update – PRECIZARI si PROPUNERI pentru dezbaterea despre CARDURILE DE SANATATE organizata de Ministerul Sanatatii

14-01-2015 5 minute Sublinieri

card

 

[…] cardul este esenţial, întrucât prin activare, asiguratul acceptă includerea sa în platforma DOSARULUI ELECTRONIC AL PACIENTULUI iar DES-ul este SFÂNTUL GRAAL al sistemelor de eHealth (digitalizarea integrală a sistemului medical).

Dacă nu ar implementa forţat cardul de sănătate, ar trebui să ceară acordul individual al fiecărui asigurat ca să le permită să le stocheze electronic TOATE INFORMAŢIILE MEDICALE pe care le produce în viaţa sa, de la banale consultaţii şi prescripţii până la chestii foarte sensibile precum diagnostice, transplante etc. Imaginaţi-vă cum ar fi să apară în campania electorală dosarul unui candidat la preşedenţie din care să rezulte că suferă de boli venerice. Sau să pornească o polemică despre numărul de avorturi făcute de prima femeie candidat la preşedinţie care intră în turul doi. Este aşadar foarte puţin probabil ca asiguraţii să accepte DES-ul în mod expres. Însă li se serveşte povestea cu cardul, care este activat şi validat de sistem şi care are valoare de consimţământ faţă de întreaga platformă, căci, nu-i aşa, medicul de familie e obligat să te informeze despre orice nelămurire la data prezentării cardului.

Aşadar, cu cât mai puţine carduri neactivate, cu atât mai cuprinzătoare este baza de date tutelată de SRI şi STS. Se închide cercul după ani de zile de la debut, după cum bine zice involuntar Hotnews, în PR-ul lor fără perdea. Oricum, cf art.1 alin.7 din legea nr.677/2001 privind datele personale nici SRI şi nici STS nu sunt ţinute să respecte drepturile prevăzute la art. 12-15 (informare, acces, intervenţie, opoziţie). Bine, nici dacă ar fi ţinute prin lege să respecte aceste drepturi nu ai cum verifica asta, căci serviciile la noi sunt pur şi simplu stat în stat. De fapt, supra-stat sau supra-putere, cum spunea Iohanis despre justiţia televizată.

Deci cât mai putine carduri neactivate mai bine pentru ei,per a contrario, cu cât mai multe carduri neactivate cu atât mai bine pentru noi. De asta am cerut şi să se modifice normele la art.5-6 pentru instituirea unei proceduri ca acele carduri care au fost lăsate prin vecini, pe la rude să fie returnate CNAS în 5 zile dacă nu au fost predate titularului. Să stea stivă la ei acolo şi să nu mai vb despre 12 milioane de carduri acceptate, când ele au fost lăsate cu sacul pe la primării, bodegi etc. băgate prin cutii poştale, lăsate câte 15 la o singură familie şamd. de poştaşi care “nu mai vin odată pentru dumeata”. Iar apoi să facă legi pornind de la realităţile sociale din România, fie că le plac sau nu, progresiste sau anacronice cum sunt ele, nu să întindă o ţară întreagă pe patul lui Procust ca să încapă în hotarele reformelor importate la literă din programele băncii mondiale. […]

În contextul dezbaterii publice ce va avea loc vineri, 16.01.2015, vizând Proiectul de modificare a Hotărârii de Guvern nr. 900/2012 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilorreferitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, îndrăznesc să formulez unele precizări în speranţa că ar putea fi de folos persoanelor ce vor participa la dezbatere şi celor preocupaţi de acest subiect în general.

Îngăduiţi-mi să subliniez faptul că “dezbaterea publică a unui proiect de act normativ” nu este echivalentă cu ceea ce înseamnă o dezbatere publică în general (polemică televizată, dezbatere electorală, concurs de debate etc) ci reprezintă un procedeu de tehnică legislativă prin care Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională oferă posibilitatea publicului interesat şi informat să participe la procesul de elaborare a proiectelor de acte normative.

Aşadar, dezbatarea publică este doar o parte a procesului de elaborare a actului normativ. Nu este un for legislativ care să producă prin consens public norme de drept material. Art.3 lit.c) din legea transparenţei decizionale defineşte elaborarea de acte normative ca fiind procedura de redactare a unui proiect de act normativ anterior supunerii sale spre adoptare. Din acest motiv, devine foarte important ca participanţii să cunoască ce pot obţine prin participarea la o dezbatere publică la care trebuie să participe activ la redactarea proiectului actului normativ.

Redactarea proeictelor actelor normative este un procedeu tehnic descris în principal de următoarele legi, în sensul larg al cuvântului:

1. LEGEA nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative (**republicata**)(*actualizata*) şi

2. H.G. nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, in vederea adoptarii/aprobarii.

3. H.G.nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului
Participarea la dezbatere se face în temeiul regulamentului de organizare şi participare ce va fi făcut cunoscut de către organizator. Acesta trebuie să respecte dispoziţiile art. 7 alin.(10) din legea transparenţei.

După colectarea şi consemnarea opiniilor, propunerilor şi recomandărilor vizând redactarea concretă a dispoziţiilor actului normativ (articole, aliniate, litere, paragraf, teză), textul proiectului se definitivează pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate de publicul interesat.

Aşa cum am arătat, procedura de redactare a actelor normative este prevăzută de LEGEA nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă care, în art. 4 alin. (3) prevede că. “(3) Actele normative date în executarea legilor, ordonanţelor sau a hotãrârilor Guvernului se emit în limitele şi potrivit normelor care le ordonã” iar art. 13 lit.a): “proiectul de act normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelaşi nivel, cu care se aflã în conexiune”.

În cazul de faţă, actul supus dezbaterii publice este unul de modificare a unui alt act existent (normă metodologică) ce a fost emis pentru executarea dispoziţiilor Legii nr. 95/2006 privind reforma sănătăţii, ce vizează cardul de sănătate. Aşadar, prin proiectul ministerului se doreşte modificarea unor reguli de aplicare ale dispoziţiilor legale ce vizează cardul de sănătate iar NUmodificarea dispoziţiilor legale privind cardul. Se modifică normele de aplicare despre card, în limitele actului superior existent, iar nu legea reformei sănătăţii prin care s-a introdus cardul de sănătate. Prin normele metodologice nu se adaugă la lege, nu se modifică legea, nu se introduc alternative, nu includem adeverinţa de salariat între dovezile prevăzute de lege. Normele metodologice ale H.G. nr. 900/2012 nu pot adăuga la dispoziţiile Legii nr. 95/2006 privind reforma sănătăţii (pag. 181 şi urm.).

Confuzia survine ca urmare a faptului că proiectul de modificare a normelor de aplicare stabileşte pentru 1 februarie începutul utilizării cardului la nivel naţional iar NU introducerea cardului de sănătate la nivel naţional, cum apare în presă, fapt realizat prin art.331 din legea 95/2006în anul 2006.

În consecinţă, plecând de la confuzia de mai sus şi de la neclarităţile domeniului de aplicare a normelor metodologice, există riscul real ca participarea ortodocşilor la dezbarea din 16.01.2015 să fie una complet ratată prin prisma recomandărilor şi solicitărilor formulate în afara obiectului concret al dezbaterii, dar care să îndreptăţească autorităţile să continue politica faptului împlinit de până acum. Chiar şi aşa, orice fel de participare, chiar una ratată este mai bună decât nicio participare. Îndrăznesc să încurajez aşadar orice fel de atitudine şi iniţiativă menite a sublinia opoziţia faţă de utilizarea cardului de sănătate, chiar dacă sunt exprimate impropriu sau sunt inexacte dpdv al argumentaţiei juridice.

Revenind, este important de reţinut că publicul participă la procesul de elaborare a actului normativ exclusiv prin propunerile şi recomandările formulate la obiect. Publicul nu participă la definitivarea proiectului de act normativ care va fi trimis spre analiză şi avizare. Conform art. 7 alin.8 din legea transparenţei decizionale: „ 8) Proiectul de act normativ se transmite spre analiză şi avizare autorităţilor publice interesate numai după definitivare, pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate potrivit alin. (4).” Conform art. 10, propunerile publicului au valoare de recomandare, autorităţile publice având competenţă absolută în materie. Legea nu prevede o procedură propriu zisă de „definitivare pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate” de publicul interesat, şi nici motivarea votului privind propunerilor individuale în sensul acceptării sau respingerii acestora, însă prevede faptul că – art. 7 alin.(10) lit.d) : „în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice se asigură accesul public, pe site-ul şi la sediul autorităţii publice responsabile, la următoarele documente: minuta dezbaterii publice, recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătăţite ale proiectului de act normativ în diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, precum şi versiunea finală adoptată a actului normativ.”

Din cele scrise de mai sus reiese, cred, importanţa capitală a formulării unor obiective CONCRETE, pe text, raportat la procedura propriu-zisă a dezbaterii publice, în afară de dezideratul general al respingerii utilizării cardurilor electronice de sănătate şi de obţinere a unei alternative.

De aici pornind, îndrăznesc să contribui cu o opinie personală raportat la textul proiectului aflat în dezbatere, pentru ipoteza în care acestea ar putea fi de folos persoanelor fizice sau juridice implicate, care achiesează la propunerile formulate sau care vor să le modifice sau să le completeze în orice fel. Orice persoană interesată este liberă să înainteze aceste propuneri către ministerul sănătăţii în orice formă găseşte de cuviinţă, să le susţină vineri în cadrul şedinţei ce se organizează în acest sens, cu atât mai mult cu cât nu toţi cei interesaţi putem participa.

În măsura timpului disponibil, voi reveni cu unele comentarii privind obiectivele de ordin juridic pe care ar trebui să ni le asumăm pe termen scurt, mediu şi lung pentru a ne asigura (teoretic) că libertatea de conştiinţă ne este respectată. Îndrăznesc să rog mai ales pe acei cititori cu studii juridice să se aplece cu ochi de soacră asupra propunerilor formulate, deşi ştiu că e dificil de urmărit formatul tabelar şi să îl completeze sau să-l critice după cum îi luminează Domnul.

Textul integral şi în vigoare al Normelor metodologice privind cardul este AICI

Proiectul de modificare propus de Minister este AICI

Propunerile pe care vi le supun atenţiei voastre sunt AICI

Recomand ca documentele să fie downloadate în format Word şi citite cu opţiunea de Panoramare la 150%.

Iertaţi. Doamne, ajută!

Propuneri de modificare şi completare a Proiectului de hotărâre de modificare a H.G. nr. 900/2012 

Vezi si:


Categorii

1. DIVERSE, Carduri electronice/ cipuri, Cuvantul cititorului

Etichete (taguri)

, ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

15 Commentarii la “update – PRECIZARI si PROPUNERI pentru dezbaterea despre CARDURILE DE SANATATE organizata de Ministerul Sanatatii

 1. Nu cunosc foarte bine detaliile, dar, din auzite, în Anglia cardul de sănătate nu are cip, ci e un card simplu, nedigitalizat. Oare în dezbaterile de mâine nu se poate propune o asemenea variantă? Cine are informaţii atât despre situaţia din Anglia, cât şi despre posibilitatea de a fi luată în calcul în dezbatere, poate da un răspuns pt toţi.

 2. Legea nr.95/2006 privind reforma sănătăţii pag.182

  ART. 330
  (1) Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate este un card electronic, distinct de cardul european de asigurări sociale de sănătate.

  Adică faptul că are cip este menţionat în lege. Mâine nu se discută nimic despre lege, ci doar despre normele de aplicare. Doar ceea ce se găseşte aici. Doar despre asta se pot formula propuneri şi completări, cu condiţia să nu contrazică dispoziţiile legii superioare (l.95/2006).

  Chiar şi aşa, pare tardiv să vorbim acum despre card fără cip, după ce acestea au fost imprimate şi distribuite. Propunerea mea constă în aplicarea art.212 alin.(1) din legea sănătăţii, care este în vigoare şi nu poate fi abrogat de norma metodologică şi nici nu poate fi făcut desuet, deşi această opinie este deschisă interpretărilor, având în vedere că în însuşi textul articolului se vorbeşte despre data implementării cardului (deci ar avea caracter de trimitere la Normele metodologice). Este absurd însă să declari din pix data de implementare pentru persoane care nu pot sau nu doresc să intre în posesia cardului.

  ART. 212
  (1) Documentele prin care se atestă calitatea de asigurat sunt, după caz, adeverinţa de asigurat eliberată prin grija casei de asigurări la care este înscris asiguratul sau documentul rezultat prin accesarea de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate a instrumentului electronic pus la dispoziţie de CNAS. După implementarea dispoziţiilor din cuprinsul titlului IX, aceste documente justificative se înlocuiesc cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate. Data de la care urmează a se utiliza cardul naţional de asigurări sociale de sănătate se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

  Propunerea mea este ca acest articol să se aplice celor ce nu au (încă) acest card de sănătate şi celor care refuză să-l folosească pentru motive de conştiinţă, urmând ca această din urmă categorie de asiguraţi să facă dovada calităţii lor conform disp.art. 212(1) de mai sus, adică cu:
  1. adeverinţă de asigurat
  2. documentul listat/imprimat în urma verificării online, pe portalul SIUI, prin introducerea CNP-ului.

  Ambele instrumente sunt prevăzute atât de lege, cât şi de art. 1 alin. 4 dinOrdinul nr. 581-08.09.2014 privind normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat. Procedura propriu-zisă de listare/imprimare este prevăzută în ordinul de mai sus de la art. 10-11. Asiguratul ar putea valida serviciul medical prin semnătură.

  Problema este că mai toate actele normative califică această soluţie ca fiind tranzitorie, până la data implementării cardului. Din acest motiv este atât de ultra-important ca normele discutate mâine să se refere exclusiv la cei care au intrat în posesia cardului, nu şi la cei care au refuzat să-l primească, faţă de care s-ar adopta în continuare soluţia tranzitorie, până când legea va fi completată cu o normă de excepţie pentru cei care nu vor să utilizeze cardul.

  Norma asta de excepţie pentru noi, cei ce nu vrem card, este piatra din capul unghiului, pe care autorităţile nu ne-o vor da nici în ruptul capului, pentru că se tem că toată lumea va alege excepţia şi nimeni nu va mai purta cardul după el.

  Or, cardul este esenţial, întrucât prin activare, asiguratul acceptă includerea sa în platforma DOSARULUI ELECTRONIC AL PACIENTULUI iar DES-ul este SFÂNTUL GRAAL al sistemelor de eHealth (digitalizarea integrală a sistemului medical).

  Dacă nu ar implementa forţat cardul de sănătate, ar trebui să ceară acordul individual al fiecărui asigurat ca să le permită să le stocheze electronic TOATE INFORMAŢIILE MEDICALE pe care le produce în viaţa sa, de la banale consultaţii şi prescripţii până la chestii foarte sensibile precum diagnostice, transplante etc. Imaginaţi-vă cum ar fi să apară în campania electorală dosarul unui candidat la preşedenţie din care să rezulte că suferă de boli venerice. Sau să pornească o polemică despre numărul de avorturi făcute de prima femeie candidat la preşedinţie care intră în turul doi. Este aşadar foarte puţin probabil ca asiguraţii să accepte DES-ul în mod expres. Însă li se serveşte povestea cu cardul, care este activat şi validat de sistem şi care are valoare de consimţământ faţă de întreaga platformă, căci, nu-i aşa, medicul de familie e obligat să te informeze despre orice nelămurire la data prezentării cardului.

  Aşadar, cu cât mai puţine carduri neactivate, cu atât mai cuprinzătoare este baza de date tutelată de SRI şi STS. Se închide cercul după ani de zile de la debut, după cum bine zice involuntar Hotnews, în PR-ul lor fără perdea. Oricum, cf art.1 alin.7 din legea nr.677/2001 privind datele personale nici SRI şi nici STS nu sunt ţinute să respecte drepturile prevăzute la art. 12-15 (informare, acces, intervenţie, opoziţie). Bine, nici dacă ar fi ţinute prin lege să respecte aceste drepturi nu ai cum verifica asta, căci serviciile la noi sunt pur şi simplu stat în stat. De fapt, supra-stat sau supra-putere, cum spunea Iohanis despre justiţia televizată.

  Deci cât mai putine carduri neactivate mai bine pentru ei,per a contrario, cu cât mai multe carduri neactivate cu atât mai bine pentru noi. De asta am cerut şi să se modifice normele la art.5-6 pentru instituirea unei proceduri ca acele carduri care au fost lăsate prin vecini, pe la rude să fie returnate CNAS în 5 zile dacă nu au fost predate titularului. Să stea stivă la ei acolo şi să nu mai vb despre 12 milioane de carduri acceptate, când ele au fost lăsate cu sacul pe la primării, bodegi etc. băgate prin cutii poştale, lăsate câte 15 la o singură familie şamd. de poştaşi care “nu mai vin odată pentru dumeata”. Iar apoi să facă legi pornind de la realităţile sociale din România, fie că le plac sau nu, progresiste sau anacronice cum sunt ele, nu să întindă o ţară întreagă pe patul lui Procust ca să încapă în hotarele reformelor importate la literă din programele băncii mondiale.

  În fine, ideea e că ei nu vor să dea excepţia de la card ca să nu strice implementarea DES-ului, deşi excepţia există acum în practică şi în vigoare ca soluţie tranzitorie. Nu vor să o facă permanentă şi punct. Rămâne să stăm prin tribunale, unde e pur şi simplu dezastrul de pe lume, indiferent de ce vă este arătat la televizor de persoane care au intrat de două ori în viaţa lor într-o instanţă şi poate nici atât. Dar, mergem înainte cu “Doamne, ajută!”

 3. Pentru cine e interesat să citească despre proiectele de norme metodologice ale DES şi despre cât de minunată este lumea nouă care ne aşteaptă, le aveţi aici:

  1. Proiect ordin – pentru aprobarea datelor si procedurilor de utilizare si functionare DES

  2.Proiect Hotarare – pentru aprobarea normelor metodologice DES

 4. Multumim A.V. pentru MUNCA ta si pentru efortul tau…!
  Comentariile tale sunt pertinente si mai mult decat binevenite!
  Pacat ca cei mai multi romani SUNT NEPASATORI fata de “restrangerea” libertatilor lor…
  Am rude in familie care au primit cardul fara nici o obiectie…si in ceiuda incercarilor mele de a-i convinge sa nu o faca…
  Pacat ca in timpul mandatului actualului guvern SE INTAMPLA toate acestea…
  Am citit si eu H.G. 900/2012 si am vazut cine SEMNEAZA si CONTRASEMNEAZA acest act normativ…si anume OMUL in care imi pusesem mari sperante inainte de alegeri si caruia i-am dat votul meu de cetatean, eu si tu toata familia mea, (sotie, parinti, socri…), si anume Dl. PONTA VIOREL VICTOR…
  Acum REGFRET ca am fost naiv…
  Pacat ca tocmai in timpul sau s-a conceput si elaborat aceasta hotarare de guvern si pacat ca tot in timpul sau se va si finaliza acest demers al autoritatilor de a-i prinde si prinde pe aproape toti cetatenii in reteaua electronica de date a sistemului…
  Acum INTELEG de ce a avut dreptate cand a spus…POATE POPORUL STIE MAI BINE…
  DA! A simtit poporul ca pe omul acesta NU-L DOARE nimic de binele adevarat al romanulor sai…ci se gandeste doar la a fi…vasaul perfect si marioneta perfecta…a intereselor altora…
  Cum imi spunea o colega inainte de alegeri…”mai l-as vota…dar este un fel de “Pinochio…” manevrat din spate de altii!”…si cata dreptate a avut…
  Sa vezi ca exista IMPOTRIVIRE de la romanii tai fata de acest card de sanatate si SA TE FACI ca nu-ti pasa…inseamna sa fi un om CARE NU MERITI sa gestionezi interesele concetatenilor tai…
  Eu unul NU MAI AM NICI o speranta ca lupta aceasta ANTICIP va mai fi castigata cu autoritatile…atata timp cat pe de-o parte exista atat de multi romani nepasatori fata de aceste documente…iar pe de-alta parte exista atata de multa SFIDARE a autortatilor fata de romanii care nu doresc aceste documente electronice…
  Cum spunea si A.V. mergem inainte doar cu DOAMNE AJUTA-NE…sau cum spunea cineva…”noi nu putem sa schimbam lumea, ci RUGACIUNEA noastra POATE SA O SCHIMBE…!”
  Of, daca romanii nistri care se declara crestini ortodocsi mai mult in proportie de 4/5 din totalul populatiei…MACAR ACUM LE-AR PASA…de soarta viitorului lor si al copiilor lor…si daca MACAR ACUM s-ar ruga si AR STRIGA catre Dumnezeu…dar SE COMPLAC intr-o viata lumeasca, fireasca, a firii celei cazute cu tot ceea ce are ea…gandire lumeasca, simtire lumeasca…NEPASARE fata de mantuire si fata de SEMNELE VREMURILOR…si fata de PECETEA care se aproprie si pe care daca o vor primi le va sterge NUMELE din Cartea Vietii…
  Si isi vor primi PLATA nepasarii si indiferentei lor in curand…si in lumea aceasta si in ceealalta…

  Dumnezeu sa aiba mila de noi toti, caci DOAR EL poate sa mai schimbe mersul lucrurilor si sa mai INTARZIE vremea CERNERII oamenilor…
  AMIN!

 5. @G.Vela
  Deşi nu vă împărtăşesc deloc simpatia pentru domnul Ponta, acesta poate încă să se revanşeze în faţa dvs şi o să vă explic cum: 🙂

  Odată cu consultarea publică în cadrul procesului de transparenţă decizională, conform HG 561/2009 se desfăşoară şi o procedură de consultare prealabilă interinstituţională, iar după definitivarea proiectului de act normativ acesta este comunicat Secretariatului General al Guvernului, pentru obţinerea avizelor din partea Consiliului economic şi social şi Consiliului legislativ.
  În procedura de consultare prealabilă, din câte îmi dau seama, ar trebui obţinute puncte de vedere şi de la CNAS, Poşta română şi Imprimeria naţională, dacă mai e cazul.

  Ei bine, un avocat creştin de prin Timişoara, cu iniţialele G.V., dacă întâmplător cunoaşteţi pe cineva, ar putea să scrie memorii acestor instituţii, având drept obiect strict procedura de avizare a proiectului de modificare a HG nr.900/2012, în aşa fel încât traseul acesta de elaborare să nu mai fie o simplă rutină birocratică fără subsatnţă cum este acum.

  În subsdiar, după publicarea minutei de la dezbateri şi a fosrmei finale, poate fi sesizat şi Consiliul pentru combaterea Discriminării, a cărei hotărâre favorabilă nouă ar putea fi foarte utilă mai apoi.

  Orice aviz favorabil calificat (adică cu propuneri sau obiecţiuni) trebuie să nască o altă notă justificativă în rutina asta birocratică, ceea ce în final vă dă dumneavoastră ocazia de a înainta încă un memoriu către Secretariatul general al guvernului cu ocazia sedinţei de pregătire a şedinţei de guvern, prin care să criticaţi actul pe formă şi încă un memoriu domnului Ponta, pentru data şedinţei de guvern pentru aprobarea proiectului, când acesta ar putea să vă aducă satisfacţie şi să nu aprobe modificările.

  În orice caz, dacă totuşi aprobă proiectul de modificare, în baza legii nr.554/2004, a doua zi după publicarea în M.Of.R. vă puteţi adresa secţiei de contencios a Curţii de apel Timişoara pentru suspendarea aplicării H.G. nr. 900/2012 până se va soluţiona procesul de fond pe care îl veţi deschide la aceeaşi instanţă pentru anularea HG.900/2012 pentru vicii de fond şi de formă.

  În cazul super- ultra-hiper-optimist în care daţi peste un judecător de contencios care nu este şi securist, s-ar putea să lăsaţi Ministerul sănătăţii fără norme metodologice pentru card, ceea ce într-un nou caz hiper-ultra-optimist, ia-r putea convinge într-un final să ne acorde şi nouă amărâta aia de excepţie şi să ne putem dovedi calitatea de asigurat cu hârtii. Şansele de reuşită sunt de tot râsul şi nu ar fi meritat nici măcar efortul scrierii acestui comentariu. Dar noi să avem inimă bună!
  Numai de-am găsi vreun avocat bun cu iniţialele G.V. de prin Timişoara..

 6. @A.V.!

  Cat priveste “memoriile”…chiar daca le-ar face acel avocat de care ai amintit, Institutiile carora le vor fi adresate NU VOR MISCA un deget ca sa le solutioneze…evident favorabil.
  Dupa cum spuneam si alta data intr-un alt comentariu POSTA Romana a avut indicatii clare ca orice corespondenta scrisa care pleca care Rusia sa fie REFUZATA…(acum cateva luni sotia mea a fost la posta, statea la coada la un Ghiseu si in fata ei era un domn care vroia sa trimita o scrisoare in Rusia, la Moscova, si functionara i-a spus: “Avem ORDINE ca SA NU TRIMITEM si sa NU PRIMIM nici o corespondenta catre Rusia si catre Ukraina, pana nu se stabiizeaza situatia din aceste tari…la care dl respectiv a spus…o fi in Ukraina instabilitate…dar NU este si in Rusia…”).
  Cred ca asa cum POSTA Romana A RESPECTAT “ORDINELE” si “indicatiile” primite TOT ASA le vor RESPECTA si celelalte institutii ale statului…oricate memorii si petitii le-ar adresa cetatenii romani…
  Dupa 15 ani de zile de rutina si de contact cu diverese institutii administrative sau judecatoresti din Romania am ajuns la o trista concluzie ca doar atunci cand ai NOROCUL sa gasesti in acele institutii oameni cu CONSTIINTA ai vreo sansa in demersul tau…in rest te lovesti de aceeasi cvasi…generala plafonare si rutina functionareasca…
  Intr-o zi vorbeam cu fratele meu tocmai despre INCOMPETENTA multor functionari din cadrul unor institutii de stat…si la un moment dat i-am spus…eu cred ca nu sunt numai INCOMPETENTI ci cred ca sufera si de o NEPUTINTA clara a puterilor lor firesti…a vointei si a mintii…datorita careia NU MAI POT FACE FATA la volumul de munca tot mai mare si tot mai apasator…
  Iar cat priveste lupta in justitie…asa cum ai spus mai sus intr-un cometariu de-al tau… prin tribunale este …”dezastru de pe lume…”, dar si oameni care judeca NU in SPIRITUL legii, ci doar in LITERA ei…adica sunt magistrati care desi sunt INAMOVIBII si pot APLICA legea INTELEGENT, se complac la a ramane doar simpli executanti ai literei ei…ca si cum ar face parte nu din puterea judecatoareasca a statului, ci doar din cea executiva…
  (Intr-o zi ma aflam la un Parchet in tara, nu mic sau…izolat din provincie, ci CELEBRU din Romania, si stateam SA STUDIEZ un dosar penal…Pur si simplu nu m-am putut concentra sa fac studiul dosarului de vorbaria, glumele, rasetele si bancurile spuse de catre grefierii, dar si de Procurorii din acel Parchet…vorbeau doar de cafea, de chestuni mondene, de sport….etc. Iar eu am tras concluzia…”si uite asa a mai trecut o zi…si se apropie ziua de salariu, si asa va fi si ziua si luna viitoare…”)
  Asa ca eu cred ca nu ai putut spune ca prin tribunale este “dezastru de pe lume” decat din experienta…situatie pe care pot sa o confirm si mai abitir decat tine …
  Chiar daca am ajunge si la Curtea Constitutionala cu demersurile noastre, invocand exceptii peste exceptii de neconstitutionalitate ale unor pasaje din aceste acte normative care reglementeaza regimul juridic al docmentelor electronice de sanatate si de identitate…cred ca este “previzibil” rezultatul demersurilor noastre…
  Insa fratele meu/sora mea, nu as vrea sa crezi ca am dat in fatalism, ci am ajuns la coluzia ca SOLUTIILE pe care le au cetatenii in lupta ANTICIP, nu sunt decat DOUA.
  UNA dintre ele este solutia STRICT DUHOVNICEASCA, respectiv daca MII de romani ar tine post, s-ar ruga…Dumnezeu ar face niste SCHIMBARI prin tara asta…de s-ar implini ce spune Parintele Arsenie Boca ca “pentru o surta perioada de timp…ATENTIA intregii lumi se va focaliza spre Romania datorita UNOR SCHIMBARI si lucruri care se vor PETRECE care vor depasi normalul si capacitatea fireasca a oamenilor de a le intelege…adica o INTERVENTIE SUPRANATURALA care va parea STRANIE…si misterioasa multora…”
  Iar A DOUA SOLUTIE pe care eu o vad este CALEA LUPTEI POLITICE (care este atat de dificila si de…greu de parcurs pentru cetateni), respectiv crearea unui PARTID POLITIC CRESTIN Ortodox cat mai repede…care sa-si propuna LUPTA pentru OBTINEREA GUVERNARII Romaniei in viitorul apropiat…
  Memoriile, actiunile judiciare, ba chiar si strangerea de semnaturi pentru proiecte de intiativa legislativa…le vad nu numai ca insuficiente MIJLOACE in lupta ANTICIP, ci le vad si NEPUTINCIOASE…fiindca TOATE institutiile dn Romania graviteaza in jurul actualei legislatii si APARA linia si DIRECTIA de Guvernare care este impusa si INDUSA de catre fortele politice care coduc Romania, si care NU MAI REPREZINTA VOINTA MAJORITATII populatiei care i-a mandat sa conduca destinele tarii.
  Romania si populatia crestina ORTODOXA din Romania are nevoie de un fel de SYRIZA in tara asta…CAT MAI REPEDE…
  De lideri POLITICI crestini curati si fermi care pot sa COAGULEZE SUTE DE MII si MILIOANE de romani in jurul lor si care apoi POT sa schimbe LEGISLATIA Romaniei din temelii…DE asta are neveoie tara asta…si apoi SE VOR ABROGA toate actele normative care reglementeaza uzul si implantarea documentelor cu cip in Romania, in randul cetatenilor…
  Dumnezeu sa aiba mila de noi toti…!

 7. Deci: vorba volant, scripta manent

  Vasile Ciurchea (CNAS): Vom găsi o alternativă la cardul de sănătate pentru cei care îl refuză

  Președintele CNAS, Vasile Ciurchea, a declarat vineri că autoritățile vor găsi o alternativă la cardul de sănătate pentru persoanele care îl refuză.

  “În momentul de față aș vrea să văd câți sunt cei care refuză cardul. Din datele noastre sunt puțini două sau trei mii. O parte din cei care au returnat cardul acum vin și cer. Este clar că trebuie să găsim o alternativă pentru că sunt oameni care îl refuză din motive mai mult sau mai puțin obiective, mai mult sau mai puțin înțelese de mine. Vom găsi ca alternativă acea adeverință, însă prin aceasta vor fi puși pe drumuri de la casă la medic și așa mai departe. Dacă doresc adeverința, va rămâne adeverința, nu doresc ca cineva să rămână fără servicii medicale pentru faptul că s-a introdus cardul. Cardul dă asigurarea că acel serviciu medical a fost efectuat la momentul respectiv, este cheia de acces, (…) vor scădea acele servicii medicale raportate, dar de fapt neefectuate” a susținut Ciurchea la o dezbatere.

  El a precizat că adeverința prin care se dovedește calitatea de asigurat este valabilă cât timp se plătesc asigurările de sănătate. Președintele CNAS a precizat că aceeași adeverință este valabilă atât la medicul de familie, dar și al alt furnizor de servicii medicale.

  “Adeverința este valabilă atâta timp cât se plătesc asigurări. În cazul în care este asigurat permanent va fi valabilă până va veni și va spune că nu mai dorește adeverință și dorește card. Este nevoie de adeverință pentru că eu trebuie să știu că este asigurat și îi dau pachetul de servicii medicale. Fără card va trebui să te duci și să ceri o adeverință. Adeverința este valabilă și la medicul de familie și la oricare furnizor de servicii medicale”, a mai afirmat șeful CNAS.

  Potrivit acestuia, prin introducerea cardului s-ar putea face economii în sistemul de sănătate de aproximativ 20%.

  “Data de 1 februarie este data de introducere a cardului. Asta nu înseamnă că de la 1 februarie nu vom găsi alternative și pentru cei care nu doresc cardul. Aproximativ 95% din populație a primit cardul. Mai mult de 90% doresc cardul”, a susținut președintele CNAS.

  El a subliniat că persoanele care nu au primit cardul îl pot ridica de la Casa de asigurări de sănătate.

  “Cel care nu și-a primit cardul se poate duce la casa de asigurări de sănătate. Toate casele sunt în măsură să distribuie acel card. Am luat și măsura pentru a putea fi inițializat la Casa de asigurări de sănătate pentru a nu mai pune omul pe drumuri. După ce vom ajunge la înțelegere cu cei din conducerea medicilor de familie, vom anunța când vor fi date cardurile către aceștia”, a explicat Vasile Ciurchea.

  AGERPRES/(A-autor: Roberto Stan, editor: Mihai Simionescu)

 8. verba, nu vorba 😀

 9. Sa dea Domnul sa fie asa cu cardul sa nu-l impuna si celor care nu-l vor.Ma gandesc la medicii care nu vor sa-si dea semnatura electronica ca aici e buba.Sunt mult mai mult de 1 milion care nu vor carduri.Minte seful CNAS.Ganditiva si la cei care nu vor sa le acctiveze.

 10. Pingback: Seful CNSAS: “vom gasi o alternativa la card” - Recomandari
 11. cardul l-a adus postasul la fiecare acasa in plic ca si orice coresponsent si a cerut o iscalitura de primire..ce sa facem ///Dar asta nu inseamna ca si dorim sa-l activam!!!..eu una nu …apoi si fiiica mea care lucreaza in Anglia l-a primit acasa la mine ,,desi nu mai este asigurata in ROMANIA…asa ca poate vorbi seful CNAS mult si bine de cei care l-au primit ,majoritatea daca nu toti cu posta.

 12. Pingback: IPS CIPRIAN DESPRE CARDUL DE SANATATE [video]: “Vremurile sunt grele. Oamenii sunt controlaţi din toate punctele de vedere. Ce a fost pe vremea lui Ceauşescu este nimica toată. Nu veţi scăpa nici în gaură de şarpe. Vedeţi şi cu Legea Big B
 13. Buna ziua!

  Prin OG nr. 11/2015 s-a modificat si completat legea sanatatii. Art. I, pct. 4-8 din OG nr. 11/2015 contin dispozitii cu privire la refuz si adeverinta de asigurat.

  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/165261

  Doamne, ajuta!

 14. Da, s-a menţionat în lege termenul de 3 luni pentru valabilitatea adeverinţei de asigurat astfel încât să nu poată fi anulate în contecios normele metodologice emise prin HG.
  Modalităţile legale de extindere a valabilităţii adeverinţei de asigurat pentru cei ce refuză cardul din motive religioase sunt:
  – neconstituţionalitatea noului art. 212 alin.1, cerută prin avocatul poporului şi incidental în instanţă;
  – plângere la CNCD pentru discriminare religioasă, utilă în procesele de fond;
  – promovarea unei iniţiative legislative cetăţeneşti, prin strângerea a 100 000 de semnături în acest sens;
  – promovarea unui proiect de modificare a Legii nr. 95/2005 de către parlamentarii interesaţi de acest subiect;
  – eventual, un proces cu CNAS şi Min.Sănătăţii pentru “obligaţia de a face” prin care să fie obligaţi să modifice termenul de valabilitate de 3 luni, ales doar pentru a ridica bariere administrative împotriva celor ce invocă libertatea de conştiinţă.

  Trebuie spus că ordinul 581/2014 privind documentele justificative ale calităţii de asigurat nu prevedăd termenul de valabilitate pentru adeverinţă, el fiind lăsat la aprecierea emitentului. Adeverinţa prezentată în anexa 1 a ordinului pag.13 lasă puncte de suspensie la termenul de valabilitate aferent.

  Termenul de 3 luni şi deplasarea personală la CJAS sunt cadouri stipulate expres pentru ortodocşi, căci adeverinţa de hîrtie nu încape în plicul prin care este trimis cardul de sănătate celor care îl acceptă.

  Sper să daţi dovadă de înţelepciune şi să gândiţi raţional cu privire la acest subiect, aşa cum ne-a îndemnat cu drag Patriarhia. Dacă vi se pare că autorităţile îşi bat joc de noi, doar vi se pare!

 15. @cristina
  V-am răspuns pe mail.
  Doamne, ajută!

Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare