Guvernul modifica netransparent LEGEA VACCINARII. Parintii care refuza vaccinarea vor fi acuzati de “NEGLIJARE MEDICALA”, caz de interventie a PROTECTIEI COPILULUI/ Sponsorizari uriase si subraportate ale medicilor de catre industria farmaceutica

28-08-2017 9 minute Sublinieri

VACCINAREA OBLIGATORIE

• Părintele care refuză repetat să-și vaccineze copilul va fi acuzat de „neglijare medicală” • Conform Legii 272/2004, în cazurile de neglijare medicală intervine Protecția Copilului  • Școlile au obligația să facă informări cu privire la vaccinare și părinților, nu doar copiilor • Persoanele majore trebuie să se prezinte la consilierea despre vaccinurile stabilite în CALENDARUL NAȚIONAL AL ADULTULUI

La 31 iulie a.c., Ministerul Sănătății publica pe pagina oficială de internet „forma finală a proiectului de lege privind organizarea și finanțarea activității de vaccinare a populației în România”.

La 9 august 2017, Guvernul anunța că a adoptat Proiectul de Lege privind organizarea și finanțarea activității de vaccinare a populației în România. Propunerea legislativă a fost înscrisă la Biroul Permanent al Senatului în data de 21 august 2017.

Ȋn acest răstimp de trei săptămâni, de la publicarea pe site-ul Ministerului Sănătății și până când a ajuns la Senat, proiectul de lege a suferit câteva modificări, despre care Guvernul n-a mai simțit nevoia să informeze populația. 

Mai întâi, a fost schimbată titulatura, nu mai e „legea privind organizarea și finanțarea activității de vaccinare a populației în România”, ci „legea privind vaccinarea persoanelor din România”. 

Mai departe, la art.1, alineatul 2, care prevedea că „prin prezenta lege se garantează și se promovează interesul și dreptul copilului de a i se administra toate măsurile profilactice prevăzute în prezenta lege, în vederea obținerii beneficiilor maxime privind starea de sănătate” a fost înlocuit cu formularea: „prezenta lege garantează și promovează dreptul copilului de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge și stabilește implementarea măsurilor profilactice necesare”.

Alineatul 1 al art. 7 din vechea formă a proiectului prevedea că „Statul român, prin Ministerul Sănătății, finanțează și organizează activitatea de vaccinare în România”. Ȋn noua formă (art.8), finanțatorii vaccinării sunt, pe lângă Ministerul Sănătății, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, dar și ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie.

Când va fi părintele acuzat de „neglijare medicală”

Art.10 care definește, în forma proiectului publicată de Ministerul Sănătății, termenii și noțiunile folosite în proiect, a devenit articolul 2. Definiția de la lit.f) 

s-a schimbat în varianta depusă la Senat, cu

Iar definiția „responsabilității părintelui în asigurarea stării de sănătate a copilului”, de la lit.k)

a fost eliminată, însă în proiectul depus la Senat a apărut lit.r), care definește „neglijarea medicală”.

„Neglijarea medicală” apare și în Legea 272/2004 privind protecția drepturilor copilului, la „Secțiunea 3 – Protecția copilului împotriva abuzului sau neglijenței”, art. 94, alin.(2): „Prin neglijarea copilului se înțelege omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei persoane care are responsabilitatea creșterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsură pe care o presupune îndeplinirea acestei responsabilități, care pune în pericol viața, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului și poate îmbrăca mai multe forme: alimentară, vestimentară, neglijarea igienei, neglijarea medicală, neglijarea educațională, neglijarea emoțională sau părăsirea copilului/abandonul de familie, care reprezintă cea mai gravă formă de neglijare”.

Prin Legea 272/2004, în cazul în care cineva reclamă o situație de neglijare medicală a unui copil, asistenții sociali pot interveni pentru a institui măsuri de protecție.  

De altfel, la art. 40, lit. l) din proiectul de lege privind vaccinarea se precizează că, printre multe alte atribuții, Comisiile județene de vaccinare „sesizează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului cu privire la existența unei suspiciuni de neglijare medicală sau încălcare a drepturilor copilului de către părinți sau reprezentanți legali ai copilului, în cazul minorului care împlinește 18 luni de la înscrierea într-o colectivitate și nu a început sau a întrerupt schema privind vaccinurile obligatorii în conformitate cu prevederile literei f)”.

Varianta nouă a proiectului de lege adaugă, la art.66, o nouă atribuție Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului: „e) să verifice și să soluționeze sesizările primite conform prevederilor art.40 lit.l) privind posibila neglijare medicală a copilului”. 

Angajatorii își vaccinează personalul pe cheltuiala lor

La același articol 10 din proiectul de lege depus la Senat, la lit. o) art.2, vaccinul nu mai este definit ca fiind un medicament, ci un „medicament imunologic”.

La art.12 a apărut și alin. (2)

Art.34 din vechea formă a proiectului de lege

a fost înlocuit astfel:

A rămas însă, la art.42, lit q), printre alte atribuții, și aceea conform căreia Ministerul Sănătății „elaborează anual și multianual graficul de procurare a necesarului de vaccinuri și consumabile pentru administrarea acestora; achiziția acestora se face cu prioritate față de alte achiziții publice.”

Dar din art.46 a dispărut alin.(2), care prevedea că, „prin excepție de la Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, procedura de achiziție a vaccinurilor pentru situații epidemiologice speciale se elaborează de către Ministerul Sănătății și aprobă prin hotărâre a Guvernului”.

Din art.35, care prevede că „angajatorii, persoane fizice sau juridice, suportă, din bugetul propriu, costurile pentru vaccinurile și administrarea acestora personalului propriu care, prin natura profesiei sau a formării pe care o urmează, este expus la riscul de infectare sau poate reprezenta o sursă de infecție, care ar putea pune în pericol sănătatea publică, ori a cărui vaccinare, potrivit legii este obligatorie” a fost eliminat alin. (2) conform căruia „cheltuielile făcute de către angajatori cu achiziția vaccinurilor și administrarea lor se scad din impozitul datorat bugetului de stat pentru activitatea desfășurată în anul în care a fost efectuat vaccinul”.

Părinții trebuie să vină la cabinet cu copilul, pentru informarea privind vaccinurile obligatorii

La art.56 din proiectul de lege publicat de Ministerul Sănătății

a fost adăugat, în varianta de proiect trimisă la Senat, și alin. (2)

Tot pe drumul spre Senat, din formularea „Personalul medico-sanitar și farmaceutic cu drept de liberă practică, indiferent de specialitate, are obligația să nu furnizeze informații eronate, nedovedite științific, tendențioase legate de vaccinuri și activitatea de vaccinare” (art.59), cuvântul „tendențioase” a fost înlocuit cu „părtinitoare”.

Conform noii variante a proiectului de lege, „unitățile de învățământ precum și alte instituții în care sunt colectivități de copii” vor avea obligația „să efectueze informarea cu privire la vaccinare” nu doar copiilor, ci și părinților (art.62, lit.a). „Informarea se va efectua cu implicarea cadrelor medicale din unitățile de învățământ sau din direcțiile de sănătate publică în cadrul unor activități curriculare și extracurriculare, în cadrul unor discipline din planul de învățământ care permit abordarea acestui subiect: biologie, anatomie, cultură civică, educație pentru sănătate, dirigenție.”

Art.68, referitor la obligațiile părinților și, respectiv, ale celorlalte persoane responsabile de creșterea și educarea copilului, a fost și el modicat prin adăugarea unei noi îndatoriri:

Cei care au operat modificarea nu explică și de ce, pentru o simplă informare a părintelui, acesta trebuie „să asigure” și „prezentarea copilului la medicul de familie/furnizorul de servicii medicale de vaccinare”. Va fi copilul convins de pledoaria medicului și se va tăvăli pe jos, dacă părintele spune că nu vrea să-i dea vaccin? Va fi discursul cadrelor medicale atât de convingător, încât chiar și cei mai refractari dintre părinți vor spune : „vaccinați-l acum, vă implor!, n-are rost să respectăm calendarul de imunizare…”?    

La articolul 70 din proiectul de lege depus la Senat apare formularea „Calendarul național al adultului” (n.r. – de Vaccinare), noțiune neexplicitată. Ȋn vechea formă a proiectului de lege, art.70 prevedea că:

Pe drumul spre Senat, a dispărut precizarea „eligibile pentru vaccinare” și a apărut motivarea prezentării obligatorii: „pentru tipurile de vaccinuri stabilite în Calendarul național al adultului”.

Această expresie mai apare și la art.14, li.b), unde se spune că „Sunt recomandate vaccinările stabilite prin Calendarul Național de Vaccinare al adultului”. 

Neprezentarea persoanei adulte în vederea consilierii pentru vaccinare nu se pedepsește însă cu niciun fel de amendă, conform Capitolului „Sancțiuni” din proiectul de lege.

Ce s-a modificat în cazul sancțiunilor

Ȋn cazul părinților care refuză vaccinarea copiilor lor, proiectul de lege publicat de Ministerul Sănătății prevedea o dublă sancționare a acestora, iar formularea textului de lege era ambiguă.

Pe drumul spre Senat, în Capitolul „Sancțiuni” din proiectul de lege au apărut următoarele modificări:

– părinții care NU asigură prezentarea copilului la medicul de familie/furnizorul de servicii medicale de vaccinare pentru informarea privind vaccinurile obligatorii, precum și cei care, nevaccinându-și copilul deloc sau incomplet, NU se prezintă la Comisia de Vaccinare, atunci când sunt convocați, vor fi sancționați cu avertisment, doar la prima abatere;

– la a doua convocare neonorată, părinții pot fi sancționați cu o amendă cuprinsă între 1.000 și 2.500 de lei;

– amenda poate fi cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei, pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute de art.68, lit a), b) și c), „la prima și următoarele constatări ale contravenției, în cazul în care s-au aplicat măsurile prevăzute la art.40, lit. e) și f).” 

Art.68 prevede obligația părintelui de a merge împreună cu copilul la medicul de familie pentru informarea privind vaccinările obligatorii, de a prezenta copilul la medic pentru realizarea vaccinărilor complete și de a compărea în fața Comisiei de Vaccinare, atunci când copilul nu e vaccinat deloc sau complet.

Ce prevede art.40, lit. e) și f)? Comisiile de vaccinare „iau în evidență copilul nevaccinat, consiliazăcel puțin o dată la 3 luni părinții sau ceilalți reprezentanți legali ai minorilor care trebuie vaccinați, până la acceptarea planului de recuperare” și „stabilesc un plan de recuperare pentru antigenele obligatorii posibil a fi administrate în conformitate cu vârsta și monitorizează cazul până la administrarea tuturor vaccinurilor corespunzătoare vârstei”.

Prin urmare, dacă „s-au aplicat măsurile prevăzute la art.40, lit. e) și f)”, așa cum condiționează legea, înseamnă că acea Comisie i-a consiliat cel puțin o dată la 3 luni pe părinți, deci, prin urmare, ei au fost acolo și nu pot fi sancționat pentru că n-ar fi respectat art.68, lit.c).

Și, dacă „măsurile s-au aplicat”, iar Comisia a monitorizat cazul „până la administrarea tuturor vaccinurilor corespunzătoare vârstei”, înseamnă că părintele s-a prezentat cu copilul și la medicul de familie, deci a respectat și art.68, lit.b).

Iar dacă acea Comisie de Vaccinare i-a făcut instruirea necesară despre vaccinuri, prezentarea la medicul de familie, obligatoriu cu copilul în brațe, doar pentru a primi aceeași informare devine practic, din ridicolă, inutilă, așa că nu poți susține că nu s-ar fi respectat art.68, lit. a).

Există vreo situație reală în care ar putea fi aplicată amenda cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei, „la prima și următoarele constatări ale contravenției”, „în cazul în care s-au aplicat măsurile prevăzute la art.40, lit. e) și f)”? Situația poate fi creată, atunci când Comisii de Vaccinare își îndeplinesc obligațiile doar parțial sau doar pe hârtie.

Dr. Gindrovel Dumitra,  coordonator – Grupul de Vaccinologie Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF), a explicat celor de la News.ro cum vor fi sancționați părinții. „În cazul  în care va semna acel formular de refuz (nr. – al vaccinării copilului), atunci medicul de familie este obligat să informeze Comisia județeană. În acel moment părintele va intra tot într-un circuit de informare. Comisia județeană va cita acel părinte cu o cadență de o dată la trei luni (n.r. – în lege scrie „consiliază”, nu „citează”). Obligația părintelui, prin lege, este să se prezinte la informare. Părintele va fi amendat doar dacă nu se prezintă la informare. Dacă vine la informare, nu primește amendă. Apoi, amenda este progresivă. Adică dacă nu s-a prezentat la prima informare, va primi avertisment. Dacă refuză și a doua informare, primește o amendă între 1000 și 2500 de lei, care va fi aplicată la aceste valori  și la următoarele absențe, adică nu mai crește”, spune dr. Gindrovel Dumitra.

Ea spune că amenda cea mare, cuprinsă între 5000 și 10.000 de lei, o vor primi părinții care refuză vaccinarea după ce copilul intră în colectivitate. Ȋnsă legea nu prevede explicit acest lucru.

Normele metodologice de aplicare a legii vaccinări ar putea aduce toate lămuririle necesare. Și în ceea ce privește „neglijarea medicală” a copilului nevaccinat, dar și despre Calendarul Național de Vaccinare al Adultului sau despre condițiile exacte în care pot fi aplicate sancțiunile.   

Dacă Parlamentul o adoptă, prezenta „lege privind vaccinarea persoanelor din România” va intră în vigoare de la 1 ianuarie 2018. Dar normele de aplicare a ei vor fi gata abia „în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a legii”… 

Agentia Nationala a Medicamentului confirma una dintre concluziile importante ale raportului publicat de Observatorul Roman de Sanatate (http://health-observatory.ro/home) privind sponsorizarile raportate de industria farmaceutica si medici sau organizatiile medicale. Observatorul Roman de Sanatate a atras atentia asupra numarului crescut de raportari incomplete/imprecise, care reprezinta 14% din totalul raportarilor realizate de sponsori. Valoarea totala a sponsorizarilor acordate de industria farmaceutica, in 2016, este de 50 milioane de Euro. 

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale precizeaza, intr-un comunicat, ca “unii sponsori nu au tinut cont de recomandarea ANMDM, postata pe site in data de 18.01.2017, de utilizare a formularelor electronice de declarare si respectare a Ghidurilor de completare a formularelor de declarare (online, pentru beneficiar si prin e-mail, pentru sponsor) disponibile pe site–ul institutiei. Din aceasta cauza, respectiv prin alterarea formatarii sablonului recomandat, sumele numerice au fost stocate ca si text, ceea ce a determinat ca la importul datelor in sistemul ANMDM de centralizare a datelor aferente sponsorizarilor din 2016, sa se genereze erori de marca zecimala. Pe masura detectarii erorilor in sistem, ANMDM va proceda la corectarea manuala a erorilor sesizate”.

Deocamdata, conform notificarilor transmise Observatorului Roman de Sanatate, un numar de patru medici si o companie farmaceutica au sesizat ca datele raportate de ei ar fi fost preluate eronat pe site-ul autoritatilor publice. Observatorul Roman de Sanatate subliniza ca „problemele structurale ale modalitatii de raportare a sponsorizarilor industriei farmaceutice incurajeaza raportarile inexacte si generarea de “date murdare”.Aceasta situatie ingreuneaza identificarea acelor companii din industrie axate pe finantari pozitive (de exemplu donatii de medicamente, finantari ale unor activitati independente de cercetare, etc) si diferentierea lor de companiile care folosesc sponsorizarile ca mijloc mascat de stimulare a comportamentelor de prescriere a medicamentelor”.

Raportul citat subliniaza si ca valoarea totala a sumelor raportate de beneficiari (medici, organizatii, spitale) este de 4 ori mai mica decat valoarea totala a sumelor raportate de companiile farmaceutice. Cauzele tin de neglijenta cu care au fost completate raportarile sau pur si simplu de absenta depunerii rapoartelor.

Valoarea totala a finantarilor acordate de industria farmaceutica in 2016 lumii medicale este de 50 milioane de Euro. Principala destinatie a acestor fonduri au fost evenimentele educationale (37,4%), urmate de finantarile prin mijloace materiale (22,3%), activitati de publicitate/campanii (9,3%), onorarii pentru conferentiere (7,2%) si onorarii pentru activități de consultanta sau in advisory boards (2,6%).

Raportul integral poate fi accesat aicihttp://health-observatory.ro/home

[…] Conform raportului,  un număr semnificativ de medici și organizații care au beneficiat de sponsorizări nu au raportat aceste finanțări, deși erau obligate legal. În 2016, industria farmaceutică a finanțat cu 18,7 milioane Euro evenimente eduaționale și cu aproape 6 milioane Euro deplasări internaționale pentru medici. Destinațiile cele mai frecvente au fost Viena, Londra și Copenhaga. 

Același raport subliniază că valoarea totală a sumelor raportate de beneficiari (medici, organizații, spitale) este de 4 ori mai mică decât valoarea totală a sumelor raportate de companiile farmaceutice. Cauzele țin de neglijenta cu care au fost completate raportările sau pur și simplu de absența depunerii rapoartelor.

Observatorul Român de Sănătate dă ca exemplu cazul unui profesor cu grad universitar pentru care companiile farma au raportat sponsorizări in valoare de 44 137 Euro, dar care nu a depus nicio declarație, încălcând astfel articolul 814 din Legea Sănătății.

O altă situatie neobișnuită este o sponsorizare în valoare de 720594 Euro  oferită de o companie farmaceutică unui beneficiar neprecizat, cu adresa în strada Clinicilor, Cluj, care poartă o singura descriere: “mese”.

Publicația europeană Politico aduce în atenție și cazul Asociatiei S.O.S Drepturile Pacientului care a primit în 2016 o sponsorizare de 180 000 de Euro de la compania AbbVie. “Asociația a derulat o campanie pentru a crește testările pentru hepatita C, o boala pentru care AbbVie oferă tratament în Romania”, afirma Politico. “Europarlamentarul român Cristian Bușoi a apărut într-un clip promoțional în 2015 promovând activitatea asociației – autoritatea română a audiovizualului a decis că acest clip nu este permis deoarece îl promovează pe Bușoi ca politician și că este permis doar în perioada campaniilor electorale”, mai spune Politico.

O altă asociație aflată în topul beneficiarilor de sponsorizări din partea companiilor farmaceutice este Fundația Renașterea pentru Educație, Sănatate și Cultură, care a primit în 2016 finanțări în valoare de peste 300.000 de Euro. Fundația este condusă de Mihaela Geoana, soția lui Mircea Geoana.

Spitalele publice și societățile medicale profesionale sunt cei mai importanți beneficiari ai finantarilor din industria farmaceutică. Finanțările sunt însă de tipuri diferite. Spitalele primesc în special finanțari sub formă materială, cum ar fi donații de medicamente, mobilier, echipament medical, etc. De exemplu, Institutul Clinic Fundeni a primit în 2016 finanțări în valoare de 1,6 milioane de Euro.

Societățile medicale profesionale primesc sponsorizări în special pentru evenimente educaționale: Societatea Română de Cardiologie a primit peste 780 000 Euro în 2016.

Observatorul Roman de Sanatate pune la dispozitia publicului un instrument online prin care pot fi vizualizate grafic sursele si structura finantarilor primite individual de medici sau de organizatii si institutiile publice din sistemul medical.

Fenomenul raportarilor incomplete sau imprecise reprezinta 14,26% din totalul raportarilor sponsorizarilor. Observatorul Roman de Sanatate atentionează ca “aceasta situatie ingreuneaza identificarea acelor companii din industrie axate pe finantari pozitive (de exemplu donatii de medicamente, finantari ale unor activitati independente de cercetare, etc] si diferentierea lor de companiile care folosesc sponsorizarile ca mijloc mascat de stimulare a comportamentelor de prescriere a medicamentelor”.


Categorii

1. DIVERSE, Sistemul romanesc de sanatate, Vaccinuri / legea vaccinarii obligatorii

Etichete (taguri)

, , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

32 Commentarii la “Guvernul modifica netransparent LEGEA VACCINARII. Parintii care refuza vaccinarea vor fi acuzati de “NEGLIJARE MEDICALA”, caz de interventie a PROTECTIEI COPILULUI/ Sponsorizari uriase si subraportate ale medicilor de catre industria farmaceutica

 1. Ne luptam , Dumnezeu nu ne va lasa sa ne otravim copii cu toate chimicalele prezente si in prospectul vaccinelor…Doamne ajuta !!

 2. Aceste vaccinari impuse mortis sunt dubioase.Binele facut cu de=a sila nu se mai poate considera ca atare.Pana cand nu se poate face dovada netoxicitatii vaccinurilor vandute prin mari retele farmaceutice supranationale, manipulatoare de sume uriase,orbite de concurenta si se dorinta castigului fara limite, siluirea dreptului parintelui si copilului de a spune NU echivaleaza cu o crima….Cel putin sumedenia de alimente otravite(conservanti si ingrediente sintetice) de provenienta similara nu ti-o baga nimeni cu forta pe gat,deocamdata.Avem o tara cu alternative productive exceptionale,un pamant inca sanatos si asa cum ne putem producem singuri hrana este de dorit sa ne producem singuri si medicamentele.Si in primul rand sa ne valorificam uriasa farmacie a lui Dumnezeu,flora teraputica a tarii.

 3. Nu doar obligativitatea (grava), nici metoda de cal troian asupra acestui neam (grava) si nici chimicalele nu sunt problema exclusiva in ce-i priveste pe romanii afectati prin aceste vaccinuri obligatorii – deci, nu doar aspectul fiziologic e problema (si asa destul de grava).
  Aceste vaccinuri contin – chiar si in cantitate foarte mica – material genetic de la un copil avortat. Aici problema e duhovniceasca (si mai agravanta).

  http://abcnews.go.com/Health/aborted-fetuses-vaccines/story?id=29005539

  Other common vaccines, including those for chicken pox, hepatitis and rabies, are also propagated in cells originating from legally aborted human fetuses, according to the FDA.

  “These abortions, which occurred decades ago, were not undertaken with the intent of producing vaccines,” said a spokeswoman for the U.S. Centers Disease Control and Prevention.

  The original cells were obtained more than 50 years ago and have been maintained under strict federal guidelines by the American Type Culture Collection, according to Merck. ”

  Merita sa reflectam mai adanc la ce inseamna asta duhovniceste.

 4. Patriarhia ar trebui sa fie mai hotarata(cred ca s-a repozitionat, la inceput a fost pro vaccinare), se stie de multi ani ca vaccinurile contin celule de copii omorati in pantece(catolicii au reclamat lucrul acesta in trecut,pe C-O am citit). Un medic de familie cu frica de Dumnezeu, spunea ca-n mediu rural vaccinurile se tin la temperatura camerei, neavand in dotare lazi frigorifice pentru pastrarea lor la temperaturi optime. Maicuta Domnului sa ne acopere sub Sfantul Ei Acoperamant.

 5. Discutiile vor fi aprinse daca va trece de Curtea Constitutionala aceasta lege, pe motiv religios se pot refuza aceste vaccinuri cu altele care n-au in componenta celule de copii omorati(sper).

 6. Daca tin bine minte discutia, era vorba de hormonul de sarcina introdus in vaccinuri care dadea la fete o alergie sau altceva ce inducea imposibilitatea de a mentine sarcina, deci le steriliza practic. Iar reprezentantii bisericii catolice de acolo au facut investigatii si asa s-a aflat.

 7. Da, dorința celor care au făcut aceste planuri este de eradicare a populației – și mai întâi și mai presus de oricare, trebuie distruși creștinii sau cei care ar putea îmbrățișa creștinismul cu tărie.

  Dar… cine nu bagă în seamă spinii din țarină cât sunt mici, să-i smulgă din rădăcini, va trebui să sufere mai târziu rănile și suferința-roadele spinilor crescuți mari…

  Că ziceau de multă vreme aceste lucruri explicit – de exemplu: “Țineți populația lumii sub 500 de milioane în echilibru cu natura.”

  https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones

  Aceste îndemnuri și învățături (ca atât de multe altele) sunt potrivnice celor grăite de Dumnezeu prin Sfinții Săi.
  Iar Sfântul Paisie Aghioritul are un cuvânt despre exact acest lucru zicând în anii ’80 (parafrazez): oamenii să trăiască mai aproape de Dumnezeu, că pământul acesta poate ține [hrăni] fără dificultate și de două ori pe atâția oameni.

  Însă, Domnul ne-a îndemnat:
  19. Iarăși grăiesc vouă că, dacă doi dintre voi se vor învoi pe pămant în privința unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl Meu, Care este în ceruri.
  20. Că unde sunt doi sau trei, adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor.

  Să cerem Domnului, Maicii Domnului și Sfinților Săi ajutorul, într-o dorire, într-un cuget și într-un glas de pocăință, cu îndreptarea faptelor noastre de zi cu zi, de fiecare clipă.

 8. Comitetul de Initiativa privind Reactia Publică
  la Vaccinarea Obligatorie s-a intrunit sâmbătă în capitală si a propus organizarea simultan in Bucureşti şi în mai multe orase din Romania a unor Manifestatii de Protest pentru sustinerea Libertăţii de Decizie a cetăţenilor din România.

  Duminică 17 Septembrie a.c. este data cand vom realiza aceste proteste,
  sub forma unor marsuri-mitinguri locale.

  In acest sens trebuie sa strangem randurile repede si sa depunem la
  Primării o Declaratie de Organizare Adunare Publica,
  indiferent daca se vor strange 25-30-50 de persoane,
  important este să dezvoltăm protestul în cât mai multe centre.
  Se poate face in numele unei entitati non-guvernamentale, sau a unui
  comitet de initiativa, sau pur si simplu in numele unei singure persoane,
  ca organizator.

  Timpul este foarte comprimat, asadar in maxim o saptamana trebuie depusa aceasta depeşă la Primarie (până pe 7-8 Septembrie)
  si demarată actiunea de informare participanţi, presă s.a.m.d.
  Vom reveni zilnic cu informări.
  Rugăm să ne contactati pentru organizare si orice altă problemă.

  Miza este enormă, dacă se creează precedentul validării de
  Parlament a Legii Vaccinării în actuala formă, se poate merge
  până la decăderea din drepturile parentale a “răzvrătiţilor” şi nici
  nu vrem să ne gândim ce ni se poate întâmpla,
  darămite copiilor noştri!

 9. Autoritatile fug de responsabilitate. Sa plateasca statul daca vor fi reactii adverse (bineinteles platesc toti cetatenii). Apoi tot o structura aservita ministerului va stabili reactiile adverse si legatura de cauzalitate. Oare cat de naiv poti fii sa crezi ca statul, prin structura sa aservita, va da castig de cauza unei persoane? Statul este facut in principal sa incaseze bani nu sa dea….

  Medicii de familie se spala si ei pe maini; lucru lesne de inteles – si ei sunt supusi la presiuni din partea acelorasi autoritati totalitare; in plus, mai primesc si ceva bani daca administreaza vaccinuri.

  Eficienta vaccinurilor poate fi usor pusa la indoiala; din marturiile unor parinti, cu copii vaccinati si nevaccinati, reiese ca cei nevaccinati au suportat mai usor bolile copilariei,

  Legea incalca drepturile si libertatile fundamentale.
  Avand in vedere prevederile anti-constitutionale, protestul este o forma adecvata de atragere a atentiei ca drepturile si libertatile fundamentale trebuie respectate in mod egal si nediscriminatoriu pentru toti cetatenii.

  Legea este lamentabila; incoerenta logica, termeni ambiguu etc etc. Noroc ca avem “specialisti” care ne vor tot “binele”.
  Fiecare dintre noi stie cat de “bine” ne fac autoritatile zi de zi si mai ales cata incredere putem avea in ele. Si mai ales cat se trudesc zi si noapte ca sa achizitioneze vaccinuri “de cea mai buna calitate” pentru viitorul luminos al patriei.

  Si, pentru a avea impactul dorit, normele de aplicare a legii vor fi elaborate in 12 luni. Adica, poate pana atunci se mai suplimenteaza lista cu vaccinuri obligatori (in functie de ofertele de pe piata), mai se introduc noi sanctiuni, mai se fac presiuni, mai se recurge la santaj emotional (copiii nevaccinati nu vor putea fi primiti in comunitate si vor mai aparea vreo cateva zeci de decese din cauza rujeolei ) etc. etc.

  ONG-uri si asociatiile pentru drepturile omului trebuie sa ia atitudine si sa sesizeze organismele nationale si internationale competente!

  Nu vaccinarii obligatorii!

 10. off topic: cautand articolele postate de @cititor (indisponibile) am dat peste asta in schimb

  https://m.activenews.ro/externe/Dictatura-homosexuala-la-putere-in-Spania.-Toate-organizatiile-pro-viata-si-pro-familie-isi-vor-inchide-activitatea-145743

  cautand mai departe am dat si peste un site, gaytravelers sau ceva de genul. Un fel de tripadvisor pt homosexuali. Mi s a facut rau nu doar afland pe la ce hotel am stat acum vreo 4 ani, cat mai ales citind comentariile. Cred sincer ca mania Domnului pt desantarea asta sarita de pe fix va lovi crunt la un moment dat!

  Eu una am observat ca in materie sexuala sanctiunea Divina este mult mai prompta, sau, unde nu e prompta, cand apare cauzalitatea e evidenta. Cine a fost la Pompei cred ca intelege ce vreau sa spun. Atmosfera mai sinistra si apasatoare ca acolo nu am intalnit des in viata mea…

 11. “Comitetul de Initiativa privind Reactia Publică la Vaccinarea Obligatorie…”

  Frate Robert, ai vreo informatie de contact pentru acesti oameni, ca sa putem vedea cine sunt si ce cred si ce faptuiesc?

  Ca este nevoie mare si de actiune binecuvantata alaturi de cea duhovniceasca.

  Multumesc!

 12. Intr-adevar, copiii care au murit sufereau de alte boli. rujeola a fost un factor care a agravat boala existenta.

  Minciuna, ipocrizie din partea statului si mass-mediei.

  Si pentru a vedea cata grija si mila au autoritatile de copiii nevaccinati, ii izoleaza pe ei de restul copiilor vaccinati in cazul unei epidemii (existente sau inventate). Adica recunosc ca vaccinurile nu asigura “starea de sanatate cea mai buna” asa cum afirma autoritatile obsesiv si manipulatoriu prin toate mijloacele. Si asta sub pretextul ca ii apara pe cei nevaccinati (un pretext lamentabil).

  Cum poate un copil vaccinat sa se teama de unul nevaccinat daca vaccinurile, in acceptiunea autoritatilor si medicilor, au eficienta garantata?
  Este o contradictie evidenta care demonstrea minciuna si manipularea din partea celor care ne vor din tot sufletul “binele” pentru care “trudesc” zi si noapte”.

 13. Frate Lucian,il cheama Leonard Vancu si cred ca este presedintele filialei Pro Vita Constanta(sau vice). Un om foarte inimos care s-a implicat si cand calaul KJW voia sa introduca educatia sexuala in scoli(a facut un turneu in toata tara, a ajuns si in Craiova si asa l-am cunoscut). Doamne,ajuta.

  Adresa de contact: leonardvancu@gmail.com

 14. @Doroteea

  Din pacate sodomia e un fenomen in crestere si nu tine doar de cuplurile homosexuale, insa tot o ofensa adusa Domnului este. Tocmai de aceea aceasta practica perversa si scarboasa in acelasi timp, trebuie demascata, pentru ca macar femeile sa inceapa sa-si respecte sufletul si trupul. Dar ceea ce e oripilant pentru mine, poate fi natural pentru altii. Or tocmai aici trebuie intervenit, pentru a arata intreaga grozavie a acestei apucaturi propagate in majoritatea cazurilor de barbati, imi inchipui. Nu mai vorbesc de unele fete care tin cu dintii de virginitate si li se pare sodomia o solutie de compromis. Problema e la cerebel de multe ori, mai ales la femei.

 15. Ileana, crede-ma, in marea lor majoritate ei STIU ca nu e natural ce fac. Si nu stiu asta doar ‘cultural”. Homosexualitatea masculina duce in imensa majoritate a cazurilor pe un drum al destrabalarii realmente greu de imaginat chiar si pt. posesorul unei imaginatii bogate (am citit despre asta, mi se pare ca si CO a publicat scrisoarea deshisa a unui homosexual grec, parca, si am si auzit diverse). Ei STIU cat de deviant devine totul treptat, dar incep sa se obisnuiasca (unii) cu ideea, iar altii se lupta cu ce li se intampla.

  Problema e clar in alta parte, si anume la suflet. Sunt boli adanci ale sufletului (nu ma refer la cei care au suferit abuzuri in copilarie, acolo poate fi altceva), Nu stiu, nu am studiat problema, dar si mie mi-e clar ca nu sexualitatea e cheia aici, ci altceva, mult mai profund.

 16. @Doroteea

  Sfantul Paisie Aghioritul se ruga pentru tinerii aflati in dificultate si demonizati. Cand te gandesti ca satanistii vor ca grozavia asta sa devina politica de stat si ca deja am ajuns aici, te cutremuri. Era un film despre morti si o fetita zice in trailer: They’re here. Daca s-ar vedea cat de morti sufleteste putem deveni din cauza pacatelor si am mai si duhni, poate atunci ne-ar apuca mai repede dorul dupa mireasma dumnezeieasca. Noi vedem in invazia musulmanilor in Europa pierderea crestinsmului, insa noi sub turci am luptat pentru credinta cel mai intens, insa aceasta plaga a corectitudinii politice, cu toate pagubele pe care le aduce ea, se insinueaza in sufletele romanilor mult mai adanc si dezbinator.

 17. Ileana draga, eu sper din suflet sa nu ne contaminam asa usor. Si mai am impresia ca nici curentul nu e chiar atat de puternic cum pare, mai mult gargara pe subiect. Eu am contact cu studenti si situatia nu mi se pare atat de disperata. Multi sunt impotriva iar cei care sustin libertatea etc o fac de pe pozitii mai degraba confuze sau pur si simplu din principiul “cata vreme nu.ma afecteaza fa ce vrei”. Mai sunt si de alde militanti, dar f putini.
  In general vorbind insa (la nivel mondial), cu adevarat rau mi se pare ca, in pofida faptului ca sustinatorii lgbt cu adevarat agresivi si militanti sunt putini, se pompeaza la greu in ei, sunt f vocali si pe fondul asta isi cam impun agenda.
  Cat despre Spania (apropo de linkul postat), nu ma mira f f tare. Mie mi s a parut ceva ciudat la spaniolii din sud (in sud am fost o data, acum vreo 4 ani), nu ma gandeam pe vremea aia prea mult la subiect, deci cred ca am observat de pe pozitii obiective ca ceva nu era in regula cu multi barbati. Si nu doar eu am avut impresia asta, mi a mai spus cineva. Deci nu chiar intamplator sunt locuri unde agenda lor chiar se impune. Slava Cerului, romanii – cu exceptiile inevitabile, desigur – nu au vreo predispozitie deosebita pt asta. Dar, e adevarat, vremurile se schimba, iar noile generatii sunt tot mai surprinzatoare – in rau si in bine insa deopotriva.
  Eu refuz imi mai bat capul cu ce va fi si cum va fi. Pana la urma, important e ca fiecare din noi, cei care cat de cat pricepem cum merg lucrurile, sa ne facem cat mai bine treaba si mica misiune ce ne a fost data. Viitorul se construieste din felul in care ne petrecem fiecare din clipele “marunte” ale prezentului. Iar ce nu depinde de noi, e in mana Domnului. Sincer iti spun ca eu nu mi dau seama f clar spre ce ne indreptam. Eu percep mai degraba o confruntare f puternica de forte opuse, nu un drum deja trasat. Ceva se precipita, dar de partea “buna” ca sa zic asa s ar putea aa fie mai multi decat credem. In fine, nu vreau sa devin speculativa, vreau sa zic in esenta ca da, vedem raul, dar nu trebuie sa disperam deloc. 🙂

  @cititor:

  Aha, asa da, merge, multumesc!

 18. Cred ca in loc de musulmani mai bine il pomeneam pe nenea ala din Coreea de Nord ca salvator al unei minime morale mondiale. Cu el la carma, pupa si Putin si Trump inca un mandat lejer. Ma tragem si noi o gura de aer, in timp ce rachetele cad gratios in mare sau trec cu bolta peste Japonia sau aia in Guam stau la plaja relaxati. Sper ca ramane la nivel de petarde toata afacerea.

 19. “Mai tragem si noi o gura de aer..” – cam asa
  .. :))

 20. Organizatia pro viata Children of God for Life din SUA a reusit s-a obtina in SUA exceptia de la vaccinarea obligatorie din motive de conştiință religioasa, deoarece unele vaccinuri contin celule umane de copii avortati cum e la noi ROR -ul. Lista actualizata a acestor vaccinuri de pe situl lor https://cogforlife.org/prove-it/  este urmatoarea :

  https://cogforlife.org/wp-content/uploads/vaccineListOrigFormat.pdf

  De asemenea lista altor produse ce contin celule fetale este urmatoarea :

  https://cogforlife.org/fetalproductsall.pdf

  Dumnezeu si Maica Domnului să ne ocroteasca.

 21. Se pare ca acest subiect destul de important a scindat societatea si a creat un mare haos.

 22. Multumim Robert, multumim parinte.

  “Se pare ca acest subiect destul de important a scindat societatea si a creat un mare haos.”

  Da, subscriu si subliniez ca asta e marea dorinta si stradanie a vrajamsului nostru mai ales in vremea noastra, ca pe de-o parte sa rupa din nou si din nou, fasii-fasii, tot ce este bun si adevarat in/-tre oameni, iar pe de alta sa reuneasca el ramasitele dupa voia lui ucigasa, cand oamenii sunt ametiti si au pierdut Adevarul si Viata. In graba, in disperarea si in necredinta oamenilor le leaga el dupa vrerea lui hulitoare de Dumnezeu, fabricand prin insisi oamenii inselearea cea mai de pe urma – pas cu pas…

  Sa nu fie!

  Trebuie sa intelegem foarte bine mecanismul si efectele acestor ruperi si urmate de amestecari…
  Cu ajutorul Domnului si al Maicii Domnului.
  Care sa ne ajute sa nu ne lasam dusi in amagiri mestesugite si/sau sa ne pierdem in discutii superficiale, fara noima, cu care ne irosim clipele primite in dar de la Domnul…

 23. Legea aduce atingere drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei.
  O lege dictatoriala, specifica regimurilor comuniste.
  Cetatenii, indiferent de orientarea pro sau contra vaccinare, trebuie sa ia atitudine impotriva acestui atentat la democratie. Protestele pasnice, democratice pot fi dovada ca cetatenii isi inteleg drepturile si libertatile si ca nu raman indiferenti la dictatura impusa de autoritati.

 24. Da si totusi nu misca nimeni iar legea isi vede linistita de drumul ei spre aprobare…
  Cei care cunosc bine legea si stiu care sunt parghiile de interventie trebuie sa vorbeasca, nu mamele disperate dar care nu au cunostinte medicale si sunt tratate cu ironie cand vorbesc. Trebuie doctorii, avocatii si oamenii de stiinta sa vorbeasca. Imi e frica sa ma gandesc cum vom fi tratati daca invocam motive religioase. Mi se pare ca are castig de cauza mai mult problmema medicala sau legislativa decat cea religioasa.

 25. Observ ca se vorbeste mult despre aceasta problema ocolindu-se esenta problemei:
  1.Si-a pus cineva problema daca ,,protectia” impotriva bolii ofertita de vacin e permanenta?Raspuns NU.
  2.Verificarea daca un vaccin isi face efectul e cat se poate de simpla, se verifica ulterior vaccinarii, printr-o analiza de sange, daca persoana care a fost vaccinata a dezvoltat anticorpi imoptriva bolii, Sunt f multe cazuri de copii vaccinati ale unor cadre medicale care nu au dezvoltat anticorpi adica vacinurile au fost apa de ploaie.
  3.De ce o isterie si frica asa mare a celor vacinati si prin urmare imunizati, aparati de boala, impotriva celor nevaccinati?Raspuns pentru ca au fost cazuri de persoane care s-au vaccinat impotriva unei boi si chiar au facut-o.
  4.Si-a pus cineva intrebarea oare de ce generatiile anilor 70, 80, nu au suferit in copilarie de atatea viroze si boli, iar generatiile de acum la ce-a mai mica schimbare de temperatura racesc in moduri destul de grave….?
  5.In urma cu 10 ani am citit o carte: VACCINAREA: EROAREA MEDICALĂ A SECOLULUI, scrisa de un reputat medic :Dr. Louis De Brouwer, https://clarapreda.files.wordpress.com/2012/06/vaccinarea-eroarea-medicala-a-secolului.pdf, carte pe care o recomand cu caldura provacinistilor,cat si anti vaccinistilor concluzile le vor trage toti, daca exista un dram de bunaintentie.
  6.De ce medicii adevarati, medici antivacin, care stiu adevarul despre acestea, tac in catacombe de frica sistemului care le poate lua dreptul la libera practica sau poate chiar mai mult.Ma indoiesc ca in cazul in care se vor ridica 50, 100 de glasuri competente, cu argumente stiintifice sistemul ii poate reduce la tacere.
  7.Si-a pus cineva intrebarea cum actioneaza asupra organismului vaccinul,d.p.d.v. stiintific.Raspuns:NU veti gasi nicaieri un raspuns la aceasta intrebare, pentru ca e o enigma neelucidata de medicina…
  8.Parerea mea e ca BOR nu ar trebui sa se pronunte asupra obligativitatii sau nu a vaccinurilor acesta e treaba juristilor si a medicilor, dar ar trebui sa apere familia in fata incalcarii dreptului la invatatura al copiilor, precum si la apararea dreptului de a fi parinte.
  9.Crestineste suntem datori sa ne iubim uni pe altii, iar asta presupune si apararea aproapelui , nu poti fi medic si atat, aceasta nu e o meserie ci o misiune, iar daca in aceste momente adevaratii medici tac, tacerea lor va naste monstrii.

 26. Distribuiti pe toate canalele de comunicare (Facebook, Twiter etc) daca considerati ca statul roman va incalca drepturile si libertatile prin masurile si legile adoptate.

  Protest impotriva masurii totalitar-comuniste a autoritatilor romane privind obligativitatea vaccinarii copiilor si ADULTILOR. Duminica, Bucuresti, 17 septembrie, orele 15, Parcul Izvor. Sunt asteptati toti cetatenii care considera ca le sunt incalcate in mod abuziv drepturile si libertatile fundamentale de catre statul roman.

  Si in Timisoara si Iasi vor fi organizate proteste impotriva legii vaccinarii obligatorii totalitar – comuniste.

  Mai multe detalii:
  https://www.activenews.ro/stiri-sanatate/Protest-impotriva-obligativitatii-vaccinarii-duminica-17-septembrie-in-Piata-Victoriei-O-astfel-de-lege-deschide-o-cutie-a-Pandorei-146040

 27. Pingback: LEGEA LIBERTICIDA A VACCINARII OBLIGATORII A FOST VOTATA IN SENAT. Niciun vot impotriva, niciun amendament care sa imblanzeasca regimul sanctiunilor/ PROTESTE IN MARILE ORASE IMPOTRIVA VACCINARII OBLIGATORII. Numarul participantilor - sensibil mai mare de
 28. Pingback: PROTESTE împotriva VACCINĂRII FORȚATE a populației. LANȚ UMAN PENTRU LIBERTATEA DE ALEGERE - duminică 29 octombrie, Piața Constitutiei, Bucuresti. COSTEL STANCIU (APC) remarca, justificat, "GRABA cu care a trecut de Senat acest proiect de lege
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare