“Veniţi să împletim cununi de cântări Apostolilor creştinătăţii…”: CANTARI PSALTICE la SARBATOAREA SFINTILOR IMPARATI. ACATISTUL și PARACLISUL SFINTILOR CONSTANTIN SI ELENA (audio, text)

21-05-2016 Sublinieri

“BUCURATI-VA, PARINTII CRESTINILOR!”

“Masă duhovnicească astăzi întindeţi celor ce vă cinstesc pe voi cu credinţă, ca să nu mai flămânzim de pacea lui Hristos, ci întărind dragostea dintre noi, să slăvim pe Izvorul iubirii”

27636-agios2bkostandinos2bagia2beleni

Vedeti si:

***

***

Troparul:

Chipul Crucii Tale pe cer văzându-l şi ca Pavel chemarea nu de la oameni luând, cel între împăraţi Apostolul Tău, Doamne, împarăteasca cetate în mâinile Tale  a pus-o, pe care păzeşte-o totdeauna în pace, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni.

***

Condacul:

Cel ce chipul Crucii stralucind pe cer mai mult decit soarele l-ai vazut si biruinta semnului Domnului bine ti-a descoperit, cu care intr-armindu-te pe toti vrajmasii i-ai biruit, acum si noua celor ce ne plecam genunchii inaintea icoanei tale, Sfinte Imparate Constantin, da-ne noua, impreuna cu buna ta maica, Imparateasa Elena, ajutor, celor ce cintam voua: Bucurati-va, parintii crestinilor!

Slujba Privegherii la Sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena – Hramul istoric al Catedralei Patriarhale din București #LIVE #20mai

Publicată de TRINITAS TV pe Luni, 20 mai 2019

******

PARACLISUL SFINŢILOR ÎMPĂRAŢI ŞI ÎNTOCMAI CU APOSTOLII
CONSTANTIN ŞI MAICA SA ELENA

(21 mai)

Rugăciunile începătoare

Apoi:

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru!

Psalmul 142

Apoi:

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă; bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului (de 3 ori).

Tropar, glasul al 8-lea:

Chipul Crucii Tale pe cer văzându-l şi ca Pavel chemarea nu de la oameni luând, cel între împăraţi apostolul Tău, Doamne, împărăteasca cetate în mâinile Tale o a pus. Pe care păzeşte-o totdeauna în pace, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni.

Slava… Si acum… asemenea:

Nu vom tacea, de Dumnezeu Nascatoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, ca de nu ai fi stat tu inainte rugandu-te, cine ne-ar fi scapat pe noi de atatea primejdii, sau cine ne-ar fi pazit pe noi pana acum slobozi ? Noi de la tine, Stapana, nu ne vom departa, ca tu mantuiesti pe robii tai pururea din toate nevoile.

Psalmul 50,

apoi:

Canonul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, cei întocmai cu Apostolii

Cântarea I

Pe Faraon, cel ce se purta în car, l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, în chipul Crucii lovind şi despărţind marea şi pe Israel fugăritul şi mergătorul pedestru la izbăvit; pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte Împărate Constantin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Chipul Crucii văzându-l strălucind mai cu putere pe cerul inimii tale, ai lepădat tot întunericul necunoştinţei, iar acum cu razele rugăciunilor tale închipuie fericite, semnul biruinţei pe cerul sufletelor celor ce te laudă pe tine cu seninătate.

Stih: Sfinte Împărate Constantin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cetatea împărătească s-a încins cu putere în vremea împărăţiei tale şi cu zidurile rugăciunilor tale s-a păzit de năvala ereticilor, pe care şi acum cu secerea rugilor tale îi leapădă ca pe nişte neghine din ţarina Vieţii.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Numele Treimii Celei de viaţă făcătoare s-a slăvit prin tine, cel ce te-ai arătat carte purtătoare a voinţei dumnezeieşti, pe care o arată şi nouă spre îndreptarea paşilor vieţii pe cărările mântuirii.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Cetatea Ta îţi aduce cunună preaslăvită gătită din florile laudelor dumnezeieşti, pe care o primeşte cu bunăvoinţă, Maică Preacurată a Domnului şi plineşte robilor Tăi cererile cele mântuitoare.

Cântarea a III-a

,,Tu eşti tăria mea, Doamne, Tu şi puterea mea, Tu, Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, Cel Ce n-ai lăsat sânurile părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta, cu profetul Avacum, strig către Tine: Slavă puterii Tale, iubitorule de oameni.”

Stih: Sfântă Împărateasă Elena, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu evlavia pătrunzându-te, ai alergat cu dor pe urmele paşilor Mântuitorului şi bisericile zidite spre slava Treimii astăzi poartă pecetea mulţumirii tale; învredniceşte-ne şi pe noi a ne face părtaşi bucuriei unirii cu Hristos întru legătura gândului smerit.

Stih: Sfântă Împărateasă Elena, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vrednică ai fost de a purta Crucea ostenelilor spre întărirea poporului întru credinţă, însă nu înceta rugându-te să purtăm şi noi cu vrednicie crucea necazurilor spre curăţirea de păcate.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Mâna cea nevăzută a Proniei te-a călăuzit pe cărările credinţei spre a deschide poporului porţile îndurărilor dumnezeieşti, însă nouă mijloceşte-ne intrarea pe uşa mântuirii.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Maică a Cuvântului, scrie-mi cuvânt de mântuire în cartea sufletului, ca să nu fiu eu aruncat în focul cel veşnic pentru multele însemnări ale păcatelor mele.

Apoi aceste stihiri:

Să încununăm cu dumnezeieşti cântări pe stâlpii Bisericii, pe cei ce s-au ostenit să păzească turma lui Hristos de toată înşelăciunea vrăjmaşilor, ca prin rugăciunile lor să ne izbăvească de toată răutatea potrivnicilor.

Maica Vieţii, din moartea sufletului mă slobozeşte, ca una Ce eşti Vas preadorit al Înţelepciunii, Care tuturor revarsă apa duhovnicească a iubirii spre mântuirea sufletelor şi risipirea legăturilor aducâtoare de moarte.

Sedealna

Cetatea saltă şi îţi dăruieşte ţie Sfinte Constantine, cununa mulţumirii ei, căci o păzeşti neîncetat cu scutul rugăciunilor tale de toată viclenia vrăjmaşului celui rău.

Cântarea a IV-a

,,Nepăzind poruncile Tale Stăpâne, cu mintea mea intrând în patimile desfătărilor, am fost golit de har şi pentru răni zac gol; ci mă rog Ţie, Mântuitorule, mântuieşte-mă!”.

Stih: Sfinte Împărate Constantin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Maxenţiu, cel fără de socoteală ai biruit cu puterea Crucii, iar acum însemnezi pe cerul sufletelor noastre semnul binecuvântat al mântuirii spre întărirea în credinţă.

Stih: Sfinte Împărate Constantin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe creştini ai veselit cu ale tale legi izvorâte din porunca iubirii lui Hristos, însă roagă-te să ne facem şi noi vrednici plinitori ai cuvântului dumnezeiesc spre izbăvirea din cursele vrăjmaşilor nevăzuţi.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Pentru pacea Bisericii mult te-ai ostenit, fericite Constantine, iar acum în ceruri în Biserica cea triumfătoare odihnindu-te, roagă-te să ne facem şi noi vrednice slugi ale Cuvântului.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Preacurată Fecioară, Cerul Cel înţelegător al îngerilor, cu stelele virtuţilor Tale luminează întunericul inimii mele şi mă mântuieşte.

Cântarea a V-a

,,Căutând cu ochiul Tău cel neadormit, milostiveşte-Te spre mine, cel cuprins de dormitarea trândăviei, şi care slujesc somnului desfătărilor în patul patimilor; Cel Ce ţi-ai plecat capul pe Cruce şi Te-ai trezit de bunăvoie, micşorând Hristoase, noaptea păcatului, Cel Ce eşti lumina dreptăţii”.

Stih: Sfântă Împărateasă Elena, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu ai aflat odihnă inimii tale până ce nu ai descoperit Crucea Stăpânului, pe care arătându-o lumii, ai întărit-o în nădejde ca să slăvească pe Hristos neîncetat.

Stih: Sfântă Împărateasă Elena, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nădejdea creştinilor, cu făclia rugăciunii tale luminează-mi calea mântuirii şi mă povăţuieşte către Izvorul vieţii, ca să-mi răcoresc arşiţa neputinţelor mele şi să salt îngereşte cu duh umilit.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Cununa binecredincioaselor împărătese, cu razele virtuţilor tale împodobeşte sceptrurile celor ce conduc şi pe noi arată-ne stăpânitori peste patimi, ca pe tronul inimii să înălţăm gând umilit, strigând Treimii Celei făcătoare de viaţă: Lumina şi Bucuria noastră, slavă Ţie!

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Lumina celor necăjiţi şi Cetatea celor prigoniţi, deschide-ne porţile îndurărilor Tale şi ne izbăveşte de noaptea cea cumplită a păcatului, Fecioară Prealăudată.

Cântarea a VI-a

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele; că sufletul meu s-a umplut de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Dar ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Stih: Sfinte Împărate Constantin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărirea celor ce conduc şi pecetea cea strălucită a Ortodoxiei, mare împărate Constantin, întăreşte în dreapta credinţă pe cei ce cu frică de Dumnezeu cârmuiesc poporul cel binecredincios, ca întru pace toţi să lucrăm faptele mântuirii.

Stih: Sfinte Împărate Constantin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu ploaia rugăciunii tale adapă pământul cel însetat al inimii mele şi cu izvoarele rugăciunii tale curăţeşte toată întinăciunea ereziilor din ogorul dreptei credinţe, preafericite Constantin.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Sobor de Dumnezeu sfinţit ai adunat în cetatea Niceei, ca să statornicească adevărul cel neschimbat, şi cu adâncă evlavie te-ai plecat înaintea stâlpilor Bisericii, slăvind pe Cel Ce i-a întărit pe ei în răbdarea prigonirilor pentru dreapta credinţă.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Veseleşte-Te, Tu, Ceea Ce ai născut pe Floarea mântuirii lumii, Care cu mireasma darurilor Sale tot pământul l-a sfinţit.

Apoi aceste stihiri:

Să lăudăm cu evlavie pe cei ce sunt apărători nebiruiţi creştinilor şi toată lumea păzesc cu sabia rugăciunii lor de năvala ereziilor, pe cei ce sunt cununile Bisericii şi mângâierea credincioşilor.

Preacurată, care, prin cuvânt, negrăit ai născut pe Cuvântul în zilele cele mai de apoi, roagă-te Lui, ca Una Ce ai îndrăznire de Maică.

Condac, glasul al 3-lea:

Constantin astăzi, cu maica sa Elena, Crucea a arătat, lemnul cel preacinstit, care este ruşinea tuturor iudeilor şi arma credincioşilor împăraţi asupra celor potrivnici. Că pentru noi s-a arătat semn mare şi în războaie înfricoşător.

Prochimenul, glas 4:

Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului Său.

Stih: Fericit barbatul cel ce se teme de Domnul…

Evanghelia dupa Matei:

Zis-a Domnul ucenicilor Sai: Toate Mi-au fost date de catre Tatal Meu si nimeni nu cunoaste pe Fiul, decat numai Tatal, nici pe Tatal nu-L cunoaste nimeni, decat numai Fiul si cel caruia va voi Fiul sa-i descopere. Luati jugul Meu asupra voastra si invatati-va de la Mine, ca sunt bland si smerit cu inima, si veti gasi odihna sufletelor voastre caci jugul Meu e bun si povara Mea e usoara.

Stih: Miluieste-ma, Dumnezeule…

Slavă… glas 2:

Pentru rugăciunile Sfinţilor Tăi Împăraţi, Milostive, curaţeşte mulţimea greşelilor noastre.
Şi acum…

Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste multimea gresalelor noastre.

Stihira, glas 6 (forma glasului 2), podobie: “Toata nadejdea…”

Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, dupa mare mila Ta si dupa multimea indurarilor Tale curateste faradelegile noastre.

Ca un soare aşezat pe tronul cel sfinţit de Cuvântul ai fost mare Constantine, cu razele înţelepciunii tale bine ocârmuind pe cei de sub soare, care şi acum te cinstesc cu credinţă.

Mantuieste, Dumnezeule, poporul Tau si binecuvinteaza mostenirea Ta, cerceteaza lumea Ta cu mila si cu indurari, inalta fruntea crestinilor ortodocsi si trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugaciunile Preacuratei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei si de viata facatoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cerestilor netrupesti Puteri; pentru rugaciunile cinstitului, maritului Prooroc, Inaintemergatorului si Botezatorului Ioan; ale Sfintilor, maritilor si intru tot laudatilor Apostoli; ale tuturor sfintilor sfintitilor ierarhi; ale sfintilor, maritilor si bunilor biruitori mucenici; ale preacuviosilor si de Dumnezeu purtatorilor Parintilor nostri, ale Sfintilor (N), a caror pomenire o savarsim, ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, ale sfintilor si dreptilor dumnezeiesti Parinti Ioachim si Ana si pentru ale tuturor sfintilor; rugamu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi pacatosii, care ne rugam Tie, si ne miluieste pe noi.
Doamne, miluieste (de 12 ori).

Cântarea a VII-a

Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, s-au lămurit ca aurul în topitoare; că, în cuptorul cel de foc, ca într-o cămară luminată, dănţuiau, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfântă Împărateasă Elena, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe urmele paşilor Cuvântului ai alergat, voind a afla Crucea Cea de viaţă purtătoare şi a te închina ei; pentru aceasta, întinde-ne şi nouă mână de ajutor, ca să purtăm crucea noastră cu vrednicie.

Stih: Sfântă Împărateasă Elena, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Caută cu milostivire spre cei ce te cinstesc pe tine, preafericită Elena, căci cu adevărat tu te-ai adăpat din izvorul bucuriei lui Hristos la aflarea Sfintei Cruci, iar acum te veseleşti întru lumina bucuriei celei veşnice.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Preasfânta Treime S-a slăvit prin viaţa ta cea luminată de fapte bune, căci pe calea mântuirii ai mers cu adâncă evlavie, lăudând pe Hristos în veci.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Caută din cer Preacurată, spre sufletele noastre necăjite şi opreşte viforul patimilor noastre spre a aduce întru pace slavă Treimii.

Cântarea a VIII-a

,,Văzându-Te soarele întins pe Cruce, şi-a strând razele şi tot pământul s-a clătinat cu cutremur, Împărate al tuturor, văzându-Te de voie pătimind, Cel Ce eşti din fire nepătimitor. Pentru aceasta, Te rog Hristoase: Tămăduieşte ca un doctor patimile sufletului meu!”.

Stih: Sfinte Împărate Constantin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cununa împăraţilor, stând înaintea tronului ceresc roagă-te să ne izbăvim noi de întunericul neştiinţei şi să ajungem la lumina înţelepciunii celei duhovniceşti.

Stih: Sfinte Împărate Constantin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinţii Apostoli ţi s-au arătat când erai pe patul bolii şi tămăduire de la Hristos ţi-au izvorât, însă acum şi tu, Sfinte Constantin, revarsă apele tămăduirilor celor cumplit istoviţi de focul bolilor sufleteşti şi trupeşti.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Întru legătura păcii ne uneşte pe toţi prin rugăciunile tale, ca unul ce nu ai dat somn ochilor tăi până nu ai alungat viforul ersurile lui Arie prin de Dumnezeu sfinţitul sobor.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Uşa mântuirii deschide-mi mie, Ceea Ce eşti Bucuria îngerilor, iar acum închide uşile patimilor ce mă necăjesc, ca fără de frică să intru în cămara lui Hristos.

Cântarea a IX-a

Eva adică, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar Tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi Te slăvim.

Stih: Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Masă duhovnicească astăzi întindeţi celor ce vă cinstesc pe voi cu credinţă, ca să nu mai flămânzim de pacea lui Hristos, ci întărind dragostea dintre noi, să slăvim pe Izvorul iubirii.

Stih: Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cununa credincioşilor şi ai Bisericii stâlpi de nădejde, cei ce cu podoabele faptelor voaste celor bune aţi luminat toate laturile creştinătăţii, nu încetaţi a vă ruga pentru întărirea dreptei credinţe.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Bisericile cele zidite prin osteneala voastră cu glasuri de cântări împodobesc prăznuirea noastră cea minunată, iar noi, cei ce suntem lăcaşuri întunecate de patimi, cu raza rugăciunilor voastre luminându-ne strigăm cu evlavie: ,,Sfinţilor Împăraţi, nu încetaţi a face pomenire înaintea lui Hristos de cei ce cu evlavie vă cinstesc pe voi, ca să dobândim iertare de păcate şi să ne mântuim toţi!” .

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa îngerilor, caută cu milă spre cei ce Te cinstesc pe Tine şi zapisul păcatelor noastre îl rupe cu suliţa rugăciunii Tale.

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea Ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe Tine, Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.

Apoi aceste stihiri, glas 8, podobie:

“Ceea ce esti mai cinstita…”.

Bucură-te, Sfinte Împărate Constantin, cununa Apostolilor lui Hristos şi sceptrul cel din aur al conducătorilor celor binecredincioşi, pecetea adevărului Ortodoxiei şi vistieria cea bogată a darurilor Bisericii, ca cel ce cu îngerii petreci şi pe oameni păzeşti de asupririle celui rău, nu înceta a cere Împăratului tuturor împreună cu maica ta, oglinda virtuţilor, icoana blândeţii şi bucuria credincioşilor, pace poporului pururea prigonit de suflarea viforului ereziilor.

Ca nişte sfeşnice luminose străluciţi în Biserica lui Hristos, aducând lumina rugăciunii voastre înaintea Luminii Celei neapuse, ca să se lumineze şi gândurile noastre cu adevărata cunoştinţă de Dumnezeu şi să ne arătăm şi noi făclii vii ale Înţelepciunii.

Împărate Constantin, ca pe o mireasă neprihănită ai păzit Biserica lui Hristos de toată întinăciunea ereziilor, adunând sobor prealuminat, prin care adevărul s-a statornicit şi lupii cei înţelegători s-au gonit de la turma Păstorului Celui Îndurat.

Sfântă Elena, ceea ce eşti veselia monahilor şi a Bisericii podoabă preastrălucită ce ai înfrumuseţat cetatea cea sfântă cu mărire biserici spre slava Ziditorului, arată şi inima mea biserică preacinstită a Duhului, ca neîncetat să cânt împreună cu glasurile îngereşti: Aliluia!

Cununa vieţii celei nestricăcioase aţi dobândit de la Împăratul Cel Nemuritor, înaintea Căruia stând acum cu vrednicie, nu încetaţi a aduce jertfa rugăciunilor voastre pentru poporul cel credincios, ca toţi să ne mântuim.

Cu blândeţea lui David ai fost încununat şi cu râvna lui Ilie, căci întunericul idolilor ai risipit cu lumina înţelepciunii tale şi pe creştini ai ocrotit, ca toţi să slăvească în pace pe Cel Ce cheamă pe toţi la sfinţenie.

Cetele puterilor netrupeşti, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos, cu Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena şi cu Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule…Preasfanta Treime…Tatal nostru…

Degrab ne intampina…

Făclii prea cinstite ale dreptei credinţe, luminaţi acum toată lumea cu ale voastre rugăciuni, ca să se risipească întunericul cel cumplit al ereziilor şi toţi să vieţuim cu adâncă cucernicie întru lumina dreptei credinţe.

“Cand de pe lemn…”, vreme în care ne închinăm icoanei Sfântului:

Veniţi să împletim cununi de cântări Apostolilor creştinătăţii, celor ce au luminat ca nişte sori tot pământul creştinătăţii şi cu razele rugăciunilor lor alungă întunericul greu al ereziilor.

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbaveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.

Toata nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, pazeste-mă sub sfânt acoperământul Tău.

ConstantinSiElenaGP4


Categorii

Muzica, Rugaciunea (Cum sa ne rugam?), Sfintii Imparati Constantin si Elena, VIDEO

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

3 Commentarii la ““Veniţi să împletim cununi de cântări Apostolilor creştinătăţii…”: CANTARI PSALTICE la SARBATOAREA SFINTILOR IMPARATI. ACATISTUL și PARACLISUL SFINTILOR CONSTANTIN SI ELENA (audio, text)

  1. Minunate cantari! Multumiri!

  2. Pingback: VIDEO: Jurnalistul ANDREI VLĂDĂREANU mărturisește: “Biserica oricum nu are voie să dea Sângele și Trupul lui Hristos nici apostaților, nici celor care se îndoiesc. Niciodată. Și oricum, Biserica nu dă Sfânta Împărtășanie nimănui cu
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate