ATITUDINE PE TEMA ACTELOR CU CIP IN BISERICA GRECIEI: RESPINGEREA NOILOR ACTE, FARA EXTREMISME SI ZELOTISME, PE MOTIVUL PRIMEJDIILOR INDOSARIERII ELECTRONICE

9-11-2010 5 minute Sublinieri

Remarcabila aceasta luare de atitudine din Biserica Greciei. Aviz si sinodalilor nostri, care au la dispozitie o initiativa autohtona de respingere a actelor de identitate electronice dusa in aceeasi termeni si aproape cu aceleasi argumente:

In ceea ce priveste cardul cetateanului din Grecia, acolo, din materialul de mai jos, reiese ca este obligatoriu. Va reamintim din postarile de stiri anterioare:

Pelerin Ortodox: SCRISOAREA MITROPOLITULUI COSMA DE ETOLIA CĂTRE SINOD GRECIEI DESPRE “CARDUL CETĂŢEANULUI”

Greek Reporter: PM Papandreou Holds Citizens Card Meeting

Cardul cetateanului este un dispozitiv complex care este destinat, in intentia guvernului grec, a inlocui vechiul buletin. Este complex deoarece prin el se pot realiza toate tranzactiile cetateanului cu statul si serviciile sociale. Cardul este destinat, insa, si calatoriilor in spatiul Schengen precum si, in viitor, pentru tranzactiile private. Si la ei este deocamdata la stadiul de proiect supus dezbaterii…

Mitropolitul Ambrozie al Kalavritelor și noul Mitropolit al Kifisiei dimpreună cu preoții și monahii au spus NU ”cardului cetățeanului”

NU „cardului cetăţeanului”

din partea adunării preoţeşti a Mitropoliei Kalavritelor

Prin aceasta se vor îndosaria electronic cetăţenii în numele guvernării electronice

Cu 24 de ore înaintea convocării Sfântului Sinod al Ierarhiei a avut loc adunarea preoţească a Mitropoliei Kalavritelor şi Eghialiei. Adunarea preoţească a abordat problema „cardului cetăţeanului” şi a luat o decizie unanimă prin care se declară împotriva cardului şi împotriva actelor de identitate electronice care vor îndosaria toate acţiunile cetăţenilor şi ale creştinilor. Decizia integrală este următoarea:

„Pe data de 1.10.2010, la Centrul de Tineret «Noi Orizonturi» al Mitropoliei noastre, a avut loc adunarea preoţească ordinară, în urma invitaţiilor Înalt Prea Sfinţitului Mitropolitului nostru Ambrozie al Kalavritelor şi Eghialiei, în care toţi preoţii am discutat, între altele, şi tema cardului cetăţeanului, datorită numeroaselor întrebări ale credincioşilor eparhiei noastre legate de această chestiune, precum şi datorită publicaţiilor din presa religioasă ale clericilor în care exprimă neliniştea lor vie şi cheamă poporul credincios să refuze acceptarea acestui card. Pe parcursul adunării am fost informaţi în legătură cu evoluţiile în această direcţie şi cu dimensiunile pe care le-a luat atât în ţara noastră, cât şi în străinătate. Potrivit anunţurilor guvernamentale, în câteva luni va începe înlocuirea treptată a actului nostru de identitate eliberat de poliţie cu cardul cetăţeanului.

Cardul Cetăţeanului va avea forma cărţii de credit şi va fi înzestrat cu un cip „inteligent”, în care vor fi încorporate numărul din registrul matricol al localităţii în care trăieşte deţinătorul, codul fiscal (AFM), numărul matricol al asigurării de sănătate (AMKA), precum şi numărul actului de identitate eliberat de poliţie. Este vorba adică de date personale vitale.

Pe o faţă a cardului va fi fotografia deţinătorului şi amprenta. Prin introducerea numărului serial şi a codului de acces se va permite cetăţeanului accesul prin intermediul internetului la dosarul său medical, la datele care se referă la proprietatea sa etc.

Potrivit informaţiilor pe care le deţinem, cardul cetăţeanului se va folosi pentru toate tranzacţiile cetăţeanului cu statul şi mai ales cu serviciile sociale.

Îndosarierea electronică

Având în vedere părerile pe care le-au exprimat preoţii prezenţi, am decis să redactăm următoarea hotărâre care s-a citit în faţa întregii adunări şi a fost acceptată unanim de întregul preoţilor:

1. Exprimăm intensa noastră nelinişte faţă de dorinţa din ce în ce mai crescută a guvernelor ţărilor europene de a controla datele personale ale cetăţenilor, constrângându-i, în numele uşurării vieţii cotidiene sau al controlului legalităţii în diferite sectoare ale societăţii, să ofere aceste date în băncile electronice de informaţii, care le vor crea acte de identitate pe care va trebui obligatoriu să le folosească în activităţile lor zilnice.

Astfel se realizează controlul absolut al statului asupra oricărei acţiuni şi activităţi a omului. Acest lucru în mod clar atentează la libertatea omului ca persoană, cu atât mai mult cu cât cetăţeanul devine un număr rece şi impersonal, îşi pierde personalitatea şi valoarea şi în mod continuu viaţa lui este urmărită de guvernarea electronică a ţării sale.

De asemenea atentează la Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale ale Omului, care la numărul 8 cu titlul „Protecţia datelor cu caracter personal” subliniază:

a)      Orice persoană are dreptul la protecţia datelor cu caracter personal care o privesc.

b)     Prelucrarea acestor date trebuie să se facă în mod legal pentru scopuri bine determinate şi pe baza consimţământului celui interesat sau pentru alte motive legale prevăzute de lege. Orice persoană are dreptul să aibă acces la datele îndosariate care îl privesc şi să opereze corectarea lor.

Este limpede din articol că condiţia necesară pentru prelucrarea datelor personale este consimţământul individului în acest sens.

Repercusiuni

2. Primirea obligatorie a cardului cetăţeanului, dependenţa absolută şi necesitatea acestuia în satisfacerea nevoilor fundamentale ale omului în supravieţuire, adică primirea salariului, asistenţa medicală, educaţie, cumpărarea de produse etc., precum şi faptul că în viitor cardul acesta va conţine şi semnătura deţinătorului conduce la următoarele întrebări:

a) Ce garanţie poate să existe că nu se va ajunge la situaţia în care datele cardului să fie interceptate şi folosite în scopuri ilegale de către cei care vor avea acces la acestea şi chiar să fie modificate intenţionat? Recent de altfel, un canal german de televiziune a demonstrat că datele cardului cetăţeanului pot fi uşor interceptate.

b) Care vor fi termenii şi limitele folosirii datelor personale de către cei care le prelucrează în mod legal?

c) Cum se va asigura şi întări legal protecţia şi siguranţa cetăţeanului în legătură cu fluxul datelor personale şi prelucrarea acestora?

d) Ce se va întâmpla cu acei cetăţeni care din motive de conştiinţă şi chiar religioase vor refuza să primească cardul cetăţeanului? Vor fi excluşi din viaţă, pentru că fără card nu îşi vor satisface cele necesare vieţii sau se va da o soluţie alternativă din partea statului? Să se menţioneze că în Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale ale Omului la articolul 10, paragraful 2 se recunoaşte dreptul omului la obiecţie de conştiinţă.

Guvernarea mondială

3. Ne problematizăm de altminteri pentru interesul (pe care îl prezintă cardul electronic) pentru guvernarea electronică contemporană. Mesajele pe care le primim zilnic de pe internet şi din presă, din declaraţiile persoanelor politice şi ale oamenilor de ştiinţă, subliniază că acest act serveşte scopurile instaurării unei guvernări mondiale care prin intermediul băncii centrale de informaţii va putea să controleze nu doar datele personale, ci întreaga viaţă a omului şi chiar să o direcţioneze.

4. Cele de mai sus sunt confirmate şi de faptul că în numele multiculturalităţii şi al respectului, chipurile, faţă de specificitatea religiilor se uzurpează valorile naţionale, culturale şi religioase ale popoarelor. Astăzi vedem că în cadrul drepturilor cetăţeanului european este pusă la îndoială legal existenţa icoanelor în şcoli şi în clădirile publice, baticurile musulmancelor etc. În special în ţara noastră există şi se creează un intens climat negativ faţă de Biserică şi de clericii ei şi se critică ortodoxia la nivel internaţional. Să se menţioneze că în aşa-numită Constituţie Europeană au avut grijă să nu existe nici o referire la moştenirea creştină a Europei, respectând, aşa cum au spus, specificitatea comunităţii multiculturale.

Propuneri

Ţinând seama de cele de mai sus, propunerile noastre sunt următoarele:

1. Biserica noastră şi întregul Sfântului Sinod al Bisericii Greciei trebuie cu multă atenţie să ia imediat poziţie faţă de primejdiile pe care le antrenează îndosarierea electronică a cetăţenilor şi emiterea cardului cetăţeanului.

Fără extremisme şi zelotisme, printr-o cercetare atentă a tuturor datelor, a neliniştilor care sunt exprimate de mulţimea credincioşilor, în colaborare cu teologi, profesori universitari, specialişti şi oameni de ştiinţă, pe temeiul tradiţiei ortodoxe şi a adevărului, exprimate în învăţătura autentică predată nouă de Domnul şi de Apostoli, va trebui să cerceteze întreaga temă în profunzime şi prin enciclicele sale să lumineze în mod responsabil clerul şi poporul lui Dumnezeu, şi în acelaşi timp să se pregătească, dacă va fi nevoie, pentru o luptă vitală pentru apărarea drepturilor poporului la nivel naţional şi european.

2. Biserica să participe prin reprezentanţii structurilor ei sinodale la dezbaterea publică, care va începe în puţine zile asupra temeiurilor cardului cetăţeanului şi în colaborare cu societatea grecească să solicite consolidarea legală a securităţii datelor personale ale cetăţeanului. De asemenea, în acord cu propunerea exprimată de profesorul de teologie al Universităţii din Tesalonic în scrisoarea sa către Sfântul Sinod, ierarhia bisericească să solicite de la Uniunea Europeană să introducă în tratatele ei şi în Constituţia Europeană, într-un articol nerevizuibil, următoarele:

Uniunea Europeană nu permite nici unui stat-membru să legifereze, să promoveze şi să impună în nici un fel de document, card, microcip, act de identitate sau sistem electronic de tranzacţii, vreun număr anume – precum rău famatul număr 666 – nume sau simbol sau pecetluire, care ofensează conştiinţa religioasă a creştinilor sau a adepţilor altei religii”.

3. Sfântul Sinod ar putea redacta un text de decizie în care să se dea posibilitatea poporului lui Dumnezeu să se exprime prin semnătură. Acesta ar constitui în mod clar un protest care poate să aibă puterea să răstoarne sau chiar să curme proiectele conducătorilor şi să îi problematizeze. Un exemplu îl constituie cazul Angliei, unde noul guvern de coaliţie, luând aminte serios la reacţiile anterioare ale organizaţiilor împotriva îndosarierii electronice şi a noului „act de identitate inteligent” a considerat drept chestiune majoră anularea sistemului legislativ privitor la „noul act de identitate” şi la uriaşa îndosariere a 50 de tipuri de date cu caracter personal ale cetăţenilor pe care o prevedea acesta. Organizaţiile respective au adunat 10 000 de semnături împotriva cardului cetăţeanului, obligând guvernul să ia decizia de a retrage legea respectivă care prevedea emiterea cardurilor.

4. Îl rugăm cu căldură pe Mitropolitul nostru să transmită Sinodului Ierarhiei care urmează să se întrunească problematizările şi smeritele noastre propuneri şi aşteptăm deciziile Sfântului Sinod referitoare la această temă care să lumineze clerul şi poporul.”

Ὁρθόδοξος Τύπος, 15.10.2010, nr. 1849, p. 6

Mitropolitul Kirilos al Kifisiei, Amarusiu și Oropu

Joi 4 noiembrie 201o a avut loc prima ședință preoțească  din cadrul Mitropoliei Kifisia, Amarusiu și Oropu, condusă de către  noul Mitropolit Kirilos. La final, așa după cum era de așteptat s-a facut referire și la cardul cetățeanului, care elimină libertatea și ofensează brutal conștiința religioasă a credincioșilor. Mitropolitul Kiril și toți preoții și-au manifestat complet opoziția, declarând că nu vor primi cardul cetățeanului.

http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=6225:-l-r&catid=26:2009-12-18-08-38-40

Traducere Anna Theodorou, Graiul Ortodox


Categorii

Carduri electronice/ cipuri, Era Big Brother, Guvernarea electronica (E-GUVERNARE), Ierarhi greci, Mitropolitul Ambrozie de Kalavrita

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

15 Commentarii la “ATITUDINE PE TEMA ACTELOR CU CIP IN BISERICA GRECIEI: RESPINGEREA NOILOR ACTE, FARA EXTREMISME SI ZELOTISME, PE MOTIVUL PRIMEJDIILOR INDOSARIERII ELECTRONICE

 1. Pingback: Război întru Cuvânt » SOLUTIA “DELTA FORCE”? Vremurile de restriste – intre tehnici de supravietuire si metode de despatimire
 2. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Forul Ortodox Roman cere Ministerului Sanatatii sa renunte la intentia de a implementa CARDURILE ELECTRONICE DE SANATATE
 3. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Omilie pe tema CARDULUI CETATEANULUI a IPS Hierotheos Vlachos: Sa primim… “cardul” de CETATEAN CERESC si sa ne punem numele lui Hristos in inimi!
 4. Pingback: Razboi întru Cuvânt » TSUNAMI-UL DIGITAL AJUNGE SI IN RUSIA IN 2012, CAND SE PRECONIZEAZA INTRODUCEREA UNUI CARD ELECTRONIC “UNIVERSAL”
 5. Pingback: Război întru Cuvânt » Scurta omilie recenta a avvei Moise Aghioritul. CHEMARE LA TREZVIE SI ECHILIBRU
 6. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Grecia: manifestatie importanta impotriva CARDULUI CETATEANULUI
 7. Pingback: IPS Serafim de Kythire cere Sinodului Bisericii Greciei sa ia atitudine fata de PRACTICILE ERETICE SI NE-CANONICE ALE PATRIARHIILOR SERBIEI SI CONSTANTINOPOLULUI
 8. Pingback: DUHUL NIHILIST SI "MISTICA" REVOLUTIEI - marile ispite ale crestinului de azi
 9. Pingback: SACCSIV SI CALOMNIILE DIN POSTUL MARE: Reincalzirea vechilor minciuni ale unui diversionist. Ce credem despre cipuri, carduri, pecete si antihrist? - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 10. Pingback: CIP IMPLANTAT LA NASTERE FIECARUI OM: ideea lansata la BBC de o scriitoare de SF - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 11. Pingback: Comisia Europeana forteaza adoptarea obligatorie de CARTI DE IDENTITATE CU CIP BIOMETRIC - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 12. Pingback: Comisia Europeana propune un nou REGULAMENT pentru promovarea paneuropeana a IDENTITATII SI SEMNATURII ELECTRONICE - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 13. Pingback: Parintele Ioan Buliga despre INSELARE, CIPURI, ALARMISME, RAZBOIUL INFORMATIILOR. “Astazi curatenia si smerenia sunt foarte rare, insa invatatori sunt tot mai multi si atunci ratacirea creste…” -
 14. Pingback: BANCHERUL CALUGARIT: Parintele Ilarion Dan (Man. Crucea): “Traim niste vremuri in care apele se cam aleg, iar cernerea se va amplifica si accelera” -
 15. Pingback: NOILE BULETINE BIOMETRICE SAU “DOAR” CU CIP – introduse, teoretic, de astazi, 1 Aprilie. “O INCALCARE A LIBERTATII DE CONSTIINTA” si nu doar atat: UN PAS GRAV INAINTE SPRE ULTIMUL TOTALITARISM, ANTIHRISTIC. Protest al unor as
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare