PARINTELE EFREM FILOTHEITUL (Arizona): “Pecetea va fi impusa dupa cel de-al treilea razboi mondial!”

31-03-2009 5 minute Sublinieri

Preluare partiala de pe blogul lui Rafael Udriste, cu precizarea ca si noua ne-a parvenit acelasi e-mail de la un frate intru Hristos de toata increderea:

În problema actelor de identitate electronice, am primit pe e-mail mesajul părintelului Efrem de la Mănăstirea Sfântul Antonie din Arizona, adresat românilor prin bunăvoinţa lui Constantine Zalalas, fiu duhovnicesc al Părintelui Atanasios Mitilinaios:

elderephraim.jpg

“Iubiţi fraţi întru Hristos,

Pe data de 13 martie am vorbit cu Părintele Efrem la Mănăstirea Sfântul Antonie din Arizona. Pe lângă multele păcate şi neascultări ale mele i-am transmis mesajul şi îngrijorarea Părintelui Iustin de la Petru Vodă. Am amintiri foarte plăcute despre sfinţenia şi ospitalitatea obştii monahale de la Petru Vodă şi dragostea ce ne-a arătat-o Părintele Iustin. [n.tr. – în anul 2005] Am fost rugaţi atunci să vorbim despre câteva lucruri şi în particular despre semnele timpurilor. Unii dintre fraţi, la momentul respectiv, erau de părere că cipurile/cardurile sunt într-un fel echivalentul pecetei fiarei din Apocalipsă. Bineînţeles că nu am fost de aceeaşi părere şi am insistat că posesia unui asemenea card nu ne separă de Harul Divin. Ni s-a atras atenţia că însuşi Cuviosul Paisie Aghioritul s-ar fi referit la acelaşi lucru [n. tr. – pierderea harului].

Înţeleg acum că fraţii noştri români sunt forţaţi de către Comunitatea Europeană să-şi demonstreze “buna purtare” şi să folosească cea mai nouă tehnologie (cipurile biometrice) în scopuri de identificare (buletine, premise de conducere, paşapoarte, ş.a.m.d.). Din nefericire această tehnologie se foloseşte în Statele Unite şi Grecia. Puternica demonstraţie a vrednicului întru pomenire, Înalt Prea Sfinţitul Hristodulos [n. tr. – mitingul din Salonic de acum câţiva ani când milioane de greci au răspuns apelului Bisericii Ortodoxe a Greciei] a rămas fără roade deoarece după ce a strâns milioane de semnături a renunţat brusc, fără nici un motiv evident.

În timpul spovedaniei mele recente i-am transmis Părintelui Efrem de la Sfântul Antonie îngrijorările fraţilor noştri români şi ale Părintelui Iustin şi dacă acceptarea acestor cipuri biometrice RFID îi înstrăinează de Biserica lui Hristos. Răspunsul Părintelui a fost categoric:

Nu, în nici un caz! Aceasta nu este pecetea fiarei. Pecetea va fi impusă după cel de al treilea război mondial! Preoţii greşesc dacă îndepărtează credincioşii de la sfântul potir pentru folosirea acestei tehnologii!”

(Comentariile mele bazate pe învăţăturile sfântului şi învăţatului meu părinte Atanasios Mitilinaios + 2006):

Sunt de aceeaşi părere cu Părintele Iustin că această tehnologie este un înaintemergător al sistemelor ce vor fi folosite într-un sfârşit la însemnarea oamenilor cu semnul fiarei. Ne îndreptăm către un Guvern Mondial ce va fi instituit după un război mondial precum spune Părintele Efrem. Cu toate acestea, Semnul Fiarei, – care va fi deplina acceptare a duhului lui Antihrist – va fi o acţiune voită şi conştientă de dedicare şi devotament faţă de acest nou dezvăluit dumnezeu! Pecetea nu va avea nici o semnificaţie dacă va fi impusă unei persoane prin simplă forţă, unei persoane aflate într-o stare de inconstienţă fie pe un pat de spital, în timpul somnului sau pruncilor. Pecetea finală, precum şi Botezul creştin nu este ceva magic. Necesită aderarea cu adevărat la perceptele credinţei. Oamenii vor accepta pecetea deoarecea vor crede de fapt că Hristos din Nazaret a fost un filozof, un mare învăţător ş.a.m.d., dar nu divin precum conducătorul apocaliptic al lumii. Pentru că aceasta să se întâmple trebuie întâi să capitulam în întregime ecumenismului, sinistrul amestec al tuturor religiilor ce va fi înlocuit într-un final de religia lui Antihrist. De aceea Hristos întreba cu tristeţe: „Dar Fiul Omului, când va veni, va găsi, oare, credinţa pe pământ?” (Luca 18:8).

Oamenii vor pierde credinţa în persoana Dumnezeu-om a lui Hristos. Cu toate că vremurile noastre sunt pline de păcate nu suntem încă în ultimile zile ale istoriei deoarece nu avem semne sigure că antihrist s-ar fi născut.

Vremurile sunt coapte totuşi pentru a învăţa, a educa şi a încerca să-i trezim pe fraţii noştri şi pe cei din lumea întreagă prin orice mijloace posibile. Şi, deşi cred că ar fi lăudabil pentru evlavioşii noştri călugări, preoţii şi mirenii înaintaţi duhovniceşte, să reziste implementării acestei tehnologii astfel încât să creeze o vâlvă ce ar putea fi folositoare în trezirea oamenilor, nu putem impune această acţiune voluntară publicului general.

De asemenea îi dau dreptate Părintelui Iustin că timpul martirajului e acum! Trebuie să vorbim credincioşilor noştri despre pericolele acestea şi trebuie să-i pregătim să aleagă moartea de 1000 de ori în locul vânzării sufletelor pentru câţiva euro, pentru câteva păstăi de roşcove care în curând le vor provoca o indigestie teribilă precum află acum sărmanii greci. Ceea ce nu au reuşit să realizeze turcii în 400 de ani [n. tr. – de ocupaţie a Greciei], au reuşit roşcovele Uniunii Europene în mai puţin de 30 de ani. Grecul de rând trăieşte astăzi o viaţă de idolatrie şi respiră duhul antihristului. Asta nu are nimic de a face cu buletinele electronice, ci cu robia faţă de patimile trupeşti. Trebuie să izgonim duhul lui antihrist din vieţile noastre şi să începem să trăim viaţa lui Hristos. Curăţindu-ne inimile şi practicând smerenia îl vom avea pe Hristos în inimile noastre, Care va lupta cu uşurinţă împotrivă duşmanilor noştri cu mâna Sa atotputernică.

Un Post binecuvântat şi o Înviere fericită.

Constantine Zalalas

15 martie, ‘09 Arizona .

P.S. Daca aceasta scrisoare ajunge la Parintele Iustin , il rog sa ma ierte pentru egoism si indrazneala si il mai rog sa se roage pentru familia mea. In loc sa-mi plang pacatele incerc sa-i invat pe altii”.

athanasioswithzalalas.jpg

***

Versiunea originala:

Dear brothers in Christ:

On March 13, I saw Elder Ephraim at the monastery of Saint Anthony in Arizona. Along with the multitude of my sins and transgressions I also conveyed to him the greetings along with the concerns of our Elder Justin of Petru Voda.

I have very good memories of the holiness and great hospitality of the monastic brotherhood of Petru Voda and the love of the Elder Justin toward us.

We were asked to speak on a number of things and specifically of the signs of the times. Some of the brothers at the time held the opinion that the magnetic stripe of contemporary bank cards (visa,m/c etc.) is somehow equivalent to the sign-mark-charagma of the Apocalyptic beast. Of course we disagreed with them at the time insisting that the ownership of such a business card does not separate one from the grace of God. We were made aware that even Elder Paisios may have alluded to that effect.

I understand now that our Romanian brothers are being compelled by the European Union to show their “good behavior” and use the latest technology (biometric chip) for identification purposes (ID cards, licences and passports). Unfortunately this technology is being used in the US and Greece. The powerful display of the reposed Archibishop Christodoulos was fruitless because after he received millions of signatures he suddenly abandoned the struggle for no apparent reason.

During the time of my recent confession I explained the concern of our Romanian brothers and Elder Justin to Elder Ephraim of St. Anthony’s and whether the acceptance of this biometric RFID chip alienates them from the Church of Christ.

The response of the elder was very direct: NO, ABSOLUTELY NOT! THIS IS NOT THE MARK OF THE BEAST. THE MARK WILL BE IMPOSED AFTER WORLD WAR THREE! AND PRIESTS ARE WRONG TO EXCOMMUNICATE CHRISTIANS FROM THE HOLY CUP BECAUSE THEY ARE USING THIS TECHNOLOGY!

(My comments based on the teachings of my holy and learned elder Athanasios Mitilinaios.)

I do agree with Fr. Justin that this technology is a forerunner of the systems used to eventually mark people with the sign of the beast. We are headed toward a one world government which will be instituted after a major world war as Elder Ephraim said.

However the Mark of the Beast -which will be the full acceptance of the spirit of the Antichrist- will be a willful and conscious action of self- dedication and devotion to this newly revealed god! The mark will not have any meaning if imposed to a person by mere force or unconsciousness whether at a hospital bed, during sleep or at the state of infancy.

The final mark much like the Christian Baptism is not something magic. It requires the actual adherence to the precepts of faith. People will accept the mark because they will actually believe that the Christ of Nazareth was a philosopher a great teacher and so on but not divine like the Apocalyptic world leader. For this to happen we must first succumb to total ecumenism, the sinister admixture of all religions which will eventually be replaced by the religion of the Antichrist.

This is why Christ sadly asked: “When I return will I find faith on earth?” People will lose faith in the God-human person of Christ. Although our times are very sinful we are not at the final days of history since we don’t have any definite signs that the antichrist might be born.

However the time is ripe to teach, educate and attempt to awake our people and the people of the world by every possible means. And while I believe that it would be commendable for our pious monks, priests and spiritually advanced laypeople to resist this technology to cause some commotion which could be instrumental in peoples awakening we cannot impose this voluntary action to the general public.

I also agree with Elder Justin that the time of martyrdom is now! We must speak to our faithful about these dangers and we must prepare them to prefer 1000 deaths over the selling of their souls for a few Euro’s , a few carob pods that will soon give them a terrible indigestion as the poor Greeks are now finding out. What the Turks could not accomplish in 400 years the carob pods of the European Union did in less than 30.

The average Greek today lives a life of idolatry and breathes the spirit of the antichrist.

This has nothing to do with the electronic ID card, but with the bondage of the carnal passions. We need to expel the spirit of the antichrist from our lives and to begin to live the life of Christ. By purifying our hearts and practicing humility we will have Christ in our hearts Who will easily fight our enemies for us by His mighty hand.

A blessed Lenten season and

a joyous Ressurection.

Constantine Zalalas

3-15-09 Arizona.

Ps. Please have father Justin forgive me for my egotism and audacity if this letter gets to him and to please pray for my family. Instead of crying for my sins I attempt to teach others.

Cateva informatii despre Parintele Efrem, Constantine Zalalas si Parintele Atanasios.

O poza cu Parintele Efrem:
http://orthodoxwiki.org/Elder_Ephrem
http://www.orthodoxphotos.com/Orthodox_Elders/Greek/Others/10.shtml
Este ucenicul Parintelui Iosif Isihastul.
http://www.orthodoxphotos.com/Orthodox_Elders/Greek/Others/9.shtml
A fost staret la Manastirea Filoteu in Sfantul Munte.
Aici sunt pozele lui Constantine Zalalas cu Parintele Atanasios Mitilinaios:
http://www.saintnicodemos.org/articles/athanasios.php
e site-ul lui, multe traduceri din predicile si studiile Parintelui Atanasios, i se spunea noul Hrisostom.

elder-ephraim-of-philotheou-athos570379.jpg


Categorii

Carduri electronice/ cipuri, Noua ordine mondiala, guvern mondial (Pasi catre Antihrist?), Parintele Efrem Filotheitul, Parinti greci si athoniti, Polemici, conflicte, zelotism, extremism, provocari

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

150 Commentarii la “PARINTELE EFREM FILOTHEITUL (Arizona): “Pecetea va fi impusa dupa cel de-al treilea razboi mondial!”

VEZI COMENTARII MAI VECHI << Pagina 3 / 4 >> VEZI COMENTARII MAI NOI

 1. Pingback: Război întru Cuvânt » INDEMN LA RUGACIUNE STARUITOARE IN VREMURILE TULBURI PE CARE LE TRAVERSAM
 2. Pingback: Razboi întru Cuvânt » PR. MIHAI VALICA DESPRE SCANDALUL AFISELOR REFERITOARE LA ACTELE CU CIP si despre cei care “talibanizeaza si transforma Biserica in inchizitie morala”
 3. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Omilie pe tema CARDULUI CETATEANULUI a IPS Hierotheos Vlachos: Sa primim… “cardul” de CETATEAN CERESC si sa ne punem numele lui Hristos in inimi!
 4. Cu toata sinceritatea cred ca ar fi intru totul de folos sufletesc sa ne dezbaram de aceasta ispita de a ne idolatriza duhovnicii oricine ar fi ei. Fiecare dintre noi suntem inzestrati de Dumnezeu cu liber arbitru tocmai in scopul de a face alegeri libere si constiente pe baza carora putem fi considerati responssabili.Din pacate insa bantuie acest duh de a cere binecuvantare si cand ducem lingura la gura , duh care desigur e intretinut de unii parinti cu mandria incurcata-n barbile netunse intentionat !Sa ma iertati daca v-am jignit cu ceva pe careva , insa duhul ortodoxiei este duhul libertatii si al responsabilitatii! a nu se intelege aici vreun duh al razmeritei, ci o cale de mijloc intre sfatul duhovnicesc in probleme ce tin de mantuirea noastra si responsabilitatea propriilor alegeri.
  Dumnezeu sa ne binecuvanteze pe toti!!

 5. Cu tot respectul, nu pot decat sa deplang pe cei care cred ca tehnologia, adica rodul purei inteligente umane, va putea face raul de a ne da pe mana Antihristului!
  Asa cum spune parintele Efrem din SUA,amagirea Antihristului are legatura directa cu credinta marturisita in Hristos, si nu ortodoxa, si asta dupa ce, asa cum arata Sf Ioan Teologul, Antihrist va huli Numele Celui in veac Binecuvantat, iar Oamenii vor sti asta si totusi vor merge dupa Acesta crezand ca El este Adevaratul Messia, cel asteptat de Evrei chiar si Azi.
  Amagirea va consta din semne ca ale lui Dumnezeu, dar vor fi doar Iluzie care va fi primita prin forta lucrurilor de cei care nu vor avea in inimile lor Pacea Domnului, care este chiar Domnul sub aratarea Duhului varsat peste cei ce cred in Iisus Hristos si au fost rascumparati de El!
  Mare pacat ca credinta este la multi doar exterioara, adica fara putere asupra lor, a purtarii si a vietii lor! Iar credinta adevarata este in inimi lucratoare, in minte claritate a gandirii si in suflet este cunoastere de sus, dumnezeiasca impartasire de atotstiinta Tatalui ceresc!
  Sa-L laudam pe Iisus Domnul maririi!

 6. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Semne promitatoare in bisericile surori greaca si rusa. CRITICI LA NIVELUL CEL MAI INALT AL IERARHIEI BISERICII RUSE FATA DE PROIECTUL CARDULUI ELECTRONIC. Parintele Theodor Zisis si IPS Serafim din Pireu despre cardul cetate
 7. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Au cuvantul cititorii (3): CARE ESTE SCOPUL ACESTUI JOC “DE-A LEPADAREA”? CE TREBUIE SA FACA CEL CARE VREA SA REZISTE IN FATA PRIGOANEI ANTIHRISTICE?
 8. Pingback: Razboi întru Cuvânt » SFANTA CHINOTITA A SFANTULUI MUNTE ATHOS SE PRONUNTA PE TEMA CARDULUI CETATEANULUI SI CERE GUVERNULUI SA RENUNTE LA PROIECT
 9. Pingback: Război întru Cuvânt » UN PUNCT DE VEDERE LA CARE SUBSCRIEM: Ierom. Teofan Popescu (Man. Putna) despre problema cipurilor, intre pericolul controlului total si cel al atitudinilor dezechilibrate si agresive (AUDIO + TEXT)
 10. Pingback: Razboi întru Cuvânt » ACTE DE IDENTITATE BIOMETRICE: un proiect de lege care propunea interzicerea cipurilor in acte, respins definitiv in Parlament! Vezi ce aviz a dat Consiliul Legislativ si punctul de vedere al Guvernului
 11. Citat: “chiar daca aceste cipuri pe acte nu reprezinta inca lepadarea ,ele OFERA amprentele noastre faciale ,de iris si digitale unui sistem ateu ,si cu ele sintem inregistrati in baza de date de la BRUXELLS ,in acel computer gigant ,ce se intinde pe mai multe etaje!”

  Citat din Evanghelia dupa Luca:

  Capitolul 2
  1.În zilele acelea a ieşit poruncă de la Cezarul August să se înscrie toată lumea.
  2.Această înscriere s-a făcut întâi pe când Quirinius ocârmuia Siria.
  3.Şi se duceau toţi să se înscrie, fiecare în cetatea sa.
  4.Şi s-a suit şi Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui David care se numeşte Betleem, pentru că el era din casa şi din neamul lui David.
  5.Ca să se înscrie împreună cu Maria, cea logodită cu el, care era însărcinată.

  Se pare ca familia pamanteasca a Lui Iisus insusi si-a oferit datele (sigur, nu cele din iris si amprente, dar cred ca nu despre detaliile astea e vorba IN DUH…) unui sistem mult mai rau decat unul ateu, si anume unul care sacrifica animale dracilor panteonului indoeuropean. Sa va mai intreb ceva: credeti ca daca un iudeu binecredincios dupa propovaduirea Sf. Ioan Teologul intra pe lista romanilor la nr. 666 urma sa fie damnat? Eu (accentuez: eu pacatosul) cred ca rataciti crunt. Cred ca sunteti victimele unor provocari “subtile” ale unor papusari din umbra care dau cu pietricele in geamurile bisericilor sa vada: e cineva indeajuns de smintit sa iasa de la slujba cu parul valvoi strigand ca e sub asediu? Daca suntem inregistrati in baza de la Bruxelles sau intr-una din Marte sau din Antarctica, CE DACA? Sfinteste vreun preot darurile in numele lepadarii de inscrierea “la Cezarul”? Valeu! Pai, daca nu le sfinteste in numele lepadarii SI NU NI S-A CERUT LEPADARE DE HRISTOS SAU DE DOGMA BISERICII, nu vi se pare ca e calendarism in forma “mai usor de inghitit”? Sfanta matura de care pomenea parintele Cleopa! Sfantul marar si sfanta izma din predica impotriva fariseilor!
  Fericiti cei care umplu bisericile azi fara nenorocirea care asuprea constiintele acum douazeci de ani: li se cerea (ni se cerea… ca am apucat vremile…) sa ne lepadam de Dumnezeu la fiecare sedinta PCR, UTC, UASCR si alte prescurtari de liturghii dracesti din astea. Ni se spunea sa fim mandri de “descoperirea” ca ura de clasa e virtute si dupa moarte nu e nimic. Nu zilnic. Nu la fiecare ora. In fiecare minut. Fericiti cei ce duc copiii la impartasanie si batranii si muribunzii care vad sfintele taine in bisericile din curtile spitalelor. Fericiti cei care pot lua crucea cea mai mica pe care o poate duce un crestin si o pot purta. Cip-uri? Cip-cirip, fratilor, cip-cirip. “Au luat samanta cazuta langa drum pasarile cerului”… Dumnezeu sa ne pazeasca. Ca indraznesc sa mai zic: e ispita mare sa fii samanta si sa fii inghitit de pasarile cerului, dar unele seminte sunt tari, si stomacul pasarilor nu le mistuie, si au sansa sa cada din nou pe pamant…

 12. Cu regret, eu am citat o afirmatie (si nu era scoasa din context) facuta de cineva in comentariile acestui articol. Nu cred ca pentru asta era nevoie sa citesc toate materialele conexe. Imi pare rau daca se simte cineva jignit sau, ma rog, atins intr-un mod neplacut. Exista aici si alte afirmatii (vorbesc de comentarii, si nu e cazul sa va simtiti neaparat solidari cu cei care le fac) care au, intr-un fel, tonul implicit (si uneori explicit) ca trebuie sa credem musai ca lucrurile stau asa si asa cu “vremurile din urma”. Mai e un pas si teologumene pe tema asta devin un fel de “must have to have trust”, (scuzati-mi ironia) pana acolo ca, poate, e cazul sa includem o lepadare de cipuri speciala inaintea Crezului (sa luati asta ca pe o gluma ca sa relaxam putin atmosfera). In general cei care aluneca usor in zona asta nu sunt neaparat zeloti ci oameni care n-au apucat (din cauza varstei tinere) prigoana comunista in toata “splendoarea” ei si care, uneori, din evlavie fata de marturisitorii care au apucat-o, aproape ca par sa-si doreasca sa vina o prigoana ca sa… uf… ca sa se poata “afirma”, nu? Nu cred ca e cazul sa intindem polemici la nesfarsit, dar unele lucruri pot fi puse la punct. Altfel de ce mai exista o rubrica pentru replici la articole?
  Numai bine de la Dumnezeu si numai bine catre Dumnezeu!

 13. @alexandru:

  Da, parea ceva general, altfel sigur ca pentru asta sunt comentariile la articole, sa se comenteze. Nu se intelegea insa cui raspundeati. Altfel, in multe ne suprapunem in privinta problemei cipurilor, in special in ceea ce priveste respingerea abordarii extremist-psihotica a problemei. Ceea ce nu inseamna absolut deloc ca cipurile ar fi inofensive – cu totul dimpotriva! Exista motive foarte rationale, laice si teologice, pentru care acest mod de a indosaria si monitoriza oamenii este foarte, foarte nociv.

 14. Sa nuantez putin – daca, in ciuda articolelor de aici, si anume, in comentariile de dupa ele, cineva continua sa spuna (reiau putin ceea ce am scris mai sus, cu tenta simbolica) “inscrierea pe listele Cezarului este periculoasa”, inseamna ca mai e putin de lamurit pana sa ajungem sa nu fim intr-o falsa intelegere “in ce fel e periculoasa”. Desigur, daca romanii ar fi stiut Cine era Hristos, s-ar fi intrecut cu Irod in a-L depista si ucide inca de mic. Pe de alta parte, dreptul Iosif si Preacurata nu numai ca n-au intrat in vreo panica (si stim bine, era cazul sa se sperie, stim toti din istorie cum au intrat “neamurile” in Iudeea) ci, ganditi-va bine, s-au dus sa faca o calatorie periculoasa (tinand cont de starea Preasfintei…) doar pentru ca birocratia vremii impunea inscrierea in orasul de origine, Betleemul. Si, ca orice “cetatean ascultator”, s-au inscris pe listele fiscale ale imperiului idolatru. Si… a incurcat Dumnezeu planurile intunericului. Deci se poate. Cu pericolele cunoscute, dar se poate. Sa ne pastram capacitatea de a ne opune raului cu masura care ni se cere si la masura la care o putem da.

 15. @alexandru ,

  mi se pare ca ai ales un exemplu care , clar , nu este pe masura noastra ( Iosif si Preacurata Sfanta Fecioara ) dar chiar si extrapoland putem spune ca este un exemplu de alb si negru ( te inscriai sau ba si inscrierea avea doar rol administrativ ) in timp ce acum totul s-a nuantat , avem de-a face cu tactici din ce in ce mai perfide , mai inselatoare , mai duplicitare care , zi de zi , clipa de clipa ( sau chiar ” In fiecare minut ” , cum ziceai fratia ta mai sus ) ne macina tocmai aceasta ” capacitatea de a ne opune raului ” . Prin urmare , foarte multi dintre noi , nu cauta neaparat prilejul ” ca sa se poata “afirma” ” dar considera ca este bine sa tina ochii cat mai larg deschisi si sa sufle si in iaurt dupa ce s-au fript cu ciorba . Mi se pare ca varianta fratiei tale indeamna spre cealalta extrema fata de care ai comentat , spre o atitudine de asteptare in opozitie si raspuns pe masura provocarii . S-ar putea sa fii surprins de strategia ca diavolul sa nu te provoace , ci pur si simplu sa te lase in pace ( ceea ce de multe ori este chiar mai periculos , pentru ca in timp , masa musculara nemuncita , se atrofiaza si nu va mai fi capabila de nimic ). Cred ca de aceea sfintii au numit aceasta faza ” razboi nevazut ” , altfel l-ar fi numit … ” asteptare incordata ” .
  De aceea admin-ul a facut trimitere la anumite articole de pe site , pentru ca acolo se vorbeste de calea de mijloc a dreptei socotinte .

  Doamne , ajuta-ne !

 16. “S-ar putea sa fii surprins de strategia ca diavolul sa nu te provoace , ci pur si simplu sa te lase in pace”

  Sa ma ierti, nu doresc (spun inca odata) o polemica dar sa ne amintim de fratele care-i spune unui parinte “ma chinuie diavolii”. Si primeste raspunsul: pe tine, frate, te chinuie niste pofte, niste ganduri rele, niste aduceri aminte de rau si altele asemenea. Dracii chinuiau pe Antonie si Eftimie si altii de masura lor. TU NU ESTI VREDNIC SA FII CHINUIT DE DRACI. Cred bunului Dumnezeu ca, daca e vorba sa se intample asa ceva, nu musculatura (fie si “spirituala”) lucrata cu priveghere la asemenea cauze va ajuta. Asta, cata vreme nu se intampla nimic concret, este ostenirea pazei cetatii cu “ar putea sa fie alarma”. Dumnezeu, cand e vorba de razboi, trimite ingerii si face razboinici din copii mici, precum cei care au strigat la Revolutie “Dumnezeu este!” desi fusesera educati fix pentru opusul. Si n-am inteles cu ce ciorba s-a fript lumea. E plin de generalizari. “Catolicii fac si dreg”. Pentru mine e un fel de catolic Torquemada si alt fel de catolica Jeanne D’Arc. “Uniunea Europeana face si drege”. Uniunea poate insemna un satanist “cu acte” sau un om care, neafland ce este ortodoxia, o cauta la noi. Stefan cel Mare a pictat manastiri pe dinafara poate si pentru ca turcii, care nu intrau in biserici, sa poata vedea in zugraveala de dinafara cele de dinauntru. Iar cum se zugraveau cele de dinauntru pe vremea lui Stefan stim de asemenea. Noi cu ce ne zugravim cele de dinauntru? Cu ce chemam la ortodoxie pe cei pe care-i numim rataciti? Cu “du-te la cel rau, masonule”? sau cu “lasa ca stim noi”? Si pe dinafara ce sa mai zic – alarme, suna antiaeriana, ne luam la afurisenii unii cu altii si, te intreb direct: tu ai avut vreo aratare in clar de la Dumnezeu ca esti ales pentru razboi? Ca daca nu, mucenicii sunt una si credinciosii de rand alta. Si unii mucenici sfatuiau cu indrazneala pe cei mai slabi: fugi, taci, nu e masura ta. Ce curios lucru, ei aveau atata smerenie atunci cerand mai degraba sa fie lasati singuri la razboiul cel crud. Si noi ne impingem unii pe altii (si regret sa spun: fiind vizibil ca cei care “imping” sunt departe de masurile muceniciei sau ale vederii cu duhul) si plutesc “in aer” niste vagi explicatii, cum dai si domnia ta, ca sa avem grija, ca satana e subtil. Asa. Excelent. Grija, draga frate, a trebuit sa avem de cand am aflat cum e cu Adam cel cazut si va trebui sa avem pana ne spune Hristos Insusi: vino, ca drumul tau la Mine se opreste, acum. Ceea ce sa ne invredniceasca sa auzim pe noi toti.
  Si cu un gand glumet dar nu tocmai 100% gluma iti mai spun: un ortodox adevarat, sub asediul cel mai crunt al ereziei, s-ar gandi ca trebuie convertita China. Sau cei de acolo trebuie sa moara fara sa le spuna nimeni nimic, si cand ne vom duce la cele vesnice, sa raspundem: stii, Doamne, n-am indraznit sa vorbim ortodoxie chinezeste ca eram prea ocupati sa luptam cu cipurile pe romaneste si oricum ne-am gandit ca e biserica in criza si avem o scuza. De asa ceva sa ne fereasca! Si sa intelegi ca zicand “chinezi” am vrut sa spun “oricine n-a auzit Cuvantul intr-un fel care sa-i fie pe inteles”. Sa auzim de bine!

 17. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Parintele arhim. Sarandis Sarandos: GUVERNAREA ELECTRONICA: CEA MAI MARE INDOSARIERE A TUTUROR OAMENILOR DIN ISTORIE
 18. Am o intrebare concreta: ce fac cei cu copii mici, care acum au 1, 2, 3, 5…ani? Unde sa te duci cu el/ei , in cazul in care ar trebui sa refuzi actele cu cip si ai iesi din circuitul social? Raspundem pentru ei cat timp nu au discernamant, putem sa-i izolam de acum ( presupunand ca pleci in munti, la tara etc) in ideea ca “va veni timpul pecetluirii”?
  Citesc de luni de zile despre problema asta, am mai pus intrebarea asta, intr-o forma sau alta, dar peste tot se polemizeaza doar pe tema adultului care are sau nu liber arbitru, niciunde nu am gasit ceva despre generatia viitoare care, cu siguranta, va avea mai multe sanse sa fie direct confrunatat cu problema asta sinistra decat cei care acum suntem deja adulti! ce sa facem cu copiii de acum? ii face ciobani, agricultori, serpasi, ca sa nu aibe nevoie de acte, desi e clar ca si acestia vor intra intr-un recensamant si vor avea nevoie de autorizatii ca sa cultive, oiereasca etc.Nu glumesc si nici nu sunt ironica, chiar simt ca suntem intr-un impas. Cum educam copiii care acum sunt in faza de cresa, gradinita? Normal ca nu pun in discutie educatia religioasa, ci pe cea laica…cand toate desenele animate sunt deja impregnate de simboluri toxice, inclusiv tot mai multe personaje de desene fac “magie”, apar draci,creaturi grotesti s.a.m.d. Sa zicem ca ii tinem departe de TV, dar merg la gradinita, unde afla tot ce incerci tu sa tii departe de el, ies pe strada si aud ce tu le spui ca nu e bun, ca nu e “frumos”…Daca ar fi sa raspund numai pentru mine, gasesc ca ar fi floare la ureche in comparatie cu responsabilitatea fata de o fiinta care acum deschide ochii pe o lume descreierata complet.

 19. O mama care nu are mijloace materiale sa-si creasca copiii si care se prostitueaza in disperare de cauza pentru a avea ce sa le dea sa manânce copiilor – cred ca va fi judecata de Dumnezeu cu intelegere (parerea mea!).

  Un parinte spunea ca trebuie sa ne facem probleme atunci când ni se cere lepadarea de Hristos, de credinta adevarata. Am incercat sa refuz / renunt la tot ce e cu cip. Dar la cardul de salariu nu am avut posibilitatea. Ce sa fac!? Sa-mi condamn familia la foame si saracie? Nu mi s-a cerut sa-mi lepad credinta, nu mi s-a interzis sa ma rog, sa merg la biserica, pot sa fac milostenie dupa posibilitati. Barbatul (ca si cap de familie) trebuie sa aiba grija si de partea materiala si de partea morala a familiei. Eu cred ca pentru asta va da socoteala. Nu va fi intrebat daca a avut card cu cip sau telefon mobil (tot cu cip).

  Stie Dumnezeu ca suntem slabi si stie si neputintele si nevoile noastre. Eu incerc sa fac tot ce tine de mine iar pentru restul spun: “Doamne, ai Tu grija ca eu nu mai pot/stiu!”. Iar in final, când se va pune problema real, vrea sa pot spune (impreuna cu familia mea): “Loveste! Vrea sa mor crestin!”

  In Evanghelia dupa Luca (cap. 16) este o pilda foarte frumoasa: “Parabola despre iconomul necredincios”. Ce se intâmpla când risipesti talantii primiti?
  Se poate aplica in foarte multe situatii (si la mireni dar si la preoti)!

  Ni se cere rabdare si intelepciune! Trebuie sa facem bine diferenta intre ce-i al Cezarului si ce-i al lui Dumnezeu. In zilele astea când nu prea mai sunt pastori cu glas puternic – trebuie sa ne rugam mai mult si sa ascultam de Dumnezeu (si nu de istericalele de pe unele bloguri).

  P.S. Ii spuneam copilului meu când era mic: “sa fi bun”. M-a intrebat: “ce inseamna sa fi bun?”. “Când ne spui ce ai facut – mamei si mie – fara sa-ti fie rusine sau frica de pedeapsa inseamna ca ce ai facut e bun / bine, iar daca iti e rusine sa spui – inseamna ca ai facut ceva rau”. Asa incerc si eu sa fac lucrurile tinând cont ca Dumnezeu e de fata si ma vede! Sunt sigur ca la Judecata ma va intreba ce am facut cu talantii primiti de mine si nu de talantii altora!

  Doamne, ajuta-ne si ne miluieste!

 20. @calin

  🙂

  “Dar la cardul de salariu nu am avut posibilitatea. Ce sa fac!? ”

  simplu
  renuntati la cardul de salariu !
  deoarece veti ramane in continuare titularul contului (caruia ii este atasat acel card, ca instrument de plata )
  singura deosebire este ca va trebui sa va prezentati la ghiseele bancii pentru a va ridica banii si veti prezenta CI ; comisionul de retragere numerar va fi mai mare dar nu are relevanta deoarece si cardul “costa” …

  eu am facut acest pas si este foarte bine ; m-au agasat cu semnatura electronica si cu telefoanele despre posibilitatea de a avea …card

  dar le-am refuzat categoric si cu ajutorul lui Dumnezeu merg inainte
  va rog sa retineti ca se poate fara card de salariu !

 21. Bravo Elena! Si eu am facut la fel. La card ne lua 0,2% pe cand renuntand la card si scotand banii de la ghiseul bancii cu CI, ne ia 0,5% comision. Ei si, daca acum pentru numai 0,3% din salariu nu as fi fost in stare sa refuz cardul, cum as fi putut pentru intreg salariu sa refuz implantul atunci cand va veni?!
  Dumnezeu ne scoate in cale solutiile cele mai eficiente si potrivite fiecaruia dintre noi. Pentru ca aveam credit la banca si ne era teama ca nu vom fi in stare sa-l platim si ne-ar fi pus apartamentul la vanzare, am preferat sa-l vindem noi, sa ne platim datoria la banca, am gasit cu ajutorul lui Dumnezeu un alt apartament in care stam cu chirie (400 lei/luna, am gasit si un teren la munte unde impreuna cu cumnatul meu care si-a vandut si el apartamentul, ne construim o casa si cultivam terenul cu diferite legume ivatandu-ne cu munca pamantului. Eu cu sotia si cumnatii mei am hotarat ca pentru mantuirea noastra trebuie sa facem tot ce putem avand in vedere ca mijlocul prin care vom fi cel mai usor santajati sa ne punem semnul este hrana cea de toate zilele pe care la oras nu o poti procura decat cu banii de pe card sau cip. Sunteti voi siguri ca veti rezista la foame? Dar copii vostri? Sau va ganditi ca, sigur, Dumnezeu va avea grija de voi si va va pune painea in fiecare noapte pe masa. Adica voi vreti sa aveti si acum detoate fara a face nici un scrificiu material in vederea mantuirii dar vreti si atunci sa va dea Dumnezeu mura in gura. Ce spune Sfanta Scriptura de situatii de genul acesta care implica foametea? Avem exemplul lui Iosif care luminat de Dumnezeu a strans roadele din cei 7 ani imbelsugati ca sa aibe ce manca in cei 7 ani de seceta ca sa ne arate noua ce putem face in cei 3 ani si jumate cat va stapani antihristul (jumatate din cei 7 ani) Deci daca el si poporul egipten plus evreii au rezistat 7 ani, noi de ce nu am putea rezista jumatate din ei plus ca Dumnezeu va scurta zilele, lucru care se vede deja?!
  Iata ce spune Sfantul Efrem Sirul sa facem:

  . Deci, multi din Sfinti, cati se vor afla atunci, la venirea spurcatului antihrist, vor varsa rauri de lacrimi, cu suspine, catre Dumnezeu Cel Sfant, ca sa se mantuiasca de balaur si, cu mare sarguinta, vor fugi în pustietati, in munti si in pesteri, cu frica se vor ascunde. Si isi vor presara pamant si tarana pe capetele lor, rugandu-se noaptea si ziua, cu multa smerenie. Si li se va darui lor aceasta, de la Dumnezeul Cel Sfant, si-i va povatui pe dansii Darul Duhului Sfant in locuri hotarate, si se vor mantui, fiind ascunsi in gauri si in pesteri, nevazand semnele si infricosarile lui antihrist. Caci celor ce au cunostinta, cu usurinta le va fi cunoscuta venirea lui. Iar celor ce isi au mintea de-a pururea la lucruri lumesti şi iubesc cele pământesti, nu le va fi cunoscută venirea acestuia. Caci, cel ce de-a pururea este legat cu lucruri lumesti, macar daca ar si auzi, tot nu crede, ba il si uraste pe cel ce i-ar spune despre venirea lui Antihrist. Pentru aceasta Sfintii se intaresc in credinta spre a scapa, ca toata invaluirea si grijile vietii acesteia le-au lepadat.
  Iata ce zice si in PROFETIILE ARHIM. GAVRIIL DESPRE ANTIHRIST:
  Acum se încep evenimente importante. Astfel de pericol n-a fost pe pământ de la facerea lumii. Este ultimul… Imaginaţi-vă mama a cinci copii: cum poate să-i hrănească, fără a primi pecetea lui antihrist? Vedeţi ce curse întinde antihristul oamenilor.

  La început aceasta se va face benevol. Dar când antihristul se va înscăuna şi va deveni stăpânul lumii, îi va impune pe toţi să primească această pecete. Pe cei care nu o vor primi îi va declara trădători. Atunci va trebui de plecat în păduri; grupuri a câte zece-cincisprezece oameni. Însă nu vă duceţi câte unul sau doi: nu vă veţi salva… Veţi fi păziţi de Duhul Sfânt. Niciodată să nu vă pierdeţi nădejdea. Dumnezeu vă va da înţelepciune cum să procedaţi.
  http://luptapentruortodoxie.blogspot.com/2011/06/profetiile-arhim-gavriil-despre.html

 22. Totusi, problema se pune mai nuantat decat legat de cei 0,3%. De exemplu, sunt anumite profesii la care plata prin card este destul de frecventa, in special atunci cand esti platit via internet. In general, cred ca e bine, daca noi simtim ca ne este de folos, sa renuntam la anumite “laturi” prin care ne prindem in cele ale lumii acesteia, dar nu mi se pare corect sa aplicam si celorlalti pretentia de a face ca noi. Este evident ca plecarea la tara pentru a cultiva pamantul nu este o solutie pentru vremurile lui antihrist. Este suficient sa se puna un impozit serios pe metrul patrat de teren, ca toata “intelepciunea” noastra de a pacali sistemul sa se naruiasca. A te ascunde in crapaturile pamantului e destul de diferit fata de a avea o gospodarie. Asa cum am mai spus si in alte dati, solutia este a pregatirii duhovnicesti, astfel incat sa putem infrunta vremurile viitoare. Retragerea la tara, departe de tumultul vietii de oras, este buna foarte pentru cei care si-o permit, privita din perspectiva sporului de liniste pe care il poate oferi si a unei lucrari care sa dea odihna mintii noastre destul de chinuite.
  In al doilea rand, desi este evident ca Dumnezeu va tine cont de situatia si presiunile din viata fiecaruia, nu putem sa incuviintam orice comportament. Nu cred ca este permis sa ne prostituam pentru a da mancare copiilor, sa dam in cap altora sau sa facem alte pacate grave. Chiar daca scopul pare a fi unul bun, pe undeva este o viclenie si o neincredere in puterea lui Dumnezeu de a ne gasi caile unei izbaviri. Caci Dumnezeu nu poate dori si nu ne poate obliga sa calcam legea Sa. Fie suntem chemati sa ne asumam o cruce foarte grea, fie exista o cale de izbavire bineplacuta lui Dumnezeu. Ambele variante trebuie sa fie mantuitoare pentru noi, iar nu sa ne afunde in niste pacate teribile. Oricum, sa vorbesti e usor, dar fereasca Domnul sa ne incerce cu astfel de masura.

 23. De acord ca baza este pregatirea duhovniceasca dar noi suntem si trup si mai avem si copii si trebuie sa intelegem ca dupa cum spun toti Sfintii Parinti, in acele vremuri nu vom putea sa mai traim in orase fara a avea pecetea cu care vor primi oamenii ceva de mancare dar pierzandu-si sufletul. Crezi ca nu m-am gandit ca voi fi nevoit sa-mi parasesc si casa aceea de la munte si chiar sa traiesc in vagaunile muntilor deoarece sistemul ma va prigoni? Fuga in munti nu e o solutie omeneasca ci dumnezeiasca caci Hristos a dat-o:
  15. Deci, când veţi vedea urâciunea pustiirii ce s-a zis prin Daniel proorocul, stând în locul cel sfânt – cine citeşte să înţeleagă –
  16. Atunci cei din Iudeea să fugă în munţi. (Matei 24
  Eu nu am spus ca trebuie de acum sa plecam in munti ci ca trebuie sa ne pregatim sufleteste dar si pe cele ale trupului sa nu le uitam caci Dumnezeu ne-a dat sa cunoastem aceste semne iar a zice ca lasa ca Dumnezeu o sa ne ajute atunci fara ca acum sa mai facem ceva e inselare si pacat impotriva Sfantului Duh caci ne-am pune nadejdea fara dreapta judecata in Dumnezeu ca El ne va mantui fara ca noi sa mai facem ceva, vre-un sacrificiu a multora din comoditatile civilizatiei de la oras. De ce ne mai ascundem dupa vorbe ca asta e adevarata noastra problema si patima: comoditatea?! Daca si Noe ar fi gandit ca e o munca mult prea mare sa construiesti o corabie asa mare timp de o suta de ani caci pana la urma Dumnezeu ar putea sa-l ia pe el si familia lui la cer fara atata truda, ce crezi, l-ar mai fi salvat Dumnezeu de potop doar pe considerentul ca Noe e credincios dar din comoditate nu a mai facut corabia? In aceiasi situatie suntem si noi. Dumnezeu ne da pilda lui Iosif, ne avertizeaza in Apocalipsa si prin Sfintii Parinti ce trebuie sa facem dar noi din comoditate gasim o multime de scuze: cum sa-mi vand eu apartamentul, sa stau cu chirie ca sa-mi fac o casa in varful muntelui, o sa rada toti de mine. Daca nu e asta timpul antihristului, raman si fara casa. DA, daca vreau sa ma mantuiesc si din ascultare catre El si Sfintii Lui.

 24. @Ioan Dan:

  Pentru unul problema o fi comoditatea in sens de dependenta de un trai usor si lesnicios, pentru altul o fi slava desarta, pentru un altul o fi desfranarea. Pentru fiecare dintre noi, pacatul care este cel mai aproape de noi este si pericolul cel mai mare pentru el in momentul in care va veni vremea alegerilor decisive. Nu putem generaliza o situatie, pentru simplul si elementarul motiv ca fiecare dintre noi are o situatie proprie, singulara, si ca are propriile sale slabiciuni. Nu toti dintre noi care traiesc la orase traiesc comod, ba dimpotriva. Poate ca fratia ta ai tot confortul si inlesnirile necesare si atunci, Dumnezeu stie, poate ca asta ti se potriveste, un trai mai aspru, ca sa te mai trezesti la realitatea acestor vremuri. Insa altii abia o duc de pe o zi pe alta, altii se descurca cu greu si, in general, foarte putini dintre noi chiar au parte de comoditate in aceste vremuri. Mai periculoasa este comoditatea mintii, am zice noi, lenea de a gandi si de a impropria cu adevarat viata Bisericii si glasul Bisericii cu privire la ce traim si ce e de facut. Aici e problema principala, pentru ca aici, dintr-o data, de ceva timp, au aparut tot felul de experti in ale apocalipsei care in afara de doua trei profetii citite si acelea pe internet, in afara de doua trei formule cu vagi elemente crestine in ele, nu au nicio treaba cu duhovnicia si discernamantul Sfintilor Parinti. Daca am da la o parte valul acesta ideologic prin care noi credem ca intelegem vremurile in care traim, aratand dispretuitor, de regula, spre ceilalti, fara sa ne vedem pe noi insine (ceva de genul, daca ar fi dupa mine ne-am retrage toti la munti dar nu ai cu cine, ca astia sunt comozi) si daca am impropria cu adevarat viata Bisericii, pentru a le intelege duhovniceste, atunci am vedea ca lucrurile sunt cu mult mai dureroase, mai inaintate si mai inspaimantatoare decat credem ca le vedem a fi. Si apoi, noi ne cantonam mereu in imaginatie: ne imaginam cum va fi cand va fi… Insa un lucru sa stim: va fi in asa fel incat va depasi orice imaginatie si va fi in asa fel pentru ca necazul acela va fi cum nu a mai fost pana acum in istorie. Pacat ca majoritatea dintre noi, expertii apocalipsei, nu intelegem acest verset simplu. Cum adica, necazul acela va fi cel mai mare din istorie? Pai am trait noi ceva comparabil cu bunicii nostri care au facut al doilea razboi mondial si prigoana comunista? Am trait noi ceva comparabil cu nenoricirile veacului trecut, saracia, razboaiele, prigoanele, cutremurele etc? Nu. Deci, habar nu avem despre ce vorbim. Singura noastra sansa de a ramane oameni in vremurile ce bat la usa este sa ne convertim, odata, la Hristos!

 25. @ Ioan Dan:

  Ne amagim serios daca ne imaginam ca numai in orase o sa vina pecetea, iar cei care isi fac casute la munte vor scapa in felul asta. Dupa cum ne amagim talcuind literal, dupa mintea noastra, Apocalipsa sau pericopele eshatologice din Evanghelii si din Epistole. Supravietuirea nu se va face nicaieri, dar NICAIERI prin mijloace omenesti. Fara indoiala insa ca de acum trebuie sa incepem sa ne sacrificam comoditatile. Insa nu doar sa le cerem asta altora.

 26. @admin2
  “Ne amagim serios daca ne imaginam ca numai in orase o sa vina pecetea, iar cei care isi fac casute la munte vor scapa in felul asta.”

  Adevarat, dar macar acestia se vor bucura de binefacerile unei astfel de vieti si vor fi cu siguranta mai calmi. 🙂

  Doamne ajuta!

 27. @ Cristian Nicolae:

  Asta fara indoiala. Doar sa mai aiba si o biserica, eventual niste frati, niste oameni acolo…

 28. Pingback: COD DE BARE "PERSONALIZAT": sau cum ne identificam cu hiperlink la purtator (VIDEO). CARE E NOUTATEA?
 29. Ecumenismul, de acum nu este periculos!!!! Ci cel de dupa!
  Crestinismul,Islamul, si Iudaismul, se vor contopi, intr-o singura RELIGIE, cand cel de al treilea Templu va fii gata construit, oamenii il vor uita pe Cristos, si se vor INCHINA IN ACEST TEMPLU, URACIUNEA PUSTIIRII SE NUMESTE, un PREOT EVREU VA OFICIA “jertfa” cu animale, apoi acest preot va fi omorat, si ANTICHRIST I VA LUA LOCUL! Atunci toti, crestini evrei islamici, vor crede marea minciuna!!!! Traim timpul celui de al treilea calaret FOAMEA, apa va costa mai mult decat vinul si untelemnul. In spatele perdelei din TEMPLU SE VA AFLA MASONERIA OCULTISMUL, dar bietii oameni se vor bucura, crezand ca asta este “bine” ca este PACE, aparent, in realitate nu va fi asa. Spiritual cel de al treilea templu este corpul uman, si oameni vor creea oameni =CLONE vor fii oameni printre noi care vor arata ca noi, dar nu vor fii ca noi=clona instrument al raului, vas, gazda pt cei rai ca sa poata veni pe pamant, extraterestri= ingeri cazuti, cele 13 familii care asa zis ne conduc, dupa nebunia unora, exista oameni cu sange negru, care sunt mai rai de cat, oamenii rai acestia sunt urmasi, ai ingeriilor cazuti, eu cred IN ADEVARATA BISERICA CATOLICA, si ORTODOXA, adica in putinii care au RAMAS, 70% din biserica catolica, si ortodoxa, din nefericire pe sub sutana, poarta sortul MASON, imi pare rau, ca vb asa dar este adevarat. Foarte putini vor ramane CRESTINI, multi sunt si vor fi corupti. In nebunia lor multi se vor bucura, de aceasta si vor zice, ca asta este de la Dzeu, dar se vor insela amarnic, dupa trei ani si jumate, isi vor da seama de nebunie, FIARA este tehnologia, va deveni in momentul in care nu va mai putea fi stapanita, si atunci ne vor insemna, banii vor disparea vor fii puncte pe microcip, microcipul va contine : data nasterii, religia, etnia,dar mai ales banii adica puncte, oamenii vor plati la magazin cu mana, dreapta prin microcip, vor creea programe pe calculator, cu care ne vor citii si gandurile, ca sa nu mai avem libertate de gandire, vor aparea sub forma de imagini pe monitorul uni calculator! Deci vom fii mai rau, decat in timpul IMPERIULUI ROMAN adica sclavagism mental, sclavii de atunci, erau macar liberi cu gandul, acum nici asta nu vom mai avea, vor stii tot, ce facem prin GPS, vom fi controlati, si obligati sa facem ce vor ei, va fi o forma de COMUNISM SI NAZISM mai rau, adevarata teroare si sclavagism, APOCALIPSA spune ca oamenii care au primit semnul fiarei, isi vor musca limbile de durere, si peste imparatia fiarei va fi intuneric, microcipul este din lithium si este radioactiv este normal ca se vor umplede rani si bube, este normal, si peste imparatia fiarei se va face intuneric, da tehnologia =fiara, va consuma la maxim resursele planetei, si nu vom mai avea curent asa tehnologia de atunci va crapa, fara curent adio fiara!

 30. Sa nu ne amagim, toti sau facut o apa si un pamant, Apocalipsa trebuie sa fie, pt ca planeta are nevoie de o innoire, a invechit, e plina de otrava, “Am vazut un cer nou si un pamant nou” Este normal trebuie sa se schimbe, si oamenii trebuie sa evolueze, o sa devenim civilizati in momentul, in care nu o sa mai omoram animale pt a ne hrani, cand nu va mai curge sange ca noi sa ne hranim. Atunci o sa fim civilizati

 31. @Seraphiel:

  Frate, afla adevarul si fii liber de inselaciunile si amagirile invataturilor amestecate. Fiara nu e tehnologia, este antihrist, iar in spatele ei este diavolul: http://www.cuvantul-ortodox.ro/2011/10/11/antihristul-invatatura-ortodoxa/

 32. Seraphiel:

  Inca odata – este o mare inselare ceea ce spui. Invatatura ortodoxa despre sfarsitul lumii este cu totul alta: http://www.cuvantul-ortodox.ro/2011/10/11/antihristul-invatatura-ortodoxa/

  Sfarsitul lumii inseamna ceea ce este: sfarsitul acestei lumi si A doua Venire a lui Hristos, Dumnezeu-Omul.

 33. chear daca s-a adoptat in privinta cip-urilor o atitudine moderata si realista credca este bine sa publicati si acest film
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XkMNuMNJ25o#!

 34. @Andrei:

  Avem atitudinea bisericii (nu biroul de presa al patriarhiei, ci SOBORUL parintilor si sfintilor contemporani), nu o atitudine “moderata”. Poate, intr-adevar, calea imparateasca sa fie in ochii unora mai la extrema privita ca o moderatie…

 35. Pingback: SCRISOAREA PARINTELUI EFREM FILOTHEITUL (Arizona) CATRE STARETUL EFREM VATOPEDINUL: “Ceva bun va iesi din aceasta incercare prin care treceti” - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 36. Pingback: PARINTELE EFREM FILOTEITUL, sfantul ucenic al lui Gheron Iosif Isihastul: “DACA IL OSANDIM PE FRATELE NOSTRU, NU NE ESTE DE FOLOS POSTUL!” - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 37. Pingback: SACCSIV SI CALOMNIILE DIN POSTUL MARE: Reincalzirea vechilor minciuni ale unui diversionist. Ce credem despre cipuri, carduri, pecete si antihrist? - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 38. Pingback: PARINTELE EFREM FILOTHEITUL (Arizona) despre razboiul duhovnicesc, nevazut: “Totul incepe cu gandurile”! (VIDEO SUBTITRAT) -
 39. Pingback: SFINTELE PASTI SI VINEREA MARE IN ARIZONA, la Manastirea Sf. Antonie cel Mare, cu Gheronda Efrem Filotheitul – (video, 2007) - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare