PARACLISUL SFANTULUI CIPRIAN (audio si text) – vrajitorul devenit arhiereu slavit si izgonitor de demoni

2-10-2011 Sublinieri

*

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Rugaciunile incepatoare, apoi:

Doamne miluieste (de 12 ori). Slava… Si acum…

Veniti sa ne inchinam Imparatului nostru Dumnezeu.
Veniti sa ne inchinam si sa cadem la Hristos, Imparatul nostru Dumnezeu.
Veniti sa ne inchinam si sa cadem la insusi Hristos, Imparatul si Dumnezeul nostru.

Psalmul 142

Dumnezeu este Domnul si s-au aratat noua. Bine este cuvantat, cel ce vine intru numele Domnului (de 3 ori).

Podobie: Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce…

Ca un slăvit ierarh şi purtător de biruinţă, ca cel ce ai mare îndrăzneală către Hristos Dumnezeu, Cipriane, lauda Părinţilor, roagă-te cu căldură ca să se izbăvească pururea de toată nevoia şi necazul, de toată mâhnirea şi lucrarea vrăjmaşului cei ce te fericesc pe tine.

Slava… Si acum…

Nici odinioara nu vom tacea noi nevrednicii, a vesti puterile tale, Nascatoare de Dumnezeu, ca de nu ai fi statut tu rugandu-te pentru noi, cine ne-ar fi izbavit dintru atatea nevoi? Sau cine ne-ar fi pazit pana acum slobozi? Nu ne vom departa de la tine, Stapana, ca tu mantuiesti pe robii tai pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

***

Canonul Sfantului

Cantarea 1

Irmosul: Apa trecand-o ca pe uscat si din rautatea egiptenilor scapand, israiliteanul a strigat: Izbavitorului si Dumnezeului nostru sa-I cantam.

Sfinte Sfinţite Mucenice Cipriane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Impovărat fiind de mulţimea păcatelor, şi rănit peste tot de săgeţile ispitelor, alerg cu credinţă la al tău ajutor, Cipriane preasfinţite, uşurează-mă şi tămăduieşte-mă cu rugăciunile tale.

Stinge văpaia chinurilor mele, Părinte milostive, ce m-a cuprins din pricina greşelilor mele şi a uneltirilor diavolesti si sănătate dăruieste-mi cu rugăciunile tale.

Plin fiind de lumina Sfintei Treimi, ca un tăinuitor al celor cereşti, alungă întunericul patimilor mele şi negura cea deasă a gândurilor celor rele, cu luminoasă mijlocirea ta, Cipriane fericite.

Slavă…

De toată răutatea celui viclean şi de împresurările vieţii, păzeşte-mă nevătămat, mucenice al lui Hristos şi cu rugăciunile tale alungă degrab mulţimea duhurilor celor rele.

Şi acum…

Gresind de bunăvoia mea si robindu-mă de obiceiuri necuvioase, la milostivirea ta alerg, Maică Preacurată, tămăduieste sufletul meu si stinge-mi a trupului înfocare.

Cantarea a 3-a

Irmosul: Doamne, Cela ce ai facut cele de deasupra crugului ceresc si ai zidit Biserica Ta, Tu pe mine ma intareste intru dragostea Ta, ca Tu esti marginea doririlor si credinciosilor intarire, Unule, lubitorule de oameni.

Mulţimea bolilor şi a neputinţelor mele, pricinuite de lucrarea vrăjilor, a farmecelor şi a tot felul de descântece, tămăduieşte-le Sfinţite Cipriane, alungând de la mine toată lucrarea diavolească.

Rănit fiind de a diavolului răutate, zac acum pătimind durere cumplită, ci cu căldură te chem pe tine, Părinte, vino degrab spre al meu ajutor şi mă scoate din ispite.

De mulţimea primejdiilor şi de năvălire a diavolilor şi de toată fermecarea izbăveşte pe robul tău, Cipriane preafericite, cela ce ai biruit toată meşteşugirea satanei.

Slavă…

Arătatu-te-ai slujitor credincios al Stăpânului, Sfinţite Cipriane, biruind a ispitelor şi a chinurilor mulţime; biruieşte şi acum, rogu-te, toată răutatea diavolească ce mă chinuie pe mine.

Şi acum…

Stropeşte-mă şi pe mine, Curată, cu ploaia milostivirii tale şi cu mulţimea îndurărilor tale şi spală-mi întinăciunea sufletului meu, albindu-l mai vârtos decât zăpada.

Urmatoarele stihiri se zic dupa Cantarile a 3-a si a 6-a:

Izbăveste de toată vătămarea, fermecarea şi vraja, Ierarhe Cipriane şi Mucenice al lui Hristos, pe cei ce aleargă cu credinţă la mijlocirea ta.

Caută cu milostivire, cu totul lăudată Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.

Preotul rosteste ectenia: Miluieste-ne pe noi, Dumnezeule… la care pomeneste pe cei pentru care se face paraclisul: Doamne miluieste (de 12 ori). Apoi preotul zice ecfonisul: Ca milostiv si iubitor de oameni…

Sedealna, glasul al 2-lea

Podobie: Ceea ce eşti rugătoare caldă…

Nu înceta a te ruga pururea către Domnul pentru noi cei ce cu credintă scăpăm sub a ta ocrotire, ca să biruim necazurile vietii, căci tu ne esti apărător şi mare mijlocitor către Domnul.

Cantarea a 4-a

Irmosul: Am auzit, Doamne, taina rânduielii Tale, am înteles lucrurile Tale şi am prea slăvit Dumnezeirea Ta.

Pe diavolul cel mândru care prin măiestriile lui cele necurate se oşteşte împotriva noastră, surpă-l degrab, Părinte Cipriane, cu rugăciunile tale.

Plâng şi mă tânguiesc, căci păcate lângă păcate adaug şi din fapte nu-mi este mie mântuire, ci scăpând la al tău ajutor, Sfinte, rogu-te să mă ridici din adâncul deznădejdii.

Cuprins fiind de necazurile vieţii şi împresurat de cursele vrăjmaşului, ce mă trag în prăpastia pierzării, te rog cu credinţă, Sfinţite Cipriane, tinde-mi şi mie mână de scăpare.

Slavă…

Leac tămăduitor împotriva farmecelor, să mi se facă mie harul tău, Părinte, dezlegând toată legătura vrăjilor şi prezicerile ghicitorilor.

Şi acum…

Văzându-mi traiul meu cel desfrânat şi petrecerea cea ticăloasă, alerg la ajutorul tău Fecioară Preacurată, rugându-te să-mi dărui eşti a vieţii îndreptare.

Cantarea a 5-a

Irmosul: Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale si cu bratul Tău cel înalt; pacea Ta dă-o nouă, Iubitorule de oameni.

Grabnic ajutător şi tare apărător te avem pe tine, Cipriane mărite. Pentru aceasta te rugăm, slobozeşte-ne degrab de a ispitelor mulţime.

Săvârsind fapte necuvioase si intunecându-mi-se cugetarea, m-am supus de bună voie celui viclean, dar tu, Sfinte, din tirania acestuia slobozeşte-mă degrab.

Căzând în cursele oamenilor celor răi, şi chinuit fiind fără nădejde de scăpare, către tine ridic ochii mei, Cipriane milostive, slobozeste-mă de a lor vicleană uneltire.

Slavă.. .

Nouă celor ce suntem cuprinşi de multimea întristărilor si de răutatea vrăjmaşilor, mângâiere inimilor noastre ne dăruieşte şi bucuria mântuirii ne-o hărăzeşte.

Şi acum…

Indrăznire având către tine, Preasfântă Fecioară, cu durere din inimă şi cu suspin din adânc strig către tine, mijloceşte-mi iertare de păcate şi a raiului săIăşluire.

Cantarea a 6-a

Irmosul: Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune scârbele mele; că s-a umplut sufletul meu de răutăti si viata mea s-a apropiat de iad, şi ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Incetează-mi durerea trupului meu si tămăduieste-mi zdrobirea cea nevindecată a sufletului meu, risipindu-mi întunericul minţii, Părinte Cipriane, şi dăruindu-mi lumina pocăinţei.

Biruit fiind de răutatea vicleanului si de cea a oamenilor lui, zac la pământ pătimind durere cumplită; pentru aceasta cu zdrobire strig către Tine, Cipriane milostive, alinează-mi a durerilor mulţime.

Slavă.. .

Ridică-ne pe noi la înălţimea faptelor bune, Hristoase Dumnezeule, şi cu rugăciunile ierarhului Tău Ciprian, ne învredniceste ca vremea vietii noastre în pocăinţă a o petrece.

Şi acum…

Inflorit-ai ca un crin în văile lumeşti, Fecioară Curată, împrăştiind tuturor mireasma darurilor tale. Bine miresmează-ne şi pe noi smeriţii cei ce nădăjduim la mila milostivirilor tale.

Apoi stihirile:

Izbăveşte de toată vătămarea, fermecarea şi vraja, Ierarhe Cipriane şi Mucenice al lui Hristos, pe cei ce aleargă cu credinţă la mijlocirea ta.

Caută cu milostivire, cu totul lăudată Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.

Ectenia si Condacul, glasul al 2-lea:

Taberile vrăjmaşilor ce se luptă împotriva noastră alungă-le cu rugăciunile tale, Sfinte, si valurile cele sălbatice ale ispitelor opreşte-le degrab cu mijlocirile tale, Cipriane fericite, ca în cântări să te lăudăm neîncetat pe tine, apărătorul cel nebiruit al creştinilor.

Prochimen, glasul al 4-lea:

Gura mea va grăi înţelepciune si cugetul inimii mele pricepere.

Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi.

Evanghelia (Ioan X, 9-16)

Zis-a Domnul: Eu sunt uşa: de va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla. Furul nu vine decât să fure, să junghie şi să piardă. Eu am venit ca viaţă să aibă şi din belşug să aibă. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale. Iar cel plătit şi cel care nu este păstor, şi ale cărui oi nu sunt ale lui, vede lupul venind şi lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi le risipeşte. Dar cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu are grijă de oi. Eu sunt păstorul cel bun şi cunosc pe ale Mele şi ale Mele Mă cunosc pe Mine. Precum Mă cunoaşte Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl. Şi sufletul Îmi pun pentru oi. Am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie să le aduc, şi vor auzi glasul Meu şi va fi o turmă şi un păstor.

Slavă…, glasul al 2-lea

Pentru rugăciunile Ierarhului Tău Ciprian, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum…

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Stih: Miluieşte-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, curăţeşte toate fărădelegile noastre.

Şi stihira aceasta, glasul al 6-lea

Podobie: Toată nădejdea…

Limbă înţelepţită de Dumnezeu, mişcată de harul Duhului şi organ cu coarde dumnezeieşti, povăţuitor iscusit spre mântuire şi preot insuflat de Duhul Sfânt, te-ai arătat Cipriane preasfinţite, atletul cel ales al lui Hristos. Pentru aceasta ne rugăm ţie: izbăveşte-ne de ispite şi întristări şi de farmecele şarpelui, ce se lucrează prin oameni răi şi vicleni, ca să te cinstim pe tine, noi cei ce scăpăm la a ta ocrotire.

Doamne miluieşte (de 12 ori) Cu mila si cu îndurările si cu iubirea de oameni…

Cantarea a 7-a

Irmosul: Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon oarecând, cu credinta Treimii, văpaia cuptorului au călcat-o, cântând: Dumnezeul părintilor nostri, bine esti cuvântat.

Tulburarea ispitelor şi năvălirile patimilor celor stricătoare de suflet, potoleşte-le, preafericite, cu rugăciunea ta, şi la limanul cel neînvăluit al mântuirii ne povăţuieşte.

In toate zilele vrăjmaşul mă ispiteşte şi în adâncul deznădejdii a mă trage se sileşte; ci rogu-te pe tine, Sfinţite Cipriane, surpă măiestriile lui cu rugăciunile tale.

Vremea vietii mele celei ticăloase se apropie de sfârşit, curgând cu dulce împătimire, ci mă deşteaptă la pocăinţă, Părinte Cipriane, îndreptându-mă spre calea mântuirii.

Slavă…

De mulţimea vrăjilor şi de tot felul de descântece, de deochi şi de orice fel de răutate, izbăveşte-ne pe noi, slăvite Cipriane, cei ce ne-am îmbogăţit cu a ta mijlocire şi apărare.

Şi acum…

Din desişul cel întunecat al patimilor mele scoate-mă, Fecioară şi mă povăţuieşte către cărarea cea netedă a pocăinţei, luminând sufletul meu cu lumina cea dulce a Fiului tău.

Cantarea a 8-a

Irmosul: Pe Împăratul ceresc, pe Care Îl laudă ostile îngeresti, lăudati-L si-L Preaînăltati întru toti vecii.

Nouă celor ce alergăm la a ta apărare, cere-ne pace şi iertare, Sfinţite Cipriane, risipind, cu rugăciunile tale, negura cea întunecată a păcatelor noastre.

Să-mi fii, Părinte, ajutător întru nevoi si în mâhniri grabnic mângâietor, mie celui ce mă primejduiesc de meşteşugirile vechiului împiedicător.

Curăteste-mi sufletul cel ticălos de toată murdăria răutăţii, cu rugăciunile tale cele dumnezeieşti, Părinte Cipriane, şi mijloceşte neîncetat pentru a mea mântuire.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Ierarhe Cipriane, preasfinţite, ascultă glasul robului tău şi mă păzeşte nevătămat de meştesugirile înţeleptului întru răutate, care caută să mă arunce în văpaia cea nestinsă.

Şi acum…

Fecioară prealăudată, primeşte rugăciunile noastre ce le aducem tie din durerea inimii si ne sfinteste pe noi, cei ce scăpăm sub al tău Acoperământ.

Stih: Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii.

Pe Împăratul ceresc, pe Care Îl laudă ostile îngeresti, lăudati-L si-L Preaînăltati întru toti vecii.

Cîntarea a 9-a:

Irmosul: Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine Fecioară curată, noi cei izbăviti prin tine, slăvindu-te cu cetele cele fără de trup.

Imbogăţit fiind cu înţelepciunea cea cerească, Cipriane preaînţelepte, lauda Părinţilor şi podoaba Ierarhilor, înţelepţeşte-mă şi pe mine, ca neabătut să călătoresc pe calea mântuirii.

Tămăduieşte rănile sufletului meu şi mintea mea o luminează, Cipriane lăudate, şi mă păzeşte nevătămat de năvălirile vrăjmasilor ca să-ti aduc cântare de mulţumire.

Nu vom înceta pururea a lăuda mijlocirile tale, Părinte Cipriane, că nu te-ai întors de la rugăciunile noastre, ci totdeauna ne-ai izbăvit în vreme de necaz.

Slavă…

Caută de sus spre robii tăi, Sfintite Cipriane, şi primeşte mulţumirile noastre ce se aduc din buze netrebnice, pentru ale tale faceri de bine.

Şi acum…

Cântare de multumire îti aducem noi robii tăi, Fecioară Preacurată, că nu ne-ai lăsat pradă vrăjmasilor nostri, ci ai făcut cu noi milele tale.

Apoi:

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce esti mai cinstită decât heruvimii si mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.

Apoi troparele acestea, glasul al 8-lea:

Pe cel ce a lăsat întunericul înselăciunii si la lumina cunostintei de Dumnezeu s-a înălţat, pe Sfinţitul Ciprian, luminătorul Bisericii, să-l lăudăm.

Pe tăinuitorul celor cereşti, pe gura cea izvorâtoare de înţelepciune şi pilda de evlavie, pe Ciprian cel preafericit, cu vrednicie să-l mărim.

Cum nu ne vom minuna de viaţa ta, Părinte Cipriane, că din adâncul răutăţii te-ai suit la vârful bunătăţi lor, de unde te rogi pentru cei ce te laudă pe tine.

Cine aleargă la ajutorul tău şi nu ia degrab izbăvire de relele ce l-au cuprins, Sfinţite Cipriane? Că te-ai făcut cu adevărat scăpare întemeiată celor cuprinşi de cursele vrăjmaşului.

Scăldându-te în sângele tău, prin mucenicie, te-ai înălţat ca un vultur la munţii cei dumnezeieşti, Sfinţite Cipriane, de unde caută şi spre noi, izbăvindu-ne de cele rele.

Toate oştile îngereşti, Înaintemergătorul Domnului, cei doisprezece Apostoli, Sfinţite Mucenice Cipriane şi toţi sfinţii, împreună cu Născătoarea de Dumnezeu, faceţi rugăciuni ca să ne mântuiască pe noi.

Apoi: Sfinte Dumnezeule… Prea Sfântă Treime… Tatăl nostru…

Si troparul Sfântului, glasul al 4-1ea:

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu însuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta cuvântul adevărului drept învăţând, şi cu credinţă răbdând până la sânge, Sfinţite Mucenice Cipriane, roaga-te lui Hristos Dumnezeu sa mantuiasca sufletele noastre.

Ectenia şi Otpustul:

Har primind de la Hristos Domnul, ca un Sfinţit Mucenic al Lui, slobozeşte-ne pe noi de toată vătămarea şi întristarea, de toate înconjurările şi încercările vieţii, ca să propovăduim tuturor mijlocirea ta fierbinte şi să te lăudăm neîncetat, Cipriane preasfinţite.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. AminCategorii

Rugaciunea (Cum sa ne rugam?), Sfintii - prietenii lui Dumnezeu, prietenii nostri

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

21 Commentarii la “PARACLISUL SFANTULUI CIPRIAN (audio si text) – vrajitorul devenit arhiereu slavit si izgonitor de demoni

 1. Poate stiti fratiile voastre sa ma lamuriti: Sfantul Ciprian este acelasi praznuit si pe 13 septembrie? Chiar pe o pagina web dedicata lui am gasit doua date ale martiriului: 14 septembrie si 2 octombrie. In schimb, in unele vieti ale sfintilor si in Proloagele de la Ohrid, la 13 septembrie nu e pomenit niciun sfant cu numele Ciprian. Multumesc pentru ajutor!

 2. Nu este acelasi, dar amandoi sunt episcopi si mucenici. Unul insa este din Cartagina (cel din 13/14 sept.) care a scris despre feciorie:

  http://www.basilica.ro/ro/stiri/sf_ciprian_episcop_de_cartagina_va_fi_sarbatorit_de_catre_biserica_ortodoxa_romana_la_data_de_13_septembrie.html

  Cel de astazi este fostul vrajitor si a trait in Nicodimia.

 3. Da, si a mai spus ceva extraordinar Sf.Ciprian al Cartaginei: “Extra Ecclesiam nulla salus”, adica “in afara Bisericii nu exista mantuire”.

 4. Slava si cinstire Sfintului Mucenic Ciprian !
  Copilul meu de 26 de ani poarta numele Sfintului.
  Sfintul sa mi-l ajute, ocroteasca si calauzeasca pe calea cea buna in viata !

  Dumnezeu,Sfinta Treime,Maica Domnului si toti Sfintii sa ne miluiasca si ocroteasca pe noi toti pacatosii traitori in asta lume !

 5. @ Vasile:

  Sa va traiasca si sa se mantuiasca!

 6. Spuneti-mi, va rog: Cine interpreteaza Paraclisul? Multumesc!

 7. @ Remus:

  Fosta obste si fosta (credem) strana de la Schitul Darvari (psaltul Ciprian Silviu Matei).

 8. Va multumesc pentru acest minunat articol.Cat de bun este Dumnezeu!Mereu sa ne incredem in puterea Sa nemarginita iar El ne va ajuta.Totul este sa avem rabdare.

  Vreau sa va spun ca aceasta rugaciune chiar ma ajuta foarte mult.
  Problema mea este ca atunci cand sun suparat,nervos sau frustrat vrajmasul diavol imi pune in gand fel de fel de ganduri care ma nelinistesc foarte tare si chiar ma tulbura intr-un mod urat,facandu-ma sa fiu repezit si cateodata sa vb. putin mai necuvincios cu cei din jur,neavand suficienta rabdare cu ei.
  O sa va dau si un exemplu care probabil vi se va parea prostesc: am avut ceva probleme cu locul de munca,mai exact cu mijlocul de transport cu care ma deplasam pentru a putea ajunge la destinatie.Mai exact masina nu e inscrisa si din pacate trebuie sa astept un proces pentru a putea finaliza actele.Suparat,nervos,frustrat din aceasta cauza m-am tot gandit la o solutie prin care sa fac cumva sa fac rost de masina iar atunci in gand imi vin fel de fel de idei, vrajmasul imi pune-n gand ca el ma va ajuta si ca imi va da solutia in gand cu conditia ca sa imi pun sufletul pe tava.Asemenea ganduri imi vin foarte des si din lucruri marunte.Va spun sincer ca ma tulbura foarte tare dar stiu ca Dumnezeu nu ma va lasa la greu si ca din mana Domnului nu poate fura absolut nimeni.

  Va multumesc si va urez ca in noul an sa aveti parte de multa credinta si sa ajute Dumnezeu si Maicuta Domnului sa fim sanatosi si cat mai tari in credinta si aceasta lupta pe care trebuie sa o dam cu vrajmasul.
  Doamne ajuta!

  P.S. Va multumesc pentru articolele de pe acest site,chiar faceti un lucru minunat.

 9. Admin si nu numai:
  Referitor la ceea ce am scris mai sus, banuiesc ca cele intamplate, acele ganduri se pot numi niste ispite peste care pot trece cu multa rugaciune.Am dreptate?Imi puteti da si alte sfaturi va rog?

 10. @Florin Silviu:

  Da, sunt ganduri semanate de vrajmasul, insa nu trebuie sa ne panicam, ci sa le lasam sa “latre” si sa ne vedem de rugaciune si de ale noastre. La un moment dat vor obosi si vor tacea. In niciun caz nu trebuie intrat in dialog cu ele, ci mai degraba sa ne aducem aminte si sa ne rugam lui Hristos, ca El e Stapanul sufletului si vietii noastre, ca El e intru noi, prin Sfantul Botez si Sfanta Impartasanie. De asemenea, va va ajuta si spovedania, care usureaza sufletul si il imputerniceste ca sa nu mai fie asa usor de tulburat.

  Aici se afla mai multe texte duhovnicesti despre razboiul gandurilor:

  http://www.cuvantul-ortodox.ro/2011/07/17/gandurile-de-hula-de-ce-ne-vin-cum-sa-le-infruntam/

  http://www.cuvantul-ortodox.ro/tag/razboiul-gandurilor/

 11. @Admin
  Multumesc pentru raspunsul dumneavoastra.
  De acum incolo nu o sa mai bag in seama aceste ganduri cumplite ci o sa le las sa “latre”,asa e cel mai bine.

  Ce e interesant e ca atunci cand sunt suparat, frustrat sau nervos imi vin si mai multe asemenea ganduri, care nu ma lasa in pace si ma face sa am remuscari.Stiu insa ca Dumnezeu e cu mine.

  Nu stiti cateva rugaciuni care izgonesc asemenea ganduri, care il izgonesc pe diavol?Sau niste rugaciuni prin care incredintam sufletul nostru Bunului Dumnezeu?Va rog…

  Dumnezeu sa ne ajute!

  P.S. Adresa de e-mail este cea pe care o folosesc in prezent, din cauza asta e schimbata.

  P.S. 2 – Va multumesc mult.Dumnezeu sa va dea tot binele din lume!

 12. @Florin Silviu:

  Orice rugaciune este potrivita. E bine sa aveti cu dvs o carticica de rugaciuni in format mic, sa mai cititi de acolo, sau o Psaltire asemeni. Exista, la fel, editii ale Noului Testament care au si psalmi la sfarsit, de format mic, puteti se le aveti permanent cu dvs, si cand vin astfel de momente, cand va puteti retrage un pic, sa cititi cate ceva din Noul Testament sau cativa psalmi.

  In acest moment nu ne aducem aminte de rugaciuni speciale pentru asa ceva, poate stie cineva mai bine.

 13. buna ziua am si eu o intrebare,am luat de la biserica Sf.Ciprian acatistul si nu stiu cum trebue si ce trebue citit mai exact la sfarsit are rugaciunea care o citeste si preotul,iar eu nu stiu dk trebue so citesc si pe aia vreau sa stiu exact cum se face dk ma poate ajuta cineva si pe mine sa ma invete
  va multumesc si doamne ajuta

 14. @ constantin gabriel:

  Nu trebuie si rugaciunea preotului.

 15. Cum sa primesc acordul de a copia anumite rugaciuni de pe acest site? Deja am descarcat aceasta pagina si nu stiu cum sa cer permisiunea de acum. Multumesc si ma iertati!

 16. @ Marilena:

  Nu e nevoie de vreun acord pentru asta. Sa va fie de folos ce gasiti aici!

 17. Buna seara, am un necaz, de ceva timp, sotia a plecat de acasa, la momentul de atunci – mama care nu tinea la sotia mea, a spus , vezi, am auzit pe cuscra ca la 18 impliniti de fata ( fiica mea ) ca nevasta te va parasii, asa a fost, dar nu am luat considerare, dar acum cateva zile, intr-o discutie cu mama, sa-mi spuna – cu vorbele ai – lasa mama, o sa vezi ca atunci cand Andrei ( fiul fratelui meu ) face 18, nevasta-sa il lasa. Pe moment nu am realizat, ceva mai tarziu, am realizat, am mai auzit aceste vorbe, la necazul meu, si nu numai atat, aceste vorbe le-am auzit de la mama si cu ceva timp inainte ca sotia sa plece. Pot spune, ca din vorbele bunicii din partea tatalui, de fel mama umbla cu diferite – mizerii – gen vraji, farmece, nu s-a inteles niciodata cu bunica din partea lui tata ( soacra ei ) si nici cu cele 2 nurori. Nu stiu ce sa fac, am inceput sa citesc Acatistul Sf Ciprian si rugaciunea, merg la biserica, tin post. Cum trebuie sa fac cu Acattistul si rugaciunea. Va rog sa nu omiteti raspunsul. Raspunsul poate sa ajunga si pe adresa mea de mail, e mai usor. Va rog din suflet. Dumnezeu sa va binecuvateze!

 18. @I. Eugen
  Rugaciune cu credinta si Dumnezeu aude, mijloceste si Sf. Ciprian. Dar e bine sa va tineti de Biserica, de slujbele de duminica, spovedanie, posturile bisericesti. Orice necaz, mai ales de genul acesta, trebuie sa fie tratat printr-o trezire la realitate, prin a-ti pune probleme in sensul bun prin schimbarea vietii.
  Acatistul se citeste pur si simplu ca o rugaciune. Dar e bine, ba chiar necesar sa fie dublat de o pocainta pentru pacate si post. Credinta lucrata astfel poate multe in rugaciune. Bineinteles ca credinta trebuie sa aiba si rolul de a alunga superstitiile, gandirea fatalista, ca oricum va fi rau. Bine ai facut ca te-ai gandit la rugaciune, la Sf. Ciprian. Dar nu e simplu si nici usor.
  Nu mai zic ca pot fi si niste nemultumiri in inima sotiei care ar trebui vorbite. Deci este important sa si poti comunica si reinnoda relatia cu ea.

 19. @I. Eugen:

  Imi permit sa adaug si eu un sfat, pt ca am in anturaj pe cineva cu o problema similara. Mama (lui) se ocupa cu “diverse” si el si sotia (pe care soacra nu o “inghite”) au avut si au de tras destul de mult. Dar, incet-incet, au reusit sa ajunga la un liman. Iata ce am vazut la ei:

  in primul rand – exact cum spune si @ieromonah1 – intrarea intr-un ritm liturgic regulat. Este, intr-adevar, PRIMORDIAL. Adica Duminica de Duminica la Liturghie, spovedanie (cu Impartasanie, daca iti permite duhovnicul) regulat (nu doar in cele 4 posturi, ci o data la 2-3 saptamani, chiar mai des daca simti nevoia), post, rugaciune (in aceasta privinta de sfatuiesti cu duhovnicul, cum si cat). Cei doi erau inglodati intr-o situatie crancena, dar acest program liturgic, tinut cu regularitate, i-a scos, pur si simplu, incet-incet din marasm, astfel incat acum chiar au inceput sa se miste lucrurile – si chiar binisor! Este adevarat ca si ei facusera niste greseli – nu s-au cununat de la bun inceput, intre altele – dar s-au cait si au indreptat tot ce se putea indrepta.

  In plus, mama ta, prin ce face, pune un sac in spatele tau si al copiilor, asa ca este nevoie sa fii foarte determinat, ca sa pot curata aceasta mizerie. Bine ar fi sa iti convingi si copiii sa respecte aceste practici. Dar nu cu forta si pisalogeala ci, daca vezi ca nu merge cu vorba buna, sa te rogi intens pt ei. Si, desigur, si pt sotie. Si mama:).

  Am mai vazut la ei ca atunci cand presiunile erau mari faceau Acatistul Sf. Ciprian sistematic (uneori ne rugau si pe noi, prietenii, sa participam a rugaciune), cu binecuvantare, si 40 de zile. Ei m-au invatat ca in astfel de cazuri este de ajutor si Sf. Haralambie. Sau – pt casnicie – Sf. Ioachim si Ana. Este foarte bine, cred, sa faci – cu binecuvantare de la duhovnic – canoane de cate 40 de zile. Oricum, de 2-3 ori pe saptamana e bine sa il citesti. Sau ori de cate ori simti nevoia sa te adresezi Sfantului. Si mie mi-a fost la un moment dat de imens ajutor, intr-o imprejurare extrem de dubioasa. Situatia era critica si atat de ciudata incat aveam motive sa cred ca era ceva de genul asta la mijloc. Chiar am simtit, palpabil, acest ajutor. M-am rugat zilnic Sfantului in acea perioada, chiar faceam Acatistul si de 3 ori pe zi, dar era – repet – f critic.

  Important este sa te tii de acest “ritm liturgic” cu REGULARITATE (cei care fac astfel de lucruri la randul lor le fac regulat, si e greu sa rezisti “atacurilor” daca nu ai o protectie puternica) si, desigur, sa ai MARE INCREDERE in Dumnezeu si RABDARE, pt ca nici o incercare nu e intamplatoare si nedreapta, in toate se afla un folos nevazut la inceput. Si, chiar daca esti precaut cu mama ta (eviti sa iei mancare de la ea sau sa primesti diverse obiecte, sau sa lasi pe mana ei obiecte de-ale tale sau de-ale copiilor/sotiei), sa o ierti in sufletul tau si sa nu-i porti pica. Din contra, roaga-te si pentru ea, sa isi revina din ratacire.

  In final, un sfat personal: sa mizezi mai mult pe rugaciune si pe ajutorul Domnului si Maicii Sale, decat pe pisalogeala, reprosuri, incercari de a convinge, lamentari. Nu vorbi de rau pe nimeni si vezi-ti de treaba ta cu incredere. Sper ca nu gresesc. Sfatul duhovnicului este esential!! Nu te lipsi de el.

 20. ps: imi cer de mii de ori IERTARE, nu vreau sa fac pe “sfatoasa”, mai ales in astfel de lucruri, dar, cum am zis, m-am lovit de ceva asemanator – direct sau indirect – si ma gandesc ca experienta asta ti-ar putea fi de folos.

  Doamne, ajuta!!

 21. ah, si inca ceva! 🙂

  ei stiu ca s-au dus la niste manastiri unde au dat o lista cu numele celor dragi la rugaciune un timp de…. Iar aceasta lista o innoiau. De exemplu, s-au dus si la parintele Iustin (care ii iubea mult si era dragut si ii incuraja mult 🙂 ). Este importanta, cred, aceasta sustinere in rugaciune, poate o pot confirma si altii de pe aici.

Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate