CREDINCIOSII MOLDOVENI II SCRIU PATRIARHULUI KIRILL in legatura cu parintele AMBROZIE IURASOV, prigonit de propriul episcop (ROMANA/RUSA)

22-03-2012 2 minute Sublinieri

Am primit pe mail acest protest al credinciosilor moldoveni, pe care il publicam atat in romana cat si in rusa:

BISERICA ORTODOXĂ DIN MOLDOVA
DEPARTAMENTUL MITROPOLITAN RELAŢII EXTERNE
CENTRUL DE PELERINAJ „PELERINUL ORTODOX”
Chişinău. Str. Ciuflea 12, tel. 56-25-51, 079545209, e-mail. pelerin_mitr_mold@yahoo.com

12.03.2012

SANCTITĂŢII SALE,
PREAFERICITULUI KIRIL,
PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII

ADRESARE

PREAFERICITE PĂRINTE PATRIARH ŞI PĂRINTE MILOSTIV!

Noi, un grup de credincioşi din Republica Moldova în număr de 273 persoane ne adresăm Preafericirii Voastre cu o mare rugăminte.

Pe parcursul mai multor ani, creştinii ortodocsi din Republica Moldova, prin intermediul Centrului de pelerinaj “Pelerinul Ortodox” din cadrul Departamentului Mitropolitan Relatii externe al Mitropoliei Moldovei, înfiinţat prin binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Vladimir, miropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove, efectuează pelerinaje în tot cuprinsul Patriarhiei Moscovei. Traseul acestor pelerinaje cuprinde şi oraşul Ivanovo cu mănăstirea de maici “Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”.

Întemeietorul şi duhovnicul acestei mănăstiri, arhimandritul Ambrozie (Iurasov) ne este bine cunoscut încă de pe timpurile când sfinţia sa se nevoia în Lavra Adormirea Maicii Domnului de la Poceaev prin predicile sale şi felul iscusit de a spovedi credincioşii. Cărţile sfinţiei sale, traduse în limba română (“Îndrumar creştin pentru vremurile de azi. Convorbiri cu părintele Ambrozie” şi “Îndrumar de spovedanie”, traducerea s-a făcut la editura Sophia din Bucureşti, România) care acum, cu mila Domnului, sunt în vânzare şi în Moldova, au lucrat împreună cu pronia cerească în aşa fel, încât astăzi se merge des şi la Ivanovo, ca pe timpuri la Poceaev, după sfat şi spovedanie. În ultimul timp, spre regretul nostru, nu avem posibilitatea să rămânem pe noapte în mănăstirea Ivanovo, întrucât mănăstirea a fost lipsita de hotel şi nu mai oferă cazare.

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Iosif, episcop de Ivanovo-Voznesensk şi Kinesma, din septembrie 2011 în incinta fostului hotel mănăstiresc, care găzduia pana la 60 de pelerini, a început să funcţioneze şcoala episcopală de cântăreţi bisericeşti.

Dată fiind această stare de lucruri, rugăm cu smerenie înalta conducere a Patriarhiei Moscovei să intervină pe lângă Preasfinţitul Iosif, episcop de Ivanovo-Voznesensk şi Kineşma, pentru a rezolva problema restituirii hotelului în propietatea mănăstirii.

Preafericite Părinte Patriarh! Noi ne amintim cu bucurie vizita Sanctităţii Voastre întreprinsă la Chişinău, în octombrie 2011, slujba deosebită din faţa Catedralei, cuvintele pline de har, înţelepciune şi dragoste сe ni le-aţi adresat în calitate de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Ruse, din care facem parte. Păstrăm cu drag şi iconiţa cuviosului Serghie de Radonej pe care ne-aţi dăruit-o ca binecuvântare Patriarhală şi, urmând sfatul Sanctitatii Voastre ne rugăm cuviosului Serghie ca să lucreze în inimile celor de care depinde rezolvarea problemei noastre.

Sperăm ca, la următoarea vizită, pe care cu voia lui Dumnezeu o Veţi întreprinde în ţara noastră, să Vă putem mulţumi creştineşte pentru implicarea personală a Sanctităţii Voastre, pentru grija părintească pe care ne-o purtaţi împreună cu arhiereii din înalta conducere a Patriarhiei Moscovei, dar şi pentru atenţia faţă de nevoile noastre ca pelerini.

Cu smerenie fiască semnăm,
rămânând nevrednici rugători
la Dumnezeu pentru Sanctitatea Voastră.

Din numele tuturor creştinilor, a căror semnături se ataşează în anexa la adresare, împreună cu traducerea efectuată de biroul de traduceri „Intertext”, Directorul Centrul de Pelerinaj “Pelerinul Ortodox”,

protoiereu mitrofor Oleg Vieru

12.03.2012

***

BISERICA ORTODOXĂ DIN MOLDOVA
DEPARTAMENTUL MITROPOLITAN RELAŢII EXTERNE
CENTRUL DE PELERINAJ „PELERINUL ORTODOX”
Chişinău. Str. Ciuflea 12, tel. 56-25-51, 079545209, e-mail. pelerin_mitr_mold@yahoo.com

12.03.2012

ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ,
СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ
МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ
КИРИЛЛУ

ОБРАЩЕНИЕ

ВАШЕ СВЯТЕЙШЕСТВО, СВЯТЕЙШИЙ ВЛАДЫКО И МИЛОСТИВЫЙ ОТЕЦ!

Мы, группа верующих из Республики Молдова, в количестве 273 человек, обращаемся к Вашему Святейшеству с огромной просьбой.
На протяжении многих лет православные христиане Молдовы, посредством Паломнического Центра «Pelerinul Ortodox» («Православный паломник») при Отделе внешних церковных связей Митрополии, основанного по благословению Его Высокопреосвященства Владимира, Митрополита Кишинева и Всея Молдовы, осуществляют паломничества по святым местам, расположенных на территории Московского Патриархата. Маршруты этих паломничеств включают в себя и город Иваново с расположенным в нем Свято-Введенским женским монастырем.

Православные Молдовы хорошо знают духовного руководителя этого монастыря, архимандрита Амвросия (Юрасова), еще с тех времен, когда Его Высокопреподобие подвизался в Свято-Успенской Почаевской лавре, по его проповедям и истинному исповеданию верующих. Его книги («О вере и спасении» и «В помощь кающимся»), переведенные на румынский язык (перевод был осуществлен в издательстве «Sophia», Бухарест, Румыния), которые по милости Божией, продаются и в Молдове, способствуют тому, что в настоящее время многие верующие ездят к нему в Иваново, как когда-то в Почаев на исповедь и за советом. В последнее время, к нашему сожалению, мы не имеем больше возможности оставаться на ночлег в Ивановском монастыре, так как монастырь оставлен без гостиницы.
По благословению Его Преосвященства, Преосвященнейшего Иосифа, епископа Иваново-Вознесенского и Кинешемского, с сентября 2011г. в здании бывшей монастырской гостиницы, в которой ранее останавливались до 60-и паломников, размещена епископальная школа церковных певчих.

В связи с этим, смиренно просим высочайшее руководство Московского Патриархата ходатайствовать перед Его Преосвященством, Преосвященнейшим Иосифом, епископом Иваново-Вознесенским и Кинешемским, о возврате паломнической гостиницы в собственность монастыря.

Ваше Святейшество! Жители Молдовы с радостью вспоминают Ваш визит в октябре 2011г. в Кишинев, а также незабываемое богослужение в Кафедральном Соборе, слова полные любви и мудрости обращенные к верующим Молдовы в качестве Предстоятеля Русской Православной Церкви, частью которой мы являемся. С любовью храним иконки преподобного Сергия Радонежского, которые Вы подарили нам как Патриаршее благословение, и, следуя совету Вашего Святейшества, молим преподобного Сергия о просвещении тех, от которых зависит решение данной проблемы.

Надеемся, что во время следующего Вашего визита, мы сможем выразить признательность за Вашу отеческую заботу и внимание к нуждам паломников, которые Вы проявляете вместе с высшим руководством Московского Патриархата.
Поручая нас Вашим Святительским молитвам, остаемся Вашими духовными чадами, недостойными сомолитвенниками и желателями Вашего здравия и спасения.

Директор Паломнического Центра «Pelerinul Ortodox»
Митрофорный протоиерей Олег Виеру
Подписи верующих прилагаются к данному Обращению

12.03.2012


Categorii

Patriarhul Kirill, Razboiul impotriva Bisericii/ crestinismului

Etichete (taguri)

, , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

4 Commentarii la “CREDINCIOSII MOLDOVENI II SCRIU PATRIARHULUI KIRILL in legatura cu parintele AMBROZIE IURASOV, prigonit de propriul episcop (ROMANA/RUSA)

  1. frumos exemplul celor care au initiat aceasta scrisoare !

  2. Observ ca Mitropolia de Chisinau este mult mai implicata in viata credinciosilor ei, desi se spune ca sunt KGB-isti, etc, se pare ca faptele arata altfel. Fapul ca aceasta scrisoare are antetul Mitropoliei Chisinaului, si scrisoarea Mitropolitului Vladimr referitor la santajul pe care il face UE cetatenilor Basarabiei, spune multe. Am inteles ca tot cu binecuvantarea Vladicai de acolo s-au reidicat impotriva ecumenismelor patriarhului Chiril, care dupa aceea sa potolit. E mare lucru.

  3. Pingback: Conferinta si lansare de carte la Bucuresti a PARINTELUI AMBROZIE IURASOV. “Ortodoxia si protestantismul pe intelesul tuturor” - Recomandari
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare