nu sunt un mare intelept ci un om normal.
  A,cat despre padurile preluate de biserica,din ceea ce stiu(sper sa ma insel),situatia este identica cu ceea ce fac mirenii:exploatare peste masura,mai exact peste cota admisa,anuala,si mai rarut cu reimpaduririle,ca doar si asa,ce ne trebuie noua paduri? Sa tina umbra si sa ploua? Nu ar mai fi vreme frumoasa si nu s-ar mai bucura tutele de la meteo…

 6. Scria acum cateva saptamani, un preot din sudul tarii cat de tare sunt inglodati clericii de daniile percepute de Patriarhie – pentru ziarul eretic Lumina, pentru Trinitas etc.
  Cred ca la baza acestei dorinte de a imprumuta de la banci este de fapt lacomia celor care – si cu totii stim de cine e vorba – vor sa aiba un motiv solid pentru a impune taxe din ce in ce mai mari.
  Nu numai de imoralitatea bancilor imi fac eu grija, ci mai ales de lipsa de constiinta vie crestina a unora din cei pusi de Hristos sa ne conduca spre Imparatia Lui.
  Nu ii pasa lui Daniel de noi, asa cum nu ii pasa de propriul lui frate. Are o clica in jurul lui cu care vrea sa stapaneasca precum un papa al BOR.
  De aceea este asa de nociv papismul – si pentru ca i-a invatat pe multi ierarhi ortodocsi sa sa considere infailibili si atotputernici in propriile lor eparhii, taind si spanzurand nimic altceva decat dorinta sincera a multor preoti si credinciosi de a pasi pe calea mantuirii.
  Vai de noi, ca pentru pacatele noastre ne-a lasat Dumnezeu pe mana unor astfel de Iude.
  Pe de alta parte, e nevoie de glasul cat mai multor preoti care sa faca ceea ce face pr Valica, mai ales la capitolul curaj de a se expune maniei celor mari. Dumnezeu e cu noi, sa nu ne temem !
  Iertati !

 7. Sunt total, si fara nici o umbra de indoiala, impotriva construirii unei catedrale a mintuirii neamului!!! Mai ales acum, si, mai ales in aceste conditii.
  O mie si ceva de ani poporul asta s-a mintuit in bisericute de lemn, cu vase de lemn si cu preoti iobagi. Cele din piatra (putine cite au fost) erau mici, in comparatie cu bisericile parohiale de azi.
  Aproape de Cluj, la Feleac, este o fosta biserica a episcopilor ortodocsi construita de Stefan cel Mare. Mare rol a avut aceasta in pastrarea credintei stramosilor mei! Aceasta ambasada spirituala a Moldovei ne-a ajutat pe romanii ardeleni din zona sa nu ne deznationalizam. Biserica parohiei de care apartin este mai mare decit cea de la Feleac de care vorbesc. Si nu este deplin plina decit la sarbatori (daca au loc dumineca). Deci nu marimea bisericii da credinta enoriasilor.
  Mai intii sa umplem bisericile pe care le avem, iar abia apoi sa ne gindim la una mai mare.
  Oricum, primirea de bani de la banci pentru constructia acesteia, delegitimeaza complet denumirea de “Catedrala Mintuirii Neamului”. Fiecare leu ar trebui platit de ortodocsii romani, daca se vrea sa fie a neamului. Dar nu acum, ci dupa ce s-au umplut cele mici. Banii de la banci sunt de multe ori pret de singe. Nu au ce cauta intr-un asemenea proiect. Pe mine nu ma mintuie aceasta catedrala, si pe nici neamul meu. Duhovnicul meu si mila lui Dumnezeu fata de rabdarea lui au un rol in mintuirea mea, nimic altceva.
  Printre sursele bogatiei initiale ale masonilor a fost si constructia de catedrale grandioase in occident. Daca nu ma insel cuvintul “mason”, din engleza, se traduce in romana prin “zidar”. Propunerea acestui proiect a venit de la patriarhul mason Miron Cristea, iar cardinalul mason Daniel o implineste. Un sinod BOR interbelic a dat anatemei masoneria. Iar acum ei se cred neamul romanesc si ii construiesc simbolurile.

 8. In situatia de criza economica profunda in care se afla Romania, construirea unei catedrale de asemenea proportii mi se pare foarte nerealista, si nu cred ca este necesara. Ne face pe noi romanii mai credinciosi o astfel de constructie grandioasa? Mai mult ca sigur ca NU. Traditia noastra se bazeaza pe construirea unor biserici de dimensiuni mici la tara, sau de dimensiuni medii la oras, in care credinciosii formeaza acea comunitate crestina, in care pe langa comuniunea impartasirii din acelasi Potir, exista si comuniunea de dincolo de Potir, a cunoasterii reciproce, a intrajutorarii, a participarii la bucuriile si problemele aproapelui, ca un tot unitar. Asa a rezistat crestinismul romanesc de-a lungul timpului, mai ales in mediul rural, mediu in care traia majoritatea populatiei tarii inainte de venirea comunismului peste noi.

  Si apropo de imprumuturile la banci. Eu aveam impresia ca BOR dispune de banii necesari construirii unei astfel de catedrale. Oricum niste bani exista!!! De ce trebuie sa se apeleze la astfel de credite riscante si impovoratoare in primul rand pentru biserica?

 9. Ceea ce spune parintele Ioan mai sus este adevarat:mi s-a spus si mie ca preotilor si manastirilor li se impun taxe de la “Centru” mari,astfel incat bietii oameni sunt cu mintea vraiste mai intai sa faca rost de bani si apoi sa mai aibe si grija cuiva. Cred ca si asta este o tactica de a rupe mireanul de preotul parohiei si de a distruge o legatura prin creearea unei terori indirecte si prin zapaceala-un preot exagerat de stresat nu are cum sa faca fata la toate problemele parohiei, fiindca are limite.

 10. În practică, din păcate BOR în frunte cu ierarhia acceptă (deşi în unele din cazuri condamnă la modul declarativ):
  -avortul legalizat
  -defilarea şi legalizarea homosexualităţii, pervertirilor şi desfrânării
  -viitoarele microcipuri în cărţile de identitate
  Acum mai promovează activ şi construirea unei biserici din banii cămătarilor în virtutea unei ambiţii prosteşti.
  Ce concluzie se desprinde din toate acestea?
  Că Dumnezeu maaare răbdare mai are cu noi, poporul român! Da’ întrebarea este: până când?

 11. Inca un lucru din ciclul lucrul necuraatului in casa Domnului, e renovarea bisericii de la Draganescu sponsorizata de BCR. Nu il prea au la inima masonii astia pe Parintele Arsenie ca sa avem incredere in a lasa capodopera de acolo pe mainile unor nemernici, nemaivorbind de aspectul spiritual deloc de neglijat. E posibil sa fie elemente in Biserica de la Draganescu care privesc lucrurile de acum si asta ii deranjeaza, in timp ce pe popor il apara. Ma indoiesc ca la numarul Urias de vizitatori de care se plange parintele de acolo cu o chiverniseala cum trebuie ar mai fi necesari banii spurcati ai BCR!!!

 12. Ce parere aveti de o scrisoare deschisa impotriva construirii catedralei pe credit? In ea am putea sa ii reamintim PF-ului ca a indatorat destul Mitropolia Iasului, toate marile lui “realizari gospodoraesti” fiind construite pe credit si fiind acum povara actualului ierarh.

 13. nu sunt de acord cu monstrul asta si nici cu imprumutul!!!! lumea moare de foame, de ce sa ii impovaram pe oameni acum cu asemenea datorii? in plus, se pleaca de la ideea ca peste patru ani va fi mai bine. eu unul m-am saturat de cand aud ca va fi mai bine peste cativa ani! daca situatia va fi la fel de grea, cu ce vom plati datoria la banci??? nu ajunge ca ne-am vandut tara pe bucati, pe pret de nimic, acum vindem masonilor si averea Bisericii?!!? in plus o biserica este expresia unei comunitati; daca te duci in Biserica la Liturghie intri in comuniune cu membrii parohiei respective. deja in orase avem o mare problema cu lipsa coeziunii sociale, cu faptul ca nu ne cunoastem intre noi s.a.m.d. in plus Romania este tinta unor atacuri sectare fara precedent. ereticii catolici, protestanti si altii construiesc ‘locase de cult’ peste tot. pretutindeni fac prozeliti cumparandu-i cu bani. de ce nu se preocupa ierarhii nostrii de aceste probleme cu prioritate? propaganda ecumenista a facut ravagii la nivelul mentalului celor mai slabi in credinta. asa se face ca acum pot fi facuti foarte usor sa treaca la sectele catolice si neo/protestante ca doar suntem ‘frati’ si ‘biserici surori’ nu? in dambovita neoprotestantii fac ravagii printre oameni. peste tot ‘biserici’ adventiste, luterane(!!!!), baptiste etc. o fi oare din cauza ca tovarasul, pardon I.P.S. Nifon nu-i considera eretici si este un ‘mare’ ecumenist? in Chitila prozelitismul sectar catolic este la el acasa. avem o ‘manastire’ a carmelitelor care cumpara cu bani bunavointa credinciosilor. desigur ca nu se cheama asa ci ‘milostenie’. o fi oare din cauza(ne)Fericitului Daniel care l-a numit pe ereticul catolic de Robu, inalt prea sfintit parinte mitropolit??? eu cred ca aici e problema noastra si in starea morala jalnica a societatii noastre. in timp ce ierarhii nostri se plimba ‘smeriti’ prin limuzine de lux(din necesitati pastorale stringente vladica Nifon are 4 adica PATRU limuzine germane si un Jeep in vreme ce in eparhia sa sunt batrani care mor din lipsa banilor de medicamente si oamenii trec pe capete la sectari pentru ca primesc ‘ajutoare’ banesti) poporul geme sub taxe si impozite imposibil de platit. saracia a atins cote inimaginabile in toata tara, conducatorii sunt vanduti si ne vand – ce a mai ramas din noi – iar ierarhii nostrii se plimba pe la adunari(a se citi adunaturi) ecumeniste(nu ecumenice; oikumene=ecumenic in greaca inseamna a toata lumea iar catholiki=universal). tare as vrea sa vad ierahi smeriti(sunt calugari!!!!) plimbandu-se pe jos, cu transportul in comun sau cel mult cu Dacia. averea Bisericii este pentru saraci si pentru pelerini. atunci cand intri intr-o manastire ca pelerin mananci la trapeza gratis. oare nu putem face si noi trapeze pentru saraci in cateva locuri din Bucuresti? cate asemenea asezaminte am construi daca am vinde din limuzinele arhiereilor nostri si daca s-ar opri deplasarile ecumenice si de alt fel, mesele festive si orice alta risipa din ‘banul vaduvei’? ma iertati dar nu-i mai suport; tare as vrea sa-l vad la loc pe Sfantul Ioan Gura de Aur. ce mi-ar place sa fie el Patriarhul nostru! oooo, ce ar mai taia din cheltuieli. ce ar mai caterisi ierarhii simoniaci, ce s-ar scoate Biserica din eretica adunare Consiliul Mondial al Bisericilor. cate vaduve nu ar mai plange, cati politicieni ar fi infierati de biserica, cati eretici goniti, cati saraci miluiti, cate rele izgonite. cred ca putem sa numim ce am scris eu ” nevoia de Sfantul Ioan Gura de Aur’. din pacate ne-am ales doar cu daniel manute de mason….. iertati.

 14. @pr Ioan – Inteleg dificultatile financiare ale preotilor, dar sa stiti ca TV Trinitas are multe lucruri utile. Se strecoara si lucruri nocive – nu prea multe, dar trebuie avut in vedere ca apar foarte multi preoti in diversele emisiuni. Nu cred ca exista vreo biserica din Bucuresti care sa nu fi avut vreun preot la TV Trinitas (emisiunile Cuvant pt suflet, Parohia).
  Apar si multi profesori de la facultatile/seminariile teologice (emisiunea Biblia in istorie).
  Calitatea emisiunilor reflecta in ultima instanta calitatea preotilor.

  @clevetitorilor: Catedrala Mantuirii trebuie construita la dimensiunile cele mari; reflecta voina tuturor patriarhilor, vointa Sf Sinod.
  In aceasta privinta oile trebuie sa-si asume statului de oi; construirea Catedralei este un atribut al pastorului. Clevetelile in aceasta privinta umplu de pacate pe cei fara minte.
  Sa faca si ei rugaciune ra racla Sf Dumuitru, sa ceara luminarea mintii de la Dumnezeu. In ipoteza ca acesti clevetitori nu sunt diversionisti.

 15. @Romeo:
  1. Cati dintre preoti incomozi (sunt putini, dar sunt, se stiu ei si stie si PF de ei) au trecut pe la Trinitas? Si cati dintre cei invitati isi permit luxul sa refuze o astfel de invitatie? Dar, trecand peste toate, e clar ca invitarea tuturor preotilor, inclusiv a unora dintre cei mai “independeti”, face parte dintr-o strategie iezuita de fidelizare a “personalului preotesc”. Ca exista si efecte bune ale acestei strategii – adica se vorbeste normal si ortodox la Trinitas, cateodata – asta e altceva. Conteaza intentia si scopul cand judecam o fapta.

  2. Nu stiu ce te indreptateste sa etichetezi pe fratii care nu au incredere in proiectul Catedralei drept clevetitori si diversionisti. E putin spus ca este profund nedrept ceea ce spui. Probabil nu stii CE catedrala se intentioneaza a fi ridicata – una de tip mall, in care va prima comercialul si spectacolul: http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2009/06/27/mega-mallul-faraonic-al-mantuirii-neamului-noutati-26-27-iunie-2009/

  3. E surprinzator ca devin aparatori ai Trinitasului si Patriarhiei tocmai unii dintre cei la care te-ai astepta mai putin, dar… ce mai e de mirare astazi, pana la urma?

 16. In comentariul de la 9h20, Romeo pare impotriva acestei noi metode de inrobire si supunere, Catedrala “Mantuirii” Neamului
  (mantuire aici … poate in sensul acela de sfarsire !).

  Pana la 14h38 si-a schmbat opinia?

  Doamne fereste!

 17. Pr.dr.Mihai Valica isi merita intru totul vrednicia de preot si de doctor in teologie si ma bucur enorm sa vad o astfel de reactie,duhovniceasca dar si teologic-marturisitoare,din partea unui slujitor al Bisericii.
  Unde sunt reactiile de acest fel ale ierarhilor BOR?
  De ce nici macar unul nu a iesit cu declaratii macar de abtinere fata de hotararea luata? Pt.ca au jurat sa asculte de sinod? Dar cu ascultarea fata de Dumnezeu ce fac,o leapada?
  Voi citi acest articol in Biserica si indemn toti preotii care citesc acest site sa-l distribuie,imprimat,in parohie.
  Poate era mai bine daca aceasta postare s-ar fi facut la sectiunea acasa!

  As vrea sa pun,totusi, o intrebare tuturor celor care se gandesc la provenienta banilor in Biserica:
  Chiar credeti ca toti banii care se doneaza bisericii sunt curati?
  Sa zicem ca un preot este nou venit intr-o parohie.De unde sa stie el de la cine sa primeasca si de la cine nu?
  Sau cineva castiga la Bingo,sau Loto,sau la pariuri sportive,etc. si doneaza o parte pt. constructia unei biserici si nu spune sau nu vrea sa spuna nimic despre provenienta acestor bani…Ce sa faca preotul? Pana la urma cel care vine sa-i dea o face cu gand bun,nu ca sa spurce Biserica…

  Eu m-am aflat intr-o astfel de situatie si citind cartea parintelui Ilarion Argatu “445 de raspunsuri la intrebarile credinciosilor” am intalnit istorisirea parintelui legata de raspunsul la rugaciunea lui de a castiga o masina la loz in plic(sau ceva de genul asta)pe care sa o vanda si sa faca o Biserica.I s-a aratat Maica Domnului cu Pruncul in brate,la rasarit,pe mare,si dupa ce l-a intrebat de rugamintea pe care o adresase iar el a raspuns afirmativ,Maica Domnului a inceput sa planga nemaizicand nimic.Dupa aceasta a aparut in spatele parintelui,inspre apus,o Dacie rosie pe care jucau 2 dracusori pe capota din fata,2 in spate si 2 inauntru zicand:Asta e masina lui,dar de fapt e a noastra!
  Atunci parintele Argatu a spus ca nu-i mai trebuie nici o masina,iar dracii au aruncat-o in mare.
  Dupa citirea acestei istorisiri si din discutiile cu unii credinciosi eram convins ca nu ar trebui primiti banii castigati la jocuri de noroc,dar eram minoritari si am facut altfel:m-am adresat protopopului si arhiepiscopului,adica m-am supus ascultarii.Daca ei au hotarat negativ fata de indoielile noastre,nu e raspunderea lor? E adevarat ca s-ar putea spune ca m-am ascuns in spatele constiintei lor,dar ce puteam face in conditiile in care nu stiu si nu cred ca s-ar fi terminat constructia Bisericii fara acest ajutor?
  Poate am trecut pa langa martiraj,cine stie,dar daca nu am avut curajul sa merg mai departe ce sa fac?
  Poate observati ca lucrurile sunt mai complicate decat par la prima vedere!
  Eu il apreciez inca o data pe pr.Mihai Valica,dar oare toate Bisericile pe care le-a facut sau renovat au fost facute fara nici un ban murdar?
  Cati credinciosi nu au diferite afaceri sau slujbe prin care sunt inselati oamenii(pt. ca in general comertul merge pe ratiuni subiective si netransparente)si aduc fara nici cea mai mica mustrare de constiinta bani din acest castig la Biserica? Nu toti lucreaza in comert,dar ce domeniu de activitate nu are legatura cu comertul?
  Si cati nu traiesc necununati,in toata tara,si banii lor vor fi primiti la construirea catedralei patriarhale…
  Facem caz numai de banii imprumutati da la banci?Nu cumva e o fatarnicie pe undeva?Repet ca sunt de acord cu argumentele si felul in care s-a pus problema in articolul de mai sus,dar vreau sa mergem pana la capat in aceasta problema,cu sinceritate si nepartinitor.

  Deci! Putem face caz numai de asazisa Catedrala a Mantuirii Neamului sau ar trebui sa ne gandim la toti banii care intra in Bisericile din toata tara?
  Ce ar trebui sa fac eu ca preot la Liturghie?Sa intreb pe fiecare de provenienta banilor care mi-i aduce sau sa ma rog netulburat de astfel de probleme?
  Sa luam numai cazul in care un batranel respectabil,”supercredincios”,care se spovedeste si impartaseste regulat,vine si imi aduce un pomelnic,in timpul Sfintei Liturghii,de la un nepot care traieste necununat in nustiu ce tara.Voi intrerupe Sf.Liturghie pt.a descoperi provenienta banilor si al refuza politicos pe nea…?
  Nimeni,nicaieri,nici macar la manastiri nu isi mai face probleme despre provenienta banilor in Biserica.Sau daca isi face,o face formal,pt.ca asa am ajuns noi in vremurile de pe urma…

  Mai sunt multe de scris,dar cati le pot duce?Si ce mai putem face fara conducatori duhovnicesti dar si curajosi si indrazneti si …

  Astept criticile dar si sfaturile si iertarea tuturor celor care iubesc adevarul.Harul Domnului nostru Iisus Hristos sa fie cu voi!

 18. @ Alta Alina:

  Am postat intre timp mesajul integral al lui Romeo. Iata partea pe care o taiase unul din colegii co-administratori, dar care, ca admin. principal, consider ca trebuia data, tocmai ca sa se vada la ce anume luam atitudine si sa se inteleaga de ce ni se pare ciudata pozitia lui Romeo:

  @clevetitorilor: Catedrala Mantuirii trebuie construita la dimensiunile cele mari; reflecta voina tuturor patriarhilor, vointa Sf Sinod.
  In aceasta privinta oile trebuie sa-si asume statului de oi; construirea Catedralei este un atribut al pastorului. Clevetelile in aceasta privinta umplu de pacate pe cei fara minte.
  Sa faca si ei rugaciune ra racla Sf Dumuitru, sa ceara luminarea mintii de la Dumnezeu. In ipoteza ca acesti clevetitori nu sunt diversionisti.

 19. poti sa-i comunici ‘fratelui’ Romeo ca nu sunt clevetitor si nici diversionist, sunt crestin ortodox. si sa-i mai spui fratelui ca nu suntem in catolicism sa ascultam fara cartire, ne bazam pe sinodalitatea ortodoxa nu pe frica si supunere oarba eretice. in plus ar trebui sa mai stie fratele si faptul ca atunci cand tainul vine de la oi, e dreptul lor sa behaie daca pastorul il jumuleste. si musai, da’ musai-musai sa-i spui ca eu nu m-am rugat in viata mea la nicio racla, ma rog doar Sfintilor si Lui Dumnezeu. si poti sa-i transmiti si ce am scris eu, poate citeste si vreun ierarh….

 20. @admin Atunci cand cineva contesta arhitectura unei biserici, se vine cu argumente teologice. Cotrazice vreo norma arhitecturala ortodoxa -in sensul erminiei bizabite a icoanelor- imaginea de mai sus ? Din punctul meu de vedere, daca facem abstractie de dimensiuni, oricine vede aceasta macheta recunoare in ea o biserica ortodoxa in plan de cruce cu specific brancovenesc.
  Singura rezerva pe care o am: prea inalta, aduce a catedrala gotica. Pana la urma si Sf Stefan cel Mare a folosit elemente gotice.

  Daca cineva gaseste ceva eretic incompatibil cu ortodoxia imi retractez pozitia; nici o problema. Recunosc ca am gresit si imi cer iertare.

 21. @admin: Consider ca este nedreapta afirmatia pe care o faci la adresa mea: “3. E surprinzator ca devin aparatori ai Trinitasului si Patriarhiei tocmai unii dintre cei la care te-ai astepta mai putin, dar… ce mai e de mirare astazi, pana la urma?”

  In postarea pe care am aplicat-o am folosit si cuvintele cam aspre “Se strecoara si lucruri nocive “. Acum eu nefiind absolvent de teologie, este foarte probabil sa nu sesizez toate inexactitatile. Insa incerc sa am invedere libertatea relativa care mai exista.

  1. Nu cunosc nici un detaliu privind culisele postului si a conducatorilor sai, a strategiilor; sunt pur si simplu un spectator. Voi probabil ca aveti acces la ceea ce nu vede omul de rand la TV Trinitas,
  2. Consider ca la Trinitas se da o lupta intre cei de buna credinta si cei ce vor raul Bisericii. Probabil ca multi sunt si manipulati. Tot ce se poate.

  3. In timpul anilor 20 in URSS, cativa tineri, umblau prin muzeele ateismului si luau de zor notite. Cand ajungeau acasa, extrageau textele scripturistice, si incercau asemenea unui puzzle sa recompuna Sf Scriptura. Textele scripturistice extrase, erau texte parodiate de profesorii de ateism. Era singurul mod de a avea cuvantul lui Dumnezeu in tara lui Lenin.
  4. In anii 80 editura meridiane a publicat o traducere dinh limba rusa numita Estetica antichitatii tarzii. Era o critica la adresa martirilor crestini, la adresa Bisericii Ortodoxe. Cine lua cartea gasea pagini intregi de texte din operele apologetilor crestini si greci di primele veacuri: Sf Ciprian din Cartagina, Tertulian, Lactantiu.
  Crestinul de rand putea face abstractie de unele comentarii rauvoitoare, avand in schimb texte apologetice de prima mana.

  Eu personal nu am gasit nici o gresala dogmatica la emisiunile Cuvant petru suflet pe care le-am vazut.
  Cred ca rusii anilo 20 din sec XX atr fi fost fericiti sa vada asa ceva.

  Problema e complexa, s-ar putea ca strategia invocata de dumneavoastra sa fie reala. Dar in momentul de fata eu gasesc multe lucruri bune.

  Am cateva sute de mega din aceste emisiuni pe harddiscuri. Nu le-am vazut pe toate dar din ce am vazut cred pa la peste 95% nu ai ce reprosuri sa le aduci.

  PS O emisiune care m-a mahnit foarte mult a fost aceea despre Schisma de la 1054 pe care am sters-o. Desigur Napoleon, revolutia franceza nu au fost prezentate cu implicatiile lor in desacralizarea lumii prerferandu-se naratiune istorica, dar adevarurile despre aceste gorozavii le-au spus putini si aproape exclusiv teologi (Irineu Mihalcesu, Sf Iustin Popovici)
  Imi place sa

 22. @Romeo: Problema Catedralei nu e arhitectura neaparat, ci toate planurile comerciale care se fac in jurul ei: hotel pentru ”pelerini”, parcari supraetajate, ecrane imense, si tot cortegiul de vanzatori de porumbei si schimbatori de bani (apropo, acele ocupatii nu pareau o contrazicere a sensului Templului pentru ca ele speculau niste obisnuinte legate de jertfele si slujblele tinute acolo). Asadar, nu zidurile in sine, ci sensul, logica, sau gandul ce sta in spatele lor. Acelasi gand care ”fundamenteaza” birurile grele patriarhale pentru trustul Trinitas.
  Dar de neinteles a fost reactia dura a fratiei tale fata de cei care si-au permis sa gandeasca altfel despre Catedrala… Altfel, stim si noi, si chiar le dam uneori la recomandari, ca mai apar materiale bune atat in Lumina cat si la Trinitas, insa nu pana acolo pana unde sa poata constitui surse de formare duhovniceasca, dimpotriva… Din acest punct de vedere, cu toate lucrurile bune care mai sunt amestecate acolo, ce poti obtine este cel mult un surogat de mancare duhovniceasca… sau un pahar cu apa statuta.

 23. PF ar face mai bine sa restaureze vechile si frumoasele noastre biserici care stau in ruina. Sunt multe astfel de biserici in tara, care se degradeaza din ce in ce mai mult din lipsa de fonduri pentru restaurari.

 24. De fapt eu propun sa facem o catedrala a “Mantuirii neamului” cat casa poporului si sa votam partid unic si presedinte pe viata,care sa ne fie brav carmaci.Cat despre preoti,mai ales ca au tot scris aici,cred ca trebuie sa-i infieram tovaraseste si sa aibe grija sa nu umble cu fofarlica,tovarasi. Sa fim vigilenti!
  Am oroare de oamenii care simt ca detin adevarul suprem si care se simt indreptatiti sa utilizeze violenta(in limbaj,in fapte)-poate pentru ca si eu sunt violent si stiu cum este sa simti”placerea’ violentei; dincolo de discutiile despre o constructie,fie ea si catedrala, nu sesizam angoasa care se simte din ceea ce scriu preotii,nu sesizam o durere neexprimata clar ,care nu are cum sa fie de bun augur.
  P.S.-daca ma inchin intr-o namila de constructie dupa ce am facut un pacat urat ,nu-i asa ca sunt mantuit? Si chiar vreau o biserica mare cu sistem home cinema si multe monitoare;e ca putem veni si cu floricele?

 25. iata niste profetii despre arhiereii si preotii de la sfarsitul veacurilor:
  “Pentru ca in toata lumea, citi vor ocupa tronurile arhieresti vor fi cu totul nevrednici si nu vor avea nici o idee de fapte bune. Dar si staretii, conducatorii monahilor, vor fi la fel. Vor fi biruiti de lacomia pintecelui si slava desarta, si vor fi pricina de sminteli oamenilor, mai mult decit pilda de fapte bune. Si de aceea nici nu se vor mai gindi la lucrarea faptelor bune. Peste tot va stapini iubirea de arginti. dar vai de monahii care se straduiesc sa adune bani, ca unii ca acestia nu vor vedea fata lui Dumnezeu. Caci iubirea de arginti este uriciune inaintea lui Dumnezeu. Monahii si mirenii vor da bani cu dobinda. Ei nu vor voi sai dea la saraci ca sa le rasplateasca Dumnezeu cu mult mai mult in Imparatia Cerurilor. Daca nu se vor parasi de aceasta lacomie, se vor cufunda in tartarul cel intunecos al iadului.
  Din nestiinta se vor insela cei mai multi si vor merge pe calea cea larga si neteda, care duce la pierzanie.” ( sf nifon)
  Sf. Moise Arapul a profetit zicind: “In zilele cele de pe urma ale veacului al saptelea si jumatate, viata monahiceasca se va defaima cu totul si monahii nu vor mai tine socoteala de mintuirea sufletului. ei vor umbla prin mijlocul tulburarilor si gilcevilor, intunecati, fara nici un folos si lenesi, neingrijindu-se nicidecum de fapta buna, robiti de patimile pacatului, pentru ca de acolo de unde l-au ars pe satana nevoitorii cei dintîi, tot de acolo si el are sa arda si sa pirjoleasca. Si de unde s-a biruit, va birui si el pe monahii cei lenesi si defaimatori. Unde a sporit dreptatea, acolo va prisosi mai mult pacatul si faradelegea, pentru ca se va raci dragostea multora si monahii vor petrece prin mijlocul lumii si a mirenilor, fara frica, cu mincari si bauturi amagindu-se de poftele trupului, prin desertaciuni, in necuratii si fapte rusinoase. In acele zile va fi uriciune, zavistie, sfezi sibatai in manasirile de obste pina la singe, tot asa si in lavre, unde nu e viata de obste, din rautatea unuia asupra celuilalt si pentru ca s-au defaimat sfintele canoane si nevointa cea duhovniceasca, se vor pune egumeni si stareti oameni neincercati in fapta buna, fara credinta, nepriceputi, de nici un folos si simpli, nedeosebind binele de rau, lenesi, fara fapte bune, ingrijindu-se numai de cele pamintesti, purtindu-se cu nerusinare in slujbe.”

 26. iata alta profetie care incepe parca sa se implineasca: Sf. Lavrentie de la Cernigov:
  Restaurarea Bisericilor se va face pana la venirea antihristului si in toate va fi o bunastare materiala nemaipomenita. Iar voi, cu reparatiile in biserica noastra sa mai ingaduiti, fiti modesti si cu masura in aspectul ei exterior, ci mai bine sa va rugati mai mult si sa umblati la biserica atat timp cat inca se mai poate…(…) Multi duhovnici si slujitori ai Bisericii isi vor pierde sufletul in vremea antihristului! (…) Vine timpul, si nu e departe, cand foarte multe biserici si manstiri se vor deschide in slujba Domnului si se vor repara, le vor reface nu numai pe dinauntru, ci si pe dinafara. vor auri si acoperisurile atat ale bisericilor, cat si ale clopotnitelor, dar preotimea nu va mai lucra la sufletul credinciosilor, ci numai la caramizile lui Faraon. Preotul nu va mai face si misiune. Cand vor termina lucrarile nu se vor putea bucura de slujbe duhovnicesti in ele, ca va veni vremea imparatiei lui antihrist si el va fi pus imparat. Rugati-va ca Bunul Dumnezeu sa mai lungeasca acest timp, ca sa ne putem intari in credinta, caci vremuri groaznice ne asteapta. Luati aminte la ce va spun, caci totul se pregateste cu foarte mare viclenie. Toate bisericile si manstirile vor fi intr-o bunastare imensa, pline de bogatii, ca niciodata, dar (atunci cand se va inscauna Antihrist) sa nu mergeti in ele.

 27. “Clericii vor fi cei mai rai si mai necredinciosi dintre toti”. ( sf cosma etolul)
  Sf. Chiril zice: “se vor certa episcopii între ei [i preoţii între ei”. Uraşi decăderea clericilor va fi atât de mare, încît numai foarte puţini dintre preoţi vor păstra neveştejită credinţa lor; iar credincioşii vor fugi kilometri ca sa întâlnească un preot bun. Cei mai mulţi vor cădea sau cu trupul sau din cauza banilorşi atunci se vor certa mulţi unii cu alţii. ”
  mie mi se apre ca e destula vrajba intre clerici, ca sunt cei pro patriarh si pro ecumenism si cei care au curaj sa il infrunte. din pacate, tot mai putini. ce ne vom face cand ultimii stalpi ai ortodoxiei ( asa ca par parvu sau par Papacioc) vor merge la Domnul? cine ne va mai calauzi si deschide ochii? daca vom merge cu patriarhul…drumul merge intr-o directie gresita.Dumnezeu sa ne lumineze!

 28. cine ne va mai calauzi si deschide ochii?

  Hristos prin Duhul Sfant. Oameni infailibili nu exista si nici nu lasa Dumnezeu de izbeliste Biserica Sa, ci va ramane la carma ei. Iar Parinti duhovnicesti vom avea mereu, dupa cum Hristos nu a mintit cand ne-a spus ca va fi cu noi “IN TOATE ZILELE pana la sfarsitul veacului”. Iar povatuirile si pilda vietilor acestor stalpi ai Ortodoxiei vor ramane, numai sa aiba cine sa le urmeze.

  daca vom merge cu patriarhul…drumul merge intr-o directie gresita

  Nu mergem cu patriarhul, ci mergem cu Hristos si cu cugetul Bisericii. Daca va cadea el, nu are decat, Biserica tot va ramane, fie si in 2-3 episcopi, la limita. Problema este ca daca mergem cu zelotistii si schismaticii, e lucru si mai sigur ca mergem intr-o directie gresita.

 29. Îmi pare rău că unii „puritani“ de pe acest forum în loc să vada problema de fond a subiectului pus de mine în discuţie, trec direct la atac şi la a critica Biserica, preoţia şi arhieria. Unii chiar aduc „argumentele“ unor cuvioşi sau „sfinţi“ care rezumă la cifre matematice numărul celor aleşi (2-3) inducând astfel în inima unora resemnarea şi dispreţul faţă de cler şi de Bisericile frumos gătie şi împodobite. Această gândire duce la un fatalism străin Bisericii si Sf. Scripturi. Biserica este Mireasa lui Hristos şi trebuie să fie frumaosă şi maiestoasa.

  Niciunde în Sf. Scriptură nu se face o astfel de profeţie ca doar unul sau doi vor rămâne în dreapta credinţă, aşa cum şi-au exprimata unii cuvioşi şi drepţi părerile lor despre sfârşitul veacurilor şi venirea lui Hristos, despre care nici Iisus Hristos nu doreşte să le spună pe motiv că nu ştie (Matei 24, 36: Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl). Cum să nu ştie? Era Dumnezeu adevărat şi om adevărat şi prin comuniunea înşurilor Iisus Hristos comunica cu Dumnezeu Tatăl şi Sf. Duh. Vedeţi ce spune Sf. Ioan Gura de Aur despre acesta.

  Ce spune Sf. Scriptură despre numărul celor aleşi?

  “Dar Duhul grăieşte lămurit că, în vremurile cele de apoi, unii se vor depărta de la credinţă, luând aminte la duhurile cele înşelătoare şi la învăţăturile demonilor…” (I Tim 4,1) deci vedeţi că se spune că unii deci nu toţi sau vor rămânea doar doi sau trei, cum îşi „permit” unii cuvioşi să-şi dea cu părerea sau să fie mai presus de Sf. Scriptura. Sau vor unii dintre aceşti cuvioşi poate să sugereze că dacă ei ar prinde sau ar fi prins sfârşitul veacurilor s-ar număra sigur printre ei?

  Apoi Sf. Pavel, tot pe acelaşi iubit ucenic Timotei, spune: “Căci va veni o vreme când nu vor mai suferi învăţătura sănătoasă, ci – dornici să-şi desfăteze auzul – îşi vor grămădi învăţători după poftele lor, Şi îşi vor întoarce auzul de la adevăr şi se vor abate către basme.” (II Tim 4,3-4), dar nu spune că toţi sau vor rămânea dor doi sau trei…

  Mântuitorul considera că nu trebuie să-i descurajeze sau să-i facă să cadă în resemneze, ci ne încurajează când spune: „în lume necazuri veţi avea, dar îndrăzniţi eu am biruit lumea”. Deci de partea noastră trebuie să stea privegherea, credinţa, îndrăzneala, etc. susţinute de Hristos prin prezenta Sa până la sfârşitul veacurilor.

  Din pilda fratelui mai mare al fiului risipitor, care judeca pe fratele pocăit şi nu dorea să se bucure de îndreptarea lui, deducem că au şi cei drepţi „scăpările lor”: se raportează doar la dreptatea lor şi nu la dragostea lui Dumnezeu Tatăl, la rânduiala lui Dumnezeu şi taina inimii oamenilor ştiută doar de El.

  În aceaşi capcană a căzut şi Profetul Ilie care se credea singurul închinător adevărat. Însă Dumnezeu l-a ”temperat” pe ”puritanul” Ilie care se credea unic slujitor al Lui spunându-i: ”Eu însă mi-am oprit dintre Israeliţi şapte mii de bărbaţi; genunchii tuturor acestora nu s-au plecat înaintea lui Baal şi buzele tuturor acestora nu l-au sărutat!” (3 Regi 19, 18).

  Dacă nici față de Ilie nu Și-a descoperit Dumnezeu aleșii, care va veni la şfârşitul lumii înainte de venirea lui Hristos, atunci pe ce bază a revelaţiei afirmă unii cuvioşi sfinţi, sumele matematice minime a celor aleşi la sfârşitul veacurilor?

  Deci nu trebuie să judecăm într-o logică binară pronia lui Dumnezeu faţă de Biserica Sa, pe care „nici porţile iadului nu o vor birui”. Cred că nu trebuie să folosim matematica în planul de mântuire a lumii prin Biserica lui Hristos.

  Parabola evanghelică despre grâu şi neghină (Matei 13, 24 30, 36 43) ne arată că numai Dumnezeu poate despărţi pe supuşii Împărăţiei de supuşii celui rău, la sfârşitul veacuri¬lor (Matei 25, 31). Când noi ca oameni îi judecăm sau îi criticăm, atunci noi îî separăm şi-i împărţim înainte de a o face Dumnezeu. Cine-şi permite să facă separarea sau judecata de pe acum, argumentând părerile unor cuvioşi şi sfinţi sau răstălmăcind Scripturile, se substituie lui Dumnezeu şi se opune răbdării, dragostei şi proniei Lui.

  Să ne rugăm pentru cei ce-i criticăm şi am convingerea că vor fi şi ei de partea gâului ales şi nu a neghinei…!

  Cu multă dragoste şi bucurie în Hristos Domnul şi Mântuitorul nostru,

  Pr. Mihai Valică

 30. @pr. Mihai Valica: o problema este cu interpretarile hazardate ale acelor profetii si nu cu ele ca atare, deoarece cuviosii evident ca nu se refera la o cifra matematica, ci la chipul Bisericii din ultimul veac. Asa cum spunea si Sf. Luca al Crimeei, este vorba de a intelege directia spre care merg lucrurile. In acest sens, a vedea in impodobirile si restaurarile bisericilor semn de renastere sau prosperitate duhovniceasca ar fi o mare greseala. Aceasta prosperitate vazuta este dublata de o degradare a vietii duhovnicesti, lucru vizibil acum si foarte dureros pentru cei care isi iau in serios viata duhovniceasca… Acesta este, credem, sensul profetiilor, caci nu le putem interpreta ad literram. Daca ne gandim la cuvantul dureros al Mantuitorului, anume ca atunci cand va veni Fiul Omului, oare va mai gasi credinta pe pamant? atunci am crede, aplicand o interpretare mot-a-mot, ca nu va mai fi nimeni credincios pe pamant. Dar nu acesta este sensul, ci acela specificat mai sus, anume al degradarii duhovnicesti care taraste dupa ea, ca un fluviu imens ce se varsa in gura iadului, pe oricine nu se zbate si nu cauta sa se tina tare de piatra Evangheliei, de Hristos.

  Dar cum bine ati aratat, exista aceasta tentatie purista de a considera Biserica deja cazuta, ierarhii deja cazuti, si de a provoca lumea la razmerite si la schisme, sub pretextul ca doar grupul cutare este “curat” in credinta. Ei vor sa faca figura de drepti si chiar considera ca daca ar mai fi inca zece ca ei destinul istoric al Romaniei ar fi altul. Cum bine spunea un parinte staret, Slava Domnului ca nu mai sunt 9 ca ei ca sa tulbure apele Bisericii pentru pescuitorii schismatici!

  Pe vremea Sf. Ilie, degradarea duhovniceasca a lui Israel era reala. Dumnezeu i-a aratat insa Sf. Ilie nu ca lucrurile erau bune in Israel, ci ca mai existau inca mii de drepti care pastrau cu credinciosie credinta parintilor si nu isi aplecasera genunchii lui Baal. Dea Domnul ca acesti drepti ascunsi sa fie, asemenea acelor vremuri, acolo unde ne-am astepta mai putin! De aceea si noi ne-am exprimat nadejdea ca, chiar in cazul cel mai rau posibil, la limita, tot sa existe cativa ierarhi care sa stea cu drept si cu frica de Dumnezeu neluandu-se dupa calea cea larga si fiind un reper pentru acesti drepti nestiuti.

 31. iertare, par M Valica, daca ceea ce am exprimat a fost gresit sau nu am stiut sa exprim clar ceea ce gandeam. cand m-am referit la cine ne va calauzi si ne va deschide ochii, sigur ca nu l-am exclus pe sfantul Duh, dar ma refeream la clericii, preotii si duhovnicii (unii dintre ei, desigur) care pastoresc enoriasii si care, dupa umila si pacatoasa mea parere, sunt inselati de diavol si ne indruma nu spre lumina , ci spre pierzanie. si am in vedere 2 exemple: documentele cu cip si ecumenismul. ce ne-a sfatuit patriarhia sa facem cu pasapoartele cu cip? sa le acceptam. pozitia proecumenista a patriarhiei e deja cunoscuta. ce reactie au avut la marsul pt diversitate, organizat de homosexuali? nu vreau sa ponegresc sau sa discreditez biserica sau slujitorii sai, departe de mine si, daca prin atitudinea mea o fac, va rog sa-mi aratati. din contra, pe diverse siteuri le-am luat apararea, spunand ca , indiferent de pacatele preotilor, ei au harul DUhului Sfant, iar Dumnezeu ii va judeca pt ceea ce fac ( asta apropo de comentariile din presa legate de luxul pe care-l afiseaza unii dintre preoti). eu doar constat ca sunt din ce in ce mai putini cei care ne arata calea cea buna. ma mai gandesc, de exemplu, ca in judetul constanta, nici un preot n-a avut voie sa deschida la predica subiectul documentelor cu cip, sub amenintarea ca isi vor pierde parohia. asa ca….tacere sau pozitie pro cip. in ascuns, preotii isi manifestau opozitia fata de actele biometrice, dar…de ce nu deschis, in fata enoriasilor? aceeasi intrebare ar fi si legata de ecumenism. e clar ca nu e bun, ca e daunator pt mantuire, ca ne conduce la new age, ca e impotriva lui Dumnezeu. totusi, de ce nu aud la predica nimic despre asta? si ar mai fi masoneria. sunt cateva lucruri considerate tabu in biserica. nu as vrea sa par puritana, sunt departe de a fi un bun crestin, dar as vrea sa primesc niste raspunsuri. si , banuiesc ca am ales bine usa la care sa bat. vreau sa va spun ca si articolele dvs le citesc cu mare drag,l la fel ca si cateva bloguri, carora le sunt recunoscatoare pt ca mi-au deschis ochii, m-au ajutat sa vad lumea altfel decat o vedeam pana sa le citesc, sa le multumesc pt ca se straduiesc sa ne ofere informatie curata si, mai presus de toate, hrana spirituala.
  cu deosebita consideratie si cerand iertare daca am gresit,
  danutza
  Doamne-ajuta!

 32. Am vazut recent un documentar despre o fabrica de jeansi din China. Documentarul prezinta conditiile jalnice de munca – sclavie efectiva – in care copii chinezi isi petrec tineretea incepand de la 14 ani: pana la 16 ore de munca pe zi, uneori chiar mai mult, pedepse ferme, reguli stricte, amanarea platii salariilor, traiul in comun in conditii precare etc. Personajul principal al documentarului era o fetita de 17 ani de la tara, fiica unor tarani, care a pelcat la munca de ce credeti? Ca sa o ajute cu bani pe sora ei mai mare care a mers la liceu. Cat poate rabda fata asta si scopul pentru care rabda si munceste cumplit fara sa carteasca, eu cred ca o recomanda pentru statutul de sfanta. Putini ortodocsi ar fi capabili de o asemenea jertfa, sa se daruiasca total pentru succesul fratelui, pentru o nadejde de mai bine a altuia. Intr-adevar multi drepti sunt ascunsi acolo unde nu ne-am astepta. Pentru cei interesati, documentarul este acesta: http://www.pbs.org/independentlens/chinablue/

 33. Fratilor,fondul articolului este provenienta banilor in Biserica,banca fiind un exemplu.Haideti sa construim ceva pe acest fond.
  Veniti cu comentarii pe aceasta tema va rog!

 34. to constantin
  Pr. Constantin Stroilescu nu este frumos sa vorbesti asa despre ierarhul matale. Ce ai patit? Sti bine ca esti un preot catastrofa, ai reusit sa distrugi un cartier intreg in Fieni prin talibanismele tale. Acum nu esti in stare sa termini biserica lasa-ta aproape gata de predecesorul tau. Asa ca apuca-te de treaba si lasa bloguiala

 35. In legatura cu cele spuse mai sus. Eu merg la o biserica din Bucuresti, unde se tin slujbe frumoase, dar unde niciodata nici unul dintre preoti nu a spus nimic despre niciuna dintre problemele arzatoare la ordinea zilei: documente cu cip, implanturi cu cip, ecumenism, inseminarea artificaila si anticonceptionalele, etc. Nu stiu de ce nici nu m-a mirat acest lucru, pentru ca eram sigura ca nu vor vorbi despre aceste subiecte. Sa-i zicem ca nu am avut „pretentia” ca sa se discute despre aceste lucruri. Preotii de la acea biserica mai au si alte activitati (functii) pe lanaga activitatea in cadrul parohiei, acesta fiind cred un motiv in plus ca sa nu „atace aceste subiecte”.

  Intrebarea mea ar fi urmatoarea: unde se termina discutia constructiva asupra acestor omisiuni in predicile pastorilor, si unde incepe judecarea preotilor, eu fiind o persoana care se lupta dintotdeaua cu pacatul judecarii aproapelui.

  Las la alegerea admin daca acest comentariu este folositor pentru a fi postat.

 36. Completare: eu sunt o persoana care caut sa ma informez, sa citesc carti cu tematica religioasa, sa urmaresc site-uri ortodoxe pe internet, dar sunt foarte multi oameni de toate varstele, care nu fac acest lucru. Sunt buni crestini “practicanti” cum se mai spune, dar nu stiu mai nimic in legatura cu pericolele multe si foarte diversificate care ne impresoara din ce in ce mai mult. Acesti crestini sunt asadar niste oameni foarte putin informati in legatura cu „avansarea inainte” a vremurilor, si s-ar putea ca sa-i gaseasca aceste vremuri nepregatiti. Oricum cam nepregatiti suntem toti la o adica …

 37. @ rightreverend:

  Prea Cucernice, lucrati cumva la Intreprinderea de lustruit si periat a Patriarhiei Romane, cu incadrarea de “turnator calificat’?

  Va anuntam ca pr. Constantin Stoilescu nu scrie pe acest blog si nici nu are legatura cu el (decat una de veche antipatie, dupa stiinta noastra), iar Constantin care scrie aici este mirean. Deci informati-va mai atent altadata, va rugam, daca tot va ocupati cu asta…

 38. Nu am nimic impotriva construiri de Biserici insa in acest moment nu cred ca este neaparat necesar sa se inceapa lucrarile la Catedrala Mintuirii Neamului avind in vedere ca sunt prea multe suflete de salvat.

  Acest proiect e un Mall :.parcare subterana de 250 locuri ,12 lifturi, 5oo locuri de cazare,un restaurant ,sali de seminarii
  Ar trebui sa ne reprezinte ca popor Crestin Ortodox ce suntem CARITATEA , , EMPATIA, MODESTIA si nu…….MEGALOMANISMUL . Cred ca multi Crestini ar saluta cu mai mult entuziasm folosirea milioanelor de euro inprumutati in pescuirea de suflete precum Apostolii.
  Din pacate, ca vrem sa stim ,sau nu ,sunt multe suflete care striga dupa ajutor , stau cu ochii spre cer si scriu in sufletul lor scrisori spre DUMNEZEU.
  Copii saraci ,abandonati, ignorati ,orbi. Copii ce vor sa cante durerea prin muzica dar nu au instrumente . Noi ar trebui de aceste mici Biserici(copii) sa ne ingrijim , ca bezna si mizeria in care traiesc le surpa temelia, li se inputineaza undelemnul iar sufletul lor nu va mai mirosi a tamaie . Sa participe la construirea Catredralei Sufletului lor Biserica.
  Sa faca din aceste suflete Catredrale Vi
  „ Sau cu banii astia de ce nu fac un -spital crestin in care sa lucreze calugari si maicute – medici si infirmieri, un spital pentru oameni necajiti? „ Mai multe suflete s-ar apropia de ceruri, tamaduiti fiind de catre Biserica decat consolati „

  In concluzie
  Vulpile au vizuini, iar pasarile cerului cuiburi, dar Fiul omului nu are unde-si odihni capul”!

 39. Proiectul catedralei arata ca un cosmar grotesc, este un mall cu aspect de biserica, este o blasfemie: hotel, restaurant, cinematograf.

  Cand am vazut proiectul m-a dus mintea la profetiile cuviosilor pe care in mare parte le-a scris danutza.

  @azucena

  Problemele care te framanta pe tine m-au framantat si pe mine: de ce nu vorbesc preotii deschis si sincer credinciosilor?
  M-a framantat atat de mult problema asta ca pina la urma am zis ca nu e de “nasul meu” e prea grea pentru mine, deci am lasat-o in plata Domnului la propriu si acum nu zic decat atat: Lumineaza Doamne inimile si mintile oamenilor ca sa vina toti la tine si sa nu ne prinda vremurile rele total nepregatiti”.

  Eu zic ca Domnul are grija de noi toti cu si fara preoti vrednici.
  Noi trebuie insa sa ne facem datoria. Rugaciunea de dimineata contine si doua rugaciuni una pentru vii si alta pentru morti unde sunt trecute toate categoriile de oameni: mireni, preoti, episcopi, saraci, vaduve, rude, prieteni, dusmani, eretici. Pe aceea sa o spunem cu sarg iar de cate ori mai auzim de “ispravile” vreunui frate, orice fel ar fi el, sa zicem iarta-l Doamne, fie-ti Doamne mila de el si lumineaza-l si nu-l lasa asa ca pe un orfan”.

 40. @ CristinaP:

  Multumesc. Ai dreptate. Noi trebuie sa ne facem datoria. Oare de ce nu m-am gandit ca RUGACIUNEA este solutia zilnica de iesire din impas? Trebuie sa ne rugam mai mult, atat pentru noi, cat si pentru TOTI ceilalti, mireni si preoti deopotriva. Sa ne rugam de asemenea ca sa ne ajute Dumnezeu sa DISCERNEM intre ADEVAR, si feluritele inselari mascate in „adevaruri” relative si frumoase la vedere, care pot duce in cea mai totala inselare, si Doamne fereste, la cadere …

Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare