PĂRINTELE TUDOR CIOCAN: “S-a schimbat paradigma. Nu ne mai întoarcem la ce-a fost până-n ianuarie 2020. Lumea a intrat într-o cu totul altă epocă, dar această NOUĂ PARADIGMĂ, POST-CREȘTINĂ și ANTI-CREȘTINĂ s-a impus printr-o MINCIUNĂ”

4-11-2020 Sublinieri

Pr. Tudor Ciocan – Cuvânt la Vecernie, 26 octombrie 2020:

„Iubiți frați creștini,

Iată, vine seara și noaptea peste noi și-mi aduc aminte de cuvântul Mântuitorului: Umblați cât aveți lumină... Spune Mântuitorul în chip simbolic. Știm prea bine că se poate umbla și noaptea, dar orbecăind. E bine să fim cu luare-aminte. Pentru că iată, avem deja din martie până acum, avem 7 luni de când suntem dați afară din biserică, sau să slujim în anumite condiții foarte neprietenoase în biserică. Dăm slavă lui Dumnezeu că putem să slujim. Credeam că Biserica Ortodoxă împreună cu Statul au un sistem de valori comune. Știam de la Cuza încoace că este un Stat secular. Dar s-a dovedit nu numai că nu sunt valorile comune, s-a dovedit că Statul poate să abuzeze când vrea de puterea sa asupra Bisericii. Asta aicea, la noi, în lumea noastră mică.

În lumea mai mare, se întâmplă ceva foarte interesant, la care trebuie să fim cu multă, multă, multă luare-aminte. De-a lungul timpului, în istorie s-au produs niște momente foarte importante. De  pildă, cum a fost în istoria poporului evreu plecarea din Egipt, scăparea din robia egipteană. În istoria noastră, a creștinilor, Întruparea lui Hristos. Iarăși, în istoria creștinilor, Constantin cel Mare cu edictul de la Mediolan. Tot în istoria creștinilor, căderea Constantinopolului. Sunt absolut convins că și în celelalte părți ale lumii au fost momente de cotitură ale istoriei. Atunci când imperiul s-a înălțat, a luat putere, sau când imperiul a căzut […]. Și la noi, în istoria mult mai recentă, momentul în care Rusia sovietică a ocupat practic Răsăritul și la noi, în România, a venit și a impus comunismul; și mai recent, și asta am trăit-o deja și eu, căderea comunismului, din `89. Momente foarte importante din istorie…

Ei bine, ceea ce trăim acuma este un moment și mai important decât toate astea. Pentru că venirea Mântuitorului are alt impact, are impact ontologic, reface echilibrul dintre Dumnezeu și om. Dar celelalte momente istorice sunt locale. Acum, fix acum, trăim un moment global de trecere dintr-o cultură care a fost creștină timp de 2000 de ani sau dominată de creștinism într-o cultură post-creștină și necreștină și anticreștină. Sau cum ar fi spus cineva, dar nu-mi place, pentru că noi, creștinii nu credem în zodii. (Ceilalți, păgânii, vin dintr-o înșelare foarte veche a lumi acesteia și au parcurs toate civilizațiile, toate epocile și au ajuns până în vremea noastră, dar noi, creștinii, nu credem în zodii). Dar la un moment dat s-a spus că s-a sfârșit zodia peștilor și intrăm în zodia vărsătorului. Ce însemna zodia peștilor? Peștele era simbolul creștinilor, al creștinismului. Era simbolul lui Iisus Hristos. Și new-age-ul tot strigă asta și ne anunță încă din anii 90 că s-a terminat stăpânirea creștinismului asupra lumii și acum vine o stăpânire a vărsătorului.

Deci să fim cu luare-aminte. S-a încheiat istoria pe care o știm noi. Chiar dacă ne vom întoarce în biserică, noi aicea, în Biserica Ortodoxă Română și în România, poate că vor fi lucrurile mai liniștite. Dar per total, istoria nu va mai fi la fel. Deci nu mai avem speranța că ne vom întoarce la ce a fost în ianuarie 2020. Nu asta. Va fi cu totul altceva. Și, din punctul meu de vedere, va fi cu totul altceva, necreștin și în care la modul global, valorile creștine vor fi permanent batjocorite.

Cu ce ne interesează pe noi? Spune cronicarul că „nu vremurile sunt sub om, ci omul este sub vremuri.”  Evident că fiecare dintre noi, cei de-aicea de față, suntem foarte mici și n-avem cum să schimbăm această paradigmă globală. Dar în această epocă trebuie să ne mântuim. Nu în alta. Ar fi fost mai bine dacă eram într-o epocă mai liniștită, iată, până în ianuarie 2020, când era creștinismul, cel puțin la noi, înfloritor. Era mai simplu, evident. Biserici, preoți… Încă suntem biserici, preoți. Dar să știți că global, s-a schimbat. Copiii noștri vor trăi în cu totul altă lume pe care o vedem noi acum și pe care o începem acum. Cu totul altă lume decât ce știm noi. Nu mai este lumea pe care au știut-o părinții noștri, la fel cum părinții noștri au trăit într-o cu totul altă lume decât ce știau ei până atunci, bunicii lor. Pentru că atunci când au venit comuniștii aicea, în `47, prima dată au spus: „eh, încă un nou partid”. Pentru ca să-și dea seama în `48, când Maternitatea de-aicea s-a chemat Ana Pauker, stai puțin, că ăștia sunt cu totul altceva decât partidele de până atunci, Liberal și Țărănist. Și, într-adevăr, s-a schimbat. Ei, nepoții noștri vor fi într-o cu totul altă lume. Și atunci, noi avem datoria ca-n această cu totul altă lume să-i pregătim pentru a fi creștini.

Ce trebuie să fac ca să fiu creștin în această cu totul altă lume în care creștinismul va fi poate persecutat și pe față – deși nu știm asta, dar în mod sigur va fi ironizat, călcat în picioare, detractorii vor fi pe toate drumurile și-i vom vedea peste tot pe cei care ne batjocoresc în valorile noastre fundamentale pentru ca să ne facă să ne pierdem încrederea în ceea ce știam. Astfel încât un suflet care-și pierde încrederea în Hristos, să capete încredere în altcineva. Și asta chiar la noi în țară s-a văzut în timpul referendumului pentru familie, când încrederea creștinilor, a poporului creștin, n-a fost în primul rând în ceea ce spuneau preoții și episcopii și arhiereii cu toții într-un glas, ci a fost mai degrabă în ce ne-au învățat oamenii de la televizor cu care n-avem niciodată de-a face. Deci lupta este pentru a se surpa încrederea în Hristos. Pe toate căile. Batjocorind preoții, batjocorind creștinii, batjocorind Biserica. Sau dând alternative. Hai să spunem că batjocura… noi care-i cunoaștem pe preoți, ne cunoaștem unii pe alții, spunem, „Dom’le, știu, există, se întâmplă să fie și preoți, că oameni sunt, au și ei păcate, dar eu, duhovnicul meu, părintele meu sau creștinii mei au și ei, dar eu îi înțeleg și avem un alt tip de relație, nu mă va putea influența ridiculizarea lor de la televizor.” Dar încep să vină alte idei.

De pildă, Iisus Hristos: „Da, om bun, foarte bun, excepțional. Dar sunt mulți. De ce să ne ducem la Acest Iisus care El mântuiește, așa cum este prezentat în Biserică și cum este prezent în Biserică? Iisus e în toate părțile, în toate lumile, în toate țările, în toate religiile. Există și alți zei. Iisus a fost bun, trebuie să fim buni, trebuie să acceptăm toți zeii ca fiind la fel de adevărați. Toți zeii însemnând și Allah, Brahma, Vishnu, însemnând orice altceva. Că doar Iisus a fost bun. De pildă. Și atunci trebuie să țineți minte, dar vă rog să țineți minte asta de-acum încolo și s-o transmiteți generațiilor și generațiilor, nepoților, care aveți, de-acasă. Când vorbește la un moment dat Iisus cu ucenicii Săi, întreabă: Cine spune lumea că sunt Eu? Era undeva, probabil că în preajma Capadociei Cezareii, undeva în zona Galileii, poate mai la nord. Cine spune lumea că sunt Eu? Și spun: Ieremia, Ilie sau unul dintre prooroci. Dar voi cine spuneți că sunt? Și Petru, răspunzând în numele tuturor Ucenicilor, spune: Tu ești Mesia, Fiul lui Dumnezeu Celui  viu. Și-i spune Mântuitorul: Fericit ești Petre, că nu trup și sânge ți-a descoperit ție aceasta, ci Tatăl cel din ceruri. Este foarte important, determinant pentru noi să înțelegem că Iisus Hristos este Dumnezeu-Fiul întrupat. Nu mai există altcineva ca El. Și că acest Dumnezeu-Fiu întrupat este în Sfânta Sobornicească și Apostolească Biserică, nu în alte părți. În alte părți poți să mai ai culturi, să mai ai învățături despre Iisus, într-adevăr, și la  catolici, și la neo-protestanți, și la protestanți, și la musulmani, și la hinduși pot să mai [aflu] lucruri despre Hristos, dar Hristos prezent așa cum a fost în istorie în Israel. Dar în chip duhovnicesc, dar desăvârșit prezent este doar în Biserica Ortodoxă. Așadar, niciodată să nu las în inima mea să-mi pierd încrederea în acest Hristos al Bisericii, respectiv încrederea în Biserică, indiferent de ce se va spune despre Biserică, indiferent de ce mizerii se vor inventa sau vor fi puse pe seama Bisericii.

În al doilea rând, este un cuvânt de la Sfântul Apostol Pavel, m-ați mai auzit spunându-l, în Epistola către romani: Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Iisus Hristos? Și spune: Nici viața, nici moartea, nici îngerii din ceruri, nici cele de deasupra, nici cele de dedesubt nu ne vor despărți vreodată de dragostea lui Iisus Hristos. Deci eu trebuie să cred că Hristos este singurul Dumnezeu făcut om și trebuie să-L iubesc pe Acest Hristos, desăvârșit. Să nu mai las altceva între mine și El. Asta-i cheia cu adevărat a mărturisirii desăvârșite despre Hristos. Asta-i cheia pentru care martirii au putut să moară în chinuri pentru Hristos, pentru că n-au lăsat nimic în adâncul lor să-i separe de dragostea lui Iisus Hristos. Și pentru asta trebuie să ne luptăm, pentru că sentimentul acesta este, avem puterea să-l creștem în noi prin Taina Botezului, prin Taina Mirungerii, prin Sfintele Taine dar, dacă nu lucrăm la ele, atunci el nu crește singur, el mai degrabă se risipește, se pierde. Da, dragostea pentru Hristos e bună, e frumoasă, dar de fapt și de drept, în adâncul meu am altceva. Și dacă am un altceva în adâncul meu, atunci, în această epocă a întunericului în care intrăm, voi fi eu însumi întuneric.

Deci țineți minte. S-a schimbat paradigma. Nu ne mai întoarcem la ce-a fost până-n ianuarie 2020. A intrat lumea într-o cu totul altă epocă și nu numai în România, a intrat toată lumea. Aicea-i interesant, că nu numai la noi. Țineți minte, de asemenea că această paradigmă s-a impus printr-o minciună. Ceea ce suntem noi acuma obligați să facem, să suportăm, se bazează pe o minciună. Și asta este evident. Și dacă vă  uitați și la amărâții ăștia ai noștri de conducători, și la cei mondiali, cum dau tot timpul instrucțiuni opuse [contradictorii, n.n.]. Și știu foarte bine direct, din Statele Unite, cum cel mai mare infecționist de-acolo după care ascultăm cu toții, el și cu șeful de la OMS, cum a explicat cu masca în Statele Unite. La început nu trebuia pusă mască de nimeni, pe urmă, după vreo 2-3 săptămâni, asta se întâmpla prin martie-aprilie, spune „ba da, să pună mască uneori medicii dacă cred că au de-a face cu covid”, pe urmă să pună mască doar pacienții, deci tot timpul s-a schimbat. Până la urmă s-a ajuns să pună mască toată lumea, deși nu se știe de ce… Ce înseamnă aceste bâjbâieli? Bun, poate să însemne necunoaștere. Dom’le, când e un pericol sau ceva necunoscut, mă adaptez. Omul e o ființă adaptabilă și trebuie să trăiască și supraviețuiește tocmai prin adaptare. Dar deja au trecut, de când a început nebunia asta, în Statele Unite cel puțin din februarie, 8 luni, ba dincolo se face anul din China. Deja nu mai este necunoscut. Deja dacă indicațiile sunt contradictorii, înseamnă nu se întemeiază pe o realitate. Cum spune tot poporul nostru român, minciuna are picioare scurte. De asta se bat cap în cap instrucțiunile. De ce a fost nevoie de această minciună? Da, pentru că cineva foarte de sus – nu ai noștri, că ăștia sunt mici – cineva foarte de sus a hotărît că trebuie să ieșim din paradigma creștină a lumii moderne, să trecem într-o altă paradigmă post-creștină, necreștină și în fond, anticreștină.

Bineînțeles că noi suntem mici. Fiecare dintre noi putem să ajungem la casele noastre, să ne ducem viața mai departe, așa cum ne-am dus-o și până acum oarecum, dar să nu mai avem speranța că ne vom întoarce la ianuarie 2020, la ce a fost atunci și cum a fost până atunci. Să nu mai avem speranța asta. Și să avem conștiința faptului că nepoții noștri și copiii vor trăi în cu totul altă epocă, în cu totul altă mentalitate. Și dacă trebuie să răspund la Judecată cu cuvântul acela, „Iată, eu și pruncii pe care mi i-a dat Dumnezeu”, eu am datoria cumva să înțeleg și să transmit această credință și corectă, și încredere în Hristos Iisus Domnul nostru și în Sfânta, Sobornicească și Apostolească Biserică – ortodoxă și română, în cazul de față. Credința înseamnă învățătura de credință și încredere. Nu voi putea fi convingător dacă eu însumi nu reușesc să fiu convingător, dacă eu însumi nu am această încredere. Spune Sfântul Serafim de Sarov că dacă te sfințești pe tine, vei sfinți mii în jurul tău.

Ceea ce avem noi de făcut de-acum încolo cu adevărat este să conștientizăm că nu mai este lumea dinainte în care era ușor să fii creștin, este o lume în care e mai greu să fii creștin decât lumea dinainte. Nici înainte n-a fost ușor, știm prea bine. Dar totuși, în lumea românească era ușor, au fost duhovnici mari, s-au făcut atâtea mănăstiri, avem atâtea Sfinte Moaște, avem pelerinaje. Acuma vedeți că lucrurile se limitează. Pentru un „bine” social. Ca și cum noi n-am fi parte din societate. Deci vom trăi într-o lume care este din ce în ce mai necreștină. Și atunci ne va fi din ce în ce mai greu dacă vrem să fim cu adevărat creștini. Din ce în ce mai greu nu înseamnă neapărat că o să fim torturați, luați cu duba și duși la Jilava sau la alte pușcării  prin lumea asta largă. Poate să fie și așa ceva, nu știu, în vremurile finale. Dar din ce în ce mai greu înseamnă că o să ne fie mai greu material. […]. Dar Dumnezeu va avea grijă de fiecare. Dumnezeu nu ne lasă. Și dacă ne-a îngăduit în perioada aceasta, foarte interesantă, de altfel, și ciudată, ne-a îngăduit pentru că știe că aici ne putem mântui. Cum ne mântuim?  Stând cu această mărturisire de credință nedespărțită de sufletul meu și de inima mea și de dragostea mea, anume că Hristos este Fiul lui Dumnezeu celui viu. Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Și Te găsesc pe Tine în această Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică. Indiferent că o să fiu obligat să stau în curte, indiferent că o să ajung să slujesc în casa mea, indiferent cum, pe Hristos aici îl găsesc. Cu ajutorul lui Dumnezeu, vom trece și peste asta. Dar, repet, să nu ne mai gândim, să nu mai avem nădejde că ne vom întoarce la ce a fost înainte. S-a schimbat paradigma. AMIN!”

Legaturi:

LUMEA VREA SA IL OMOARE PE HRISTOS, FACANDU-NE SA IL IGNORAM, SA IL SCOATEM DIN VIATA NOASTRA, ALEGAND DOAR “SUPRAVIETUIREA”, “SIGURANTA” SI “ADAPTAREA”. Predica Parintelui Tudor Ciocan la PILDA LUCRATORILOR CELOR RAI (audio, text)

Părintele Tudor Ciocan despre REAUA-CREDINȚĂ A AUTORITĂȚILOR care au oprit accesul la moaștele Cuvioasei Parascheva: “TRUPUL SFINTEI ESTE ÎNCONJURAT CU PAZĂ. Am ajuns să fim vrăjmășiți de propriii noștri conducători. Pentru binele nostru! Am mai auzit placa asta! În ‘47, atunci a venit cu tancurile rusești” (AUDIO, TEXT)

Părintele Tudor Ciocan – Cuvânt la pomenirea SFINȚILOR MARTIRI TRANSILVĂNENI. Ambițiile papismului, însemnătatea dreptei învățături, RESTRÂNGEREA LIBERTĂȚII RELIGIOASE și SLĂBIREA CREDINȚEI în numele salvării sănătății: “Să deschidem ochii în jurul nostru. Să gândim cu mintea noastră” (AUDIO, TEXT)

Predică trezitoare despre LUPTA VICLEANĂ DE A FI DESPĂRTIȚI DE DUMNEZEU, DE A NE LEPĂDA DE HRISTOS, ca să rămânem sănătoși în această lume și despre SISTEMATICA ÎNFRICOȘARE practicată de către mai-marii lumii, care are ca scop “ÎNCHIRCIREA SUFLETELOR și ÎNDOBITOCIREA NOASTRĂ, transformarea noastră în animale speriate”

Pr. TUDOR CIOCAN despre STRATEGIILE ANTIHRISTICE DE RUPERE A CRESTINILOR INTRE EI, DE BISERICA SI DE DUMNEZEU in vremurile noilor forme ale “luptei de clasa”. ISPITA GRIJII EXCESIVE PENTRU SANATATE si a exacerbarii FRICII DE IMBOLNAVIRE (audio, text)

CEZARUL si BISERICA – IERI, AZI SI MAINE, intre protectie si PRIGOANA. Ganduri pastorale la sarbatoarea SFANTULUI IMPARAT CONSTANTIN CEL MARE: “El a impus libertatea religioasa, azi conducatorii politici europeni si autohtoni o batjocoresc, desfiintand-o”

Arhim. DUMITRU COBZARU – adevăruri grele despre semnificația PANDEMIEI: “Trăim semnele Sfârșitului Lumii. ÎNCEPE O PRIGOANĂ la alt nivel, MULT MAI PERFID, care nu ucide atât trupul, cât mai ales mintea, inima, sufletul. DIAVOLUL NE VREA MOARTEA CU ORICE PREȚ” (video, predica la SF. MARE MUCENIC DIMITRIE)

Predica ARHIMANDRITULUI ELIE din Franța despre SITUAȚIA BISERICII SUB CARANTINĂ și ÎNCHIDEREA LUI HRISTOS SUB NOI PECEȚI, ÎN TOATĂ LUMEA. “Avem nevoie de toate cele ale Bisericii ca să ne încălzim și să înfruntăm încercările care abia au început, căci ni se spune: Nimic nu va mai fi ca înainte!”

În sfârșit, o poziție trează și curat ortodoxă din SFÂNTUL MUNTE – SCRISOAREA STAREȚULUI EFTIMIE din Kapsala, UCENIC AL SFÂNTULUI PAISIE AGHIORITUL, despre consecințele crizei coronavirusului: “Mai mult decît de virus, OAMENII SUFERĂ DE PANICĂ și de IZOLAREA FĂRĂ DE VOIE. Biserica este ÎNJOSITĂ ca nicicînd altădată și ÎNCĂTUȘATĂ de către Stat. Aceștia vorbesc deschis despre PECETLUIRE și DICTATURA MONDIALĂ. Dar înțelegem noi oare?”

“ACUM ESTE VREMEA PREGATIRII! Fiti rabdatori, in asteptarea lui Hristos!” – MITROPOLITUL NEOFIT de Morfou indeamna la POCAINTA, RABDARE si la… adunarea de PROVIZII PE UN AN DE ZILE, in vederea incercarilor ce vor veni. “Pentru ca NE-AU GASIT SLABI, NE-AU SERVIT ACEST VIRUS si, acum, in aceasta PANICA, vor sa creeze un GUVERN MONDIAL si sa faca o lume a ne-libertatii si a urmaririi electronice”

PS SEBASTIAN, Episcopul Slatinei – CUVÂNT CURAJOS ÎN PASTORALA DE PAȘTI 2020: “Dumnezeu a murit de tot?! VA MAI ÎNVIA HRISTOS ȘI ANUL ACESTA? Păi ce, oamenii chiar au crezut că pot face orice, oricând și oricum? Sunt prea imprevizibili! Și prea mulți! Sunt prea liberi! Sunt prea… OAMENI! Așa nu se mai poate…”

PĂRINTELE ILARION DE LA CRUCEA: “Nu putem să tăcem. Pentru că, dacă noi vom tăcea, PIETRELE VOR VORBI. E mai confortabil să rămâi într-o TĂCERE COMPLICE, dar eu spun că nu mai suntem în situaţia de a accepta aceste lucruri. ESTE UN TIMP AL MĂRTURISIRII”

PĂRINTELE ILARION DAN – noi extrase din conferința de la Cluj, despre PROVOCĂRILE care ne așteaptă ÎN ANII URMĂTORI și cum le-am putea face față (II): “Statul român este un stat doar pe hârtie. NU NE APĂRĂ NIMENI, să ştiţi, numai bunul Dumnezeu! BISERICA RĂMÂNE ULTIMA REDUTĂ și ea este pusă sub presiune”

“INCA PUTINA VREME LUMINA ESTE CU VOI. UMBLATI CAT AVETI LUMINA CA SA NU VA PRINDA INTUNERICUL!”

LUCRATI IN SLUJBA DOMNULUI CAT TIMP ESTE ZIUA, căci “vine noaptea, cand nimeni nu mai poate sa lucreze”!


Categorii

Biserica la ceas de cumpana, Hrana duhului / PREDICI SI CUVINTE DE FOLOS, Noua ordine mondiala/ Masonerie, Pandemia Covid-19, Preot Tudor Ciocan, Prigoana impotriva crestinilor, Vremurile in care traim

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

5 Commentarii la “PĂRINTELE TUDOR CIOCAN: “S-a schimbat paradigma. Nu ne mai întoarcem la ce-a fost până-n ianuarie 2020. Lumea a intrat într-o cu totul altă epocă, dar această NOUĂ PARADIGMĂ, POST-CREȘTINĂ și ANTI-CREȘTINĂ s-a impus printr-o MINCIUNĂ”

 1. Extraordinar discurs! Si infiorator. Si este in linie cu tot ceea ce am auzit la prima mina de la duhovnici in ultimul timp: ucrurile nu vor merge spre bine.Venirea lui Antihrist este aproape.

  Ma gindesc la multele postari pe care le schimbam in anii trecuti pe acest site si de cite ori discutam despre cum o sa fie aceasta perioada de sfarsit si cum ne vom comporta. Si, intr-un fel, noi speram ca n-o s-o traim. Din pacate este aici. Noi sintem aceia care vom trai ultimile zile/ani ale lumii acesteia in diverse grade.

  Nu-mi vine sa cred inca. Dar stiu ca asa este.

  Cit despre cit de greu va fi – deja manstirea Essex din UK care era un far al ortodoxiei s-a inchis….. pe termen nelimitat. Acces direct la duhovnici nu mai este. Totul se face prin telefon.

  Stau si ma intreb cum o sa fie cu accesul nostru la manastiri in Romania, in curind….? Oare ce vor mai inventa ca sa ne bareze accesul la ele?

  Ceea ce este si mai infiorator este ca inca sint atitia si atitia oameni care mai cred chiar si acum in discursul oficial. Ei chiar cred ca marea lor problema este sa se apere de …. virus. nu-mi vine inca sa cred cit de raspindita este spalarea covidiana a creierlor si mai ales cit de eficient.

  Oricum acum mai mult ca niciodata: Sa stam bine, sa stam cu frica, stam cu luare aminte

 2. Am ajuns și aici! Dar, să nu uităm că și Christos este cu noi! Și dacă ne ținem de El, cu niciun chip nu ne va lăsa!
  Pt mulți marea problemă acum este, că nu mai tb ca să ascultăm de cei care conduc lumea; indiferent de cât ne va costa d p d v material: sărăcire, amenzi, lipsă de confort, etc. deci în acest timp, darul cel mai de preț pe care îl putem primi de la Dumnezeu, dacă bineînțeles Îl rugăm ca să ni-l dea, este discernământul.

 3. Nu inteleg nimic din predica parintelui, scuze. paradigma varsatorului (?), vom trai haituti (?)… Tot timpul se schimba ceva, dar firea omului nu se poate schimba, nu? Acum este siluita firea, si apar aceste monstruozitati. Cat timp pot dura niste monstruozitati? Omul nu e facut sa traiasca haituit, sau in utopii, e facut dupa chipul si asemanarea Domnului. Domnul decide cum si cat ingaduie…

 4. MM:

  Chiar nimic?

  https://necenzuratmm.ro/dezvaluiri/41137-adevarul-despre-miscarea-new-age.html

  haituiti = prigoniti, urmariti permanent etc.

  Asa este cu adevarat, totul e nefiresc si Domnul va pune capat monstruozitatii la un moment dat.

 5. Pingback: SĂ CONȘTIENTIZĂM MAREA MINCIUNĂ ÎN CARE SUNTEM PUȘI SĂ TRĂIM, SĂ NU O LĂSĂM SĂ INTRE ÎN SUFLETUL NOSTRU! Părintele Tudor Ciocan: “Sunt absolut convins c-o să pornească din nou un tăvălug împotriva creștinilor” | Cuvântul O
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate

Carti recomandate