Cuvant al Sfantului Dimitrie al Rostovului: CINE A DOBANDIT VREODATA MANGAIERE SI ODIHNA DIN DESFATARILE TRUPULUI SI ALE LUMII?

11-12-2009 Sublinieri

sv_D_Rostovski_suvr_ru_ikonaDespre lucrurile trecatoare

Cum că nu se cuvine a ne alipi inima de lucrurile de acum şi a căuta odihnă şi mîngîiere în desfătările pămînteşti, ci să le căutăm doar în Unul Domnul Dumnezeu

1. Omule! Fii slobod de împătimirea pămîntească, ca, robindu-te desfătărilor celor fără rost, să nu fii legat cu legăturile lacrimilor veşnice. Nu-ţi alipi inima de lucrurile de acum ca să nu te amăgeşti de ele ca într-o visare. Nu căuta odihnă în desfătările pămînteşti şi mîngîiere în poftele trupeşti, ci caută-le pe acestea în Domnul Cel ce a zidit toate. Avînd ceva pe pămînt, fii ca şi cum nu ai avea, primind ca şi cum nu ai primi, mîncînd ca şi nemîncînd, bînd ca şi nebînd: fii slobod de toate cele pămînteşti, ca să te alipeşti cu toată inima ta de Unul Domnul. Toate cele pămînteşti durează puţină vreme, iar harul lui Dumnezeu este veşnic. Desfătarea pămîntească nu dă pace şi pofta trupească nu aduce sufletului mîngîiere trainică, ci face tulburare nesfîrşită şi necontenită nemulţumire. Chiar dacă ar fi să trăieşti mii de mii de ani în desfătări trupeşti, niciodată nu vei afla în ele pace şi odihnă.

2. Cum va putea făptura şi pofta trupului să dea odihnă desăvîrşită şi mîngîiere trainică sufletului, dacă Însuşi Făcătorul făpturii nu va împăca sufletul – dacă nu-l va mîngîia cu mîngîierea Sa, dacă nu-i va dărui veşnica şi pururea fiitoare desfătare?! Precum mlădiţa nu creşte şi nu înfloreşte fără rădăcină, aşa şi sufletul poate avea desăvîrşită mîngîiere doar în harul Domnului şi în Preasfîntul şi mîngîietorul Său Duh – acolo unde este rădăcina fiinţării sale [a sufletului].

3. Adesea sufletul la vreme de necaz şi întristare, dorind să se mîngîie, se întoarce şi se alipeşte de desfătarea pămîntească,căutînd în ele odihnă şi mîngîiere. Dar îndulcindu-se dobitoceşte puţin de ea, dobîndeşte după aceea îndoită apăsare şi necaz. Căci făptura nu poate să dea sufletului mîngîiere adevărată, fără numai o mîngîiere mincinoasă şi amăgitoare, degrab trecătoare şi amestecată cu necaz şi întristare. Omul chiar de va petrece mulţi ani în desfătările trupeşti, cînd se apropie de sfîrşit, gîndeşte că acelea nici nu au fost niciodată, i se pare că totul a fost un vis.

4. Veacul acesta nu are în sine nici un fel de odihnă şi linişte. Răutatea şi patimile omeneşti niciodată nu pot da pace şi odihnă sufletului, ci aduc necontenită tulburare şi nemulţumire. Un rău trece, altul vine; una dispare, alta apare ca în învolburările mării şi în schimbările cele din văzduhuri. Totdeauna şi necontenit sufletul se luptă şi se chinuieşte nu doar cu apăsările cele dinafară, ci şi mai mult de către patimile cele dinăuntru: rabdă necazuri de totdeauna, luptă necontenită, precum dinafară, aşa şi dinăuntru. Desfătarea trupească şi frumuseţea vremelnică şi toată îndulcirea trecătoare li se arată celor cu neluare aminte ca fiind ceva mare, dar de îndată ce se va uita cineva mai bine, le va găsi foarte amare şi sfîşietoare pentru suflet. De aceea Domnul, văzînd cele ce sînt mai bune pentru noi, nu în zadar ne porunceşte să urîm aceste părelnice desfătări, ca fără de poticnire să ne îndreptăm către desfătările cele veşnice, către paşnica şi pururea fiitoarea desfătare şi odihnă.

5. Dragostea şi pofta trupească niciodată nu se satură şi nu se linişteşte. Adună frumuseţile din toate ţările şi poftele din întreaga lume – oare ţi se va linişti sufletul? Niciodată, pentru că una are un fel de frumuseţe, iar cealaltă altfel; una are un fel de farmec, iar cealaltă altfel. Dacă vei dori să desfrînezi cu toate acestea în inima ta, cum vei avea în inimă pace şi linişte? Nicicum. Căci acum vei pofti una, iar după aceea altceva; acum vei iubi ceva, iar mîine te vei îngreţoşa; acum vei fi luptat de ceva, iar mîine de altceva. În acest fel sufletul necontenit lucrează şi niciodată nu se linişteşte. Dar cel ce iubeşte cu adevărat pe Dumnezeu şi se alipeşte de Domnul cu toată inima totdeauna petrece în pace şi linişte.

6. Cine a aflat vreodată odihnă şi pace în desfătările trupeşti? Cine a dobîndit vreodată desăvîrşită mîngîiere de la lume? Nimeni. Oare nu toţi şi-au cheltuit viaţa în necaz şi întristare? Oare nu toţi şi-au sfîrşit viaţa în nedumerire şi tulburare? Şi, în cele din urmă, toţi pe neprins de veste sînt seceraţi de secera morţii! Nu este în desfătările trupeşti odihnă şi adevărată mîngîiere, ci război şi luptă de totdeauna pentru suflet. Şi iarăşi, cu cît vei iubi mai mult ceva, cu atît mai mult te vei întrista după aceea; cu cît îţi vei alipi inima mai mult de desfătarea trupească, cu atît mai mare îţi va fi necazul şi greutatea după aceea.

(…)

9. O, cît de învolburată şi plină de griji este viaţa acestei lumi deşarte! Nu este în ea nici o mîngîiere şi odihnă: doar povară şi o mare apăsare a sufletului, căci fiecare zi aduce cu sine vorba lumii şi tulburare şi necazuri neaşteptate. De la naştere şi pînă la moarte omul nu mai are pace, ci [numai] tulburare şi nemulţumire de totdeauna. Căci omul se naşte în lume cu durere şi strigăt, creşte şi trăieşte în necazuri şi întristări, iar sfîrşitul său este de mult plîns şi tînguire. După moarte trupul lui merge spre hrană viermilor, iar sufletul la judecată şi urmarea necunoscută a judecăţii. De aceea, să nu-ţi lipeşti inima de veacul acesta, nu te desfrîna în desfătările trupeşti, ca să nu te trezeşti gol şi deşert de orice bine. Caută totdeauna pe Domnul ca să te învredniceşti de bunătăţile cele veşnice: bogaţii – în desfătări trupeşti – au sărăcit şi au flămînzit, iar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele (Ps. 33).

10. Aşadar, ziua şi noaptea caută pe Domnul, ziua şi noaptea caută pe Făcătorul de bine, pînă cînd Îl vei găsi pe El şi Îl vei dobîndi. Caută-L în toate colţurile pămîntului; caută-L în toată lumea; caută-L în slavă şi în bogăţie, în fumuseţea trupească, în desfătările pămînteşti; caută-L în orice făptură – dar nicăieri nu-L vei găsi. Căci El te [sus]ţine pe tine întreg, însă tu nu-L cunoşti; El este în tine întreg, însă tu nu-L ştii; împărăţia cerurilor este înăuntrul tău, însă tu o cauţi în altă parte; desfătarea cea pururea fiitoare e înăuntrul tău, însă tu nu o pricepi. Ci caută-L pe Domnul în tine zi şi noapte ca să-L găseşti şi găsindu-L vei dobîndi odihna veşnică şi vei striga cu bucurie:

“Veniţi şi vedeţi, că am aflat pe Cel dorit şi m-am împreunat cu Cel pururea fiitor, Căruia I se cuvine toată slava, cinstea şi stăpînirea, împreună cu Cel fără de început al Său Părinte şi cu Preasfîntul şi Bunul şi de viaţă făcătorul Său Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin”.

Traducere de ieromonahul Savatie Baştovoi din “Alfavita Duhovnicească”

(cititi integral cuvantul de pe blogul Parintelui Savatie)

2


Categorii

Ce este pacatul?, Cum ne iubeste Dumnezeul nostru, Hrana duhului / PREDICI SI CUVINTE DE FOLOS

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

4 Commentarii la “Cuvant al Sfantului Dimitrie al Rostovului: CINE A DOBANDIT VREODATA MANGAIERE SI ODIHNA DIN DESFATARILE TRUPULUI SI ALE LUMII?

  1. RUGACIUNEA CATRE NASCATOAREA DE DUMNEZEU ,A SF.DIMITRIE ,MITROPOLITUL ROSTOVULUI,PE CARE O ZICEA IN FIECARE ZI PREASFANTA NASCATOARE DE DUMNEZEU FECIOARA,ACOPERA-MA SI MA PAZESTE PE MINE,ROBUL TAU, DE TOATA RAUTATEA SUFLETULUI SI TRUPULUI SI DE TOT VRAJMASUL CEL VAZUT SI NEVAZUT.BUCURA-TE,CEEA CE ESTI CU DAR DARUITA,MARIE,DOMNUL ESTE CU TINE.BINECUVANTATA ESTI TU INTRE FEMEI SI BINECUVANTAT ESTE RODUL PANTECELUI TAU,CA AI NASCUT PE MANTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE.BUCURA-TE SI TE VASELESTE,NASCATOARE DE DUMNEZEU FECIOARA SI TE ROAGA PENTRU ROBUL TAU.DOAMNA SI STAPANA INGERILOR SI MAICA CRESTINILOR,AJUTA-MI MIE,ROBULUI TAU.O,MARIE CU TOTUL FARA DE PRIHANA! BUCURA-TE,BUCURIA CELOR NECAJITI SI MANGAIEREA CELOR SCARBITI.BUCURA-TE,HRANA CELOR FLAMANZI SI LIMANUL CELOR INVIFORATI.BUCURA-TE,CEA MAI SFANTA DECAT SFINTII SI MAI CINSTITA DECAT TOATA ZIDIREA .BUCURA-TE ,SFINTENIA TATALUI,LOCASUL FIULUI SI UMBRIREA DUHULUI SFANT.BUCURA-TE,PALATUL CEL VESEL AL LUI HRISTOS,DUMNEZEUL NOSTRU SI IMPARATUL TUTUROR.BUCURA-TE MAICA SARMANILOR SI TOIAGUL ORBILOR.BUCURA-TE,LAUDA CRESTINILOR SI AJUTATOAREA CEA GATA A CELOR CE TE CHEAMA PE TINE.PREASFANTA STAPANA MEA,PAZESTE-MA SUB ACOPERAMANTUL TAU,CA IN PREACURATELE TALE MAINI IMI PUN DUHUL MEU.FII AJUTATOARE SI ACOPERAMANT SUFLETULUI MEU IN ZIUA ACCCEA INFRICOSATA A JUDECATII SI TE ROAGA PENTRU MINE,NEVRADNICUL, CA SA INTRU LAMURIT IN RAI.SA NU MA LEPEZI,PE MINE DOAMNA MEA ,ROBUL TAU CI AJUTA-MI,IMPLININD SPRE FOLOS CEREREA MEA.IZBAVESTE-MA DE TOATA PRIMEJDIA,BANTUIALA,NEVOIA SI NEPUTINTA SI DARUIESTE-MI MAI INAINTE DE SFARSIT POCAINTA.CA,PRIN MIJLOCIREA SI AJUTORUL TAU ,IZBAVINDU-MA IN ACEASTA VIATA DE ACUM DE TOT VRAJMASUL VAZUT SI NEVAZUT SI UMBLAND CU PLACERE DE DUMNEZEU,SA IMPLINESC VOILE FIULUI TAU CEL IUBIT SI DUMNEZEULUI NOSTRU.IAR IN ZIUA CEA INFRICOSATOARE VA JUDECATII,IZBAVINDU-MA DE OSANDA CEA VESNICA,SA MA INCHIN,SA MULTUMESC SI SA MARESC NUMELE TAU CEL SFANT IN VECII VECILOR.AMIN.-ACEASTA RUGACIUNE ESTE SCRISA IN CARTEA ”APANTHISMA.RUGACIUNILE SFINTILOR PARINTI”-DE SF.NICODIM AGHIORITUL.IN ACEASTA MINUNATA CARTE SUNT MAI MULTE RUGACIUNI DE POICAINTA ALE SF.PARINTI CARE MULT S-AU NEVOIT PENTRU DRAPTA CREDINTA.

  2. Pingback: INTRISTAREA SAU DEPRESIA - DUHUL "UCIGASULUI DE OAMENI DINTRU INCEPUT". CARE ESTE GRAVITATEA PACATULUI SINUCIDERII? Raspunsurile psihiatrului ortodox D. Avdeev
  3. Pingback: A MAI TRECUT UN AN… - Recomandari
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate