PR. MIHAI VALICA DESPRE SCANDALUL AFISELOR REFERITOARE LA ACTELE CU CIP si despre cei care “talibanizeaza si transforma Biserica in inchizitie morala”

15-07-2010 5 minute Sublinieri

Afisele smintitoare de la Petru-Voda au fost date jos

Doamne, ajuta!

Intrucat s-a inteles exagerarea afiselor smintitoare de la Petru Voda legate de actele biometrice si la porunca Parintelui Justin au fost date jos, doresc sa fac cateva precizari pentru duhovnicii care spovedesc persoane care, cu stiinta sau nestiinta, au primit acele acte.

Principiul iconomiei trebuie sa primeze si dragostea fata de penitent sa fie temelia Spovedaniei. Se cere ravna fata de Hristos si invatatura Bisercii, dar cu pricepere si multa intelepciune, pentru a nu face rana si mai adanca.

Taina Spovedaniei reprezinta “Tribunalul iertarii” si nu al condamnarii si, de aceea, trebuie sa dam solutii de vindecare, si nu sentinte de condamnare si de excludere fata de penitent.

Pastorii duhovnicesti daca au multa dragoste fata de penitent vor fi inspirati si indrumati de Duhul Sfant. Altfel vor lucra doar condusi de propriile pareri, fixatii teologice si inversunari personale si se vor substitui astfel, dreptatii si bunatatii lui Dumnezeu.

Deci sa exercitam Sfanta Taina a Spovedaniei ca mijlocitori si impreuna lucratori cu Hristos si Duhul Sfant, si nu in locul lui Hristos si al Sfantului Duh.

Celor care nu sunt duhovnici sau pastori sufletesti, in cazul de fata, li se potrivesc cuvintele Sf. Parinti: daca esti oaie nu te pune in locul pastorului! Daca te faci pastor oaie fiind, talibanizezi si transformi Biserica in inchizitie morala si nu o lasi sa fie Spital Duhovnicesc si mijloc de indumnezeiere.

Daca veti considera oportun mica mea interventie o puteti posta pe net. La fel si micul comentariu atasat.

Cu dragoste frateasca in Hristos Domnul si Mantuitorul nostru,

pr. Mihai Valica

***

1. Precizări teologice despre actele biometrice în contextul Sfintei Spovedanii

Cei ce au acceptat actele biometrice este greu de spus că au căzut din har ori s-au lepădat de Hristos, deoarece ei nu au primit pecetea antihristică, ci au dat dovadă de puţină credinţă faţă de profeţiile din apocalipsă şi trebuie canonisiţi pe măsură.

Actualmente, creştinii doar sunt „testaţi” prealabil şi nu pecetluiţi de forţele oculte, care doresc să evalueze vigilenţa creştină, rezistenţa lor la insistenţele acestora şi cât sunt creştinii de atenţionaţi şi avizaţi de lucrarea lui antihrist. Confruntarea finală va fi grăbită sau întârziată în funcţie de nepregătirea sau pregătirea duhovnicească a omului în lupta cu antihrist.

Cred că, acțiunea în sine de punere în practică a catagrafiei biometrice, precum și documentele biometrice reprezintă doar o etapă pregătitoare venirii lui antihrist.

Nu trebuie pus semnul egal între un paşaport biometric şi numărul 666, care este pecetea finală destinată celor căzuţi. (Apocalipsa 13, 8). Cine va accepta cu uşurinţă actele biometrice fără să opună o rezistenţă morală, acela va primi cu aceaşi uşurinţă si pecetea în vremurile de apoi.

2. Dileme canonice şi pastorale

Cum trebuie îndrumaţi pastoral cei ce din neştinţă sau cu bună ştiinţă au primit actele biometrice?

Creştinii trebuie să fie îndrumaţi duhovniceşte să renunţe de bună voie la actele biometrice ca un exerciţiu spiritual de pregătire pentru confruntarea cu forţele răului în zilele de apoi şi nicidecum pedepsiţi de duhovnici cu asprime, ca şi când aceştia au primit deja pecetea antihristică.

Este o eroare teologica şi pastorală gravă şi putem duce în derizoriu sau minimaliza profeţia ioaneică din Apocalipsă 13-14 dacă procedăm altfel.

Trebuie de asemenea să-i atenţionăm pe credincioşi, cu mult tact pastoral şi cu înţelepciune duhovnicească, despre scopul final al acestei acțiuni, care va condiționa existența omului de supunerea oarbă și discreționară de o persoană, de un sistem sau de o ideologie totalitară, așa cum este profețit în Apocalipsa 13-14.

Momentan trebuie să vedem acţiunea actelor biometrice ca o fază premergătoare venirii lui antihrist iar răspunsul nostru şi atitudinea noastră să anticipeze fermitatea angajării noastre în vederea respingerii ofertei lui.

Aşa cum soldaţii fac armată şi instrucţie înainte de a se pregăti de război, tot aşa şi creştinii au datoria morală de a se instrui duhovniceşte întrucât „… i s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i biruiască şi i s-a dat ei stăpânire peste toată seminţia şi poporul şi limba şi neamul”(Apocalipsa 13,7). Cine se instruieşte va şti să lupte şi va reacţiona ca atare, cine refuză va pierde.

Din această perspectivă apare o dilemă atât de partea duhovnicului cât şi de partea penitentului. Care trebuie să fie poziţia duhovnicului faţă de cei ce minimalizează sau nu cred în pericolul moral al cipurilor sau nu se pregătesc în vederea instrucţiei duhovniceşti în confruntarea cu antihrist şi cu slujitorii înainte-mergători ai acestuia?

Întrucât nu sunt canoane privitoare la actele biometrice, duhovnicul va trebui să cântărească bine lucrurile şi să-l ajute pe penitent să înţeleagă gravitatea lor şi nicidecum să îl descumpănească pe acesta îndemnându-l la părăsirea soţului sau a soţiei, la dezicerea de familie sau la alte atitudini extreme de excludere de la viaţa liturgică a Bisericii, ci să-l îndrume duhovniceşte spre spovedanie deasă, rugăciune, citirea Sf. Scripturi, post etc. şi să-l convingă să renunţe la actele biometrice din câteva motive evidente din punct de vedere civic şi religios:

1. că introducerea cipurilor biometrice este, fără îndoială, un scandal, o jignire şi o umilință adusă persoanei umane. Sub nici o formă neacceptarea cipurilor biometrice nu trebuie privită ca o reacţie pe fondul unui fanatism religios, ci, mai întâi de toate, ca o reacţie de apărare împotriva unei înregimentări electronice forţate într-un sistem de supraveghere suspect.

2. refuzul lor este o probă vie a credinţei concrete şi o mărturisire vie a statornicităţii sale faţă de provocările viitoare ale epocii antihristice;

3. dacă este în stare să renuţe la o acţiune care prefigurează epoca de sclavie totală, va fi capabil să facă la fel şi în faţa pecetluirii, dacă înaintează şi se întăreşte duhovniceşte, întrucât „cine este credincios în puţin va fi credincios şi în mult”.

Dilema duhovnicului constă în complexitatea definirii penitentului care a primit actele biometrice: ca apostat, ca neascultător de sfaturile duhovnicului sau ca necredincios? Apostazia este lepădarea conşientă de Hristos şi de dreapta credinţă. Se leapădă oare sau este într-o cădere duhovnicească cel ce primeşte actele biometrice? Greu de spus, însă iată câteva canoane care ne pot ajuta şi îndruma în actul vindecării pastorale. Restul lucrează, ne îndrumă şi ne inspiră cu prisosinţă Duhul Sfânt, dacă nu ne mândrim şi credem că doar noi avem soluţia salvatoare:

„Harul şi împăcarea (cu Biserica) să nu se refuze… apostaţilor care se pocăiesc şi se convertesc la Dumnezeu”. 45 Cartag.

„Duhovnicul să dea fiecărui penitent doctoria duhovnicească potrivită păcatelor săvârşite de acesta”: 1, 8 Grig. Nyssa; 102 VI; Ioan Hrisostom. Îndrumări adresate duhovnicilor.

„Să nu divulge păcatele ce i-au fost mărturisite în Taina Spovedaniei”. 34 Vasile cel Mare; 28 Nichifor Mărt.; 132 Cartagina. „Să se oprească de la Sf. Cuminecătură, dar să nu interzică intrarea în biserică celor ce mărturisesc păcate grele, ascunse”. 28 Nichifor Mărturisitorul. Dacă se leapădă să se împărtăşească cât de repede.

“Să procedeze cu chibzuinţă cu cei ce, de bunavoie, îşi mărturisesc păcatele”. 30 Nichifor Mărturisitorul.

„Cei ce au primit de la Dumnezeu puterea de a lega şi dezlega să cerceteze cu multă băgare de seama pe cei păcătoşi şi să le dea astfel de epitimii, care îi aduc cu cât mai multă uşurinţă şi siguranţă la calea binelui”. 102 VI.

„Să fie în conformitate cu păcatele săvârşite şi mărturisite de penitent“. 1 Grig. Nyssa.

“Episcopul are dreptul să mărească sau să micşoreze epitimiile, precum şi să graţieze pe penitenţii care se căiesc sincer de păcatele lor”. 121; 16 IV; 102 VI; 2, 5, 7 Ancira; 6, 43 Cartagina; 2, 54, 74, 84, 85 Vasile cel Mare; 4, 5, 7 Grig. Nyssa; 3 Atanasie cel Mare; 3 Ioan Postnicul.

3. În loc de concluzie

Întreaga noastră viață personală trebuie trăită în dragoste și vigilență creștină la toate nivelurile vieții cotidiene, fără preocupare exagerată doar pe aspectul evidenței biometrice. Fixarea exclusivă pe această acțiune precum şi canoanele disproporţionate şi descurajante date penitenţilor ar însemna căderea în capcana celui rău.

A reduce și a identifica pecetea lui antihrist doar în jurul sau chiar cu cipurilor biometrice, adică tocmai pe diavol care se neagă mereu pe sine și care se ascunde permanent în „marele anonim prin excelență” și se disipează mereu în generalități, în „legiune” (Marcu 5, 9), ne poate duce în eroarea de a ne concentra numai pe aspectul numeric al lui antihrist şi de a-i minimaliza acţinea diabolică doar la actele biometrice. Or, noi știm, că de la creerea lumii, ne duce în ispită zi de zi şi de aceea ne rugăm să ne izbăvească de cel viclean.

Prin înregistrarea și prelucrarea datelor personale biometrice, omul nu poate fi nicidecum redus sau deteriorat din punct de vedere ontologic, întrucât chipul și asemănarea omului cu Dumnezeu – Imago Dei – rămân intangibile. Omul se poate reduce sau degrada doar din punct de vedere al demnității teologice și umane, deci moral și civic de la imago Dei la un simplu număr sau cip electronic prin înscrierea într-o evidență biometrică, întrucât cel care nu va figura într-o bază de date biometrice nu există; adică practic el nu va exista din punct de vedere social potrivit sistemului actual de evidenţă a populaţiei. Este mai mult o cădere din drepturile sale civile şi un atac asupra conştiinţei creştine decât o cădere din har. Căderea din har se face atunci când te lepezi conştient de Hristos şi de dreapta credinţă, precum şi prin păcate grele de moarte. Să ne păzească Bunul Dumnezeu!

Domne Iisuse Hristoase fii cu noi, şi Duhule Sfinte inspira-ne şi ne îndrumă în actul vindecării penitentului de dragul iubirii lui Dumnezeu Tatăl pentru noi, oamenii!

Pr. dr. Mihai Valică


Categorii

Carduri electronice/ cipuri, Pagini Ortodoxe, Parintele Mihai Valica, Polemici, conflicte, zelotism, extremism, provocari

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

107 Commentarii la “PR. MIHAI VALICA DESPRE SCANDALUL AFISELOR REFERITOARE LA ACTELE CU CIP si despre cei care “talibanizeaza si transforma Biserica in inchizitie morala”

VEZI COMENTARII MAI VECHI << Pagina 2 / 3 >> VEZI COMENTARII MAI NOI

 1. Serafim,
  n-ati dat nume, dar si un prost poate sa inteleaga la cine ati facut aluzie.
  La ce bun s-o dati la intors acum? Ce este asa de greu sa spuneti ca ati gresit si sa va cereti iertare?
  Daca ar fi sa ne luam dupa cuvantul dvs, am crede ca nici duhovnicul dvs nu are cu ce se mandri in ceea ce va priveste.
  Iertati-ma, dar frumos si crestineste ar fi sa va luati de manuta cu cei de la Petru-Voda care au facut neoranduiala si sa cereti iertare Parintelui Iustin.
  Cei care il cunosc bine pe Parintele Iustin nu vor crede niciodata ca poate sa indemne la ceva care ar putea sa raneasca “oaia cea ratacita/cipata”, chiar daca vede bine ca acesta e capie.

 2. Am si eu o intrebare pentru parintele Mihail Valica. Ce parere aveti despre codul de bare pus din acest an pe foile de examen de la titularizare? Acceptarea lor reprezinta o lepadare de numele pe care l-am primit la botez?

 3. @ Printele Mihai Valica:

  Va multumim (zic si numele Madalinei, ca vad ca ati vrut un raspuns pentru doi “iepuri” simultan, am avut nelamuriri asemanatoare), dar ce inseamna in acceptiunea dumneavoastra “ne vom opune moral”? (“Ne vom numara printre alesi daca ne vom opune moral si nu vom merge cu valul intereselor personale sau familiale. Noi suntem datori cu lupta. Victoria o da sau o aduce numai Dumnezeu.”)
  Ma scuzati, sunt limitat in gandire, iar pe caldura intru si mai rapid in limitare.

  Eu stiu ca ma duc la Politie, ca-mi expira cardul de identitate, mi-l da pe cel nou cu cip.
  Ce fac, ma opun moral?
  Ori il iau, ori nu-l iau?

  (Stiu ca nu e pecetea, dar ma gandesc sa nu-l accept ca sa-mi antrenez vointa pentru a nu claca la pasul final, pecetluirea. Insa cum ma antrenez? Intrand in ne-existenta deja din acel moment, acceptand sa mor de foame de-a doua zi, chit ca pana la pecetluire mai era un timp? Ca NU ERA CAZUL sa-mi aleg moartea chiar in acel moment?)

  Ma opun moral bodoganindu-i ca “las’ca stiu eu ca vor sa ne cipuie” si trantind usa cu C.I.-ul nou valabil in buzunar?
  Desigur, nu voi spune pe hol, la iesire, zambind “M-au cipuit. Un fleac…”

 4. In opozitie la “teoria conspiratiei” ia avant un nou curent: al “teoriei intamplarii”. In timp ce “conspirationistii” cred ca evenimentele au loc intr-un anume fel tocmai pt. ca cineva a planuit asa, “intamplatoristii” ne linistesc ca totul e jocul hazardului, iar coincidentele sunt absolut intamplatoare. De ex. inventatorul codului bara ne asigura ca alegerea numarului 666 la incadrarea codului in eticheta oricarui produs e la fel de intamplatoare ca si faptul ca numele lui are respectiv 6,6 si 6 litere: George Joseph Laurer. Tot intamplator e si faptul ca proiectul apartine firmei IBM, care a rezolvat in al doilea razboi complicata problema a codarii, evidentei si sortarii evreilor pt. lagarele de concentrare naziste, dupa arborele genealogic ( http://furtherglory.wordpress.com/2010/02/08/classification-of-prisoners-at-dachau-concentration-camp/ ) Intamplator sau nu, IBM e unul din gigantii care controleaza Internetul, iar semnificatia numerica in ebraica a expresiei “www” de pe Internet este 666 (w = “vau” = 6) Numele fostului presedinte Ronald Wilson Reagan are respectiv 6, 6, 6 litere si intamplator, dupa expirarea mandatului, a locuit restul vietii la adresa 666 St.Cloud Roud (Bel Air, CA); in final sotia lui (superstitioasa si pasionata de astrologie) a hotarat schimbarea numarului casei din 666 in 668 (stia ea ceva…)

  Are loc o campanie gigantica de inregistrare biometrica a omenirii: actele biometrice obligatorii din Marea Britanie (2008), noile permise de conducere din SUA, actele de identitate biometrice din India (pana in 2018 trebuie
  inregistrati peste 1,2 miliarde indieni). Intamplator, in aceste tari s-au produs incidente teroriste, dar in cazul Romaniei e mai greu de justificat zelul introducerii actelor biometrice – Vechiul Testament pare sa interzica chiar si recensamantul ( http://ioanuscateol.wordpress.com/category/ii-regi/ ) iar Hristos spune sa dam Cezarului ce-i al Cezarului si Lui Dumnezeu ce este al Lui Dumnezeu (degetele pe care statul vrea sa ni le amprenteze si ochii pe care ni-i scaneaza i-am primit de la Dumnezeu, nu de la Cezar). Patriarhul si alti ierarhi ne spun sa dormim linistiti: nu e nici un pacat sa primesti acte biometrice. Dar marii parinti athoniti si al doilea om din BOR (mitropolitul Bartolomeu) le-au afurisit si ne indeamna sa nu le primim. Adevarul e ori cu unii, ori cu altii; aici nu poate fi cale de mijloc: ori e pacat (iar atunci trebuie spovedit si indreptat prin renuntare la actele biometrice), ori nu e pacat (si atunci nu mai e nimic de marturisit). Problema nu e simpla, dovada faptul ca nici preotul meu duhovnic nu stie cum sa procedeze (ii expira curand pasaportul, iar el e in America).

  Comunicatul Patriarhiei ne anunta cu bucurie ca M.A.I. da “asigurari importante”: pasaportul e optional (deci cui nu-i place, e liber sa nu mai calatoreasca in afara UE). Inteleg ca a calatori e un privilegiu (pe care ni-l ofera Cezarul), la fel si dreptul de a conduce un vehicul (prin permisul biometric), dar ce ne facem cu cartile de identitate biometrice (legea ne obliga sa avem un act de identitate): ne va explica cineva de sus ca a trai in tara noastra e un privilegiu pe care ni-l acorda stapanirea? Poate chiar si faptul ca ne-am nascut il datoram marinimiei Cezarului?? Asta ar explica de ce e atat de promovat avortul si a avut loc un adevarat genocid in randul romanilor dupa caderea lui Ceausescu (vom afla la noul recensamant cati am mai ramas). In orice caz, fara acte (biometrice) va fi imposibil sa mai primesti salariul sau sa cumperi ceva, asa ca dreptul la munca si cel de a cumpara sau vinde devin privilegii rezervate celor “ascultatori” si
  “cuminti”.

  Sinodul BOR a hotarat “in unanimitate” rezolutia privind noile pasapoarte, deci din doua una: ori mitropolitul Bartolomeu nu face parte din Sinodul BOR, ori si-a schimbat opinia exprimata in sinodul mitropolitan. La urma urmei, nu inteleg de ce Patriarhia nu a facut publica pana azi lista semnatarilor acelei decizii unanime, barem sa stim daca Mitropolia Clujului
  mai e reprezentata in Sinod sau nu.

  P.S. Deschizand volumul “Omagiu” (inchinat lui N.Ceausescu) am constatat cu uimire ca acesta are “intamplator” exact 666 pagini tiparite; probabil pt. ca cenzura sa nu sesizeze acest amanunt, ultimele pagini n-au mai avut numarul inscris pe ele (numerotarea de pe paginile cartii merge numai pana la sase sute si ceva, apoi trebuie facuta manual socotirea…) By the way, Andrew Carrington a scris recent o carte (mai mult sau mai putin smintitoare) ce poate da mult de gandit “conspirationistilor” (eventual si “intamplatoristilor”); extrase esentiale din ea de ex. la adresa
  http://jewise.wordpress.com/synagogue-of-satan/

 5. @ parintele Valica
  Imi cer iertare pentru intrebare, parinte. Am cunoscut azi o familie cu un copil care de la anul trebuie sa isi faca buletin (implineste varsta legala). Poate mai sunt si altii in situatia aceasta…Ce sa faca? sa ia sau sa nu ia buletinul? I-ar fi necesar pentru indeplinirea tuturor formalitatilor la scoala, biblioteca, etc, etc. Problema este ca nu are deja un buletin de tip vechi care sa expire peste 10 ani, deci a nu lua buletinul deja de pe acum ar putea pune niste probleme serioase de identitate sociala. Ce sfatuiti, cum trebuie procedat, la modul concret? Sa ia, sau sa nu ia? Cum poate face acel copil un exercitiu moral pe care sa il inteleaga in deplinatatea lui duhovniceasca?
  Va multumim foarte mult pentru toate cuvintele de folos si pentru inima care o aveti alaturi de noi.

 6. Parintele Gabriel are dreptate…am muscat momeala cu inscrierea pe listele anti-cip.N-a iesit nimic din asta,ci numai “veghetorii” si-au actualizat cu abilitate baza de date !
  “Pune Doamne straja gurii mele si usa de ingradire imprejurul buzelor mele” !
  Am si eu o intrebare:sa zicem ca cineva care stie ce se lucreaza, accepta pecetluirea
  doar pentru a face ca altii(care nu POT intelege aceste lucruri) sa nu fie pecetluiti si sa-i poata hrani, atunci cum poate fi privit acest om ?
  @Parintele Valica
  Canada trece la acte biometrice in 2011,cam peste o jumatate de an.
  Nici una din tarile “civilizate”,nu va ramane in afara jocului…
  Poate doar triburile alea salbatice din Amazon si din Africa.

 7. pentru D.A.

  Am si eu nepoti in situatia descrisa de Dv. si va spun ca au refuzat buletinul si au primit doar o adeverinta de la Primarie, ca locuiesc impreuna cu parintii la dresa cutare si au intrat si la examene cu acea adeverinta si o pastreaza ca act de identitate. Plus ca mai au si certicatul de nastere, pe alta adresa, insa adeverinta arata ultimul domiciliu. Asa sa faca toti. Sa ia adeverinte care certifica doar identitaetea si adresa. De atat avem nevoie…daca vor sa lupte si moral si practic impotriva inregimentarii fortate…trebuie doar credinta si putin curaj.

  Canada organizeaza deja actiuni foarte mari impotriva actelor biometrice.

  Doamne, ajuta!

 8. GeluS,
  am muscat momeala, dar si fara semnatura aceea, tot stiau ei cine suntem si ce hram purtam.

  S-ar putea ca in fata lui Hristos, la Infricosata Judecata sa conteze si acea semnatura, ca altceva oricum nu prea avem de dus in afara de pacatele noastre.
  Dar chiar si pana atunci, eu ma rusinez (de mine) sa primesc vreun act cu cip, stiind ca am semnat ca sunt impotriva lor.

 9. As dori sa cunosc, macar teoretic, cum se pot rezolva imensele probleme de identitate sociala in cazul in care refuzi buletinul biometric . Este o problema extrem de stringenta pentru multi. Trebuie gasite in mod evident solutii , iar acestea nu se pot restrange la darea statului in judecata pentru emiterea unor buletine normale . (stim si noi cat dureaza un proces si nu se poate sti daca va fi sau nu castigat ). La felul in care se pune problema am impresia ca singura solutia este traitul in paduri sau moartea de foame . Iar daca credeti unii, ca asta este mucenicie , eu am totusi unle rezerve ( mucenicul autentic nu este cel care se chinuie sa fie mucenic , ci cel pe care Hristos il alege ).

 10. @ D.A.
  Imi permit sa propun si eu o solutie la care m-am gandit pentru copilul meu cel mare care peste cativa ani va face 14 ani si ii va trebui buletin. Sa isi faca pasaport clasic, fara cip, valabil un an, si sa nu isi faca buletin electronic cu cip, daca nu va fi si in cazul buletinelor exceptia legislativa potrivit careia sa poti solicita buletin clasic, fara cip, pe motive de constiinta.
  Rezumand: cine vrea sa evite actele de identitate cu cip, poate cere pasaport clasic, care sa fie si singurul act de identitate cu care sa se prezinte infata autoritatilor.
  (Sigur asta presupune sa-ti faci in fiecare an pasaport.)

  Sa ma iertati daca nu am raspuns multumitor.

 11. @GeluS: Cine accepta pecetluirea finala pentru mancare e mai rau ca sinucigasii. Din momentul pecetii mai dureaza cativa ani (ar fi 7 in total, pre-domnia si domnia lui antihrist).

  E o gluma sa-ti imaginezi ca vei putea tine in casa necipati atunci … asa incognito. Teoretic, odata pecetluit, Harul se va indeparta de la tine. Si sentimentele bune nu vor mai fi asa de bune, dragostea pentru ei nu va mai fi asa intensa. Putem face bine atat timp cat Dumnezeu este langa noi. Daca nu mai este… nu stiu ce om bun vei mai fi si cat vei mai tine la familia ta… Harul Domnului s-a indepartat total de diavoli si ei sunt incapabili de orice bine.

  Sa nu ne amagim. In acea perioada cei cu CIP vor avea cu aproape nimic mai mult decat cei fara. Dar nu-L vor mai avea pe Dumnezeu pe cand cei fara CIP Il vor avea … deci vor avea totul.

  Matei 10:37 – Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine.

  Citeste tot Capitolul 10 – Sf. Evanghelie dupa Matei.

  PS: Dar sa nu confundam actele cu CIP cu pecetluirea.

 12. @P. Serafim: Cu parere de rau trebuie sa spunem ca temerile referitoare la o intentie nedreapta fata de parintele Justin Parvu se confirma tot mai mult prin acest ultim articol. Nu ati auzit, probabil, de acel cuvant al Sf. Ioan Gura de Aur, care striga – unde e preotul care a gresit, ca sa il acopar cu haina mea? Si nu numai ca nu ati avut vreo clipa gandul de a nu amplifica smintelile rezultate din actiunile unor exaltati (si inflitrati) dar il puneti intr-o pozitie incomoda pe insusi Inaltul Teofan, care are el grija oricum si pastreaza contactul cu parintele staret Justin fara sa fie nevoie de indemnurile unor calugari pasionati de internet. Se vede ca aveti, de fapt, o aversiune fata de parintele Justin si ca evenimentul cu afisele si clipul video nu au fost decat un pretext pentru rabufnirea acesteia. Altfel nu se explica raceala, rigiditatea si lipsa de respect firesc cu care va raportati la un parinte mai mare. Asa ati invatat ca se rezolva problemele in Biserica? Daca dvs, un calugar, alegeti sa va rafuiti pe internet in loc sa incercati, INTR-O PRIMA ETAPA, sa mergeti personal la parintele Justin sa va exprimati dezacordul, contra-argumentele, asa cum au facut alti parinti cunoscuti, ceea ce a si dus la remedierea situatiei, SI ASA CUM ESTE PRACTICA DUHOVNICEASCA IN ASTFEL DE CAZURI, atunci ce asteptari sa mai avem de la “studentii” talibani? Il criticati pe parintele Valica, dar dumnealui a facut o lucrare bisericeasca cu adevarat necesara si in duhul impacarii, nu al vrajbei si al rafuielii, asa cum izbitor se vede din ultimul dvs. articol. De fapt, asa cum si aratati, dvs. vreti sa obtineti o delimitare oficiala fata de profetiile Bisericii si fata de viziunea eshatologica proprie, de altfel, crestinului. Ca ierodiacon stiti foarte bine ca in anamneza liturgica se marturiseste:

  Aducandu-ne aminte, asadar, de aceasta porunca mantuitoare si de toate cele ce s-au facut pentru noi: de cruce, de groapa, de invierea cea de a treia zi, de inaltarea la ceruri, de sederea de-a dreapta si de cea de-a doua si slavita iarasi venire…

  Adica de Parusie, care si ea este facuta (gandita) deja pentru noi, ca noi sa o intampinam ca niste slugi cu trezvie si nu ca unele care uita de Stapan si de sine!

  Mai adaugam doar atat, apropo de sobornicitate – Sinoadele Bisericilor Greciei, Ucrainei, Rusiei si Serbiei, dar si Kinotita Muntelui Athos, au luat pozitie (echilibrata) fata de formele mai noi ale actelor de identificare a cetateanului, majoritatea raportandu-se tocmai la Apocalipsa Sf. Ioan. Asadar, problema vremurilor pe care le traim este tratata DEJA de soboarele Bisericii si cine vrea sa pastreze sobornicitatea este bine sa ia aminte la ce au avut de spus aceste sinoade!

 13. Referitor la problema actelor de identitate mai noi, credem ca, in acest moment, cel mai potrivit este sa fie tratate cazurile fiecare in parte, cu duhovnicul sau. Nu credem in retete universale si nici in acte pripite la care sa supunem pe altii, fie ei si din familia noastra, ca sa riscam ulterior tocmai ostilizarea lor si indepartatea de Biserica. Aceste lucruri sunt foarte, foarte sensibile si delicate, si in niciun caz nu pot fi tratate usuratic, crezand ca daca am inteles cum stau lucrurile cu vremurile, am gasit imediat si solutiile cele mai confortabile si pentru constiinta si pentru viata sociala. De altfel, acesta era si sensul interventiilor parintelui Mihai Valica si mai multa iscodire nu stim daca isi avea rostul.

 14. Ma iertati, am pasaport canadian din iunie 2007 si este biometric. As vrea sa fac o precizare: biometrie = orice masurare fizica a omului. Biometria din acest pasaport canadian (dupa cum afirma guvernul canadian) consta in faptul ca am poza scanata si digitizata in care se masoara irisul si restul dimensiunilor fetei, toate fiind unice si identificandu-ma unic. Nu stiu ce s-ar intampla in caz de accident sau operatie estetica. Un act biometric nu este neaparat egal cu act cu cip. Un act biometric poate avea o simpla poza pe hartie si nu pe cip, cazul pasaportului canadian de acum 3 ani.

  Atata vreme cat in Canada se fac regulile actelor noi, ei vor fi ultimii sa le implementeze, mai ales ca nu cred sa aiba prea mare impotrivire la nivel de populatie, doar una de principiu si fatada. Dar vor pune si ei cipul din 2012 cel tarziu, daca nu l-au pus deja. Au inceput cu cardurile bancare si carnetele de conducere de anul trecut (2009) pe esantioane de populatie, prin metoda de invaluire care se aplica si in Romania. Actul cu cip se numeste electronic, pentru ca are o bucata electronica (cipul) care poate tine diverse informatii.

  Deci trebuie facuta o distinctie intre termeni si notiuni. Noi ne-am intors in Romania unde mai ai cu cine te sfatui, in strainatate esti singur cu sistemul, romanii ca si ceilalti internationali sunt tare speriati.

  Cata vreme in Romania ne mai putem impotrivi, folosind adeverinte si pasaport simplu, sau cont curent fara card la banca, nu suntem singuri si ne mai sprijinim unii pe altii chiar si pe internet. Ne intaresc si parintii batrani, pr Adrian Fageteanu spunea anul trecut sa tinem certificatele de nastere si ce avem mai vechi si pe alea sa le folosim.

  Nu vom fi singuri nici dupa ce solutiile alternative vor disparea, caci Dumnezeu nu ne lasa. Mantuitorul ne-a spus sa nu ne temem de cei care ne fac rau trupului si nu se pot atinge de suflet, ci de Cel ce ne poate pierde sufletul. Deci cel mai bine e sa ne pastram sangele rece si respectul pentru cei batrani care ne mai pot sfatui si pentru ceilalti ca noi ca suntem cu totii in aceeasi oala si suferim cu totii aceleasi valuri puternice de incercari.

 15. @ D.A. cu problema buletinului: Eu parca stiam ca ID -ul “clasic” cu CNP si fara detalii biometrice nu exista inca in practica, si ca abia din ianuarie 2011 intra in uz. Asa ca aveti timp sa schimbati ID-ul si sa va prelungiti termenul de expirare cu 10 ani.

 16. @petra

  Da, buletinul imi expira in 2011- intram in primul val- si m-am grabit sa mi-l schimb!
  Am obtinut o amanare, dar nu am rezolvat problema!
  Din pacate, salariul il iau pe card!!!

 17. Incercam sa reluam acest fragment de comentariu, poate-poate, pana la urma, printr-o minune de la Dumnezeu, va fi luat in seama de cineva 🙂


  Cat de bine reuseste insa aceasta psihoza sa ne indeparteze de viziunea de ansamblu asupra vremurilor din urma si a DUHULUI antihristic care ne invaluie tot mai patrunzator si mai feroce…
  Cine isi mai pune acum problema PREGATIRII sale sufletesti, launtrice, a DOBANDIRII DUHULUI SFANT, fara de care NIMENI nu va mai putea avea candelele aprinse cand va incepe marea furtuna finala? Cine se gandeste daca nu cumva se lasa zilnic “pecetluit” de amprenta duhului lumesc, antihristic, nimicitor, care bantuie acum in lume, de exemplu, prin relativizarea pacatului?!
  De pilda, priviti ce “abundenta” de comentarii si cat interes au starnit articole precum:

  IN CATE FELURI NE PUTEM LEPADA DE HRISTOS?

  sau:

  OARE NOI AVEM CREDINTA?

  Luati asta si ca o… “provocare”, daca vreti 🙂 O altfel de provocare, duhovniceasca. In afara de partea mai suculenta, de tabloid, noi, crestinii ortodocsi, ne mai preocupam, de pilda, si de partea dinauntru a vasului? Linia siteului nostru a fost mereu orientata accentuat in aceasta directie si asa vom ramane, si credem ca si marea cernere se va intampla tocmai pe criteriile de ordin DUHOVNICESC. Insasi puterea de a marturisi NU VINE DIN INFORMATIE CAT MAI MULTA SI DIN DISCUTII INTERMINABILE SI RAVASITOARE, NU VINE DIN AFISE ISTERIZANTE, ci vine numai de la Duhul Sfant, din rugaciune, pocainta si curatire de pacate, din smerenie si din marime de suflet.

  Iata, de pilda, sa ne mai reamintim:

  http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2010/03/25/ce-fel-de-crestini-suntem-de-fapt/
  http://www.cuvantul-ortodox.ro/2007/06/27/2007/09/27/ce-avem-noi-de-facut-astazi-pentru-a-ne-mantui-si-pentru-a-ne-pregati-de-incercarile-ce-vor-veni/
  http://www.cuvantul-ortodox.ro/2009/12/05/credinta-mecanica-sau-viata-crestina-ca-simulacru-de-paul-curca/
  http://www.cuvantul-ortodox.ro/2009/03/04/suntem-convertiti-cu-adevarat/
  http://www.cuvantul-ortodox.ro/2007/04/17/salvarea-ortodocsilor-de-astazi-i/

  Asteptam reactii si comentarii si la aceste subiecte 🙂

  Va multumim!

 18. @Petra nu merge chiar asa :). Toate noile buletine expira in 2014. Eu L-am schimbat acum 3 ani si va expira in 2014. Sotia il are de 7 ani si expira tot in 2014.

 19. Totul e sa nu ratam padurea din cauza copacilor, sa nu ne trezim pe dinafara Duhului lui Hristos, obsedati de actele cu cip si bulversati de toate discutiile contradictorii, de parerile subiective si de tulburarile interminabile. Cand vom incepe sa invatam sa punem lucrurile in ordinea lor fireasca si sa cautam raspunsuri si DE LA DUMNEZEU, prin propria noastra viata duhovniceasca?

  Sa reamintim cuvintele pr. Mihai Valica:

  Întreaga noastră viață personală trebuie trăită în dragoste și vigilență creștină la toate nivelurile vieții cotidiene, fără preocupare exagerată doar pe aspectul evidenței biometrice. Fixarea exclusivă pe această acțiune precum şi canoanele disproporţionate şi descurajante date penitenţilor ar însemna căderea în capcana celui rău.

  A reduce și a identifica pecetea lui antihrist doar în jurul sau chiar cu cipurilor biometrice, adică tocmai pe diavol care se neagă mereu pe sine și care se ascunde permanent în „marele anonim prin excelență” și se disipează mereu în generalități, în „legiune” (Marcu 5, 9), ne poate duce în eroarea de a ne concentra numai pe aspectul numeric al lui antihrist şi de a-i minimaliza acţiunea diabolică doar la actele biometrice. Or, noi știm, că de la creerea lumii, ne duce în ispită zi de zi şi de aceea ne rugăm să ne izbăvească de cel viclean.

 20. @Admin, sugerati rezolvareaunor astfel de dileme la nivel personal, cu ajutorul duhovnicului. Dar ce parare aveti atunci cand duhovnicul nu considera aceste acte biometrice “atat de vatamaroare”?

 21. @ Mihai:

  Atunci faceti cum va va spune constiinta sau cum socotiti de cuviinta. Parintele Valica a raspuns cat a putut. Cine are urechi de auzit, a auzit. Daca vi se pare ca veti gasi mai multa intelepciune in diverse comentarii, faceti cum credeti si urmati pe cine doriti, e libertate. Noi credem ca mai vatamatoare decat toate este pierderea harului Duhului Sfant, de unde izvorasc si toate angoasele, confuziile, tulburarile.
  http://www.cuvantul-ortodox.ro/2009/01/14/unde-mai-este-unitatea-duhului-intre-noi/
  http://www.cuvantul-ortodox.ro/2007/09/27/ce-avem-noi-de-facut-astazi-pentru-a-ne-mantui-si-pentru-a-ne-pregati-de-incercarile-ce-vor-veni/

  Deci daca nu vom avea agonisit inlauntrul nostru Harul Sfantului Duh, putem noi sa stim oricate despre nu stiu ce comploturi masonice, despre nu stiu ce comploturi evreiesti, despre nu stiu ce buletine, pentru ca daca nu vom avea Harul, repet, oricum ne vom lepada. Oricum ne vom lepada! Deci asta este problema noastra: cum sa agonisim cu adevarat inlauntrul nostrum Harul Sfantului Duh. Pentru ca nu poti sa ai Harul in tine si sa nu stii ca il ai. Nu se poate asta. Poti sa il ai asa, sa zicem ca il ai de la botez, dar este acoperit de cenusa si de zgura patimilor. Sta acolo asteptand sa se aprinda. Daca nu simti focul – asta este marturia prezentei Harului. Dar daca nu simti focul dorintei, macar si cat de slabut, focul dorintei de a placea lui Dumnezeu, de a face voia Lui, inseamna ca nu este cu tine Harul Sfantului Duh. Si atunci inseamna ca trebuie sa-l cauti, poate ca l-ai simtit odata, ai simtit strapungerea inimii, ai simtit caldura asta, dar nu ai staruit in ea. Acum trebuie sa-l cauti din nou si calea iti va fi mai grea, va fi cu multe, multe ocolisuri. Iti va fi mai grea, dar va trebui sa-l cauti din nou. Daca ai simtit strapungerea inimii, daca ai simtit o data caldura ravnei de a face voia lui Dumnezeu, tu deja cam stii ce trebuie sa cauti. Nu esti fara o orientare, desi acum faci lucrurile mai mult rational. Le faci mai mult rational. Parintele Arsenie Papacioc vorbeste despre smerenie rationala, marturisire rationala, ca noi asa le facem, de aceea nu sunt roditoare, nu au suflu in ele. Dar poti sa faci asa chinuindu-te, asumandu-ti asta ca un canon, stiind ca Dumnezeu va vedea staruinta ta si dorinta ta si va privi cu mila la tine.

  Deci asta este problema noastra si spre asta va indemn. Pentru asta va indemn sa luptati cu toata taria, ca nu are nici un rost sa va puneti asa tot felul de probleme care mai mult dezbina, ne iau timpul, ne consuma timpul in discutii nefolositoare, aduc intre noi dezbinare … numai vatamare. Nu are nici un rost. Daca Harul va fi cu noi, Harul Sfantului Duh va da fiecaruia sa simta si cand a facut cel mai mic compromis. Nu sa primeasca buletinul, dar si cand a facut cel mai mic compromis, cand s-a lepadat de Hristos prin cel mai mic compromis. A venit ora ta de rugaciune si ai zis : “Nu, ca-s obosit, acuma nu pot, 5 minute mai tarziu…” Mai tarziu. Ai amanat rugaciunea. Si aceasta este o lepadare. Dar constiinta te mustra imediat. Imediat iti spune constiinta ca ai fi putut, dar ti-a fost lene si ti-ai indreptatit lenea prin pretinsa oboseala. Si asta este o lepadare de Hristos, si pe asta o mustra constiinta. Cum sa nu mustre constiinta o lepadare de Hristos ca aceea care va fi in vremea lui Antihrist? Cum sa se poata petrece lucrul acela fara ca omul sa stie? Numai daca era de fapt dinainte mort. Cum a zis ingerul Bisericii din Sardes: “Iti merge numele ca esti viu, dar tu de fapt esti mort de mult! Numai numele iti este ca esti viu“. Deci daca nu ne ingrijim acum sa viem in Duhul, oricum nu vom face fata la vremurile care vor veni!

  Sa ne ajute Dumnezeu tuturor sa putem sa intampinam vremurile care vor veni – nu stim cat de apropiate, cat de indepartate vor fi – sa le intampinam cu marime de suflet, cu taria credintei, si pana atunci sa facem asa cum zice Apostolul: “Rascumparati vremea, caci zilele rele sunt!” Amin.

  Iertati-ne!

 22. “Saru’ mana” pentru raspuns :).

 23. Singurul lucru care ma face confuz este urmatorul: Este posibil ca persoana A sa execute actiunea X si sa piarda harul sau o parte din har, iar persoana B care executa aceeasi actiune X sa nu il piarda?

  Va rog sa ma iertati pentru exemplul prea matematic si prea “rational”.

 24. Anul trecut la sfarsit de martie am schimbat Cartea de Identitate pentru ca expira. Noua mea Carte de Identitate are valabilitate pana in martie 2019,si asta daca nu fac intre timp un schimb de locuinta anul viitor, sau poate peste doi ani, cand aceasta CI normala, v-a trebui, cine stie, sa o schimba cu o CI anormala …

 25. @ Mihai:

  Da. e cam prea rational(ist). Da, in logica duhului se poate. Depinde de inima, motivatie, scop, context, etc.

 26. Multumes mult inca odata!
  Dumnezeu sa va pazeasca!

 27. @Mihai

  Nu toate noile buletine expira in 2014..

  Al meu este facut anul trecut si expira in 2017 Cel pe care chiar il pierdusem si care mi l-a gasit cineva si mi la adus la usa (va trebuie sa-l predau la politir ca cu am doua buletine) Acela e valabil pana in 2012…

 28. Catre Ierodiacon Serafim Pantea, referitor la scrisoarea deschisa adresata Inaltpreasfintitului Mitropolit Teofan din18 iulie 2010, Mănăstirea Golia (http://www.scribd.com/doc/34499443/Scrisoare-Deschisa-Catre-IPS-Teofan-Cu-Privire-La-Parintele-Justin-Parvu-Petru-Voda)

  Stimate Serafim Pantea,

  Jignirile Dv. aduse Parintelui Justin sunt de-a dreptul blasfemeiatoare si arata un infantilism teologic, nici macar de taliban ci de “bazar haotic” si micime spirituala.

  Unde spune sau fagaduieste Iisus Hristos pacatosilor intregii lumi “că va fi cu noi, prin Duhul Sfânt, până la sfârșitul lumii și că nu ne va părăsi niciodată” daca gresim, cum afirmati in scrisoare? O spune doar Sfintilor Apostoli (Matei 19, 20) pe care-i investeste cu puteri speciale cand ii trimite la propovaduire. Pe noi nu ne lasa orfani, dar putem deveni orfani cand il alungam pe Duhul Sfant prin pacatele noastre.

  Noi cand ne abatem de la voia Domnului cu stiinta, intra Satana in inima noastra si atunci Duhul ne paraseste (Rom. 5, 3; Luca 13, 16; Luca 22, 3; Ioan 13, 27, etc.)

  S-au indepartat si ingerii de Iisus Hristos: „atunci L-a lăsat diavolul şi iată îngerii, venind la El, Îi slujeau” (Matei 4, 11) cand l-a ispitit satana cu toate ca l-a dus „Duhul –Πνεύματος- in pustie, ca sa fie ispitit de catre satana” (Matei 4, 1) tocmai ca sa ne arate ca nu poate fi o impreuna vietuire ontologica/fiintiala a ingerilor cu diavolii sau un „tandem” a lui Dumnezeu cu satana. De aceea il si izgoneste atat de categoric: „ mergi inapoia mea satano…” (Matei 4, 10). Oricum Iisus Hristos fiind Fiul lui Dumnezeu nu putea fi parasit de Duhul Sfant cu care era in comuniune deplina chiar cand s-a apropiat diavolul.

  Dupa teoria Dv. inseamna ca dupa ce a intrat Satana in Iuda („si după îmbucătură a intrat satana în el” Ioan 13, 27) era si Duhul Sfant in inima lui, care nu stiu dupa ce scriptura a Dv. a fagaduit ca Duhul nu ne va parasi niciodata, chiar daca il vindem pe Hristos! Daca o astfel de teologie ati invatat la Iasi sau la Golia, atunci il rog pe IPS Teofan sa va trimita la reciclare sau la canon cateva luni, sa invatati ce inseamna teologia traita in Manastire in varf de munte, nu in oras si Manastire de 5 stele si nu doar o teologie traita si invatata „pe sticla” (TV) sau pe undele radio, copiata dupa standardele seculare.

  Dupa asemenea confuzii si erori teologice nu ma mira ca nu faceti distinctia intre un studiu teologic si un „posibil raspuns despre cip si canon dat in contextul Sf. Spovedanii” la care faceti referire „ca este foarte slab” si pe care l-am scris ca sa indemn pe duhovnici la iconomie si nu la acrivie, asa cum trebuie scris un studiu teologic. Era doar „un posibil raspuns”, mai pot fi o mie de raspunsuri bune, in raport de penitentul care se caieste.

  Cum va permiteti sa-l acuzati pe Parintele Justin ca face parte din cei ce „se prefac sau par a fi duhovnicești” si sa-l acuzati de schisma si erezie si sa-l comparati cu satana? Chiar v-ati pierdut judecata?

  La marii duhovnci, care au probat cu jertfa vietii credinciosia lor fata de Hristos si Biserica Sa, la ei harul lucreaza si din greseli: „căci judecata dintr-unul duce la osândire, iar harul din multe greşeli duce la îndreptare” (Romani 5, 16).

  Acolo unde nu este „ judecata si osandire” ca la Dv. ci dorinta de a forma si a trage atentia asupra unui lucru eshatologic vital, cum este problema cipurilor, se mai si greseste, chiar ca duhovnic iscusit, insa are grija Dumnezeu, in dragostea Sa „sa implineasca pe cele cu lipsa” si sa le „intareasca pe cele cu neputinta” prin harul Sf. Duh si sa „prisoseasca harul acolo unde se inmulteste pacatul” (Romani 5 20) sau greseala fara de voie, nu pentru ca sa vietuiasca ontologic harul cu pacatul impreuna, ci pentru ca harul sa biruie greseala si astfel „harul din multe greseli sa duca la indreptare”, pe cand judecata Dv. duce doar la „osindire”.

  Deci iata si concluzia finala: Parintele Justin pentru ca iubeste fara margini si are pe Duhul Sfant in inima sa, chiar si „din multele greseli” (fara de voie) pe care le invocati si i le imputati, reuseste sa atraga harul Duhului Sfant, in timp ce Dv. prin judecata „dreapta” si vietuirea fara de prihana dusa la Golia aduceti „osandire”, sminteala si pacate…

  Intrucat nu sunteti duhovnic, ci doar ierodiacon, cred ca va puneti nu numai in locul duhovnicului, ci chiar in locul Mitropolitului, scriindu-i scrisori de tragere la raspundere pentru bunatatea Sa de adevarat pastor si spuneam nu de mult ca „daca te faci pastor oaie fiind, atunci talibanizezi si transformi Biserica in inchizitie morala si nu o lasi sa fie Spital Duhovnicesc si mijloc de indumnezeiere, asa cum este la Petru Voda si osandesti pe fratele tau.

  Cu dragoste frateasca in Hristos Domnul si Mantuitorul nostru,

  Pr. Mihai Valica

 29. Stie cineva cine este parintele vicentiu, noul staret de la antim,incepnad cu data de ieri?

 30. http://www.ziare.com/social/spital/toti-romanii-vor-avea-card-de-sanatate-pana-in-2012-1030163
  “Cardul national va contine pe langa numele si prenumele asiguratului un numar de identificare, altul decat codul numeric personal. In plus, cardul va avea cip pe care vor fi trecute si alte date medicale cum ar fi grupa de sange, daca respectiva persoana este alergica, sau daca ia medicamente anticoagulante”, a spus directorul CNAS, Dorin Ionescu pentru Mediafax.

  Posesorul cardului trebuie sa prezinte actul la doctor, la spital sau la farmacie, iar toate serviciile medicale vor fi inregistrate in sistemul informatic al casei de asigurari.

  Licitatia propriu-zisa, pentru implementarea sistemului, incepe in aceasta toamna. Datele personale vor fi luate de la evidenta populatiei, iar cele medicale de la doctori. Romanii isi vor lua cardul medical de la casele de asigurari, posibil contra unei sume modice. Distribuirea cardurilor ar putea dura intre 12 si 18 luni.

  Identificarea pacientului se va face pe baza amprentei digitale, iar pe card va exista un dispozitiv, urmand ca pacientul sa se autentifice cu amprenta.

  Implementarea cardului national va fi incheiata in toamna lui 2011.

 31. Of, inca sunt un pic nedumerita cu privire la semnaturile noastre pro-referendum-anti-cip.

  Pe de o parte, se spunea in 30.09.2009 ca semnaturile noastre sunt la presedinte.
  http://apologeticum.wordpress.com/2009/09/30/semnaturile-anti-cip-sunt-la-presedinte-sa-scriem-cu-totii-presedintelui/#comment-14584

  DAR

  Tot pe acelasi site, la articolul:

  http://apologeticum.wordpress.com/2010/07/15/pr-prof-mihai-valica-un-posibil-raspuns-dat-crestinilor-care-au-acceptat-acte-de-identitate-biometrice/#comments

  se mentioneaza:

  “O Alexandra
  Domnule Admin, va rog sa ne spuneti, daca stiti, ce s-a facut in realitate cu toate semnaturile noastre de pe acele tabele pentru referendum impotriva actelor biometrice depuse anul trecut la presedentie?”

  “admin
  @Alexandra
  Semnaturile sunt in loc sigur la manastirea Petru Voda, intrucat ticalosul de Basescu nu a vrut nici sa le vada. Daca va fi nevoievor fi folosite pe viitor.”

  Eu am incercat sa postez asta pe apologeticum, dar mesajul meu a fost sters.

 32. Deci suntem pe maini buuuune. Sincer, ne intrebam daca nu ne-am fi simtit mai in siguranta daca semnaturile erau la “ticalosul de Basescu” si ma tem ca da, cu toate serviciile sale, parca tot erau mult mai in siguranta, macar ca se pierdeau printre atatea `jde mii de hartoage! (Oare camarazii lor, Roncea si Urban n-au aflat ca sunt in solda unui ticalos?)

  Ma mir cum totusi au putut sa dea de gol in halul asta… Ca au mintit cand au spus ca sunt la presedinte. Auziti, insa, macar avem o “compensatie”, adica un soi de indulgenta, asa suna, ca macar “se pune” ca am facut “un fel de lepadare”. Un fel? Ce fel de fel? :)) Ei, daca spun ei, ultimii prooroci pe pamant, atunci asa o fi…

 33. Ce sa zic, cred că nu trebuie să ne mai simtim “in ne-singuranţă”, că sigur sunt ŞI la Basescu:). Doar ca acum, confruntaţi cu posibilitatea sa fie ŞI pe la SRI, au dat-o cotită ca n-au mai ajuns la Basescu…:)

 34. Din comentariile care circula actualmente pe unele bloguri si care arata reactivarea mai serioasa a “baietilor” si “fetelor” disperati sa provoace psihoza colectiva si sa mai incerce o data sa scoata niste oameni mai slabi de inger si mai creduli in strada pe motive de… cip. Nicaieri nu am sesizat vreo descurajare sau vreo admonestare din partea administratorilor. In orice caz, se reuseste din plin intretinerea climatului de isterie si, mai mult, se spala repede urmele rusinii legate de afise, talcuiri la afise, filmari care s-au facut cu binecuvantarea, dar… fara stiinta parintelui Iustin… Dupa cer i-a facut de ras pe talibani parintele Valica, acum fac Hopa Mitica, de parca nu tot ei au mancat acelasi usturoi si de parca nu despre ei era vorba in “propozitie”… Chiar ca-s tari la manipulare, au tehnici… Numai perdele de fum si petarde dupa petarde. In atata harmalaie, si discernamantul opereaza mai greu….

  @Fratilor, degeaba bloguim aici daca ii lasam pe ticalosi sa ne indosarieze. Sa iesim putin din case, sa vada ca ne miscam. STIU CA SOLUTII OMENESTI NU EXISTA, DAR NICI SA STAM CU MAINILE INCRUCISATE NU E O SOLUTIE ! Haideti sa facem ceva ! Doamne miluieste !

  Am vazut si eu cardul cu cip pentru sanatate.Am amutit vazind graba cu care se desfasoara toata activitatea la nivel inalt pentru cipuirea noastra.Suntem slabi,lasi nu stim sa ne aparam viitorul.Ce asteptam??????

  Nu trebuie sa ne lasam calcati in picioare de leprele neamului Romanesc ce otravesc si aerul respirat de acest martir al temnitelor comuniste care este pilda vie despre cum trebuie sa fie un Crestin Ortodox,unul din Parintii neamului Romanesc,Pr. Justin Parvu,iar daca o fi sa plecam de aici sa o facem cu bucurie pentru ce ne-a mai ramas noua si apoi copiilor nostri,Sfanta Credinta Crestin Ortodoxa!

  Asa cum Parintele Justin Parvu si Parintele Mihai Valica si inca alti putini dar adevarati Parinti care sunt prin toata tara,ne tin “Rugul aprins”de alti Parinti ai Neamului Romanesc ce au plecat in patria cereasca,trebuie sa dovedim fatis ca suntem in stare de “jar” ce nu poate fi stins de nici o stihie lumeasca si nici de multi rataciti infiltrati de masoni in Sfanta si Apostoleasca noastra Biserica! ORTODOXIE sau Moarte !

  Aurora are dreptate ;nu numai “bloguitul” trebuie abordat , ci si organizarea noastra. Cu atat mai mult cu cat vor veni vremuri in care nu vom mai putea comunica ,ce vom face atunci ? Sa ne fim sprijin reciproc, sa ne bazam pe ajutorul celulilalt sa nu ramanem doar la stadiul de constatare a dezastrului!

  UITA-TI-VĂ …Ăștia jupoaie și pielea românilor…Dictatură pe față…românii ar trebui să iasă la o nouă revolutie….Bătaie de joc…CUM BĂ GUVERNULE si Cotroceniule ? Îți bați joc de poporul acesta amărât si necăjit….Ati băgat țara pe mâna BURGHEZO-STRĂINO să ne cipuiască ăștia ca pe animale și mai apoi să-i lăsa-ți să ne jupoaie de vii….TRĂDĂTORILOR DE NEAM, CREDINȚĂ ȘI BOTEZ…

  Si inca alte mostre care deja sunt ingrijoratoare dpdv clinic, daca nu sunt doar niste instigari:

  Frati Crestini, sa luptam acum impotriva unei noi uneltiri a antihristului :
  “Cu avantul oratoric al unui predicator, imbracat intr-o mantie calugareasca si inaltat pe un podium, Edwin Kagin (…) i-a indemnat pe participantii la Conventia anuala a ateilor americani sa se apropie pentru a-si primi debotezul cu un foen pe care scria Ratiune si Adevar, <>, a strigat Kagin.”

  http://think.hotnews.ro/liderul-ateilor-din-america-si-a-%E2%80%9Edebotezat%E2%80%9D-necredinciosii-cu-un-foen.html

  va atrag atentia ca feonul nu este o unealta intamplator aleasa!

  el este simbolul caldurii iadului care sterge Taina Sfanta a Botezului!

  Dumnezeu sa ne apere!

  CRESTINI! DEMASCATI CONSPIRATIA INTERNATIONALA SI LUPTATI IMPOTRIVA LUI ANTIHRIST.

  Antihrist,pseudomesia si dictatura mondiala a lui 666 sunt pe punctul de a se impune.Evreomasonii,iehovistii,vrajitorii si toti pacatosii si nebunii lumii vor introna pe Antihrist drept conducator al Pietei Comune si apoi il vor proclama rege al lumii in templul lui Solomon din Ierusalim sub denumirea de Maitreya sau Mesia.
  Dupa primirea actelor biometrice,veti fi acoperiti cu raze laser,veti fi urmarit cu mijloace invizibile de calculatoarele de la Bruxelles.
  Prin urmare fratilor sa facem ascultare de parintele IUSTIN si sa refuzam orice act biometric al evreomasoneriei orice insemnare pe mina sau pe frunte.Numai astfel vom putea trai liberi si neinsemnati pina la moarte alaturi de dulcele nostru Iisus Hristos Cel Rastignit si inviat,in lumina vietii vesnice si fara de moarte.
  Dupa cum am amintit sistemul este pregatit in intregime si deja este pus in aplicare…Este de netagaduit faptul ca generatia noastra traieste Apocalipsa sub o aparenta dar inselatoare stare de pace si de liniste,aduceti-va aminte ce ne invata Hristos,ca in vremurile din urma omenirea va avea soarta celor din timpul lui Noe care mincau si beau se insurau si se maritau,pina a intrat Noe in corabie,iar pe urma potopul.
  Asadar a venit timpul si acum este cind se vor separa oile de capre,iar credinta noastra va fi probata sever.Despre aceasta nu trebuie sa avem nici o indoiala,asa cum sau implinit atitea profetii,asa se va implini si profetia cu numarul si semnul lui Antihrist.
  Asadar CRESTINE! oricine ai fi tu:muncitor,profesor,ofiter,politist,judecator,ministru s.a.daca esti crestin refuza sa primesti actele biometrice,care inseamna lepadare de credinta in Hristos!
  Instiinteaza pe toti fratii tai de aceasta mare primejdie.Iar Hristos din sferele ceresti sa fie cu noi cu toti…AMIN.

 35. Parinte Valica va multumesc pentru raspuns.

  Mi-am contact si duhovnicul intre timp. Raspunsul lui a fost cam asa: actele astea nu reprezinta lepadarea; noi nu stim inca care au cip si ce fel de cip au (care au RFID si carenu,etc); pasii premergatori au inceput demult nude acum, cum este cazul buletinului cu CNP sau al codului de bare la care nu renuntam ba inca preferam un buletin cu CNP, cu toate ca si impotriva lui s-aprotestat mai demult in locul celui biometric sau cu cip.Prin urmarenu exista o baza teologica solida pe care sa se sprijine ideea ca primirea (maiales inconstienta) a unui astfel de act este un pacat, sau cit de mare este acest pacat. Pe de alta parte, a mai spus, ca aceste acte trebuie evitate atit cit ne este in putinta, dar ca renuntarea la ele cu pretul “raminerii in aer”, din toate punctele de vedere., cu pretul ruperii familiei (un sot vrea sialtul nu, si de aici certuri foarte dure care potduce la dezbinare in familie si chiarla divort) siin conditiile in care i se cerecuiva ca practic peste noapte sa se arunce pe el si familia lui in necunoscut fara sa fie pregatiti duhovniceste, dar mai ales, fara sa fie necesar, este o greseala. Mucenicia se face la timpul si momentul potrivit si nu oricind si oricum si de catre oricine. Cam asta a fost mesajul lui.

  Acuma eu ce sa fac??

  Ampus problema asta in familie si sotul meu a explodat pur sisimplu.

  Si ma intreb totusi: in cazul unui razboi, foamete, haos,etc, etc, infrastructura statului asa cum o stim noi va disparea sau vaintra in debandada. Si atunci valoarea tuturor acestor acte devine nula sau peaproape. Ca doar Antihristul se vainalta dupa sau dintr-un astfel de haos.
  Si in acest caz oare ce valoare are renuntarea la niste acte, despre care, in unele cazuri nicimacar nu se stie sigur daca au cip?

 36. Cred ca parintele Iustin nu stia de afisele respective. O cunosc pe maica Fotini si pe Iustina. Ambele impreuna cu Filoteu se folosesc mult de numele parintelui asemenea lui Danion Vasile in cazul stilismului. Acele afise nu reprezinta pozitia parintelui Iustin si a manastirii Petru Voda ci doar parerea celor trei care vorbesc mereu in numele parintelui Iustin compromitandu-l in multe situatii.

 37. In urma cu doua duminici Maica Iustina (stareta de la azil) l-a invitat pe Danion Vasile sa predice la bisericuta de la azil cerand si binecuvantarea parintelui Iustin. Aceasta a prezentat parintelui Iustin o situatie in contradictie cu realitatea spunandu-i parintelui ca Danion s-a cait ceea ce nu e adevarat. La insistentele repetate ale maicii Iustina parintele Iustin i-a dat binecuvantarea sa predice Danion iar apoi s-au folosit de acest prilej sa spuna ca defapt parintele e de acord cu ce “marturiseste” Danion. Asa au facut si in cazul afiselor. Aceste binecuvantari fortate nu sunt placute in fata lui Dumnezeu si duc la tulburari.

Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare