Comentarii

Ati cautat comentariile scrise de Pericopa evanghelica si apostolica a zilei cu data incepand din 2006-01-01 si pana in 2023-01-29
Pericopa evanghelica si apostolica a zilei - 2012-05-14 15:06:33 - Vezi comentariul
APA CEA VIE. Predici audio la DUMINICA SAMARINENCEI ale IPS Bartolomeu Anania: "...
Pericopa evanghelica: Ioan 8, 42- 51 42. Le-a zis Iisus: Dacă Dumnezeu are fi Tatăl vostru, M-aţi iubi pe Mine, căci de la Dumnezeu am ieşit şi am venit. Pentru că n-am venit de la Mine însumi, ci El M-a trimis. 43. De ce nu înţelegeţi vorbirea Mea? Fiindcă nu puteţi să daţi ascul...
Pericopa evanghelica si apostolica a zilei - 2012-05-01 20:17:32 - Vezi comentariul
CONSTIINTA si NESIMTIRE
Pericopa evanghelica: Ioan 6, 27- 33 27. Lucraţi nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului, căci pe El L-a pecetluit Dumnezeu-Tatăl. 28. Deci au zis către El: Ce să facem, ca să săvârşim lucrările lui...
Pericopa evanghelica si apostolica a zilei - 2012-04-30 18:56:34 - Vezi comentariul
PARINTELE SERAFIM DE LA CASIEL si DOAMNA SILVIA RADU despre TAINA FEMEII: "Dumne...
Pericopa evanghelica: Ioan 4, 46- 54 46. Deci iarăşi a mers în Cana Galileii, unde prefăcuse apa în vin. Şi era un slujitor regesc, al cărui fiu era bolnav în Capernaum. 47. Acesta, auzind că Iisus a venit din Iudeea în Galileea, s-a dus la El şi Îl ruga să Se coboare şi să vindec...
Pericopa evanghelică și apostolică a zilei - 2012-04-27 12:33:46 - Vezi comentariul
Parintele Rafail Noica - cuvant important pentru deosebirea gandurilor (VIDEO): ...
Pericopa evanghelică: Ioan 5, 30- 47; 6, 1-2 30. Eu nu pot să fac de la Mine nimic; precum aud, judec; dar judecata Mea este dreaptă, pentru că nu caut la voia Mea, ci voia Celui care M-a trimis. 31. Dacă mărturisesc Eu despre mine însumi, mărturia Mea nu este adevărată. 32. Altul mă...
Pericopa evanghelica si apostolica a zilei - 2012-04-25 18:23:59 - Vezi comentariul
PS SEBASTIAN: "Suntem obsedati de rau, de diavol si de puterile lui, in loc sa f...
Pericopa evanghelica: Ioan 5, 17- 24 17. Dar Iisus le-a răspuns: Tatăl Meu până acum lucrează; şi Eu lucrez. 18. Deci pentru aceasta căutau mai mult iudeii să-L omoare, nu numai pentru că dezlega sâmbăta, ci şi pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său, făcându-Se pe Sine deop...
Pericopa evanghelica si apostolica a zilei - 2012-04-24 16:25:01 - Vezi comentariul
O VIZIUNE DIN SFANTUL MUNTE CU SF. MUCENIC GHEORGHE despre vremurile din urma li...
Pericopa evanghelica: Ioan 3, 16- 21 16. Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. 17. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască, pri...
Pericopa evanghelică si apostolică a zilei - 2012-04-23 09:52:26 - Vezi comentariul
SFANTUL GHEORGHE. Predica Parintelui Sofian despre MUCENICI
Pericopa evanghelică: Ioan 2, - 11 1. Şi a treia zi s-a făcut nuntă în Cana Galileii şi era şi mama lui Iisus acolo. 2. Şi a fost chemat şi Iisus şi ucenicii Săi la nuntă. 3. Şi sfârşindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către El: Nu mai au vin. 4. A zis ei Iisus: Ce ne priveş...
Pericopa evanghelica si apostolica a zilei - 2012-04-21 15:30:51 - Vezi comentariul
DACA HRISTOS A INVIAT, NOI CE FACEM? Conferinta PS Sebastian de la Craiova - apr...
Pericopa evanghelica: Ioan 3, 22- 33 22. După acestea a venit Iisus şi ucenicii Lui în pământul Iudeii şi stătea acolo şi boteza. 23. Şi boteza şi Ioan în Enom, aproape de Salim, că erau acolo ape multe şi veneau şi se botezau. 24. Căci Ioan nu fusese încă aruncat în închisoa...
Pericopa evanghelică si apostolică a zilei - 2012-04-19 10:32:38 - Vezi comentariul
VIATA SI MINUNILE SFINTILOR RAFAEL, NICOLAE SI IRINA. "Calea lui Hristos este cu...
Pericopa evanghelică: Ioan 3, 1- 15 1. Şi era un om dintre farisei, care se numea Nicodim şi care era fruntaş al iudeilor. 2. Acesta a venit noaptea la Iisus şi I-a zis: Rabi, ştim că de la Dumnezeu ai venit învăţător; că nimeni nu poate face aceste minuni, pe care le faci Tu, dacă ...
Pericopa evanghelică și apostolică a zilei - 2012-04-18 11:22:28 - Vezi comentariul
CEI 179 NOI MUCENICI de la Manăstirea Ntaou Penteli praznuiti in Martea Luminat...
Pericopa evanghelică: Ioan 1, 35- 51 35. A doua zi iarăşi stătea Ioan şi doi dintre ucenicii lui. 36. Şi privind pe Iisus, Care trecea, a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu! 37. Şi cei doi ucenici l-au auzit când a spus aceasta şi au mers după Iisus. 38. Iar Iisus, întorcându-Se şi v...
Pericopa evanghelica si apostolica a zilei - 2012-04-07 20:00:00 - Vezi comentariul
INVIEREA LUI LAZAR SI INTRAREA DOMNULUI IN IERUSALIM. Predica si talcuirea exhau...
Pericopa evanghelica a zilei Ioan 11, 1- 45 1. La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. 2. Acesta era întru început la Dumnezeu. 3. Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. 4. Întru El era viaţă şi viaţ...
Pericopa evanghelica si apostolica a zilei - 2012-03-31 12:31:43 - Vezi comentariul
Predica PS Sebastian la DUMINICA CUVIOASEI MARIA EGIPTEANCA. Invitatie la INCRED...
Pericopa evanghelica: Marcu 8, 27- 31 27. Şi a ieşit Iisus şi ucenicii Lui prin satele din preajma Cezareii lui Filip. Şi pe drum întreba pe ucenicii Săi, zicându-le: Cine zic oamenii că sunt? 28. Ei au răspuns Lui, zicând: Unii spun că eşti Ioan Botezătorul, alţii că eşti Ilie, ...
Pericopa evanghelica si apostolica a zilei - 2012-03-30 09:46:18 - Vezi comentariul
CEI CE MANANCA DIN CARNEA APROAPELUI.... Sf. Ioan Gura de Aur, Parintii Arsenie ...
Liturghia Darurilor mai inainte sfintite Pericopa evanghelica: Matei 11, 27- 30 27. Toate Mi-au fost date de către Tatăl Meu şi nimeni nu cunoaşte pe Fiul, decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaşte nimeni, decât numai Fiul şi cel căruia va voi Fiul să-i descopere. 28. Veniţi...
Pericopa evanghelica si apostolica a zilei - 2012-03-26 13:34:18 - Vezi comentariul
SCARA FERICIRILOR: Cele 9 Fericiri evanghelice talcuite de Parintele Rafail Noic...
Liturghia Darurilor mai inainte sfintite Pericopa evanghelica: Luca 10, 16- 21 16. Cel ce vă ascultă pe voi pe Mine Mă ascultă, şi cel ce se leapădă de voi se leapădă de Mine; iar cine se leapădă de Mine se leapădă de Cel ce M-a trimis pe Mine. 17. Şi s-au întors cei şaptezeci...
Pericopa evanghelica si apostolica a zilei - 2012-03-24 07:49:41 - Vezi comentariul
"SCOATE-MA, DOAMNE, DE LA OMUL VICLEAN SI DE OMUL NEDREPT MA IZBAVESTE, CARE... ...
Pericopa evanghelica: Marcu 7, 31- 37; Ioan 5, 24- 30 31. Şi, ieşind din părţile Tirului, a venit, prin Sidon, la Marea Galileii, prin mijlocul hotarelor Decapolei. 32. Şi I-au adus un surd, care era şi gângav, şi L-au rugat ca să-Şi pună mâna peste el. 33. Şi luându-l din mulţim...
Pericopa evanghelica si apostolica a zilei - 2012-03-10 10:43:03 - Vezi comentariul
Judecata Iubirii parintesti - "adanca pana in adancul inimii noastre". DAR NOI.....
Pericopa evanghelica: Marcu 1, 35- 44; Ioan 5, 24- 30 35. Şi a doua zi, foarte de dimineaţă, sculându-Se, a ieşit şi S-a dus într-un loc pustiu şi Se ruga acolo. 36. Şi a mers după El Simon şi cei ce erau cu el. 37. Şi aflându-L, I-au zis: Toţi Te caută pe Tine. 38. Şi El a zis lor:...
Pericopa evanghelica si apostolica a zilei - 2012-03-09 07:22:19 - Vezi comentariul
SFINTII 40 DE MUCENICI. Predicile Sfantului Nicolae Velimirovici si Mitropolitul...
Liturghia Darurilor mai inainte sfintite Pericopa evanghelica: Matei 20, 1- 16 1. Căci împărăţia cerurilor este asemenea unui om stăpân de casă, care a ieşit dis-de-dimineaţă să tocmească lucrători pentru via sa. 2. Şi învoindu-se cu lucrătorii cu un dinar pe zi, i-a trimis ...
Pericopa evanghelica si apostolica a zilei - 2012-03-06 16:45:00 - Vezi comentariul
PARINTELE AMFILOHIE DESPRE JERTFA SFINTILOR INCHISORILOR SI INTOARCEREA LA HRIST...
Liturghia Darurilor mai inainte sfintite Pericopa evanghelica: Matei 20, 1- 16 1. Căci împărăţia cerurilor este asemenea unui om stăpân de casă, care a ieşit dis-de-dimineaţă să tocmească lucrători pentru via sa. 2. Şi învoindu-se cu lucrătorii cu un dinar pe zi, i-a trimis ...
Pericopa evanghelica si apostolica a zilei - 2012-03-03 17:22:48 - Vezi comentariul
FRANGEREA INIMII PENTRU PACATE SI HOTARAREA DE A RENUNTA LA ELE - conditiile ese...
Pericopa evanghelica: Marcu 2, 23- 28; 3, 1- 5 23. Şi pe când mergea El într-o sâmbătă prin semănături, ucenicii Lui, în drumul lor, au început să smulgă spice. 24. Şi fariseii Îi ziceau: Vezi, de ce fac sâmbăta ce nu se cuvine? 25. Şi Iisus le-a răspuns: Au niciodată n-aţi ...
Pericopa evanghelica si apostolica a zilei - 2012-02-24 07:47:29 - Vezi comentariul
PSALTIREA IN POSTUL MARE. Sa ne rugam impreuna si in acest Post!
Zi aliturgica Pericopa evanghelica: Matei 11, 2- 15 2. Şi auzind Ioan, în închisoare, despre faptele lui Hristos, şi trimiţând pe doi dintre ucenicii săi, au zis Lui: 3. Tu eşti Cel ce vine, sau să aşteptăm pe altul? 4. Şi Iisus, răspunzând, le-a zis: Mergeţi şi spuneţi lui ...
Pericopa evanghelica si apostolica a zilei - 2012-02-23 09:21:27 - Vezi comentariul
Parintele Petroniu Tanase despre RUGACIUNEA INIMII si CONFUZIILE privind isihasm...
Pericopa evanghelica Luca 23, 1- 34 1. Şi sculându-se toată mulţimea acestora, L-au dus înaintea lui Pilat. 2. Şi au început să-L pârască, zicând: Pe Acesta L-am găsit răzvrătind neamul nostru şi împiedicând să dăm dajdie Cezarului şi zicând că El este Hristos rege. 3. I...
Pericopa evanghelica si apostolica a zilei - 2012-02-21 08:50:12 - Vezi comentariul
Despre REFUZUL DE A NE PRIVI IN OGLINDA CONSTIINTEI si de A NE ASUMA RESPONSABIL...
Pericopa evanghelica : Luca 22, 39- 42; 45- 71 39. Şi, ieşind, s-a dus după obicei în Muntele Măslinilor, şi ucenicii l-au urmat. 40. Şi când a sosit în acest loc, le-a zis: Rugaţi-vă, ca să nu intraţi în ispită. 41. Şi El S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, şi...
Pericopa evanghelica si apostolica a zilei - 2012-02-20 09:09:54 - Vezi comentariul
TALCUIRI LA APOCALIPSA. Despre Armaghedon si ereziile imparatiei de o mie de ani...
Pericopa evanghelica: Luca 19, 29- 40; 22, 7- 39 29. Iar când S-a apropiat de Betfaghe şi de Betania, către muntele care se zice Muntele Măslinilor, a trimis pe doi dintre ucenici, 30. Zicând: Mergeţi în satul dinaintea voastră şi, intrând în el, veţi găsi un mânz legat pe care nim...
Pericopa evanghelica si apostolica a zilei - 2012-02-18 14:49:37 - Vezi comentariul
SFANTUL VALERIU GAFENCU si HARISMA VEDERII CU DUHUL, lucratoare pentru fratii sa...
Pericopa evanghelica: Luca 21, 8- 9; 25- 27; 33- 36 8. Iar El a zis: Vedeţi să nu fiţi amăgiţi, căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt, şi vremea s-a apropiat. Nu mergeţi după ei. 9. Iar când veţi auzi de războaie şi de răzmeriţe, să nu vă înspăimântaţi; căci...
Pericopa evanghelica si apostolica a zilei - 2012-02-18 14:48:10 - Vezi comentariul
VALERIU GAFENCU, SFANTUL INCHISORILOR: “E vremea pocaintei! Oamenii ne-au para...
Pericopa evanghelica: Luca 21, 8- 9; 25- 27; 33- 36 8. Iar El a zis: Vedeţi să nu fiţi amăgiţi, căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt, şi vremea s-a apropiat. Nu mergeţi după ei. 9. Iar când veţi auzi de războaie şi de răzmeriţe, să nu vă înspăimântaţi; căci...
Pericopa evanghelica si apostolica a zilei - 2012-02-17 20:55:28 - Vezi comentariul
IPS Hierotheos Vlachos: TALCUIRI LA APOCALIPSA. Omenirea intre MIEL si FIARA
Pericopa evanghelica : Marcu 15, 22- 25; 33- 41 22. Şi L-au dus la locul zis Golgota, care se tălmăceşte "locul Căpăţânii". 23. Şi I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar El n-a luat. 24. Şi L-au răstignit şi au împărţit între ei hainele Lui, aruncând sorţi pentru ele, ...
Pericopa evanghelica si apostolica a zilei - 2012-02-16 18:54:54 - Vezi comentariul
PARINTELE GAVRIIL BURZO (Man. Breaza) - Amintiri din vremurile de martiraj al te...
Pericopa evanghelica: Marcu 15, 1- 15 1. Şi îndată dimineaţa, arhiereii, ţinând sfat cu bătrânii, cu cărturarii şi cu tot sinedriul şi legând pe Iisus, L-au dus şi L-au predat lui Pilat. 2. Şi L-a întrebat Pilat: Tu eşti regele iudeilor? Iar El, răspunzând, i-a zis: Tu zici. 3...
Pericopa evanghelica si apostolica a zilei - 2012-02-15 14:40:20 - Vezi comentariul
RUGACIUNEA SFANTULUI GHENADIE LA CADEREA CONSTANTINOPOLULUI. "Daca te avem pe Ti...
Pericopa evanghelica: Marcu 14, 43- 72; 15, 1 43. Şi îndată, încă vorbind El, a venit Iuda Iscarioteanul, unul din cei doisprezece, şi cu el mulţime cu săbii şi cu ciomege, de la arhierei, de la cărturari şi de la bătrâni. 44. Iar vânzătorul le dăduse semn, zicând: Pe care-L voi...
Pericopa evanghelica si apostolica a zilei - 2012-02-15 13:06:13 - Vezi comentariul
PARINTELE SAVATIE: "ZIUA INDRAGOSTITILOR" - una din "sarbatorile" finantate pute...
Pericopa evanghelica: Marcu 14, 43- 72; 15, 1 43. Şi îndată, încă vorbind El, a venit Iuda Iscarioteanul, unul din cei doisprezece, şi cu el mulţime cu săbii şi cu ciomege, de la arhierei, de la cărturari şi de la bătrâni. 44. Iar vânzătorul le dăduse semn, zicând: Pe care-L voi...
Pericopa evanghelica si apostolica a zilei - 2012-02-14 09:22:23 - Vezi comentariul
CASATORIA DE PROBA - O SOLUTIE? Raspuns la scrisoarea unor tineri
Pericopa evanghelica: Marcu 14, 10- 42 10. Iar Iuda Iscarioteanul, unul din cei doisprezece, s-a dus la arhierei ca să li-L dea pe Iisus. 11. Şi, auzind ei, s-au bucurat şi au făgăduit să-i dea bani. Şi el căuta cum să-L dea lor, la timp potrivit. 12. Iar în ziua cea dintâi a Azimilo...
Pag 1 / 01

Carti recomandate