CAUZELE PERSECUTIEI SI ARESTARII STARETULUI EFREM. “Dosarul” cazului Vatopedi

29-12-2011 20 minute Sublinieri

Din negura scandalului in care a fost aruncata Manastirea Vatopedi si cinstitul sau Staret se poate intrevedea adevarata cauza a prigonirii: un vultur bizantin care strapunge cerul. Manastirea Vatopedi, ultima ramasita a Imperiului Bizantin, sta ca un ciot in calea intereselor apusene, eurocrate si masonice…

Pentru că foarte mulţi se întreabă care sunt cauzele care şi ce se urmăreşte în acest caz, o să încerc să trec în revistă succint cele mai importante puncte din desfăşurarea acesteia:

În 1994 Mănăstirea Vatoped cu ajutorul avocaţilor acesteia şi a altor foruri juridice din Grecia a început cercetarea titlurilor de proprietate referitoare la terenuri nefolosite ce aparţineau de metocul mănăstirii de la Porto Lagos din Grecia de Nord. Acest proces, în care a fost implicate şi organele cadastrale ale ţării precum şi diferiţi miniştri din patide antagonice în decursul a 3 guverne a ţinut până în 2003.

La final, conducerea Greciei din acea perioadă prin organele ei (guvern, diferitele consilii de evaluare, Curtea de Justiţie etc.) au hotărât valide toate aceste acte şi au semnat şi parafat dreptul de proprietate şi folosinţă a terenului respectiv care în cea mai mare parte a sa este de fapt un lac.DUPĂ ce toate acestea au fost încheiate, datorită unor diferende financiare foarte mari între membri din guvernul de atunci şi proprietarul canalului de televiziune Alpha TV, acesta din urmă a căutat un mijloc de răzbunare împotriva guvernului şi de departe cea mai bună ţintă a fost Vatopedul.

Asta pentru că de fapt Vatoped este din punct de vedere juridic o persoană publică şi deci „averea” nu intră în buzunarele monahilor pentru a fi folosită de ex. pentru a se apăra (cum socotea magnatul respectiv) şi a spune adevărul pe alte canale TV sau prin varii mijloace. Asta pentru că tot războiul a fost şi este informaţional.

Acest atac împotriva mănăstirii a luat amploare pentru că există mari interese străine de Grecia şi Cipru (ţara de origine a p. Efrem) care au fost lezate de activitatea duhovnicească a mănăstirii.

Aici trebuie să înţelegem că Sf. Munte nu face politică în sensul lumesc al termenului ci scopul acestui stat monahal este de a aduce pe oameni la Hristos. Însă una din problemele majore pentru cei ce doresc conducerea totală a acestei lumi este faptul că odată cu dragostea de Dumnezeu apare simultan şi dragostea de neam. Din cauza aceasta Bertrand Russell unul dintre eugeniştii de frunte ai secolului 20 a spus “Dragostea de Dumnezeu şi de neam sunt cei doi piloni ce ne stau în calea instaurării noii ordini mondiale. Din cauza asta trebuie loviţi fără cruţare”.

Datorită temei metocului pe care am prezentat-o mai sus mănăstirea prin reprezentanţii ei (în special p. Arsenie şi p. Efrem) erau în contacte dese cu conducerea de atunci a statului elen. În timpul vizitelor la diferitele organe din conducerea Greciei, cu toate că p. Arsenie era preocupat mai mult de soarta metocului mănăstirii, p. Stareţ Efrem era preocupat mai mult de altceva… Părintele Stareţ prin caracterul său era şi este preocupat de Hristos. De misiune. Are un mare dar pentru asta.

Din cauza acesta guvernul de atunci s-a îndreptat în spre interesele naţionale, ieşind simţitor de sub sfera de influenţă a Apusului şi aducând un progres vizibil în Grecia. Pentru că Apusul nu îşi putea permite să piardă Grecia din cauza poziţiei geostrategice pe care aceasta o deţine, această tendinţă trebuia stăvilită cât mai repede. S-au încercat cu mai multe scandale, legate de firma Siemens, de ascultările telefoanelor conducerii elene (celebra “Athens Affair” – vedeţi pe internet) însă era dificil pentru că cei implicaţi aveau poziţii puternice. Până astăzi nimeni nu a fost găsit vinovat în toate aceste scandaluri(!) În această situaţie Vatoped era o (din nou) o ţintă extraordinară pentru că erau pe de-o parte, prin p. Efrem un far duhovnicesc în guvern, iar pe de altă parte erau şi pe post de ţapi ispăşitori, neputându-se apăra.

Pe alt plan, Apusul era deranjat şi datorită implicării majore a p. Stareţ Efrem şi a obştii vatopedine (în cea mai mare parte cipriotă) în eşecul Planului Annan în Cipru, plan care sub masca federalizării Ciprului ar fi provocat mari pagube naţionale ciprioţilor de origine greacă din insulă. De fapt este ştiut că în viziunea Apusului Ciprul este un portavion nescufundabil însă ciprioţii greci nu sunt dispuşi să-şi cedeze insula. Din această cauză până astăzi există baze militare în enclave străine în insulă.

Dincolo de asta este şi problema hrisoavelor. E o mare problemă ce nu se pune pe tapet din motive lesne de înţeles: Pentru că baza proprietăţilor Sf. Munte sunt hrisoavele (documentele imperiale), dacă cade Vatoped cad şi toate patriarhiile istorice (cea Ecumenică, Ierusalimul, Alexandria şi Antiohia) pentru că la acestea nu numai averea ci însuşi existenţa este bazată pe aceste hrisoave. Şi în general ţările în care aceste patriarhii îşi au sediul nu doresc prezenţa lor. Din cauza aceasta Turcia (care a luat TOATE documentele legate de ipoteză) şi Israelul urmăresc şi „ajută” foarte îndeaproape tema.

Şi un ultim amănunt: după cum deja se ştie în Grecia mai există şi un alt factor duhovnicesc: invidia anumitor rasofori. Înainte de a judeca trebuie să ştim că Invidia se atinge şi de cei desăvârşiţi. Nu îndreptăţesc, însă este foarte greu să vezi când cineva îţi fură slava. Nu spuneţi că slava e deşartă, ştiu, însă pentru că omul este căzut el vede lucrul acesta foarte important. E, şi pentru că p. Stareţ nu numai este foarte duhovnicesc ci şi mai ales este exponentul tradiţiei atonite, el şi mănăstirea sa au stârnit invidia. Persoanele sunt cunoscute în Grecia, socotesc că nu are rost să insist asupra numelor.

Ceea ce trebuie însă să reţinem este faptul că fisurarea unităţii Bisericii datorită patimilor omeneşti duce la atacuri feroce din partea celor ce doresc dezbinarea acesteia.

Din cauza factorilor de mai sus, având ca pretext metocul mănăstirii şi ca mod de atac războiul informaţional purtat de toată mass-media din Grecia, cei ce doreau puterea au intentat proces în 2008 părintelui Efrem şi adus lucrurile în situaţia de astăzi.

După cum se ştie, lucrurile au ajuns cu totul la absurd, p. Stareţ Efrem fiind trimis în arest preventiv pentru nu a părăsi ţara. Este de neimaginat. Total iraţional. Adică din 2008, când a început atacul asupra mănăstirii şi a persoanei sale, p. Efrem a fost plecat în mai multe ţări: Cipru, Georgia, Belarus, Turcia (la Patriarhia Ecumenică), SUA (la mănăstirile din Arizona) şi ultima dată în Rusia, în pelerinaj cu Sf. Brâu, pelerinaj ce a durat 30 de zile şi încheiat cu un extraordinar triumf în urmă cu aproximativ o lună. E, dacă p. Stareţ ar fi dorit să rămână în afara graniţelor Greciei, nu ar fi putut? Şi acum arestează preventiv un Egumen din Sf. Munte de Crăciun ca să nu fugă din ţară! Şi asta după ce vreme de trei ani toate organele de stat au socotocit la sânge toate actele şi toate acţiunile mănăstirii doar, doar vor găsi ceva şi nu au găsit nimic!

Din păcate pentru ei însă, lucrurile se întorc împotriva lor pentru că p. Efrem se dovedeşte a fi un om cu viaţă sfântă iar obştea sa este la înălţime strâns unită în jurul stareţului ei.

Vom vedea că nu va lăsa Domnul toiagul păcătoşilor pe spinarea drepţilor mai mult decât poate duce. Şi răsplata tuturor va fi în veac.

Viu este Domnul Dumnezeu şi Biserica Lui nu va fi biruită de porţile iadului. Depinde însă de noi să fim în ea.

PS: După ce am scos la lumină fie şi parţial dedesubturile tenebroase ale acestui atac, într-un articol următor vom detalia de ce mănăstirile au nevoie de metoace şi ce fac cu banii. Şi de ce organele financiare a statului nu au găsit nimic …cu toată presiunea formidabilă a presei.

 • Detalii despre ”dosarul Vatopedi” se gasesc si pe blogul Presa Ortodoxa (limba greaca), de unde reluam unele postari mai vechi, care dateaza de la prima condamnare data in proces:

(octombrie 2009) Avocat Spiridonos Zioganas – Argumentele juridice cu care a fost emisă condamnarea

În legătură cu procesul de la Curtea de Apel din Komotini pe care l-am urmărit îndeaproape, aş vrea să vă fac cunoscute următoarele:

1. Procurorul Floridis a fost inadmisibil din punct de vedere juridic şi procedural. Deşi ar fi trebuit să fie concis, cu bun simţ, specific şi pe subiect, numai aşa n-a fost.

A fost provocator şi bădăran, mai ales cu unii dintre martori. A vorbit la singular, ironic cu Egumenul Mânăstirii Simonopetras, martor al apărării, precum şi cu acuzatul Arsenie Monahul, făcând remarci personale în afara subiectului şi punând întrebări care vizau scandalul aşa cum cum fusese prezentat de mass-media, nu în dosarele procesului, numind, la un moment dat, auditoriul “clică sectară” ! S-a comportat agresiv, provocator şi absolut tendenţios…

2. Argumentele sale juridice au lipsit cu desăvârşire. Singurul element invocat a fost faptul că Judecătoarea acuzată purta cruce, lucru pe care l-a considerat inadmisibil într-un tribunal, fiind un simbol religios. În acelaşi timp, însă, în spatele său, pe perete, se afla icoana lui Hristos, iar pe masă, Biblia şi Coranul ! Nebuneşti şi nemaiauzite lucruri…

De aseenea, nu a făcut nici măcar o singură dată referire la elemente concrete vizând vinovăţia lui Gheronda Efrem şi, cu toate acestea, Gheronda a fost condamnat…

3. În afară de faptul că este fratele ministrului Floridis, Procurorul, aşa după cum a mărturisit, a fost implicat, ca Preşedinte al Procuraturii Thessalonic, în multe chestiuni vizând Sfântul Munte, având de-a face şi intrând în conflict cu monahii acuzaţi, în vreme ce cu alte Mânăstiri a rămas în relaţii cordiale.

Vă rog să vă amintiţi de rolul avut în cazul Mânăstirii Esfigmenou, atunci când a trimis jandarmii în Athos, care, abia la insistenţele Sfintei Chinotite şi ale Mânăstirilor Vatopaidi şi Simonopetras, s-au retras, ca să nu ne facem de râs pe plan internaţional.

Acolo se află explicaţia pentru furia împotriva Egumenului Efrem…

Ca şi cetăţean care plătesc impozite, consider că acest proces a funcţionat în afara cadrelor juridice, încălcând obligaţia de obiectivitate şi de căutare a adevărului.

Procurorul a acţionat ca un ziarist de mâna a patra sau ca un candidat politic, în nici un caz aşa cum ar trebui să acţioneze un Procuror. Personal, mi-e ruşine de sistemul nostru juridic care permite astfel de samavolnicii…

4. Decizia dată în cazul celor doi monahi, îndeosebi în cazul egumenului Efrem, o consider scandaloasă şi complet eronată, mai ales că nu a fost prezentat nici un element valid care să justifice condamnarea…

Ne întrebăm dacă erorile sunt deliberate sau nu… În acest sens, pun următoarele întrebări:

a) Din moment ce acuzaţii au fost condamnaţi, de ce nu a fost condamnat şi Mitropolitul de Xanthi, precum şi ziariştii locali care, aşa cum a reieşit în decursul procesului, cunoşteau rezultatul deliberării judecătoreşti cu mult înainte de pronunţarea acestuia, ba mai mult, dăduseră telefon Preşedintelui Juriului pentru a exercita presiuni ? Nu este aceasta o prigoană personală ?

b) Nu cumva a avut un rol în luarea deciziei şi faptul că cel puţin 4 dintre actorii politici locali şi centrali care au “vânat” Mânăstirea Vatopaidi au devenit miniştri în noul guvern ?

c) Când au fost transferaţi la Komotini cei trei Judecători ai Curţii de Apel care au condamnat pe acuzaţi ? De urmărit şi unde anume vor fi transferaţi/avansaţi de aici …

(octombrie 2009) Arhim. Nektarios Mulatziotis – “Condamnarea – încă o cunună mucenicească”

batopedi_01Acuzaţii au ascultat reţinuţi pronunţarea sentinţei, conform căreia, Doamna Judecător Maria Psalti s-a făcut vinovată de abuz în serviciu şi de violarea secretului de serviciu, iar Părintele Egumen Efrem şi Monahul Arsenie, de instigare la infracţiunile mai sus menţionate. Monahul Arsenie număra răbdător boabele de komboskini, iar Doamna Judecător părea surprinsă de decizia Curţii. Avocaţii celor acuzaţi, Ilias Anagnostopoulos, Hristofor Argiropoulos, Stergios Ghialaoglou, Alexandros Kostras şi Fotios Krommidas au depus cerere de recurs împotriva prezentei hotărâri, astfel că decizia va fi rediscutată de Curtea de Apel formată din 5 membri.

“Pentru noi creştinii, o condamnare nu este decât încă o cunună mucenicească” a declarat, la ieşire, Arhimandritul Nektarios Mozlatsiotis, care, în aceste zile, a fost în Komotini, alături de acuzaţi. Patru dintre fraţii după trup ai Egumenului Efrem Koutsos au fost şi ei de faţă la proces, venind din Cipru, precum şi Egumeni din Sfântul Munte, monahi şi mireni.

Declaraţii ale avocatului Alexandros Kostaras:

“Elementul juridic nu este separat de cel politic”, “Procurorul a avut o atitudine provocatoare faţă de avocaţii apărării”,

“Am spus-o de multe ori, e vorba de două lucruri care nu trebuie avute în vedere împreună: aspectul politic al cazului, adică existenţa scandalului politic, şi elementul juridic, adică ceea ce rămâne de judecat în termeni juridici, adică, dacă au fost săvârşite ilegalităţi sau nu. Am auzit aici lucruri teribile despre Procuror, care a ignorat aspectul juridic şi ne-a vorbit despre dimensiunea politică a scandalului, despre faptul că e cel mai mare scandal din Grecia, acuzând pe Doamna Judecător de abuz în serviciu şi încălcarea secretului de serviciu, iar pe monahi, ca fiind autorii morali ai faptei. Noi am dovedit că nu există niciun element în acest sens, iar Doamna Judecător este, din punct de vedere juridic, nevinovată. Alţii au fost cei care au dezvăluit secretul de serviciu… “

– Vă deranjează atmosfera de la proces ?

Nimeni nu se îndoieşte de faptul că atmosfera permite imixtiunea în actul juridic şi influenţarea juriului. Pedeapsa penală ca stigmat, faptul că unii oameni vor fi stigmatizaţi pe nedrept din cauza atmosferei, a scandalului mediatic, nu priveşte pe nimeni ? Acest lucru trebuie să-l aibă politicienii în vedere, ca societatea civilă să stea la masă cu Biserica şi cu Mânăstirile pentru a găsi o modalitate de a valorifica social “imensa” proprietate bisericească, în beneficiul poporului, iar Biserica să-şi păstreze câteva bucăţele pentru ceea ce are ea nevoie, acest lucru constituie obiectul dreptului penal ? Căci astfel de lucruri am auzit de la Procuror, chiar ăsta să fie obiectul dreptului penal ? (P.O.Gr.: Bineînţeles că nu, domnule avocat, însă el constituie obiectivul politic al Partidului Socialist, iar cozi de topor găsim peste tot…) Eu m-am aşteptat de la domnul Procuror să-mi aducă dovezi despre vinovăţia penală a acuzaţilor. Nu le-a adus. Restul lucrurilor pe care le-a spus el, aici, la proces, provocându-i pe avocaţi, nu are decât să continue să le spună”.

Procesul este abordat politic, nu personal

Se aşteaptă ca, în zilele următoare, să ia sfârşit şi ancheta condusă de Judecătorul Irini Kalou, cuprinzând declaraţii de la mai mult de 30 de persoane neimplicate în politică, dar implicate în chestiunea schimbului de proprietăţi. Suntem curioşi să vedem dacă se împlini “proorocia” fostului Preşedinte al Comisiei Judecătoreşti din Xanthi, cum că, în chestiunea Vatopaidi, “o vor păţi broaştele, nu bivolii”.

Melahroini Martidou, www.xronos.gr

(octombrie 2009) Hotărârea Tribunalului din Komotini – Egumenul Efrem şi Părintele Arsenie, condamnaţi la 1 an şi 3 luni de închisoare, cu suspendare

dikastirio_03În zilele de 8 şi 9 octombrie, au avut loc şedinţele Curţii de Apel din Komotini, dezbătând cazul Vatopaidi. Acuzarea, reprezentată de procurorul Vasilis Floridis, a cerut condamnarea Egumenului Efrem, a Monahului Arsenie şi a judecătorului Maria Psalti. La proces a asistat foarte multă lume, venită îndeosebi pentru a-şi arăta sprijinul faţă de învinuiţi: monahi din Sfântul Munte (Egumenii Mânăstirilor Filotheu, Simonopetras, Karakalou) şi din toată Grecia (Egumenul Nektarios Moulatziotis al Sfintei Mânăstiri a Sfinţilor Serafim de Sarov şi Augustin, Egumenul Ciprian al Sfintei Mânăstiri a Sfintei Marina din Andros), precum şi mulţi creştini de rând.

În apărarea învinuiţilor au vorbit 3 martori, între care Egumenul Nicodim al Sfintei Mânăstiri Filotheou, care şi-a exprimat punctul de vedere despre Egumenul Efrem, om cu o înaltă viaţă duhovnicească, prezentat şi calomniat ca un răufăcător de mass-media grecească: “Nu suntem oameni implicaţi în multe procese, nici nu dorim să avem de-a face cu ele. Am preluat o situaţie funciară pe care trebuie, însă, să o lămurim. Nu vrem să pierdem nici o parte din proprietatea noastră, ar fi o nedreptate dacă s-ar întâmpla acest lucru”, a declarat Egumenul Nicodim.

Replica josnică a Procurorului ni se pare demnă de Actele Martirice din vremea Persecuţiilor, fie păgâne, fie comuniste: “Vouă, care sunteţi cereşti, la ce vă trebuie proprietăţi ?”

“Noi nu avem proprietate personală, avem nevoie de strictul necesar pentru a vieţui, a găzdui pelerinii, a face un pic de milostenie, ajutând, fapt pe care nu-l anunţăm public; mai avem nevoie să întreţinem şi să reparăm Mânăstirea, chiliile. De-a lungul vremii, am reuşit salvarea multor lucruri de mare preţ”. Egumenul Nicodim a prezentat alte cazuri în care diverse dispute asupra proprietăţilor mânăstireşti fuseseră rezolvate în favoarea monahilor.

Discursul Procurorului (fragmente)

“Personajul principal al scandalului îl constituie doamna judecător Maria Psalti, fără ea nu ar fi existat scandalul, iar statul nu ar fi procedat la schimbul de proprietăţi” a precizat Procurorul, continuând să prezinte numeroasele persoane publice de rang înalt implicate în reîmproprietărirea Mânăstirii cu 27000 de hectare. Avizul legal din 1998 le recunoştea dreptul asupra 1632 de hectare, rămânând de stabilit şi alte drepturi, deschizându-se, astfel, drumul spre şi mai multe recunoaşteri, precum cea din 2002. Procurorul susţine că Mânăstirea a căzut victimă propriei lăcomii, scopul ei fiind preluarea în timp record a imobilelor din Thermi, Panorama şi Oraiokastro primite în schimbul terenurilor cu care nu putea fi împroprietărită. “Am auzit că ar fi urmat să construiască un azil, dar, după ce au pus mâna pe bani, i-au investit într-o societate off-shore. Câtă valoare puteau să aibă păşunile din Xanthi pentru a fi schimbate cu proprietăţi în Halkidiki ? De ce nu s-au dus în Langada, la ţânţari ? Oameni care nu aveau nimic, s-au trezit cu mari proprietăţi, schimbând nişte terenuri fără valoare cu unele foarte scumpe. Uitaţi-vă pe cine şi-au făcut tovarăşi cei care vorbesc de Dumnezeu, de evlavie şi-şi fac cruci mari. Au toate cele petrecute vreo legătură cu religia noastră ? Dacă judecătorul şi-ar fi făcut treaba, nu am fi ajuns în această situaţie şi statul nu ar fi fost nedreptăţit. Am văzut că banii s-au dus la societăţi din Cipru. Ei cred că noi suntem cei nedrepţi, că ne apărăm proprietatea. Doamna judecător a fost în înţelegere cu monahii. A preluat cazul, deşi nu îi venise rândul, apoi l-a înaintat unei judecătoare vrednice de respect care decide că statul are dreptate. Dar, apoi, nu s-a mai putut auzi nimic din cauza doamnei Psalti, care şi-a susţinut cazul cu argumente teologice. Dacă astfel funcţionează justiţia în Grecia, mai bine să mergem să ne spânzurăm cu toţii !” “Aici e tribunal, dacă vine cineva cu crucea şi provoacă, i-o scoţi, a remarcat, referindu-se la faptul că învinuita purta o cruce de aur la gât.“Este greu să acuzi judecători, dar lumea aşteaptă dreptatea. Mă refer la lumea de afară, nu la clica sectară care asistă aici.” Încheindu-şi discursul, a chemat Curtea să ia o decizie în favoarea poziţiei susţinute de el.  dikastirio_05

Apărarea acuzaţilor

Ziua de 9 octombrie a fost rezervată apărării. Doamna Psalti a negat toate acuzaţiile aduse de Procuror, apărându-se singură: “Plătesc acum pentru amabilitatea mea, pentru că nu le-am închis telefonul în nas monahilor, ci i-am ascultat, promiţându-le că voi face tot ceea ce este cu putinţă, din punct de vedere legal, pentru rezolvarea situatiei lor. Am primit telefon şi de la Episcopul de Xanthi, reprezentand oficial Biserica. Deşi sunt din Atena, nu am avut alte contacte, decât cele stabilite de lege”.

O îndelungă discuţie au provocat hrisoavele împărăteşti care atestă proprietatea Mânăstirii asupra respectivelor terenuri, drepturi respectate până şi de otomani, avizul legal din 1992 recunoscând autoritatea documentului emis de Împăratul Alexios Comninos.

Monahul Arsenie a fost foarte scurt în cuvântul său de apărare: “Există părerea că Mânăstirile aduc diverse servicii, la fel cum există părerea că ele nu produc nimic. Am fost şi eu comunist odată şi ştiu ce război există împotriva clerului… În 1987, Mânăstirea era pustie, ne-au chemat bătrânii să o preluăm. În 1990, după 500 de ani, Mânăstirea a redevenit chinovie. De atunci a încetat să existe proprietate personală. Ni s-a dat cea mai mare Mânăstire bizantină, trebuie să face tot ce putem pentru a o întreţine. Am apelat la oameni politici, care ne-au spus că nu se poate nimic, trebuie să acţionăm statul în justiţie. N-am avut reprezentanţi legali: avocaţii care au venit în vizită la Mânăstire sunt cei care ne-au ajutat. În vremea ministrului Apostolos Fotiadis, ni s-a dat avizul pozitiv, până când am pierdut procesul la Curtea din Komotini. Vrând să aflăm ce s-a petrecut, am pus mâna şi am dat telefon la Preşedintele Curţii din Komotini, i l-am dat pe Părintele Egumen Efrem: voiam să protestăm, ca şi cetăţeni greci, asupra deciziei. Era o atmosferă total împotrivă. Vreau să spun că îmi pare rău că am dat acel telefon, nu am ştiut că nu se cuvenea…” Monahul Arsenie a menţionat că în buzunarul său nu a intrat nici un euro, şi că e pregătit să se jertfească pentru Patrie şi pentru Sfântul Munte.

Cunoscutul criminalist Panagiotis Mihaliolas consideră că Procurorul a fost un adevărat cardinal al Inchiziţiei. Despre caz, el a menţionat că a apărut în 2008, a fost botezat “scandal”, miniştrii implicaţi fiind consideraţi “ţapi ispăşitori”, în vreme ce, pe căi oculte, a avut loc prezentarea cazului drept scandal, fără nici o bază juridică, politică ori bisericească. În privinţa doamnei judecător, el consideră că ea este o victimă, cerând Curţii să o protejeze, deoarece a dovedit prin decizia ei că nu acţionat ilegal. Dacă statul grec consideră să poate pune la îndoială hrisoavele, înseamnă că există o mare problemă. Mai sun foarte puţine fortăreţe naţionale pe care sunteţi chemaţi să le apăraţi…”

Egumenul Efrem nu a fost prezent la proces.

Hotărârea Curţii de Apel formate din trei membri, care condamnă pe Egumenul Efrem, pe Monahul Arsenie şi pe judecătoarea Maria Psalti la câte un 1 şi 3 luni de închisoare pentru instigare la infracţiune, cu suspendare, nu este definitivă, urmând să fie rejudecată de Curtea de Apel formată din 5 membri, tot la Tribunalul din Komotini.

Ni se pare că, în Comunitatea Europeană seculară, creştinii, în ciuda actelor doveditoare, nu au cum să-şi protejeze proprietatea, iar în cazul în care cineva le ia apărarea, este discriminat şi marginalizat. Aceste lucruri nu se întamplau, la o asemenea amploare, nici măcar pe vremea Imperiului Otoman.

“Dacă cu lemnul vrede au făcut astfel, ce va fi cu cel uscat ?

(ianuarie 2009) 15 puncte despre Vatopaidi – Interviu cu Părintele Nektarie Moulatziotis – Partea I

Prezentul interviu, acordat ziarului Σφήνα de către Egumenul Sfintei Mânăstiri a Sfântului Augustin de Ippona şi a Sfântului Serafim de Sarov, Arhimandritul Nektarie Mulatziotis, nu a fost publicat, în cele din urmă, motivele nepublicării lui rămânând necunoscute. Deşi ziarista care a luat interviul, mânată de bune intenţii, a presupus că ziarul pentru care lucrează acordă drept de publicare şi celuilalt punct de vedere în ceea ce priveşte scandalul Vatopaidi, se pare că lucrurile nu au stat deloc aşa. De altfel, Părintele Nektarie a fost exclus de la o emisiune TV la care fusese invitat din prealabil, atunci când a început să exprime deschis un punct de vedere favorabil Egumenului Efrem…

1. Consideraţi că Părintele Efrem este folosit de către unii drept ţap ispăşitor ?

Pentru toţi cei implicaţi în afacerea Vatopaidi, atât la nivel politic,cât şi personal, Gheronda Efrem poate fi făcut ţap ispăşitor. Din moment ce titlul de proprietate al lacului Vistonida a fost stabilit prin hotărâre ministerială sub ambele guvernări (atât a Partidului Socialist – PASOK, cât şi a Partidului Noua Democraţie – ND, n.tr.) şi prin hotărârea Consiliului Judecătoresc de Stat şi a Consiliului Consultativ al Domeniilor Publice, vinovaţi sunt mai ales aceştia. Mânăstirea a pretins ceva, dacă avea dreptul să primească, foarte bine că a primit, dacă nu avea dreptul, de ce i l-au dat?

2. Care sunt „răpitorii” de care protejează Efrem proprietatea Mânăstirii ?

Nu înţeleg ce vreţi să spuneţi prin cuvântul „răpitori”. Personal, cred că cel mai mare răpitor al proprietăţilor bisericeşti a fost statul. Gheronda Efrem a pretins şi a dobândit o proprietate a Mânăstirii prin mijloace pe deplin legale şi transparente.

3. Pentru a înlătura aura negativă care a fost creată, nu ar trebui să fie pusă în evidenţă activitatea filantropică a Mânăstirii Vatopaidi ? De ce nu a făcut acest lucru până acum ?

Înştiinţări din partea Mânăstirii Vatopaidi cu privinţă la activitatea filantropică au tot fost făcute, dar, din nefericire, nu au fost promovate deloc de mass-media! Ba chiar, unii ziarişti, pe la diverse emisiuni, au batjocorit cu rea intenţie aceste înştiinţări; de exemplu, textul privind sprijinul acordat în vremea stăpânirii turceşti de către Mânăstire Marii Şcoli de la Halki, a fost interpretat de aceia ca referindu-se la prezent şi, întrebând conducerea Şcolii despre ajutorul primit în prezent din partea Mânăstirii, bineînţeles că nu au aflat nimic şi au dezminţit declaraţia Mânăstirii. În fine, astăzi, Mânăstirea Vatopaidi acordă peste 2 milioane de euro anual ca burse pentru studenţi, ajutoare pentru familii sărace, bolnavi şi deţinuţi, pentru tabere de copii şi fundaţii, organizaţii bisericeşti din Grecia, Cipru, Rusia, România, Serbia, Africa, precum şi unor Mânăstiri şi organizaţii bisericeşti din America şi multor eparhii ale Patriarhiei Ecumenice.

Mânăstirea a ajutat la renovarea închisorii din Komotini, la sprijinirea multor foşti deţinuţi săraci, la sprijinirea economică şi morală a familiilor deţinuţilor şi a înşişi deţinuţilor. Mânăstirea acţionează, de asemenea, în vederea eliberării de narcotice a celor dependenţi. Una din cele mai mari acţiuni de binefacere pe care intenţiona să o facă Mânăstirea era un spital în Lemesos, în valoare de 5 milioane de euro. Prin intermediul Organizaţiei Filantropice de Sprijin Cutural şi Ştiinţific Grigoreio, pe care a co-fondat-o, Mânăstirea pregătea construcţia unui Centru de Recuperare pentru Invalizi în valoare de 60 de milioane de euro, extrem de necesar, căci nu există nimic similar în Grecia. De asemenea, în conlucrare cu Mitropolia Mesogaiei, ar construi un Centru de Dezintoxicare în valoare de 10 milioane de euro. Sfânta Mânăstire avea intenţia, înainte de scandalul schimbului de proprietăţi, să transforme cea mai mare parte a veniturilor în activităţi filantropice prin intermediul Fundaţiei Grigoreio.

De asemenea, Mânăstirea Vatopaidi, prin activitatea de editare, a pus la dispoziţie în mod public întreg tezaurul de civilizaţie şi tradiţie a Sfântului Munte şi a Ortodoxiei, organizând cu mare succes zeci de Congrese Ştiinţifice Interortodoxe (…). Să nu uităm că Mânăstirea acoperă cheltuielile de găzduire pentru 25 000 de închinători anual, cheltuieli de găzduire şi hrană pentru 150 de muncitori şi că încă mai are nevoie de 200 de milioane de euro pentru completa restaurare a Mânăstirii şi a dependinţelor ei (schituri şi chilii care depind de ea) şi care, din subvenţia de 1 milion de euro acordată de stat, nu ar putea fi îndeplinită niciodată.

4. În ce priveşte bunăstarea şi protejarea bunurilor Mânăstirii, Egumenul Efrem a procedat foarte bine. Legal totul este în regulă. Dar ceea ce este legal este şi moral ?

Nu cred că este imoral să aibă cineva grijă de Mânăstirea sa, din moment ce nu a făcut nimic în folosul propriu şi toate au fost legale şi transparente. Din contră, Gheronda Efrem cred că a acţionat dezinteresat atunci când a revendicat ceea ce era proprietatea Mânăstirii.

5. Credincioşii se scandalizează deoarece există atâta sărăcie în jur, iar un monah revendică proprietatea care aparţinea, ca folosinţă, unor credincioşi. Este de vina mass-media pentru acest lucru ?

Dar Mânăstirea Vatopaidi, precum toate Mânăstirile Sfântului Munte, constituie persoană juridică şi instituţie publică. Adică nu este particulară, ci publică. Domnul Troiános, profesorul de Drept Bisericesc, scrie că Mânăstirile Sfântului Munte exercită activitate de interes public. Este ca şi cum am zice că de ce cutare minister ori cutare primărie are atâtea proprietăţi. Mânăstirile nu aparţin monahilor, ci credincioşilor, poporului. Mânăstirea Vatopaidi există de 1600 de ani; aparţine vreun corp de clădire vreunui monah ? Prin proprietăţile Mânăstirii se asigură supravieţuirea monahilor, filoxenia închinătorilor, restaurarea clădirilor, păstrarea odoarelor, dar şi furnizarea capacităţii de activitate filantropică, misionară şi socială. Consider că nu aţi priceput dimensiunea Mânăstirii Vatopaidi.

Atunci când vorbim despre Vatopaidi subînţelegem o întreagă civilizaţie, 35 000 de metri pătraţi are doar Mânăstirea, alţi 40 000 au dependinţele (adică chiliile, Schitul Sfântului Andrei, Schitul Sfântului Dimitrie etc.), în total 75 000 de metri pătraţi, cu 110 monahi, 150 de muncitori şi în jur de 100 de închinători zilnic. Dacă o familie de 4 persoane are nevoie de, să zicem, 40 de euro pe zi, Vatopaidi are nevoie de 3 500. Nu cred că se pune problema sărăciei sau a şomajului. Dacă stăm şi calculă câţi bani se adună în fiecare seară la centrele de distracţie unde merge grecul modern, vom vedea că suma depăşeşte cu mult bugetul Mânăstirii Vatopaidi. Nu este şi acesta un scandal pentru grecul modern?

6. Ce vă spun credincioşii din Biserică în privinţa acţiunilor Părintelui Efrem?

Cei care sunt cu adevărat credincioşi ai Bisericii nu s-au scandalizat de acţiunile Părintelui Efrem, ba chiar mulţi dintre ei s-au întărit în credinţă, deoarece înţeleg că este vorba de un război împotriva Bisericii. În privinţa celorlalţi, e altă poveste. Multă lume este ameţită de mass-media şi de atmosfera înconjurătoare.

7. De ce credeţi că mass-media este montată contra lui Efrem ? Ce au de câştigat ?

Câştigă audienţă. Vatopaidi face vânzare. Dar cred că mare parte din mass-media, în acest scandal, a devenit un pion în acţiunea pe care cineva o face pentru anihilarea instituţiilor, marginalizarea Bisericii, separarea Bisericii de stat, după cum am scris şi într-un recent articol (…). Nu vedeţi ce se petrece în aceste zile, după omorârea tânărului Alexi de către un poliţist ? Arde întreaga Grecie, trăim o situaţie haotică. Nu sunt de părere că puteţi crede că elevii şi anarhiştii au provocat această situaţie. În spatele ei se găsesc interese majore, scopuri politice teribile. La fel şi în scandalul Vatopaidi, mass-media este pionul pe care cei mari îl sucesc cum vor. Nu aţi observat că există o informare unilaterală pe această temă ? Şi sincer vă felicit pentru acest interviu. Ştiţi că m-au chemat la o emisiune despre Vatopaidi deoarece credeau că o să-l acuz pe Părintele Efrem şi atunci când am început să-i iau apărarea, m-au tăiat din emisiune ? Acelaşi lucru am aflat că s-a petrecut şi altora. Cine este de partea Vatopaidi-ului nu poate avea cuvânt în mass-media. Nu vă ridică nici un semn de întrebare ?

(ianuarie 2009) 15 puncte despre Vatopaidi – Interviu cu Părintele Nektarie Moulatziotis – Partea a II-a şi ultima

8. Vă identificaţi cu Părintele Efrem. Identificaţi monahismul cu acţiunile acestuia ?

Nu ştiu dacă mă identific cu Părintele Efrem, acest lucru doar Dumnezeu îl ştie. Dar dacă aş fi în locul lui, la fel aş acţiona în ceea ce priveşte revendicarea şi valorificarea proprietăţilor Mânăstirii. Monahismul nu a fost ofensat deloc de acţiunile sale. Acum de curând, în urmă cu o săptămână, am fost la Vatopaidi pentru o vizită de susţinere şi am văzut că toate funcţionau la fel ca şi înainte, în deplină bună rânduială şi bisericeşte. La Vatopaidi, slujbele, mărturisirea, slujirile, slăvirea lui Dumnezeu, filoxenia şi slujirea închinătorilor, au loc „toate cu cuviinţă şi bună rânduială” (1Cor, 14, 10).

9. Dacă vă aduceţi aminte, totul a început de la vânzarea imobilului olimpic. Părintele Efrem a cerut schimbul de proprietăţi pentru a sprijini activităţile Mânăstirii, dar a vândut imobilul unei societăţi cipriote. Nu credeţi că acest lucru este provocator ?

Din câte ştiu, imobilul olimpic ar fi trebuit să servească drept sediu Fundaţiei Grigoreio a Mânăstirii Vatopaidi, dar a fost considerat impropriu deoarece avea diverse probleme, spaţii care nu puteau servi la nimic, holuri imense etc.; pentru întreţinerea imobilului erau necesare sume imense, s-a considerat că e mai bine să fie vândut. Acest lucru se încadra legal şi logic în ideea de valorificare a proprietăţii Mânăstirii. Nu-mi spuneţi că a fost provocatoare vinderea către o societate cipriotă. Nu-mi spuneţi că şi dumneavoastră credeţi că ciprioţii nu sunt greci !

10. Aveţi relaţii cu oamenii politici ? Este rău să aibă un monah relaţii cu oamenii politici ?

Am relaţii, nu deosebite. Nu este rău să aibă un monah relaţii cu oamenii politici. Şi aceştia sunt oameni, sunt ortodocşi, sunt păstoriţi. Au nevoie să-şi exprime simţămintele lor religioase. Îmi veţi spune că nu sunt sinceri. Acest lucru este altceva, pentru aceasta îi va judeca Dumnezeu. Nu avem dreptul de a alunga pe cineva care vine înspre Biserică. Mânăstirea Vatopaidi este împărătească, aristocratică. De-a lungul secolelor a fost vizitată de împăraţi, regi, prim-miniştri şi multe alte persoane oficiale. Şi Venizelos a mers la Vatopaidi, şi regele Pavel şi mulţi alţii. Monahii nu urmăresc să aibă relaţii cu oamenii politici sau cu alţi oameni în vederea unor scopuri personale. Dezvoltă relaţii cu oamenii în scopuri duhovniceşti, pentru a transmite dragostea şi harul lui Hristos de care ei înşişi au parte şi se îndestulează.

11. Când credeţi că un egumen realizează succese în privinţa proprietăţii Mânăstirii lui ? Investiţiile şi acţiunile comerciale le consideraţi îndreptăţite pentru înflorirea proprietăţilor mânăstireşti ?

Atunci când Mânăstirea are capacitatea economică de a acoperi cheltuielile necesare vieţuirii monahilor săi, a vizitatorilor, a muncitorilor care lucrează la restaurarea clădirilor, a păstrării odoarelor şi, într-o mică măsură, poate să exercite activitate filantropică, atunci este limpede că egumenul ei acţionează cu succes în administrarea Mânăstirii. În cazul Mânăstirii Vatopaidi, toate cheltuielile de mai sus se ridică la sume imense, şi încă mai sunt necesare 200 de milioane de euro pentru continuarea renovării Mânăstirii. Cred că este îndreptăţit modul contemporan de valorificare a proprietăţii Mânăstirii. Trăim în secolul al XXI-lea, nu în cel de al IV-lea al monahilor din Egipt, atunci când monahii Avvei Pahomie făceau coşuri şi le vindeau, chiar şi aceasta era activitate economică şi încă profitabilă, gândiţi-vă că Sfântul Pahomie avea în jur de 7 000 de monahi şi era de datoria fiecăruia dintre ei să împletească un coş pe zi; ia vedeţi ce venituri încasau ! Biserica Greciei are acţiuni la bursă; la fel, alte fundaţii bisericeşti şi alte organizaţii, şi nu este nici ilegal, nici imoral. Nu joacă la cazinou. Sfânta Mânăstire Esfigmenou şi Sfânta Mânăstire a Sfintei Anastasia din Halkidiki şi multe alte Mânăstiri au avut până în 1924 flote comerciale! „Întreprinderi” întregi, pe care le-au pus în slujba Neamului şi au fost distruse în luptă. Întreaga insulă Patmos a fost dăruită de împărat Sfântului Hristodul, ctitorul Mânăstirii de acolo. Mai târziu, Mânăstirea a vândut pământul pentru a putea trăi Mânăstirea şi, astfel, Patmosul este locuit astăzi de către laici. La fel s-a întâmplat şi cu celelalte vechi Mânăstiri. Astfel au trăit şi trăiesc…

12. De când îl cunoaşteţi pe Părintele Efrem?

Îl cunosc de când a devenit Egumen, la fel ca pe ceilalţi 19 Egumeni (athoniţi, n.tr.).

13. Nu cumva toate cele întâmplate sunt produsul calomniei interne? Nu cumva din gelozie unii monahi şi unele înalte feţe bisericeşti alimentează climatul negativ ?

Este şi produsul geloziei interne, dar nu numai. Trebuie să ştim că „invidia atinge şi pe cei desăvârşiţi”, adică nu e deloc ciudat ca un om duhovnicesc să fie invidiat de către un altul care ar putea chiar să aibă mai multe daruri decât cel dintâi. Vedeţi, Mânăstirea Vatopaidi se găsea pe culme atât material, cât şi duhovniceşte. Aportul ei la Ortodoxie era mare. Concentra mai mult de 100 de tineri cu instruire ştiinţifică care ar fi putut avea o foarte frumoasă carieră în lume şi au lăsat toate şi s-au făcut monahi acolo. Înduhovnicirea monahilor a fost dovedită de mulţimea închinătorilor care au vizitat Mânăstirea şi s-au văzut cu aceştia. Omiliile Egumenului Efrem, organizarea reuşitelor întâlniri teologice, minunatul cor al părinţilor Mânăstirii şi întreaga atmosferă duhovnicească întru Hristos pe care au creat-o vatopaidinii au fost motive de invidie pentru cei slabi duhovniceşte, fie pentru monahii nepăsători din Sfântul Munte, fie pentru „creştinii căldicei”, în general. Este întristător, dar nu mi se pare deloc ciudat, e vorba de neputinţe omeneşti. Doresc şi mă rog pentru păstrarea unităţii şi duhului de solidaritate în Biserică. Acele feţe bisericeşti care au invidiat Mânăstirea Vatopaidi au profitat de situaţie, dar interesele sunt mult mai adânci, după cum v-am mai spus, există scopuri politice, se promovează separaţia Bisericii de stat etc. În puţină vreme, sunt convins, vom vedea lucruri de necrezut. Atunci se vor vădi şi motivele pragmatice şi scopul punerii în scenă a scandalului Vatopaidi.

14. Ce faceţi pentru Mânăstirea dumneavoastră? Aveţi nevoie de astfel de activităţi pentru întreţinerea ei?

Noi trăim din mila şi micile danii pe care le fac oamenii. Din nefericire, nu scoatem mai mult, mai ales că acum lumea este îngreuiată economic… Fiecare Mânăstire caută astăzi să-şi asigure veniturile, deoarece nu poate trăi o Mânăstire vânzând tămâie, iconiţe, komboskini etc. Veniturile sunt mici, cheltuielile mari! Până astăzi, pe noi nu a căzut „lozul cel mare”. Adică, un mare donator. Dar, este Dumnezeu! Slavă Numelui Său!

15. Ce va motivat să-l apăraţi public? Vă leagă o prietenie sau v-a indignat ceea ce se întâmplă ?

Nu am legături speciale de prietenie cu Părintele Efrem, aşa cum îi ştiu pe ceilalţi egumeni din Sfântul Munte, aşa îl ştiu şi pe el. Dar atunci când văd că un om duhovnicesc este defăimat şi calomniat, simt nevoia să-l susţin. Astfel, săptămâna trecută am fost la Vatopaidi nu atât pentru închinare, ci pentru o întâlnire de susţinere. Înţeleg şi simt că Gheronda Efrem este nedreptăţit, este sus pe Cruce şi dragostea mea creştinească îmi cere să-l susţin.

Văd nedreapta terfelire care are loc în mass-media şi, deoarece ştiu că toate activităţile lui au fost legale şi limpezi, că nu este vorba despre un monah afacerist sau criminal, ci de un monah duhovnicesc care îşi trage rădăcina duhovnicească din Gheron Iosif Isihastul, nu rabd să fie nedreptăţit.


Categorii

Arhimandritul Nectarie Moulatsiotis, Ierarhi greci, Parintele Efrem (Vatoped), Razboiul impotriva Bisericii/ crestinismului

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

40 Commentarii la “CAUZELE PERSECUTIEI SI ARESTARII STARETULUI EFREM. “Dosarul” cazului Vatopedi

 1. @fane:

  Informatiile exista deja si la noi (adica pozitia Fundatiei Sf. Andrei cel Intai Chemat). Cat priveste comentariul despre dreptul Rusiei de a se implica, este o parere (cam exaltata) care trebuie probata mai exact. Pare destul de improbabila aceasta varianta iar ce scrie acolo nu e indeajuns de credibil, dar nu excludem. Oricum, ca are sau nu dreptul, Rusia se implica deja, cel putin ca presiune diplomatica, si inca de la cel mai inalt nivel al Bisericii Ruse: http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2011/12/29/patriarhul-kiril-al-moscovei-cere-presedintelui-greciei-eliberarea-staretului-efrem/

 2. Pingback: “INVINSUL INVINGATOR”: cuvinte duhovnicesti patrunzatoare despre prigoana staretului Efrem - Razboi întru Cuvânt
 3. Pingback: PARINTELE EFREM VATOPEDINUL IN RUSIA, DESPRE INTALNIREA CU PUTIN (video): “Puterea noastra este Ortodoxia! Trebuie sa ne trezim, este prigoana Ortodoxiei!”
 4. Dupa parerea mea, este cat se poate de clar ca afacerea cu terenurile e doar un pretext (dovada faptul ca nu s-a miscat nimic de trei ani) si ca adevarata problema e de natura geopolitica. Viitorul “european” al Greciei este cat se poate de incert, fie ca va fi data afara Grecia din UE cand nu va mai fi nimic de muls de la vaca bolnava, fie ca va iesi ea singura cat mai are cate ceva. Cercurile bisericesti din Grecia, si nu numai, s-au pronuntat de fapt in favoarea unei astfel de manevre (recomandata de altfel si de Roubini) de care s-ar putea sa depinda nu doar supravietuirea economica a Greciei ci supravieturiea elenismului in general. Sau mai trebuie tinut cont si de riscul ca sandramaua europeana sa cada. Or, intr-o astfel de situatie (fie ca iese din UE, fie ca e data aara din UE, fie ca nu va mai fi UE), cu o datorie astronomica si cu o Turcie vecina din ce in ce mai agesiva, Grecia are nevoie disperata de sprijinul (sau mai bine zis de mila) unei mari puteri. Si la cine sa apeleze la altcineva decat la Rusia, cu care altminteri are niste legaturi istorice si spirituale cat se poate de solide (sa ne aducem aminte si de teoriile lui Huntington)? America e prea indatorata, risca sa adopte o pozitie izolationista si nici nu se prea omoara prea mult dupa greci, reciproca fiind valabila. De chinezi sa te pazeasca Dumnezeu.

  Pe de alta parte, este interesant faptul ca practic Rusia pare sa-si reafirme rolul de protectoare a crestinilor din Balcani, de data asta protejandu-i inclusiv de marele capital si de tehnocratia UE. Vizita indelungata in Rusia si intalnirea cu Putin indica destul de clar faptul ca parintele s-a dus in Rusia ca sa ceara ajutor pentru poporul sau, aflat altminteri intr-o situatie disperata. Si e posibil sa fie implicat, alaturi de anumiti politicieni greci (cu care stiu ca are relatii) intr-o tenativa de a reorienta politica externa a Greciei catre Rusia, daca nu chiar intr-o tentativa de a scoate Grecia din UE. Faptul cu pricina tulbura cu siguranta anumite interese mai mult sau mai putin oculte, si prea putin nationale. Drept consecinta, reactia a fost cat se poate de dura si de nepoliticosa, staretul fiind arestat in ajun de Craciun (sa ne amintim si de convocarea urgenta a lui Papandreou de catre Merkozy atunci cand a incercat sa convoace un referendum prin care sa se decida practic daca Grecia va ramane sau nu in UE). Oricum ar fi, eu care am avut ocazia sa-l intalnesc pe parintele Efrem pentru scurt timp la Vatopedi, ramanand profund impresionat de personalitatea lui, sunt sigur ca face ceea ce face cu cele mai bune intentii. Jocul e riscant, mai ales tinand cont de oamenii de la care cere ajutor (e fortat sa ceara), dar si situatia Greciei este disperata. Sa dea Dumnezeu sa fie bine.

  Ma rog, e doar o ipoteza. Dar mi se pare cea mai plauzibila. Altminteri, tot tambalaul asta de Craciun, cu scandal diplomatic si cu proteste cu tot, chiar nu se jutifica.

 5. @Alexandru Racu:

  Pe de alta parte, este interesant faptul ca practic Rusia pare sa-si reafirme rolul de protectoare a crestinilor din Balcani, de data asta protejandu-i inclusiv de marele capital si de tehnocratia UE. Vizita indelungata in Rusia si intalnirea cu Putin indica destul de clar faptul ca parintele s-a dus in Rusia ca sa ceara ajutor pentru poporul sau, aflat altminteri intr-o situatie disperata.

  Relatarea intalnirii cu Putin este aici: http://www.cuvantul-ortodox.ro/2011/12/29/parintele-efrem-vatopedinul-in-rusia-despre-intalnirea-cu-putin-video-puterea-noastra-este-ortodoxia-trebuie-sa-ne-trezim-este-prigoana-ortodoxiei/

 6. @ Alexandru Racu:

  Subscriem intru totul acestui “scenariu” al faptelor, care acum e deja confirmat de Parintele Efrem insusi, deci e mai mult decat o ipoteza.

 7. ” Poporul grec este greu de guvernat si de aceea trebuie sa-l lovim
  adinc in radacinile sale culturale.Numai atunci se va invata minte.
  Inteleg adica sa lovim limba,religia,rezervele lui spirituale si
  istorice,astfel incit sa-i neutralizam orice posibilitate de a se
  dezvolta,de a se remarca,de a se impune,pentru a nu ne mai stinjeni
  in Balcani,in Mediterana rasariteana,in Orientul Apropiat,in toata
  aceasta regiune nevralgica si de mare importanta strategica pentru
  noi si pentru politica SUA.

  1994,Henry Kissinger,fost ministru de externe al SUA

  Sa-i spuna parintele Efrem lui Putin ca cea mai mare putere a Rusiei este Ortodoxia,si acesta sa fie de acord….cred ca s-au cutremurat de aceasta toate cancelariile vestice,americane si evreiesti,magnitudinea in jur de 9.5 pe scara richter,conform laboratoarelor scotland yardului.Se asteapta tsunami-ul acum,cred ca si-au dat cu stingul in dreptul,incep sa se grabeasca,fac greseli,parca se aud deja incantatiile catre incornorati sau dumnezeii lor,conform Psalmilor.Ce si-or zice ei: Daca incepe sa-i ajute Dumnezeu pe rusi,precum pe poporul Israel cindva impotriva vrajmasilor sai…am festelit-o.

  Daca s-ar trezi Putin,si Medvedev si Biserica rusa ( parca sint ceva inmuguriri,la nivel oficial ) si oamenii ar fi informati de ce se intimpla prin lume,sa se faca cozi imense la spovedanie,precum la Sfinta Paraschiva…si toate celelalte lucruri bune si simplu de facut,ce bine ar fi.

  Am sa recitesc interpretarile Sfintilor la Apocalipsa,parca se vorbeste de un imparat sau 2 care ii vor da citeva suturi in .und slugilor lui antihrist care conduc lumea acum…poate ma insel.

  Si eu de acord cu Alexandru,unde mai pui ca rusii nu au datorii la camatarii mondiali,ba chiar au un surplus de 600 de miliarde de dolari,daca nu ma insel iarasi.Alt fior rece pe spatele imbuibatilor.
  Se folosesc de petrodalari ca sa faca intreg globul sa munceasca pentru ei,dar prin aceasta ii fac si pe rusi bogati…deh,nu poti sa ai si prajitura si sa o si maninci in acelasi timp.

 8. … ca tot trebuie sa inceapa cumva si de undeva al treilea razboi mondial…

 9. Pingback: “Nu pot sa tac!” PRIMII PREOTI ROMANI CARE IL SUSTIN PUBLIC PE EGUMENUL EFREM: Pr. Razvan Ionescu de la Paris si Pr. Sabin Voda de la Alba-Iulia - Razboi întru Cuvânt
 10. Din ce am inteles, nu s-a pus problema iesirii Greciei din UE ci din zona ‘euro’.

  NU trebuia sa ii spuna nimeni lui Putin..experienta le-a aratat ca forma de expansionism rus in tarile ortodoxe e Biserica. O populatie ortodoxa semnificativa traieste in spatiul UE sau posibil UE, si asta da de gandit.

  In orice scenariu, Romania cade la mijloc si o sa avem fie Regulament Organic fie Ddomn fanariot. Nu-i nici un bai, doar exemplu de ploconeala si bocet colectiv abia vazuram ..si nici noi nu suntem prea departe.

 11. Pingback: Staretul Manastirii Nicula, Arhim. Andrei Coroian, ALATURI DE PARINTELE EFREM VATOPEDINUL - Razboi întru Cuvânt
 12. Pingback: Sfanta Chinotita a Muntelui Athos catre Ministrul de Externe al Greciei: STATUL GREC A INCALCAT STATUTUL SFANTULUI MUNTE - Razboi întru Cuvânt
 13. Pingback: Patriarhul Kiril al Moscovei cere presedintelui Greciei ELIBERAREA STARETULUI EFREM - Razboi întru Cuvânt
 14. Pingback: Manastirea Diaconesti – scrisoare de sustinere pentru Parintele Efrem de la Vatopedu: ACEASTA LOVITURA ESTE IMPOTRIVA INTREGII ORTODOXII
 15. Pingback: “Dosarul” cazului Vatopedi | ACVILA ORTODOXA blog
 16. Pingback: Serghiei Rudov, membru al Camerei Publice a Rusiei: ADEVARATELE MOTIVE ALE ARESTARII PARINTELUI EFREM SUNT… - Razboi întru Cuvânt
 17. Pingback: PARINTELE EFREM IN ROMANIA: Cuvinte din Sfantul Munte (I) – Conferinta de la Alba-Iulia, 2000 (prima parte)
 18. Pingback: PARINTELE EFREM LA ALBA-IULIA, 2000 (II): Biserica este Una! Nu exista alta Biseri­ca! Botezul se face numai prin afundare, nu prin stropire!
 19. Pingback: IPS TEOFAN, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, primul ierarh roman care il sustine public pe EGUMENUL EFREM DE LA VATOPED
 20. Pingback: Iulian Capsali: CAZUL EFREM/ Parintele Florin Botezan da marturie pentru STARETUL VATOPEDIN - Razboi întru Cuvânt
 21. Pingback: CU CE A DERANJAT STARETUL EFREM PE STAPANII LUMII? (I) “Puterile intunericului, sionistii, vor sa loveasca in Ortodoxie! Kissinger, om intunecos” (VIDEO)
 22. Pingback: Patriarhia Ecumenica din Constantinopol despre ARESTAREA STARETULUI EFREM: “NU ESTE PERMIS amestecul altor BISERICI AUTOCEFALE” in SFANTUL MUNTE - Razboi întru Cuvânt
 23. Pingback: CU CE A DERANJAT STARETUL EFREM PE STAPANII LUMII? (II) “Eu sunt impotriva Europei! Ma rog din tot sufletul sa nu intrati niciodata in UE!” (VIDEO) -
 24. Pingback: Mitropolitul Hrisostom al Messiniei ATACA VIRULENT SI INVENINAT SINODUL BISERICII GRECIEI PENTRU SUSTINEREA PARINTELUI EFREM! - Razboi întru Cuvânt
 25. Pingback: Mitropolitul Ambrosie al Kalavitrei, fulminant! PATRIARHIA ECUMENICA, O MAMA VITREGA CARE LUPTA DOAR PENTRU A-SI PASTRA INTAIETATEA! - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 26. Pingback: ARESTAREA UNUI STARET (Emisiune TVR-info cu Rafael Udriste si Iulian Capsali). Egumenul Efrem si Parintele Daniil Cotescu la “Ora de Stiri”, in 2007 (VIDEO) - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 27. Pingback: PS SOFIAN BRASOVEANUL, al doilea episcop roman care vorbeste public despre ARESTAREA STARETULUI EFREM, evocand prigoana din inchisorile comuniste - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 28. Pingback: Parintele Efrem Vatopedinul a cerut eliberarea conditionata din inchisoare - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 29. Pingback: STARETUL EFREM RAMANE IN INCHISOARE, tot mai bolnav, dar slujindu-i pe detinuti… PERSECUTIA SI RAZBUNAREA MASONILOR CONTINUA! - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 30. Pingback: Scandalul Vatoped si arestarea preventiva a Parintelui Efrem: scurt istoric al unei mari prigoane. ADEZIUNI PENTRU ELIBERAREA STARETULUI ATHONIT - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 31. Pingback: SCRISOAREA PARINTELUI EFREM FILOTHEITUL (Arizona) CATRE STARETUL EFREM VATOPEDINUL: “Ceva bun va iesi din aceasta incercare prin care treceti” - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 32. Pingback: STARETUL EFREM Vatopedinul va fi ELIBERAT conditionat din inchisoare - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 33. Pingback: Părintele Arhimandrit Efrem, stareţul Mănăstirii Vatoped, a fost eliberat | Eparhia de Bălţi şi Făleşti
 34. Pingback: Cunoscutul duhovnic grec NECTARIE vede legatura intre DEMISIA PAPEI BENEDICT, NOUL PAPA SI IMPLINIREA APOCALIPSEI sub ochii nostri: "Sa ne pregatim duhovniceste pentru ultimul RAZBOI IMPOTRIVA CRESTINILOR!" - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 35. Pingback: PRIGOANA BISERICII SI A SLUJITORILOR EI. CALOMNIA, ARMA SATANICA PREDILECTA – Predica Parintelui Damaschin Luchian de la Sihastria Putnei la praznicul Sfantului Arhidiacon Stefan, 2011 – (audio + text) -
 36. Pingback: UPDATE/ Parintele Efrem e liber si s-a intors la Manastirea Vatopedi. LACRIMILE REGASIRII: “Ii iubesc si ii iert pe toti” - Recomandari
 37. Pingback: PARINTELE EFREM, egumenul de la Vatopedi, in conferinta de la Atena (VIDEO): “Nu va ascund ca in Sfantul Munte parintii se roaga, cu multa durere, pentru incercarile care stau in fata noastra”. HRISTOS – SENSUL CARE LIPSESTE LUMII -
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare