CUM SE POATE REFUZA VACCINAREA COPIILOR? Ghid pentru parinti elaborat de Pro-Vita Romania

30-08-2011 5 minute Sublinieri

FEDERATIA ORGANIZATIILOR ORTODOXE PRO-VITA DIN ROMÂNIA:

CUM SE POATE REFUZA VACCINAREA COPIILOR

CARE ESTE BAZA LEGALA PENTRU CA UN PARINTE/TUTORE SA POATA REFUZA VACCINAREA COPILULUI SAU?

Acest ghid are scopul de a sprijini parintii care nu doresc administrarea unuia sau altuia dintre vaccinuri copiilor lor. In ciuda obiceiului impamantenit de pe vremea comunismului si conform caruia toata lumea trebuie sa se vaccineze, decizia familiei are prioritate absoluta in fata autoritatilor. Afirmatiile „asa e legea” sau „asa cer regulile comunitatii”, folosite de medici sau directorii de scoli in sprijinul vaccinarii obligatorii, sunt lipsite de fundament si orice parinte poate, prin cunoasterea catorva elemente juridice de baza, explicate mai jos, sa isi impuna punctul de vedere.

PREVEDERI DIN LEGISLATIA SPECIFICA

 • Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientilor prevede clar necesitatea consimtamantului informat si exprimat in scris pentru interventiile medicale.

“Art. 13. Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.”

Definitia interventiei medicale este data la art. 1 lit. d) din aceeasi lege astfel:

prin interventie medicala se intelege orice examinare, tratament sau alt act medical in scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare”.

cuprinzand asadar si vaccinarea.

 • Legea nr. 95/2006 privind reforma sanatatii nu prevede obligatia de a fi vaccinat.

Articolele 374 si 376 solicita medicului sa actioneze respectand vointa pacientului, iar art. 649 prevede acordul scris al pacientului pentru diagnosticul si tratamentul cu potential risc (nu se face insa definirea termenului). De asemenea, art. 651 prevede ca actul medical se poate face in lipsa consimtamantului informat numai in situatii de urgenta in care lipsa actiunii imediate ar pune in pericol viata pacientului.

Art. 374 – (3) Deciziile si hotararile cu caracter medical vor fi luate avandu-se in vedere interesul si drepturile pacientului, principiile medicale general acceptate, nediscriminarea intre pacienti, respectarea demnitatii umane, principiile eticii si deontologiei medicale, grija fata de sanatatea pacientului si sanatatea publica.”

Art. 376 – (1) Cu exceptia cazurilor de forta majora, de urgenta ori cand pacientul sau reprezentantii legali ori numiti ai acestuia sunt in imposibilitate de a-si exprima vointa sau consimtamantul, medicul actioneaza respectand vointa pacientului si dreptul acestuia de a refuza ori de a opri o interventie medicala.”

Art. 649. – (1) Pentru a fi supus la metode de preventie, diagnostic si tratament, cu potential de risc pentru pacient, dupa explicarea lor de catre medic, medic dentist, asistent medical/moasa, conform prevederilor alin. (2) si (3), pacientului i se solicita acordul scris.

(2) in obtinerea acordului scris al pacientului, medicul, medicul dentist, asistentul medical/moasa sunt datori sa prezinte pacientului informatii la un nivel stiintific rezonabil pentru puterea de intelegere a acestuia.

(3) Informatiile trebuie sa contina: diagnosticul, natura si scopul tratamentului, riscurile si consecintele tratamentului propus, alternativele viabile de tratament, riscurile si consecintele lor, prognosticul bolii fara aplicarea tratamentului.

Art. 650.Varsta legala pentru exprimarea consimtamantului informat este de 18 ani. Minorii isi pot exprima consimtamantul in absenta parintilor sau reprezentantului legal, in urmatoarele cazuri:

 • situatii de urgenta, cand parintii sau reprezentantul legal nu pot fi contactati, iar minorul are discernamantul necesar pentru a intelege situatia medicala in care se afla;
 • situatii medicale legate de diagnosticul si/sau tratamentul problemelor sexuale si reproductive, la solicitarea expresa a minorului in varsta de peste 16 ani.

Art. 651. – (1) Medicul curant, asistentul medical/moasa raspund atunci cand nu obtin consimtamantul informat al pacientului sau al reprezentantilor legali ai acestuia, cu exceptia cazurilor in care pacientul este lipsit de discernamant, iar reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiata nu poate fi contactat, datorita situatiei de urgenta.

(2) Atunci cand reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiata nu poate fi contactat, medicul, asistentul medical/moasa pot solicita autorizarea efectuarii actului medical autoritatii tutelare sau pot actiona fara acordul acesteia in situatii de urgenta, cand intervalul de timp pana la exprimarea acordului ar pune in pericol, in mod ireversibil, sanatatea si viata pacientului.”

 • Conform OG nr. 53/2000 privind obligativitatea raportarii bolilor si a efectuarii vaccinarilor, aprobata prin Legea nr. 649/2001,

“Art. 1 – (1) Medicii de familie, indiferent de forma de organizare a asistentei medicale primare in cadrul sistemului public sau privat si indiferent de casa de asigurari sociale de sanatate cu care au incheiat contract de furnizare de servicii medicale, au obligatia de a asigura vaccinarea corecta a copiilor si de a raporta efectuarea acesteia directiei de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) Schema de vaccinare recomandata pentru copii si adolescenti este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta si in Programul national de imunizari aprobat prin ordin al ministrului Sanatatii si Familiei.”

Din analiza acestui text de lege rezulta clar ca vaccinarea nu este obligatorie, pentru ca se foloseste termenul „recomandata”. Pentru medicii de familie exista obligatia profesionala sa vaccineze corect si sa raporteze anumite boli ca si situatia vaccinarilor (se tine un caiet unic de vaccinare pe persoana si medicul de familie face asemenea raportari), dar de aici nu rezulta nicidecum vreo obligatie pentru parinti/copii de a se supune vaccinarii.

CONCLUZII

Orice pacient are dreptul de a refuza un tratament sau o procedura medicala, inclusiv vaccinarea;

Orice tratament sau procedura medicala, inclusiv vaccinarea, se pot acorda unui copil numai dupa ce s-a obtinut consimtamantul parintelui/tutorelui, cu exceptia situatiilor de urgenta;

Orice campanie de vaccinare presupune existenta unui ordin prealabil al Ministrului Sanatatii, asadar – pentru cazuri extreme, cum a fost cel al vaccinului anti-HPV – un act administrativ anulabil in instanta (prin procedura de contencios).

ALTE PREVEDERI LEGALE UTILE

Constitutia Romaniei

“Art. 22. – (1) Dreptul la viata, precum si dreptul la integritate fizica si psihica ale persoanei sunt garantate.”

“Art. 23. – (1) Libertatea individuala si siguranta persoanei sunt inviolabile.”

“Art. 26 – (1) Autoritatile publice respecta si ocrotesc viata intima, familiala si privata.”

“Art. 31 – (1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit.

(2) Autoritatile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal.”

Legea nr. 279/2009 – Codul Civil (noul Cod, promulgat, care urmeaza sa intre in vigoare la 1.10.2011)

“Art. 61. – (1) Viata, sanatatea si integritatea fizica si psihica a oricarei persoane sunt garantate si ocrotite in mod egal de lege.

(2) Interesul si binele fiintei umane trebuie sa primeze asupra interesului unic al societatii sau al stiintei.”

“Art. 64 – (1) Corpul uman este inviolabil.”

“Art. 67. Nicio persoana nu poate fi supusa experientelor, testelor, prelevarilor, tratamentelor sau altor interventii in scop terapeutic ori in scop de cercetare stiintifica, decat in cazurile si in conditiile expres si limitativ prevazute de lege.”

ALTE ARGUMENTE

Ca acordul parintilor pentru vaccinarea copiilor este important se subliniaza si in articolul Particularitati si dileme etice ale consimtamantului informat in oncologia pediatrica”, publicat de Revista Romana de Bioetica.

“Academia Americana de Pediatrie (AAP) a argumentat ca ‘intreaga doctrina’ a consimtamantului informat prezinta o aplicabilitate particulara in pediatrie. In consecinta, conform AAP, consimtamantul poate fi acordat numai de catre pacientul ‘cu capacitate adecvata de decizie si cu imputernicire legala’.

Parintii (sau alti apartinatori legali) pot acorda consimtamantul informat, iar copilului i se solicita sa-si dea acordul informat ori de cate ori este nevoie. AAP noteaza ca acordul solicitat are relevanta mai mare cand ‘interventia propusa nu este esentiala pentru viata copilului si/sau poate fi practicata fara un risc substantial’.”

Acest articol citeaza si din norme ale bioeticii din care nu toate au o valoare juridica explicita. Totusi, principiul este acelasi – minorul nu-si poate da singur consimtamantul la tratament, reprezentantul legal fiind acela chemat sa si-l dea in numele copilului.

CE TREBUIE SA FACA UN PARINTE CARE NU DOREŞTE SA-I FIE VACCINAT COPILUL?

Parintii pot completa modelul de declaratie anexat (vezi ultima pagina) pe care sa il depuna la secretariatul institutiei, insistand pentru o confirmare a primirii acestuia (un numar de inregistrare). Aceasta ar trebui sa fie de ajuns. Daca metoda de mai sus nu da roade, parintii pot incerca urmatoarele:

 • Sa comunice medicilor si directorului unitatii ca nerespectarea vointei lor va duce la un proces civil, respectiv la o plangere penala sau/si la Colegiul Medicilor, dupa caz;
 • Toate campaniile de vaccinare trebuie sa aiba o procedura de aplicare stabilita printr-un ordin prealabil al Ministrului Sanatatii. (De exemplu, campania din anul 2010 pentru vaccinare contra gripei cu vaccinul „Cantgrip” s-a realizat conform OMS nr. 3280/24.02.2010.) Parintii sa ceara unitatii de invatamant o copie a ordinului respectiv pentru a o studia;
 • Sa ceara de la DSP (Directia de Sanatate Publica) locala o adresa din care sa rezulte ca vaccinarea nu este obligatorie si sa o prezinte medicului sau directorului;
 • Sa solicite directorului sau medicului sa recunoasca in scris faptul ca procedura de vaccinare este ineficienta (refuzul de a primi un copil nevaccinat intr-o comunitate de vaccinati inseamna, implicit, ca vaccinurile nu au efect).

In cazul extrem cand copilul nu este acceptat la inscrierea la scoala/gradinita/cresa pe motiv ca nu este vaccinat,

 • Sa solicite conducerii unitatii decizia scrisa, insotita de motivarea in fapt si de temeiurile legale;
 • Sa se adreseze unui cabinet de avocatura pentru consiliere sau servicii de reprezentare;
 • Sa se adreseze cu plangere Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, pe motiv ca se incalca dreptul la educatie al copilului.

********************

Anexa – Declaratie de refuz al vaccinarii

DECLARATIE

Subsemnatii ……………….., nascuta la ……………….., domiciliat in……………….. CNP:………………..

si

……………….., nascut la ,……………….. domiciliat in……………….. , CNP:………………..

in calitate de parinti ai copilului , elev la scoala dumneavoastra,

Fiind pe deplin informati asupra riscurilor administrarii, cat si neadministrarii vaccinurilor asupra copilului nostru, declaram pe propria raspundere ca NU SUNTEM DE ACORD cu administrarea asupra acestuia a vaccinului / a niciunui vaccin.

Refuzul nostru expres, astfel exprimat in scris, este un drept conferit in baza urmatoarelor legi:

Art. 22, 23, 26, 34 din Constitutia Romaniei

Art. 61, 64 si 67 din Legea nr. 279/2009 – Codul Civil

Art. 13 din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului

Art. 374(3), 376(1) si 649(1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma sanatatii.

in spiritul respectarii legislatiei din domeniu, personalului medical ii este opozabila indeplinirea – in caz contrar cu riscul sanctiunilor – a prevederilor Legii nr. 649/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern nr. 53/2000 (art.1 alin.l, privind obligatia asigurarii vaccinarii corecte a copiilor), inclusiv cu informarea parintilor asupra caracterului non-obligatoriu al acestor vaccinuri, conform Anexei aceluiasi act normativ (privind schema de vaccinare recomandata pentru copii).

DATA:

SEMNATURI:

—————————————————————————–

1 http://www.bioetica.ro/bioetica/ie2/info.isp?item=10485&node=1275

2 In Bucureşti se poate apela la CA „Blejuşcă Ionuţ Doru”, tel. 0766 210 968, email ionut.blejusca@gmail.com

(din: ANUARUL FEDERAŢIEI ORGANIZAŢIILOR ORTODOXE PRO-VITA DIN ROMÂNIA 2010)Categorii

Articolele saptamanii, Razboiul impotriva sanatatii, Vaccinuri / legea vaccinarii obligatorii

Etichete (taguri)

, , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

26 Commentarii la “CUM SE POATE REFUZA VACCINAREA COPIILOR? Ghid pentru parinti elaborat de Pro-Vita Romania

 1. Multumim pentru articol!
  Este foarte necesar!
  Doamne ajuta!

 2. Daca s-ar informa populatia asa la fiecare masura antilibertate, antiumana si anticrestina nu am mai fi un popor de oi condusi de lupi.
  Asa cum am mai spus-o noi suntem de vina batjocura la care suntem supusi.
  FELICITARI PRO-VITA ROMANIA!!!

 3. Acum vreo 5-6 ani in urma aveam o cunostinta cu care ma intalneam in parc si ne plimbam copiii. Eu pe cel mic al meu, ea pe unicul al ei, cam de aceeasi varsta cu a copilului meu.
  Cand i-am spus ca eu nu-l vaccinez,s-a speriat si s-a dezis de mine, de unde pana atunci eram destul de apropiate.
  Cu mult nerv, mi-a trantit ca nu mai doreste sa ne intalnim copiii, ca nu cumva al ei sa ia ceva de la al meu.
  I-am zis ca daca ea e atat de convinsa ca vaccinurile administrate copilului il apara pe acesta, de ce are teama sa se intalneasca cu al meu, ca doar al ei e la adapost ….
  Dar argumentul asta a scos-o si mai mult din sarite, si incet-incet s-a departat de tot.Mai tarziu, a mai lasat din conditii, dar ma amuza felul in care ma privea, ca pe-o ciudatenie.
  In tot fenomenul ”vaccinare” nu-i altceva decat credinta noastra nestramutata ca statul ne vrea binele cu orice pret! Si culmea, ca nici dupa ce multi am inteles cine se ascunde dupa cortina, tot nu ne vine a crede ca cineva doreste sa ne ucida incet.
  Ma iertati ca divaghez, dar poate stiti ca sodium laureth sulfat este un detergent cancerigen care se pune in sampoane. O singura marca am gasit la naturisti care se lauda la vedere ca nu-l foloseste.Dar ce folos daca el se afla acum si-n pasta de dinti(de putina vreme) si… surprinzator, in ASPIRINA BAYER ! alaturi de aluminiu.Cel putin asa e in Canada. Oare se mai poate indoi cineva ca ne vor morti cu tot dinadinsul?

 4. Pingback: Copil PARALIZAT in urma unui VACCIN anti-poliomielitic (Slatina)
 5. Pingback: Pentaxim si CAZUL BEBELUSULUI PARALIZAT LA SLATINA DIN CAUZA UNUI VACCIN - de Dr. Christa Todea-Gross
 6. Pingback: PARINTII REFUZA TOT MAI MULT VACCINARILE DE IMUNIZARE. PRESA REACTIONEAZA si sunt aratati cu degetul PREOTII...
 7. Pingback: Dr. Christa Todea-Gross despre PROPAGANDA PRO-VACCINARE: cand medicii nu mai au curaj sa spuna adevarul, o va face preotul
 8. Buna ziua! Sunt insarcinata si nu doresc sa ii administrez nici un fel de vaccin copilului meu care se va naste peste cateva luni. Am fost la notar impreuna cu sotul meu pentru a da o declaratie in acest sens, insa ni s-a spus ca nu e posibil, intrucat viitorul copil nu este inregistrat nicaieri, nu are CNP si nici nume. Ce putem face in acest moment in asa fel incat sa nu ii fie administrat nici un fel de vaccin in spital? La noi, imediat dupa nastere stiu ca se administreaza vaccinul antihepatitic si cel anti TBC. Cum pot evita acest lucru? Multumesc!

 9. Pingback: VACCINAREA, OBLIGATORIE pentru inscrierea la gradinita si scoala? - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 10. Buna, si eu sunt in aceeasi situatie, dar am fost sfatuita sa ii anunt pe medicii de la spital, atat inainte cat si dupa nastere; in plus l-am pus pe tatic sa stea mereu in garda si sa discute cu medicii si asistentele, care ne vor pute sa dam o declaratie in spital cum ca refuzam vaccinarea. Eu intentionez sa am cateva din legile enumerate mai sus, pe care sa le servesc medicilor in caz ca e nevoie. Pentru nasterea la clinica banuiesc ca e ceva mai simplu…Nastere usoara! 🙂

 11. Pingback: A aparut o carte importanta: “VACCINURILE: PREVENTIE SAU BOALA? O nouă patologie pediatrică” de DR. CHRISTA TODEA-GROSS, prefatata de Dr. Pavel Chirila - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 12. Pingback: Inca un semnal de alarma: ELEVI CARORA LI S-A FACUT RAU DUPA ADMINISTRAREA VACCINULUI ANTI-TETANOS SI DIFTERIEI - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 13. Pentru a nu vaccina nou nascutul este necesar sa cereti acest lucru inainte de nastere si veti fi nevoiti sa semnati o declaratie pe propria raspundere ..plus sa indurati privirile si uimirea asistentelor. Cam atat a fost nevoie la noi. Mult succes!

 14. Pingback: OBLIGATIVITATEA VACCINARILOR. Ministerul Sanatatii CONDITIONEAZA intrarea la GRADINITA de CARNETUL DE VACCINARI. Marturia unor parinti despre experienta negativa a “IMUNIZARILOR” si opinia dr. Adrian Cacovean - Recomandari
 15. Buna ziua! De abia acum dupa ce am citit cartea am gasit raspuns la toate intrebarile mele legate de imbolnavirea copilului meu imediat dupa primul vaccin.Dupa primul vaccin a facut o reactie alergica pe piele care mi-afost explicata de medici ca fiind o inadaptare la mediul extrauterin. La 1 luna si jumatate de viata a facut o dermatita atopica severa pe care am reusit sa o tinem sub control cu tratament homeopat. Apoi dupa fiecare vaccin obligatoriu copilul facea diaree.La 10 luni a facut enterocolita, dupa enterocolita a ramas cu scaun cu mucus aproape lunar. Dupa investigatii am aflat ca mucoasa intestinala este inflamata ca are o alergie la niste proteine din lapte si uite asa ne chinuim din cauza vaccinurilor. Este greseala noastra ca nu ne-am informat la vremea respectiva despre raul pe care il provoaca vaccinurile. La urmatorul copil vom stii ce pasi avem de facut in refuzarea vaccinurilor.Va multumim

 16. Pingback: OFICIAL: VACCINURILE NU SUNT OBLIGATORII PENTRU INSCRIEREA LA SCOLI SI GRADINITE - Recomandari
 17. Buna ziua.Pentru a nu intampina asemenea probleme,singura clinica pe care am gasit-o in tara ce nu iti incalca dreptul tau de a alege si nici manipulare psihica ,frica si altele va recomand cinica Eva din Brasov,fara acte si formulare aduse cu legi si asa mai departe .Respecta ceea ce trebuie sa respecte..Am nascut acum 2 luni de zile ,am semnat ca nu doresc vaccinuri,vitamina K perfuzii ,lapte praf.Copilul a stat a sanul meu ,i-am facut baita singura in salonul in care am stat ,colostrul este esential pentru copil si il aveti doar 2 zile inainte de a veni laptele .Nu va speriati daca primele 2 zile nu aveti lapte ,punand copilul la san va stimula lactatia ,nu acceptati lapte praf chiar daca copilul va scade in greutate 10 % sau 15% din greutatea care a avut-o la nastere .Este perfect normal ,recuperand in urmatoarele zile cand il alaptati .ATENTIE VETI AVEA LAPTE.VA ROG SA CERCETATI SI ACEST DOMENIU .Mentionez ca pana acum copilul nu a facut icter,colici sau febra .Nasterea a fost pe cale naturala refuzand anestezii sau alte substante pentru dilatare fortata .ATENTIE SI ACESTEA AU UN EFECT NOCIV ASUPRA COPILULUI.Doare dar va reveniti cum nici nu v-ati imaginat .Va rog sa cercetati si aceste lucruri lasand egoismul deoparte ca va durea.La fel si cezariana doar in cazuri extreme nu de frica sau durere.Va rog sa cercetati .
  Va urez multa sanatate si intelepciune .Succes

 18. Repet nu am lasat copilul din momentul in care l-am nascut .Doar a fost controlat sub atenta mea privire dupa care a fost pus direct a sanul meu .Am fost intrebata daca il doresc cu mine in camera ,ceea ce am si facut .
  Inca odata va multumesc .Si va rog sa cercetati toate lucurie cu privire la copii.Ai nostri nu au avut de unde sa se informeze dar noi putem sa alegem pentru copii nostri ce este mai bun cu atentie marita si multa informatie .

 19. Pingback: Apropo de finantari publice: DE CE FINANTEAZA STATUL DIN BANII CRESTINILOR AVORTUL? “Strategia Nationala de Sanatate” – vaccinari “obligatorii”, educatie sexuala, nicio masura impotriva deficitului demografic… - Recoman
 20. (refuzul de a primi un copil nevaccinat într-o comunitate de vaccinați înseamnă, implicit, că vaccinurile nu au efect).

 21. Pingback: PRESIUNI PENTRU MARIREA SCHEMEI VACCINARILOR? Slaba rata a vaccinarilor este din nou in atentia mass-media - Recomandari
 22. Pingback: SUA. Exemplu de presiuni agresive ale INDUSTRIEI VACCINURILOR prin SERIALE TV celebre, reviste academice si portaluri online. “Parintii care nu-si vaccineaza copiii ar trebui dati in judecata!” - Recomandari
 23. Buna ziua tuturor,
  Avem un baietel de 4 anisori si ne bucuram din pline de el. Sotia a nascut pe cale naturala, la 41 de ani, baiatul nu a primit nimic la spital si nici nu a fost vaccinat deloc pana acum, nu a avut niciodata colici, nu a fost bolnav niciodata (putina febra din cauza dintisorilor) si este vegetarian. Prefera mancarea simpla, daca se poate un singur fel la o masa, dimineata incepe numai cu fructe si cere legume proaspete peste zi (pe care de altfel nu le doreste in mancaruri gatite). Locuim in Londra si a trebuit, inainte de nastere, sa pregatim o declaratie vis-a-vis de dorinta noastra de a nu imuniza sau inocula baiatului orice substanta fara acordul nostru. Nu am avut probleme cu autoritatile, doar am fost priviti mai ciudat, dar la cateva zile de la nastere, dupa ce am ajuns acasa cu copilul, o angajata a policlinicii de cartier ne-a vizitat insistand sa recolteze sange din calcaiul baiatului. A fost un moment aproape penibil pentru ca si dupa ce i-am explicat de vreo trei ori ca nu dorim sa sa intample acest lucru (recoltarea sangelui) ea inca mai insista si am crezut ca o sa devin agresiv. Aflasem, in 2008, ca guvernul britanic intretine o baza de date cu informatii legate de recoltarea ADN-ului in mod ilegal de la aproape 12 milioane oameni si acest lucru ni se pare foarte periculos. Acum ne intoarcem in tara, in aceasta vara, si sunt alertat de informatiile legate de nerespectarea vointei tutorilor legali (parinti, etc…). Sper ca vom rezolva pasnic orice neantelegere! Va multumesc pentru informatiile prezentate si doresc tuturor sanatate!

 24. Oameni buni, toti cei care au facut sacrificii de-a lungul timpului credeti ca le- au facut degeaba, ca sa gaseasca vaccinurile? Le-au facut ca sa elimine tot felul de boli cu care omenirea s-a confruntat . O sa aveti copiii expusi in fata bolilor. Sigur, acum nu mai intalnesti variola, de ce ? Pentru ca oamenii sunt vaccinati. Ce se intampla daca nu- i vaccinati? Ii lasati expusi. Sincer si eu am fost oarecum influentat de campaniile astea, dar sora mea,medic, a zis ca vaccinurile sunt bune. Am 3 copii si pe toti i-am vaccinat. Si apoi statistic vorbind, credeti ca procentul de copii cu probleme de la vaccin e mai mare decat procentul copiilor care se vor imbolnavi ca nu au vaccin? Vom vedea in anii care urmeaza, dar eu nu vreau sa risc.

 25. @mihai:

  Nu s-au facut doar sacrificii, ci si multi-multi bani. Vezi exemplul vaccinului Rotary: http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2015/04/17/obligativitate-vaccin-rotarix/

  In ceea ce priveste imunitatea si vaccinarile, aici lucrurile sunt mai complicate. Cateva lucruri merita punctate:

  1. Imunizarea printr-o schema de vaccinari tot mai extinsa si mai complicata este un experiment, nu un dat si nu o practica similara cu cea din trecutul recent. Ne referim la tendinta actuala de a extinde numarul si genul vaccinarilor. Copiii de astazi fac mai multe vaccinuri decat faceam noi odinioara si asta nu are nicio logica. In ritmul asta o sa ajungem ca diabeticii, care, saracii, sunt dependenti de injectia cu insulina. O fi bine sa devenim o turma de oameni dependenti de vaccinuri pentru a avea “protectie” si “imunitate”?

  2. Exista o problema de incredere care nu e rezolvata. Calitatea vaccinurilor trebuie garantata de autoritatile statului. Din pacate, sunt numeroase exemple de conflicte de interese in care se gasesc expertii care fac recomandarile sau avizarile de rigoare. Te pomenesti ca expertii din autoritatea de stat in drept care au aprobat vaccinul respectiv se regasesc, cativa ani mai tarziu, ca angajati ai companiilor farmaceutice care l-au produs.

  3. Exista si o problema de calitate a vaccinurilor. Cand exista presiunea profitului si cand sunt “urgentate” fabricarea de noi vaccinuri pe banda rulanta, atunci intervine si o problema cu calitatea acestora, care ar trebui garantata si verificata de aceleasi autoritati de care am vb mai sus…

 26. Nu ar strica un ghid actualizat, mai ales avand in vedere ce lege se pregateste. Multumiri anticipate!

Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare