DIN PARTEA PARINTELUI JUSTIN PARVU: Este vremea muceniciei! Luptaţi până la capăt! Nu vă temeţi!

14-01-2009 Sublinieri

Cititi si: Cuv. Paisie Aghioritul despre semnele timpului, Antihrist si pecetea 666

067-parintele-iustin-parvu-manastirea-petru-voda.jpg

Este vremea muceniciei!

Luptaţi până la capăt! Nu vă temeţi!

Iubiţi fii ortodocşi ai acestui neam

Cu multă durere şi îngrijorare vin să vă adresez aceste cuvinte, pentru care mă simt dator în faţa lui Dumnezeu şi conştiinţa şi inima nu mă lasă să trec nepăsător pe lângă acest val primejdios care s-a ridicat să înghită toată suflarea omenească, chiar şi pe cei aleşi, de este cu putinţă. Nu în calitatea mea de biet monah, ascuns într-un vârf de munte, era să vă aduc la cunoştinţă aceste pericole ce se ivesc asupra Bisericii lui Hristos, în primul rând, ci a arhipăstorilor, mai marii acestei Biserici. Dar dacă ei trec aceste lucruri sub tăcere, având preocupări mai de seamă decât are acest popor, eu nu pot să trec cu vederea glasul vostru, al celor care aţi rămas credincioşi cuvântului Evangheliei lui Hristos, aţi aşteptat şi mi-aţi cerut cuvântul în privinţa acestor realităţi dureroase în care ne aflăm.

De aceea, fiii mei, vin şi vă spun că a sosit ceasul să-L preaslăvim pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, singurul Dumnezeu adevărat. Nu credeam că voi trăi să văd şi eu începutul acestor vremuri de durere, apocaliptice – dar iată că mânia lui Dumnezeu a venit mai degrabă asupra noastră, pentru toate păcatele şi fărădelegile pe care le-am săvârşit. Şi văd cum bieţii oameni nu sunt pregătiţi să facă faţă acestor capcane ale vrăjmaşului, a cărui nouă lucrare acum este să pecetluiască sufletele voastre cu semnul Fiarei – 666. Toţi am citit Apocalipsa şi înfricoşătoarea profeţie – scrisă cu 2000 de ani în urmă: „Şi ea(fiara) îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei“(Apoc. 13:16-17).

Vremea în care ne aflăm acum este premergătoare acestei profeţii. Prin lege, prin ordonanţă de guvern, românii sunt obligaţi să se încadreze într-un plan de urmărire şi supraveghere la nivel naţional şi mondial, proiect care le răpeşte de fapt oamenilor libertatea. Românilor li se cere să-şi pună pe paşapoartele şi permisele auto acest cip biometric ce conţine amprenta digitală şi imaginea facială. Poate pentru mulţi dintre dumneavoastră acest cip pare un lucru nesemnificativ, dar în spatele acestui sistem de însemnare a oamenilor, de codare şi stocare a datelor de identificare se ascunde o întreagă dictatură, un întreg plan demonic, prin care de bună voie îţi vinzi sufletul diavolului. Însemnarea oamenilor, ca pe vite, este primul pas al unor alte măsuri luate pentru controlul absolut al fiinţei umane. Dragii mei, după cum proorocesc Sfinţii Părinţi, primirea acestui semn este lepădarea noastră de credinţă. Să nu credeţi că putem sluji şi lui Dumnezeu şi lui mamona. Nu, dragii mei, nu primiţi acest însemn diavolesc care vă răpeşte ceea ce vă aparţine prin moştenire de la Dumnezeu, dreptul la identitate, dreptul la unicitate şi originalitate, al fiecărei fiinţe umane! Trebuie să vă apăraţi acest drept de la Dumnezeu, chiar de ar fi să plătiţi cu preţul vieţii voastre. În zadar câştigaţi cele ale lumii, dacă vă pierdeţi sufletele voastre şi ale copiilor voştri, pentru că Sfinţii Apostoli ne spun clar „se cuvine să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni”.

De aceea vă spun: este vremea muceniciei! După părerea mea ne aflăm în vremurile în care singura cale de mântuire este mucenicia. De-abia acuma este momentul să mărturisim cu propria noastră viaţă, până acum ar fi fost o risipă de energie. Din păcate noi nu avem un tineret ortodox la fel de riguros ca cel al grecilor, al nostru este mai evlavios, ce-i drept, dar şi mai lipsit de vlagă şi de reacţie. Se ştie foarte bine cât de curajos au reacţionat grecii dar şi sârbii, când au protestat împotriva acestor cipuri şi a sistemului însemnării şi controlului total al identităţii. Tinerii lor au fost formaţi de mici în duhul acesta patristic, atât în familiile cât şi în şcolile lor – ei au noţiuni de Vechiul Testament, de Noul Testament; din tată-n fiu s-a predat această tradiţie patristică. De pe timpul comunismului încoace noi am dovedit că rămânem constanţi slugi altora, uitând de curajul şi demnitatea românilor de altădată. Toate popoarele vecine au încercat să scape de comunism, să-şi  impună cumva neatârnarea – şi au reuşit într-o măsură oarecare. Dar România, care a fost cel mai crunt lovită de fiara comunistă, al cărei popor a îndurat cele mai cumplite crime şi decimări în lagăre şi deportări, a ajuns astăzi putregai. La noi în biserică situaţia este destul de anevoioasă deoarece credincioşii nu sunt destul de informaţi cu privire la aceste provocări ale lumii de azi. La noi, bietul român, dacă îl măguleşti un pic, nu mai ţine cont de nici o normă evanghelică. El este vinovat numai prin neştiinţă deoarece dacă el n-are câtuşi de puţine cunoştinţe de la biserică, de la şcoală, din familie, din societate –  ignoranţa e cuceritoare. Pentru că el are un text în capul lui: „supuneţi-vă mai marilor voştri”; la el trebuie să meargă textul. Păi, pe noi nu ne acuzau în puşcărie, folosindu-se cu viclenie de textul scripturistic, aşa cum fac şi sectarii?- „Voi aţi fost încăpăţânaţi măi, voi aţi fost răzvrătiţi, n-aţi ascultat de cuvântul Evangheliei – păi, ce creştini mai sunteţi voi? Voi vă pierdeţi viaţa zadarnic”. Aşa încercau să ne reeduce comuniştii roşii de atunci, si tot astfel fac acum cu poporul nostru comuniştii de azi  îmbrăcaţi cu haine albe.

Se vrea şi se încearcă o desfiinţare a sacrului prin relativizarea valorilor fundamentale, a adevărului de credinţă prin ecumenism, se vrea înregimentarea şi uniformizarea pe model ateist a copiilor noştri. Dacă îi spui acum unui cetăţean care are cinci copii în casă – „Măi, nu mai lua buletinul  sau paşaportul” – păi el nu înţelege. „Păi, părinte, eu ce le mai dau de mâncare”? Şi-l pui în faţa acestei situaţii grele. Suntem noi dispuşi ca Brâncoveanu de altădată să facem sfinţi din copiii noştri? Nu suntem pregătiţi. Şi atunci cine poartă toată această vină? Nu noi, biserica? Nu noi, mănăstirile, care suntem în faţa altarului avem datoria să spunem oamenilor adevărul şi să-i prevenim la ceea ce-i aşteaptă pe mâine? Dar în protopopiate nici vorbă să se pună o astfel de problemă, eşti respins, eşti catalogat naiv şi depăşit – ba chiar mai face şi glume pe seama ta. Deci dacă preotul nu are habar de lucrurile acestea, atunci ce să mai spui de bietul credincios care săracu’ de-abia deschide Biblia de două trei ori pe an, sau doar o dată-n viaţă? Vina este de partea tuturor celor ce răspund de educaţia şi formarea acestui popor – de la învăţători, profesori până la preoţi şi miniştri.

Vă cer, aşadar, în numele Mîntuitorului Hristos, Care a spus „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.  Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.” (Matei 11: 32-33), să cereţi autorităţilor române să abroge legile care permit îndosarierea şi urmărirea electronică a creştinilor, renunţarea la libertatea cu care ne-am născut.

Dar o să primim plata păcatelor noastre, moartea, osânda noastră, care să nu fie, ferească Dumnezeu, de răscumpărat. Pentru că Hristos Şi-a vărsat sângele o dată pentru tine. Ei bine, poporul acesta, prin fruntaşii săi, s-a ticăloşit până la culme, prin trădarea tradiţiilor şi credinţei strămoşeşti. Iar noi am refuzat această răscumpărare prin neprezentarea acestor adevăruri scripturistice; am fost deseori absenţi din fruntea micii oştiri a Adevărului.

Să rezidim neamul acesta! Dar nu vom putea izbândi lucrul acesta dacă nu ne vom rezidi fiecare în parte sufletele noastre. Să ne pocăim şi să ne punem cenuşă în cap, ca să ne dea Domnul harul şi puterea de a primi mucenicia. Va trebui să creăm mici fortăreţe, mici cetăţui de supravieţuire, la sate, acolo unde mai sunt încă oameni care pricep şi îşi amintesc Rânduiala, unde să avem pământul nostru, şcoala noastră – în care să ne creştem copiii în duhul aceasta ortodox, să avem spitalele şi moaşele noastre. Copiii încă de la naştere trebuie protejaţi – pentru că, după cum vedeţi, vor să implanteze acest cip pruncului la naştere.

Fiecare este dator să-şi mântuiască sufletul. Fiecare să se intereseze şi să vadă că ne aflăm în faţa unui moment de cumpănă în care ai de ales: să-ţi pierzi sufletul sau să-ţi salvezi sufletul. Cel care nu s-a interesat până acum, nu e târziu încă să afle şi să se dumirească.

Acum e timpul jertfei, prin vorbărie şi prin conferinţe nu mai facem nimic.

Să te duci, române drag, fără frică, direct spre vârful sabiei, ca străbunii noştri cei viteji, să te duci ca o torpilă japoneză, să mori în braţe cu vrăjmaşul! Acum suntem exact ca în arena romană cu fiare sălbatice – stai aici în mijlocul arenei şi aştepţi, ca şi creştinii de odinioară, să dea drumul la lei. Aşteptaţi să fiţi sfâşiaţi, rupţi, altă scăpare nu mai e! Lupta este deschisă. Luptaţi până la capăt! Nu vă temeţi! Aşa cum a început creştinismul, aşa va şi sfârşi – în dureri şi în suferinţă. Pecetluiţi creştinismul cu mucenicia voastră!

Iubiţi fraţi întru cinul îngeresc şi întru slujirea preoţiei, fac un apel către frăţiile voastre să întăriţi acest text cu semnătura proprie, în numele mănăstirii şi parohiei pe care o păstoriţi.

Mănăstirea Petru Vodă, 14 Ianuarie 2009

Cuvioşii Mucenici ucişi în Sinai şi Raith

Arhimandritul Justin Pârvu

Tabel anexă cu obştile mănăstirilor şi preoţii parohi care se alătură acestei scrisori prin semnătura lor: (…)

cruce-athos.jpg


Categorii

Biserica la ceas de cumpana, Marturisirea Bisericii, Noua ordine mondiala/ Masonerie, Parintele Iustin Parvu, Portile Iadului, Vremurile in care traim

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

322 Commentarii la “DIN PARTEA PARINTELUI JUSTIN PARVU: Este vremea muceniciei! Luptaţi până la capăt! Nu vă temeţi!

VEZI COMENTARII MAI VECHI << Pagina 10 / 11 >> VEZI COMENTARII MAI NOI

 1. sunt muuulti care sustin ca nu e nimc daca ne punem cipul…ca nu ni se ia nimic… cum pot sa spuna asa ceva cand este mai mult decat clar ca acel cip ne ia tot ce avem! ca punandu-ne semnatura pe acele acte in care e pus cipul, semnam contract cu satana!!! asta ne trebuie!??!?! asta e democratia…adica sa fim controlati in tot si-n toate?!?!? de ce nu se vorbeste in democratie si despre Dumnezeu?! de ce in asa-zisa democratie Dumnezeu este hulit? de ce nu se poate da libertatea si unei altfel de opinii decat cea care e publicata la tv si-n ziare?!
  nu o data s-a spus ca lucrurile simple sunt cel mai greu de facut! credinta si Dumnezeu ne indeamna sa traim curat si simplu…dar cat de greu este sa traiesti asa! 🙂
  parerea mea este ca aceia care sustin ca cipul nu e nimica rau, sa si-l puna nu o data ci de n-ori, ca sa fie impacati cu ei, dar sa nu mai loveasca in Sintii Parinti si daca ei se cred animale atunci sa se lase numerotati! ar trebui sa li se puna ca la oi si vite (saracele, ca trebuie sa se lase insemnate de acei cercei scarbosi) macar sa fie vizibile de tot!
  stiu ca sunt rea prin aceasta afirmatie, dar nu ma sustin fara de pacat! ca sunt si eu un om!
  foarte raspicat spun un NU acestor acte biometrice! NOI SUNTEM OAMENI, NU ANIMALE! Noi avem discernamant ele, saracele nu au! Noi avem constiinta, ele nu!
  Doamne ajuta!
  Dumnezeu sa ne ajute si sa lumineze mintile tuturor!

 2. Iubiti frati intru Hristos!

  Am vazut ca pe forumul “easternorthodoxforum” un frate a publicat un mesaj in care spune ca britanicii deja “prevad” si “anticipeaza” TULBURARI sociale GRAVE si IESIRI IN STRADA si proteste vehemente de anvergura ale romanilor impotriva guvernantilor lor, din cauza crizei economice, a somajului si chipurile a …”RASISMULUI” (ne intreb de unde pana unde suntem noi romanii…”rasisti” ??) si ca in viitorul foarte apropiat aceste anticipari se vor adeveri si romanii vor iesi cu adevarat IN STRADA, creend mari tulburari sociale !!

  As vrea SA FIM CU TOTII CU MAXIMA LUARE AMINTE la aceasta stire…!

  Ea confirma, de fapt, ceea ce am spus atat eu cat si alti frati in alte postari precedente si anume ca MULTI OCHI (unii tare “iscoditori” si “pizmasi” ai “(NE)prietenilor” romanilor ortodocsi) sunt cu ochii pe FORUMURILE ORTODOXE (pe acest “site” monitorizandu-l in mod deosebit de…”atent”) din tara noastra.

  Acesti “ochi” nevazuti care monitorizeaza BLOGOSFERA romaneasca, au observat “framantarile” noastre virtuale (Da! DOAR “VIRTUALE”!!…si nu de alta factura!…) in legatura cu documentele electronice care se vor a fi introduce de catre autoritati in randul populatiei roamanesti (dupa modelul altor tari europene,…asa cum a aratat admin ca GRECIA si alte tari au introdus pasapoarte biometrice chiar din 2006) si INTERPRETEAZA acesti “ochi” analisti nevazuti, deja “anticipat”, luptele si reactiile “apologetico-virtuale” ale romanilor de pe siteurile ortodoxe, ca “TULBURARI” care se petrec deja in randurile populatiei romanesti si care SE VOR CONCRETIZA in viitorul foarte apropiat in mari actiuni sociale de proteste impotriva guvernantilor romani.

  Ca sa nu faca referiri exprese la documentele de identitate (sau ca sa se fereasca a le enumera printre posibilele “cauze” ale unor tulburari sociale), analistii si jurnalistii occidentali, enumera printre “cauzele” chipurile, viitoarelor “tulburari” sociale din Romania, cu precadere cauzele economice generate de criza economico-finaciara care afecteaza intreaga lume, dar lasand sa se inteleaga in mod indirect ca situatia sociala “per ansamblu” din Romania devinde din ce in ce mai “instabila” si ca aceasta instabilitate se mai datoreaza si chipurile “rasismului” romanilor ??! (ne intrebam fata de cine avem noi, romanii, vreo “URA” rasiala?!)

  Iubiti Frati intru Hristos! HAIDETI cu totii sa aratam ca “profetiile” si “anticiparile” si “preconizarile” acestor jurnalisti si “analisti” occidentali, ai vietii sociale din Romania (care sunt straini de cugetul si simtirea si mentalitatea si valorile axiologice si crestine ale neamului romanesc) sunt FALSE, neintemeiate si iluzorii!

  Haideti sa aratam lumii ca romanii cei ortodocsi AU MAI MULTA “CIVILIZATIE” si “MATURITATE” si “RESPONSABILITATE CIVICA” decat europenii cei descrestinati de Hristos si neopaganizati…! Si ca daca romanii au cu adevarat anumite nemultumiri si framantari si probleme sociale, fie ele deosebit de importante, STIU SA LE SOLUTIONEZE cu intelepciune si eficacitate si MATURITATE CIVICA!

  In Sfanta Scriptura, ni se spune in Cartea Faptele Apostolilor, in cap.19 ca un dregator al cetatii Efes i-a sfatuit pe multi dintre cetatenii efeseni pagani, care se adunasera intr-o ADUNARE PUBLICA de PROTEST VEHEMENT impotriva Religiei Crestine si a SF. AP. PAVEL care-l propovaduia PE HRISTOS, ca “SA SE POTOLEASCA” cu protestul lor caci pot fi invinuiti de rascola si ca daca au vreo NEMULTUMIRE, SA SE ADRESEZE justitiei romane din acea vreme, pentru a-si sustine plangerile!

  MULTE PUTEM INVATA noi crestinii ortodcsi din acest cap.19 al Cartii Faptele Apostolilor!

  Si anume TREBUIE SA REALIZAM si CONSTIENTIZAM si INTELEGEM bine ca lupta noastra civico-sipirtuala, pentru a avea sorti de izbanda trebuie sa fie CAT MAI INTELIGENTA si INTELEAPTA, pentru a fi cat mai putin inteleasa gresit si interpretata gresit!

  Occidentalii stiu prea bine ca in trecut, incercarea de a introduce “documentele de identitate electronice care contin cipuri electronice” au generat vehemente IMPOTRIVIRI, soldate si cu IESIRI IN STRADA in Grecia, mai recent in Serbia. Si ei trag (poate pripit…) concluzia ca si romanii vor face la fel “MARE TAM-TAM”!

  Noi nu am iesit in inca strada, si IATA ca deja europenii NE SI VAD pe noi romanii ca facand mari …tulburtari sociale…chipurile din motive rasiste (sarmani neinformati si inculti…analisti europeni…) si economice.

  Noi nu am uzat inca de nici o PARGHIE si INSTRUMENT LEGAL si CONSTITUTIONAL de masa (initiative legislative dorite de un numar de peste 100.00 de cetateni…) pe care Constitutia Romaniei si Legile Romaniei ni le recunosc si ni le permit, ca deja suntem BANUITI de actiuni ANTI…AUTORITATI si nedemocratice!

  Iata deci ca avem SERIOASE motive si temeiuri ca SA “INMULTIM” supravegherea de sine si GRIJA atenta la toate cate vrem sa le facem in viitor…, caci multi oameni abia asteapta sa facem un singur pas gresit ca sa puna TIRUL presei pe noi, si sa ne denigreze si sa forteze autoritatile noastre SA NE “CIUNTEASCA” si MAI MULT din DREPTURILE si LIBERTATILE CIVICE si CONSTITUTIONALE!

  Pe de-alta parte, nici nu trebuie sa abandonam initiativa noastra de a ne apara exercitiul LIBERTATII de CONSTIINTA si de a obtine RECUNOASTEREA LEGALA “a POSIBILITATII DE A REFUZA pe motive de constiinta” primirea si folosirea noilor documente electronice! Adica, nici sa ne invartim “in jurul cozii” prea mult timp cu o gramada de idei si propuneri pe care sa nu le mai concretizam niciodata…!

  Numai ca, in tot ceea ce vrem sa facem, HAIDETI sa aratam Europei si guvernantilor nostri, ca NE FOLOSIM in mod civilizat si cu multa “maturitate si constiinta civica” de toate parghiile si prerogativele civice legale si constitutionale pe care atat legislatia romaneasca cat si cea comunitara ni le recunosc si permit, noua ca si cetateni, pentru atingerea obiectivelor noastre!

  Adica, in alte cuvinte spus, haideti sa aratam lumii, ca “MODUL” in care noi, crestinii ortodocsi practicanti ai Ortodoxiei din Romania, si cetateni ai statului roman, PUNEM in fata opiniei publice romanesti si comunitare, PROBLEMA NOASTRA, a “Refuzarii” pe motive de constiinta a primirii documentelor de identitate electronice, si a RECUNOASTERII LEGALE a posibilitatii acestei “refuzari”, este un mod nu numai intelept ci si democratic si legal si constitutional…si pana la urma … european!

  Asa sa ne ajute Dumnezeu!

 3. @vela gheorghe

  daca ai putea sa dezvolti un pic ideea cu “minoritate religioasa ortodoxa”. crezi ca e singura sansa in care sa ne cerem, pasnic, drepturi constitutionale?

 4. apropo de aia care ne asculta convorbirile : is paranoici ! se tem de oamenii simpli ca mine , de parca am fi niste lei paralei … asa ne vad ei daca pana si convorbirile particulare ni le asculta ; nu cumva sa criticam sistemul lui antihrist , sa ii judecam ! auzi ce frici au ei ! caci chestia cu terorismul este o facatura absoluta tot de a lor , cu scopul de a ne aduce la pecetluire … eh , saracii de ei , ii compatimesc , sincer ! mie mila de ei ! ii vad ca pe niste furnicute care lucreaza in subteranele poamantului ( in iadul fricii ) ca sa cucereasca cerul , si ce folos ? nu pot sa faca nica !
  daca ei cred ca puterea este a conduce dictatorial lumea , normal ca au ajuns sa le fie frica si de umbre , da gandurile oamenilor oarecare … nu is paranoici ? si stalin , si hitler si absolut toti dictatorii pamantului au fost niste oameni bolnavi de paranoia ! se temeau de orice ii inconjura , si sfarsitul lor a fost de multe ori , chiar prin ceea ce se temeau ei cel mai mult … ciudat , omul de ce se teme de aia nu scapa ! de aia nu e bine sa traiesti cu frica , e o viata plina de nefericire … de aia e buna credinta in Dumnezeu si multumirea adusa Atotbunului ! la fel si antihristul asta , si securistii , si masonii si tot sistemul lor … nasol de ei , saracii , sa traiesti in asemenea frici !? io n-as trai felul lor de viata nici o zi …
  io nu ma tem de ei , nici nu imi pasa , nici nu ii iau in seama ; nu merita … nu au ce sa imi faca … sufletului , ma refer … cat despre trup , nu toti suntem datori cu o moarte , si cine poate sa iti garanteze pe pamant o moarte fara suferinte ? nimeni ! deci nu am nimic de pierdut , din contra numai de castigat : cu cat ma duc mai reprede la Domnul cu atat mai bine , mai fericit voi fi !
  Doamne ajuta si la mai mare , domnilor masoni ; un sfat prietenesc va dau : nu mai credeti in himerele acelea , nu mai stati in tenebrele fricilor pamantesti , ci credeti in Dumnezeul iubirii si al fericirii vesnice ! caci Dumnezeu v-a si iertat , sa nu uitati asta , numai sa vreti sa credeti in iertarea Lui …

 5. http://apologeticum.wordpress.com/

  Asociaţia Ziariştilor şi Editorilor Creştini (AZEC) vă invită să participaţi joi, 22 ianuarie a.c. la dezbaterea publică pe o temă care a suscitat deja un imens interes şi o mare emoţie în lumea religioasă din România, şi nu numai. Este vorba despre introducerea, anul acesta, a paşapoartelor biometrice şi a cipurilor personale – văzute de unii duhovnici ortodocşi ca fiind un semn premergător Apocalipsei.
  Subiectul a stârnit o şi mai mare emoţie în rândul opiniei publice prin implicarea directă a Părintelui Iustin Pârvu de la mânăstirea Petru Vodă în această dispută. Comunicatul (mesajul) adresat creştinilor ortodocşi de către Prea Cuvioşia Sa a suscitat vii comentarii şi dezbateri, în special pe blogosferă, dar şi restul mass media.
  Dezbaterea publică organizată de AZEC spre lămurirea acestui subiect va avea loc între reprezentanţii mânăstirii Petru Vodă (iniţiatoarea şi susţinătoarea acestui protest contra amintitei forme de evidenţă a populaţiei), sociologi, reprezentanţi ai Ministerului Internelor şi Administraţiei, teologi de marcă, ziarişti.
  Pentru presă şi membrii AZEC, intrarea este liberă.
  Sunt aşteptate, la final, întrebări.

  Locul de desfăşurare: Bucuresti, Foaierul Sălii Radio (str. G-ral Berthelot, nr 60-64), începând cu ora 12,00.
  Persoană de contact: Răzvan Bucuroiu, Preşedintele AZEC, razvan.bucuroiu@tvr.ro

 6. Foarte edificativ este comentariul de la ‘Noutati’care lamureste bine de tot cum trebuie sa interpretezi toata nebunia asta cu 666″

  http://www.rostonline.org/blog/razvan/2009/01/ce-i-ngduit-primi-cretinul-i-ce-nu.html

 7. pai asta vreau sa zic si io domnule vela gheorghe , sa luam o initiativa perfect legala si democratica si civilizata , nu numai sa ne deplangem ca niste femei fricoase soarta … cu siguranta ca asa ceva se poate , intr-un stat democratic ca al nostru , si se poate si intr-o lume civilizata ca uniunea europeana ; nu cu asta se lauda chiar si europenii astia ? ba da ! cu asta se lauda si ei : cu drepturi la toti oamenii indiferent de culoarea religioasa , culturala , sexuala sau de alta natura ; apoi noi am fi chiar niste fricosi daca nu am folosi aceste drepturi pe care si ei ni le recunosc , sa procedam pe cale legala la exprimarea cugetului nostru ortodox , si la exprimarea civilizata a optiunii noastre in ceea ce priveste 666 ; este dreptul nostru , dar noi trebuie sa cerem acest drept nu ca niste paranoici sau schizofrenici , temandu-ne exagerat de parerea lor diferita ; ca daca ei zic despre noi ca suntem nu stiu cum , noi nu trebuie sa luam seama la asta ; trebuie sa privim cu speranta la viitorul nostru , nu sa ne certam degeaba cu ei , ci sa ne continuam drumul nostru pasnici ca si pana acuma , linistiti si impaciuitori … noi nu avem nimic cu nimeni , vrem doar atat : sa ni se respecte dreptul sa nu primim 666 , si acest drept , va zic io , ni se va respecta … nu conteaza deloc absolut ca ei sunt de alta parere , fiecare cu parerea lui … suntem doar civilizati ! suntem oameni mari , nu e mare lucru sa ne respectam unii pe altii …
  deci esenta asta ar fi : sa luam masuri legale dar si reale , dar in mod pasnic , fara sa avem in noi simtamantul ca facem ceva ne la locul lui , ci sa avem un simtamant ca suntem solidari cu toata uniunea europeana … sa fim solidari cu ei si ne vom intelege pasnic , fara nici un fel de probleme … cel putin deocamdata , cat timp inca nu s-a aratat Fiara ; caci pana acea fiara se va arata cu adevarata ei fata , mai este mult … fie vorba intre noi , cei care conduc din ascuns nu sunt atat de prosti sa isi arate fata inca multa vreme de aici incolo … o sa mai treaca ceva vreme pana atunci , caci si ei sunt siliti sa actioneze cu parghiile civilizatiei ca sa poata atrage cat mai multa lume de partea lor …
  dar esential este ca noi sa nu avem un duh de revolta , spunand chestii paranoice cum ca : vai ce o sa fie , o sa vina masonii peste noi acuma si o sa ne omoare ! nu o sa ne faca nica deocamdata , traim deocamdata in aceeasi lume cu ei , si suntem nevoiti sa traim pasnic …
  deci frica asta a noastra ii face pe ei sa ne priveasca la fel , de a noi porneste problema ; nu trebuie sa ne traim credinta in mod paranoic , cu exagerata intensitate , caci asta ne face sa fim intoleranti fata de europeni … si de aici ne vine si frica de ei , si frica lor de noi ! trebuie sa avem solidaritate si mila , sa ii privim ca pe niste oameni care inca nu au cunoscut adevarul , si gata … asta-i treaba , simplu … si astfel vom putea sa luam si masurile reale de a ne exprima credinta fara nici o teama si sentiment de inabusire interioara , de lupta inutila ; nu trebuie sa luptam cu nimeni .. sa nu fim noi prilej de sminteala pentru ceilalti ! caci parintele Iustin cand a zis despre mucenicie a avut in vedere vremurile viitoare care nu se stie inca cand vor veni , cand fiara isi va arata adevarata fata ; dar , fie vorba parintelui arsenie : mai e pana atunci !

 8. Semnati petitia fratilor, sa se vada ca suntem uniti! Eu am fost pe la pozitia 7000 si ceva. Prea putin! SA CORECTEZE CINEVA TEXTUL(DE LA AGREEMENT) CA ESTE PLIN DE GRESELI. Incercam sa ne organizam crestinii peste tot. Am vorbit cu cativa frati teologi si incercam sa organizam grupuri care sa raspandeasca mesajul parintelui. M-am ingozit citind ce se intampla: http://www.biometrics.gov. Doamne Apara!
  Exista o ordonanta semnata de afurisitul de bush in iunie 2008 pentru introducerea obligatorie in toate institutiile federale a cartelelor biometrice. Cand dai sa vezi DETALIILE TEHNICE trebuie sa ajungi la site-ul: http://piv.nist.gov/. Aici insa MI SE REFUZA CONECTAREA. Adica, daca este atat de bine – pentru securitatea personala adica- de ce nu pot sa vad ce tehnologie se foloseste si cum este implementata deja? Este ca la ‘templele’ masonice. Au pus o ora de vizitare ‘libera’; daca te duci in ziua si la ora indicate nu-i nici naiba acolo(sau defapt numai el). Ma declar scarbit cand vad ca au intrat agitatori pe aici pe site. Adica, daca pr. Iustin Parvu spune ceva si noi toti constatam asta, de ce se cred unii mai destepti? Ce tot inseamna comentariile de genul: nu este legatura intre pasapoarte biometrice si antihrist. Cum sa nu fie? Si daca nu o vezi ce cauti intr-un grup de credinciosi? Ia-ti necredinta si pleaca. A, ca putem discuta pe talcuirile Sfintilor Parinti referitoare la antihrist si pe exegeza biblica, asta e altceva; dar numai e vorba de exegeza aici. ACUM E FAPTUL CONCRET. DACA TACEM SI INGHITIM PASAPOARTELE, MAINE URMEAZA BULETINELE SI ACCESUL LA BANII DIN BANCA. Foarte grav! Eu sunt crestin si nu accept sa am numarul fiarei masonice pe permisul meu de conducere, dar nu pot sa stau fara permis! Ei, iata o dilema mare! Ce fac? Pai protestez IMPREUNA CU CEILALTI! PUTEREA NOASTRA A CRESTINILOR STA IN UNIREA NOASTRA. DACA NE INTALNIM DOI CRESTINI FARA SA NE CUNOASTEM DINAINTE, SUNTEM UNITI IN FATA PRIMEJDIEI PRIN ACELASI DOMN IISUS HRISTOS. Daca ne inving cu permisele de conducere si cu pasapoartele, o sa fie tare rau de noi! Incearca sa distruga Ortodoxia pentru ca antihrist nu poate sa apara din cauza Sfintelor Taine. Este impiedicat de dumnezeiasca Liturghie si de slujirea Sfintelor Taine. La proorocul Daniel se spune clar :”Din momentul incetarii Jertfei Necurmate” adica a Sfintei Euharistii. Deci, eu cred ca urmatorul pas va fi lupta deschisa impotriva noastra a ortodocsilor. Un mare parinte ne-a spus zilele trecute la o convorbire duhovniceasca:
  “Duhul lumii de acum este duhul lui arie. Adica care pe care, suborditianismul. Acesta este duhul lui darwin, cel mai puternic supravietuieste deci acelasi care pe care. Adica daca Fiul este mai mic decat Tatal si eu trebuie sa fiu mai mare decat fiul(adica aproapele meu). Duhul crestinului este iubirea si egalitatea. Il ridic pe fratele meu langa mine. Daca Tatal a dat Fiului totul – nu putea Sa-I dea mai mult decat Fiinta- atunci si eu dau fiului meu totul. Dar nu numai fiului meu ci si aproapelui meu. Dar acum ei vin cu duhul lui arie, adica al lui nichipercea. VOI VETI VEDEA CE VA URMA SI CE VOR FACE CU ACEST DUH DE CARE PE CARE”. Deci doi mari Parinti care vin cu acelasi avertisment in mai putin de o saptamana. Nu mai este coincidenta!

  Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, pentru rugaciunile Sfintilor Parintilor nostri Miluieste-ne si Ne Mantuieste pe noi! Amin!

 9. Cei care nu cred ceea ce a spus Pr Iustin Parvu Dumnezeu sa-i lumineze. Astfel de oameni pun la indoiala Sf Scripstura pt ca stim cu totii ca in Apocalipsa suntem avertizati de acest pericol al pecetluirii cu semnul diavolului 666 si mai spune acolo clar ca acceptarea semnului pe frunte sau pe mana dreapta inseamna lepadare de Dumnezeu .Si tot din Apocalipsa aflam ca acest semn va fi legat de sistemul economic “Si ea fiara va sili pe cei mari si pe cei mici , si pe cei bogati si pe cei saraci… sa-si puna semn pe frunte si pe mana lor dreapta astfel incat nimeni sa nu poata cumpara decat cel ce are semnul si acesta e numar de om si este 666″cam asa sunca vesetul .Nu mai e un secret ca in codul de bare se afla cifra 666 chiar cei care au infiintat codul de bare recunosc asta .Dragi Preoti care il acuzati pe Pr Iustin Parvu ca aduce panica in popor daca voi nu vreti sa ne avertizati de pericolele acestea pe motiv ca ne panicam o sa dati socoteala in fata Domnului daca ne lepadam de El la indemnul vostru .Parintele nu a creat nici o panica din contra ne-a spus adevarul asa cum multi alti mari duhovnici din intreaga lume ortodoxa (unii care chiar sunt canonizati ex Pr Iaon de Kronstadt)au facut ,dandu-ne in acelasi timp si increderea ca Dumnezeu va fi cu noi in aceste vremuri grele .Sa ne ajute Domnul pe toti si sa nu ni se spuna la Judacata “Fatarnicilor fata cerului o cunoasteti ,dar semnele vremurilor nu le vedeti”Nu asteptati ca acest semn sa fie la vedere cel putin pt inceput altfel nu ar mai reusii sa-l introduca desi chiar si asa ascuns sub codul de bare tot s-a aflat de el prin grija Bunului Dumnezeu .Sa ascultam mai bine de Dumnezeu decat de oameni fie ei Preoti sai Ierarhi care se iau dupa duhul lumii acesteia si nu dupa invatatura Sf Scripturi si a Sf Parinti din toate veacurile.Asa sa ne ajute Doamnul

 10. Ca o continuare la ideea precedenta…

  Cred ca crestinii ortodocsi practicanti din tara nostra, ca sa poata sa evite OBLIGATIVITATEA acceptarii si primirii documentelor electronice, pe care obligativitate o IMPUN actualele acte normative in vigoare care reglementeaza documentele electronice de identitate, trebuie sa SE ASOCIEZE si ORGANIZEZE mai intai legal intr-o forma de asociere CU PERSONALITATE JURIDICA si sa devina astfel o PERSOANA JURIDICA recunoscuta si aprobata oficial de catre statul roman!

  Ca si persoana juridica POATE CERE recunoasterea de catre stat a unui statut aparte pentru membrii sai, si cu deosebire poate cere RECUNOASTEREA de catre statul roman a posibilitatii pentru membrii sai de a avea ACTE DE IDENTITATE DISTINCTE si deosebite fata de a celorlati cetateni, din cauza unor motive si principii si opnii religioase deosebite de alti cetateni!

  In actul constitutiv si in statutul acestei ascoiatii ar trebui sa fie precizat ca POT fi MEMBRII ai ei doar cei care impartasesc aceleasi principii si aceeasi viziune comuna despre lume si viata si care aleg de buna voie sa fie PRACTICANTI CONSTIENTI ai Ortodoxiei!

  O alta problema importanta pe care aceasta persoana juridica ar trebui s-o rezolve in viitorul apropiat si s-o clarifice este aceea ca MEMBRII SAI sa poata avea VIATA LITURGICA ortodoxa PROPRIE, pe care s-o traiasca exclusiv doar membrii acestei Asociatii.

  Cu privire la acest lucru, cred ca unii teologi si pastori ortodocsi ar acuza-o de “SCHISMA” facuta fata de BOR! Dar despre aceasta “eventuala si posibila” problema nu puterm vorbi pana aceasta Persoana Juridica nu este mai intai COSNTITUITA!

  Ca sa nu fiu inteles gresit…MI-AM exprimat doar o PARERE personala, care poate fi ca paeririle multor oameni muritori si…gresita!

  Doamne ajuta!

 11. Sunt de acord cu domnul Constantin ( care a scris pe 20 ianuarie 2009 la ora 7:28) ……eu trebuie sa dau examenul de conducere ..dar imi este teama sa fac acest lucru . Pot sa merg si pe jos ….nu vreau nici un cip,nici o amprenta digitala . Doamne ajuta !!

 12. Sunt de acord pe deplin ! Ar trebui sa fie luate masuri in privinta aceasta ! Noi tinerii reprezentam viitorul lumii, asa ca hai sa dam o mana de ajutor si sa schimbam cat putem ,putin din tot ce se intampla, sa ne mobilizam, deoarece de lucrurile acestea depinde si viitorul nostru ! Sa speram la o lume mai buna si sa luptam pentru a obtine ! Ne-am nascut pentru a fi liberi, nu pentru a fi “marionetele” cuiva ! Aparati-va libertatea !

 13. @vela gheorge

  eu nu as vedea finalitatea acestor demersuri (recunoasterea unui statut aparte, carti de identitate diferite) ca o SCHISMA. Dar tot nu imi pare un gind bun. Pentru ca, mi-e frica sa nu se transforme totul intr’un grup elitist (cum poate ne credem cei care vorbim un pic despre antiecumenism, anticatolici, anticip). Un grup elitist care se inchide in sine, isi cere drepturi aparte se comporta diferit, pentru ca el nu face parte din lume, el este ales…
  Ma duce cu gindul la evreii din perioada Mintuitorului (si poate si de astazi).
  Am ajunge, fiind membri ai acestei asociatii elitiste, sa ne uitam la cei care nu apartin ca la niste paria, persoane non grata.
  Oare, asta sa fie momentul in care se despart oile de capre?

  Ma gindesc cu mare frica la un asemenea eveniment.

  Si ar fi un pic copilaros sa gindim ca guvernul, UE etc, vor accepta un grup, fie ea si asociatie legala, persoana juridica, sa NU aiba aceste cip-uri. Adica toata lumea, din afara asociatiei, va avea CIP, iar asociatia nu va avea. Iar pentru ca nu vom avea…ni se vor face acte speciale, locuri speciale de unde sa cumparam mincare. Este imposibil.

  Ma iertati ca am scris asa mult.

 14. Dumnezeu sa ne ajute iubiti fratiori si surioare .Ce este de facut acum ?Trebuie sa avem si o pozitie exterioara “oficiala”dar si o reconvertire launtrica prin rugaciune.Launtrul nostru nu poate fi sondat fara voia Lui Dumnezeu si acei care vaneaza nu vaneaza trupuri ci suflete.
  Deci sa ne ajute Bunutul Dumnezeu prin rugaciunile Sfintilor Sai si prin mijlocirea Par Iustin sa ajungem prin mila Sa la desavarsirea launtrica si la asezarea launtrica.
  Pentru ca aici se bate razboiul cel mai mare a mult patimitorului nostru neam la izvoarele vietii adica in launtrul nostru.
  Sa ne ajute domnul cu mila Sa

 15. @Vela

  E buna ideea!

  @admin

  Chiar asa?! In privinta Pr.Iustin Parvu?! Daca-i asa, sa ne rugam pentru el citind Acatistul Sf.Acoperamant!

 16. sunt intru totul de acord cu pr. iustin

 17. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, pentru rugaciunile Sfintilor Parintilor nostri Miluieste-ne si Ne Mantuieste pe noi! Amin!

  http://proortodoxia.wordpress.com/2009/01/19/arhimandrit-mihail-stanciu-despre/

  Iata una din vocile clare, constiente, raspicate, fara dubii, de care noi turma avem nevoie.
  Clara vocea Parintelui Arhimadrit Mihail Stanciu, si la propriu si la figurat, binecuvantata si linistitoare, pune una dupa alta, succint, multe din problemele lumii de astazi, inclusiv aceea a documentelor. In acelasi spirit ca al Presfintitilor Parinti Justin si Arsenie, si a tuturor in ADEVAR,
  Laitmotivul celor 38 de minute si ceva, la toate cuvantarea este:
  “SA LUAM AMINTE”
  Noi cei carora nu suntem tari si nici nu avem nevoie in a intreprinde altceva, nici a scrie cuvinte mestesiugite, ne este de cel mai mare folos acest indemn al ARHANGHELULUI : “SA LUAM AMINTE. SA STAM BINE, SA STAM CU FRICA “( de Dumnezeu)….

  Plecaciune Parintilor, si sarut-mana, din partea unei nevrednice…
  Maica Domnului apara-ne sub acoperamantul tau.

  http://proortodoxia.wordpress.com/2009/01/19/arhimandrit-mihail-stanciu-despre/

 18. Pentru ca s-a dezlantuit o furtuna de comentarii care mai de care mai nepotrivite, din punctul nostru de vedere, am decis suspendarea lor pentru subiectele legate de mesajul parintelui Iustin si de tema pasapoartelor, pentru cateva zile, pana cand spiritele se vor mai linisti si, pana cand, poate, cu ajutorul lui Dumnezeu, si situatia se va mai limpezi. In acest moment, prin foarte multe dintre aceste comentarii risca sa se intretina o stare exacerbata de tensiune, de agitatie total nefolositoare, pe de o parte, iar pe de alta parte sa dam prilej de necontenite si sterile certuri, in care nimeni nu asculta pe nimeni, totul riscand sa degenereze intr-un imens scandal, care, mai ales in acest context extrem de delicat, nu serveste decat vrajmasului… si uneltelor lui omenesti.

  Este si foarte greu sa deosebesti mesajele sincere de provocari si diversiuni, mai ales ca vin in torent si trebuie sa va ganditi ca poate nici noi nu avem timpul, linistea si limpezimea sa facem o triere cu suficient discernamant si sa moderam discutiile de aici.

  Nu ajuta deloc si, asa cum mai afirmat aici, nu sustinem indemnurile la nu stiu ce revolta sau elanurile infierbantate ale multora dintre cei care scriu si fac presiuni spre actiuni mai mult sau mai putin “revolutionare”, chiar daca pleaca din intentii bune. In acest moment, tot ce-si doresc mai mult cei care vor raul parintelui Iustin este sa vada mult scandal si, eventual, iesiri in strada, adunari galagioase, mitinguri de protest. NU aceasta este calea, NU spre asa ceva a indemnat parintele Iustin! “Revolutie FARA revolutie” sunt cuvintele parintelui Arsenie care credem ca sunt in duh si cu gandul parintelui Iustin, asa cum il cunoastem si nu cum este rastalmacit de dusmanii sai neimpacati.

  Nadajduim ca zvonurile legate de intentiile deosebit de grave ale unor persoane din Sinod in legatura cu parintele Iustin sa nu fie reale. Pana atunci sa stam calmi, sa urmarim informatiile (va vom tine la curent cu tot ce mai apare semnificativ, aici si pe pagina de noutati) si, mai ales, oameni buni, SA PUNEM GENUNCHII LA RUGACIUNE! Nu e normal sa ne agitam in loc sa ne rugam, chiar daca nu vom reduce totul la rugaciune. Daca totusi se vor adeveri aceste zvonuri, vom vedea ATUNCI ce e de facut si cum il putem sustine pe parintele Iustin. In acest moment, nici nu stim daca pasapoartele vor mai fi problema cea mare sau atentia se va muta catre persoana parintelui. Ramane sa vedem. In orice caz, va rugam pe toti sa cautati echilibrul si pacea care ne vin din rugaciune si sa nu cedati impulsurilor spre atitudini extreme.

  Va multumim pentru intelegere!

 19. Pingback: Microcipul si Antihristul. « Romania, un stat totalitar
 20. Pingback: Actele cu cipuri-cîteva întrebări » Alex Rădescu
 21. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Dan Camen fata cu diversiunea Bichir
 22. Pingback: Război întru Cuvânt » Parintele Ioan Krestiankin (1910-2006) despre totalitarismul european si despre “al optulea sinod”
 23. Pingback: Război întru Cuvânt » PARINTELE JUSTIN: Sa ne rugam sa nu ne paraseasca puterile sufletesti!
 24. de ce nu ne lasa sa alegem?care vrea isi face ,care nu,asta e!trebuie sa luam masuri,si repede,pentru ca altfel vom ajunge iar pe vremea comunismului cand nu aveai nici un drept!

 25. cred si eu ca asta e inceputul Apocalipsei deoarece suntem foarte necredinciosi si rai!!! dar daca vine vremea trebe sa induram!! :(:(:( trist , dar adevarat !

 26. Am inteles ca Parintele Iustin Parvu a avut o intrevedere cu Dl presedinte Basescu ieri. Ce decizii s-au luat in urma intrevederii,ne puteti spune?Doamne ajuta!

 27. Este doar un zvon. Se are in vedere o intalnire cu presedintele tarii, dar nu a Parintelui Justin, ci a unei delegatii de specialisti cu binecuvantarea Parintelui. Data inca nu s-a stabilit. Si inca ceva foarte important: CAMPANIA DE STRANGERE A SEMNATURILOR CONTINUA PANA IN TOAMNA.
  Va multumim.

 28. Ai siguranţa mântuirii numai atunci când mori muceniceşte. Altfel, oricât de ortodox ai fi şi oricât de sfânt te-ai simţi, îndoieşte-te.

 29. Sa ne traiti sfintite parinte!!! (n’am scris cu majuscule nu din cauza ca n’am respect ci din alte motive de care parintii s’ar bucura)
  Asa este.Nimeni nu ia atitudine in tara asta.Nimeni nu vrea sa apere credinta si traditia in tara asta.Nici preotii care desi predica duminica de duminica parca o fac degeaba.Prea putin.Ar trebui sa se predice in fiecare zi,ba chiar mai mult.Ca ce facem noi dobitocimea: ascultam,dam din cap in semn ca afirmam si suntem de acord cu cele spuse,insa cand vine vorba de fapte parca uitam imediat.Ne intra pe’o ureche si..nici macar n’are timp sa mai iasa pe cealalta ca uitam.Asemenea oameni ca parintele ar trebui sa aiba o armata de tineri drept-ascultatori pe care sa’i indrume sa lupte ptr sufletele lor,ale familiilor lor,ale intregului popor roman.Degeaba se lupta sfintii monahi prin manastiri si prin munti sa ne tina in viata cu rugaciunile lor cand noi nu suntem in stare sa zicem la culcare macar “Doamne,ajuta’i ca prin rugaciunile lor sa ne mantuim,si fereste’ne Doamne prin rugaciunile lor de toate cele rele!”
  Parinte,mie unul mi’ati deschis ochii.Imi doresc sa o pateasca si multi altii.
  Luati aminte fratilor ca sfintii nostri parinti nu ne graiesc degeaba!!!
  Sa ne inarmam pe langa rugaciune multa si cu mult curaj,speranta,demnitate si sa ne opunem a fi supusi!!!
  Saru’mana parinte!!!

Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate