PARINTELE EFREM FILOTHEITUL (Arizona): “Pecetea va fi impusa dupa cel de-al treilea razboi mondial!”

31-03-2009 5 minute Sublinieri

Preluare partiala de pe blogul lui Rafael Udriste, cu precizarea ca si noua ne-a parvenit acelasi e-mail de la un frate intru Hristos de toata increderea:

În problema actelor de identitate electronice, am primit pe e-mail mesajul părintelului Efrem de la Mănăstirea Sfântul Antonie din Arizona, adresat românilor prin bunăvoinţa lui Constantine Zalalas, fiu duhovnicesc al Părintelui Atanasios Mitilinaios:

elderephraim.jpg

“Iubiţi fraţi întru Hristos,

Pe data de 13 martie am vorbit cu Părintele Efrem la Mănăstirea Sfântul Antonie din Arizona. Pe lângă multele păcate şi neascultări ale mele i-am transmis mesajul şi îngrijorarea Părintelui Iustin de la Petru Vodă. Am amintiri foarte plăcute despre sfinţenia şi ospitalitatea obştii monahale de la Petru Vodă şi dragostea ce ne-a arătat-o Părintele Iustin. [n.tr. – în anul 2005] Am fost rugaţi atunci să vorbim despre câteva lucruri şi în particular despre semnele timpurilor. Unii dintre fraţi, la momentul respectiv, erau de părere că cipurile/cardurile sunt într-un fel echivalentul pecetei fiarei din Apocalipsă. Bineînţeles că nu am fost de aceeaşi părere şi am insistat că posesia unui asemenea card nu ne separă de Harul Divin. Ni s-a atras atenţia că însuşi Cuviosul Paisie Aghioritul s-ar fi referit la acelaşi lucru [n. tr. – pierderea harului].

Înţeleg acum că fraţii noştri români sunt forţaţi de către Comunitatea Europeană să-şi demonstreze “buna purtare” şi să folosească cea mai nouă tehnologie (cipurile biometrice) în scopuri de identificare (buletine, premise de conducere, paşapoarte, ş.a.m.d.). Din nefericire această tehnologie se foloseşte în Statele Unite şi Grecia. Puternica demonstraţie a vrednicului întru pomenire, Înalt Prea Sfinţitul Hristodulos [n. tr. – mitingul din Salonic de acum câţiva ani când milioane de greci au răspuns apelului Bisericii Ortodoxe a Greciei] a rămas fără roade deoarece după ce a strâns milioane de semnături a renunţat brusc, fără nici un motiv evident.

În timpul spovedaniei mele recente i-am transmis Părintelui Efrem de la Sfântul Antonie îngrijorările fraţilor noştri români şi ale Părintelui Iustin şi dacă acceptarea acestor cipuri biometrice RFID îi înstrăinează de Biserica lui Hristos. Răspunsul Părintelui a fost categoric:

Nu, în nici un caz! Aceasta nu este pecetea fiarei. Pecetea va fi impusă după cel de al treilea război mondial! Preoţii greşesc dacă îndepărtează credincioşii de la sfântul potir pentru folosirea acestei tehnologii!”

(Comentariile mele bazate pe învăţăturile sfântului şi învăţatului meu părinte Atanasios Mitilinaios + 2006):

Sunt de aceeaşi părere cu Părintele Iustin că această tehnologie este un înaintemergător al sistemelor ce vor fi folosite într-un sfârşit la însemnarea oamenilor cu semnul fiarei. Ne îndreptăm către un Guvern Mondial ce va fi instituit după un război mondial precum spune Părintele Efrem. Cu toate acestea, Semnul Fiarei, – care va fi deplina acceptare a duhului lui Antihrist – va fi o acţiune voită şi conştientă de dedicare şi devotament faţă de acest nou dezvăluit dumnezeu! Pecetea nu va avea nici o semnificaţie dacă va fi impusă unei persoane prin simplă forţă, unei persoane aflate într-o stare de inconstienţă fie pe un pat de spital, în timpul somnului sau pruncilor. Pecetea finală, precum şi Botezul creştin nu este ceva magic. Necesită aderarea cu adevărat la perceptele credinţei. Oamenii vor accepta pecetea deoarecea vor crede de fapt că Hristos din Nazaret a fost un filozof, un mare învăţător ş.a.m.d., dar nu divin precum conducătorul apocaliptic al lumii. Pentru că aceasta să se întâmple trebuie întâi să capitulam în întregime ecumenismului, sinistrul amestec al tuturor religiilor ce va fi înlocuit într-un final de religia lui Antihrist. De aceea Hristos întreba cu tristeţe: „Dar Fiul Omului, când va veni, va găsi, oare, credinţa pe pământ?” (Luca 18:8).

Oamenii vor pierde credinţa în persoana Dumnezeu-om a lui Hristos. Cu toate că vremurile noastre sunt pline de păcate nu suntem încă în ultimile zile ale istoriei deoarece nu avem semne sigure că antihrist s-ar fi născut.

Vremurile sunt coapte totuşi pentru a învăţa, a educa şi a încerca să-i trezim pe fraţii noştri şi pe cei din lumea întreagă prin orice mijloace posibile. Şi, deşi cred că ar fi lăudabil pentru evlavioşii noştri călugări, preoţii şi mirenii înaintaţi duhovniceşte, să reziste implementării acestei tehnologii astfel încât să creeze o vâlvă ce ar putea fi folositoare în trezirea oamenilor, nu putem impune această acţiune voluntară publicului general.

De asemenea îi dau dreptate Părintelui Iustin că timpul martirajului e acum! Trebuie să vorbim credincioşilor noştri despre pericolele acestea şi trebuie să-i pregătim să aleagă moartea de 1000 de ori în locul vânzării sufletelor pentru câţiva euro, pentru câteva păstăi de roşcove care în curând le vor provoca o indigestie teribilă precum află acum sărmanii greci. Ceea ce nu au reuşit să realizeze turcii în 400 de ani [n. tr. – de ocupaţie a Greciei], au reuşit roşcovele Uniunii Europene în mai puţin de 30 de ani. Grecul de rând trăieşte astăzi o viaţă de idolatrie şi respiră duhul antihristului. Asta nu are nimic de a face cu buletinele electronice, ci cu robia faţă de patimile trupeşti. Trebuie să izgonim duhul lui antihrist din vieţile noastre şi să începem să trăim viaţa lui Hristos. Curăţindu-ne inimile şi practicând smerenia îl vom avea pe Hristos în inimile noastre, Care va lupta cu uşurinţă împotrivă duşmanilor noştri cu mâna Sa atotputernică.

Un Post binecuvântat şi o Înviere fericită.

Constantine Zalalas

15 martie, ‘09 Arizona .

P.S. Daca aceasta scrisoare ajunge la Parintele Iustin , il rog sa ma ierte pentru egoism si indrazneala si il mai rog sa se roage pentru familia mea. In loc sa-mi plang pacatele incerc sa-i invat pe altii”.

athanasioswithzalalas.jpg

***

Versiunea originala:

Dear brothers in Christ:

On March 13, I saw Elder Ephraim at the monastery of Saint Anthony in Arizona. Along with the multitude of my sins and transgressions I also conveyed to him the greetings along with the concerns of our Elder Justin of Petru Voda.

I have very good memories of the holiness and great hospitality of the monastic brotherhood of Petru Voda and the love of the Elder Justin toward us.

We were asked to speak on a number of things and specifically of the signs of the times. Some of the brothers at the time held the opinion that the magnetic stripe of contemporary bank cards (visa,m/c etc.) is somehow equivalent to the sign-mark-charagma of the Apocalyptic beast. Of course we disagreed with them at the time insisting that the ownership of such a business card does not separate one from the grace of God. We were made aware that even Elder Paisios may have alluded to that effect.

I understand now that our Romanian brothers are being compelled by the European Union to show their “good behavior” and use the latest technology (biometric chip) for identification purposes (ID cards, licences and passports). Unfortunately this technology is being used in the US and Greece. The powerful display of the reposed Archibishop Christodoulos was fruitless because after he received millions of signatures he suddenly abandoned the struggle for no apparent reason.

During the time of my recent confession I explained the concern of our Romanian brothers and Elder Justin to Elder Ephraim of St. Anthony’s and whether the acceptance of this biometric RFID chip alienates them from the Church of Christ.

The response of the elder was very direct: NO, ABSOLUTELY NOT! THIS IS NOT THE MARK OF THE BEAST. THE MARK WILL BE IMPOSED AFTER WORLD WAR THREE! AND PRIESTS ARE WRONG TO EXCOMMUNICATE CHRISTIANS FROM THE HOLY CUP BECAUSE THEY ARE USING THIS TECHNOLOGY!

(My comments based on the teachings of my holy and learned elder Athanasios Mitilinaios.)

I do agree with Fr. Justin that this technology is a forerunner of the systems used to eventually mark people with the sign of the beast. We are headed toward a one world government which will be instituted after a major world war as Elder Ephraim said.

However the Mark of the Beast -which will be the full acceptance of the spirit of the Antichrist- will be a willful and conscious action of self- dedication and devotion to this newly revealed god! The mark will not have any meaning if imposed to a person by mere force or unconsciousness whether at a hospital bed, during sleep or at the state of infancy.

The final mark much like the Christian Baptism is not something magic. It requires the actual adherence to the precepts of faith. People will accept the mark because they will actually believe that the Christ of Nazareth was a philosopher a great teacher and so on but not divine like the Apocalyptic world leader. For this to happen we must first succumb to total ecumenism, the sinister admixture of all religions which will eventually be replaced by the religion of the Antichrist.

This is why Christ sadly asked: “When I return will I find faith on earth?” People will lose faith in the God-human person of Christ. Although our times are very sinful we are not at the final days of history since we don’t have any definite signs that the antichrist might be born.

However the time is ripe to teach, educate and attempt to awake our people and the people of the world by every possible means. And while I believe that it would be commendable for our pious monks, priests and spiritually advanced laypeople to resist this technology to cause some commotion which could be instrumental in peoples awakening we cannot impose this voluntary action to the general public.

I also agree with Elder Justin that the time of martyrdom is now! We must speak to our faithful about these dangers and we must prepare them to prefer 1000 deaths over the selling of their souls for a few Euro’s , a few carob pods that will soon give them a terrible indigestion as the poor Greeks are now finding out. What the Turks could not accomplish in 400 years the carob pods of the European Union did in less than 30.

The average Greek today lives a life of idolatry and breathes the spirit of the antichrist.

This has nothing to do with the electronic ID card, but with the bondage of the carnal passions. We need to expel the spirit of the antichrist from our lives and to begin to live the life of Christ. By purifying our hearts and practicing humility we will have Christ in our hearts Who will easily fight our enemies for us by His mighty hand.

A blessed Lenten season and

a joyous Ressurection.

Constantine Zalalas

3-15-09 Arizona.

Ps. Please have father Justin forgive me for my egotism and audacity if this letter gets to him and to please pray for my family. Instead of crying for my sins I attempt to teach others.

Cateva informatii despre Parintele Efrem, Constantine Zalalas si Parintele Atanasios.

O poza cu Parintele Efrem:
http://orthodoxwiki.org/Elder_Ephrem
http://www.orthodoxphotos.com/Orthodox_Elders/Greek/Others/10.shtml
Este ucenicul Parintelui Iosif Isihastul.
http://www.orthodoxphotos.com/Orthodox_Elders/Greek/Others/9.shtml
A fost staret la Manastirea Filoteu in Sfantul Munte.
Aici sunt pozele lui Constantine Zalalas cu Parintele Atanasios Mitilinaios:
http://www.saintnicodemos.org/articles/athanasios.php
e site-ul lui, multe traduceri din predicile si studiile Parintelui Atanasios, i se spunea noul Hrisostom.

elder-ephraim-of-philotheou-athos570379.jpg


Categorii

Carduri electronice/ cipuri, Noua ordine mondiala, guvern mondial (Pasi catre Antihrist?), Parintele Efrem Filotheitul, Parinti greci si athoniti, Polemici, conflicte, zelotism, extremism, provocari

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

149 Commentarii la “PARINTELE EFREM FILOTHEITUL (Arizona): “Pecetea va fi impusa dupa cel de-al treilea razboi mondial!”

VEZI COMENTARII MAI VECHI << Pagina 4 / 4 >>

 1. Pingback: Comisia Europeana forteaza adoptarea obligatorie de CARTI DE IDENTITATE CU CIP BIOMETRIC - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 2. FUM fara FOC niciodata
  UNDE NU E NIMIKA CLAR ceva e necurat
  ACOLO UNDE EXISTA SE VREA CEVA cum ca ar fi de fapt o chestie inofensiva de ce atata presiune..de ce se doreste asa de mult cip-ul…
  DECI…SLABESTE siCUCERESTE ..nu din prima cucereste
  CEA MAI MARE ABILITATE A OCCIDENTULUI ESTE —INVELIREA CIOCOLATEI IN STANIOL-
  aici include–MARKETING -PUBLICITATE-NEGOCIERE-ASPECT-IMPUNERE PRIN CONJUNCTURA..STRATEGIE

  -cand ai putere ti se spune simplu CREDE..insa cand puterea ta nu e cea adevarata trebuie sa stai sa studiezi cercetezi sa faci startegii..asta fac acuma OCCIDENTUL
  -insa de atatea ori in istoria crestinismului a fost razboi crestin/necrestin in raport 1/10 si mereu a castigat crestinul….de ce?pentru ca DUMNEZEU NU PIERDE NICIODATA VREUN RAZBOI

  DECI EU CRED CA MAI BINE NE FOLOSIM ENERGIA SA CRESTEM IN CREDINTA..decat sa ne punem intrebari ce nascocesc astia..credinta a fost si va ramane aceesi..nascocirile se schimba in functie de perioade..dar CREDINTA ARE LEAC PENTRU TOATE.
  TREBUIE SA AM INGRIJESC MAI MULT DE MINE NU DE CE FACE DUSMANUL..DACA EU IN RAPORT CU DZEU SUNT UNDE TREBUIE RESTUL NU MA INTERESEAZA..CA NU MA ATINGE

 3. Pingback: Comisia Europeana propune un nou REGULAMENT pentru promovarea paneuropeana a IDENTITATII SI SEMNATURII ELECTRONICE - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 4. Pingback: Sfaturi athonite de la PARINTELE EFREM FILOTHEITUL: “Ai reusit sa rusinezi diavolul, care mult se bucura cand cineva isi ascunde gandurile…” -
 5. Pingback: Parintele Ioan Buliga despre INSELARE, CIPURI, ALARMISME, RAZBOIUL INFORMATIILOR. “Astazi curatenia si smerenia sunt foarte rare, insa invatatori sunt tot mai multi si atunci ratacirea creste…” -
 6. Pingback: Fiica disparuta a lui Al Bano, Ylenia, SORA SAU MAICA ORTODOXA LA MANASTIREA DIN ARIZONA A PARINTELUI EFREM FILOTHEITUL, refuza sa se intoarca acasa - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 7. Pingback: BANCHERUL CALUGARIT: Parintele Ilarion Dan (Man. Crucea): “Traim niste vremuri in care apele se cam aleg, iar cernerea se va amplifica si accelera” -
 8. Pingback: CARTILE DE IDENTITATE ELECTRONICE: textul INTEGRAL al OUG nr. 82/4 decembrie 2012. STRATEGIA AUTORITATILOR, DEZINFORMARI, INTERPRETARI - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 9. Pingback: Biserica Rusa despre GUVERNAREA ELECTRONICA, CARDUL UNIVERSAL, BIOMETRIE SI CIPURI. Pericolul unui sistem global de control totalitar al cetateanului - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 10. Pingback: MEMORIU cu privire la ACTELE ELECTONICE de identitate - Razboi întru Cuvânt
 11. Pingback: Parintele Efrem Filotheitul despre VIATA DUPA MOARTE si PREGATIREA PENTRU MOARTE -
 12. Pingback: MITINGUL IMPOTRIVA ACTELOR ELECTRONICE DIN BUCURESTI (video). Subiectul "anticip" condamnat la "rastignire" intre avocatul Rapcea si preotul Tanasescu? - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 13. Pingback: 43 asociatii crestine contesta OUG privitoare la ACTELE de IDENTITATE ELECTRONICE si cer carti de identitate simple cu numele parintilor - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 14. Pingback: PROPAGANDA BIOMETRICA in mass-media. Cum sunt mintiti romanii despre "SIGURANTA" BULETINELOR BIOMETRICE - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 15. Pingback: NOILE BULETINE VOR FI SI CARDURI DE SANATATE! Decizie de ultim moment incredibil de ABUZIVA a PARLAMENTULUI - Recomandari
 16. Pingback: ABUZ IN FORMA CONTINUATA: Cristian Busoi, seful CNAS, confirma CONTOPIREA BULETINULUI CU CARDUL DE SANATATE si anunta, totodata, distribuirea CARDURILOR DE SANATATE pentru cei care nu-si schimba buletinele - Recomandari
 17. Pingback: PARINTELE ADRIAN FAGETEANU (video): “Divide et impera e sistemul diavolului si al slugilor lui… Sa se parasca unii pe altii, sa se vanda unii pe altii. Acest sistem il aplica ei peste tot”. SI DESPRE ANTIHRIST, LEPADARE, PRIGOANA -
 18. @ admin: “Unde credem si noi ca greseste parintele Efrem (sau C. Zalalas) este unde crede ca inca nu vine sfarsitul si ca Antihrist nu s-a nascut.”

  Adica ce vreti sa spuneti cu asta , ca dvs. credeti ca s-a nascut? nu e cam mare indrazneala ? odata de a afirma asa ceva , si apoi de a-l corecta astfel pe Pr Efrem.
  In rest , foarte binevenite corecturile din restul comentariului, insa va rog, incercati sa fiti mai obiectivi si sa redati mai obiectiv ceea ce se intampla.

  Aveti meritul de a trage niste semnale de alarma, de a apara Ortodoxia si a arata ca intr-adevar se doreste manipulare – in presa, in politica, in masurile ce se impun ca legi sau orice altceva. Insa tocmai pentru acest merit, pentru acuratetea informatiilor, incercati sa limitati opiniile subiective exprimate prin articole, sublinierile de toate culorile si fonturile, care devin agresive uneori. Dati informatia corecta, optati pentru un singur fel de subliniere a ceea ce considerati important. Si nu uitati ca important este continutul si cine are urechi de auzit va auzi altfel riscati sa dati nastere la “soldati” care sa iasa din rand asa cum tot dvs. ati scris…

  Sunt doar cateva observatii, in rest, multumim pentyru postari.

  Sanatate,
  Doamne ajuta!
  Geo

 19. @ Geo:

  Va cerem iertare. Da, a fost hazardata exprimarea respectiva, insa mai mult decat probabil nu parintele Efrem greseste (pe care abia ulterior am ajuns – indirect, e drept – sa-l cunoastem mai bine, sa aflam multe lucruri minunate despre si de la sfintia sa), ci unele exprimari este posibil sa se fi distorsionat la intermediari. Asta fiindca intre timp am aflat ca si parintele Efrem crede, in consonanta cu cei mai multi sfinti contemporani, ca sunt chiar anii din urma (nu doar vremurile din urma), deci da, totusi nu e deloc departe sfarsitul. Si da, oricat de mare ar fi indrazneala, noi asta credem, insa nu impunem nimanui sa creada si nu exista niciun risc, credeti-ne, sa cream “soldatei” sau “fani”. Oricum, cand spunem anii din urma, nu inseamna ca spunem ACUM, sau ca gata, INCEPE, si nici nu ne aruncam sa ghicim termene, adica nu impartasim deloc acest gen de creare a unei psihoze a sfarsitului. Suntem acolo, insa anul si ceasul doar Tatal din cer il stie, de aceea noi suntem datori doar cu veghea, cu pastrarea discernamantului, cu pocainta si trezvia, astfel incat sa nu ne lasam coplesiti, neutralizati duhovniceste, ”asomati” de viata cotidiana si de eventualele ”linistiri” false, bazate pe negarea realitatii, sau pe nepregatirea interioara.

  Sublinierile si culorile sunt folosite pentru facilitarea lecturii pe internet, care, la texte in general multe si lungi, se face cu greutate, daca nu este ajutata de marcaje de editare.

 20. Pingback: FERICITUL PARINTE PETRONIU TANASE, marele duhovnic al Prodromului athonit (22 februarie – 3 ani de la adormirea intru Domnul) despre NUMARUL 666 -
 21. Pingback: La inceputul noului an bisericesc, CUVINTE VII SI TARI DE LA UN SFANT IN VIATA, PARINTELE EFREM DIN ARIZONA (mai 2014) : Cum sunt Raiul si Iadul? Ce sa facem ca sa ne mantuim astazi? Despre SODOMIE si RAZBOIUL NUCLEAR: “Razboiul va incepe din cauza
 22. Pingback: DUHUL DESERTACIUNII SI PECETEA INTERIOARA. Pecetluirea in duh, impartasirea cu antihrist si “apostazia tainica a inimii” prin vietuirea statornica in pacat si modul de viata lumesc: “PECETEA CRESTINILOR ESTE DUHUL SFANT. TREBUIE SA NE IN
 23. Pingback: update – INREGISTRARE AUDIO COMPLETA. IPS Serafim de Pireu despre ACTELE ELECTRONICE: “DIAVOLUL SI ORGANELE SALE VOR SA PARTICIPAM CONSTIENT LA LUCRAREA LUI” [video] - Recomandari
 24. Pingback: STARETUL EFREM DIN ARIZONA – “APOSTOLUL AMERICII” si “MAGNETUL” HARULUI (reportaj subtitrat in limba română) | Cuvântul Ortodox
 25. Pingback: Ce inseamna ANTIHRIST si de ce aproape intreaga lume i se va inchina? PARINTELE SERAFIM ROSE despre ispita agatarii de lucruri EXTERIOARE, a PATIMII “CORECTITUDINII” si despre inselarea MODELOR DUHOVNICESTI, a “SPIRITUALITATII CONFORTABI
 26. “Grecul de rând trăieşte astăzi o viaţă de idolatrie şi respiră duhul antihristului. Asta nu are nimic de a face cu buletinele electronice, ci cu robia faţă de patimile trupeşti.”
  Constantine Zalalas, 15 martie, 2009

  6 ani mai tarziu, Grecia era in faliment si avea primul prim-ministru ateu din istorie!

 27. Pingback: Parintele EFREM FILOTHEITUL, probabil ultimul dintre marii stareti "filocalici" ai ultimelor veacuri, A TRECUT IN VESNICIE, la 92 de ani - Cuvântul Ortodox
 28. Pingback: CUNUNILE FERICITULUI PARINTE EFREM DIN ARIZONA. Mitropolitul Neofit de Morfou despre batranul apostol al Americii, mutat recent la Domnul: “Este prin excelenta, impreuna cu Sfantul Paisie, proroc al neamului si al vremurilor de pe urma, al Eshatonul
 29. Pingback: PARINTELE EFREM FILOTHEITUL (Arizona): “Pecetea va fi impusa dupa cel de-al treilea razboi mondial!” – Cultura Duhului – Artă | „Doamne, Iisuse Hristoase…”
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare