PREDICA VIDEO LA INTAMPINAREA DOMNULUI: “Dumnezeul cerului Se coboara in bratele noastre si ni Se daruieste, El ne tine pe noi ca sa-L putem tine in brate. CAND OMUL VINE SA-L INTAMPINE PE HRISTOS, HRISTOS IL IA DE MANA SI IL RIDICA IN CELE MAI DE SUS… Dar acum bagati de seama: toti Il vom intampina o data!”

2-02-2015 Sublinieri

Christ is brought into the Temple

“Maica Domnului se roagă pentru noi toţi suspinând, suferind, trecându-i sabie prin inima ei de fiecare dată când noi păcătuim. Pentru că noi îi zicem că e şi Maica noastră prin Hristos, că noi suntem fraţi ai lui Hristos şi atunci ea e şi Mama noastră şi suferă pentru fiecare dintre noi în parte, ori de câte ori ne îndepărtăm de Fiul ei, ori de câte ori nu-I ascultăm povaţa, nu-I ascultăm cuvintele”.

***

Pentru acest praznic, va mai recomandam:

***

Cuvântul de învăţătură al Pr. Claudiu Melean la sărbătoarea Întâmpinarea Domnului în parohia Sf. Alexandru (Cluj, 2 feb. 2013):

“Iubiţi fraţi şi surori în Hristos Domnul,

Astăzi e mare sărbătoare. Sărbătorile le-am putea împărţi în mai multe categorii: ale sfinţilor, ale Maicii Domnului sau praznice împărăteşti. Praznicele împărăteşti sunt toate cele care Îl au în centru pe Mântuitorul Iisus Hristos [sau pe Maica Domnului, n.n.]. Și ziua de astăzi este un praznic împărătesc, pentru că Hristos este adus înaintea Templului, după rânduiala Vechiului Testament. Se supune Legii. Vă aduceţi aminte că Hristos a zis: N-am venit să stric rânduiala, ci s-o împlinesc. Şi El n-a stricat Legea, ci pur şi simplu a împlinit-o în viaţa Lui. De aceea L-am văzut după opt zile [de la Naştere] tăindu-Se împrejur, acum, la 40 de zile, Îl vedem dus la Templu, pentru că aşa era rânduiala: primul născut de parte bărbătească să fie adus la Templu şi închinat Domnului. Și Domnul Se supune acestei rânduieli.

Şi aici la Templu se întâmplă o minune. Mai întâi trebuie să-l vedem pe Dreptul Simeon. În Vechiul Testament, în trecut, în istoria poporului evreu, ei ţineau foarte mult la Legea Vechiului Testament. Adică trebuia acest text al Sfintei Scripturi să fie foarte cunoscut. Şi pentru că în vremea Domnului Iisus Hristos, şi înainte, şi evreii si ceilalţi au început să mai uite din limba lor, şi o limbă de circulație internaţională – cum e engleza azi, dacă vreţi – în vremea aceea era limba greacă. Şi nu înţelegeau prea mulţi ce scria în Vechiul Testament. Şi de aceea s-au hotărât 70 de bătrâni să traducă Vechiul Testament, Legea lui Moise, din limba ebraică în limba greacă. Si această traducere s-a numit Septuaginta – de la cei 70, de acolo vine numele. Deci 70 de bătrâni s-au apucat să traducă. Şi şi-au împărţit textul Sfintei Scripturi. Şi Dreptul Simeon era unul dintre cei 70 de bătrâni care traduceau, iar el a avut de tradus pe Proorocul Isaia. Şi, când a ajuns la Isaia, cap. 7, scria în felul următor:

Iată, fecioara va lua în pântece și va naşte Fiu şi se va chema numele Lui Emanuel.

Iar Simeon a zis: “Nu se poate… Cum fecioară să ia în pântece? Că dacă ia în pântece nu mai e fecioară.” Şi a tăiat şi a scris acolo, în loc de fecioară, „femeia tânără”. Şi s-a dus la culcare, obosit, noaptea, după frământări şi gânduri, că se frământa şi încerca să-şi dea seama cum e bine să traducă, doar era Legea lui Dumnezeu, ei nu se jucau cu cuvântul Domnului. Şi, când se trezeşte dimineaţa, se uită pe foaia lui şi a văzut că „femeia tânără” era şters şi în locul acela era scris fecioara. Şi s-a mirat şi se întreba cine o fi şters cât timp a dormit el. Şi atunci era greu să ştergi, nu era ca astăzi, cu un corector. Şi, mai mult, în Legea lui Dumnezeu n-aveai voie să faci corecturi. Dacă greşeai ceva, toată pagina jos, cum mai fac părinţii cu noi la şcoală. Dar Simeon a zis că aşa ceva nu se poate și iarăşi a scris în loc de fecioarafemeia tânără va lua în pântece…” şi a doua noapte iar, la fel s-a întâmplat, s-a şters „femeia tânără” şi s-a scris fecioara. Şi el se frământa şi se gândea: “Cum fecioara să ia în pântece şi să nască fiu?! Aşa ceva e imposibil!” Pentru că fiecare dintre noi ne-am născut dintr-o femeie, nu dintr-o fecioară. Fecioare sunt acelea care rămân curate până la moarte. Ei, când şi a treia oară i se întâmplă acelaşi lucru, el îşi spune: “Na, să văd eu când s-o întâmpla asta…!” Si un înger al Domnului i-a spus:

Simeon, pentru că n-ai crezut, tu n-o să mai mori, o să vrei să mori şi n-o să mai mori până când o să-L vezi pe Pruncul Acesta care Se va naşte din fecioară.

Şi Simeon a rămas cutremurat.

Şi a trecut Simeon de o sută de ani, bătrân fiind îşi dorea moartea, toţi ceilalţi prieteni şi colegi de-ai lui, de o vârstă cu el, mureau, nu mai puteau de bătrâneţe, nu mai puteau de oboseală, dar Simeon nu mai murea. Şi toată ziua era la Templu și aştepta, în fiecare zi, în fiecare zi el se ducea la Templu şi aştepta să-L vadă pe Mesia, pe Pruncul Iisus Hristos. Şi, într-o zi de 2 februarie, apar la Templu Maica Domnului cu Iosif. Şi Duhul lui Dumnezeu îi spune să se ducă la Templu, iar el se duce şi, când Îl vede pe Prunc, Îl ia în braţe, plin de emoţie, Îl ia în braţe și spune:

Acum slobozeşte pe robul tău, Stăpâne…

Aceasta este cântarea pe care o cântăm la fiecare vecernie: Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău în pace. Că văzură ochii mei mântuirea Ta… – n-am văzut, dar acum am crezut, acum mi s-a întâmplat să ţin în mâinile mele pe Dumnezeul cerului și al pământului.

Eu acum v-aş întreba: cine pe cine ţinea în braţe? Righteous Symeon the God-ReceiverCă, dacă ne uităm la icoană, Dreptul Simeon pe Pruncul Iisus. Dar, de fapt, Iisus l-a ţinut pe el în viaţă şi în braţe ca să-L  poată ţine. El l-a ţinut. Vedeţi, noi avem în fiecare duminică întâmpinarea Domnului nostru Iisus Hristos. Venim în întâmpinarea Lui. Uitaţi-vă la imaginea mamelor cu copilaşii care vin, cum îi ţin de subsuoară şi-i ridică să sărute icoana. Aceştia sunt chipul Domnului Iisus Hristos, pe Care Simeon îl ţinea în braţele lui.

Şi, mai mult, preotul, când se împărtăşeşte îşi pune Trupul lui Hristos în mână şi Îl ţine cu mâinile cruciş, cutremurat, pe Hristos în braţe, ca şi Dreptul Simeon. Emoţia, să ştiţi, atunci e cea mai mare. Că zice una din rugăciuni:

Doamne, Tu eşti foc; să nu mă arzi pe mine, nevrednicul.

Că, dacă ar fi după vrednicia noastră, ni s-ar găuri mâinile să-L ţinem pe Hristos, Focul cel viu, în palmele noastre. Poate și de aceea, la Sfânta Împărtăşanie, când iarăşi Îl primim pe Hristos, ni Se dă numai cu linguriţa, nu ni Se dă în palmele noastre, că nu ştiu câte palme n-ar rămâne arse de Focul acesta al Dumnezeirii. De aceea ar trebui să fim foarte cutremuraţi, foarte conştienţi că aici nu e doar pâine şi vin, nu e teatru, ci e Dumnezeul cerului Care Se coboară în braţele noastre şi Care ni Se dăruieşte. El ne ţine pe noi ca noi să-L putem ţine în braţe. El ne dăruieşte putere să stăm în picioare, că, dacă nu ne-ar da El, n-am putea sta nici în picioare. Dacă El nu ne-ar ţine, n-am avea nici sănătate, nici viaţă, nici minte, nici lumină; n-am avea nimic.

Dacă, zicea cineva, [numai] o secundă Şi-ar întoarce Dumnezeu ochii de la faţă pământului, tot pământul ar fi praf şi cenuşă. O secundă! Dacă Dumnezeu n-ar purta de grijă pământului, totul ar fi dezastru. Vedeţi, avem o groază de astronomi și de astrologi care fac tot felul de înspăimântări: “Vedeţi că vine o cometă, se loveşte de pământ nu-ştiu-când, nu-ştiu-cum…!” Să ştiţi că asta s-ar putea întâmpla dacă Dumnezeu nu ne-ar purta de grijă. Foarte simplu ar fi să se poată întâmpla. Dar Dumnezeu, în bunătatea Lui, ne ţine ca pe palme. Ţine pământul în palmă. Era o icoană cu Dumnezeu care ţine pământul în palmă. Asta e purtarea de grijă a Domnului şi să ştiţi că El în fiecare secundă ne poartă de grijă. Nu ne forţează, dar stă cu atâta bunătate și cu drag şi ne aşteaptă să credem şi noi ca Dreptul Simeon.

036_36Dar haideţi să ne gândim acum: cum Îl întâmpinăm noi pe Domnului Iisus Hristos?; pentru că El vine de fiecare dată, de fiecare dată vine la Templu. Suntem noi ca şi bătrânul Simeon sau ca Proorociţa Ana, care în fiecare zi veneau să-L caute pe Domnul Hristos? Nu suntem! Că şi duminica ni-e lene uneori! Şi în sărbători parcă ne e greu să mergem să-L întâmpinăm pe Domnul nostru Iisus Hristos. Şi El vine în fiecare zi, să ştiţi! Acolo nu venea la Templu în fiecare zi, ci ani de zile L-au aşteptat să vină o dată! Cu câtă emoţie! Şi aici vine în fiecare zi şi noi nu-L mai aşteptăm sau nu-L mai întâmpinăm. Sau mergem aşa, fără să fim cutremuraţi că El e prezent.

Dar acum băgaţi de seamă: toţi Îl vom întâmpina o dată! Pentru cine-L va întâmpina aici, de bunăvoie, dăruindu-I Lui viaţa, cealaltă întâmpinare va fi foarte uşoară. Îl vom întâmpina, cum zice, la sfârşit:

Iată Mirele! Ieşiţi întru întâmpinarea Lui!

Când se va sfârşi lumea aceasta, Hristos iarăşi va veni, nu cum vine acum, plin de blândeţe, de bunătate, de dragoste. Şi toți Îl vom întâmpina, de la mic până la mare, copii şi bătrâni, om care a fost la biserică sau n-a fost, român sau maghiar sau italian sau nu contează ce; toţi Îl vom întâmpina pe Hristos! Şi atunci, pentru cei care ne-am învăţat cu El, care L-am întâmpinat de aici, de pe pământ, va fi o bucurie:

Doamne, iarăşi Te întâmpinăm, aşa cum de fiecare dată am venit curaţi în faţa Ta, cu frică ne-am împărtăşit cu Tine, cu frică ne-am apropiat de Tine şi cu cutremur. De aceea acum nu ne mai e teamă, pentru că ştim Cine eşti, ştim ce Dumnezeu mare avem!

Dar cine nu L-a întâmpinat cu viaţa lui, cu inima lui, acela se va înspăimânta când va veni, pentru că întâmpinarea aceea va fi înfricoşătoare.

De aceea zicea Sfântul Teofan Zăvorâtul:

Întâmpinaţi-L cu inima voastră!

christ_2Veniţi la Templu, tineri şi bătrâni, pentru că-i aveţi pe Dreptul Simeon şi pe Proorociţa Ana în faţa ochilor, că nu-i prea greu şi prea obositor să veniţi aici să-L întâmpinaţi pe Hristos. Şi căutaţi prin Duhul lui Dumnezeu să vedeţi dincolo de ceea ce se vede, dincolo de ceea ce vede toată lumea. Dincolo de icoane, dincolo de Potir, dincolo de Evanghelie vedeţi-L pe Hristos.

Că, la urma urmei, să ştiţi că de fiecare dată noi îl imităm pe Dreptul Simeon, dar poate nu aşa conştienţi, când luăm acasă Scriptura şi începe să citim; noi, atunci Îl ţinem pe Hristos în braţe. V-aţi gândit vreodată? Aici e Însuşi Hristos. Nu în hârtie şi în litere, ci în cuvinte e Însuşi Hristos Dumnezeu şi noi, când luăm Biblia în mână, Îl ţinem pe Hristos în braţele noastre ca şi Dreptul Simeon. Oare câţi am putea să zicem: Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne, că au văzut ochii mei mântuirea Ta…? Aşa ar trebui să stăm în faţa Scripturii, aşa ar trebui să stăm în faţa Împărtăşaniei, aşa ar trebui să stăm în faţa lui Dumnezeu, conştienţi că El este viu şi veşnic, Împărat al tuturor.

De aceea, dragii mei, acest praznic împărătesc trebuie să ne dea de gândit fiecăruia dintre noi, pentru că Hristos, cum zice şi Simeon:

Acesta a venit spre căderea şi ridicarea multora şi ca un semn care va stârni împotriviri.

E greu cuvântul ăsta, mi-a luat mult timp să-l înţeleg. Ştiţi ce înseamnă asta? Că atunci când apare Hristos în lume, lumea se împarte în două. Zice Domnul:

Am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacră.

Se desparte lumea în două de la Hristos: oameni care cred cu adevărat și oameni care nu cred în Hristos; oameni care Îl urmează pe Hristos şi oameni care nu-L urmează. De aceea, unii cad şi mai rău; când vii în faţa lui Hristos şi nu crezi, te duci şi mai rău. Confession_1Şi alţii, când vin cu slăbiciunile lor, cu păcatele lor, cu dezastrul inimi lor, vin în faţa lui Hristos. Uitaţi-vă câte epave sufleteşti au venit în faţa lui Hristos şi au ajuns sfinţi, mulţi dintre ei. Hristos îi ridică pe toţi. Când omul vine să-L întâmpine pe Hristos, Hristos îl ia de mână şi îl ridică în cele mai de sus. De asta trebuie să avem mare, mare încredere, dragoste, frică de ceea ce face Hristos cu noi. Niciun om din lumea aceasta, preşedinte al Americii să fie, nu ne poate ridica cum ne ridică Hristos, pentru că El ne ştie cu de-amănuntul toate problemele sufletului nostru. Şi, când veniţi în întâmpinarea Lui, puneţi-I-le cu mintea, cu inima, prin spovedanie, prin rugăciune, puneţi-I-le pe toate în braţele lui Hristos. Şi El vă va lua pe braţele Sale si vă va ridica cu orice probleme, cu orice necazuri, cu orice dureri.

Şi apoi Dreptul Simeon îi spune Maicii Domnului un lucru cutremurător:

Prin sufletul tău va trece sabie.

Icoana-Maicii-Domnului-7-sageti-imblanzirea-inimilor-impietrite4Ia gândiți-vă: după ce a văzut la Crăciun cât de greu [a gasit loc unde sa-L nasca], cum n-a primit-o nimeni, vine acum Dreptul Simeon şi-i spune: Prin sufletul tău va trece sabie. Gândiţi-vă la Maica Domnului, câtă durere să porţi în braţele tale pe Fiul lui Dumnezeu, să-L porţi în pântece, să-L porţi în braţe şi să vii la templu şi cineva să-ţi spună: Prin sufletul tău va trece sabie. Este o icoană foarte frumoasă, Maica Domnului cu şapte săbii, în care sunt pictate şapte săbii trecând prin inima Maicii Domnului. Astea sunt suferinţele ei, pentru că Maica Domnului a suferit alături de Hristos mai mult decât oricine pe pământul acesta. Gândiţi-vă numai dumneavoastră, care aveţi copii, cât de tare suferiţi când îl vedeţi pe copil bolnav. Mai tare decât dacă v-aţi vedea pe dumneavoastră. Şi mamele ştiu asta mai bine decât taţii, pentru că ele suferă.

Şi Maica Domnului a început să sufere taina aceasta a suferinţelor Domnului, a patimilor Domnului, a Răstignirii Domnului încă de când Dreptul Simeon i-a spus: Prin sufletul tău va trece sabie. Şi chiar a trecut la Patimile Lui, la Răstignirea Lui, toate suferințele Maica Domnului le-a privit ca şi cum ar fi fost ale ei sau, poate, mai mult decât dacă ar fi fost ale ei. Pentru că Îl ştia Fiu al lui Dumnezeu, Îl ştia născut în curăţie, Îl ştia nevinovat de niciun păcat şi poate a fost singura care ştia nevinovat. Şi de aceea Maica Domnului se arată aici şi ea ca o purtătoare de grijă, pentru că ea a avut grijă de Domnul nostru Iisus Hristos pe pământul acesta ca Prunc şi acum are grijă de toţi cei care-L întâmpină pe Hristos, pentru că ea stă de-a dreapta Tronului slavei lui Dumnezeu. Şi se roagă pentru noi toţi suspinând, suferind, trecându-i sabie prin inima ei de fiecare dată când noi păcătuim. Pentru că noi îi zicem că e şi Maica noastră prin Hristos, că noi suntem fraţi ai lui Hristos şi atunci ea e şi Mama noastră şi suferă pentru fiecare dintre noi în parte, ori de câte ori ne îndepărtăm de Fiul ei, ori de câte ori nu-I ascultăm povaţa, nu-I ascultăm cuvintele.

Haideţi, dragii mei, să luăm exemplu de la aceşti doi oameni mari, Simeon şi Ana, şi să-L rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne învrednicească să ţinem pe braţele noastre, plini de cutremur dar şi plini de dragoste, plini de încredere şi de nădejde, plini de bucurie, dar și conştienţi că noi ne împărtăşim cu Dumnezeul cerului şi al pământului, care ne mântuieşte. Amin”.

intampinarea_domnului01

CANTARI LA PRAZNICUL INTAMPINARII:

 • Axionul Intampinarii Domnului (Anghelos)

  Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 • Catavasii la Intampinarea Domnului (Byzantion)

  Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 • Grupul Altarul – Axion la Intampinarea Domnului

  Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 • Si acum… la intampinarea Domnului, gl. VI, de D. Suceveanul

  Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 • Cantarea “Acum slobozeste pe robul Tau, Stapane…” (Stavropoleos)

  Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Categorii

Cum ne iubeste Dumnezeul nostru, Duminici si Sarbatori - Noime vii pentru viata noastra, Hrana duhului / PREDICI SI CUVINTE DE FOLOS, Impartasania, Intampinarea Domnului, Maica Domnului, Preot Claudiu Melean, Spovedanie si Impartasanie (Sfintele Taine), VIDEO

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

3 Commentarii la “PREDICA VIDEO LA INTAMPINAREA DOMNULUI: “Dumnezeul cerului Se coboara in bratele noastre si ni Se daruieste, El ne tine pe noi ca sa-L putem tine in brate. CAND OMUL VINE SA-L INTAMPINE PE HRISTOS, HRISTOS IL IA DE MANA SI IL RIDICA IN CELE MAI DE SUS… Dar acum bagati de seama: toti Il vom intampina o data!”

 1. Pingback: “Că văzură ochii mei mântuirea Ta…”: PAZIND IN INIMA, INTRU NADEJDE, MANGAIEREA HARULUI, IN ASTEPTAREA ZILEI CELEI MARI. Predica Arhim. Zaharia de la Essex despre legatura intre INTAMPINAREA DOMNULUI si A DOUA VENIRE. “Nu putem
 2. Pingback: MAICA DOMNULUI – IZVORUL TĂMĂDUIRII SUFLETELOR ÎNTRISTATE, OMUL CARE ÎNȚELEGE CEL MAI BINE SUFERINȚA INIMILOR SFÂȘIATE. Cuvânt al Părintelui Ciprian Negreanu: “În durerile noastre, în despărțirile noastre, în așteptările noast
 3. Pingback: INTAMPINAREA DOMNULUI – STAREA SUFLETULUI DORITOR DE DUMNEZEU. Icoana Dreptului Simeon, asteptarea si pregatirea indelung-rabdatoare a INTALNIRII OMULUI CU DUMNEZEU, ca Stapan si Imparat al cugetului si al inimii noastre (VIDEO – Cuvintele Par
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate

Carti recomandate