Părintele Tudor Ciocan – CUVÂNT DE ACTUALITATE despre ispitirea „tehnologiei izbăvitoare”, LIBERTATEA DE OPȚIUNE versus DICTATURA ANTIHRISTICĂ și FORȚAREA VACCINĂRII. Între NOUL TURN BABEL și NOUL POTOP iminent… (AUDIO, TEXT)

30-12-2020 Sublinieri

Pr. Tudor Ciocan – Cuvânt la a treia zi de Crăciun, Sfântul Arhidiacon Ștefan, 27.12.2020:

„Preacucernici părinți, iubiți frați creștini,

Dăm slavă lui Dumnezeu că ne-a învrednicit să slujim și a treia zi de Crăciun, chiar și așa, afară, chiar și-n condițiile acestea ceva mai vitrege. Îmi aduc aminte de această slujire și mă gândesc ca la momente fericite de care ar trebui să ne bucurăm. Nu-i mai puțin adevărat că, după părerea mea, există o presiune care apasă peste noi, peste lumea aceasta. O presiune mai vădită decât în alți ani. Această presiune a bolii respective, a pandemiei și presiunea așa-zisă a vindecării pandemiei.

Această presiune și statul nostru la slujbă îmi aduc aminte foarte tare de potopul lui Noe. Pentru că așa stăteau înainte să vină potopul și mâncau, spunea Mântuitorul, „mâncau, se căsătoreau” și nu știau că vine peste ei potopul, stând în nesimțirea lor duhovnicească, pentru că pentru aceasta a venit potopul. Ca să curețe neamul omenesc de păcatul care intrase adânc în el. Dar nu a putut nici acest potop, nici această cale nu a fost îndeajuns pentru a curăți cu adevărat firea omenească. Și tare mi-e mie frică nu cumva noi să stăm acuma să ne rugăm, să fim mulțumiți că stăm în obiceiurile noastre de Crăciun și de fapt peste noi să vină potopul.

Nu în sensul acesta al distrugerii noastre de către Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a făgăduit că nu se va mai întâmpla aceasta și Domnul Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a spus, de asemenea, că nu va trece seminția aceasta, deci nu se va mai distruge vreodată omenirea așa cum a fost în vremea lui Noe, ci „potopul” adus de oameni. De oameni care sunt binevoitori, poate ne sunt binevoitori. Sigur nu sunt pe deplin conștienți de consecințele faptelor lor. Asta este cu tehnologia. Problema cu tehnologia este că este amorală. Nu neapărat imorală. Și se dă de multe ori exemplul cuțitului cu care poți să tăi pâinea sau poți să-l înjunghii pe aproapele.

În momentul în care Adam și Eva aveau făgăduința nemuririi și de fapt erau nemuritori, ce face diavolul? Îi ispitește cu cunoașterea, cu o falsă cunoaștere de fapt – că „Nu, nu veți muri”, așa cum le-a spus Dumnezeu, dar „veți fi asemenea cu Dumnezeu, cunoscând binele și răul”. Adam și Eva cunoșteau binele; punând Adam nume făpturilor și Dumnezeu a binecuvântat aceste nume, și-a arătat că judecata pe care el o avea despre făpturi corespundea desăvârșit judecății lui Dumnezeu despre făptură. Deci problema nu era că nu cunoștea. Într-adevăr, nu cunoștea răul. Nu cunoștea răul pentru că în Rai era ferit de orice rău. Și într-adevăr, într-un fel, diavolul nu l-a mințit și l-a mințit. I-a spus: „Nu! Veți cunoaște binele și răul.” Da, le-a spus într-un fel adevărul. Evident că acest adevăr ar fi vrut să nu-l cunoască și evident că le-a spus într-un fel fals. Într-un fel, nu i-a mințit. I-a mințit când le-a promis că nu vor muri. Au murit. În alt fel nu i-a mințit, pentru că au început să cunoască răul și au știut binele pe care l-au avut și l-au pierdut și au cunoscut răul în care au rămas. De asta diavolul este ambiguu. După care, omul începe – prin mila lui Dumnezeu i se croiesc haine noi, veșmânt de piele, pentru că se îmbrăcaseră în frunze de smochin – nu discutăm aici interpretarea și tâlcuirea -, după care omenirea începe să evolueze oarecum autonom.

Turnul Babel este exemplu de autonomie a oamenilor care au învățat să producă cărămizi arse și au înălțat turn „ca să ne facem nouă faimă!”, se spune în textul biblic. Încercând prin tehnologie de data aceasta – că era tehnologie antică – să ajungă în cer, în Împărăția cerurilor. Ce se întâmplă cu această tehnologie? Nemurirea ne este făgăduită și nouă acum de Dumnezeu. Știm că putem să dobândim nemurirea trecând prin moarte și știm că nemurirea cu adevărat fericită o vor dobândi cei care smerindu-se, vor primi Evanghelia și vor trăi cu Hristos, se vor strădui pe cât le este cu putință, dar în chipul cel mai sincer cu putință să fie cu Hristos [încă] din lumea aceasta. Aceia vor dobândi Împărăția Cerului, vor moșteni pământul, vor vedea pe Dumnezeu, se vor îndestula de dreptate și de iubire. Tehnologia face altceva. Îți făgăduiește toate acestea în lipsa moralității. Nu trebuie să fii moral ca să dobândești sănătatea. Nu trebuie să fii moral ca să dobândești stăpânire asupra lumii. Nu trebuie să fii moral ca să dobândești viața veșnică. Ce înseamnă moralitate? Nu doar moralitatea Vechiului Testament. Pentru noi, moralitatea nu înseamnă că nu furi și nu desfrânezi și nu dau în cap și nu mint și nu fac jurământ mincinos. Pentru noi, moralitate înseamnă să fim cu Hristos. Cu adâncul nostru să fim cu Hristos. În fibra noastră să fim cu Hristos, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, că Duhul, și prin Duhul și Hristos este acolo, în noi, acolo unde se îmbină oasele, și mai adânc decât atâta. De aceea, în momentul în care o tehnologie vine acum și ne făgăduiește o sănătate pentru o boală pe care nu putem s-o negăm, dar a cărei greutate putem s-o vedem fiecare dintre noi, și ne făgăduiește că în acest fel, aplicând tehnologia aceasta vom dobândi însănătoșirea, am mari îndoieli. Pentru că merge pe aceeași schemă, ca a turnului Babel.

Se mai întâmplă ceva. În momentul în care – și am mai spus aceasta – boala aceasta este, nu poate nimeni s-o nege – în momentul în care este exacerbată gravitatea ei și ne este indusă frica în mod sistematic, și în ciuda a ceea ce vedem cu ochii noștri, în momentul acela am și mai puțină încredere în cei care ne asigură că vom fi sănătoși după aceasta. Pentru că nu mi-au dat dovadă de-a lungul timpului, de când a început această boală, nu mi-au dat prea multă dovadă că merită să am încredere în ei, că sunt responsabili cu adevărat pentru sufletele noastre și pentru trupurile noastre. Că au o percepție prin care să reflecte [realitatea] și care să mă convingă, nu să mă forțeze să fac ceva.

Și am mai spus: dictatura antihristică și orice dictatură te forțează să faci răul. Pentru că binele nu trebuie să ni se impună cu forța. Așa a fost și dictatura comunistă. Binele nu trebuia impus cu forța. Dacă ceva este bine, fiecare dintre noi simți lucrul acesta și vom face binele respectiv. Unii îl vor face, alții nu.

Pe de altă parte, iarăși, și vedem aceasta și se va vedea cu ochiul liber de-acum încolo, cei care sunt mai degrabă reținuți în ceea ce înseamnă astăzi actele acestea tehnologice prin care să ne dobândim sănătatea și spun: „eu nu prea vreau, că suntem liberi, așa ni s-a spus, suntem doar voluntari, doar cei care vor dori vor primi această… izbăvire”, spre deosebire de cei printre care și eu m-aș număra, printre cei care nu-și doresc această „izbăvire”, și-mi asum lucrul acesta, eu nu cer celorlalți… Dacă unul crede că el așa se „izbăvește”, să se ducă să-și facă vaccinul. Să se ducă acolo să-și poarte tot ce se cere de către autoritățile „supreme și infailibile” ale lumii acesteia. Suntem liberi. Noi, ca și creștini, respectăm libertatea celorlalți, libertatea de opțiune, libertatea de alegere. N-avem voie în fond, ca și creștini, să-i obligăm pe ceilalți să creadă ceea ce credem noi. Putem să încercăm să-i convingem. Când  sunt copiii noștri, într-adevăr, avem un anumit discurs. Când sunt mai mari deja, e un dialog și ne rugăm lui Dumnezeu ca să-i lumineze pe toți, astfel încât din proprie voință să împlinească tot ceea ce  este necesar pentru ca să se bucure de prezența lui Hristos în viața lor. În timp ce ceilalți, care nu văd izbăvirea decât prin vaccin, vor vrea să ne forțeze pe noi, restul, să ne vaccinăm. Pentru că, încă o dată, Antihristul e dictator și nu suportă libertatea. Și vor fi evident, că am văzut deja, mijloacele mediatice și politice de a ne presa să vrem să facem, și vor fi [condiționările] acestea sociale foarte mari: „Cum?! Din cauza ta că ești tu încăpățânat și radical și fundamentalist să mă îmbolnăvesc eu sau să moara mama mea sau copilul meu??” Fă-ți tu! Eu spun că fiecare trebuie să răspundă de trupul său. Dar așa va funcționa, din păcate.

Ce legătura are cu Sfântul Ștefan? Evident că și Sfântul Ștefan s-a luptat să-L mărturisească pe Hristos. Și, încă o dată, și foarte important lucrul acesta, deși a strigat la aceștia, la mai-marii Templului și la cei care l-au condamnat: „Voi, cei netăiați împrejur la inimă și la urechi!”, deci i-a certat rău de tot, nu a luat pietrele cu care era atunci lapidat și să se apuce să le arunce către ceilalți. Nici creștinii, deși erau o comunitate puternică deja, câteva mii de oameni sunt deja mulți și erau uniți, erau într-un duh și într-un cuget, nu s-au organizat într-o armată cu care să-l apere, să-l scoată pe Sfântul Ștefan de-acolo. Iar Sfântul Apostol Petru, când a ieșit din închisoare, a ieșit în chip minunat, prin lucrarea îngerilor.

De asemenea, să fim cu luare-aminte la un alt cuvânt pe care mai-marii iudeilor de-atunci l-au spus Sfântului Petru și Sfântului Ioan, Apostolul și Evanghelistul, să nu mai vorbească despre Hristos. Și aceștia au spus că se cuvine a asculta mai mult de Dumnezeu decât de oameni.

Și mă voi întoarce la un alt cuvânt, de data aceasta din Vechiul Testament,  dar la un sfânt la care avem cu toții mare dragoste, Sfântul Prooroc Ilie: „Dacă Domn este Dumnezeu, închinați-vă Lui. Dacă Baal este Dumnezeu, atunci închinați-vă lui.” Dar nu le amestecați pe una cu alta.

Ceea ce-mi doresc cu adevărat este cumva să fim în Arca lui Noe. Nu să fim înșelați spre a rămâne afară. Pentru că va fi aici un moment – și va fi nu un moment, vor fi probabil luni de zile, poate ani, dar [sigur] luni – în care vom fi presați, fiecare dintre noi – cum am spus ieri, prin modul cum suntem integrați în societate, acolo este slăbiciunea fiecăruia dintre noi vom fi presați să ne schimbăm opțiunea în caz că nu vrem să facem ceea ce mai-marii ne sugerează deocamdată să facem. Era o vorbă foarte cunoscută (în comunismul stalinist): Dacă nu știi, te învăț, dacă nu poți, te ajut,  dacă nu vrei, te forțez.” Suntem în faza în care ni se spune că nu știm despre ce este vorba. Ba știm despre ce e vorba. Deci suntem în faza în care suntem învățați. Apoi, va fi faza în care vom fi ajutați. După care va veni, foarte probabil, [faza în care vom fi forțați], dacă Dumnezeu nu intervine cumva, și mă rog lui Dumnezeu pentru aceasta. Așa cum ne-a ajutat să ne ținem slujbele, așa, în curtea bisericii, la distanță, dar să nu fie peste noi -20°C,  să putem să ducem toate slujbele, mă rog lui Dumnezeu ca El să pună capăt deja vizibilei prigoane! AMIN!

Legaturi:

IROD ȘI ANTIHRIST. Puterea absolută care ucide, impunerea prin forță a răului și SCĂPAREA DIN MÂINILE SATANEI: “Salvarea de Antihrist nu vine pe orizontală” (Predică AUDIO + TEXT)

CREȘTINUL ȘI BISERICA ÎN LUME ȘI ÎN FAȚA PUTERII LUMEȘTI

“Suntem trataţi ca o cireadă” – Pr. Tudor Ciocan despre UNIREA RELIGIILOR intru crezul comun secularist, IMPUNEREA PURTARII MASTII ORIUNDE, abuzul statului, PRIGOANA SI LEPADAREA INDIRECTE ALE CRESTINILOR: “La un moment dat trebuie să ne hotărâm când să punem punct şi unde spunem Pe aici nu se trece!”

Parintele Tudor Ciocan despre “ZEUL COVID” si NOUA RELIGIE MINCINOASA care cauta castigarea sufletelor noastre, prin FRICA si SILNICIE (audio, text)

SFANTUL APOSTOL ANDREI, abuzurile autorităților asupra Bisericii în pandemie și PUTEREA CREDINȚEI BIRUITOARE PRIN VEACURI. Părintele Tudor Ciocan: “Puterea lui Dumnezeu nu se manifestă aşa cum cred oamenii, în forţă militară sau în organizare socială, ci în credinţă!”

APARATOARE DOAMNA… – LUMINA DIN INTUNERICUL VREMURILOR NOASTRE. Parintele Tudor Ciocan – ganduri de trezvie si nadejde in mijlocul pandemiei

 

***

PARINTELE CLEOPA: “Ar trebui sa plangem in toata ziua, dar traim in nesimtire”. POTOPUL CU APA SI POTOPUL CU FOC

DUMNEZEU SI PLANURILE OAMENILOR. Invatam ceva din istorie?

DESPRE CADEREA BABILONULUI SI FALSELE MINUNI ALE LUI ANTIHRIST. Cum sa ne ferim de inselare?

“Grija mare la ce ne uitam si la ce auzim!… Noi trebuie sa mergem impotriva curentului”. Predica audio a Protos. Ioan Buliga la Duminica a VII-a dupa Rusalii despre SLAVA DESARTA, IDOLII LAUDEI OMENESTI, “MINUNILE” MINCINOASE ALE TEHNOLOGIEI si “PROPOVADUIREA” INSELARII LUI ANTIHRIST LA TELEVIZOR

SFANTUL IUSTIN POPOVICI: “Trebuie sa ascultam de Dumnezeu mai mult decat de oameni!”

“Ca toti sa fie una, precum noi una suntem…” – Parintele Sofronie despre PARTASIA LA SUFERINTA LUMII PRIN ASUMAREA RUGACIUNII LUI IISUS PENTRU “INTREGUL ADAM”. “Lumea inainteaza catre catastrofa apocaliptica… O UNIRE DE ALT TIP, POLITIC, VA FI IMPUSA CU SILA; si ea va fi un iad general”

“Vedeti sa nu defaimati pre vreunul dintr’acesti mai mici…” – ARHIM. SOFRONIE IMPOTRIVA RELATIVISMULUI DOGMATIC, a ECUMENISMULUI si a IMPLICARII BISERICII IN ACTIUNI SOCIALE REVOLUTIONARE: “Nu avem dreptul a savarsi acte de violenta in numele lui Hristos nici ma­car asupra violentilor. LUMEA NU ARE NEVOIE DE O “BISERICA POLITICA”

 

***

Predică la Sf. Prooroc Daniel a PĂRINTELUI DAN BĂDULESCU (video, text): “În anumite circumstanțe, noi NU SUNTEM OBLIGAȚI să ne supunem unor porunci oricât de demente sau de antihristice ar fi. NU-I ASTA DATORIA CREȘTINULUI, CI SĂ AIBĂ DISCERNĂMÂNT să vadă ce-i al cezarului, ce-i al lui Dumnezeu, când mă supun, când nu”

PARINTELE DAN BADULESCU – cuvant fulminant la SFANTUL MINA: “Noi suntem intr-o perioada asemanatoare cu cea a instaurarii comunismului: DICTATURA SE MANIFESTA INTAI DISCRET. Atunci au venit tancurile sovietice, acum vine un virus”. BINELE CU FORTA si PREGATIREA DE (ALTFEL DE) MUCENICIE (video, text)

Mitropolitul NEOFIT DE MORFOU marturiseste legat de VACCINUL “ANTI-COVID” si indeamna la rugaciune intetita ca FORTAREATA DE REZISTENTA “in fata raului pe care il planuiesc lucifericii Noii Ordini Mondiale”: “Vin momente foarte grele pentru umanitate. Sa facem lucruri concrete, sa nu fim doar vorbe si predici”

MOARTEA LIBERTĂȚII, MOARTEA OMULUI

CULTUL FRICII SI AL MORTII duce la RENUNTAREA LA LIBERTATE si la LEPADAREA DE HRISTOS. Semnul “botnitei” vs. semnul crestinilor – SFANTA LITURGHIE SI IMPARTASIREA. Parintele Cezar Axinte si profesorul Mihail Chircor despre “BATALIA CU POTIRUL”. PANDEMIA ca “exercitiu” al razboiului Satanei cu Hristos (VIDEO, AUDIO, TEXT)

În sfârșit, o poziție trează și curat ortodoxă din SFÂNTUL MUNTE – SCRISOAREA STAREȚULUI EFTIMIE din Kapsala, UCENIC AL SFÂNTULUI PAISIE AGHIORITUL, despre consecințele crizei coronavirusului: “Biserica este ÎNJOSITĂ ca nicicînd altădată și ÎNCĂTUȘATĂ de către Stat. Aceștia vorbesc deschis despre PECETLUIRE și DICTATURA MONDIALĂ. Dar înțelegem noi oare?”

PĂRINTELE EMIL JURCAN ia atitudine față de umilirea Bisericii și terfelirea poporului de către CONDUCĂTORI și MASS-MEDIA: “Fiţi cinstiţi cu poporul. Nu faceţi din boală o afacere! Nu vă îmbogăţiţi pe marginea suferinţei omului! Nu transformaţi poporul într-o turmă urmărită de poliţie, înfricoșată la televizor”

“Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte…” – Predica IEROM. HRISTOFOR (Huși) la Privegherea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil: SĂ ASCULTĂM DE DUMNEZEU SAU DE OAMENI ATUNCI CÂND LEGILE LOR INTRĂ ÎN CONFLICT?

Biserica este implicată în CAMPANIA DE VACCINARE. Mitropolitul Irineu s-a exprimat deja pentru, ÎPS Teodosie reacționează: „NU ACESTA ESTE ROLUL NOSTRU!” De ce și-ar trăda menirea și credincioșii o Biserică ce se raliază noului cult public al vaccinului-izbăvitor?

PATRIARHIA ROMÂNĂ răspunde prin Vasile Bănescu cererii de susținere a CAMPANIEI DE VACCINARE ANTI-COVID: „Biserica nu se poate pronunța în cazul unui vaccin RECENT, care nu a mai fost folosit”. Totodată, se subliniază necesitatea LIBERULUI CONSIMȚĂMÂNT și a asumării EFECTELOR ADVERSE

FERIȚI-VĂ DE TIRANIA VACCINURILOR OBLIGATORII. „Statul a căutat de mult timp să ne controleze mintea și discursul. Acum vin după trupurile noastre”


Categorii

Biserica la ceas de cumpana, Fuga in Egipt (Duminica dupa Nasterea Domnului), Hrana duhului / PREDICI SI CUVINTE DE FOLOS, Portile Iadului, Preot Tudor Ciocan, Prigoana impotriva crestinilor, Sfantul Intaiul Mucenic si Arhidiacon Stefan, Vaccinarea obligatorie, Vremurile in care traim

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

15 Commentarii la “Părintele Tudor Ciocan – CUVÂNT DE ACTUALITATE despre ispitirea „tehnologiei izbăvitoare”, LIBERTATEA DE OPȚIUNE versus DICTATURA ANTIHRISTICĂ și FORȚAREA VACCINĂRII. Între NOUL TURN BABEL și NOUL POTOP iminent… (AUDIO, TEXT)

 1. Un cuvant plin de putere al PS Damaschin tinut la Manastirea Putna. Ne atinge sufletele, dar ii atinge si pe cei de la conducere, asa cum ii sta bine unui ahiereu care apara credinta si indruma turma prigonita. Vrednic este!
  Citez: “Cand Dumnezeul meu este batjocorit eu nu pot sa tac”. Sa dea bunul Dumnezeu sa avem cat mai multi arhierei cu atitudine care sa ne arate cum sa reactionam in fata prigonitorilor.

  https://www.ortodoxradio.ro/webcast/predici/Putna/2020/predica_2020.12.27-Sf._Arhid._Stefan_PS_Damaschin.mp3

  Va urez “La multi ani, intru mantuire!”, putere si ocrotire de la Maica Domnului si intelepciunea de a trece
  prin aceste vremuri adunand comoara pentru suflet.

 2. @ Dorina:

  Pai nu l-ati vazut si la noi cuvantul? 🙂 Nu e chiar de marturisire,sa fim totusi realisti, dar macar e un pic mai incurajator decat atitudinea din aceste luni de mascare… http://www.cuvantul-ortodox.ro/dumnezeu-deranjeaza-fiindca-vadeste-cine-suntem-fuga-in-egipt-sfantul-arhidiacon-stefan-ps-damaschin-dorneanul-predica-putna-video-intelepciune-demnitate-in-fata-potrivnicilor-grija-la-viata-noastra/

  Doamne, ajuta si miluieste! Multumim!

 3. Pingback: CUVANTUL DE ANUL NOU 2021 AL PS MACARIE DRĂGOI: “Sa nu intram in panica si sa nu facem din supravietuirea biologica scopul suprem al vietii noastre, care merita orice pret”. Despre “PANACEUL” VACCINULUI: “Sa facem alegeri in
 4. Slava Domnului pentru ciocanarii pietrei inimilor noastre!Sa-i inmulteasca si sa-i invredniceasca pe pietrari,pe ziditori si pastorii cei buni!

 5. Pingback: Pr. Dan Bădulescu – CUVÂNT LA INTRAREA ÎN NOUL AL CIVIL despre PANDEMIE, MĂSURI, VACCIN, SILIRE și “PECETLUIRE”: “În mentalul nostru tot sperăm că vine vaccinul și vom scăpa de boala asta și ne vom întoarce la normal. C
 6. Pingback: PACATELE MICI, INJECTIILE MICI sau RAUL FACUT IN DOZE MICI, PE NESIMTITE… Predica despre BISERICA, “STIINTA” si “PROMOVAREA VACCINARII”: “Desi trupul este trecator, este bine sa-l folosim pentru a ne apropia de Hristos
 7. Pingback: Pr. Dan Bădulescu despre RESETAREA MONDIALĂ NEOMARXISTĂ prin pandemie, CAPCANA FARISEICĂ ÎNTINSĂ PREOȚILOR în privința vaccinării anti-Covid și RĂZBOIUL PENTRU CUCERIREA SUFLETELOR. În cine și în ce să (nu) ne punem nădejdea? (VIDEO, TEXT
 8. Pingback: Părintele TUDOR CIOCAN: “Ceea ce gustăm acuma, această limitare a libertății este doar sămânța societății viitoare în care ACEASTĂ LIBERTATE ESTE NIMICITĂ! În momentul în care începi să cedezi libertatea, ÎN CHIAR TRUPUL TĂU, la p
 9. Pingback: Părintele TUDOR CIOCAN: “Ceea ce gustăm acum, această limitare a libertății este doar sămânța societății viitoare în care ACEASTĂ LIBERTATE ESTE NIMICITĂ! În momentul în care începi să cedezi libertatea, ÎN CHIAR TRUPUL TĂU, la pr
 10. Pingback: Părintele Tudor Ciocan despre PREGĂTIREA LUI ANTIHRIST, războiul împotriva creștinilor, EDUCAȚIA SEXUALĂ și încercarea sistematică a societății globalizate de a ne „adăpa de la izvoarele demonice”: “COPIII NOȘTRI sunt în momentul
 11. Pingback: Pastorala curajoasă a PS SEBASTIAN, Episcopul Slatinei, la Sfintele Paști 2021 DENUNȚÂND PLANUL DIABOLIC DE RESETARE A LUMII, început prin PANDEMIE, ca “instaurare a altei ordini: fără Dumnezeu, fără credință, fără Biserică, fără mam
 12. Pingback: Cuvântul Părintelui TUDOR CIOCAN la Denia celor 12 Evanghelii (AUDIO, TEXT): “Repetând stăruitor o minciună, ajungi să convingi pe cei mai slabi de înger, apoi aceia ajung ei înșiși să devină propagatori ai acelei minciuni“ | Cuvâ
 13. Pingback: Părintele Tudor Ciocan avertizează: “VINE PESTE NOI O DICTATURĂ, UN NOU VAL TOTALITAR, IAR BISERICA VA FI UNA DINTRE PRINCIPALELE ȚINTE. Vor încerca să deformeze învățătura de credință, încât să se conformeze complet învățăturii o
 14. Pingback: UN STAREȚ DIN SFÂNTUL MUNTE despre ÎNȘELĂCIUNEA VACCINULUI și vremurile pe care le trăim: “Se pare că lucrurile se îndreaptă exact spre un Guvern unic mondial” | Cuvântul Ortodox
 15. Pingback: MAREA RESETARE: NE ÎNTOARCEM LA SCLAVIE GENERALIZATĂ. “Dă-mi mie dreptul asupra trupului tău!” ȘANTAJUL cu vaccinarea al “Fiarei globaliste”, ca “taxă pe libertate” și folosind momeala IUBIRII NOASTRE PENTRU CONF
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate

Carti recomandate