PR. MIHAI VALICA DESPRE SCANDALUL AFISELOR REFERITOARE LA ACTELE CU CIP si despre cei care “talibanizeaza si transforma Biserica in inchizitie morala”

15-07-2010 5 minute Sublinieri

Afisele smintitoare de la Petru-Voda au fost date jos

Doamne, ajuta!

Intrucat s-a inteles exagerarea afiselor smintitoare de la Petru Voda legate de actele biometrice si la porunca Parintelui Justin au fost date jos, doresc sa fac cateva precizari pentru duhovnicii care spovedesc persoane care, cu stiinta sau nestiinta, au primit acele acte.

Principiul iconomiei trebuie sa primeze si dragostea fata de penitent sa fie temelia Spovedaniei. Se cere ravna fata de Hristos si invatatura Bisercii, dar cu pricepere si multa intelepciune, pentru a nu face rana si mai adanca.

Taina Spovedaniei reprezinta “Tribunalul iertarii” si nu al condamnarii si, de aceea, trebuie sa dam solutii de vindecare, si nu sentinte de condamnare si de excludere fata de penitent.

Pastorii duhovnicesti daca au multa dragoste fata de penitent vor fi inspirati si indrumati de Duhul Sfant. Altfel vor lucra doar condusi de propriile pareri, fixatii teologice si inversunari personale si se vor substitui astfel, dreptatii si bunatatii lui Dumnezeu.

Deci sa exercitam Sfanta Taina a Spovedaniei ca mijlocitori si impreuna lucratori cu Hristos si Duhul Sfant, si nu in locul lui Hristos si al Sfantului Duh.

Celor care nu sunt duhovnici sau pastori sufletesti, in cazul de fata, li se potrivesc cuvintele Sf. Parinti: daca esti oaie nu te pune in locul pastorului! Daca te faci pastor oaie fiind, talibanizezi si transformi Biserica in inchizitie morala si nu o lasi sa fie Spital Duhovnicesc si mijloc de indumnezeiere.

Daca veti considera oportun mica mea interventie o puteti posta pe net. La fel si micul comentariu atasat.

Cu dragoste frateasca in Hristos Domnul si Mantuitorul nostru,

pr. Mihai Valica

***

1. Precizări teologice despre actele biometrice în contextul Sfintei Spovedanii

Cei ce au acceptat actele biometrice este greu de spus că au căzut din har ori s-au lepădat de Hristos, deoarece ei nu au primit pecetea antihristică, ci au dat dovadă de puţină credinţă faţă de profeţiile din apocalipsă şi trebuie canonisiţi pe măsură.

Actualmente, creştinii doar sunt „testaţi” prealabil şi nu pecetluiţi de forţele oculte, care doresc să evalueze vigilenţa creştină, rezistenţa lor la insistenţele acestora şi cât sunt creştinii de atenţionaţi şi avizaţi de lucrarea lui antihrist. Confruntarea finală va fi grăbită sau întârziată în funcţie de nepregătirea sau pregătirea duhovnicească a omului în lupta cu antihrist.

Cred că, acțiunea în sine de punere în practică a catagrafiei biometrice, precum și documentele biometrice reprezintă doar o etapă pregătitoare venirii lui antihrist.

Nu trebuie pus semnul egal între un paşaport biometric şi numărul 666, care este pecetea finală destinată celor căzuţi. (Apocalipsa 13, 8). Cine va accepta cu uşurinţă actele biometrice fără să opună o rezistenţă morală, acela va primi cu aceaşi uşurinţă si pecetea în vremurile de apoi.

2. Dileme canonice şi pastorale

Cum trebuie îndrumaţi pastoral cei ce din neştinţă sau cu bună ştiinţă au primit actele biometrice?

Creştinii trebuie să fie îndrumaţi duhovniceşte să renunţe de bună voie la actele biometrice ca un exerciţiu spiritual de pregătire pentru confruntarea cu forţele răului în zilele de apoi şi nicidecum pedepsiţi de duhovnici cu asprime, ca şi când aceştia au primit deja pecetea antihristică.

Este o eroare teologica şi pastorală gravă şi putem duce în derizoriu sau minimaliza profeţia ioaneică din Apocalipsă 13-14 dacă procedăm altfel.

Trebuie de asemenea să-i atenţionăm pe credincioşi, cu mult tact pastoral şi cu înţelepciune duhovnicească, despre scopul final al acestei acțiuni, care va condiționa existența omului de supunerea oarbă și discreționară de o persoană, de un sistem sau de o ideologie totalitară, așa cum este profețit în Apocalipsa 13-14.

Momentan trebuie să vedem acţiunea actelor biometrice ca o fază premergătoare venirii lui antihrist iar răspunsul nostru şi atitudinea noastră să anticipeze fermitatea angajării noastre în vederea respingerii ofertei lui.

Aşa cum soldaţii fac armată şi instrucţie înainte de a se pregăti de război, tot aşa şi creştinii au datoria morală de a se instrui duhovniceşte întrucât „… i s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i biruiască şi i s-a dat ei stăpânire peste toată seminţia şi poporul şi limba şi neamul”(Apocalipsa 13,7). Cine se instruieşte va şti să lupte şi va reacţiona ca atare, cine refuză va pierde.

Din această perspectivă apare o dilemă atât de partea duhovnicului cât şi de partea penitentului. Care trebuie să fie poziţia duhovnicului faţă de cei ce minimalizează sau nu cred în pericolul moral al cipurilor sau nu se pregătesc în vederea instrucţiei duhovniceşti în confruntarea cu antihrist şi cu slujitorii înainte-mergători ai acestuia?

Întrucât nu sunt canoane privitoare la actele biometrice, duhovnicul va trebui să cântărească bine lucrurile şi să-l ajute pe penitent să înţeleagă gravitatea lor şi nicidecum să îl descumpănească pe acesta îndemnându-l la părăsirea soţului sau a soţiei, la dezicerea de familie sau la alte atitudini extreme de excludere de la viaţa liturgică a Bisericii, ci să-l îndrume duhovniceşte spre spovedanie deasă, rugăciune, citirea Sf. Scripturi, post etc. şi să-l convingă să renunţe la actele biometrice din câteva motive evidente din punct de vedere civic şi religios:

1. că introducerea cipurilor biometrice este, fără îndoială, un scandal, o jignire şi o umilință adusă persoanei umane. Sub nici o formă neacceptarea cipurilor biometrice nu trebuie privită ca o reacţie pe fondul unui fanatism religios, ci, mai întâi de toate, ca o reacţie de apărare împotriva unei înregimentări electronice forţate într-un sistem de supraveghere suspect.

2. refuzul lor este o probă vie a credinţei concrete şi o mărturisire vie a statornicităţii sale faţă de provocările viitoare ale epocii antihristice;

3. dacă este în stare să renuţe la o acţiune care prefigurează epoca de sclavie totală, va fi capabil să facă la fel şi în faţa pecetluirii, dacă înaintează şi se întăreşte duhovniceşte, întrucât „cine este credincios în puţin va fi credincios şi în mult”.

Dilema duhovnicului constă în complexitatea definirii penitentului care a primit actele biometrice: ca apostat, ca neascultător de sfaturile duhovnicului sau ca necredincios? Apostazia este lepădarea conşientă de Hristos şi de dreapta credinţă. Se leapădă oare sau este într-o cădere duhovnicească cel ce primeşte actele biometrice? Greu de spus, însă iată câteva canoane care ne pot ajuta şi îndruma în actul vindecării pastorale. Restul lucrează, ne îndrumă şi ne inspiră cu prisosinţă Duhul Sfânt, dacă nu ne mândrim şi credem că doar noi avem soluţia salvatoare:

„Harul şi împăcarea (cu Biserica) să nu se refuze… apostaţilor care se pocăiesc şi se convertesc la Dumnezeu”. 45 Cartag.

„Duhovnicul să dea fiecărui penitent doctoria duhovnicească potrivită păcatelor săvârşite de acesta”: 1, 8 Grig. Nyssa; 102 VI; Ioan Hrisostom. Îndrumări adresate duhovnicilor.

„Să nu divulge păcatele ce i-au fost mărturisite în Taina Spovedaniei”. 34 Vasile cel Mare; 28 Nichifor Mărt.; 132 Cartagina. „Să se oprească de la Sf. Cuminecătură, dar să nu interzică intrarea în biserică celor ce mărturisesc păcate grele, ascunse”. 28 Nichifor Mărturisitorul. Dacă se leapădă să se împărtăşească cât de repede.

“Să procedeze cu chibzuinţă cu cei ce, de bunavoie, îşi mărturisesc păcatele”. 30 Nichifor Mărturisitorul.

„Cei ce au primit de la Dumnezeu puterea de a lega şi dezlega să cerceteze cu multă băgare de seama pe cei păcătoşi şi să le dea astfel de epitimii, care îi aduc cu cât mai multă uşurinţă şi siguranţă la calea binelui”. 102 VI.

„Să fie în conformitate cu păcatele săvârşite şi mărturisite de penitent“. 1 Grig. Nyssa.

“Episcopul are dreptul să mărească sau să micşoreze epitimiile, precum şi să graţieze pe penitenţii care se căiesc sincer de păcatele lor”. 121; 16 IV; 102 VI; 2, 5, 7 Ancira; 6, 43 Cartagina; 2, 54, 74, 84, 85 Vasile cel Mare; 4, 5, 7 Grig. Nyssa; 3 Atanasie cel Mare; 3 Ioan Postnicul.

3. În loc de concluzie

Întreaga noastră viață personală trebuie trăită în dragoste și vigilență creștină la toate nivelurile vieții cotidiene, fără preocupare exagerată doar pe aspectul evidenței biometrice. Fixarea exclusivă pe această acțiune precum şi canoanele disproporţionate şi descurajante date penitenţilor ar însemna căderea în capcana celui rău.

A reduce și a identifica pecetea lui antihrist doar în jurul sau chiar cu cipurilor biometrice, adică tocmai pe diavol care se neagă mereu pe sine și care se ascunde permanent în „marele anonim prin excelență” și se disipează mereu în generalități, în „legiune” (Marcu 5, 9), ne poate duce în eroarea de a ne concentra numai pe aspectul numeric al lui antihrist şi de a-i minimaliza acţinea diabolică doar la actele biometrice. Or, noi știm, că de la creerea lumii, ne duce în ispită zi de zi şi de aceea ne rugăm să ne izbăvească de cel viclean.

Prin înregistrarea și prelucrarea datelor personale biometrice, omul nu poate fi nicidecum redus sau deteriorat din punct de vedere ontologic, întrucât chipul și asemănarea omului cu Dumnezeu – Imago Dei – rămân intangibile. Omul se poate reduce sau degrada doar din punct de vedere al demnității teologice și umane, deci moral și civic de la imago Dei la un simplu număr sau cip electronic prin înscrierea într-o evidență biometrică, întrucât cel care nu va figura într-o bază de date biometrice nu există; adică practic el nu va exista din punct de vedere social potrivit sistemului actual de evidenţă a populaţiei. Este mai mult o cădere din drepturile sale civile şi un atac asupra conştiinţei creştine decât o cădere din har. Căderea din har se face atunci când te lepezi conştient de Hristos şi de dreapta credinţă, precum şi prin păcate grele de moarte. Să ne păzească Bunul Dumnezeu!

Domne Iisuse Hristoase fii cu noi, şi Duhule Sfinte inspira-ne şi ne îndrumă în actul vindecării penitentului de dragul iubirii lui Dumnezeu Tatăl pentru noi, oamenii!

Pr. dr. Mihai Valică


Categorii

Carduri electronice/ cipuri, Pagini Ortodoxe, Parintele Mihai Valica, Polemici, conflicte, zelotism, extremism, provocari

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

107 Commentarii la “PR. MIHAI VALICA DESPRE SCANDALUL AFISELOR REFERITOARE LA ACTELE CU CIP si despre cei care “talibanizeaza si transforma Biserica in inchizitie morala”

VEZI COMENTARII MAI VECHI << Pagina 3 / 3 >>

 1. Referitor la chestiunea cu “ucenicii” parintelui Iustin Parvu, va recomand sa ascultati ce spunea parintele Eftimie de la Huta in urma cu cateva luni, cand inca afisele nu erau puse. A se vedea si comentariile.
  http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/?s=eftimie+mitra

 2. Iata cum apare pe Apologeticum, fotografia Pr. Mihai Valica, daca dai click pe ea, pentru ca imaginea sa fie marita:

  http://apologeticum.files.wordpress.com/2010/07/img_4605.jpg

  Sper sa fie o eroare provenita din neglijenta, si sa fie remediata cat mai curand posibil.

 3. @ Antuza:

  Sigur e o chestie tehnica si nu astea sunt bubele de semnalat acolo… Mai mult le dam motive sa se simta “prigoniti” cu asa ceva.

 4. OK. Am inteles. Aveti dreptate.

 5. Mihaela Pop,
  Doamne ajuta!
  Si mie mi-a spus ieri un parinte de la Petru-Voda ca Parintele Iustin nu l-a primit bine pe Danion.

  Madalina,
  luni seara am vorbit si eu cu parintele meu duhovnicesc, care mi-a spus cam aceleasi lucruri ca si duhovnicul dvs. In plus, Parintele meu a zis ca cei care provoaca astfel de tulburari in Biserica trebuiesc tratati ca niste schismatici.
  Dumnezeu sa ne miluiasca pe toti!

 6. @ Ioana
  Multumim, este important sa stim atitudinea parintelui fata de Danion (de fapt ideile sale stiliste), ma refer la atitudinea reala, nu cea influentata de “cei din jur”.

  @Ioana@madalina
  Am discutat si eu cu duhovnicul, mi-a spus acelasi lucru ca si voua, cu mica diferenta ca a numit extremele de atitudine apocaliptica legata de cipuri ca fiind “in duh sectar”. Cei care propovaduiesc aceste extreme sunt un fel de Maglavit – care raman proverbiali si cam atat. Si sa imi amintesc, inca o data, ce spunea parintele Cleopa despre semnificatia lui 666.

 7. Saptamana trecuta miercuri am fost la Pr. Iustin. Cand asteptam acolo a trecut un grup de parinti printre care era si Pr. Mihai Valica. Imediat dupa aceasta intalnire a fost indepartat afisul cu cipurile de pe usa de la intrare, eram inca la coada sa intru la parinte. Nu cred ca Pr. Iustin citeste fiecare afis postat acolo si e clar ca dintre ucenici sunt unii care exagereaza lucrurile.

  Parerea mea este ca Pr. Iustin este impotriva cipurilor, ca semn antemergator al pecetei. Fara nici cea mai mica indoiala ca dansul stie ca nu aceasta este pecetea, dar chiar lamuririle pe care le da dansul sunt de trezire a noastra nu pt ce este acum ci pentru ceea ce va veni, poate Doamne fereste mai curand decat ne asteptam.

  E clar ca ucenicii dansului exagereaza si folosesc numele parintelui la tot pasul, insa fondul problemei ramane acelasi, ca probabil in curand se va avansa catre peceltuire si in sensul acesta inteleg eu ca lupta pr. Iustin, CA SA STIM CA VOR VENI PESTE NOI.

  Firea poporului nostru este credula, mai tot romanul inghite ce i se spune si e bine sa avem astfel de parinti care sa traga semnalul inca de acum, fiindca e clar ca odata descoperita tehnologia nu o sa mai dureze 100 de ani pana sa o implementeze.

  In privinta ucenicilor am cunoscut la Man. Petru Voda ambele feluri de ucenici, atat niste parinti ingrijorati cat si genul de parinti intransigenti care vad in primirea actelor primirea aproape a pecetei.

  Desigur ca pr. Iustin primeste in continuare pe toata lumea cu toata dragostea si isi jertfeste toata energia pentru a mai semana samanta buna in sufletul fiecaruia.
  Trebuie sa ne ocupam de cele duhovnicesti dar cu un ochi sa privim si la ce va veni, fiindca nu cu actele de acum e marea problema, cat obisnuirea cu sistemul care va veni si primirea lui cu bratele deschise.

 8. @Ioana, Madalina, D.A.

  Ma bucur pentru raspunsurile care vi s-au dat si care coincid cu cel dat mie de propriul meu duhovnic (care e grec). De altfel, a doua oara, cind am discutat mi-a taiat-o scurt: “astea nu sint pecetea asa ca putem sa le primim. Sa continuam…”. Adica vroia sa spunem: sa continuam cu lucruri mai importante. si e o afirmatie care se poate urma si aici…sa continuam cu altceva…

  Vreau sa mai spun ca notiunea de pacat atasata actului cu cip sau biometric este una extrem de labila….pentru ca nu se poate ca in Grecia, cei de acolo sa n-o considere ca atare (adica pacat) iar in Romania da. Ori e pacat ori nu mai e pentru toata lumea, in toate bisericile. Si am o mare problema inclusiv cu notiunea de “pacat impotriva evidentei Apocalipsei”….ce-i asta? Mi se pare o inventie pur si simplu. In fond, vorba cuiva, daca e p-asa ar trebui sa se puna si codurile de bare, si CNP-ul (impotriva codului doar a tunat si fulegerat Athos-ul insusi….fara insa sa afirme ca folosirea produselor cu cod de bare ar fi un pacat) si atunci unde am ajunge?
  In aceeasi ordine de idei, am vazut niste raspunsuri, extrem de periculoase, din punctul meu de vedere pe site-ul lui Saacsiv apropo de un caz al unei femei nevoita sa faca dializa, si care punea problema actului de santate cu cip.

  Multi dintre blogaci (printre care eu incep sa cred ca sint din ce in ce mai multi securisti inflitrati) o indemnau sa “aleaga mucenicia”. Lasind la o parte nesimtirea, obraznicia, tupeul cras de a sfatui un om sa moara si de a te pune in locul duhovnicului lui, lasind la o parte cinismul de tip securist, dar si zelotist, astfel de afirmatii pot sa de apa la moara celor care incearca sa enclavizeze si sa dea aspectul de secta periculoasa ortodoxismului (gen martorii lui Jehova care refuza armata si dusul la spital,etc). De-asta spun ca genul asta de pozitii sint foarte, foarte periculoase.

  Asta nu inseamna ca trebuie sa ne culcam p-o ureche si sa credem ca vor veni vremuri ferice, dar deraparile din ultimul timp nu au facut si fac decit foarte mari deservicii bisericii si noua insine. Iar aceste derapari sint incurajate subtil sau mai putin subtil sau sint provocate dupa cum stim deja.

 9. @petra:

  Subscriu celor spuse de tine. Am observat si eu mai demult tot felul de „blogaci” care isi dau cu parerea in fel si chip despre vemurile din urma, amestecand cat se poate de bine si de ticluit lucrurile, afirmatiile lor facand mult rau pentru ca induc frica, panica si multa confuzie. Acest supercorecti care vorbesc despre mucenicia altora, acesti extremisti ai credintei care nu cunosc dreapta socotinta, calea de mijloc si discernamantul, sunt atat de „generosi” in a da sfaturi credinciosilor, si a se pune fara jena in locul duhovnicului si al bisericii. Acestia pun umarul la transformarea ortodoxiei in acea „secta” de oameni periculosi pe care cei care trag sforile abia asteapta sa-i invinovateasca de tot ceea ce se intampla, ca pe inamicul public numarul unu. Pot exista totusi doua categorii de „blogaci”: pe de-o parte sunt acei infiltrati si cu misiune, care cunosc limbajul teologic, si pe care il manuiesc atat de bine incat il transforma intr-o noua limba de lemn uscat si sec, pe de alta parte sunt acei nou intorsi la credinta si nu numai, „hipercorecti” si „ultrasmeriti”, care din exces de zel induc panica si nelinistea cea rea in oamenii credinciosi, mai mult dezorientandu-i decat dandu-le sfatul cel bun. Asa cum ai spus, nu trebuie privite cu superficialitate semnele apocaliptice pe care le vedem manifestandu-se tot mai des in jurul nostru, ci trebuie sa fim constienti de pericolul lor, dar, in acelasi timp, nu trebuie sa deznadajduim, nici sa procedam haotic, si sa luam hotarari care nu numai ca sunt departe de mucenicie si de marturisirea lui Hristos, ci din contra, ne primejduiesc adevarata marturisire a credintei, si primjduiesc inutil, viata celor din jurul nostru.

 10. @ Petra:

  In aceeasi ordine de idei, am vazut niste raspunsuri, extrem de periculoase, din punctul meu de vedere pe site-ul lui Saacsiv apropo de un caz al unei femei nevoita sa faca dializa, si care punea problema actului de santate cu cip.

  Multi dintre blogaci (printre care eu incep sa cred ca sint din ce in ce mai multi securisti inflitrati) o indemnau sa “aleaga mucenicia”. Lasind la o parte nesimtirea, obraznicia, tupeul cras de a sfatui un om sa moara si de a te pune in locul duhovnicului lui, lasind la o parte cinismul de tip securist, dar si zelotist, astfel de afirmatii pot sa de apa la moara celor care incearca sa enclavizeze si sa dea aspectul de secta periculoasa ortodoxismului (gen martorii lui Jehova care refuza armata si dusul la spital,etc). De-asta spun ca genul asta de pozitii sint foarte, foarte periculoase.

  Da, si noi voiam sa semnalam asta. Exact asta se intampla, din pacate si ai explicat foarte corect… Cardul de sanatate e o grozavie, intr-adevar, dar asta nu fiindca implica vreo lepadare, ci fiindca va fi o arma extraordinara, mai mare decat buletinul sau altceva, de presiune si santaj la adresa celor incomozi... Asa ca mucenicia ii asteapta tocmai pe cei care vor fi siliti sa intre in aceasta inregimentare electronica extrem de perfida si de periculoasa (daca pana atunci nu ne paste vreun razboi, ceea ce e foarte probabil, de fapt, si asta face ca ‘actele’ sa devina ultima noastra problema…). Restul este bravada primejdioasa, sectarism si cinism…. imens, enorm, urias…

  astea nu sint pecetea asa ca putem sa le primim

  Nici cu atitudinea asta nu suntem de acord. Am mai spus, nu inseamna ca daca ceva nu inseamna pecete si lepadare, gata, automat este si bun de primit! Dar cine si cum procedeaza depinde mult de situatia ta particulara, de duhovnicul sau, etc. Trebuie sa fim constienti ca este vorba de o robie, de o sclavie si trebuie sa facem tot ce putem sa o evitam, nicidecum sa ne linistim cu ideea ca nu este lepadare asta. Dar tocmai isteria asta nu va mai ajuta oamenii sa se raporteze echilibrat si sa ia atutudinea care trebuie, fara panici si obsesii… si vor tinde numai spre extreme 🙁

 11. Dumnezeu sa Ne Pazeasca sa trecem prin toate!

 12. Doamne Iisuse Hristoase ,fiul lui DUMNEZEU, milueste-ma pe mine pacatoasa.
  Milueste, Doamne, pe turma ta iubita si tulburata acum de lupii cei rai, foarte rai si extrem de periculosi in piele de oaie. Ca turma ta este Biserica ta, Doamne,
  cu tot clerul si poporul binecredincios, care a pus toata nadejdea cea mare si cea mica de toate zilele, in Tine, Doamne. Ca tu, Doamne, ai pazit-o timp de 2000 de ani de tot felul de primejdii si de moarte, ce numai n-a fost.
  Si acum pazeste-ne pe noi, Doamne, de dezbinare, de ura, de neincredere in duhovnicii nostri simpli si la prima vedere parca ar fi “mici”, fara nume vestite, doar care ne invata sa urmam calea cea dreapta in smirenie, in rugaciune permanenta, in post dupa putinta si in cat mai deasa marturisire si impartasire cu Sfintele tale Taine,Doamne. Ca sa te avem pe tine,Iisuse Hristoase, in inimele noastre si sa primim de la Tine putinta de a iubi si de a avea mila de aproapele nostru, ca sa fim mai curati la cujet si in gind. Asa cum au facut stramosii nostri timp de 2000 de ani asa, da Doamne, sa facem si noi acuma si sa nu ne dezbinam unul de la altul aratand cu degetul ca a primit sau nu acte biometrice, cu cip sau fara sau numai cu codul numeric personal etc. Ca calea spre mantuire a ramas tot aceea, numai ca a devenit mai ingusta si mai primejdioasa. Ca diavolul acum ataca direct inimele, mintea si vointa noastra cu mult mai usor decat alta data datorita tehnologiilor noi aplicate prin introducerea actelor personale noi strict necesare pentru vietuirea in societate contemporana. Doar sa nu ne sminteasca lucrurile acestea ca stim cine e stapanul veacului acesta. Sa traim si mai departe acolo unde traim, intre oameni obisnuiti cu acte biometrice, cu cip sau fara, dar cind va veni si randul nostru -sa le primim fara frica fiindca sintem al lui Iisus Hristos, Dumnezeul nostru cel Viu, care a promis sa fie cu noi pana la sfarsitul veacurilor. Noi daca implinim poruncile lui, avem grija de gindurile si de faptele noastre, le marturisim regulat duhovnicului si ne impartasim cit mai des cu Trupul si Singele Domnului nostru Iisus Hristos atunci de cine ne vom teme? Atuncea satana n-are nici o putere deasupra noastra -sintem slabi dar aparati de Domnul nostru Iisus Hristos. EL ESTE SCAPAREA noastra din toate primejdiile, capcanele si uneltirile diavolesti. Si daca vin incercari -tot Domnul nostru le da voie sa vina pentru intarirea noastra in credinta si tot el are grija de noi.
  Sa nu ne temem sa traim in societate,sa primim acte personale biometrice indiferent cu cip sau fara, trebue sa pastram familiile noastre, sa crestem copiii in dragoste, sa le dam lor educatia si studiile necesare, sa ingrijim de batrinii nostri si sa continuam sa lucram si sa traim acolo unde sintem. Ma iertati, dar sa lepezi totul si sa te retragi undeva in munti -e o DOVADA DE NECREDINTA IN PUTEREA DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS SI FUGA RUSINOASA DE CRUCEA CARE TREBUE SA O DUCEM PANA LA CAPAT. EL UNUL SI SINGURUL STERGE pecetea din fruntea noastra deja primita in mod nevazut si nesimtit inca atunci cind am fost fotografiati pentru buletinele de identitate si pasapoartele cu Cod Numeric Personal. Atunci cand s-a tulburat si a batut clopotele Atosul, cind o ridicat glasul crestinii din Rusia cand ne avertiza cuviosul Paisie Agioritul.
  Prima grija noastra trebue sa fie- dimineata cind descidem ochii: Doamne, tu esti cu mine? Nu ma lepada pe mine,Doamne, niciodata si pazeste-ma de tot raul pe parcursul zilei. Da Doamne sa am dragostea nefatarnica in inima mea si sa nu se alipeasca si sa cuibareasca in mine nici un lucru neplacut tie.
  Ca tu, Doamne Iisuse Hristoase, esti Pastorul nostru cel bun si vesnic viu, esti Dumnezeul nostru cel atotputernic si iubitor de oameni si ai grija de noi in toata clipa vietii noastre. Tu ai promis din dragostea ta cea mare pentru oameni sa fii cu noi pina la sfirsitul veacurilor, nu ne lepada pe noi acuma in vremea aceasta tulburatoare, cind s-a ridicat mana cu sabie extrem de ascutita din sanul tau si s-a infipt in trupul tau ca sa te dezbine, ca sa desparte frate de frate, sa te faramiteasca si apoi mai usor sa te vaneze. Da Doamne noua intelepciune si intarire in Duhul Sfint ca sa pasim si peste sminteala aceasta si sa mergem mai departe o turma a ta unita in dragoste si in Duhul Tau Sfint.

 13. Pingback: Război întru Cuvânt » Duminica tanarului bogat: CUM FUGIM DE HRISTOS?…
 14. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Parintele Metodie de la Optina despre actele cu cip si lucrarea “tainei faradelegii”: “ORICINE TRAIESTE IN PACAT ARE DEJA SEMNUL LUI ANTIHRIST PE FRUNTE SI PE MANA DREAPTA, CHIAR DACA REFUZA DOCUMENTELE DE I
 15. Pingback: Să nu participați: CARTEA ELECTRONICĂ DE IDENTITATE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ — Pustnicul Digital
 16. Pingback: Război întru Cuvânt » PARINTELE ARSENIE PAPACIOC DESPRE PROBLEMA ACTELOR CU CIP (31 august 2010): “Se face zgomot prea devreme si asta este in favoarea dusmanului”
 17. Pingback: Război întru Cuvânt » CUVANTUL PARINTELUI PUSTNIC PROCLU despre ispitele grele ale lumii si ale Bisericii de astazi… CUM VA FI SFARSITUL LUMII SI CE AVEM NOI DE FACUT? “Fara sfatul duhovnicului sa nu faca niciun pas, ca ne putem duce
 18. Pingback: PAROHIA "SF.PROOROC ILIE TESVITEANUL si SF. IERARH GRIGORIE PALAMA"-GIRONA (CATALUNYA) » Blog Archive » CUVANTUL PARINTELUI PUSTNIC PROCLU
 19. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Pr. Mihai Valica: SFARSITUL LUMII SI MISCARILE OCULTE IN NOUA ERA A GLOBALIZARII
 20. Discutii si iar discutii. Cautam arme impotriva celor ce se intampla acum, si cautam unde credem ca le putem gasi: in intelectul nostru-mintinguri, afise si alte mijloace care ne tulbura, da trebuie marturisita dreapta credinta insa numai in Duh si Adevar! Dar unde le putem gasi? In vietile celor care au trait credinta ortodoxa, sa invatam cum au luptat zi de zi cu eul cazut, secunda de secunda cum si-au lasat viata in grija lui Dumnezeu.
  Of dar e tare greu. si daca o spuneti bine faceti: doctore vindeca-te singur.
  Da discut si eu, si rau o fac pentru ca incerc sa raspund la cele citite si cred ca cu mintea mea pacatoasa n-o sa pot da nici un raspuns viabil, insa din putina mea experienta, cea mai mica in comparatie cu alt orcarui om, va spun ca singura scapare e LEPADAREA DE EUL-PERSONAL si luarea CRUCII , trebuie sa devenim nebunii pentru lume nu in sensul sa devenim loco psihic ci sa ne detasam de cele ale lumii:cearta, vorba goala, sa treaca timpul, comoditatea si alte legaturi prin care convietuim si care ni se par”normale”.
  A fi pe Cruce nu este un lucru normal, e nebunia credintei, e lasarea in mila Domnului. Cat timp o sa traim in comoditatea matrixului modern: vorbe fara sens, acuze, paratul ca altul e mai vinovat ca altul, o sa fie sanse aproape zero sa fim unde vrem sa fim , in DUH si Adevar.
  Duhul si Adevarul reprezinta puterea lui Dumnezeu si nu vorbe goale, si daca n-o sa stam secunda de secunda sa ne invingem eul cazut cu sprijinul lui Dumnezeu in Biserica sa ortodoxa, o sa facem n scenarii de a scapa. De ce? DE NOI INSINE. Atat putem face, sa ne inchipuim ca putem scapa.
  Scaparea noastra e doar CRUCEA SI EVANGHELIA( Marturisirea si trairea ortodoxa,).
  Cum spunea si parintele Iustin: E timpul muceniciei, e timpul trairii ortodoxe, e timpul sa-l lasam pe Dumnezeu sa lupte pentru noi, dar in schimb ce gasim? ne contrazicem, ne aducem acuze, cautam salvare de raul ce ne asteapta, si astfel in tulburarea creata Duhul si Adevarul nau ce sa caute.
  Ce i-a zis Mantuitorul Hristos, Sfantului Apostol Petru care cauta sa-L scape de la moarte pe Hristos? INAPOIA MEA SATANO, CA NU CUGETI CELE ALE LUI DUMNEZEU CI CELE ALE OAMENILOR.
  Astfel daca vrem restabilirea vieti crestine trebuie sa traim credinta si nu sa o discutam pentru ca nu e nimic de discutat cu ereticii (ecumenistii si alti istii), prin trairea secunda de secunda a credintei o sa reusim sa i-L facem pe Dumnezeu sa opreasca tavalugul cernerii in care suntem implicatii.
  Putem fi ca ninivitenii? Daca nu , sa numai vrem ce nu putem face.( NU CA NU PUTEM, CI CA NU VREM!).
  SA STAM BINE SA LUAM AMINTE!

 21. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Unde greseste Parintele Mihai Valica si cum e folosit de altii PRETEXTUL zilei Duminicii din calendar pentru a mai crea un scandal diversionist. EXPLICATII SUPLIMENTARE DIN SFINTII PARINTI DESPRE SEMNIFICATIA ORTODOXA A DUMIN
 22. Pingback: Razboi întru Cuvânt » “Sminteala pentru evrei si nebunie pentru…” zelotistii de tip Barabas? Reflectii despre un scandal mediatic provocat pe seama manastirii Petru-Voda, plecand de la un cantec: “Sfanta tinerete legionara&
 23. Pingback: Sinaxa - Creștin Ortodox
 24. Pingback: Razboi întru Cuvânt » AU CUVANTUL CITITORII (1): ALIN-7: Un pelerinaj virtual prin blogosfera ortodoxă, în 10 paşi
 25. mai si ce tot va e frica ca v-au aflat datele personale???sa va fie frica de de judecata de apoi.nu de marturisire a credintei!!!.suntem viitori mucenici,marturisitori ai lui iisus sau ce suntem???cand or veni pe la poarta(usa) cu pecetea sa ti-o puna pe mana sau pe frunte ce o sa faci?atata frica..si stim frica de la cine vine:(

 26. @pcmouse:

  http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2010/12/06/gura-pacatosului-ministerul-de-interne-recunoaste-intr-o-adresa-catre-forul-ortodox-roman-ca-introducerea-buletinelor-electronice-fara-optiune-ar-fi-incalcat-drepturile-omului-despre-cele-trei/

  http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2010/10/23/comunicat-for-care-sunt-riscurile-unei-societati-guvernate-electronic/

  http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2010/11/09/atitudine-pe-tema-actelor-cu-cip-in-biserica-greciei-respingerea-noilor-acte-fara-extremisme-si-zelotisme-din-cauza-primejdiilor-indosarierii-electronice/

  http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2011/01/20/buna-credinta-a-murit-bogdan-manolea-despre-sensul-guvernarii-electronice-si-disparitia-unui-principiu-fundamental-al-statului-de-drept-prezumtia-de-nevinovatie/

  http://www.cuvantul-ortodox.ro/2010/07/06/cuviosul-dionisie-de-la-colciu-risipeste-tulburarea-cu-privire-la-actele-electronice-pecetluire-si-vinovatie-totul-este-vointa-omului-numai-cand-ti-se-cere-o-lepadare-de-hristos-atuncea-e-prim/

  http://www.cuvantul-ortodox.ro/2010/09/15/un-punct-de-vedere-la-care-subscriem-ierom-teofan-popescu-man-putna-despre-cipuri-intre-pericolul-controlului-total-si-cel-al-atitudinilor-dezechilibrate-si-agresive/

  http://www.cuvantul-ortodox.ro/2010/09/09/merita-macar-putina-atentie-si-opinia-unui-mucenic-real-al-zilelor-noastre-parintele-daniil-sasoev-despre-actele-biometrice-pecetluire-si-antihrist-se-poate-reedita-in-romania-fenomenul-sectar-de-l/

Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare