Comentarii

Ati cautat comentariile scrise de Ioan Cadar cu data incepand din 2006-01-01 si pana in 2023-02-05
Ioan Cadar - 2013-12-29 16:08:30 - Vezi comentariul
PRIGOANA BISERICII SI A SLUJITORILOR EI. CALOMNIA, ARMA SATANICA PREDILECTA - Pr...
"Pe bârfitor şi pe cel cu două limbi blestemaţi-i, că pe mulţi care aveau pace i-au pierdut." (Sirah/Ecclesiasticul 28, 14)
Ioan Cadar - 2013-12-24 04:20:57 - Vezi comentariul
HRISTOS SE NASTE!
"10. Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeţi. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. 11. Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David." (Lica 2, 10-11)
Ioan Cadar - 2013-12-23 09:10:46 - Vezi comentariul
Pastorala de Craciun a PS SEBASTIAN, Episcopul Slatinei (2013): DARURILE MAGILOR...
Doamne ajută, Fragmente din Pastorala de Crăciun a IPS Arhiepiscop Justinian, al Maramureşului şi Sătmarului „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii“ http://www.ziarullumina.ro/pastorala-de-craciun/iata-mielul-lui-dumnezeu-cel-ce-ridica-pacatul-lumii
Ioan Cadar - 2013-12-21 14:03:20 - Vezi comentariul
DUMINICA PARINTILOR DUPA TRUP AI DOMNULUI. Predici alese la Duminica dinaintea C...
Profeţii despre Mântuitorul în Vechiul Testament “14. Zis-a Domnul Dumnezeu către şarpe: “Pentru că ai făcut aceasta, blestemat să fii între toate animalele şi între toate fiarele câmpului; pe pântecele tău să te târăşti şi ţărână să mănânci în toate zilele vieţii ...
Ioan Cadar - 2013-12-11 20:27:37 - Vezi comentariul
"Harisma discernamantului in calauzirea duhovniceasca ortodoxa": DUHOVNIC ISCUSI...
“Un frate l-a întrebat pe avva Pimen: “Am făcut un păcat mare şi vreau să mă pocăiesc trei ani”. Bătrânul zice: “E mult”. Fratele îi zice: “Dar un an?”. Bătrânul iarăşi: “E mult”. Cei care erau de faţă zic: “Patruzeci de zile?”. El răspunde: “E mult” şi co...
Ioan Cadar - 2013-12-09 14:32:15 - Vezi comentariul
Sfintitul marturisitor GHEORGHE CALCIU - interviu video (2005): PLANUL MASONERIE...
Despre ecumenism “10. De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te, 11. Ştiind că unul ca acesta s-a abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit.” (Tit 3:11-12) “14. Nu vă înjugaţi la jug străin cu cei necredincioşi, căci ce însoţire ...
Ioan Cadar - 2013-12-08 08:49:40 - Vezi comentariul
Vindecarea femeii garbove in zi de sambata si schimbarea zilei Domnului. TIMPUL ...
"9. Şi trecând de acolo, a venit în sinagoga lor. 10. Şi iată un om având mâna uscată. Şi L-au întrebat, zicând: Cade-se, oare, a vindeca sâmbăta? Ca să-L învinuiască. 11. El le-a zis: Cine va fi între voi omul care va avea o oaie şi, de va cădea ea sâmbăta în groapă, nu o v...
Ioan Cadar - 2013-11-30 03:25:20 - Vezi comentariul
Parintele Arsenie Boca despre POST, SPOVEDANIE, RUGACIUNEA MAICII DOMNULUI si LU...
În ce fel mijlocesc sfinţii? “În conflictele lui cu demonii, Antonie dovedea adesea puteri miraculoase. Alunga demonii din cei posedaţi şi era în stare să vindece mulţi bolnavi care veneau la el. Totuşi, Atanasie a accentuat în repetate rânduri în biografia sa faptul că Antonie “vi...
Ioan Cadar - 2013-11-14 16:11:26 - Vezi comentariul
SFANTUL GRIGORIE PALAMA despre POST, INFRANARE si MILOSTENIE
“Dar, pentru ca postul să fie vrednic de laudă, nu-i de ajuns numai să ne înfrânam de la mâncăruri; trebuie să postim post primit si bineplăcut lui Dumnezeu. Iar postul adevărat este înstrăinarea de păcat, înfrânarea limbii, oprirea mâniei, îndepărtarea de pofte, de bârfeli, de ...
Ioan Cadar - 2013-11-13 11:21:54 - Vezi comentariul
SFANTUL IOAN GURA DE AUR, in "Omilii la Psalmi" - TALCUIREA PSALMULUI 139: "De o...
Cred că de aceea şi România este unde este pentru că mulţi dintre români, mai ales politicienii, sunt cu două feţe. Cam aşa văd eu lucrurile: De ce România nu este dezvoltată? http://binevestitorul.wordpress.com/2013/11/13/de-ce-romania-nu-este-dezvoltata/
Ioan Cadar - 2013-11-13 10:22:27 - Vezi comentariul
SFANTUL IOAN GURA DE AUR, in "Omilii la Psalmi" - TALCUIREA PSALMULUI 139: "De o...
- “Pe bârfitor şi pe cel cu două limbi blestemaţi-i, că pe mulţi care aveau pace i-au pierdut.” (Înţelepciunea lui Isus, Fiul lui Sirah / Ecclesiasticul 28, 14); - “Un frate l-a întrebat pe avva Hierax: “Spune-mi cum să mă mîntuiesc?”. Bătrînul îi zice: “Stai jos în ...
Ioan Cadar - 2013-11-13 09:54:12 - Vezi comentariul
SFANTUL IOAN GURA DE AUR despre obscuritatea profetiilor (fragment)
Sf. Apostol Petru ne şi avertizează: "20. Aceasta ştiind mai dinainte că nici o proorocie a Scripturii nu se tâlcuieşte după socotinţa fiecăruia; 21. Pentru că niciodată proorocia nu s-a făcut din voia omului, ci oamenii cei sfinţi ai lui Dumnezeu au grăit, purtaţi fiind de Duhul Sf...
Ioan Cadar - 2013-11-06 12:25:43 - Vezi comentariul
"Nesfintii sfinti": O cateheza vie despre INGERUL PAZITOR
“8. Şi eu, Ioan, sunt cel ce am văzut şi am auzit acestea, iar când am auzit şi am văzut, am căzut să mă închin înaintea picioarelor îngerului care mi-a arătat acestea. 9. Şi el mi-a zis: Vezi să nu faci aceasta! Căci sunt împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, proorocii...
Ioan Cadar - 2013-11-03 20:39:34 - Vezi comentariul
AICI NE ALEGEM SINGURI RAIUL SAU IADUL, A TREIA CALE NU EXISTA - Predica despre ...
"5. (...) Dumnezeu, 6. Care va răsplăti fiecăruia după faptele lui: 7. Viaţă veşnică celor ce, prin stăruinţă în faptă bună, caută mărire, cinste şi nestricăciune, 8. Iar iubitorilor de ceartă, care nu se supun adevărului, ci se supun nedreptăţii: mânie şi furie. 9. Necaz...
Ioan Cadar - 2013-10-29 07:04:22 - Vezi comentariul
La pomenirea unui martir: "DETINUTUL CRIMINAL DE RAZBOI" MIRCEA VULCANESCU. Docu...
“Sau nu ştiţi că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care este în voi, pe care-L aveţi de la Dumnezeu şi că voi nu sunteţi ai voştri?” (I Corinteni 6:19) * Moaştele sfinţilor nu putrezesc tocmai pentru că trupul lor, cu adevărat, a devenit templu al Duhului Sfânt. Tocmai ...
Ioan Cadar - 2013-10-23 12:19:07 - Vezi comentariul
"Harul in catuse": PARINTELE CONSTANTIN SARBU, MUCENICUL (video): "Puteti sa ma ...
"Dumnezeu este scăparea şi puterea noastră, ajutor întru necazurile ce ne împresoară." (Psalmul 45, 1) "5. Feriţi-vă de iubirea de argint şi îndestulaţi-vă cu cele ce aveţi, căci însuşi Dumnezeu a zis: "Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi". 6. Pentru aceea, având bună înd...
Ioan Cadar - 2013-10-09 11:28:36 - Vezi comentariul
PARINTELE DAMASCHIN LUCHIAN - invataturi de baza despre TAINA SPOVEDANIEI, ROLUL...
Doamne ajută, Cu ajutorul Domnului nostru Iisus Hristos Şi al Maicii Sale S-a elaborat o listă de argumente care probează că Hristos a înviat cu adevărat! ARGUMENTE CĂ HRISTOS A ÎNVIAT http://binevestitorul.wordpress.com/2013/10/08/argumente-ale-invierii-lui-hristos/ P.S. Sugesti...
Ioan Cadar - 2013-09-28 15:51:24 - Vezi comentariul
PREDICA DE PE MUNTE - IUBIREA VRAJMASILOR. Evanghelia iubirii desavarsite. SF. N...
“Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, NU SE APRINDE DE MÂNIE, nu gândeşte răul.” (I Coprinteni 13:5) * Păcatul mâniei ne îndepărtează de Dumnezeu deoarece, căci noi trebuie să iubim pe aproapele: “Cel ce nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dum...
Ioan Cadar - 2013-09-21 11:38:10 - Vezi comentariul
CAND NE DEVINE ZADARNICA LUCRAREA DUHOVNICEASCA? Predica Pr. Valentin Mordasov l...
- "Acum securea stă la rădăcina pomilor; deci orice pom care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc." (Luca 3, 9); - “Mărturisind şi iudeilor şi elinilor întoarcerea la Dumnezeu prin pocăinţă şi credinţa în Domnul nostru Iisus Hristos.” (Fapte 20:21) * Fără credin...
Ioan Cadar - 2013-09-14 13:17:58 - Vezi comentariul
Predici sensibile ale Parintelui Iachint al Putnei la praznicul INALTARII SFINTE...
“14. Ştergând zapisul ce era asupra noastră, care ne era potrivnic cu rânduielile lui, şi l-a luat din mijloc, pironindu-l pe cruce. 15. Dezbrăcând (de putere) începătoriile şi stăpâniile, le-a dat de ocară în văzul tuturor, biruind asupra lor prin cruce.” (Coloseni 2:14-15) * ...
Ioan Cadar - 2013-09-10 18:37:43 - Vezi comentariul
SFANTUL SILUAN ATHONITUL si IUBIREA DE ANIMALE - intre sensibilitatea duhovnicea...
“Groază şi frică de voi să aibă toate fiarele pământului; toate păsările cerului, tot ce se mişcă pe pământ şi toţi peştii mării; căci toate acestea vi le-am dat la îndemână.” (Facerea/Geneza 9:2)
Ioan Cadar - 2013-09-08 10:11:27 - Vezi comentariul
Predica Parintelui Iachint Unciuleac, staretul Putnei (†1998) la NASTEREA MAIC...
“Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. (…) Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău.” (Luca 1:28,42) * Textul de mai sus este cunoscut şi ca “închinarea/salutarea îngerului”.
Ioan Cadar - 2013-09-01 09:01:32 - Vezi comentariul
VINDECAREA LUNATICULUI. Cum sa ne intarim credinta?
Cu ajutorul Domnului nostru Iisus Hristos şi al Maicii Sale S-a mai definitivat încă un studiu biblic ortodox: De ce creştinii ţin Duminica. Despre ziua de odihnă http://binevestitorul.wordpress.com/2013/08/26/articol-in-lucru-de-ce-crestinii-tin-duminica/ Orice sugestii la obiect sunt...
Ioan Cadar - 2013-08-31 16:16:08 - Vezi comentariul
VINDECAREA LUNATICULUI. Cum sa ne intarim credinta?
“Fără credinţă, dar, nu este cu putinţă să fim plăcuţi lui Dumnezeu, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că Se face răsplătitor celor care Îl caută.” (Evrei 11:6) http://binevestitorul.wordpress.com/2013/07/22/despre-credinta-in-sfanta-scriptura/
Ioan Cadar - 2013-08-14 14:19:11 - Vezi comentariul
CEA MAI CUPRINZATOARE DECAT CERURILE. Omilie despre MAICA DOMNULUI a avvei Efrem...
“Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. (…) Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău.” (Luca 1:28,42)
Ioan Cadar - 2013-08-05 06:23:51 - Vezi comentariul
Predici audio la Duminica slabanogului din Capernaum: RUGACIUNEA PENTRU CELALALT...
Doamne ajută, Cu ajutorul Domnului nostru Iisus Hristos şi al Maicii Sale s-a mai terminat un nou studiu biblic ortodox: Sfânta Liturghie în Noul Testament http://binevestitorul.wordpress.com/2013/08/05/sfanta-liturghie-in-noul-testament/ P.S. Orice corectate şi completare este binevenită...
Ioan Cadar - 2013-07-27 15:02:52 - Vezi comentariul
PARINTELE IUSTIN - 40 de zile de la adormire. MARTURII CALDE DE PARINTI-UCENICI ...
“10. Luaţi, fraţilor, pildă de suferinţă şi de îndelungă răbdare pe proorocii care au grăit în numele Domnului. 11. Iată, noi fericim pe cei ce au răbdat: aţi auzit de răbdarea lui Iov şi aţi văzut sfârşitul hărăzit lui de Domnul; că mult-milostiv este Domnul şi îndurăto...
Ioan Cadar - 2013-07-23 20:04:33 - Vezi comentariul
Parintele Arsenie Papacioc: PACATUL SODOMIEI (HOMOSEXUALITATEA) ADUCE MAI GRABNI...
“Zis-a deci Domnul: “Strigarea Sodomei şi a Gomorei e mare şi păcatul lor cumplit de greu.” (Facerea/Geneza 18:20)
Pag 1 / 01

Carti recomandate