Integrarea INTERNETULUI CU TELEVIZIUNEA, DORITA DE SEFUL GOOGLE. Sa ne amintim profetiile sfintilor legate de TELEVIZOR si aparitia ANTIHRISTULUI

29-08-2011 7 minute Sublinieri

“Antihristul va intra în toate casele în acelaşi timp cu ajutorul televizorului. Fiecare om îl va primi în locuinţa sa şi-l va primi de bunăvoie!”

Eric Schmidt, preşedinte executiv al Google, va susţine, vineri, un discurs la Edinburgh International Television Festival, devenind astfel prima persoană din afara industriei TV care va  face acest lucru, informează Media Guardian.

Potrivit unor surse apropiate lui Schmidt, unul dintre mesajele pe care preşedintele executiv al Google le va transmite, în discursul său, către executivii din industria TV este: “Google are nevoie de voi”.

De asemenea, este foarte probabil ca Schmidt să ofere ajutorul Google industriei TV, pentru un viitor mai bun. Un astfel de discurs ar însemna o schimbare semnificativă din partea Google, care a fost în conflict cu multe companii TV pentru încălcarea drepturilor de autor.

Ar fi surprinzător dacă Schmidt nu ar veni cu un discurs împăciuitor, dar apropiaţii Google susţin că este mai mult decât o strategie de moment. În pofida faptului că Google intenţionează să publice online hărţi care să cuprindă toate străzile din lume şi să digitalizeze toate cărţile, mulţi specialişti consideră că, de fapt, compania de internet resimte din ce în ce mai mult nevoia unor conţinuturi.

Chiar dacă Google are venituri anuale de circa 30 de miliarde şi o cotă de 85% pe piaţa mondială a motoarelor de căutare, compania are nevoie de conţinuturi convingătoare şi implicit de noi advertiseri.

În discursul său, Schmidt va pune accent pe faptul că televiziunile şi Google trebuie să colaboreze, pentru a genera mai multe profituri şi pentru a livra mai multe conţinuturi.

Sa ne amintim viziunile prorocesti ale Sfantului Lavrentie de Cernigov:

(…) Antihrist va cunoaşte toate vicleniile diavoleşti şi va face false minuni. Pe el îl va asculta şi îl va vedea, în acelaşi timp, întreaga lume. Sfântul lui Dumnezeu, mărturiseau arhiepiscopul Simon, arhiepiscopul Teodosie, episcopul Iacob şi arhimandritul Teofan, spunea:

„Fericit şi preafericit va fi omul care nu va dori şi nici nu va vedea faţa spurcată a lui Antihrist. Cine va vedea şi va asculta cuvântul hulitor de Dumnezeu al lui Antihrist, făgăduinţele pentru toate bunurile pământeşti, acela va fi ademenit şi va merge cu închinăciune înaintea lui şi împreună cu el va pieri şi va arde în focul cel veşnic”.

TV diabolicEi l-au întrebat pe părintele: „Cum vor fi toate acestea?”. Stareţul a răspuns cu lacrimi:

„în locurile cele sfinte va fi necurăţia pustiirii şi se vor arăta mârşavii ademenitori ai lumii care vor înşela oamenii ce s-au lepădat de Dumnezeu şi care vor săvârşi false minuni. După ei se va arăta Antihrist şi toată lumea îl va vedea deodată”.

Părinţii l-au întrebat pe sfânt: „Unde? In locurile sfinte? In biserică?”. Cuviosul a răspuns:

Nu în biserică, ci în fiecare casă. In colţul unde stau acum sfintele icoane vor sta maşini ademenitoare, care vor înşela oamenii. Mulţi vor spune: trebuie să vedem şi să auzim noutăţile. In aceste noutăţi se va arăta Antihrist”.

***

Si din viziunea staretului rus Antonie:

“(…) A doua „libertate”, umflată în fel şi chip, e libertatea pervertirii moralităţii. Din păcate, oamenii au primit-o şi ea a devenit o parte organică a zilelor noastre. Desfrânarea nu mai e desfrânare, ci emancipare sexuală (uitaţi-vă cum ascunde vrăjmaşul fapta după cuvinte, la prima vedere, frumoase: nu desfrânare, ci sex; nu hoţie, ci expropriere ş.a.m.d.). Coruperea începe la cea mai fragedă vârstă, educând, chipurile, cultura sexelor şi a relaţiilor dintre ele. Vor începe (iar pe alocuri aceasta deja se întâmplă) să le arate copiilor corpuri dezgolite, actul sexual în desfăşurare, aprinzând poftele, lăsând aceasta să treacă drept ceva normal.

Cărţile şi televizorul vor fi pline de oameni goi, scene groaznice de desfrânare. Dezgolirea din zilele noastre e doar începutul. Scopul e mult mai spurcat: grădinile Astartei şi ale lui Baal, unde se împerecheau ameţiţi de băutură şi de droguri sute şi sute de păgâni. Iată acolo, spre închinare dracilor, târăsc lumea luptătorii pentru libertate. De cine eşti învins, aceluia îi eşti rob. De această robie în ambalaj de libertate se lasă ispitiţi oamenii.

Dar şi desfrânarea propriu-zisă le pare puţină slugilor întunericului. Ca o manifestare a culmii iubirii de libertate, a descătuşării gândirii, se va servi sodomia şi zoofilia.Propagarea acestei scârboşenii va atinge proporţii de necrezut, poate mai mult chiar decât coruperea sexuală. Cazurile căsătoriilor între homosexuali vor beneficia de tot atâta publicitate ca şi inventarea, pe timpuri, a antibioticelor! Sodomiţii vor apărea peste tot: vor fi artişti, întâi de toate, politicieni, administratori.

Păcatul sodomiei va deveni eticheta viitorului apropiat. Deja acum au loc orgiile lor sălbatice, carna­valurile anuale în America. Toate astea se vor întâmpla şi la noi, într-un chip nu mai puţin respingător. Toţi cei care se vor împotrivi acestei invazii drăceşti vor fi declaraţi potrivnici ai libertăţii altora, înapoiaţi şi persoane antisociale, fiindcă toate statele, în fruntea activităţilor lor, pun nu apărarea moralităţii, ci apărarea libertăţilor drăceşti.

Anume drăceşti, pentru că nici acum nu prea întâlneşti o publicaţie ortodoxă, decât cele propriu-zis bisericeşti. Iar la televiziune, arhiereii au acces numai de sărbătorile cele mari. Câte prostii se scriu şi se spun, dar nu e nicio confruntare de idei, puncte de vedere privitor la concepţiile despre lume. Bună libertate, când poţi numai să-ţi baţi joc de sfinţenie! Restul e tabu. Dar şi aceasta s-a început de la fleacuri şi, vai, ce demult. S-a început aceasta odată cu transmiterea şcolilor parohiale în administrarea zemstvelor, a puterii laice. Şi au mers acolo ateii ca să educe cadre pentru revoluţia din 1917!

Tinerii, nimerind sub puterea satanei, din cauza păcatelor săvârşite, ameţiţi de băutură şi droguri, nu vor putea rezista ultimei chemări către iad a ucigaşului din veac şi îşi vor pune capăt zilelor. Numărul cazurilor de suicid va creşte peste măsură. Şi va creşte într-atât, încât nu va mai trezi mirarea nimănui, ca o consecinţă firească a celor ce se petrec. Cu atât mai mult cu cât numărul celor care suferă de boli înfricoşătoare, ca rezultat al plăcerilor desfrânate sau al necumpătării, va fi atât de mare, iar suferinţele acestora – atât de groaznice, că sinuciderea va părea societăţii ceva de genul unui act caritabil. Vor ajunge până acolo încât vor propune oamenilor această cale, fapt ce s-ar explica doar într-un singur fel – totul este orientat spre pierderea sufletelor rătăcite. (…)

LIPSA DE TIMP SI DE COMUNICARE. PERICOLUL TELEVIZORULUI. PREGATIREA PENTRU PRIMIREA LUI ANTIHRIST.

Foarte atenţi trebuie să fim cu aparatele electronice. Acestea, din aşa-zişi prieteni, într-o clipă se pot transforma în duşmani nemiloşi; orice receptor este în acelaşi timp şi un emiţător. Nu o singură dată am discutat despre aceasta cu oameni competenţi. Aceasta priveşte îndeosebi televizorul. Această „minune” a civilizaţiei iscă mari bătălii în jurul său. E vorba, cred, nu atât de televizor, cât de întrebuinţarea lui.

Pe de o parte, oamenii timpului nostru au un surplus de comunicare cu oamenii, iar pe de altă parte, oricât ar părea de straniu, simt lipsa comunicării. Şi iată din ce cauză: comunicarea, ca, de altfel, tot ce face omul zilelor noastre, se produce în fugă. Comunicare; are loc fie la serviciu, fie pe drum, când omul e în­tr-o dispoziţie nu tocmai paşnică – e neliniştit, obosit. Lipseşte atmosfera necesară pentru o comunicare liniştită.

Omul zilelor noastre are o cantitate imensă de timp în plus; nu greşesc, pentru că „liber” înseamnă „în plus”. Şi aşa în toate: în ceea ce ţine de hrană, de haine, de locuinţă. Peste tot, ceea ce este în plus este dăunător pentru suflet. Dar cel mai mare pericol constă în timpul de prisos, pentru că însăşi apariţia timpului liber este o mărturie a lipsei vieţii duhovniceşti şi a unui mare răsfăţ în viaţa de zi cu zi.In contul a ce apare timpul liber? În contul lucrului? Nu, orice altceva, numai nu lucrul va rămâne pe ultimul loc. Despre oamenii decăzuţi, desigur, nu vreau să vorbesc, despre alcoolici şi narcomani. Tema aceasta, chiar dacă se înrudeşte cu a noastră, e totuşi diferită de ea.

Deci, pentru omul societăţii contemporane, lucrul se află pe primul loc. Mai mult decât atât, chiar şi credincioşii, primăvara, se ocupă de lucrările pământului şi în zilele de duminică şi în săptămâna Patimilor şi în săptămâna Luminată; se produce un fel de nivelare, un fel de mitocănie generală. înseamnă că nu e timp de pierdut. Mai mult decât atât, toţi, literalmente, suferă din cauza lipsei de timp. Dar, totuşi, acest timp liber există şi încă e foarte mult, însă de unde se ia?

Acesta e timpul care trebuie folosit pentru lucrările duhovniceşti – fie rugăciune, fie lecturi duhovniceşti – şi pentru comunicarea duhovnicească, folositoare pentru suflet. Numai că timpul acesta se foloseşte numai pentru distracţii. Aşa l-a învăţat satana pe om să-şi organizeze viaţa, ca din ea să lipsească cu desăvârşire timpul de liniştire, de cugetare asupra celor ce s-au întâmplat peste zi, pe parcursul săptămânii, a lunii. Toate acestea sunt înlocuite de distracţii.

Iar în acest sistem de distracţii televizorul îşi are locul său de onoare, privilegiat. Cea mai mare parte a timpului liber el o „înghite”, acest idol al civilizaţiei contemporane. Iar eu aş zice că e un tiran înfricoşător şi un despot care ţine sub dominaţia sa cea mai mare parte a omenirii, aflată într-o robie nemaivăzută, pentru că robii îşi simt situaţia înjositoare în care au nimerit, căci au ajuns la aceasta fiind forţaţi. Iar aceasta e o robie benevolă şi, la prima vedere, chiar plăcută. Şi doar roadele amare ale desacralizării, ale cruzimii şi desfrâului dovedesc că şi în acest caz, ca în orice altă robie, de câştigat are doar stăpânul. Iar coarnele stăpânului se iţesc de după ecran.

De aceea, în acest sistem de pregătire a oamenilor pentru venirea lui antihrist, televizorului îi este destinat rolul nu doar de mâncător al timpului liber – rolul său distructiv e mult mai mare. Se uită omul la ştiri, chiar şi ortodoxul, şi i se pare că lucrul acesta e necesar şi util sau, în orice caz, nedăunător. Numai ca propriu-zis ştirile ocupă puţin loc, iar restul e ocupat de analiza celor întâmplate, adică o anumită viziune asupra lucrurilor, care trebuie să i se inducă consumatorului tele-produsului. Numele celor ce comandă aceste opinii, a celor ce comandă informaţia servită, nici nu trebuie numite – şi aşa este clar. De aceea, sub acţiunea programelor TV, omul îşi pierde capacitatea de a gândi independent şi de a recepta maxim conştient evenimentele ce au loc şi, în sfârşit, să-şi creeze propria concepţie despre lume.

Începusem a vorbi despre carenţele actualei comunicări dintre oameni. Rădăcinile acestor slăbiciuni sunt de căutat în lipsa unei gândiri individuale şi a deprinderii de a medita asupra celor ce se întâmplă, în corelaţie cu modul propriu de a vedea lumea. Aceasta nu e nicidecum o îndreptăţire pentru căutările „individului” actual, nu.

(…) Şi încă un mare rău ce vine de la televizor şi, din păcate, nu ultimul. Acest rău constă în subminarea autorităţii Bisericii. Subminarea sistematică şi diabolic-vicleană e în toate: în batjoco­rirea clerului, a obiceiurilor ortodoxe, în contrapunerea creştinis­mului cu ocultismul, cu păgânismul, cu toate. Totul e îmbibat cu ură faţă de Adevăr. Nu va trece încă mult timp şi producătorii de televiziune vor începe să-şi bată joc pe faţă de Hristos, de sfinţi. De o ură mare vor fi pătrunse emisiunile despre Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, totul va fi plin cu otrava răutăţii infernale. Abia acoperit cu vălul umorului, al comediei, „iadul atotrâzător” va duce lucrarea de luare în derâdere a tot ce este dumnezeiesc, duhovnicesc la bun sfârşit.

Iar sfârşitul va fi acela că va apărea acela care va încerca să ia locul lui Dumnezeu. Şi va intra în acelaşi moment în toate casele. Cum, cum poate intra un om dintr-odată în toate casele? Noi spunem că aceasta e una dintre calităţile lui Dumnezeu – omniprezenţa, căci îngerii se deplasează în spaţiu şi există în timp. Iar Biserica învaţă că antihristul va intra dintr-odată în toate casele şi aici parcă am avea de-a face cu o contradicţie.

Dar nu, Biserica, Sfânta, Soborniceasca şi Apostoleasca este vasul adevărului, al adevărului Divin. Ca să mimeze omni­prezenţa, antihristul va intra în toate casele în acelaşi timp cu ajutorul televizorului. Fiecare om îl va primi în locuinţa sa şi-l va primi de bunăvoie! Şi-l va primi, îl va primi, pentru că a vrut să fie pregătit de aceasta şi s-a pregătit cum trebuie, pentru că n-a acceptat învăţătura Păstorului cel Bun de a fugi în pustie, nu îi e pe plac – se plictiseşte de uscăciune, şi mai ales încă în pustie! (…)

http://www.audioholics.com/news/editorials/iphone-apple-sold-out/Ad_apple_1984_2.jpg

Prin ce s-a mai remarcat in ultima vreme Google, compania de tip Big Brother planetar care domina autoritar Internetul:


Categorii

1. DIVERSE, Google, Internet, New Media, Noile Tehnologii, Noua ordine mondiala, guvern mondial (Pasi catre Antihrist?)

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

31 Commentarii la “Integrarea INTERNETULUI CU TELEVIZIUNEA, DORITA DE SEFUL GOOGLE. Sa ne amintim profetiile sfintilor legate de TELEVIZOR si aparitia ANTIHRISTULUI

 1. Foarte interesant.

  Cred ca Antihrist va aparea pe ‘sticla’ cu un discurs programat, asteptat de toata lumea (sau aproape toata), probabil in legatura cu vreun eveniment important… Ciudat ca se va intampla dupa un razboi tot tam-tamul cu aparitia lui, un razboi pustiitor, si atunci ma intreb, daca razboiul va fi atat de distrugator, cum vor rezista cablurile de net si tv, serverele, etc, chiar computerele si televizoarele (plus fabricile producatoare)? Sau sa zicem ca se va putea relua transmisia TV intr-un fel, cred ca cei vor conduce din umbra vor avea grija ca Antihrist sa apara in aceeasi zi timp la tv pe toate canalele, in plus si pe toate panourile video publicitare din toate colturile lumii (care or mai ramane in picioare dupa razboi) – aici apare o problema cu fusul orar, cand la unii va fi zi la altii va fi noapte. Doar o reflectie…

 2. Adevarat,lipseşte atmosfera necesară pentru o comunicare liniştită si pentru toate cele de folos oamenilor.
  Este un “bruiaj” dracesc continuu,prin tot felul de mijloace si tehnici, care
  perturba,paralizeaza,agaseaza,tulbura,izoleaza,descurajeaza,prosteste,creste
  agresivitatea de toate felurile si multe altele.
  Toate cele ale firii cazute care au fost legate de Mantuitorul prin Jertfa si Patimile Sale,prin Cuvantul Sau plin de Duh si Viata,acum sunt trezite de amagitor in omenirea cea vrednica de plans care si-a intors ochii si inima de la Dumnezeul sau.

 3. Mirela: referitor la ce spuneai… Nu stiu daca trebuie sa ne gindim foarte mult la cum vor rezista cablurile, antenele dupa un razboi, astfel incit sa se poata propaga informatia video peste tot, etc.

  Raul se pregateste in cel mai mic detaliu (chiar daca din mindrie nu-si realizeaza micimea si esueaza in final). “Solutia” o vor avea planificata cu mult timp inainte!
  Stim cu totii ca tehnologia (pentru publicul larg) de astazi intr-un timp destul de scurt este inlocuita de ceva mai performant (dupa criteriile lor). Ceea ce este secret oricind poate fi folosit in cazuri “speciale”. Asa ca ne putem imagina o transmisiune TV fara fir. Si niste receptoare (tv/pc) care au posibilitati ascunse si folosite “cind trebuie”.
  Pentru difuzarea unei informatii ai nevoie de un emitator, un receptor si mediul de trasmisiune (mod de propagare). Transmisiunea poate fi prin unde, sursa este in “grija lor”, nu putem avea nici o informatie despre ea, destinatia poate fi orice component electronic de tipul … (tehnologia de atunci o va determina) – oricum cu ecran (sau poate proiectia 3D va fi ceva larg raspindit). Pamintul este inconjurat de sateliti (mai multi decit stim). Materialele folosite pot fi rezistente la x grade, y % radiatii, etc. Nici razboiul nu stim ce arme va utiliza.
  Concluzia pe scurt: suntem dusi cu zaharelul, stim cit se vrea sa stim, traim intr-o mare de minciuna cu mici pete de adevar (ca sa atraga); ca o paralela – identic cu ideologiile sectare (te atrag cu putin adevar sau cu o masca bine pregatita si apoi te duc unde vor ei = direct in iad).
  Dumnezeu sa ne dea timp de pocainta si sa credem acestor Sfinti care au prorocit despre evenimente si lucruri cu totul straine timpurilor lor si atit de exacte (anticiparea tehnologiilor prezente si viitoare).

 4. Stiti, pe mine afacerea cu venirea lui Antihrist, cind si cum o sa vina ma lasa din ce in ce mai rece. Nu pentru ca se vorbeste deja prea mult despre ea, ci pentru ca nu e important cum vine (desi e bine de stiut, asa, “just in case”) ci este important cum o sa fim noi la momentul ala, care ‘om mai fi, evident, adica cit de pregatiti vom fi sa-l respingem. Si n-as prea vrea sa fiu in pielea celor de atunci. Chiar deloc!

 5. @ petra:

  E important de stiut si de retinut tot ceea ce este profetit sau inspirat in mod minunat de Dumnezeu, fiindca nimic din ceea ce vine de Sus nu este vreodata gratuit, intamplator sau menit doar cunoasterii factuale. E bine sa fim avizati asupra faptului ca ecranul TV sau al calculatorului (care vor fi integrate oricum) vor fi, si sunt deja, in nuce, instrumente de baza ale duhului antihristic si ale persoanei lui Antihrist insusi. Si pentru cine nu va supravietui, ramane acum aceasta forma de pregatire si nu e deloc inutil de constientizat ca aceste instrumente, chiar daca acum inca le mai putem folosi spre cele bune, au un potential nociv mult mai mare, iar influenta lor nu este de subestimat. Apoi iarasi, ca lege duhovniceasca, este esential de retinut ca NU TREBUIE SA PRIVIM SI SA ASCULTAM chipul si vocea raului. Asa cum Sfintii Parinti ne invata sa nu intram in dialog sub nicio forma cu cel-rau, sa nu-l bagam in seama, sa nu stam fascinati si sa-i contemplam mestesugirile, pentru a nu intra sub inraurirea lui, sa nu ne credem atat de tari… Aici intra inclusiv ceea ce este foarte la moda astazi, si anume preocuparea maladiva pentru a vedea cu ochii nostri sau a a auzi cu urechile noastre toate hulele, blasfemiile si uraciunile posibile care se mai debiteaza si se manifesta pe pamant, si pe care unii amagitori sau inselati le duc mai departe cu maxima voluptate, pentru a inmulti sminteala si spurcaciunea si a ne baga pe gat tocmai ceea ce sfintii ne invata sa ocolim (si ceea ce numai cei mai despatimiti pot privi si infrunta fara vatamare).

 6. Pingback: Profetia pustnicilor nemteni transmisa SFANTULUI VARLAAM, MITROPOLITUL MOLDOVEI (30 august) despre vremurile din urma si caderea crestineasca a Moldovei: "Vor pune biruri si pe aerul lasat de Dumnezeu"
 7. Și aș vrea să completez, cu îngăduința domniilor voastre, că și calculatorul începe sa aibe același loc cu televizorul. Poate nu pentru oamenii mari, cei trecuți de 24-28 de ani ci mai ales pentru cei mici.
  Site-urile de ‘socializare’, jocurile și alte lucruri care mănâncă timpul mai ceva decât un televizor. Și nu cred că vă puteți imagina cât de greu este să renunți.

  Să ne păzească Bunul Dumnezeu și Preasfânta Lui Maică!

 8. @adm. De acord cu voi. Trebuie sa cunoastem profetiile, cele reale, evident, nu inventiile unora sau profetii trecute prin 7 miini pina au ajuns la noi. Comentariul meu se referea mai mult la cele spuse de comentatorii de dinaintea mea.

  Insa, apropo si de ce spune comentatorul cip: oare cum vom putea sa evitam cintecul de sirena a unui ditamai Antihrist, daca noi nu putem sa ne tinem de-o-parte de internet citeva zile la rind??!!

  Repet, aveti dreptate, dar trebuie sa recunosc ca reactia mea se datoreaza si unei suprasaturari (la nivel personal) cu astfel de discutii. Sigur, este o reactie egoista pentru ca nu inseamna ca daca eu cunosc lucrurile astea nu trebuie sa se mai vorbeasca despre ele.

 9. Asa ca imi cer scuze.

 10. Bineinteles ca cel mai important este cum o sa ne gasim noi dpv sufletesc in acel timp (daca vom mai trai), dar cum spune admin, sa luam aminte si la spusele Parintilor carora nu intamplator Domnul le-a dat acele vedenii. Cum spune Sf.Lavrentie:

  “Fericit şi preafericit va fi omul care nu va dori şi nici nu va vedea faţa spurcată a lui Antihrist. Cine va vedea şi va asculta cuvântul hulitor de Dumnezeu al lui Antihrist, făgăduinţele pentru toate bunurile pământeşti, acela va fi ademenit şi va merge cu închinăciune înaintea lui şi împreună cu el va pieri şi va arde în focul cel veşnic”.

  Asadar e bine sa stim si ca sa ne ferim.

  Sa respectam totusi si comentariile altora.

 11. Pingback: PARINTELE NICOLAE TANASE despre familia ortodoxa, statul criminal si nepasarea noastra: "Noi nu avem o preocupare pentru problemele oamenilor din parohie"
 12. Un exemplu foarte bun aici. Iar pe acest site apar mereu astfel de articole batjocoritoare. http://www.realitatea.net/ce-face-o-eleva-pentru-o-nota-de-10-video_887882.html

 13. Pingback: PARINTELE IOANICHIE BALAN, BLANDUL MARTURISITOR - DE 4 ANI IN VESNICIE. Cuvinte de folos (I): "Rugati-va mai mult! Cine vorbeste mult, pagubeste mult"
 14. Pingback: PARINTELE IOANICHIE BALAN. Cuvinte de folos despre ispitele vremii (II): "E mai rau azi ca ieri, pentru ca sunt metode mai diabolice de a distruge pe crestini"
 15. Pingback: GOOGLE vrea SINCRONIZAREA electrocasnicelor intr-un mod similar INTERNETULUI OBIECTELOR: televizoare si frigidere conectate la internet si controlate prin GESTURI SI VOCE - Razboi întru Cuvânt
 16. Pingback: Staretul Efrem Vatopedinul in Romania (2000) despre RUGACIUNEA LUI IISUS si NADEJDEA IN IUBIREA LUI DUMNEZEU SI IN GRIJA MAICII DOMNULUI -
 17. Pingback: “Familia ortodoxa”: INTERVIU CU PARINTELE NICOLAE TANASE DESPRE FEMEIE, SEXUALITATE, CASATORIE, TELEVIZOR… -
 18. Pingback: MESIA IUDEILOR (ANTIHRIST), razboiul lui Gog si Magog (“Armaghedon”) si Imparatia Universala a Israelului, dupa PROFETIILE RABINICE (IUDAICE) -
 19. Pingback: Parintele Ioan Buliga despre PACATUL TIMPULUI PIERDUT, PACATUL CURIOZITATII SI TRANDAVIEI FLECARE -
 20. Pingback: Predici audio la VINDECAREA ORBULUI DIN IERIHON (BARTIMEU). IPS Bartolomeu Anania despre STARUINTA IN RUGACIUNE si ORBIREA SUFLETEASCA A CELOR NECINSTITI SUFLETESTE: “Cata ipocrizie exista in vremurile noastre!” -
 21. Pingback: Parintele Ioan Buliga despre CAPCANELE TELEVIZORULUI si ATACURILE MEDIATICE PE TEMA “AVERII BISERICII” -
 22. Pingback: PARINTELE PETRONIU DE LA PRODROMU DESPRE TELEVIZOR SI PREGATIREA PENTRU VIATA VESNICA: “Lumea e asa de strambata si de indepartata de Dumnezeu, incat lucrurile crestinesti i se par nebunie” -
 23. Pingback: "Google-Berg" - FRATIA dintre BILDERBERG si GOOGLE intru guvernarea "transumanista" a lumii, de tip Big Brother- LA VEDERE SI OFICIAL PRIN FUZIUNE? - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 24. Pingback: COPIII SI TELEVIZORUL in familiile crestine. DE CE ALEGEM SA NE OTRAVIM SINGURI COPIII? -
 25. Pingback: RAZBOIUL “LA BAIONETA” AL DIAVOLULUI CU FEMEIA SI CU FAMILIA CRESTINA: “Vrea sa fure mirul din casa fiecarui crestin”. Predica importanta la Duminica Mironositelor a Pr. Horia Nicolae Prioteasa (audio) - Recomandari
 26. Pingback: O LUME FARA OAMENI. Filmul documentar ARTE Un monde sans humains [VIDEO+SUBTITRARE]. Despre PROIECTUL TOTALITAR NEOLIBERAL al transumanismului: controlarea digitala prin NANO-TEHNOLOGIE a omenirii - Recomandari
 27. Pingback: PARINTELE EFREM FILOTHEITUL (Arizona) despre razboiul duhovnicesc, nevazut: “Totul incepe cu gandurile”! (VIDEO SUBTITRAT) | Cuvântul Ortodox
 28. Pingback: Predica audio a Protos. Ioan Buliga la Duminica a VII-a dupa Rusalii despre SLAVA DESARTA, IDOLII LAUDEI OMENESTI, “MINUNILE” MINCINOASE ALE TEHNOLOGIEI si “PROPOVADUIREA” INSELARII LUI ANTIHRIST LA TELEVIZOR: “Grija mare la
 29. Pingback: Predica audio a protos. Ioan de la Sihastria Putnei despre IADUL OMULUI CONTEMPORAN, ZBUCIUMAT, INSINGURAT SI AUTO-PECETLUIT PRIN DEPENDENTA DE TEHNOLOGIE: “II citesti rugaciuni de dezlegare, dar dumneavoastra sunteti gata să-l dezlegati de telefon
 30. Pingback: POKEMON GO. O aplicatie produsa de creatorul GOOGLE EARTH a produs o bizara ISTERIE GLOBALA, numai buna pentru a experimenta DIRIJAREA COLECTIVA PRIN INTERMEDIUL TEHNOLOGIEI, chiar si pentru motive absurde sau puerile, generand inclusiv CONSECINTE PERICUL
 31. Pingback: “Grija mare la ce ne uitam si la ce auzim!… Noi trebuie sa mergem impotriva curentului”. Predica audio a Protos. Ioan Buliga la Duminica a VII-a dupa Rusalii despre SLAVA DESARTA, IDOLII LAUDEI OMENESTI, “MINUNILE” MINCINOASE
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare